OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje:"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje: Użyte w niniejszym opisie pojęcia oznaczają: 1. Awaria stan niesprawności sprzętu bądź oprogramowania uniemożliwiający jego działanie. 2. Czas Reakcji maksymalny okres czasu od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia działań przez Wykonawcę. 3. Czas Naprawy termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię Sprzętu, rozpoczynający bieg w momencie podjęcia czynności serwisowych. 4. Konsultacja usługa polegająca na udzielaniu, w drodze korespondencji , przez telefon lub na bezpośrednim spotkaniu, upoważnionym do zlecenia usług pracownikom Zamawiającego informacji dotyczących nowych rozwiązań, modernizacji sprzętu lub oprogramowania. 5. Usterka nieprawidłowe działanie sprzętu bądź oprogramowania uniemożliwiające wykorzystanie pełnego zakresu zawartych w nim funkcji. 6. Zgłoszenie przekazanie Wykonawcy za pomocą wiadomości , przez telefon lub bezpośrednio informacji o konieczności wsparcia informatycznego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. B. Krótka charakterystyka: 1. Sieć komputerowa zbudowana w oparciu o technologię LAN, zapewniającą prędkość transmisji 10/100Mbit/s. 2. Sieć i sprzęt komputerowy dla ok. 90 użytkowników, zawierający ok. 80 stacjonarnych stanowisk komputerowych, ok. 10 komputerów przenośnych oraz ok. 50 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. 3. Komputery posiadają typowe oprogramowanie biurowe, na które składa się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows XP/Vista/7/8 oraz pakiet aplikacji biurowych Microsoft Office. 4. Serwer z oprogramowaniem m.in.: Windows Server 2012, Microsoft Exchange Server 2013, Symantec Backup Exec 2012, system obiegu dokumentów SignUM. 5. Sieć lokalna podłączona jest do internetu za pomocą łącza stałego. C. Lista Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Lp. Nazwa i adres Ośrodka 1 Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka, obiekt Rozbrat, ul. Rozbrat 26, Warszawa 2 Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka, obiekt Jutrzenka, ul. Rozbrat 5, Warszawa 3 Ośrodek Polonia, ul. Konwiktorska 6, Warszawa 4 Ośrodek Solec, ul. Solec 71, Warszawa 5 Ośrodek Stegny, ul. Inspektowa 1, Warszawa 6 Ośrodek Szczęśliwice, ul. Drawska 22, Warszawa

2 7 Ośrodek Skocznia, ul. Czerniowiecka 3, Warszawa 8 Ośrodek Hutnik, ul. Marymoncka 42, Warszawa 9 Ośrodek Bitwy Warszawskiej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 15/17, Warszawa 10 Ośrodek Namysłowska, ul. Namysłowska 8, Warszawa 11 Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, Warszawa 12 Ośrodek Grzybowska, ul. Grzybowska 35a, Warszawa 13 Ośrodek Moczydło, ul. Górczewska 69/73, Warszawa 14 Lodowisko Rynek Starego Miasta w Warszawie D. Przedmiot zamówienia: CZĘŚĆ I 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w okresie od r. do r. przez Wykonawcę serwisu sprzętu komputerowego Zamawiającego oraz usług polegających na wspieraniu użytkowników sieci komputerowej Zamawiającego, znajdującej się w poszczególnych Ośrodkach. 2. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1 do zadań Wykonawcy należy: 1) wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI) oraz bieżące prowadzenie dziennika administratora systemów (w przekazanej przez Zamawiającego formie), 2) kompleksowa obsługa i zarządzanie serwerami wraz aplikacjami zarządzającymi WINSERWER 2008, 2011, 2012, SQL server, w tym m.in.: a) aktualizacja oprogramowania systemowego serwera, b) nadzór nad systemem zabezpieczeń serwera, c) wykonanie kopii bezpieczeństwa serwera i poczty, 3) zabezpieczanie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz z uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń, 4) utrzymanie właściwej konfiguracji urządzeń sterujących (routery, switche itd.) oraz konserwacja tych urządzeń, 5) nadzór techniczny nad całym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (diagnostyka podzespołów komputera) oraz stała gotowość serwisowa sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego. Dodatkowo sporządzanie opinii technicznych dla potrzeb Zamawiającego, 6) utrzymanie właściwej konfiguracji środowiska sieciowego, 7) dbanie o ciągłość pracy serwerów oraz opieka nad prawidłowym działaniem programów, aplikacji, etc. znajdujących się na serwerze Zamawiającego oraz diagnozowanie awarii sieci, 2

3 8) dbanie o ciągłość pracy stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych m.in. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, ups-ów, okresowa konserwacja całego sprzętu komputerowego oraz w razie konieczności jego naprawa, 9) usuwanie poważnych awarii (awarie kluczowych systemów informatycznych uniemożliwiających pracę firmy) po godzinach pracy, w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy, 10) nadzór nad oprogramowaniem wykorzystywaniem w SCS AW oraz dokonywanie aktualizacji sterowników i oprogramowania na stacjach roboczych, 11) instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, 12) migracja danych w obrębie stacji roboczych, 13) konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty , 14) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem serwera pocztowego MsExchange, 15) zarządzanie siecią komunikacji wewnętrznej SCS AW (siecią Intranet), 16) zabezpieczanie baz danych i przesyłu danych w systemach informatycznych. 17) pełne wykorzystanie funkcjonalności sprzętu IT, posiadanego przez Zamawiającego, 18) backupowanie danych, znajdujących się na serwerze i dyskach sieciowych w Ośrodkach SCS AW, 19) zarządzanie zasilaczami awaryjnymi UPS oraz przeprowadzanie raz na pół roku testów zasilaczy UPS, zakończone sporządzeniem protokołów z wykonania testów, 20) przeprowadzanie okresowych kontroli danych umieszczonych na zasobach dostępnych w sieci wewnętrznej dla wszystkich podłączonych do sieci oraz przygotowanie sprawozdania pokontrolnego, 21) kontrola systemu monitorowania urządzeń podłączanych do sieci wewnętrznej, 22) tworzenie i przechowywanie logów z systemów i urządzeń sieciowych (czas przechowywania 24 miesiące), 23) przeprowadzanie okresowych weryfikacji udostępnionych udziałów (plików i folderów) udostępnionych w sieci wewnętrznej, 24) doradztwo w doborze i instalacji oprogramowania, planowanych zakupów i wyboru sprzętu, w zakresie integracji systemów teleinformatycznych oraz proponowanie kierunków rozwoju infrastruktury informatycznej, 25) doradztwo techniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci LAN oraz wszystkich urządzeń wchodzących w jej skład, 26) stała współpraca z firmami zewnętrznymi, 27) zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego systemu informatycznego, 28) nadzór nad procedurami bezpieczeństwa dostępu do informacji oraz ochrony danych przed niepowołanym dostępem, 3

4 29) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z obowiązującą w SCS AW polityką bezpieczeństwa, 30) prowadzenie spraw związanych z naprawami sprzętu komputerowego prowadzenie dziennika napraw i aktualizacji sprzętu, 31) przeprowadzenie co najmniej raz w roku inwentaryzacji sprzętu komputerowego, w terminie ustalonym z Zamawiającym, 32) nadzór nad przestrzeganiem procedur tworzenia kopii zapasowych zapewnienie wykonywania kopii awaryjnych, 33) powiadamianie Zamawiającego o próbach włamań do sieci, 34) zarządzanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy (BIP) we współpracy z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego (wprowadzanie i aktualizacja danych, zatwierdzanie danych), 35) nadzór i obsługa sieci VPN (sieć zdalnego dostępu łącząca pracowników Ośrodków SCS AW z macierzystą siedzibą), 36) przeprowadzanie i dokumentowanie wykonywania testów planu awaryjnego utrzymania ciągłości pracy w SCS AW w przypadku awarii systemu informatycznego lub nieprzewidzianego oddziaływania czynników zewnętrznych, 37) dokumentowanie konfiguracji systemów, 38) przewidywanie zagrożeń i przeciwdziałanie im. CZĘŚĆ II 1. Świadczenie usług w zakresie pomocy technicznej we wprowadzaniu aktualizacji, użytkowaniu i nadzorze nad poprawną pracą Systemu Symfonia w okresie od r. do r. w następujących programach: 1) Finanse i Księgowość Forte, 2) Analizy Finansowe, 3) Środki Trwałe Forte, 4) Faktura Systemu Symfonia Premium*, 5) Kadry i Płace 6) Nasz Bank. 2. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1 do zadań Wykonawcy należy: 1) dostarczanie informacji o nowych wersjach, poprawkach oraz instalacji tych uaktualnień po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) udzielanie konsultacji z zakresu funkcji programów takich jak: sposób działania, możliwość zastosowań, kwestie techniczne związane z działaniem programów, 3) okresowa kontrola poprawności zapisów w bazie danych, 4) przystąpienie do usuwania awarii programów i związanych z nimi problemów, 4

5 5) świadczenie usługi HotLine oraz pomoc zdalna (Zamawiający musi zapewnić dostęp do swojej sieci lub komputera poprzez Internet), 6) generowanie zawartości bazy danych z Systemu Symfonia do programu kalkulacyjnego Microsoft Excel lub do postaci plików xml. 3. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy należy wykonać eksport danych kadrowych, wskazanych przez Zamawiającego, z programu Asseco Wapro WF-Gang oraz ich import do programu Symfonia Forte Kadry i Płace. CZĘŚĆ III 1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie systemem Kontroli Dostępu i Identyfikacji Kibiców i CCTV na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6, zarówno podczas imprez jak i podczas obsługi bieżącej w okresie od r. do r. 2. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1 do zadań Wykonawcy należy: Obsługa bieżąca 1) Czuwanie nad poprawnością działania systemu 2) Nadzór nad poprawnością działania infrastruktury teleinformatycznej 3) Kopia bezpieczeństwa danych konfiguracyjnych 4) Sprawdzanie stanu zajętości dysków 5) Analiza logów systemów 6) Raportowanie 7) Czuwanie nad serwisowaniem systemu Obsługa imprez na obiekcie 1) Uruchomienie i konfiguracja systemu przed imprezą masową 2) Asysta administratora w trakcie imprezy masowej 3) Kopia bezpieczeństwa danych z systemów po imprezie masowej 4) Wykonanie raportów w ramach systemu 5) Zamknięcie i wyłączenie systemu po imprezie masowej 6) Raportowanie o awariach systemu E. Wymagania dot. dokumentów, posiadanych przez pracowników Wykonawcy, oddelegowanych do zarządzania serwerem SCS AW, dołączone do oferty (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem): CZĘŚĆ I 1. aktualny Certyfikat Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) dla systemu Windows 7 i/lub wyżej, 2. certyfikat Cisco Certified Network Associate (CCNA). 5

6 CZĘŚĆ II Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o posiadaniu autoryzacji producenta systemu Symfonia na świadczenie usług dotyczących tego systemu, stanowiących przedmiot zamówienia. CZĘŚĆ III 1. certyfikat administratora na system monitoringu CCTC firmy Avigilone, 2. certyfikat administratora na system biletowy EUROBILET firmy Vector Soft. F. Inne wymagania, stawiane Wykonawcy: CZĘŚĆ I 1. Znajomość obsługi i administracji następujących programów przez pracowników Wykonawcy: 1) systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP/Vista/7/8 2) pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office 2007 i wyżej, 3) serwera pocztowy MsExchange. 4) wewnętrznej sieci Intranet. 2. Wykonują lub wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi świadczenia obsługi informatycznej podmiotów, w zakresie co najmniej 50 stanowisk komputerowych i w wymiarze co najmniej 300 godzin roboczych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy każda oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. Dysponuje co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Każda z osób powinna posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku informatyka z uwzględnieniem administracji programów wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ II 1. Wykonują lub wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi nadzoru nad poprawną pracą Systemu Symfonia w jednostkach samorządu terytorialnego lub jej jednostce budżetowej lub samorządowych zakładach budżetowych oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 2. Dysponuje co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Każda z osób powinna posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w serwisowaniu co najmniej jednego modułu z następujących: 1) Finanse i Księgowość Forte, 2) Kadry i Płace Forte, 3) Analizy Finansowe, 6

7 4) Środki Trwałe Forte, 5) Faktura Systemu Symfonia Premium, 6) Nasz Bank, Wskazane osoby muszą posiadać łącznie doświadczenie w serwisowaniu wszystkich modułów wymienionych w punktach 1) 6) Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. F będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w Zapytaniu ofertowym oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia W celu wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. wykazu (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Części I ust. 2 i/lub Części II ust 1 wykonanych lub wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem krótkiego opisu przedmiotu zamówienia, dat wykonania usług i odbiorców usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie w zależności od zadania (zadań) na które Wykonawca składa ofertę (załącznik nr 1 i/lub2 do Opisu przedmiotu zamówienia), 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w punkcie F, Części I ust. 1 i 3 i/lub Części II ust. 2 w zależności od zadania (zadań) na które Wykonawca składa ofertę (załącznik nr 3 i/lub 4 do Opisu przedmiotu zamówienia). G. Ryczałtowa ilość godzin obsługi w miesiącu kalendarzowym: CZĘŚĆ I 40 godzin/miesiąc W ramach godzin ryczałtowych Wykonawca zapewni dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki) dyżur informatyczny w biurze SCS AW przy ul. Rozbrat 26 od godz. 08:00 do godz. 10:00. Szacunkowa ilość godzin dodatkowych (na potrzeby porównania ofert) 30 godzin/rok CZĘŚĆ II 10 godzin/miesiąc wizyty u Zamawiającego 90 minut pomoc zdalna lub konsultacje HotLine CZĘŚĆ III 30 godzin/miesiąc Szacunkowa ilość godzin dodatkowych (na potrzeby porównania ofert) 30 godzin/rok 7

8 Obsługa informatyczna będzie rozliczana w formie miesięcznego ryczałtu. Zamawiający przewiduje 30 dodatkowych godzin usług w całym okresie obowiązywania umowy, jednakże jest to ilość szacunkowa, i w zależności od konieczności wykonania prac, nieprzewidzianych wcześniej przez Zamawiającego, może ulec zmianie. Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń ze zmiany przewidywanej ilości godzin dodatkowych (będą one rozliczane według ceny podanej przez Wykonawcę za jedną dodatkową roboczogodzinę). Wykonawca nie będzie wliczał czasu dojazdu do Zamawiającego w miesięczny ryczałt oraz przy realizacji godzin dodatkowych. Koszty dojazdów do Ośrodków Zamawiającego wliczone będą odpowiednio w kwotę ryczałtu oraz w cenę dodatkowej roboczogodziny (w przypadku realizacji godzin dodatkowych). Spotkania dotyczące warunków realizacji umowy, zastrzeżeń co do sposobu realizacji umowy etc. nie będą wliczane w miesięczny ryczałt. Niewykorzystane przez Zamawiającego w danym miesiącu godziny z miesięcznego ryczałtu przechodzą na kolejny miesiąc (miesiące) bez zmiany miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczane będą minutowo. Dodatkowe roboczogodziny będą rozliczane na fakturze z zaokrągleniem do pół godziny, przy czym, gdy ilość minut zrealizowanej usługi jest mniejsza lub równa 15, zaokrągla się w dół, powyżej 15 minut, w górę. 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY CZĘŚĆ I Lp. Opis przedmiotu zamówienia Data wykonania (od... do...) Nazwa i adres odbiorcy- Zamawiającego Uwaga! Do oferty muszą być załączone dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie....dn podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY CZĘŚĆ II Lp. Opis przedmiotu zamówienia Data wykonania (od... do...) Nazwa i adres odbiorcy- Zamawiającego Uwaga! Do oferty muszą być załączone dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.... dn Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. Imię i nazwisko Program Posiadane kwalifikacje i doświadczenie (min. 3 lata) Podstawa do dysponowania tymi osobami 1. System operacyjny Microsoft Windows XP/Vista/7 oraz pakiet aplikacji biurowych Microsoft Office 3. Aplikacje zarządzające WINSERWER 2003, 2008, 2012, SQL server dla systemu Windows 2003 i wyżej 4. Serwer pocztowy MsExchange 5. Wewnętrzna sieć Intranet 6. Obsługa sieci VPN (sieć zdalnego dostępu łącząca pracowników Ośrodków SCS AW z macierzystą siedzibą) Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.... dn podpis Wykonawcy lub umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Lp. Imię i nazwisko Moduł programu Posiadane kwalifikacje i doświadczenie (min. 3 lata) Podstawa do dysponowania tymi osobami 1. Finanse i Księgowość Forte 2. Kadry i Płace Forte 3. Analizy Finansowe 4. Środki Trwałe Forte 5. Faktura Systemu Symfonia Premium 6. Nasz Bank Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.... dn podpis Wykonawcy lub umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 12

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.4.2014 Katowice 17.12.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grębocice, dnia 04.03.2014 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: RBiGK.271.7.2014 1. Zamawiający: Gmina Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ADMINISTROWANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ i WSPARCIA INFORMATYCZNEGO UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Grębocice, dnia 19.12.2012 Nr sprawy: ZEASiP/AG/4351/15/12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na: OBSŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo