Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców"

Transkrypt

1 Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2012/2013 1

2 Diagnoza za pomocą anonimowej ankiety została przeprowadzona we wszystkich klasach szkoły podstawowej oraz gimnazjum oraz wśród rodziców. Ankiety zostały przekazane wszystkim uczniom klas I SP oraz 10 uczniom z każdej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, a także 90 rodzicom. Rzeczywista liczba osób ankietowanych wynosi: 35 uczniów I klasy szkoły podstawowej 40 uczniów klas II-III szkoły podstawowej 38 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 54 uczniów gimnazjum 66 rodziców I. Uczniowie z klas I szkoły podstawowej odpowiedzieli na 5 pytań, uzyskano następujące wnioski: 94% uczniów czują się w szkole dobrze, radośnie. 6% (dwójka uczniów) wskazała, że w szkole czuje się smutna. Pięciu uczniów zaznaczyło, że boi się starszych kolegów, co stanowi 14% ankietowanych. Uczniowie najbezpieczniej czują się w swojej klasie (97%), ale także w bibliotece (94%), jadalni (71%), toalecie (62%), na świetlicy (68%). Najmniej bezpiecznie czują się przebywając na korytarzu (28%). Wszyscy uczniowie zgłoszą się z problemem do wychowawcy oraz rodziców, 60% powie koleżance lub koledze, 40% dyrektorowi szkoły, 37% pedagogowi lub psychologowi. Jeśli coś nieprzyjemnego spotkało uczniów klasy I to było to najczęściej było to zaczepianie ze strony innych kolegów (62%) oraz popychanie (51%), aż 22% uczniów brało udział w bójce. II. Uczniowie z klas II III odpowiedzieli na 9 pytań, uzyskano następujące odpowiedzi: 1. Na pytanie pierwsze: W swojej szkole czujesz się większość uczniów (71%) odpowiedziało, że czują się radośni, lubią przychodzić do szkoły, 27% uczniów odpowiedziała, że dobrze się czuje, ale tylko w swojej małej grupie kolegów. 7% uczniów odpowiedziało, że lepiej czuje się w szkole niż w domu. 2. Na pytanie drugie: Na ile punktów w skali od 1 do 7 czujesz się bezpiecznie w szkole? (gdzie:1 to wcale nie czuje się bezpieczny w szkole, a 7 to w szkole czuję się 2

3 super bezpiecznie!) 52% uczniów uznało, że czują się na 7 punktów, 40% uczniów na 6 a tylko 2% uczniów uznało, że na Na pytanie trzecie: Jeśli czujesz się bezpieczny lub prawie zawsze bezpieczny w szkole to dlatego, że: 57% uczniów wskazało, że zawsze mogą się o pomoc do swojego wychowawcy, 55% ponieważ nauczyciele są na korytarzach i boisku podczas przerw, 40% ponieważ w szkole jest fajny klimat i 37% uczniów za powód uznało to, że uczniowie się przyjaźnią. 4. Na pytanie czwarte Jeśli czasami lub nigdy nie czujesz się bezpiecznie w szkole to dlatego, że: 37% uczniów podało przyczynę obawy uczniów ze starszej klasy, 27% bycie często zaczepianym, popychanym, 12% bycie wyśmiewanym na lekcjach przez innych, 5% wskazało poczucie zagrożenia w trakcie przerw. 5. Na pytanie piąte: Gdy się zdenerwujesz, przestraszysz to powiesz o tym: 87% uczniów powie wychowawcy, 57% mamie lub tacie a 25% dyrektorowi, 20% koleżance lub koledze. Żaden z uczniów nie wskazał pedagoga lub psychologa. 6. Na pytanie szóste: Czy spotkało Ciebie lub Twojego kolegę coś nieprzyjemnego w szkole? Jeśli tak, to co: 37% uczniów było przezywanych, 22% zaczepianych, 17% popychanych, 10% biło się. 7. Na pytanie siódme: Jeżeli obawiasz się kogoś w szkole, to kogo: 45% uczniów wskazało ucznia z gimnazjum, 20% także ucznia ze starszej klasy szkoły podstawowej, po 5% uczniów obawia się grupki uczniów ze swojej klasy lub klasy równoległej oraz ucznia z młodszej klasy. 8. Na pytanie ósme: W mojej szkole najbezpieczniej czuję się w: 92% uczniów najbezpieczniej czuje się w swojej klasie, 12% na świetlicy, 10% na boisku, 7% na stołówce, 5% w toalecie, 2% w bibliotece. 9. Na pytanie dziewiąte: Czy zdarzyło Ci się opuścić zajęcia szkolne, gdyż bałeś się, że spotka Cię przykrość? 92% stwierdziło, że nie. III. Uczniowie klas IV VI odpowiedzieli na 11 pytań, uzyskano następujące dane: 1. Na pytanie pierwsze W swojej szkole czuję się: 65% uczniów odpowiedziało, że czują się radośnie i lubi tu przychodzić, 31% czuje się dobrze, ale tylko w małej 3

4 grupie w klasie, 5% czuje się lepiej niż w domu, żaden uczeń nie czuje się zagrożony lub zagubiony. 2. Na pytanie drugie: Na ile punktów czujesz się w swojej szkole bezpiecznie? 65% uczniów czuje się bezpiecznie na 100%, 23% czuje się prawie zawsze bezpiecznie w szkole i 18% uczniów czuje się dość bezpiecznie w szkole. 3. Na pytanie trzecie: Jeśli czujesz się bezpiecznie to dlatego, że: 73% uczniów stwierdziło że nauczyciele pełnią dyżury na przerwach, 34% uczniów uznało, że może zawsze zwrócić się o pomoc do wychowawcy, 18% że w szkole jest dobry klimat, 7% że wynika to z tego, że uczniowie się przyjaźnią. 4. Na pytanie czwarte: Jeśli nie czujesz się bezpiecznie w szkole to dlatego, że: 26% uczniów obawia się ucznia ze starszej klasy, 15% jest często popychana, zaczepiana, 7% w czasie przerw czuje się zagrożona, po 5% uczniów obawia się niektórych nauczycieli, nie ma komu powiedzieć o swoim problemie. 5. Na pytane piąte: Jeśli obawiasz się kogoś w szkole, to kogo: 28% obawia się ucznia z gimnazjum 23% uczniów udzieliło odpowiedzi, że była to grupa uczniów z ich lub równoległej klasy, 10% ucznia ze starszej klasy szkoły podstawowej, 5% grupki uczniów z innej klasy, 2% ucznia z młodszej. 6. Na pytanie szóste: W szkole najbezpieczniej czuję się: 78% uczniów uznało, że w swojej klasie, 13% na świetlicy, po 10% na boisku i w bibliotece, i po, 5% uczniów w ogóle czuje się bezpiecznie na terenie szkoły, 2% w toalecie, na stołówce. 7. Na pytanie siódme: Dlaczego, Twoim zdaniem, niektórzy uczniowie stosują przemoc wobec innych? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi. 50% uczniów za przyczynę podało chęć zdobycia i utrzymania ważnej pozycji w klasie, 28% uczniów wskazało problemy uczuciowe i odreagowanie negatywnych emocji, po 26% uczniów wskazało na problemy uczuciowe, doświadczanie przemocy w domu, chęci dostosowania się do norm narzuconych przez kolegów, 23% wskazuje na sposób na uzyskanie akceptacji ze strony kolegów, 13% na dążenie do podporządkowania sobie innych kolegów, 10% że jest to skuteczny sposób załatwienia swoich interesów, po 5% że jest to wyraz bezsilności i niemocy, efekt spożywania alkoholu, adhd, bez powodu. 8. Na pytanie ósme: Co, Twoim zdaniem, mogłoby spowodować, żeby w szkole było bezpieczniej? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi. 60% osób uznało, że pomocny może być dodatkowy monitoring, 42% wzmożone dyżury nauczycieli na przerwach, 28% umożliwienie wejścia na teren szkoły tylko uczniom z identyfikatorami. 4

5 9. Na pytanie dziewiąte: Gdy coś się dzieje lub masz jakiś problem to kogo prosisz o pomoc: 68% uczniów prosi wychowawcę, 23% kolegę lub koleżankę, 18% innego nauczyciela, 5% pana woźnego lub panią sprzątaczkę, żaden z uczniów nie wskazał na pedagoga szkolnego, jeden z uczniów wskazał na rodziców. 10. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się opuścić zajęcia szkolne, gdyż bałeś się, że spotka Cię przykrość? 94% uczniów odpowiedziało, że nie. 11. Na pytanie: Czy na terenie szkoły: 44% uczniów wskazało, że było przezywane lub zaczepiane, 23% doświadczało dokuczania ze strony kolegów, 13% było prowokowanych do bójki, 7% było pobite a 5% zostało okradzionych. IV. Uczniowie klas I III gimnazjum odpowiedzieli na 15 pytań, uzyskano następujące dane: 1. Na pytanie pierwsze W swojej szkole czuję się:, 51% czuje się dobrze, ale tylko w małej grupie w klasie, 40% uczniów odpowiedziało, że czują się zintegrowani z całą klasą, 5% czuje się zagubionych. 2. Na pytanie drugie: Czy czujesz się w swojej szkole bezpiecznie? 55% uczniów uznało, że zawsze czują się bezpiecznie, 33% czuje się często bezpiecznie a 7% uczniów często czuje się zagrożonych, 1% czuje się zawsze zagrożonych. 3. Na pytanie trzecie: Jeśli czujesz się bezpiecznie to dlatego, że: po 24% uczniów uznało, że wynika to z tego, że uczniowie się przyjaźnią i w szkole jest fajny klimat 22% uczniów wskazało na monitoring, 16%, że nauczyciele pełnią dyżury na przerwach, 11%, że uczniowie mają dobry kontakt z wychowawcą. 4. Na pytanie czwarte: Jeśli nie czujesz się bezpiecznie w szkole to dlatego, że: 27% osób nie udzieliło odpowiedzi, trzech uczniów za przyczynę podało bycie zaczepianym, popychanym, 11% uczniów boi się nauczycieli, 5% uczniów obawia się kradzieży, a 3% w czasie przerwy czuje się zagrożony. 5. Na pytane piąte: Kto spowodował, że poczucie Twego bezpieczeństwa jest zagrożone: 12% uczniów odpowiedziało, że zagrożenie spowodował kolega/koleżanka ze starszej klasy, 11% uczniów wskazało na kolegę/koleżankę ze swojej klasy, po 9% na kolegę/koleżankę z młodszej klasy, pracownika szkoły, po 5

6 7% wskazało na grupę uczniów ze starszej klasy oraz nauczycieli, 1% na ucznia z równoległej klasy. 6. Na pytanie szóste: Czy na terenie szkoły: 35% uczniów było zaczepianych, 12% uczniów doświadczało dokuczania, czterech uczniów nie udzieliło odpowiedzi, po 11% uczniów było pobitych lub prowokowanych do bójki, 3% było okradzionych a 1% doświadczyło wymuszania pieniędzy. 7. Na pytanie siódme: Czy są takie miejsca w szkole, w których czujesz się najmniej bezpiecznie: 88% uczniów uznało, że nie ma takich miejsc, 9% uczniów wskazało na toalety, 1% na klasę. 8. Na pytanie ósme: Kiedy dzieje się coś złego w szkole? 59% uczniów uznało, że podczas przerw, 14% uczniów uznało, że po lekcjach i 3% w czasie porannych zajęć, 1%w czasie popołudniowych zajęć. 9. Na pytanie dziewiąte: Jeżeli byłeś świadkiem przemocy w szkole, to gdzie to miało miejsce? 57% udzieliło odpowiedzi, że byli świadkiem przemocy na korytarzu, 20% uczniów wskazało na toalety, 12% uczniów wskazało na szatnię, 12% uczniów wskazało na szatnię, 9% uczniów wskazało na boisko. 10. Na pytanie dziesiąte: Jak często dzieje się coś złego w szkole? 64% uczniów uznało, że rzadko, 7%, że bardzo rzadko, 12%, że często, a 5%, że bardzo często. 11. Na pytanie jedenaste: Czy bezpieczeństwo w szkole było zakłócane przez osoby nie będące uczniami twojej szkoły? 79% uczniów uznało, że nie. 12. Na pytanie dwunaste: Dlaczego, Twoim zdaniem, niektórzy uczniowie stosują przemoc wobec innych? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi. 58% uczniów za przyczynę podało chęć zdobycia i utrzymania ważnej pozycji w klasie, 51% na odreagowanie negatywnych emocji, 38% uczniów wskazało na doświadczanie przemocy w domu, 37% na dążenie do podporządkowania sobie innych kolegów 31% wskazało na problemy uczuciowe, po 28% wskazało na chęci dostosowania się do norm narzuconych przez kolegów oraz na sposób na uzyskanie akceptacji ze strony kolegów, po 18% wskazało na skuteczny sposób załatwienia swoich interesów oraz na picie alkoholu, 3% na brutalne gry. 13. Na pytanie trzynaste: Co, Twoim zdaniem, mogłoby spowodować, żeby w szkole było bezpieczniej? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi. 46% wskazało na umożliwienie wejścia na teren szkoły tylko uczniom z identyfikatorami, 35% 6

7 wskazało na wzmożone dyżury nauczycieli na przerwach, 33% na dodatkowy monitoring. 14. Na pytanie czternaste: Gdy coś się dzieje lub masz jakiś problem to kogo prosisz o pomoc: 57% uczniów prosi wychowawcę, 48% kolegę lub koleżankę, 3% pana woźnego lub sprzątaczkę, 1% innego nauczyciela. 15. Na pytanie piętnaste: Relacje między nauczycielami a uczniami określiłbyś, jako: 57% uczniów nie potrafi rozpoznać, 33% uważa, że są życzliwe, 10% uważa, że nieżyczliwe. V. Rodzice odpowiedzieli na 16 pytań, uzyskano następujące dane: 1. Na pierwsze pytanie: Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do szkoły? Jeśli nie, proszę podać przyczynę. 95% rodziców uznało, że dziecko chętnie chodzi do szkoły. 2. Na pytanie drugie: Czy Państwa dziecko dobrze zostało przyjęte w szkole przez kolegów ze starszych klas? po 45% rodziców uznało, że tak lub raczej tak, 3%, że raczej nie, 1%, że nie. 3. Na pytanie trzecie: Czy Państwa zdaniem dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? 50% rodziców uznało, że raczej tak, 34%, że tak, 1% raczej nie. 4. Na pytanie czwarte: Czy jest coś czego Państwa dziecko boi się w szkole? 75% rodziców uznało, że nie. 5. Na pytanie piąte: Jeśli tak, to czego? 13% rodziców uznało, że złej oceny, 7% ośmieszenia lub poniżenia, 3% pobicia lub użycia wobec dziecka przemocy, 1% usłyszenia od nauczyciela złej opinii o sobie. 6. Na pytanie szóste: Czy dziecko doświadczyło przemocy ze strony innych uczniów? 80% rodziców uznało że nie. 7. Na pytanie siódme: Jeśli tak, to jaki był to rodzaj przemocy? 15% rodziców wskazało na poniżenie słowne, po 3% wskazało na zastraszanie i groźby, bicie się i pobicia, wymuszenia pieniędzy, 1% na dokuczanie ze strony starszych kolegów. 7

8 8. Na pytanie ósme: Gdzie miała miejsce przemoc wobec dziecka? 18% rodziców wskazało, że przemoc ma miejsce podczas przerw, 3%, że po zajęciach lekcyjnych. 9. Na pytanie dziewiąte: Czy są miejsca w szkole i jej pobliżu, które Państwa dziecko uważa za niebezpieczne? Jeśli tak, proszę wymienić je i podać dlaczego? 75% uznało, że nie, po 1% rodziców wskazało na teren wokół kontenerów na śmieci, schody, świetlica, toaleta, droga ze szkoły do domu. 10. Na pytanie dziesiąte: Kto dopuszczał się ewentualnych złych zachowań, naruszenia bezpieczeństwa pańskiego dziecka? 15% rodziców wskazało ucznia ze starszej klasy, 10% wskazało na rówieśnika,1% wskazał nauczyciela. 11. Na pytanie jedenaste: Czy zgłaszaliście Państwo o tych sytuacjach dyrektorowi szkoły lub wychowawcy? 30% rodziców uznało, że nie gdyż nie było takiej potrzeby, 15% uznało, że tak i sytuacja się poprawiła, 3%, że tak ale nic to nie pomogło, 1% uważa, że nie zgłosiło bo nie był to problem. 12. Na pytanie dwunaste: Czy wychowawcy i nauczyciele chętnie pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów? 48%, uznało, że raczej nie, 39% rodziców uznało, że tak. 13. Na pytanie trzynaste: Jeśli dziecko ma problem zwraca się z nim do: 83% rodziców uznało, że do rodziców, 36%, że do nauczyciela, wychowawcy, 6% że do kolegi, przyjaciela. 14. Na pytanie czternaste: Czy uważają Państwo, że szkoła stanowi środowisko sprzyjające powstawaniu zagrożeń, np. dla bezpieczeństwa, zdrowia, uzależnień? Jeżeli tak, to proszę napisać, co jest powodem Państwa obaw? 72% rodziców odpowiedziało nie, 3% uznało, że tak i wskazali na przemoc, narkotyki i inne używki, zastraszanie ze strony starszych kolegów. 15. Na pytanie piętnaste: Jaka tematyka spotkań z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą interesowałaby Państwa osobiście? 46% rodziców chciałoby spotkań na temat trudności w wieku dojrzewania, 21% na temat budowania właściwych relacji między rodzicami a dziećmi, 4% na temat zagrożeń różnymi patologiami, 21% na temat budowania właściwych relacji między rodzicami a dziećmi, 1% na temat relacji między dziećmi oraz rozwiązywanie konfliktu między uczniami. 8

9 16. Na pytanie szesnaste: Czy chcieliby Państwo o czymś powiedzieć, co dotyczy bezpieczeństwa Waszego dziecka, a co nie zostało poruszone w powyższych pytaniach? brak odpowiedzi. Podsumowanie diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Celem diagnozy było określenie poziomu doświadczanego przez dzieci poczucia bezpieczeństwa oraz to, w jakim stopniu rodzice uważają, że ich dziecko jest w szkole bezpieczne. Diagnozę przeprowadzono w formie anonimowej ankiety wśród uczniów na każdym poziomie edukacyjnym oraz wśród rodziców uczniów klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Podsumowując większość uczniów na każdym poziomie edukacyjnym uważa, że są w szkole bezpieczni, ich zdaniem rzadko dzieje się coś, co zakłóca ich bezpieczeństwo, nie jest ono naruszane przez osoby spoza szkoły. Na ich poczucie bezpieczeństwa wpływa fakt, że uczniowie przyjaźnią się ze sobą, nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw, w szkole jest monitoring (pojedynczy uczniowie wskazywali na fajny klimat w szkole, dobre relacje z wychowawcą). Jeżeli dochodzi do aktów przemocy najczęściej dochodzi do tego podczas przerw (pojedynczy uczniowie wskazują na czas pozalekcyjny, zajęcia poranne lub popołudniowe). Miejsca, w których dochodzi do przemocy uczniowie wskazują głównie korytarze szkolne, szatnie, toalety. Zdarza się, że uczniowie obawiają się bycia zaczepianym, popychanym; dokuczania; bycia okradzionym, bycia pobitym. Ci sami uczniowie uważają, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone głównie ze strony rówieśników, starszych kolegów. Jeżeli uczeń doświadczył przemocy to przyjmowała ona formę: zaczepiania, przezywania, dokuczania, pobicia. Uczniowie zastanawiali się również jakie są przyczyny stosowania przez innych uczniów przemocy. Uważają, że ważnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu przemocy jest: chęć zdobycia i utrzymania ważnej pozycji w klasie, doświadczanie przemocy w domu, sposób na uzyskanie akceptacji ze strony kolegów, dążenie do podporządkowania sobie innych kolegów, chęci dostosowania się do norm narzuconych przez kolegów, problemy uczuciowe i sposób odreagowania negatywnych emocji, skuteczny sposób załatwienia swoich interesów, pojedynczy uczniowie wskazywali na brak pieniędzy, picie 9

10 alkoholu, adhd, brak powodu. Według uczniów skutecznym sposobem, aby poprawić bezpieczeństwo w szkole byłoby: dodatkowy monitoring w szkole, wzmożone dyżury nauczycieli na przerwach, umożliwienie wejścia na teren szkoły uczniom z identyfikatorami. Uczniowie, którzy wzięli udział w ankiecie w razie potrzeby poprosiłaby o pomoc wychowawcę, a także kolegę, koleżankę, rodzica, dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa, innego pracownika szkoły. Uczniowie mają trudność w stwierdzeniu czy relacje między uczniami a nauczycielami są życzliwe. Również zdaniem rodziców szkoła jest miejscem bezpiecznym dla ich dzieci, lubią oni do niej chodzić. Jednakże 28% rodziców uważa, że jest coś, czego ich dziecko boi się w szkole. Najwięcej rodziców wskazało na obawę przed złą oceną oraz ośmieszenie, poniżenie, użycie wobec dziecka przemocy. Większość rodziców uważa, że ich dziecko nie doświadczyło przemocy w szkole, jeśli miało to miejsce to przemoc przyjmowała głównie formę poniżania słownego. Według rodziców najczęściej do przemocy dochodzi podczas przerw. Zdaniem znacznej większości rodziców ich dziecko nie spostrzega w szkole niebezpiecznych miejsc. 15% rodziców zgłaszało sytuację zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i sytuacja poprawiła się. Tylko 3% rodziców zaznaczyło, że zgłoszenie problemu w szkole nie przyniosło pożądanych efektów. Aż 48% rodziców uważa, że wychowawcy i nauczyciele niechętnie pomagają dzieciom rozwiązywać ich problemy (39% uznało, że chętnie). Znaczna część rodziców uważa, że jeśli dziecko ma problem to zwraca się z tym do nich, 36% uznało, że zgłasza się do nauczyciela, wychowawcy. Większość rodziców jest zdania, że szkoła nie jest miejscem sprzyjającym wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia, nieliczni zaznaczyli problem narkotyków, przemocy. Rodzice szczególnie są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat trudności wieku dorastania, ale i zagrożeniami różnymi patologiami oraz budowaniem właściwej relacji z dzieckiem, pojedynczy rodzice byli zainteresowani problematyka budowania dobrych relacji i rozwiązywania konfliktów między uczniami. 10

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się:

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się: Analiza ankiet wstępnych opracowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do programu Bezpieczna Szkoła listopad 2012 rok W ankiecie wzięło udział264uczniów co stanowi 7 ankietowanych.ankieta służyła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Augustowie, w edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016 / 2017 obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach 1. WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

2012/2013 EWALUACJA WEWNĘTRZNA

2012/2013 EWALUACJA WEWNĘTRZNA Zespół Szkół w Bystrzycy 2012/2013 EWALUACJA WEWNĘTRZNA, rodziców w szkole Budowanie dobrej atmosfery w szkole 1 1. Termin prowadzenia ewaluacji: Ankiety: styczeń/luty 2013 Analiza dokumentacji: marzec

Bardziej szczegółowo

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. Zgodnie z opracowanym Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, w roku szkolnym 212/213 została przeprowadzona ewaluacja w obszarze: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymagania: Respektowane są normy społeczne Ocena respektowania

Bardziej szczegółowo

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Przeprowadziły i opracowały: Irena Kusienicka pedagog szkolny Gabriela Loch psycholog szkolny Kędzierzyn-Koźle 2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole podczas przerw międzylekcyjnych oraz podczas przebywania w świetlicy szkolnej

Bezpieczeństwo w szkole podczas przerw międzylekcyjnych oraz podczas przebywania w świetlicy szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach Ewaluacja wewnętrzna Bezpieczeństwo w szkole podczas przerw międzylekcyjnych oraz przebywania w świetlicy szkolnej Wymaganie 1.4: Respektowane

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W STAROGRODZIE ROK SZKOLNY

W ZESPOLE SZKÓŁ W STAROGRODZIE ROK SZKOLNY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Wymaganie: 1.3. Respektowane są normy społeczne. W ZESPOLE SZKÓŁ W STAROGRODZIE ROK SZKOLNY 2013/ 2014

Bardziej szczegółowo

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Przedmiot badania: 1) Stan bezpieczeństwa na terenie szkoły 2) Rozpoznanie zagrożeń dotyczących przebywania w szkole i na jej terenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Podział młodzieży ze względu na płeć

Wykres 1. Podział młodzieży ze względu na płeć Wykres 1. Podział młodzieży ze względu na płeć 36,84% 63,16% Wykres 2. Czy byłeś/aś ofiarą przemocy w szkole lub jej okolicy? (ogółem) 34,21% 65,79% Wykres 2a. Czy byłeś/aś ofiarą przemocy w szkole lub

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Podział młodzieży ze względu na płeć

Wykres 1. Podział młodzieży ze względu na płeć Wykres 1. Podział młodzieży ze względu na płeć 51,00% 49,00% Wykres 2. Czy byłeś/aś ofiarą przemocy w szkole lub jej okolicy? (ogółem) 41,00% 59,00% Wykres 2a. Czy byłeś/aś ofiarą przemocy w szkole lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie 1.4. Respektowane są normy

Bardziej szczegółowo

1. Obszar ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole;

1. Obszar ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole; Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole - sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gromniku w roku szk. 2013/2014 1. Obszar ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Strona1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Jelenia Góra, 215 Strona2 Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Programu Profilaktycznego Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

RAPORT Z DIAGNOZY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE RAPORT Z DIAGNOZY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE Gimnazjum im Armii Krajowej w Żórawinie Rok szkolny 2014/2015 WSTĘP Sygnały płynące z wielu źródeł potwierdzają, że agresja jest zjawiskiem występującym

Bardziej szczegółowo

Po zajęciach uczniowie:

Po zajęciach uczniowie: W ramach realizacji zadania 4 odbył się cykl lekcji wychowawczych w każdej klasie ( po 2 godziny). Zajęcia prowadzili wychowawcy, psycholog- Agnieszka Bilska i pedagog Anna Grycz. W zajęciach wzięło udział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas II - VI w szkole

Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas II - VI w szkole Wyniki badań Komisji ds. Ewaluacji Wewnętrznej 213/214 Cel ewaluacji wewnętrznej Zbadanie poczucia bezpieczeństwa i zachowań prospołecznych uczniów na terenie szkoły Wyniki na podstawie ankiet przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie OPRACOWANIE: mgr Jolanta Krzywnicka mgr Marta Wojdat ks.mgr Roman

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Ewaluacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dla uczniów zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa.

Analiza ankiety dla uczniów zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa. Analiza ankiety dla uczniów zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa. W I semestrze 2016/17r. przeprowadziłam wśród uczniów SOSW w Grębowie badania ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów w placówce.

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: koordynator Anna Lesiecka Katarzyna Sowińska Wioletta Małek Alicja Kozub Ewa Augustyn-Gołda Zabrze,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE PRZEPROWADZONEJ W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

ANALIZA ANKIETY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE PRZEPROWADZONEJ W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ANALIZA ANKIETY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE PRZEPROWADZONEJ W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie WSTĘP

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI W ZSO W ŻARACH

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI W ZSO W ŻARACH WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI W ZSO W ŻARACH Data rozpoczęcia realizacji: 1 września 2009r. Miejsce realizacji: ZSO w Żarach Zespół autorów: Elżbieta Gesing, Beata Owsiana, Jerzy Garczyński

Bardziej szczegółowo

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa I Wprowadzenie W roku szkolnym 2014 /15 została przeprowadzona ewaluacji wewnętrzna, której celem było zebranie informacji na temat działań szkoły zapewniających uczniom bezpieczeństwo. Odbiorcami raportu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Zespół w składzie: Ewa Ćwik-Obremska Teresa Osińska Anna Soczyńska Renata Brzezińska, Na spotkaniach zespołu w maju i czerwcu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225 Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225 Badany obszar: Respektowanie w szkole norm społecznych, poczucie bezpieczeństwa w szkole Przygotowali: Małgorzata Makowska Anna Sieńko- Niedźwiadek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI W wyniku analizy danych uzyskanych w anonimowej ankiecie dla

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Wyniki ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Wyniki ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Wyniki ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli Na istnienie przemocy w szkole wskazuje : 60% 53% 50% 40% 33% 20% 10% 6% 0% Uczniowie Rodzice Nauczyciele Porównanie

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła jest bezpieczna

Nasza szkoła jest bezpieczna Nasza szkoła jest bezpieczna Założenia programu Nasza szkoła jest bezpieczna Program przeciwdziałania przemocy Nasza szkoła jest bezpieczna został po raz pierwszy zrealizowany w Szkole Podstawowej im Wojska

Bardziej szczegółowo

1.,,Co zagraża Twoim zdaniem porządkowi w szkole i Twoim otoczeniu, jakie niebezpieczeństwa napotykasz, jak sobie z tym radzisz?

1.,,Co zagraża Twoim zdaniem porządkowi w szkole i Twoim otoczeniu, jakie niebezpieczeństwa napotykasz, jak sobie z tym radzisz? Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie ul. Seminarialna 16 64-610 Rogoźno Rogoźno, dnia 30 kwietnia 2014 r. Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła- Demokratyczny Kraj Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów Ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas IV V w Szkole Podstawowej nr 79. Jej celem zbadanie atmosfery panującej wśród uczniów w szkole, korelacji nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w Gimnazjum w Mogilanach w ramach projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo realizowanego wspólnie z

Podsumowanie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w Gimnazjum w Mogilanach w ramach projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo realizowanego wspólnie z Podsumowanie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w Gimnazjum w Mogilanach w ramach projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie W ankiecie brało

Bardziej szczegółowo

03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia

03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia 03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia Badaniem objęto 88 ankietowanych, a pytania dotyczyły używek,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI:

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu Przedmiotem ewaluacji były działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że:

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że: Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w roku szkolnym 14/15 cz. I i cz. II 1.Przedmiot ewaluacji: Działania związane

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią w roku szkolnym 2014 / 2015 CZĘŚĆ I RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

Ankieta badająca relację uczeń nauczyciel oraz poziom stresu wśród uczniów

Ankieta badająca relację uczeń nauczyciel oraz poziom stresu wśród uczniów Ankieta badająca relację uczeń nauczyciel oraz poziom stresu wśród uczniów Uczestnicy: klasy I-III cyklu 6-letniego oraz klasa I cyklu 4-letniego II semestr roku szkolnego 215-216 Ankieta anonimowa, wypełniana

Bardziej szczegółowo

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Załącznik nr 1 Ankiety Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole. Odpowiedz na

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA <raport z ewaluacji wewnętrznej>

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA <raport z ewaluacji wewnętrznej> RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA Zespół ewaluacji w składzie: Alicja Winiarska, Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Baron w celu zdiagnozowania problemów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Bezpieczeństwo uczniów w szkole Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ rok szkolny 2013/2014 Bezpieczeństwo uczniów w szkole wymaganie 4. Respektowane są normy społeczne Opracowanie narzędzi badawczych: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ AGRESJI, PRZEMOCY Przeprowadzonej wśród uczniów w kwietniu 2014/15 r.

WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ AGRESJI, PRZEMOCY Przeprowadzonej wśród uczniów w kwietniu 2014/15 r. WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ AGRESJI, PRZEMOCY Przeprowadzonej wśród uczniów w kwietniu 2014/15 r. Ankietę wypełniali uczniowie z 6 klas, w tym trzy trzecie klasy, jedna druga i dwie pierwsze; cztery klasy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014 Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Cele ewaluacji: 1. Określenie stopnia akceptacji działań dydaktycznych i wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE OBSZAR I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ PLAN BADAŃ I. PRZEDMIOT EWALUACJI Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne w celu wyeliminowania zagrożeń i wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów. II. CEL EWALUACJI Pozyskanie informacji na temat

Bardziej szczegółowo

1. Opis ewaluacji. Przebieg ewaluacji:

1. Opis ewaluacji. Przebieg ewaluacji: 1. Opis ewaluacji. Ewaluacja wewnętrzna, która miała miejsce w Zespole Szkół nr 51 w Warszawie, miała na celu zbadanie, czy w szkole respektowane są normy społeczne. Obszar wyszczególniony do badania to

Bardziej szczegółowo

adaptacja kl.i w szkole

adaptacja kl.i w szkole Analiza wyników ankiety w kl.ii SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE- TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH Rok szkolny 213/214 Ankieta była anonimowa. Bada ankietowe przeprowadzono w październiku, w którym udział wzięło

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Ks.P.Wawrzyniaka w Golinie w roku szk. 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Ks.P.Wawrzyniaka w Golinie w roku szk. 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Ks.P.Wawrzyniaka w Golinie w roku szk. 2014/15 1 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WYBRANYCH OBSZARÓW PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W MIKOŁOWIE W II S.ROKU SZK. 2012/2013

EWALUACJA WYBRANYCH OBSZARÓW PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W MIKOŁOWIE W II S.ROKU SZK. 2012/2013 EWALUACJA WYBRANYCH OBSZARÓW PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W MIKOŁOWIE W II S.ROKU SZK. 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. PRZEDMIOT: RESPEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRODACH EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA Ankieta dla ucznia I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE /ILOŚCIOWE/ - WYNIKI ANKIET Spośród 35 uczniów kl. IV-VI, ankietę wypełniło 27 osób (77%). 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Wymaganie 5. Profilaktyka agresji i przemocy w dydaktyce Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom

Bardziej szczegółowo

1. Czy Twoim zdaniem problem agresji i przemocy jest zjawiskiem:

1. Czy Twoim zdaniem problem agresji i przemocy jest zjawiskiem: 1. Czy Twoim zdaniem problem agresji i przemocy jest zjawiskiem: 10 9 2 2 8 7 5 4 6 5 4 3 2 1 3 1 4 4 3 27% 2 1 d) Nie wiem c) Rzadkim b) Nasilającym się a) Powszechnym 2. Gdzie najczęściej obserwujesz

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport opracowany przez zespół w składzie: Małgorzata Chodura

Bardziej szczegółowo

3. Czy osoby, które Ciebie zatrzymywały prosiły o pieniądze? TAK, prosiły o pieniądze (jakie kwoty)...

3. Czy osoby, które Ciebie zatrzymywały prosiły o pieniądze? TAK, prosiły o pieniądze (jakie kwoty)... MARZENA ŁUKASZUK Publiczne Gimnazjum nr 2 ul. Sucha 2 Białystok Ankieta Szkoła jest miejscem, w którym spędzasz wiele godzin. Spotykasz się z nowymi koleżankami i kolegami. Wspólnie bawicie się, rozmawiacie,

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT Borowa, marzec 2013 ANKIETA DLA RODZICÓW OCZEKIWANIA WOBEC SZKOŁY SZANOWNI RODZICE.PROZIMY O WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY, KTÓREJ CELEM JEST POZNANIE PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROMOWANIE ZDROWIA POPRZEZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSRÓD UCZNIÓW ORAZ UNIKANIE Opis problemu:

Bardziej szczegółowo

ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ

ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ Rok szkolny 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W JAROCINIE Uchwałą nr 2 Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przyjęto do realizacji Szkolny

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Przygotowała: Barbara Górecka Atkinson 1. Ewaluacja została dokonana na podstawie: - obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Konkurs Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo 2008-10-07

Konkurs Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo 2008-10-07 Konkurs Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo 2008-10-07 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego Serdecznie zapraszam do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Jestem bezpieczny w szkole. Program opracowany w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie jest częścią składową szkolnego programu profilaktyki

Jestem bezpieczny w szkole. Program opracowany w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie jest częścią składową szkolnego programu profilaktyki Jestem bezpieczny w szkole Program opracowany w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie jest częścią składową szkolnego programu profilaktyki I. Diagnoza 1. Ankietowanie dzieci 2. Ankietowanie rodziców II. Działania

Bardziej szczegółowo

Zasady wczesnego wspomagania nauki czytania i pisania uczniów klas 1-3. i dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia klas 4-6

Zasady wczesnego wspomagania nauki czytania i pisania uczniów klas 1-3. i dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia klas 4-6 Zasady wczesnego wspomagania nauki czytania i pisania uczniów klas 1-3 i dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia klas 4-6 w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Dzieci i napotykają na podobne problemy przy przekraczaniu

Bardziej szczegółowo

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określe skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależm nikotynowym i owym Opracowała mgr Agszka Adamiec Profilaktyka uzależń ankieta dla uczniów. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Strykowice Górne, czerwiec 214 Wprowadzenie Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ Ośrodek Pomocy Społecznej Tłuszcz, 2014 r. ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiet na temat bezpieczeństwa w szkole wykorzystanych do realizacji projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

Wyniki ankiet na temat bezpieczeństwa w szkole wykorzystanych do realizacji projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Wyniki ankiet na temat bezpieczeństwa w szkole wykorzystanych do realizacji projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Badania przeprowadzono w czerwcu 2012 roku i objęto nimi 227 uczniów Zespołu w tym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE. PSP Nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu. Ankietę przeprowadzono w styczniu 2013r. wśród 14 uczniów klasy VI

ANALIZA ANKIETY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE. PSP Nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu. Ankietę przeprowadzono w styczniu 2013r. wśród 14 uczniów klasy VI ANALIZA ANKIETY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PSP Nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu Ankietę przeprowadzono w styczniu 213r. wśród 14 uczniów klasy VI Analiza odpowiedzi uczniów: 1 / 25 1.Czy czujesz się

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum 1 Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w roku szk. 2013/2014 2 Nauczyciele prowadzący badania: Maria Kapłanek i Piotr Filec. Narzędzia badawcze: ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe?

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe? ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA UCZNIÓW Ankieta Zagrożenia uzależnieniami przeprowadzona została w celu określenia występowania wśród młodzieży zjawisk związanych z paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. K. Wojtyły w Mysłowicach

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. K. Wojtyły w Mysłowicach PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017 Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. K. Wojtyły w Mysłowicach 1 I. Diagnoza środowiska wychowawczego W II semestrze roku szkolnego2015/2016

Bardziej szczegółowo

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? Wyniki i analiza ankiety dotyczącej zażywania narkotyków przeprowadzonej w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w roku szkolnym 2014/2015. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki? 85%

Bardziej szczegółowo

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PSP NR 1 W PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2015/16 WYMAGANIE 5 Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne ZESPÓŁ D/S EWALUACJI: Magdalena Drab Jolanta

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM

WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 1 W ZAMBROWIE WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM przeprowadzonej w czerwcu 2007roku przez Samorząd Uczniowski Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie Opiekun SU: Anna Korzeniowska ZAWARTEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EWALUOWANY OBSZAR: KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA Drodzy Rodzice! Niniejsza ankieta ma na celu zebranie Państwa opinii na temat funkcjonującego w gimnazjum systemu oceniania uczniów. Wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 Wymiar I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności

Bardziej szczegółowo

Moja szkoła Podsumowanie przeprowadzonych ankiet

Moja szkoła Podsumowanie przeprowadzonych ankiet Moja szkoła Podsumowanie przeprowadzonych ankiet I. Ankieta dla uczniów. Zawierała 21 pytań. Ilość otrzymanych wypełnionych ankiet: 200sztuk. Pytanie 1: jakie metody i formy pracy nauczyciel stosuje na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania: Ocena jakości usług edukacyjnych w Gminie Michałowice. Czerwiec 2016

Prezentacja wyników badania: Ocena jakości usług edukacyjnych w Gminie Michałowice. Czerwiec 2016 Prezentacja wyników badania: Ocena jakości usług edukacyjnych w Gminie Michałowice Czerwiec 2016 Wstęp Raport stanowi podsumowanie badań społecznych przeprowadzonych w ramach umowy nr GAEZAS 4/2016. Głównym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym?

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? Analiza ankiety na temat zainteresowania uczniów zajęciami pozalekcyjnymi Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? 6 2 1. Tak, bo uczestniczę w większości

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - Gimnazjum w Augustowie. Wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - Gimnazjum w Augustowie. Wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - Gimnazjum w Augustowie Zespół ds. ewaluacji Przewodniczący Agnieszka Grygoruk Jolanta Jankowska Anna Tomczuk Barbara Wasilewska Wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne. 1 Wstęp 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM im. J. PAWŁA II W BOJADŁACH

GIMNAZJUM im. J. PAWŁA II W BOJADŁACH GIMNAZJUM im. J. PAWŁA II W BOJADŁACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2012/2015 ZESPÓŁ PROFILAKTYCZNY: Odpowiedzialna: mgr Anna Ziobrowska mgr Anita Żurek mgr Ewa Rozmysłowska-Rypuła mgr Monika

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo