Potencjalne synergie motorem wzrostu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjalne synergie motorem wzrostu"

Transkrypt

1 Azoty TarnÄw, Puławy przemysł chemiczny SpÇłka Rekomendacja 10 września 2012 Cema obecna Cena docelowa Azoty TarnÇw akumuluj Puławy akumuluj Potencjalne synergie motorem wzrostu ZarÇwno dla AzotÇw TarnÇw jak i Puław miniony rok obrotowy był historycznym pod względem osiągniętych wynikçw finansowych. W związku z utrzymującymi się wysokimi cenami zbçż rçwnież na najbliższy okres perspektywy dla producentçw nawozçw wydają się być bardzo dobre. Dodatkowo na wyceny spçłek pozytywnie, w przypadku powodzenia wezwania, wpłyną spodziewane efekty synergii. Uwzględniając perspektywy rynkowe oraz zakładając połączenie spçłek, dla obu wydajemy rekomendację AKUMULUJ WIG Azoty TarnÇw Puławy Perspektywy rynkowe, Wycena Do wyceny spçłek założyliśmy, że transakcja przejęcia przez ZAT większościowego pakietu w Puławach dojdzie do skutku, co spowoduje wystąpienie pozytywnych efektçw synergii w obu firmach. Ich wielkość przyjęliśmy na poziomie 100 mln PLN rocznie dla AzotÇw TarnÇw (zgodnie z prognozami zarządu) oraz 50 mln PLN w Puławach. Potencjalne synergie to przede wszystkim oszczędności kosztowe przy zakupie surowcçw, połączenie sieci dystrybucji oraz zwiększenie portfolia oferowanych produktçw natomiast w ZAT niższy koszt transportu amoniaku. Pozytywnie na wyniki finansowe wpływać będzie także sytuacja w segmencie nawozowym, natomiast negatywnie pogarszające się perspektywy segmentu chemicznego oraz pigmentçw i alkocholi oxo wrz 7 gru 7 mar 7 cze 7 wrz Łukasz Siwek Materna Marcin, CFA Wycene spçłek przeprowadziliśmy w oparciu o metodę DCF (zdyskontowanych przepływçw pieniężnych) i metodę porçwnawczą. Uwzględniając obie metody oraz obecny kurs wydajemy dla AzotÇw TarnÇw rekomendację AKUMULUJ z ceną docelową na poziomie 54.3 PLN. Stosując metodę DCF oraz metodę porçwnawczą akcje Puław wyceniamy na PLN, jednak biorąc pod uwagę parytet wymiany akcji ZAT na akcje ZAP na poziomie 2.5, ostateczną cenę docelową dla akcji Puław ustalamy na poziomie PLN - rekomendacja AKUMULUJ. Azoty TarnÇw skonsolidowane* Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) p p p Puławy 2010/ /12p /13p /14p p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN, * wyniki pro formazakłądające przejęcie 66% akcji Puław Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Podsumowanie wyceny Obecna sytuacja związana z rozpoczętym przez Azoty TarnÇw procesem przejęcia Puław niesie z sobą wiele niewiadomych. Właśnie dlatego przedstawiamy dwa scenariusze, ktçre w naszej ocenie mogą mieć miejsce. Scenariusz z przejęciem W przedstawionej rekomendacji jest to scenariusz bazowy, w naszej opinii najbardziej prawdopodobny. Najważniejsze z założeń, ktçre przyjęliśmy to: Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie Puław przez Azoty TarnÇw Odpowiedź akcjonariuszy Puław w wysokości dającej Azotom TarnÇw (łącznie z wezwaniem gotçwkowym) 66% głosçw na walnym zgromadzeniu spçłki Roczne efekty synergii na poziomie 100 mln PLN w Tarnowie oraz 50 mln PLN w Puławach Zakładamy, iż nabycie 10.3% akcji Puław, na ktçre zostały złożone zapisy w wezwaniu gotçwkowym, zostanie zrealizowane przez zaciągnięcie kredytu w wysokości ok. 266 mln PLN Zakladamy, że transakcja przejęcia będzie miała miejsce na początku 2013 r. W związku z wymianą akcji ZAP na akcje ZAT, uwzględniając wezwanie gotçwkowe przyjmujemy, że Azoty TarnÇw wyemitują dodatkowo ok mln akcji. Łącznie po emisji liczba akcji ZAT wyniesie mln akcji. Scenariusz negatywny W przypadku gdyby wezwanie związane z wymianą akcji nie doszło do skutku, czyli wyłączone zostałyby efekty synergii, oceniamy iż w chwili obecnej nie ma dalszych podstaw do wzrostu akcji obu spçłek. W sytuacji tej akcję ZakładÇw Azotowych w Tarnowie wycenialibyśmy na 41.7 PLN, zaś 1 akcję ZakładÇw Azotowych w Puławach na PLN. Uważamy jednak ten scenariusz za mało prawdopodobny. Transakcja przejęcia Planowany przebieg transakcji przejęcia Puław Plan przejęcia Puław przez Azoty TarnÇw składa się z dwçch etapçw. Pierwszy z nich to ogłoszone 13 lipca wezwanie na 32% akcji po cenie 110 PLN za akcję Puław. Etap ten zakończył się zapisami na 10.3% akcji spçłki, z czego 9.9% należało do Kompanii Węglowej (spçłki Skarbu Państwa). Drugi etap, to emisja akcji skierowana wyłącznie do akcjonariuszy Puław, z parytetem wymiany 2.5 nowych akcji AzotÇw TarnÇw za jedną akcję Puław. Ta część transakcji przejęcia do 100% udziałçw w Puławach wymaga zgody Komisji Europejskiej, ktçra może uzależniać swoją decyzję od zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentÇw. Biorąc pod uwagę konkurencyjność na rynku nawozowym oraz wypowiedzi płynące ze strony przedstawicieli UOKiKu, oceniamy, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo zgody na przeprowadzenie transakcji. Po ewentualnym zezwoleniu na przeprowadzenie wezwania jego powodzenie będzie zależało będzie od odpowiedzi akcjonariuszy Puław. Przedstawiciele ZAT podkreślali, że optymalną liczbą udziałçw w Puławach byłoby posiadanie w ZAP pakietu większościowego, do 66% akcji. Wydaje się, że nie będzie problemu z przekroczeniem progu 50% plus jedna akcja, gdyż na wezwanie zapewne odpowie Skarb Państwa, pomysłodawca przejęcia, ktçry posiada obecnie jeszcze około 50.67% akcji Puław. Protesty związkowcçw ryzkiem dla transakcji Ryzykiem dla pozytywnego zakończenia transakcji, ktçre należy podkreślić, jest sprzeciw i protesty ze strony związkçw zawodowych w Puławach. Po zapowiedzi konsolidacji branży chemicznej związkowcy 2

3 zarçwno w Puławach, Azotach TarnÇw, Policach i Kędzierzynie wyrazili swoje poparcie dla tej idei. Jednak już po ogłoszeniu wezwania puławskie związki zawodowe zgłosiły sprzeciw, nie zgadzając się konsolidację, ktçrej liderem byłyby ZA TarnÇw, twierdząc, że włączenie do grupy TarnÇw nie przyniesie spçłce korzyści, a tylko krçtkookresowo ochroni ją przed wrogim przejęciem. Wprawdzie minister skarbu Mikołaj Budzanowski zapewnia, że SP dopilnuje aby konsolidacja była fuzją dwçch rçwnorzędnych podmiotçw, a nie przejęciem, oraz uczula, by wezwanie traktować jako narzędzie służące połączeniu obu grup, a nie mandat do dominacji ktçrejkolwiek ze spçłek w nowo powstałym podmiocie. Jednak takie zapewnienia związkowcom mogą nie wystarczyć. Uważamy, że prawdopodobieństwo nie dojścia do transakcji z powodu protestçw pracowniczych jest znikome. Efekty synergii W naszej opinii przejęcie Puław przyczyni się do zwiększenia wartości obu spçłek i będzie korzystne dla ich akcjonariuszy. Po ewentualnym połączeniu grupa stanie się liderem polskiego rynku nawozowo-chemicznego oraz trzecim pod względem wielkości podmiotem na europejskim rynku nawozçw azotowych. Przyczyni się to do poprawy pozycji przetargowej, co pozwoli na oszczędności kosztowe przy zakupie surowcçw (m.in. benzenu, siarki, węgla, energii elektrycznej). Drugim z pozytywnych aspektçw konsolidacji jest połączenie silnej lokalnej i regionalnej sieci dystrybucji oraz zwiększenie portfolia oferowanych produktçw. Kolejnym istotnym efektem synergii będzie niższy koszt transportu amoniaku, ktçry do tej pory transportowany był do Tarnowa z odleglejszych zakładçw Polic. Łącznie efekty synergii w Azotach TarnÇw przyjmujemy na poziomie oszacowanym przez zarząd spçłki wynoszącym 100 mln PLN rocznie, począwszy od pierwszego roku po połączeniu (przyjmujemy 2013 rok). W prognozie zakładamy iż w przypadku Puław efekty synergii wyniosą 50 mln PLN rocznie, z czego w roku 2012/2013 wyniosą one połowę tej kwoty. Wejście do WIG 20 na razie mało prawdopodobne Po ogłoszeniu planu konsolidacji polskiej chemii pojawiły się opinie, że nowo powstała grupa może wejść do indeksu WIG 20. Według naszych szacunkçw zakwalifikowanie połączonej spçłki Tarnowa i Puław do Indeksu W IG 20 jest w obecnej chwili bardzo mało prawdopodobne. Zakładając, że po wezwaniu Azoty TarnÇw zyskają 66% akcji Puław oraz że spçłki osiągną wyznaczone ceny docelowe, na chwilę obecną grupa zajmowałaby 21 miejsce w rankingu spçłek. Aby bezwarunkowo znaleźć się w WIGu 20 musiałaby na koniec stycznia zajmować co najmniej 15 pozycję. Żeby w rocznej korekcie połączona grupa mogła zostać zakwalifikowana do indeksu 20 największych spçłek, przy założeniu niezmiennych warunkach w pozostałych spçłkach, oprçcz przejęcia przez Azoty TarnÇw 100% udziałçw w Puławach oraz osiągnięcia cen docelowych obroty grupy musiałyby się zwiększyć blisko trzykrotnie (w porçwnaniu do okresu luty-sierpień 2012 r.). Oczywiście w przypadku pogorszenia sytuacji cenowej oraz płynnościowej w spçłkach będących uczestnikami indeksu oraz poprawy tej sytuacji w grupie wejście do grona blue chips stanie się bardziej prawdopodobne. 3

4 Wyniki kwartalne Azoty TarnÇw Wyniki spçłki w drugim kwartale 2012 r. były na każdym poziomie lepsze od oczekiwań rynkowych, głçwnie dzięki wyższym niż się spodziewano wynikom segmentu nawozowego oraz mniejszym spadkiem w alkoholach OXO. Sporym zaskoczeniem są przychody na poziomie 1.91 mld PLN, co jest wynikiem o przeszło 11% lepszym niż konsensus rynkowy. RÇżnica ta wynika z wyższej sprzedaży w segmencie nawozowym w Policach, jednak prowadzonej przy niższych marżach, stąd wynik operacyjny jest zbliżony do przewidywań. Pozytywną informacją jest poziom przepływçw z działalności operacyjnej, ktçry wyniçsł w drugim kwartale 261 mln PLN, dzięki czemu na koniec pierwszego pçłrocza spçłka posiadała 144 mln PLN gotçwki netto. Skonsolidowane wyniki kwartalne Azoty TarnÄw II kw II kw zmiana I-II kw I-II kw zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 9.0% 16.9% 12.4% 16.0% Marża EBIT 5.9% 12.9% 9.3% 12.1% Marża netto 4.7% 6.5% 6.6% 6.6% Wg MSR/MSSF; mln PLN Puławy W minionym 2011/2012 roku obrotowym Puławy osiągnęły historyczne wyniki finansowe. Według szacunkçw podanych przez spçłkę zysk netto w roku 2011/2012 wyniçsł 600 mln PLN przy przychodach na poziomie 3.95 mld PLN. Tak dobre wyniki udało się osiągnąć dzięki bardzo korzystnej sytuacji na rynku nawozçw. Na wynik pozytywnie wpłynie rçwnież wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osçb prawnych, dzięki ktçremu spçłka podniosła roczną prognozę zysku netto z 554 mln PLN do 600 mln PLN. Według podanych szacunkçw słabiej przedstawiają się wyniki w minionym kwartale. Wprawdzie przychody wzrosły do poziomu 1.01 mld PLN (+18.9 r/r), to jednak EBITDA spadła i wyniosła około 107 mln PLN (-22.4 r/ r). Spadek rentowności związany jest z obowiązującą od II kwartału nową, wyższą taryfą gazową oraz znacznie gorszą sytuacją na rynku kaprolaktamu oraz melaminy w porçwnaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Prognoza skonsolidowanych wynikäw kwartalnych Puław IV kwartał 2011/2012 Prognoza IV kwartał 2010/2011 zmiana 2011/2012 Prognoza 2010/2011 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 10.5% 16.1% 19.7% 15.4% Marża EBIT 7.4% 13.9% 16.6% 12.2% Marża netto 11.8% 12.1% 15.2% 10.4% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Wyniki zostaną opublikowane r. 4

5 Rynek nawozçw Obserwowana susza w USA, Rosji, Ukrainie i Kazachstanie sprawia, że ceny zbçż zarçwno na amerykańskiej giełdzie CBOT jak i europejskiej Matif wzrosły w ostatnim czasie do bardzo wysokich poziomçw. Od początku czerwca do połowy sierpnia ceny kontraktçw pszenicy i kukurydzy na największej światowej giełdzie towarowej CBOT wzrosły odpowiednio o 39.9% oraz 41.9%. W tym samym okresie na paryskiej giełdzie Matif ceny tych surowcçw wzrosły o 21.6% oraz 20.9%. Średnie ceny ofertowe w Polsce [PLN/t] 2500 Pszenica - Polska lip-06 maj-05 sty-07 lip-07 paź-06 sty-08 lip-08 lut-08 sty-09 lip-09 lip-09 sty-10 lip-10 lis-10 sty-11 lip-11 kwi-12sty-12 lip-12 sie-13 Pszenica Żyto Rzepak Pszenica - Polska ŹrÑdło: e-wgt, Millenium DM Jak podaje w swoich szacunkach USDA, łączna podaż pszenicy, kukurydzy i soi w Stanach Zjednoczonych spadnie w tym roku do najniższego poziomu od dwçch lat. Do tego, po drugim z rzędu deficytowym sezonie, zapasy spadną do najniższego poziomu od 6 lat. Susza w tej części globu okazała się być gorsza od oczekiwań, a jak ogłosił amerykański rząd, oceniona została jako najbardziej dotkliwa w skutkach od 1956 roku (jeszcze w czerwcu wskazywano na rok 1988). Index cen pszenicy na giełdzie Matif wg. JP Morgan [EUR] sty-06 lip-06 sty-07 lip-07 sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 ŹrÑdło: Bloomberg, Millenium DM 5

6 W Polsce ceny ofertowe zbçż, podobnie jak na rynkach światowych, utrzymują się na bardzo wysokich poziomach. OprÇcz sytuacji globalnej wpływ na wysokie ceny mają rçwnież niekorzystne warunki agrometeorologiczne, jakie panowały w Polsce od drugiej połowy stycznia do końca lutego 2012 r. (temperatury nawet poniãej - 25 stopni C), co spowodowało wymrożenie części upraw. Krajowa Federacja ProducentÇw ZbÇż przewiduje, że tegoroczne zbiory zbçż podstawowych wyniosą w Polsce 22,5 mln ton. Zbiory zbäż podstawowych w Polsce (mln ton) P* Pszenica Żyto Jęczmień Owies Pszenżyto ŹrÑdło: GUS; *Krajowa Federacja ProducentÑw ZbÑż Ceny produktäw segment nawozowy sty-09 kwi-09 lip-09 paź-09 sty-10 kwi-10 lip-10 paź-10 sty-11 kwi-11 lip-11 paź-11 sty-12 kwi-12 lip-12 Saletrzak [EUR/t] Saletra amonowa [EUR/t] Mocznik [USD/t] NPK [USD/t] ŹrÑdło: Azoty TarnÑw, Millenium DM Według ekspertçw obserwowany wzrost cen może potrwać, z krçtkoterminowymi korektami, do końca 2013 roku. Sytuacja utrzymujących się wysokich cen zbçż będzie zaś sprzyjała producentom nawozçw. W naszej opinii obecne wysokie ceny nawozçw zostaną w tym roku utrzymane i nieznacznie wzrosną w 2013 r. Należy jednak pamiętać, że w związku z obowiązującą od II kwartału 2012 r. nową taryfą gazową (wzrost o ok. 16% ceny gazu) rentowność sektora nawozowego będzie znacznie niższa. 6

7 Rynek chemikaliçw Na rynku chemikaliçw w najbliższym okresie należy spodziewać się kontynuacji obserwowanego trendu spadkowego. GłÇwną przyczyną pogarszającej się sytuacji na rynkach kaprolaktamu, melaminy czy poliamidu jest ciągle utrzymujący się spadek popytu w sektorach motoryzacyjnym, włçkienniczym oraz budownictwie, ktçre stanowią głçwne rynki zbytu. Spadek cen produktçw odbywał się przy utrzymujących się na wysokich poziomach cenach surowcçw (produktçw ropopochodnych, np. benzenu). W związku z wysokimi cenami ropy oraz słabnącym popytem zakładamy, że marże na produktach z segmentu chemicznego zarçwno w 2012 r. oraz 2013 r. nadal będą ulegać erozji. Marża kaprolaktam [EUR/t] sty-09 kwi-09 lip-09 paź-09 sty-10 kwi-10 lip-10 paź-10 sty-11 kwi-11 lip-11 paź-11 sty-12 kwi-12 lip-12 Kaprolaktam Benzen Marża ŹrÑdło: Azoty TarnÑw, Millenium DM Alkohole OXO, Plastyfikatory oraz Pigmenty Na rynku alkoholi OXO oraz plastyfikatorçw (używanych do produkcji m. in. wykładzin podłogowych, spodçw obçwniczych, tapet, foli itp.) zakładamy utrzymanie się obecnych poziomçw cenowych pomimo spowolnienia gospodarek państw europejskich oraz spadku cen surowcçw. Za utrzymaniem cen przemawia bowiem niedobçr produktçw spowodowany przestojami w europejskich instalacjach. Wprawdzie po wznowieniu produkcji argument ten straci na ważności, to jednak utrzymujący się mocny USD w stosunku do EUR sprawia, że na rynek europejski dociera mniej produktçw z kierunku azjatyckiego. Na rynku bieli tytanowej (surowiec do produkcji farb i lakierçw oraz papieru i tworzyw szrucznych)widać znaczące ograniczenie popytu i spodziewamy się spadku cen tego produktu. Na sytuację taką wpływ miał skokowy wzrost cen surowcçw (ilmenitu i szlaki) na przełomie 2011/2012, co znacznie ograniczyło mozliowości producentçw w obszarze reagowania polityką cenową na mniejszy popyt, w konsekwencji czego pojawiła się nadpodaż bieli na rynku europejskim oraz azjatyckim. 7

8 Wycena Azoty TarnÄw - skonsolidowane Wycenę spçłki przeprowadziliśmy w oparciu o metodę DCF (zdyskontowanych przepływçw pieniężnych) i metodę porçwnawczą. Na podstawie metody DCF uzyskaliśmy wartość spçłki na poziomie mld PLN, czyli 53.8 PLN na akcję. Używając metody porçwnawczej wyceniliśmy spçłkę na mld PLN (55.5 PLN na akcję). Obu metodą przypisaliśmy rçwne wagi. Podsumowanie wyceny - Azoty TarnÄw - skonsolidowane Metoda wyceny Wycena Azoty TarnÇw (mln PLN) Wycena na 1 akcję (PLN) Wycena DCF Wycena porçwnawcza Wycena Azoty TarnÇw ŹrÑdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. Wycena DCF Do wyceny metodą DCF przyjęliśmy m.in. następujące założenia: okres Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy użyliśmy rentowności obligacji skarbowych Długoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2021 roku na poziomie 5.0% Premia rynkowa za ryzyko rçwna 5% WspÇłczynnik beta na poziomie 1.0 Ustaliliśmy stopę wzrostu wolnych przepływçw pieniężnych po roku 2021 na 2% Wyniki obu spçłek konsolidujemy począwszy od 2013 r. Zakładamy łączne, roczne efekty synergii na poziomie 150 mln PLN Wartość firmy powstałą w wyniku przejęcia oszacowaliśmy na poziomie mln PLN Udziały niedające kontroli na dzień przejęcia wyceniliśmy ustalając ich wartość netto w kwocie 855 mln PLN Kształtowanie się średniorocznej ceny saletrzaku w latach na poziomie odpowiednio 262 EUR/t, 275 EUR/t oraz 255 EUR/t, inflacyjny wzrost w kolejnych latach. Kształtowanie się średniorocznej ceny saletry amonowej w latach na poziomie odpowiednio 335 EUR/t, 351 EUR/t oraz 320 EUR/t, inflacyjny wzrost w kolejnych latach Kształtowanie się średniorocznej ceny mocznika w latach na poziomie odpowiednio 425 USD/t, 442 USD/t oraz 415 USD/t, inflacyjny wzrost w kolejnych latach Zakładamy brak zmian w taryfie gazowej. Średnioroczny kurs EUR na poziomie 4.22 PLN w 2012r. i spadek w kolejnych latach do 4.00 PLN 8

9 Wycena späłki metodą DCF (mln PLN) >2021 sprzedaż EBIT (1-T) amortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF zmiana FCF -8.7% -29.0% 16.8% 17.3% 116.9% 5.9% 8.1% 8.0% 7.5% 2.0% dług/kapitał 17.1% 16.7% 15.7% 14.7% 13.9% 13.0% 12.2% 11.4% 10.7% 9.9% 9.3% stopa wolna od ryzyka 4.5% 4.6% 4.8% 5.0% 5.2% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% premia kredytowa 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt długu 6.5% 6.6% 6.8% 7.0% 7.2% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% koszt kapitału 9.5% 9.6% 9.8% 10.0% 10.2% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% WACC 8.8% 8.9% 9.1% 9.4% 9.6% 9.4% 9.5% 9.5% 9.5% 9.6% 9.6% PV (FCF) wartość DCF (mln PLN) w tym wartość rezydualna dług (-)/gotçwka(+) netto 74.7 wycena DCF (mln PLN) udziały mniejszości Liczba akcji (mln) 90.7 wycena 1 akcji (PLN) 53.8 ŹrÑdło: Millennium DM Ze względu na duży wpływ zarçwno rezydualnej stopy wzrostu, jak rçwnież rezydualnej stopy wolnej od ryzyka na poziom wyceny, prezentujemy także jej wrażliwość na te parametry. Wrażliwość wyceny 1 akcji späłki na przyjęte założenia PLN stopa R f rezudualna ŹrÑdło: Millennium DM rezydualna stopa wzrostu 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% % % % % Bazując na metodzie DCF szacujemy wartość 1 akcji spçłki na 53.8 PLN. 9

10 Wycena porçwnawcza Wycenę porçwnawczą przeprowadziliśmy względem zagranicznych spçłek o profilu działalności podobnym do AzotÇw TarnÇw. Wartość spçłki oszacowaliśmy w oparciu o wskaźniki: EV/EBITDA oraz P/E. Wycena poräwnawcza do zagranicznych späłek SpÇłka Ticker EV/EBITDA EV/EBIT AGRIUM AGU CELANESE CORP-SERIES CEA KONINKLIJKE DSM DSM TESSENDERLO CHEMIE TESB YARA INTERNATIONAL YAR CF INDUSTRIES CF ARKEMA AKE CHAMBAL CHMB BASF SE BAS Mediana P/E Azoty TarnÇw Dług netto Wyniki spçłki Azoty TarnÇw (mln PLN) Wycena na podstawie poszczegçlnych wskaźnikçw (PLN) Wycena Azoty TarnÇw 55.5 ŹrÑdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski SA, *skorygowane o udziały akcjonariuszy mniejszościowych Bazując na metodzie porçwnawczej wyceniamy 1 akcję AzotÇw TarnÇw na 55.5 PLN. 10

11 Wyniki finansowe Azoty TarnÄw Rachunek zyskäw i strat (mln PLN) p 2013p 2014p Przychody netto ze sprzedaży Koszty wytworzenia Koszty sprzedaży Koszty ogçlnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostała działalność operacyjna EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej EPS Bilans (mln PLN) p 2013p 2014p aktywa trwałe wartości niematerialne i prawne wartość firmy jednostek podporządkowanych rzeczowe aktywa trwałe inwestycje długoterminowe aktywa obrotowe zapasy należności inwestycje krçtkoterminowe aktywa razem kapitał własny zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krçtkoterminowe pasywa razem BVPS ŹrÑdło: Prognozy Millennium DM 11

12 Cash flow (mln PLN) p 2013p 2014p wynik netto amortyzacja zmiana kapitału obrotowego gotçwka z działalności operacyjnej inwestycje (capex) gotçwka z działalności inwestycyjnej wypłata dywidendy emisja akcji zmiana zadłużenia gotçwka z działalności finansowej Zmiana gotçwki netto DPS CEPS Wskaźniki (%) p 2013p 2014p zmiana sprzedaży zmiana EBITDA zmiana EBIT zmiana zysku netto marża EBITDA marża EBIT marża netto sprzedaż/aktywa dług / kapitał własny odsetki / EBIT stopa podatkowa ROE ROA (dług) gotçwka netto (mln PLN) ŹrÑdło: prognozy Millennium DM 12

13 Wycena Puławy Wycenę spçłki przeprowadziliśmy w oparciu o metodę DCF (zdyskontowanych przepływçw pieniężnych) i metodę porçwnawczą. Na podstawie metody DCF uzyskaliśmy wartość spçłki na poziomie mld PLN, czyli PLN na akcję. Używając metody porçwnawczej wyceniliśmy spçłkę na mld PLN (144.3 PLN na akcję). Obu metodą przypisaliśmy rçwne wagi. Podsumowanie wyceny Puławy Metoda wyceny Wycena Puław (mln PLN) Wycena na 1 akcję (PLN) Wycena DCF Wycena porçwnawcza Wycena Puław ŹrÑdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. Wycena DCF Do wyceny metodą DCF przyjęliśmy m.in. następujące założenia: okres Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy użyliśmy rentowności obligacji skarbowych Długoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2021 roku na poziomie 5.0% Premia rynkowa za ryzyko rçwna 5% WspÇłczynnik beta na poziomie 1.0 Ustaliliśmy stopę wzrostu wolnych przepływçw pieniężnych po roku 2021 na 2% Zakładamy, roczne efekty synergii na poziomie 50 mln PLN, z czego na rok 2012/2013 przyjęliśmy połowe tej kwoty W związku z planowaną budową elektrowni, przyjeliśmy w latach zwiększone nakłądy inwestycyjne, oraz zaciągnięcie w 2013 r. kredytu w wysokości 500 mln PLN Kształtowanie się średniorocznej ceny saletry amonowej w latach na poziomie odpowiednio 335 EUR/t, 351 EUR/t oraz 320 EUR/t, inflacyjny wzrost w kolejnych latach Kształtowanie się średniorocznej ceny mocznika w latach na poziomie odpowiednio 425 USD/t, 442 USD/t oraz 415 USD/t, inflacyjny wzrost w kolejnych latach Zakładamy brak zmian w taryfie gazowej. Średnioroczny kurs EUR na poziomie 4.26 PLN w 2011/12r. i spadek w kolejnych latach do 4.00 PLN 13

14 Wycena späłki metodą DCF (mln PLN) 2011/ / / / / / / / / /21 >2021 sprzedaż EBIT (1-T) amortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF zmiana FCF -152% -25% -28% -49% -888% 9% 8% 8% 7% 2% dług/kapitał 0.2% 17.7% 16.6% 15.5% 14.6% 13.7% 12.8% 12.0% 11.1% 10.3% 9.6% stopa wolna od ryzyka 4.5% 4.6% 4.8% 5.0% 5.2% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% premia kredytowa 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt długu 6.5% 6.6% 6.8% 7.0% 7.2% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% koszt kapitału 9.5% 9.6% 9.8% 10.0% 10.2% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% WACC 9.5% 8.8% 9.1% 9.3% 9.6% 9.4% 9.4% 9.5% 9.5% 9.6% 9.6% PV (FCF) 175 (83) (57) (38) (17) wartość DCF (mln PLN) w tym wartość rezydualna dług (-)/gotçwka(+) netto wycena DCF (mln PLN) Liczba akcji (mln) 19.1 wycena 1 akcji (PLN) ŹrÑdło: Millennium DM Ze względu na duży wpływ zarçwno rezydualnej stopy wzrostu, jak rçwnież rezydualnej stopy wolnej od ryzyka na poziom wyceny, prezentujemy także jej wrażliwość na te parametry. Wrażliwość wyceny 1 akcji späłki na przyjęte założenia PLN stopa R f rezudualna ŹrÑdło: Millennium DM rezydualna stopa wzrostu 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% % % % % Bazując na metodzie DCF szacujemy wartość 1 akcji spçłki na PLN. 14

15 Wycena porçwnawcza Wycenę porçwnawczą przeprowadziliśmy względem zagranicznych spçłek o profilu działalności podobnym do Puław. Wartość spçłki oszacowaliśmy w oparciu o wskaźniki: EV/EBITDA oraz P/E. Do wyceny Puław dla roku 2011/12 przyjęliśmy wagę 10%, ze względu na przesunięty rok obrotowy spçłki w stosunku do grupy porçwnawczej, zaś pozosatyłm dwum latom przypisując wagi 45%. Wycena poräwnawcza do zagranicznych späłek SpÇłka Ticker EV/EBITDA EV/EBIT AGRIUM AGU CELANESE CORP-SERIES CEA KONINKLIJKE DSM DSM TESSENDERLO CHEMIE TESB YARA INTERNATIONAL YAR CF INDUSTRIES CF ARKEMA AKE CHAMBAL CHMB BASF SE BAS Mediana P/E Puławy 2011/ / / / / / / / /14 Dług netto Wyniki spçłki Puławy (mln PLN) Wycena na podstawie poszczegçlnych wskaźnikçw (PLN) Wycena Puławy ŹrÑdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski SA Bazując na metodzie porçwnawczej wyceniamy 1 akcję Puław na PLN. 15

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3 PEP 13 marca 2012 kupuj branża energetyczna poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: 21.4 Cena docelowa: 27.4 Przegrany spär z W połowie lutego Sąd Arbitrażowy wydał wyrok, ktéry jednoznacznie przyznał rację

Bardziej szczegółowo

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13.

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13. budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 5.1 6.9 Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną

Bardziej szczegółowo

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza OtmuchÄw branża spożywcza 23 maja 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 8.80 12.73 Nowy prezes, wyższe zyski Po bardzo słabym IV kwartale 2013 spçłka miała świetne wyniki w

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

ropa naftowa, miedź, aluminium

ropa naftowa, miedź, aluminium 16 listopada 2 ropa naftowa, miedź, aluminium W minionym miesiącu obserwowaliśmy poprawę odczytñw danych makroekonomicznych z Państwa Środka. Na kilkumiesięcznych szczytach znalazły się produkcja przemysłowa

Bardziej szczegółowo

2009 106.1 40.4 50.3 59.2 46.9 2.4 2.9 12.2 11.9 2.4 13.7 11.0 20.0 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 3.2 3.8 15.7 9.1 1.8 8.2 7.2 20.

2009 106.1 40.4 50.3 59.2 46.9 2.4 2.9 12.2 11.9 2.4 13.7 11.0 20.0 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 3.2 3.8 15.7 9.1 1.8 8.2 7.2 20. 2 czerwca 211 kupuj branża energetyczna Cena: Cena docelowa: 29.4 34.6 Zyski napędzane wiatrem Pierwsza połowa bieżącego roku była niekorzystna dla notowań. Przy rosnących indeksach giełdowych, kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz 2 stycznia 215 Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce Miniony rok nie był szczegålnie udany dla polskiego rynku akcji. Podczas gdy głåwne indeksy giełdowe zakończyły 2 r. na poziomach zbliżonych do tych

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007 Media 28 czerwca 2007 MNI Przede wszystkim usługi medialne poprzednia rekomendacja: kupuj Cena (27/06/2007) 6.0 Wycena 8.3 Strategicznym segmentem działalności spółki jest świadczenie telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0 Banki maj 2007 Noble Bank oferta publiczna Nowa jakość na rynku bankowym Wycena dochodowa Wycena porównawcza 11.2 9.5 to nowa instytucja na polskim rynku finansowym. Składa się ona z Noble Banku, oferującego

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart?

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? Sektor wydobywczy RAPORT JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? JSW Rekomendacja Trzymaj Cena docelowa (PLN) 88,00 Cena bieżąca (PLN) 83,00 Stopa dywidendy 3,0% Potencjał wzrostu 6,0% Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen S.A. Trzymaj. Sektor paliwowy RAPORT. Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu. (niezmieniona)

PKN Orlen S.A. Trzymaj. Sektor paliwowy RAPORT. Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu. (niezmieniona) RAPORT Trzymaj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 37.71 Cena docelowa (PLN) 34.64 Min 52 tyg (PLN) 32.3 Max 52 tyg (PLN) 57.9 Kapitalizacja (mln PLN) 1615.94 EV (mln PLN) 234.93 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Arctic Paper Branża papiernicza Reuters: ATC.WA Bloomberg: ATC PW 20 września 2013 Potencjał

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo