EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EWALUACJA WEWNĘTRZNA"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne. ROK SZKOLNY 2011/2012

2 SPIS TREŚCI strona 1. Wprowadzenie 3 2. Informacja o szkole 4 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej 5 4. Arkusz ewaluacji wewnętrznej 7 5. Analiza odpowiedzi na pytania kluczowe zawarte w projekcie ewaluacji Wnioski końcowe Załączniki- kwestionariusze ankiet 20 2

3 WPROWADZENIE Ewaluacja wewnętrzna w obszarze : Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły została przeprowadzone na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Przedmiotem ewaluacji było respektowanie norm społecznych w szkole. Celem badania było pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły. W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez Zespół ds. Ewaluacji. Obejmowały one ankiety skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, kwestionariusz wywiadu przeprowadzonego z pedagogiem szkolnym oraz analizę wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej. Ewaluacja realizowana była od stycznia do maja 2012 r. W trakcie badań przeprowadzono: ankietowanie uczniów klas II - VI badaniem objęto 186 uczniów losowo wybranych, co stanowi 40% wszystkich uczniów szkoły, ankietowanie rodziców uczniów badaniem objęto 179 rodziców, co stanowi 39% wszystkich rodziców, ankietowanie nauczycieli ankietę wypełniło 31 nauczycieli, co stanowi 86% wszystkich zatrudnionych nauczycieli w szkole, wywiad z pedagogiem szkolnym, analizę wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono Radzie Pedagogicznej na konferencji klasyfikacyjnej kończącej rok szkolny 2011/2012 w dniu 21 czerwca 2012r. 3

4 INFORMACJE O SZKOLE Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich ul. Niepodległości 47 Telefon/Fax: Dyrektor szkoły: mgr Alina Toczek Inne stanowiska kierownicze: wicedyrektor mgr inż. Bernadetta Cebula kierownik świetlicy mgr Agnieszka Chowaniec Liczba uczniów ogółem: 464 Liczba nauczycieli ogółem: 36 w tym: - dyplomowanych 23 - mianowanych 9 - kontraktowych 3 - stażystów Liczba oddziałów ogółem: 18 Liczba oddziałów dla poszczególnych poziomów wiekowych: Kl. I 3, II 4, III 3, IV 3, V 3, VI 2 Liczba klas integracyjnych: 0 Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym: 2 Liczba uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne 0 Średnia liczba uczniów w oddziale: 26 Liczba budynków w których mieści się szkoła: 1 Liczba sal lekcyjnych: 21 Szkoła posiada: bibliotekę świetlicę zaplecze kuchenne szatnię salę gimnastyczną boiska sportowe salę do gimnastyki korekcyjnej aulę 4

5 Projekt ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 Przedmiot ewaluacji Respektowanie norm społecznych w szkole. Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły. Kryteria ewaluacji : Powszechność stosowania określonych przez szkołę norm społecznych. Skuteczność podjętych działań profilaktyczno-wychowawczych. Pytania kluczowe : 1. Czy uczniowie przejawiają zachowania odbiegające od przyjętych zasad postępowania? 2. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? 3. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 4. Jakie działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń, zrealizowano w szkole w roku szkolnym 2011/2012? Metody i techniki : 1. Ankieta 2. Wywiad 3. Analiza dokumentów Źródła danych : 1. Kwestionariusz ankiety : 5

6 rodzice nauczyciele uczniowie 2. Kwestionariusz wywiadu : Pedagog szkolny 3. Analiza dokumentów : teczki wychowawców analiza protokołów powypadkowych. Dobór próby badawczej : Populacja badań klasy II VI - 30 % uczniów Nauczyciele 100 % Rodzice dzieci z klas I VI - 30 % Harmonogram ewaluacji : Przebieg Czynności / zadania Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji Dobór metod i próby badawczej Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji Analiza informacji wyciąganie wniosków, pisanie raportu Przedstawienie raportu Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej Czas wykonania / terminy r Dyrektorowi, konferencja podsumowująca - Radzie Pedagogicznej Nauczyciele odpowiedzialni Bożena Kuc Brygida Chyra Joanna Kasperczyk jw. jw. jw. Bożena Kuc Zespół ds. ewaluacji: Joanna Kasperczyk Brygida Chyra Bożena Kuc 6

7 ARKUSZ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PRZEDMIOT EWALUACJI RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE 1. Czy uczniowie znają zasady właściwego zachowania się w szkole? częściowo 24,7% Uczniowie ankiet nie 1,6% tak 73,7% częściowo 6,1% Rodzice ankiet nie 0,0% 93,9% tak 7

8 częściowo 6,5% Nauczyciele - 31 ankiet nie 6,5% tak 87,1% 2. Czy uczniowie przestrzegają zasady właściwego zachowania się w szkole? nigdy 4,3% Uczniowie ankiet czasami 68,3% zawsze 27,4% nigdy 0,0% Rodzice ankiet czasami 46,9% zawsze 53,1% 8

9 nigdy 0,0% Nauczyciele - 31 ankiet czasami 93,5% zawsze 6,5% 3. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? trudno powiedzieć 32,3% Uczniowie ankiet nie 8,6% tak 59,1% trudno powiedzieć 21,8% Rodzice ankiet nie 2,8% tak 75,4% 9

10 trudno powiedzieć 25,8% Nauczyciele - 31 ankiet nie 0,0% tak 74,2% 4. Miejsca w szkole, gdzie uczniowie czują się mniej bezpiecznie ODPOWIEDZI - UCZNIOWIE Liczba % odpowiedzi ankietowanych Klasa 23 12,4 Korytarz 65 44,0 Boisko 57 30,6 Toalety 63 33,9 Szatnia 39 21,0 inne : sklepik szkolny 2 1,07 II piętro 3 1,61 Stołówka 1 1,54 wejście do szkoły 2 1,07 schody szkolne 1 0,54 wszędzie czuję się bezpiecznie 35 18,8 ODPOWIEDZI RODZICE Liczba % odpowiedzi ankietowanych Klasa 6 3,4 Korytarz 53 29,6 Boisko 19 10,6 Toalety 59 33,0 Szatnia 11 6,1 inne : szatnia WF 1 0,6. 10

11 ODPOWIEDZI NAUCZYCIELE Liczba % odpowiedzi ankietowanych Klasa 6 19,4 Korytarz 28 90,3 Boisko 17 54,8 Toalety 15 48,4 Szatnia 10 32,3 inne : szatnia WF 1 3,2 schody 1 3,2 5. Przejawy zachowań agresywnych w szkole. Czy zdarzyło się w szkole, że: ODPOWIEDZI - UCZNIOWIE Liczba % odpowiedzi ankietowanych ktoś Cię obrażał, przezywał ,1 ktoś Cię uderzył ,5 byłeś zastraszany, szantażowany 36 19,4 ukradziono Ci jakieś przedmiot lub pieniądze 42 22,6 ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o Tobie 49 26,3 Inne (przemoc fizyczna): oplucie 1 0,54 podstawienie nogi 1 0,54 zwichnięcie nadgarstka 1 0,54 Inne (przemoc psychiczna): przekleństwa 1 0,54 obraźliwe gesty 1 0,54 tani podryw 1 0,54 nie spotkały Cię wymienione sytuacje 13 6,99 Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa dziecko : ODPOWIEDZI RODZICE Liczba odpowiedzi ktoś obrażał, przezywał 79 44,1 ktoś uderzył 59 33,0 było zastraszane, szantażowane 6 3,4 było okradzione 15 8,4 ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o nim 7 3,9 doświadczyło innych form przemocy fizycznej: Popychanie, zabranie napoju przez ucznia ze starszej klasy i rzucenie na ziemię doświadczyło innych form przemocy psychicznej: traktowany jako ktoś gorszy, wyśmiewanie, wyszydzanie, że jest biedny % ankietowanych 2 1,1 7 3,9 nie spotkały żadne wymienione sytuacje 71 39,7 11

12 Czy była Pani/Pan świadkiem przemocy w stosunku do uczniów w formie ODPOWIEDZI NAUCZYCIELE Liczba odpowiedzi przezwisk, obrażania pobicia 18 58,1 zastraszania, szantażowania 11 35,5 kradzieży 3 9,7 rozpowszechniania plotek i oszczerstw 16 51,6 innych form przemocy fizycznej : kopanie 2 6,5 popychanie 3 9,7 szarpanie 1 3,2 przetrzymywanie za drzwiami 1 3,2 innych form przemocy psychicznej : Ośmieszanie, dyskredytowanie w oczach rówieśników nie spotkałam(em) się z wymienionymi sytuacjami % ankietowanych 1 3,2 1 3,2 Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły ODPOWIEDZI - UCZNIOWIE Liczba % odpowiedzi ankietowanych obraziłeś kogoś, przezywałeś 92 49,5 użyłeś wobec kogoś przemocy fizycznej : 36 19,4 bicie, kopanie, popychanie szantażowałeś kogoś, zastraszałeś 11 5,9 wymuszałeś pieniądze 2 1,1 ukradłeś coś komuś 6 3,2 rozpowszechniałeś plotki i oszczerstwa 35 18,2 żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca 83 44,6 Czy na terenie szkoły Państwa dziecko : ODPOWIEDZI RODZICE Liczba % odpowiedzi ankietowanych obraziło kogoś, przezywało 35 19,6 używało wobec kogoś przemocy fizycznej : popychał kolegów, usiłował kopnąć kolegę, który 11 6,1 przezywał, uderzył kolegę, ugryzienie szantażowało kogoś, zastraszało 0 0 wymuszało pieniądze 0 0 ukradło coś komuś 0 0 rozpowszechniało plotki i oszczerstwa 0 0 żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca ,0 12

13 7. Czy byłeś świadkiem zdarzenia, że ktoś na terenie szkoły: ODPOWIEDZI - UCZNIOWIE Liczba % odpowiedzi ankietowanych obraził kogoś, przezywał ,3 używał wobec kogoś przemocy fizycznej : bicie, kopanie, popychanie ,4 szantażował kogoś, zastraszał 38 20,4 wymuszał pieniądze 11 5,9 ukradł coś komuś 37 19,9 rozpowszechniał plotki i oszczerstwa 35 18,8 żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca 24 12,9 Czy Państwa dziecko było świadkiem zdarzenia, kiedy ktoś na terenie szkoły: ODPOWIEDZI RODZICE Liczba % odpowiedzi ankietowanych obraził kogoś, przezywał 83 46,4 używał wobec kogoś przemocy fizycznej : bicie (10), kopanie (5), popychanie (3), 48 26,8 przewracanie (4) szantażował kogoś, zastraszał 3 1,7 wymuszał pieniądze 2 1,1 ukradł coś komuś 6 3,4 rozpowszechniał plotki i oszczerstwa 7 3,9 żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca 80 44,7 13

14 8. Jeśli dziecko było ofiarą przemocy w szkole, to kto był jej sprawcą. osoba spoza 1,1% szkoły Rodzice ankiet pracownik szkoły 0,6% starszy uczeń 16,8% rówieśnik, rówieśnica 42,5% osoba spoza 3,2% szkoły Nauczyciele - 31 ankiet pracownik szkoły 0,0% starszy uczeń 51,6% rówieśnik, rówieśnica 96,8% 14

15 9. Która z postaw dominuje w szkole? agresja 16,1% Uczniowie ankiet obojętność 29,0% koleżeństwo 54,9% agresja 6,7% Rodzice ankiet obojętność 19,0% koleżeństwo 74,3% agresja 3,2% Nauczyciele - 31 ankiet obojętność 16,1% koleżeństwo 80,6% 15

16 ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE ZAWARTE W PROJEKCIE EWALUACJI 1. Czy uczniowie przejawiają zachowania odbiegające od przyjętych zasad postępowania? Z obserwacji nauczycieli i rodziców wynika, że uczniowie przejawiają zachowania odbiegające od przyjętych zasad postępowania. Sami uczniowie również przyznają się do łamania norm w kontaktach rówieśniczych. Dominuje obrażanie słowne i przezywanie, zdarzają się również przejawy agresji fizycznej, takie jak kopanie, popychanie, bicie. Czasami uczniowie rozpowszechniają wobec siebie oszczerstwa, przyznają się do sporadycznych wymuszeń i przywłaszczania mienia. Zastanawiający jest fakt, że uczniowie częściej przyznają, że byli sprawcami zachowań niewłaściwych niż sądzą o tym rodzice. Normy społeczne nie są respektowane najczęściej na korytarzach, boisku i w toaletach podczas przerw. Rzadziej zdarzają się w klasie, szatni, stołówce szkolnej. Pomimo przypadków łamania zasad, wśród uczniów panuje koleżeństwo, co zgodnie przyznają rodzice (74,3%), nauczyciele (80,7%) i uczniowie (54,8%). 2. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? Większość uczniów wie, jakich zachowań się od nich oczekuje, co wynika z przeprowadzonych ankiet. Twierdząco odpowiedziało 73,7% uczniów, 93,9% rodziców oraz 87,1% nauczycieli. Niestety z tych samych ankiet można się dowiedzieć, że uczniowie nie zawsze postępują zgodnie z przyjętymi zasadami. Tak twierdzi 68,3% uczniów, 93,6 % nauczycieli i 46,9 % rodziców. 3. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie twierdzi tak ponad połowa uczniów (59,1%). Jednakże stosunkowo liczna grupa uczniów (32,3%) nie potrafiła udzielić 16

17 jednoznacznej odpowiedzi. Tylko 8,6% uczniów twierdzi, że nie czuje się w szkole bezpiecznie. Miejsca w szkole, gdzie uczniowie czuja się mniej bezpiecznie to głównie korytarz, toalety i boisko szkolne. Rodzice (75,4%) i nauczyciele (74,2%) uważają, że pomimo obserwowanych zachowań odbiegających od przyjętych zasad, szkoła jest miejscem bezpiecznym, stwarzającym dobre warunki do rozwoju dzieci. Należy również podkreślić, że wypadki, które miały miejsce na terenie szkoły w bieżącym roku szkolnym, nie były wynikiem łamania norm społecznych przez uczniów. 4. Jakie działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń, zrealizowano w szkole w roku szkolnym 2011/2012? W szkole diagnozuje się zachowania uczniów poprzez obserwację prowadzoną przez wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego. Wobec zdiagnozowanych zagrożeń podejmuje się szereg działań- powoływany jest zespół wychowawczy, prowadzone są lekcje wychowawcze zgodnie z opracowanym Szkolnym Programem Profilaktyki i Programem Wychowawczym, odbywają się spotkania z pedagogiem, psychologiem. Rodzice na bieżąco informowani są o wszystkich trudnych sytuacjach powstałych na terenie szkoły z udziałem ich dziecka. W celu wzmocnienia pożądanych wśród uczniów zachowań, realizowane są programy profilaktyczno-wychowawcze: Drogowskaz Junior, Pokonać agresję. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskim programie Szkoła bez przemocy, Zachowaj trzeźwy umysł, Warto być dobrym i innych akcjach charytatywnych. Pożądane postawy uczniów promowane są na apelach, gazetkach szkolnych i stronie internetowej szkoły. Wręczane są nagrody za sukcesy w nauce i sporcie, udział w konkursach i frekwencję. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym METIS. 17

18 WNIOSKI KOŃCOWE 1. Uczniowie znają zasady właściwego zachowania się w szkole. Czują się w niej bezpiecznie, a w kontaktach rówieśniczych dominuje koleżeństwo i wzajemna współpraca. 2. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 3. Szkoła współpracuje z rodzicami w celu eliminowania negatywnych zachowań i podejmowaniu środków zaradczych. 4. W szkole prowadzony jest stały monitoring, co wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci. WSKAZÓWKI DO DALSZEJ PRACY 1. Z analizy ankiet wynika, że uczniowie częściej przyznają się do zachowań niewłaściwych niż sądzą ich rodzice. Należy w toku spotkań z rodzicami omawiać problemy wynikające z braku respektowania norm społecznych, aby wspólnie eliminować tego typu zachowania. 2. Należy przy okazji każdej lekcji wychowawczej poruszać tematy związane z respektowaniem norm społecznych. Odwoływać się do przyjętych w szkole zasad postępowania, wynikających ze statutu szkoły i regulaminów. 3. Konsekwentnie reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania wśród uczniów. 4. W dalszym ciągu promować pożądane postawy społeczne wśród uczniów i wzmacniać pozytywne wzorce zachowań. 18

19 PODSUMOWANIE Respektowanie norm społecznych jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania szkoły, bezpieczeństwa uczniów i ich dobrego samopoczucia w środowisku, w którym się znalazły. Zadaniem nauczycieli i rodziców jest wpajanie dzieciom zasad postępowania, które służą dobru ogółu. Eliminacja niewłaściwych zachowań, programy profilaktyki mają na celu uświadomienie uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje. Zespół ds. ewaluacji: Joanna Kasperczyk Brygida Chyra Bożena Kuc 19

20 ZAŁĄCZNIKI ANKIETA DLA UCZNIÓW Chcemy dowiedzieć się, jakie są Twoje opinie na temat respektowania norm społecznych w szkole. Ankieta jest anonimowa wyniki będą opracowane wyłącznie zbiorczo, prosimy więc o zaznaczenie odpowiedzi, które w pełni wyrażają Twoje poglądy. 1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole? tak nie częściowo 2. Czy przestrzegasz tych zasad? zawsze czasami nigdy 3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie? tak nie trudno powiedzieć 4. Jeżeli są w szkole miejsca, w których czujesz się mniej bezpieczny(a), wskaż je na liście poniżej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) klasa korytarz boisko toalety szatnia inne (jakie?) 5. Czy zdarzyło się w szkole, że : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) ktoś Cie obrażał, przezywał ktoś Cię uderzył byłeś zastraszany, szantażowany ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o Tobie (również poprzez sms-y lub internet) doświadczyłeś innych form przemocy fizycznej 20

21 doświadczyłeś innych form przemocy psychicznej nie spotkały Cię wymienione sytuacje 6. Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) obraziłeś kogoś, przezywałeś użyłeś wobec kogoś przemocy fizycznej (jakiej?) szantażowałeś kogoś, zastraszałeś wymuszałeś pieniądze ukradłeś coś komuś rozpowszechniałeś plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet) żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca 7. Czy byłeś świadkiem zdarzenia, że ktoś na terenie szkoły : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) obraził kogoś, przezywał używał wobec kogoś przemocy fizycznej (jakiej?) szantażował kogoś, zastraszał wymuszał pieniądze ukradł coś komuś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet) żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca 8. Która z postaw, Twoim zdaniem, dominuje w szkole? koleżeństwo obojętność agresja DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 21

22 ANKIETA RODZICE Celem ankiety jest pozyskanie Państwa opinii, które pomogą ocenić stan bezpieczeństwa w szkole. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. 1. Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? tak nie trudno powiedzieć 2. Jeżeli są w szkole miejsca, w których czuje się ono mniej bezpiecznie, proszę wskazać je na liście poniżej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) klasa korytarz boisko toalety szatnia inne (jakie?) 3. Czy Państwa syn/córka zna zasady właściwego zachowania się w szkole? tak nie częściowo 4. Czy przestrzega tych zasad? zawsze czasami nigdy 5. Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa dziecko : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) ktoś obrażał, przezywał ktoś uderzył było zastraszane, szantażowane było okradzione ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o nim (również poprzez sms-y lub internet) doświadczyło innych form przemocy fizycznej doświadczyło innych form przemocy psychicznej 22

23 nie spotkały żadne wymienione sytuacje 6. Jeśli dziecko było ofiarą przemocy w szkole, to kto był jej sprawcą : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) rówieśnik, rówieśnica starszy uczeń pracownik szkoły osoba spoza szkoły 6. Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły Państwa dziecko : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) obraziło kogoś, przezywało użyło wobec kogoś przemocy fizycznej (jakiej?) szantażowało kogoś, zastraszało wymuszało pieniądze ukradło coś komuś rozpowszechniało plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet) żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca 9. Czy Państwa dziecko było świadkiem zdarzenia, kiedy ktoś na terenie szkoły : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) obraził kogoś, przezywał używał wobec kogoś przemocy fizycznej (jakiej?) szantażował kogoś, zastraszał wymuszał pieniądze ukradł coś komuś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet) żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca 10. Która z postaw, Państwa zdaniem, dominuje w szkole? koleżeństwo obojętność agresja DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 23

24 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Celem ankiety jest uzyskanie od Państwa informacji, które pomogą ocenić stan bezpieczeństwa w szkole. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. 1. Czy uczniowie znają zasady właściwego zachowania się w szkole? tak nie zna je tylko część uczniów 2. Czy, Pani/Pana zdaniem, uczniowie przestrzegają te zasady? zawsze czasami nigdy 3. Czy, Pani/Pana zdaniem, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? tak nie trudno powiedzieć 4. Czy była Pani/Pan świadkiem przemocy w stosunku do uczniów w formie : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) przezwisk, obrażania pobicia zastraszania, szantażowania kradzieży rozpowszechniania plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y lub internet) innych form przemocy fizycznej innych form przemocy psychicznej nie spotkałam(em) się z wymienionymi sytuacjami 24

25 5. Jeżeli uczeń było ofiarą przemocy w szkole, to kto był jej sprawcą? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) rówieśnik, rówieśnica starszy uczeń pracownik szkoły osoba spoza szkoły 6. W jakich miejscach w szkole, Pani/Pana zdaniem, zdarzają się akty przemocy wobec uczniów? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) klasa korytarz boisko toalety szatnia inne (jakie?) 11. Która z postaw wśród uczniów, Pani/Pana zdaniem, dominuje w szkole? koleżeństwo obojętność agresja DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 25

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. Zgodnie z opracowanym Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, w roku szkolnym 212/213 została przeprowadzona ewaluacja w obszarze: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Strykowice Górne, czerwiec 214 Wprowadzenie Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach 1. WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Augustowie, w edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016 / 2017 obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EWALUOWANY OBSZAR: KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa I Wprowadzenie W roku szkolnym 2014 /15 została przeprowadzona ewaluacji wewnętrzna, której celem było zebranie informacji na temat działań szkoły zapewniających uczniom bezpieczeństwo. Odbiorcami raportu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią w roku szkolnym 2014 / 2015 CZĘŚĆ I RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZKOLNY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ PLAN BADAŃ I. PRZEDMIOT EWALUACJI Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne w celu wyeliminowania zagrożeń i wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów. II. CEL EWALUACJI Pozyskanie informacji na temat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10 maja 2013

Bardziej szczegółowo

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że:

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że: Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w roku szkolnym 14/15 cz. I i cz. II 1.Przedmiot ewaluacji: Działania związane

Bardziej szczegółowo

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PSP NR 1 W PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2015/16 WYMAGANIE 5 Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne ZESPÓŁ D/S EWALUACJI: Magdalena Drab Jolanta

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: koordynator Anna Lesiecka Katarzyna Sowińska Wioletta Małek Alicja Kozub Ewa Augustyn-Gołda Zabrze,

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGÓWKU RAPORT EWALUACYJNY RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Grażyna Nalepa Beata Janecko Sabina Duda-Duma Elżbieta Kisielewicz Tomasz Węglarczyk obsługa informatyczna Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Ewaluacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Zespół w składzie: Ewa Ćwik-Obremska Teresa Osińska Anna Soczyńska Renata Brzezińska, Na spotkaniach zespołu w maju i czerwcu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego.

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego. Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego. Wymaganie: 4. Respektowane są normy społeczne. Rok szkolny: 2013/2014 Skład osobowy zespołu

Bardziej szczegółowo

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Przedmiot badania: 1) Stan bezpieczeństwa na terenie szkoły 2) Rozpoznanie zagrożeń dotyczących przebywania w szkole i na jej terenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Strona1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Jelenia Góra, 215 Strona2 Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU GIMNAZJUM RAPORT EWALUACYJNY KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Komisja ewaluacyjna: Bogusław Szabat- przewodniczący Artur Becher- członek Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum 1 Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w roku szk. 2013/2014 2 Nauczyciele prowadzący badania: Maria Kapłanek i Piotr Filec. Narzędzia badawcze: ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI:

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu Przedmiotem ewaluacji były działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 Respektowane są normy społeczne w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu rok szkolny 2010/2011 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYMAGANIE 1.4 - RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE AUTOR RAPORTU: M. NOWAKOWSKA ADRESACI: DYRECJA

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie OPRACOWANIE: mgr Jolanta Krzywnicka mgr Marta Wojdat ks.mgr Roman

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport opracowany przez zespół w składzie: Małgorzata Chodura

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymagania: Respektowane są normy społeczne Ocena respektowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne. 1 Wstęp 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE OBSZAR I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA STASZICA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Zespół ewaluacyjny : Monika Chamera

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar XII ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI ROK SZKOLNY 2013/2014 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Przeprowadziły i opracowały: Irena Kusienicka pedagog szkolny Gabriela Loch psycholog szkolny Kędzierzyn-Koźle 2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole.

Bardziej szczegółowo

Po zajęciach uczniowie:

Po zajęciach uczniowie: W ramach realizacji zadania 4 odbył się cykl lekcji wychowawczych w każdej klasie ( po 2 godziny). Zajęcia prowadzili wychowawcy, psycholog- Agnieszka Bilska i pedagog Anna Grycz. W zajęciach wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie 1.4. Respektowane są normy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się:

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się: Analiza ankiet wstępnych opracowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do programu Bezpieczna Szkoła listopad 2012 rok W ankiecie wzięło udział264uczniów co stanowi 7 ankietowanych.ankieta służyła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Program poprawy efektywności wychowania został opracowany w oparciu o: 1. Zdiagnozowanie środowiska uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Obszar ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole;

1. Obszar ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole; Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole - sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gromniku w roku szk. 2013/2014 1. Obszar ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RAPORT EWALUACYJNY Zespół w składzie: Dorota Domańska Dorota Just Biała Podlaska, marzec 2016 Pytania kluczowe: Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jaka

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 ROK SZK

EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 ROK SZK RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 ROK SZK. 2014/2015 Termin diagnozy : II semestr roku szk. 2014/2015 OBSZAR 1 : EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2017

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole. Respektowane są normy społeczne S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Wymaganie 5 Respektowane są normy społeczne. Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: Ewa Jadwiszczak, Anna Krajda, Grażyna Łągwa, Teresa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterów Lasów Chojnowskich Respektowane są normy społeczne w szkole Zespól ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI W ZSO W ŻARACH

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI W ZSO W ŻARACH WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI W ZSO W ŻARACH Data rozpoczęcia realizacji: 1 września 2009r. Miejsce realizacji: ZSO w Żarach Zespół autorów: Elżbieta Gesing, Beata Owsiana, Jerzy Garczyński

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. wewnętrznej

Raport z ewaluacji. wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji 1. Przedmiot ewaluacji Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji Cel ogólny Diagnoza środowiska szkolnego w kontekście poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PSP NR 1 W PIONKACH W ROKU SZK. 2013/2014 Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne Przedmiot ewaluacji: Skuteczność podejmowanych działań wobec uczniów.

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ W ZESPOLE SZKOŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, j i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas II - VI w szkole

Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas II - VI w szkole Wyniki badań Komisji ds. Ewaluacji Wewnętrznej 213/214 Cel ewaluacji wewnętrznej Zbadanie poczucia bezpieczeństwa i zachowań prospołecznych uczniów na terenie szkoły Wyniki na podstawie ankiet przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Czerwiec, 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce Joanna Jasiak Anna Olszewska V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1.,,Co zagraża Twoim zdaniem porządkowi w szkole i Twoim otoczeniu, jakie niebezpieczeństwa napotykasz, jak sobie z tym radzisz?

1.,,Co zagraża Twoim zdaniem porządkowi w szkole i Twoim otoczeniu, jakie niebezpieczeństwa napotykasz, jak sobie z tym radzisz? Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie ul. Seminarialna 16 64-610 Rogoźno Rogoźno, dnia 30 kwietnia 2014 r. Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła- Demokratyczny Kraj Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.3.

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców

Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2012/2013 1 Diagnoza za pomocą anonimowej ankiety została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Kodeks "Szkoły bez przemocy",

Kodeks Szkoły bez przemocy, Szkoła bez przemocy "Wewnątrzszkolny System Przeciwdziałania Przemocy w Szkole" Opracowany w oparciu o Kodeks "Szkoły bez przemocy", który został przyjęty przez naszą szkołę w momencie przystąpienia do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 W WARSZAWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 W WARSZAWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 W WARSZAWIE I. Podstawa prawna: Art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15 EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasach IV-VI Problem badawczy: Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, obiektach sportowych i w czasie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC Rok 2013/2014 ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU: Program został opracowany z myślą o wszystkich uczniach. Często

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 0 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 206/207 Zespół ewaluacyjny:. Anna Biały- Nieznalska- koordynator, nauczyciel języka polskiego i historii 2. Joanna Skwara- nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE: Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.Korczaka, ul. Wolności 17 46-200 Kluczbork Telefon: 77 418 13 10

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI W wyniku analizy danych uzyskanych w anonimowej ankiecie dla

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy

Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy - wypracowane przez uczestników kursu Tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Zespół Szkół w Nekli RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawa Prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Wnioski:

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Wnioski: WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Rodzice dostrzegają fakt przyswajania norm społecznych przez dzieci. Według rodziców

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014 Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Cele ewaluacji: 1. Określenie stopnia akceptacji działań dydaktycznych i wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225 Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225 Badany obszar: Respektowanie w szkole norm społecznych, poczucie bezpieczeństwa w szkole Przygotowali: Małgorzata Makowska Anna Sieńko- Niedźwiadek

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Program naprawczy niedostosowania społecznego uczniów (agresja i zadawanie cierpień fizycznych - dwa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROMOWANIE ZDROWIA POPRZEZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSRÓD UCZNIÓW ORAZ UNIKANIE Opis problemu:

Bardziej szczegółowo

2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się

2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się Raport: 1 WYMAGANIE: Uczniowie respektują normy społeczne Charakterystyka działania Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół ewaluacyjny w skład którego

Bardziej szczegółowo

Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej

Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej I. Diagnoza sytuacji i procedury postępowania: obserwacja zachowania uczniów (m. innymi zapis na monitoringu), przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sabniach kieruje się

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom

Bardziej szczegółowo

Raport koordynatora ds. bezpieczeństwa z przeprowadzonych działań w szkole w roku szkolnym 2013/2014.

Raport koordynatora ds. bezpieczeństwa z przeprowadzonych działań w szkole w roku szkolnym 2013/2014. Raport koordynatora ds. bezpieczeństwa z przeprowadzonych działań w szkole w roku szkolnym 2013/2014. W szkole podjęto działania związane z bezpieczeństwem uczniów. Wykorzystano różne sposoby realizacji:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Bezpieczeństwo uczniów w szkole Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ rok szkolny 2013/2014 Bezpieczeństwo uczniów w szkole wymaganie 4. Respektowane są normy społeczne Opracowanie narzędzi badawczych: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016 Opracowali: Monika Węgrzynek Przemysław Kołomański Marta

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole Rok szkolny 2014/2015 I. Wprowadzenie W roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE WDROŻONY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PROGRAM NAPRAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE WDROŻONY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PROGRAM NAPRAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE WDROŻONY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Źródła informacji: Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa szkoły dokonana przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. PRZEDMIOT: RESPEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

1. Opis ewaluacji. Przebieg ewaluacji:

1. Opis ewaluacji. Przebieg ewaluacji: 1. Opis ewaluacji. Ewaluacja wewnętrzna, która miała miejsce w Zespole Szkół nr 51 w Warszawie, miała na celu zbadanie, czy w szkole respektowane są normy społeczne. Obszar wyszczególniony do badania to

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole podczas przerw międzylekcyjnych oraz podczas przebywania w świetlicy szkolnej

Bezpieczeństwo w szkole podczas przerw międzylekcyjnych oraz podczas przebywania w świetlicy szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach Ewaluacja wewnętrzna Bezpieczeństwo w szkole podczas przerw międzylekcyjnych oraz przebywania w świetlicy szkolnej Wymaganie 1.4: Respektowane

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele. 2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo