ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 21 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 437 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań B3, B22 C/1; C/3; C/9; C/22 K/1; K/3; K/9; K/22 O/1; O/22 D/3 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU ul. Zwycięstwa 26 a Białystok ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ im. prof. Feliksa Nagórskiego W BIAŁYMSTOKU ul. Zwycięstwa 26 a/ Białystok Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne i biochemiczne: obiektów i materiałów biologicznych do badań Badania chemiczne, analityka chemiczna: produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt, obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności, wody Badania mikrobiologiczne: produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt, obiektów i materiałów biologicznych do badań, próbek środowiskowych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności, wody Badania radiochemiczne i promieniowania: produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności Badania kliniczne weterynaryjne: obiektów i materiałów biologicznych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 437 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 1/56

2 Mleko Mleko w proszku Mleko Mleko i serwatka w proszku Śmietanka Tkanka mięśniowa i nerki bydła, trzody, owiec. Tkanka mięśniowa, Wątroba kurcząt, gęsi i indyków. Ryby, jaja i woda. Próbki żywności: Mięso i przetwory mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce, warzywa, przetwory owocowo-warzywne i warzywnomięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Dodatki do żywności, Jaja i przetwory jajeczne, Koncentraty spożywcze Próbki mięsa i przetworów mięsnych Pracownia Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych ul. Zwycięstwa 26 a/1, Białystok Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących Metoda mikrobiologiczna dyfuzja w żelu ( Delvotest SP-NT) Obecność antybiotyków beta-laktamowych i tetracyklin. Metoda receptorowa (Twinsensor BT) Obecność pozostałości antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych Metoda mikrobiologiczna (5-płytkowa), dyfuzja w żelu Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. Metoda real time PCR Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda real time PCR Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany(iv) Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i mikroskopowym PB-24 edycja 02 z dnia r. PB-78 edycja 01 z dnia r. PB-85 edycja 01 z dnia r. PB-86 edycja 01 z dnia PB-87 edycja 01 z dnia PB-55 edycja 01 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 2/56

3 Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością. Próbki pasz Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. Metoda real time PCR Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda real time PCR Obecność pozostałości antybiotyków, antybiotykowych stymulatorów wzrostu i innych substancji przeciwbakteryjnych. Metoda mikrobiologiczna (8-płytkowa), dyfuzja w żelu Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. Metoda real time PCR Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda real time PCR PB-86 edycja 01 z dnia PB-87 edycja 01 z dnia PB-41 edycja 01 z dnia r. PB-86 edycja 01 z dnia PB-87 edycja 01 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 3/56

4 Pasze lecznicze i premiksy paszowe lecznicze Zawartość tylozyny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających tylozynę na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej powyżej 20 mg/kg Metoda mikrobiologiczna, dyfuzja w żelu Zawartość tiamuliny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających tiamulinę na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej powyżej 20 mg/kg Metoda mikrobiologiczna, dyfuzja w żelu Zawartość linkomycyny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających linkomycynę na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej powyżej 20 mg/kg Metoda mikrobiologiczna, dyfuzja w żelu Zawartość chlorotetracykliny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających chloratetracyklinę na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej powyżej 20 mg/kg Metoda mikrobiologiczna, dyfuzja w żelu Zawartość amoksycyliny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających amoksycylinę na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej powyżej 20 mg/kg Metoda mikrobiologiczna, dyfuzja w żelu PB-47 edycja 01 z dnia r. PB-60 edycja 01 z dnia r. PB-61 edycja 01 z dnia r. PB-62 edycja 01 z dnia r. PB-63 edycja 01 z dnia r Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 4/56

5 Żywność 1) Zakres elastyczny Ogólna liczba drobnoustrojów od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa w temp. 30 C (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w temp. 37 C - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba bakterii z grupy coli od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa w temp. 30 C (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba beta-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba Enterobacteriaceae od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa w temp. 37 C (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) - Lista nr 2/PBMŚSP Liczba Listeria monocytogenes od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) - Lista nr 2/PBMŚSP PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) PN-ISO ) PN-ISO ) PN-ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) W ramach zakresu elastycznego: 1 ) Dopuszcza się dodanie obiektu w ramach grupy obiektów: żywność, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością 2 ) Dopuszcza się aktualizację stosowanych metod znormalizowanych oraz wdrażanie nowych metod znormalizowanych w ramach badanej cechy i techniki j. Aktualne Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego są dostępne na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 5/56

6 Żywność 1) o aktywności wodnej wyższej niż 0,95 Próbki; Żywność 1) o aktywności wodnej niższej lub równej 0,95 Żywność 1) Zakres elastyczny Liczba drożdży i pleśni od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) - Lista nr 2/PBMŚSP Liczba drożdży i pleśni od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) - Lista nr 2/PBMŚSP Najbardziej prawdopodobna liczba gronkowców koagulazo-dodatnich od 0,03/ml od 0,3/g Metoda 3-probówkowa - Lista nr 3/PBMŚSP Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii z grupy coli od 0,03/ml od 0,3/g Metoda 3-probówkowa w temp. 30 C - Lista nr 3/PBMŚSP Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli od 0,03/ml od 0,3/g Metoda 3- probówkowa - Lista nr 3/PBMŚSP Najbardziej prawdopodobna liczba Enterobacteriaceae od 0,03/ml od 0,3/g Metoda 3-probówkowa w temp. 37 C - Lista nr 3/PBMŚSP PN-ISO ) PN-ISO ) PN-EN ISO ) PN-ISO ) PN-ISO ) PN-ISO ) W ramach zakresu elastycznego: 1 ) Dopuszcza się dodanie obiektu w ramach grupy obiektów: żywność, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością 2 ) Dopuszcza się aktualizację stosowanych metod znormalizowanych oraz wdrażanie nowych metod znormalizowanych w ramach badanej cechy i techniki j. Aktualne Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego są dostępne na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 6/56

7 Żywność 1) Zakres elastyczny Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem plazmą króliczą - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność bakterii z grupy coli Metoda hodowlana temp. 30 C - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i badaniem serologicznym - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg Schematu White a Kauffmanna Le Minora - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i mikroskopowym - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność Escherichia coli Metoda hodowlana - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność Enterobacteriaceae Metoda hodowlana w temp. 37 C uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym - Lista nr 4/PBMŚSP PN-EN ISO ) PN-ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) PN-ISO ) PN-ISO ) W ramach zakresu elastycznego: 1 ) Dopuszcza się dodanie obiektu w ramach grupy obiektów: żywność, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością 2 ) Dopuszcza się aktualizację stosowanych metod znormalizowanych oraz wdrażanie nowych metod znormalizowanych w ramach badanej cechy i techniki j. Aktualne Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego są dostępne na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 7/56

8 Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością 1) Zakres elastyczny Ogólna liczba drobnoustrojów od 5 jtk/cm² dla wymazów i wycinków z tusz od 1 jtk/cm 2 dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem od 1 jtk/ ml dla powierzchni nieograniczonej szablonem Metoda płytkowa w temp. 30 C (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba Enterobacteriaceae od 5 jtk/cm² dla wymazów i wycinków z tusz od 1 jtk/cm 2 dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem od 1 jtk/ ml dla powierzchni nieograniczonej szablonem Metoda płytkowa w temp. 37 C (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i badaniem serologicznym - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i badaniem serologicznym wg Schematu White a Kauffmanna Le Minora - Lista nr 4/PBMŚSP PN-EN ISO ) PN-ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) W ramach zakresu elastycznego: 1 ) Dopuszcza się dodanie obiektu w ramach grupy obiektów: żywność, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością 2 ) Dopuszcza się aktualizację stosowanych metod znormalizowanych oraz wdrażanie nowych metod znormalizowanych w ramach badanej cechy i techniki j. Aktualne Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego są dostępne na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 8/56

9 Przetwory mięsne i rybne, Mleko w proszku, Pasze o zawartości białka poniżej 25% i powyżej 25% Przetwory mięsne, Mięso, Przetwory mleczarskie Przetwory mięsne Tkanki zwierząt rzeźnych, Wątroba, Mięśnie, Jaja, Mleko, Pasze Tkanka wątroby pochodząca od bydła, trzody, drobiu i dziczyzny, Tkanka mięśniowa pochodząca od bydła, trzody, drobiu, ryb i dziczyzny, Produkty pochodzenia zwierzęcego: Mleko płynne i Jaja kurze Pracownia Badań Chemicznych Środków Spożywczych ul. Zwycięstwa 26 a/1, Białystok Zawartość azotu w przeliczeniu na białko (0,3-93,0) % Metoda miareczkowa (Kjeldahla) Zawartość azotanów i azotynów (5,0-300,0) mg/kg dla mięsa i przetworów mięsnych NaNO3 (0,1 100) mg/kg dla przetworów mleczarskich NaNO2 (0,1 10) mg/kg dla przetworów mleczarskich Metoda wstrzykowej analizy przepływowej (FIA) z detekcją spektrofotometryczną Zawartość soli kuchennej (0,94-7,94) % Metoda miareczkowa (Mohra) Zawartość fosforu (0,09-0,89) % w przeliczeniu na P2O5 Metoda wagowa Zawartość wody (22,3-85,2) % Metoda wagowa Tłuszcz wolny (0,5-55,8) % Metoda wagowa Zawartość popiołu (1,12-4,02) % Metoda wagowa Zawartość rtęci (Hg) (0,0001-0,4) mg/kg (0,0001-4,0) mg/kg dla tkanki mięśniowej ryb Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość kadmu (Cd). (0,001-0,01) mg/kg (0,001-0,1) mg/kg dla tkanki wątroby Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PB-05 edycja 02 z dnia r. PB-45 edycja 02 z dnia r. PN-73/A p Az1:2002 PN-A-82060:1999 p. 2 PN-ISO 1442:2000 PN-ISO 1444:2000 PN-ISO 936:2000 PB-02 edycja 03 z dnia r. PB-03 edycja 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 9/56

10 Tkanki zwierząt rzeźnych, Wątroba, Mięśnie, Jaja, Mleko, Pasze Tkanka mięśniowa pochodząca od bydła, trzody, drobiu i ryb Tkanka tłuszczowa pochodząca od trzody, bydła, drobiu i dziczyzny, Tkanka mięśniowa pochodząca od bydła, trzody, drobiu i ryb. Produkty pochodzenia, zwierzęcego: Mleko płynne i Jaja kurze. Tkanka wątroby pochodząca od bydła, trzody, drobiu i dziczyzny, Tkanka mięśniowa pochodząca od bydła, trzody, drobiu, ryb i dziczyzny, Produkty pochodzenia zwierzęcego: Mleko płynne i Jaja kurze. Tkanka tłuszczowa pochodząca od trzody, bydła, drobiu, dziczyzny, Tkanka mięśniowa pochodząca od trzody, bydła, drobiu, ryb, Mleko płynne, Mleko w proszku, Jaja kurze, Ser i inne przetwory mleczarskie. Zawartość arsenu (As) (0,001-0,03) mg/kg (0,001-7,5) mg/kg dla środków żywienia zwierząt Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Zawartość sulfonamidów: sulfadiazyna, sulfamerazyna, sulfametazyna, sulfadimetoksyna, sulfametoksazol, sulfametoksypirydazyna. (25-150) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCBs): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180. (0,0005-0,040) mg/kg dla tłuszczu (0, ,002) mg/kg dla jaj kurzych (0,0005-0,002) ) mg/kg dla ryb Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Zawartość ołowiu (Pb) (0,01-1,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość pestycydów chloroorganicznych alfa-hch, HCB, gamma-hch, aldryna (0,002-0,2) mg/kg tłuszczu beta-hch, heptachlor (0,005-0,5) mg/kg tłuszczu heptachloru epoxyd, oxy-chlordan, trans-chlordan, cis-chlordan, pp -DDE, dieldryna, endryna, pp -DDD (0,01-1,0) mg/kg tłuszczu op -DDT, pp -DDT (0,02-2,0) mg/kg tłuszczu op -DMDT, pp -DMDT (0,05-5,0) mg/kg tłuszczu Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) PB-04 edycja 03 z dnia r. PB-07 edycja 03 z dnia r. PB-08 edycja 03 z dnia r. PB-12 edycja 02 z dnia r. PB-14 edycja 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 10/56

11 Tkanka mięśniowa pochodząca od bydła, trzody, drobiu, ryb, Produkty pochodzenia zwierzęcego: Miód, Jaja, Mleko. Woda, Mocz pasze i premiksy paszowe Tkanka mięśniowa drobiu, bydła, trzody i ryb, Produkty pochodzenia zwierzęcego: mleko Mocz Mleko, Przetwory mleczne Tkanka mięśniowa drobiu, bydła, trzody i ryb, Produkty pochodzenia zwierzęcego: Mleko, Jaja. Mocz Surowica krwi zwierząt Tkanka nerki trzody i bydła, Mocz pasze i premiksy paszowe Zawartość chloramfenikolu (0,1-1,0) g/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość soli sodowej lasalocidu. (0,5-150) mg/kg dla pasz ( ) mg/kg dla premiksów paszowych Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość chloramfenikolu. od 130 do 750 ng/kg dla tkanki mięśniowej od 150 do 750 ng/l dla mleka od 130 do 750 ng/l dla moczu Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Zawartość aflatoksyny M1 (0,025-0,1) g/l dla mleka płynnego (0,05-0,1) g/kg dla przetworów mlecznych Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość metabolitów nitrofuranów: AMOZ, AOZ, SEM, AHD. (0,5-2,0) g/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość chloropromazyny (1,0-10) g/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość soli sodowej monenzyny, salinomycyny, narazyny (0,35-200) mg/kg dla pasz; (1,0-2000) mg/kg dla premiksów paszowych Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową z derywatyzacją pokolumnową (HPLC-DAD) PB-18 edycja 02 z dnia r. PB-27 edycja 02 z dnia r. PB-01 edycja 02 z dnia r. PB-06 edycja 02 z dnia r. PB-26 edycja 03 z dnia r. PB-29 edycja 02 z dnia r. PB-28 edycja 04 z dnia r Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 11/56

12 pasze i dodatki paszowe, premiksy pasze i premiksy paszowe Próbka: Tkanka mięśniowa drobiu, Mocz surowica krwi bydlęca mocz Tkanka mięśniowa drobiu, Mocz Tkanka tłuszczowa bydła i trzody Zawartość miedzi, manganu, żelaza, cynku miedź (5, ) mg/kg mangan ( ) mg/kg cynk ( ) mg/kg żelaza ( ) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość pestycydów chloroorganicznych: izomery alfa-, beta-, gamma-hch (heksachlorocykloheksan), HCB (heksachlorobenzen), heptachlor, aldryna, heptachloru epoxyd, chlordan (izomery oxy-, trans-,cis-), pp -DDE, dieldryna, endryna, pp -DDD, op -DDT, pp -DDT, pp -DMDT. (0,005-0,100) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Zawartość kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCBs): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 (0,001-0,010) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Obecność trenbolonu od 0,635 g/kg dla tkanki mięśniowej od 0,756 g/l dla moczu Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Zawartość testosteronu od 0,499 do 25,600 g/l Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Obecność etynyloestradiolu od 0,800 µg/l Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Obecność metylotestosteronu od 1,727 g/l dla moczu od 1,425 g/kg dla tkanki mięśniowej drobiu Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Obecność octanu medroxyprogesteronu, octanu megestrolu i octanu chlormadinonu. octan medroksyprogesteronu od 0,595 µg/kg octan megestrolu od 4,8 µg/kg octan chlormadinonu od 4,8 µg/kg Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) PB-40 edycja 02 z dnia r. PB-31 edycja 01 z dnia r. PB-32 edycja 01 z dnia r. PB-37 edycja 01 z dnia r. PB-39 edycja: 01 z dnia r. PB-36 edycja 01 z dnia r. PB-43 edycja 01 z dnia r. PB-38 edycja 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 12/56

13 Tkanka nerek bydła i trzody Próbki pasz Tkanka mięśniowa pochodząca od trzody, bydła, dziczyzny, owiec, drobiu, ryb, Przetwory mięsne. Produkty pochodzenia zwierzęcego: Mleko, Mleko w proszku, Ser, Masło, Jaja, Pasze Tkanka mięśniowa ryb Próbka: Tkanka mięśniowa trzody, drobiu, ryb Zawartość azaperonu, karazololu - azaperon (10,0-150,0) μg/kg - karazolol (7,5-37,5) μg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość pestycydów fosforoorganicznych: dichlorfos (DDVP), diazynon, dimetoat, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, malation, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos. (0,010-0,100) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją termojonową (GCNPD) Stężenie radionuklidów: Cez 134 i Cez 137 Cez 134 (1,0-945,0) Bq/kg Cez 137 (1,0-2162,0) Bq/kg Metoda spektrometrii gamma Zawartość zieleni malachitowej i zieleni leukomalachitowej (2,0-25,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną i fluorescencyjną (HPLC-UV/Vis-FLD) Zawartość fluorochinolonów: enrofloxacyny (EFX), ciprofloxacyny (CFX), sarafloxacyny (SFX), norfloxacyny (NFX), difloxacyny (DFX) (25-150) μg/kg dla EFX, CFX, (10-45) μg/kg dla SFX, NFX, ( ) μg/kg dla DFX Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD). PB-48 edycja 01 z dnia r. PB-50 edycja 01 z dnia r. PB-52 edycja 01 z dnia r. PB-53 edycja 01 z dnia r. PB-54 edycja 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 13/56

14 Pasze roślinne, Mączki zwierzęce Próbki pasz Tkanki zwierząt rzeźnych, Mięśnie, Jaja, Surowica krwi zwierząt, Woda Wątroba trzody, bydła i drobiu, Woda Mocz Wilgotność i zawartość substancji lotnych. (1,97-13,98) % Metoda wagowa Zawartość ochratoksyny A (1,0-250,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość aflatoksyny B1 (1,0-20,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) z derywatyzacją pokolumnową Zawartość nitroimidazoli i ich metabolitów: metronidazol (MNZ), dimetridazol (DMZ), ronidazol (RNZ), ipronidazol (IPZ), hydroksymetronidazol (MNZOH), hydroksymetylonitroimidazol (HMNNI), hydroksyipronidazol (IPZOH). (3,0-6,0) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość β-agonistów: klenbuterol (CLN), mabuterol (MAB), mapentrol (MAP), bromobuterol (BBR), salbutamol (SAL), terbutalina (TER), raktopamina (RAC) i zilpaterol (ZIL) CLN, MAB, MAP, BBR (0,20-0,40) µg/kg RAC (1,0-2,0) µg/kg SAL, ZIL (5,0-10,0) µg/kg TER (10,0-20,0) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość β-agonistów: klenbuterol (CLN), mabuterol (MAB), mapentrol (MAP), bromobuterol (BBR), salbutamol (SAL), terbutalina (TER), raktopamina (RAC) i zilpaterol (ZIL). CLN, MAB, MAP, BBR (0,20-0,40) µg/kg SAL, RAC, ZIL (1,0-2,0) µg/kg TER (3,0-6,0) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) PN-ISO 6496:2002 PB-35 edycja 02 z dnia r. PB-34 edycja 02 z dnia r. PB-51 edycja 02 z dnia r. PB-65 edycja 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 14/56

15 Próbki pasz Tkanki zwierząt rzeźnych, Wątroba Próbki miodu Próbki wody Tkanki zwierząt rzeźnych, Wątroba Mięśnie ryb, Mleko pasze i premiksy Mocz Surowica krwi bydlęca Zawartość amprolium (1,0-5,0) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) Zawartość lasalocidu (25,0-200,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość sulfonamidów: sulfatiazol, sulfacetamid, sulfamerazyna, sulfametazyna, sulfametoksypirydazyna, sulfametoksazol, sulfadimetoksyna (12,5-200,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Stężenie nitrofuranów: nitrofurazon, nitrofurantoin, furazolidon, furaltadon (1,0-2,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis) Zawartość makrocyklicznych laktonów: abamektyna, doramektyna, eprinomektyna, iwermektyna, moksydektyna (10,0-30,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość ołowiu, kadmu ołów (0,01-20,0) mg/kg kadm (0,01-10,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość stanozololu, 16β-hydroksystanozololu od 1,8 µg/l Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Zawartość 17β estradiolu. od 0,032 do 25,600 µg/l Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) PB-70 edycja 01 z dnia r. PB-66 edycja 01 z dnia r. PB-68 edycja 02 z dnia r. PB-67 edycja 01 z dnia r. PB-69 edycja 02 z dnia PB-75 edycja 01 z dnia r. PB-72 edycja 01 z dnia r. PB-49 edycja 01 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 15/56

16 Próbki pasz Tkanka mięśniowa drobiu i ryb, Mocz, Woda Zawartość włókna surowego (błonnika) (1,57-14,06) % Metoda wagowa Zawartość popiołu surowego. (1,37-22,04) % Metoda wagowa Zawartość tłuszczu (3,2-500,0) g/kg Metoda wagowa Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie (0,12 1,0) % Metoda miareczkowa Zawartość selenu (0, ) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z generowaniem wodorków (HGAAS) Zawartość nikarbazyny. (0,10-100,0) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) Zawartość hormonów anabolicznych: 17 α-nortestosteron (17 αnt), 17 β-nortestosteron (17 βnt), dietylostilbestrol (DES), dienestrol (DIE), hexestrol (HEX), boldenon (BOL), metyloboldenon (MBOL). (0,500-3,0) µg/kg (0,500-3,0) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) PB-73 edycja 01 z dnia r. PB-74 edycja 01 z dnia r. PN-ISO 6492:2005 INW/ChSp-48 wydanie 01 z dnia r. PB-79 edycja 01 z dnia r. PB-82 edycja 01 z dnia r. PB-84 edycja 01 z dnia r. PB-77 edycja 01 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 16/56

17 Tkanka wątroby pochodząca od trzody, bydła, Produkty pochodzenia zwierzęcego: Mleko i przetwory mleczne Zawartość pestycydów fosforoorganicznych: trichlorfon, dichlorfos, diazynon, dimetoat, chlorpiryfos metylowy, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, malation, fention, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos. - diazynon, dimetoat, chlorpiryfos metylowy, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, fention, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos ( 0,010-0,600 ) mg/kg dla tkanki wątroby; - trichlorfon, dichlorfos, malation (0,050-0,600) mg/kg dla tkanki wątroby; - dichlorfos, diazynon, dimetoat, chlorpiryfos metylowy, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, malation, fention, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos (0,010-0,200) mg/kg dla mleka i przetworów mlecznych - trichlorfon (0,050-0,200) mg/kg dla mleka i przetworów mlecznych - dichlorfos, diazynon, chlorpiryfos metylowy, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, fention, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos (0,010-0,300) mg/kg dla sera żółtgo; - trichlorfon, dimetoat (0,100-0,300) mg/kg dla sera żółtego; - diazynon, dimetoat, chlorpiryfos metylowy, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, malation, fention, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos (0,030-3,000 ) mg/kg dla masła; - trichlorfon, dichlorfos (0,050-3,000) mg/kg dla masła Metoda chromatografii gazowej z detekcją termojonową (GCNPD) PB-13 edycja 03 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 17/56

18 Wątroba zwierząt Tłuszcz zwierząt rzeźnych Przetwory mleczne: mleko, mleko w proszku, ser, twaróg, masło, śmietana Próbki pasz Zawartość kokcydiostatyków dekokwinat (DEK) (10-30) µg/kg diklazuril (DIKL) (20-60) µg/kg halofuginon (HAL) (15-45) µg/kg klazuril (KL) (2,5-7,5) µg/kg lazalocyd (LAZ) (50-150) µg/kg maduramycyna (MAD) (1-3) µg/kg monenzyna (MON) (4-12) µg/kg narazyna (NAR) (25-75) µg/kg nikarbazyna (jako dinitrokarbanilid, DNC) ( ) µg/kg robenidyna (ROB) ( ) µg/kg salinomycyna (SAL) (2,5-7,5) µg/kg semduramycyna (SEMD) (1-3) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość hormonów gestagenów: octan medroksyprogesteronu (MPA), octan megestrolu (MGA), octan chlormadinonu (CMA), octan melengestrolu (MLGA) MPA (0,5-2,0) µg/kg MGA, CMA, MLGA (2,5-10,0) µg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) Zawartość ołowiu (0,010-1,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość kadmu (0,001-0,1) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zawartość rtęci (0,0001-0,4) mg/kg. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość arsenu (0,001-0,030) mg/kg, Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Zawartość wapnia (Ca), magnezu (Mg), potasu (K) sodu (Na) wapń (0, ) g/kg magnez (0, ) g/kg potas (0, ) g/kg sód (0, ) g/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PB-80 edycja 01 z dnia r. PB-81 edycja 01 z dnia r. PB-83 edycja 01 z dnia r. PB-90 edycja 01 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 18/56

19 Mięśnie drobiu, Mocz, Woda Tkanka drobiu Mocz, Woda Mocz Mięśnie bydła, trzody, drobiu Zawartość laktonów kwasu rezorcylowego: zeranolu (ZER), taleranlou (TAL), zearalanonu (ZAN) (0,5 3,0) µg/kg (0,5 3,0) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) Zawartość tyreostatyków: tapazolu (TAP), tiouracylu (TU), metylotiouracylu (MTU), propylotiouracylu (PTU), fenylotiouracylu (FTU) (5,0 20) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość stanozololu i 16β-OH- stanozololu (0,5 2,0) µg/l Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość tetracyklin: tetracykliny (TC), doxycykliny (DC), chlorotetracykliny (CTC), oksytetracykliny (OTC). (25-150) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) PB-91 edycja 01 z dnia r. PB-94 edycja 01 z dnia r. PB-96 edycja 01 z dnia r. PB-92 edycja 01 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 19/56

20 Mięśnie bydła, trzody, drobiu Zawartość benzoimidazoli: albendazolu 2-amino-sulfon (ABZAMSO2), albendazolu sulfotlenek (ABZSO), albendazolu sulfon (ABZSO2), fenbendazolu sulfotlenek (FBZSO), fenbendazolu sulfon (FBZSO2), fenbendazol (FBZ), 2-amino- flubendazol (FLUBZAM), flubendazol (FLUBZ), kambendazol (KBZ), mebendazol (MBZ), mebendazol 2-amino (MBZAM), hydroksymebendazol (MBZOH), oksybendazol (OXBZ), tiabendazol (TBZ), 5-hydroksy-tiabendazol (TBZ5OH), ketotriklabendazol (TCBZKETO), triklabendazolu sulfotlenek (TCBZSO), triklabendazolu sulfon (TCBZSO2), triklabendazol (TCBZ). (50-150) µg/kg dla ABZAMSO2, FBZSO, FBZSO2, FLUBZAM, FLUBZ, KBZ, MBZAM, OXBZ; ( ) µg/kg dla ABZSO2, ABZSO; (25-75) µg/kg dla FBZ, MBZ, MBZOH; (12,5-37,5) µg/kg dla TBZ, TBZ5OH; (62,5-187,5) µg/kg dla TCBZKETO, TCBZSO, TCBZSO2, TCBZ Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) PB-93 edycja 01 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 20/56

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego PIWet PIB Zakład Farmakologii i Toksykologii Puławy Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Edycja nr 14 2014-04-04 Numer egzemplarza 01 Strona/stron 1/9 Badane obiekty/ Żywność, pasze,

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze. Pozostałości sulfonamidów Zakres mięśnie od 50 do 500 μg/kg Metodą chromatografii cieczowej z detektorem UV

Badane cechy i metody badawcze. Pozostałości sulfonamidów Zakres mięśnie od 50 do 500 μg/kg Metodą chromatografii cieczowej z detektorem UV Badane obiekty/ odpady. w tym żywność; badań; odpady; pasze dla zwierząt Pozostałości sulfonamidów Zakres mięśnie od 50 do 500 μg/kg Metodą chromatografii cieczowej z detektorem UV Pozostałości sulfonamidów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 3 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 620 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 12 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 620 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Lista badan prowadzonych

Lista badan prowadzonych PO-26/F-OI obowiqzuje od: 201 I.lO.14 PIWet-PIB Edycja nr 4 Zaklad Farrnakologii i Toksykologii Lista badan prowadzonych W ramach zakresu elastycznego ObowiClzuje od: Numer egzemplarza 2012-07-12 5 Pulawv

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 17 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 924 VET-LAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 28 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 437 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. AB 510 Nazwa i adres GRUPA

Bardziej szczegółowo

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych : ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kierownik Pracowni: lek.wet Beata

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 17 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 11 stycznia 2016 r. AB 1164 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 kwietnia 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 21 października 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 21 października 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 598 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 21 października 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin

Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 9 lutego 2016 r. AB 466 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 548 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 4 grudnia 2015 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 lipca 2017 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kierownik Pracowni: lek. wet Beata

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW Warszawa. lek. wet. GraŜyna Wawrykowicz. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Kierownictwo ZHW Warszawa. lek. wet. GraŜyna Wawrykowicz. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach Zakład Higieny Weterynaryjnej W Warszawie 02-156 Warszawa, ul. Lechicka 21 Tel.(22) 846 30 51; fax. 0-22 846 30 54 lub 846 30 51-53 wew. 40 e-mail: zhw.wawa@wiw.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 7 marca 2017 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 lipca 2017 r. AB 1195 Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 14 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 1408 NESTLÉ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB wykaz metod akredytowanych

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB wykaz metod akredytowanych : ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kierownik Pracowni: lek.wet Beata

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 14 Data wydania: 27 lipca 2016 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka Szczecin

Wydanie nr 14 Data wydania: 27 lipca 2016 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka Szczecin ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 27 lipca 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII

I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kał Mózg; pień mózgu Mózg: róg Ammona, pień mózgu, móżdżek Żywność i pasze Żywność Obecność pałeczek Salmonella spp. Metoda horyzontalna;

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 września 2016 r. Nazwa i adres VETDIAGNOSTICA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres ARC-POL

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 12 maja 2016 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 606

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 606 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 606 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 27 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 606

Bardziej szczegółowo

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW Zakład Higieny Weterynaryjnej Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rzemieślnicza 6 tel: 044 646-46-76 zhwpiotrkowtryb@om.pl AB 434 Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 439 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 23 lutego 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 30 stycznia 2015 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 777 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r. Nazwa i adres AB 777 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 grudnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 czerwca 2017 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 3 marca 2016 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO-POLAŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 28 czerwca 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 28 czerwca 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 446 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 28 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 446 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. Nazwa i adres NUSCANA BIOTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 578 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 lipca 2017 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 21 grudnia 2016 r. AB 1473 Nazwa i adres ALS

Bardziej szczegółowo

Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - badanie akredytowane przez PCA w arszawie zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 539 - norma wycofana przez PKN, potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru 1 Mięso, drób

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 14 września 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 636 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 27 lutego 2017 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 października 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 października 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 526 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 października 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Wypełnij tylko białe pola Krosno 26 lipiec 2011 Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wypełnij tylko białe pola Krosno 26 lipiec 2011 Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Krosno 26 lipiec 2011 Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH ZLECENIOBIORCA Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6 A, 38-400 Krosno tel.:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 5 maja 2017 r. Nazwa i adres AB 1264 Q-SYSTEMS-CENTER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 29 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 604 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 775 Nazwa i adres GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 2 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 559 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 8 października 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 8 października 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 8 października 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 27 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres POLSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

AB 620. Kierownictwo ZHW Łódź lek. wet. Hanna Kornicka-Dędek mgr Marzena Arendt mgr Urszula Siniarska. Kierownicy 1

AB 620. Kierownictwo ZHW Łódź lek. wet. Hanna Kornicka-Dędek mgr Marzena Arendt mgr Urszula Siniarska. Kierownicy 1 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Łodzi 93-569 Łódź ul. Proletariacka 2/6 tel: 042 635-14-14, fax: 042 636-86-24 zhwlodz@wp.pl AB 620 kierownik ZHW z-ca kierownika ZHW kierownik ds. jakości Kierownictwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4 1 Próbki 2 Próbki Obecność Listeria monocytogenes Obecność specyficznego DNA dla Listeria monocytogenes Metoda jakościowa, hodowlana potwierdzona testami biochemicznymi Metoda real- time PCR (reakcja łańcuchowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO Załącznik do zakresu akredytacji AB 1264 wydanie 13 z dnia 5 maja 2017 ŻYWNOŚĆ ŚRODOWISKO PRODUKCJI WODA POWIETRZE TUSZE ZWIERZĄT RZEŹNYCH Produkty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 400

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 400 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 400 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 27 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana Środki spożywcze Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Obecność Salmonella w określonej masie/objętości produktu Metoda jakościowa Obecność Listeria monocytogenes w określonej

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

Mleko i produkty mleczne. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana

Mleko i produkty mleczne. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana Mleko i produkty mleczne Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Obecność Salmonella w określonej masie/objętości produktu Obecność Listeria monocytogenes w określonej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych. (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych. (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r. Dz.U.04.97.976 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Badane obiekty / grupy Mięso i przetwory Przetwory Przetwory owocowe i warzywne. Owoce, warzywa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

AB 584. Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik ZHW lek. wet. Renata Pastuch zastępowanie kierownika ZHW w czasie jego

AB 584. Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik ZHW lek. wet. Renata Pastuch zastępowanie kierownika ZHW w czasie jego Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu 50-983 Wrocław ul. Januszowicka 48, tel/fax: (0-71) 367-70-16 i 17, wew. 175 zhw.wroclaw@wroc.wiw.gov.pl www.wroc.wiw.gov.pl AB 584 Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo