ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 21 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 437 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań B3, B22 C/1; C/3; C/9; C/22 K/1; K/3; K/9; K/22 O/1; O/22 D/3 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU ul. Zwycięstwa 26 a Białystok ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ im. prof. Feliksa Nagórskiego W BIAŁYMSTOKU ul. Zwycięstwa 26 a/ Białystok Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne i biochemiczne: obiektów i materiałów biologicznych do badań Badania chemiczne, analityka chemiczna: produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt, obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności, wody Badania mikrobiologiczne: produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt, obiektów i materiałów biologicznych do badań, próbek środowiskowych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności, wody Badania radiochemiczne i promieniowania: produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności Badania kliniczne weterynaryjne: obiektów i materiałów biologicznych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 437 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 1/56

2 Mleko Mleko w proszku Mleko Mleko i serwatka w proszku Śmietanka Tkanka mięśniowa i nerki bydła, trzody, owiec. Tkanka mięśniowa, Wątroba kurcząt, gęsi i indyków. Ryby, jaja i woda. Próbki żywności: Mięso i przetwory mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce, warzywa, przetwory owocowo-warzywne i warzywnomięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Dodatki do żywności, Jaja i przetwory jajeczne, Koncentraty spożywcze Próbki mięsa i przetworów mięsnych Pracownia Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych ul. Zwycięstwa 26 a/1, Białystok Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących Metoda mikrobiologiczna dyfuzja w żelu ( Delvotest SP-NT) Obecność antybiotyków beta-laktamowych i tetracyklin. Metoda receptorowa (Twinsensor BT) Obecność pozostałości antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych Metoda mikrobiologiczna (5-płytkowa), dyfuzja w żelu Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. Metoda real time PCR Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda real time PCR Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany(iv) Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i mikroskopowym PB-24 edycja 02 z dnia r. PB-78 edycja 01 z dnia r. PB-85 edycja 01 z dnia r. PB-86 edycja 01 z dnia PB-87 edycja 01 z dnia PB-55 edycja 01 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 2/56

3 Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością. Próbki pasz Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. Metoda real time PCR Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda real time PCR Obecność pozostałości antybiotyków, antybiotykowych stymulatorów wzrostu i innych substancji przeciwbakteryjnych. Metoda mikrobiologiczna (8-płytkowa), dyfuzja w żelu Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. Metoda real time PCR Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda real time PCR PB-86 edycja 01 z dnia PB-87 edycja 01 z dnia PB-41 edycja 01 z dnia r. PB-86 edycja 01 z dnia PB-87 edycja 01 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 3/56

4 Pasze lecznicze i premiksy paszowe lecznicze Zawartość tylozyny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających tylozynę na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej powyżej 20 mg/kg Metoda mikrobiologiczna, dyfuzja w żelu Zawartość tiamuliny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających tiamulinę na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej powyżej 20 mg/kg Metoda mikrobiologiczna, dyfuzja w żelu Zawartość linkomycyny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających linkomycynę na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej powyżej 20 mg/kg Metoda mikrobiologiczna, dyfuzja w żelu Zawartość chlorotetracykliny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających chloratetracyklinę na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej powyżej 20 mg/kg Metoda mikrobiologiczna, dyfuzja w żelu Zawartość amoksycyliny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających amoksycylinę na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej powyżej 20 mg/kg Metoda mikrobiologiczna, dyfuzja w żelu PB-47 edycja 01 z dnia r. PB-60 edycja 01 z dnia r. PB-61 edycja 01 z dnia r. PB-62 edycja 01 z dnia r. PB-63 edycja 01 z dnia r Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 4/56

5 Żywność 1) Zakres elastyczny Ogólna liczba drobnoustrojów od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa w temp. 30 C (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w temp. 37 C - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba bakterii z grupy coli od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa w temp. 30 C (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba beta-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba Enterobacteriaceae od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa w temp. 37 C (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) - Lista nr 2/PBMŚSP Liczba Listeria monocytogenes od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) - Lista nr 2/PBMŚSP PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) PN-ISO ) PN-ISO ) PN-ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) W ramach zakresu elastycznego: 1 ) Dopuszcza się dodanie obiektu w ramach grupy obiektów: żywność, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością 2 ) Dopuszcza się aktualizację stosowanych metod znormalizowanych oraz wdrażanie nowych metod znormalizowanych w ramach badanej cechy i techniki j. Aktualne Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego są dostępne na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 5/56

6 Żywność 1) o aktywności wodnej wyższej niż 0,95 Próbki; Żywność 1) o aktywności wodnej niższej lub równej 0,95 Żywność 1) Zakres elastyczny Liczba drożdży i pleśni od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) - Lista nr 2/PBMŚSP Liczba drożdży i pleśni od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) - Lista nr 2/PBMŚSP Najbardziej prawdopodobna liczba gronkowców koagulazo-dodatnich od 0,03/ml od 0,3/g Metoda 3-probówkowa - Lista nr 3/PBMŚSP Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii z grupy coli od 0,03/ml od 0,3/g Metoda 3-probówkowa w temp. 30 C - Lista nr 3/PBMŚSP Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli od 0,03/ml od 0,3/g Metoda 3- probówkowa - Lista nr 3/PBMŚSP Najbardziej prawdopodobna liczba Enterobacteriaceae od 0,03/ml od 0,3/g Metoda 3-probówkowa w temp. 37 C - Lista nr 3/PBMŚSP PN-ISO ) PN-ISO ) PN-EN ISO ) PN-ISO ) PN-ISO ) PN-ISO ) W ramach zakresu elastycznego: 1 ) Dopuszcza się dodanie obiektu w ramach grupy obiektów: żywność, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością 2 ) Dopuszcza się aktualizację stosowanych metod znormalizowanych oraz wdrażanie nowych metod znormalizowanych w ramach badanej cechy i techniki j. Aktualne Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego są dostępne na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 6/56

7 Żywność 1) Zakres elastyczny Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem plazmą króliczą - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność bakterii z grupy coli Metoda hodowlana temp. 30 C - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i badaniem serologicznym - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg Schematu White a Kauffmanna Le Minora - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i mikroskopowym - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność Escherichia coli Metoda hodowlana - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność Enterobacteriaceae Metoda hodowlana w temp. 37 C uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym - Lista nr 4/PBMŚSP PN-EN ISO ) PN-ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) PN-ISO ) PN-ISO ) W ramach zakresu elastycznego: 1 ) Dopuszcza się dodanie obiektu w ramach grupy obiektów: żywność, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością 2 ) Dopuszcza się aktualizację stosowanych metod znormalizowanych oraz wdrażanie nowych metod znormalizowanych w ramach badanej cechy i techniki j. Aktualne Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego są dostępne na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 7/56

8 Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością 1) Zakres elastyczny Ogólna liczba drobnoustrojów od 5 jtk/cm² dla wymazów i wycinków z tusz od 1 jtk/cm 2 dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem od 1 jtk/ ml dla powierzchni nieograniczonej szablonem Metoda płytkowa w temp. 30 C (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Liczba Enterobacteriaceae od 5 jtk/cm² dla wymazów i wycinków z tusz od 1 jtk/cm 2 dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem od 1 jtk/ ml dla powierzchni nieograniczonej szablonem Metoda płytkowa w temp. 37 C (posiew wgłębny) - Lista nr 1/PBMŚSP Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i badaniem serologicznym - Lista nr 4/PBMŚSP Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i badaniem serologicznym wg Schematu White a Kauffmanna Le Minora - Lista nr 4/PBMŚSP PN-EN ISO ) PN-ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) W ramach zakresu elastycznego: 1 ) Dopuszcza się dodanie obiektu w ramach grupy obiektów: żywność, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością 2 ) Dopuszcza się aktualizację stosowanych metod znormalizowanych oraz wdrażanie nowych metod znormalizowanych w ramach badanej cechy i techniki j. Aktualne Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego są dostępne na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 8/56

9 Przetwory mięsne i rybne, Mleko w proszku, Pasze o zawartości białka poniżej 25% i powyżej 25% Przetwory mięsne, Mięso, Przetwory mleczarskie Przetwory mięsne Tkanki zwierząt rzeźnych, Wątroba, Mięśnie, Jaja, Mleko, Pasze Tkanka wątroby pochodząca od bydła, trzody, drobiu i dziczyzny, Tkanka mięśniowa pochodząca od bydła, trzody, drobiu, ryb i dziczyzny, Produkty pochodzenia zwierzęcego: Mleko płynne i Jaja kurze Pracownia Badań Chemicznych Środków Spożywczych ul. Zwycięstwa 26 a/1, Białystok Zawartość azotu w przeliczeniu na białko (0,3-93,0) % Metoda miareczkowa (Kjeldahla) Zawartość azotanów i azotynów (5,0-300,0) mg/kg dla mięsa i przetworów mięsnych NaNO3 (0,1 100) mg/kg dla przetworów mleczarskich NaNO2 (0,1 10) mg/kg dla przetworów mleczarskich Metoda wstrzykowej analizy przepływowej (FIA) z detekcją spektrofotometryczną Zawartość soli kuchennej (0,94-7,94) % Metoda miareczkowa (Mohra) Zawartość fosforu (0,09-0,89) % w przeliczeniu na P2O5 Metoda wagowa Zawartość wody (22,3-85,2) % Metoda wagowa Tłuszcz wolny (0,5-55,8) % Metoda wagowa Zawartość popiołu (1,12-4,02) % Metoda wagowa Zawartość rtęci (Hg) (0,0001-0,4) mg/kg (0,0001-4,0) mg/kg dla tkanki mięśniowej ryb Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość kadmu (Cd). (0,001-0,01) mg/kg (0,001-0,1) mg/kg dla tkanki wątroby Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PB-05 edycja 02 z dnia r. PB-45 edycja 02 z dnia r. PN-73/A p Az1:2002 PN-A-82060:1999 p. 2 PN-ISO 1442:2000 PN-ISO 1444:2000 PN-ISO 936:2000 PB-02 edycja 03 z dnia r. PB-03 edycja 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 9/56

10 Tkanki zwierząt rzeźnych, Wątroba, Mięśnie, Jaja, Mleko, Pasze Tkanka mięśniowa pochodząca od bydła, trzody, drobiu i ryb Tkanka tłuszczowa pochodząca od trzody, bydła, drobiu i dziczyzny, Tkanka mięśniowa pochodząca od bydła, trzody, drobiu i ryb. Produkty pochodzenia, zwierzęcego: Mleko płynne i Jaja kurze. Tkanka wątroby pochodząca od bydła, trzody, drobiu i dziczyzny, Tkanka mięśniowa pochodząca od bydła, trzody, drobiu, ryb i dziczyzny, Produkty pochodzenia zwierzęcego: Mleko płynne i Jaja kurze. Tkanka tłuszczowa pochodząca od trzody, bydła, drobiu, dziczyzny, Tkanka mięśniowa pochodząca od trzody, bydła, drobiu, ryb, Mleko płynne, Mleko w proszku, Jaja kurze, Ser i inne przetwory mleczarskie. Zawartość arsenu (As) (0,001-0,03) mg/kg (0,001-7,5) mg/kg dla środków żywienia zwierząt Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Zawartość sulfonamidów: sulfadiazyna, sulfamerazyna, sulfametazyna, sulfadimetoksyna, sulfametoksazol, sulfametoksypirydazyna. (25-150) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCBs): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180. (0,0005-0,040) mg/kg dla tłuszczu (0, ,002) mg/kg dla jaj kurzych (0,0005-0,002) ) mg/kg dla ryb Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Zawartość ołowiu (Pb) (0,01-1,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość pestycydów chloroorganicznych alfa-hch, HCB, gamma-hch, aldryna (0,002-0,2) mg/kg tłuszczu beta-hch, heptachlor (0,005-0,5) mg/kg tłuszczu heptachloru epoxyd, oxy-chlordan, trans-chlordan, cis-chlordan, pp -DDE, dieldryna, endryna, pp -DDD (0,01-1,0) mg/kg tłuszczu op -DDT, pp -DDT (0,02-2,0) mg/kg tłuszczu op -DMDT, pp -DMDT (0,05-5,0) mg/kg tłuszczu Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) PB-04 edycja 03 z dnia r. PB-07 edycja 03 z dnia r. PB-08 edycja 03 z dnia r. PB-12 edycja 02 z dnia r. PB-14 edycja 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 10/56

11 Tkanka mięśniowa pochodząca od bydła, trzody, drobiu, ryb, Produkty pochodzenia zwierzęcego: Miód, Jaja, Mleko. Woda, Mocz pasze i premiksy paszowe Tkanka mięśniowa drobiu, bydła, trzody i ryb, Produkty pochodzenia zwierzęcego: mleko Mocz Mleko, Przetwory mleczne Tkanka mięśniowa drobiu, bydła, trzody i ryb, Produkty pochodzenia zwierzęcego: Mleko, Jaja. Mocz Surowica krwi zwierząt Tkanka nerki trzody i bydła, Mocz pasze i premiksy paszowe Zawartość chloramfenikolu (0,1-1,0) g/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość soli sodowej lasalocidu. (0,5-150) mg/kg dla pasz ( ) mg/kg dla premiksów paszowych Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość chloramfenikolu. od 130 do 750 ng/kg dla tkanki mięśniowej od 150 do 750 ng/l dla mleka od 130 do 750 ng/l dla moczu Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Zawartość aflatoksyny M1 (0,025-0,1) g/l dla mleka płynnego (0,05-0,1) g/kg dla przetworów mlecznych Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość metabolitów nitrofuranów: AMOZ, AOZ, SEM, AHD. (0,5-2,0) g/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość chloropromazyny (1,0-10) g/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość soli sodowej monenzyny, salinomycyny, narazyny (0,35-200) mg/kg dla pasz; (1,0-2000) mg/kg dla premiksów paszowych Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową z derywatyzacją pokolumnową (HPLC-DAD) PB-18 edycja 02 z dnia r. PB-27 edycja 02 z dnia r. PB-01 edycja 02 z dnia r. PB-06 edycja 02 z dnia r. PB-26 edycja 03 z dnia r. PB-29 edycja 02 z dnia r. PB-28 edycja 04 z dnia r Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 11/56

12 pasze i dodatki paszowe, premiksy pasze i premiksy paszowe Próbka: Tkanka mięśniowa drobiu, Mocz surowica krwi bydlęca mocz Tkanka mięśniowa drobiu, Mocz Tkanka tłuszczowa bydła i trzody Zawartość miedzi, manganu, żelaza, cynku miedź (5, ) mg/kg mangan ( ) mg/kg cynk ( ) mg/kg żelaza ( ) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość pestycydów chloroorganicznych: izomery alfa-, beta-, gamma-hch (heksachlorocykloheksan), HCB (heksachlorobenzen), heptachlor, aldryna, heptachloru epoxyd, chlordan (izomery oxy-, trans-,cis-), pp -DDE, dieldryna, endryna, pp -DDD, op -DDT, pp -DDT, pp -DMDT. (0,005-0,100) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Zawartość kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCBs): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 (0,001-0,010) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Obecność trenbolonu od 0,635 g/kg dla tkanki mięśniowej od 0,756 g/l dla moczu Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Zawartość testosteronu od 0,499 do 25,600 g/l Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Obecność etynyloestradiolu od 0,800 µg/l Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Obecność metylotestosteronu od 1,727 g/l dla moczu od 1,425 g/kg dla tkanki mięśniowej drobiu Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Obecność octanu medroxyprogesteronu, octanu megestrolu i octanu chlormadinonu. octan medroksyprogesteronu od 0,595 µg/kg octan megestrolu od 4,8 µg/kg octan chlormadinonu od 4,8 µg/kg Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) PB-40 edycja 02 z dnia r. PB-31 edycja 01 z dnia r. PB-32 edycja 01 z dnia r. PB-37 edycja 01 z dnia r. PB-39 edycja: 01 z dnia r. PB-36 edycja 01 z dnia r. PB-43 edycja 01 z dnia r. PB-38 edycja 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 12/56

13 Tkanka nerek bydła i trzody Próbki pasz Tkanka mięśniowa pochodząca od trzody, bydła, dziczyzny, owiec, drobiu, ryb, Przetwory mięsne. Produkty pochodzenia zwierzęcego: Mleko, Mleko w proszku, Ser, Masło, Jaja, Pasze Tkanka mięśniowa ryb Próbka: Tkanka mięśniowa trzody, drobiu, ryb Zawartość azaperonu, karazololu - azaperon (10,0-150,0) μg/kg - karazolol (7,5-37,5) μg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość pestycydów fosforoorganicznych: dichlorfos (DDVP), diazynon, dimetoat, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, malation, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos. (0,010-0,100) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją termojonową (GCNPD) Stężenie radionuklidów: Cez 134 i Cez 137 Cez 134 (1,0-945,0) Bq/kg Cez 137 (1,0-2162,0) Bq/kg Metoda spektrometrii gamma Zawartość zieleni malachitowej i zieleni leukomalachitowej (2,0-25,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną i fluorescencyjną (HPLC-UV/Vis-FLD) Zawartość fluorochinolonów: enrofloxacyny (EFX), ciprofloxacyny (CFX), sarafloxacyny (SFX), norfloxacyny (NFX), difloxacyny (DFX) (25-150) μg/kg dla EFX, CFX, (10-45) μg/kg dla SFX, NFX, ( ) μg/kg dla DFX Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD). PB-48 edycja 01 z dnia r. PB-50 edycja 01 z dnia r. PB-52 edycja 01 z dnia r. PB-53 edycja 01 z dnia r. PB-54 edycja 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 13/56

14 Pasze roślinne, Mączki zwierzęce Próbki pasz Tkanki zwierząt rzeźnych, Mięśnie, Jaja, Surowica krwi zwierząt, Woda Wątroba trzody, bydła i drobiu, Woda Mocz Wilgotność i zawartość substancji lotnych. (1,97-13,98) % Metoda wagowa Zawartość ochratoksyny A (1,0-250,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość aflatoksyny B1 (1,0-20,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) z derywatyzacją pokolumnową Zawartość nitroimidazoli i ich metabolitów: metronidazol (MNZ), dimetridazol (DMZ), ronidazol (RNZ), ipronidazol (IPZ), hydroksymetronidazol (MNZOH), hydroksymetylonitroimidazol (HMNNI), hydroksyipronidazol (IPZOH). (3,0-6,0) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość β-agonistów: klenbuterol (CLN), mabuterol (MAB), mapentrol (MAP), bromobuterol (BBR), salbutamol (SAL), terbutalina (TER), raktopamina (RAC) i zilpaterol (ZIL) CLN, MAB, MAP, BBR (0,20-0,40) µg/kg RAC (1,0-2,0) µg/kg SAL, ZIL (5,0-10,0) µg/kg TER (10,0-20,0) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość β-agonistów: klenbuterol (CLN), mabuterol (MAB), mapentrol (MAP), bromobuterol (BBR), salbutamol (SAL), terbutalina (TER), raktopamina (RAC) i zilpaterol (ZIL). CLN, MAB, MAP, BBR (0,20-0,40) µg/kg SAL, RAC, ZIL (1,0-2,0) µg/kg TER (3,0-6,0) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) PN-ISO 6496:2002 PB-35 edycja 02 z dnia r. PB-34 edycja 02 z dnia r. PB-51 edycja 02 z dnia r. PB-65 edycja 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 14/56

15 Próbki pasz Tkanki zwierząt rzeźnych, Wątroba Próbki miodu Próbki wody Tkanki zwierząt rzeźnych, Wątroba Mięśnie ryb, Mleko pasze i premiksy Mocz Surowica krwi bydlęca Zawartość amprolium (1,0-5,0) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) Zawartość lasalocidu (25,0-200,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość sulfonamidów: sulfatiazol, sulfacetamid, sulfamerazyna, sulfametazyna, sulfametoksypirydazyna, sulfametoksazol, sulfadimetoksyna (12,5-200,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Stężenie nitrofuranów: nitrofurazon, nitrofurantoin, furazolidon, furaltadon (1,0-2,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis) Zawartość makrocyklicznych laktonów: abamektyna, doramektyna, eprinomektyna, iwermektyna, moksydektyna (10,0-30,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość ołowiu, kadmu ołów (0,01-20,0) mg/kg kadm (0,01-10,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość stanozololu, 16β-hydroksystanozololu od 1,8 µg/l Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Zawartość 17β estradiolu. od 0,032 do 25,600 µg/l Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) PB-70 edycja 01 z dnia r. PB-66 edycja 01 z dnia r. PB-68 edycja 02 z dnia r. PB-67 edycja 01 z dnia r. PB-69 edycja 02 z dnia PB-75 edycja 01 z dnia r. PB-72 edycja 01 z dnia r. PB-49 edycja 01 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 15/56

16 Próbki pasz Tkanka mięśniowa drobiu i ryb, Mocz, Woda Zawartość włókna surowego (błonnika) (1,57-14,06) % Metoda wagowa Zawartość popiołu surowego. (1,37-22,04) % Metoda wagowa Zawartość tłuszczu (3,2-500,0) g/kg Metoda wagowa Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie (0,12 1,0) % Metoda miareczkowa Zawartość selenu (0, ) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z generowaniem wodorków (HGAAS) Zawartość nikarbazyny. (0,10-100,0) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) Zawartość hormonów anabolicznych: 17 α-nortestosteron (17 αnt), 17 β-nortestosteron (17 βnt), dietylostilbestrol (DES), dienestrol (DIE), hexestrol (HEX), boldenon (BOL), metyloboldenon (MBOL). (0,500-3,0) µg/kg (0,500-3,0) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) PB-73 edycja 01 z dnia r. PB-74 edycja 01 z dnia r. PN-ISO 6492:2005 INW/ChSp-48 wydanie 01 z dnia r. PB-79 edycja 01 z dnia r. PB-82 edycja 01 z dnia r. PB-84 edycja 01 z dnia r. PB-77 edycja 01 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 16/56

17 Tkanka wątroby pochodząca od trzody, bydła, Produkty pochodzenia zwierzęcego: Mleko i przetwory mleczne Zawartość pestycydów fosforoorganicznych: trichlorfon, dichlorfos, diazynon, dimetoat, chlorpiryfos metylowy, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, malation, fention, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos. - diazynon, dimetoat, chlorpiryfos metylowy, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, fention, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos ( 0,010-0,600 ) mg/kg dla tkanki wątroby; - trichlorfon, dichlorfos, malation (0,050-0,600) mg/kg dla tkanki wątroby; - dichlorfos, diazynon, dimetoat, chlorpiryfos metylowy, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, malation, fention, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos (0,010-0,200) mg/kg dla mleka i przetworów mlecznych - trichlorfon (0,050-0,200) mg/kg dla mleka i przetworów mlecznych - dichlorfos, diazynon, chlorpiryfos metylowy, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, fention, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos (0,010-0,300) mg/kg dla sera żółtgo; - trichlorfon, dimetoat (0,100-0,300) mg/kg dla sera żółtego; - diazynon, dimetoat, chlorpiryfos metylowy, fenchlorfos, chlorpiryfos, paration metylowy, malation, fention, fenitrotion, paration etylowy, chlorfenwinfos (0,030-3,000 ) mg/kg dla masła; - trichlorfon, dichlorfos (0,050-3,000) mg/kg dla masła Metoda chromatografii gazowej z detekcją termojonową (GCNPD) PB-13 edycja 03 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 17/56

18 Wątroba zwierząt Tłuszcz zwierząt rzeźnych Przetwory mleczne: mleko, mleko w proszku, ser, twaróg, masło, śmietana Próbki pasz Zawartość kokcydiostatyków dekokwinat (DEK) (10-30) µg/kg diklazuril (DIKL) (20-60) µg/kg halofuginon (HAL) (15-45) µg/kg klazuril (KL) (2,5-7,5) µg/kg lazalocyd (LAZ) (50-150) µg/kg maduramycyna (MAD) (1-3) µg/kg monenzyna (MON) (4-12) µg/kg narazyna (NAR) (25-75) µg/kg nikarbazyna (jako dinitrokarbanilid, DNC) ( ) µg/kg robenidyna (ROB) ( ) µg/kg salinomycyna (SAL) (2,5-7,5) µg/kg semduramycyna (SEMD) (1-3) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość hormonów gestagenów: octan medroksyprogesteronu (MPA), octan megestrolu (MGA), octan chlormadinonu (CMA), octan melengestrolu (MLGA) MPA (0,5-2,0) µg/kg MGA, CMA, MLGA (2,5-10,0) µg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) Zawartość ołowiu (0,010-1,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość kadmu (0,001-0,1) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zawartość rtęci (0,0001-0,4) mg/kg. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość arsenu (0,001-0,030) mg/kg, Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Zawartość wapnia (Ca), magnezu (Mg), potasu (K) sodu (Na) wapń (0, ) g/kg magnez (0, ) g/kg potas (0, ) g/kg sód (0, ) g/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PB-80 edycja 01 z dnia r. PB-81 edycja 01 z dnia r. PB-83 edycja 01 z dnia r. PB-90 edycja 01 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 18/56

19 Mięśnie drobiu, Mocz, Woda Tkanka drobiu Mocz, Woda Mocz Mięśnie bydła, trzody, drobiu Zawartość laktonów kwasu rezorcylowego: zeranolu (ZER), taleranlou (TAL), zearalanonu (ZAN) (0,5 3,0) µg/kg (0,5 3,0) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) Zawartość tyreostatyków: tapazolu (TAP), tiouracylu (TU), metylotiouracylu (MTU), propylotiouracylu (PTU), fenylotiouracylu (FTU) (5,0 20) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość stanozololu i 16β-OH- stanozololu (0,5 2,0) µg/l Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Zawartość tetracyklin: tetracykliny (TC), doxycykliny (DC), chlorotetracykliny (CTC), oksytetracykliny (OTC). (25-150) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) PB-91 edycja 01 z dnia r. PB-94 edycja 01 z dnia r. PB-96 edycja 01 z dnia r. PB-92 edycja 01 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 19/56

20 Mięśnie bydła, trzody, drobiu Zawartość benzoimidazoli: albendazolu 2-amino-sulfon (ABZAMSO2), albendazolu sulfotlenek (ABZSO), albendazolu sulfon (ABZSO2), fenbendazolu sulfotlenek (FBZSO), fenbendazolu sulfon (FBZSO2), fenbendazol (FBZ), 2-amino- flubendazol (FLUBZAM), flubendazol (FLUBZ), kambendazol (KBZ), mebendazol (MBZ), mebendazol 2-amino (MBZAM), hydroksymebendazol (MBZOH), oksybendazol (OXBZ), tiabendazol (TBZ), 5-hydroksy-tiabendazol (TBZ5OH), ketotriklabendazol (TCBZKETO), triklabendazolu sulfotlenek (TCBZSO), triklabendazolu sulfon (TCBZSO2), triklabendazol (TCBZ). (50-150) µg/kg dla ABZAMSO2, FBZSO, FBZSO2, FLUBZAM, FLUBZ, KBZ, MBZAM, OXBZ; ( ) µg/kg dla ABZSO2, ABZSO; (25-75) µg/kg dla FBZ, MBZ, MBZOH; (12,5-37,5) µg/kg dla TBZ, TBZ5OH; (62,5-187,5) µg/kg dla TCBZKETO, TCBZSO, TCBZSO2, TCBZ Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) PB-93 edycja 01 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 21 sierpnia 2014 r. str. 20/56

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 5 czerwca 2014 r. Nazwa i adres GŁÓWNY INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 7 stycznia 2013 r. Nazwa i adres AB 1398

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo