ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań: K/1, K/3, K/22 K/9/P, K/22/P Nazwa i adres: ŁÓDZKIE CENTRUM JAKOŚCI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH JUSTYNA PAŁKA Dziedzina/obiekt badań: ul. Warszawska Aleksandrów Łódzki LABORATORIUM ul. I. Daszyńskiego Aleksandrów Łódzki Badania mikrobiologiczne pasz dla zwierząt, obiektów i materiałów biologicznych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością, wody, wycinków z tusz KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1319 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 5, 28 stycznia 2015 r. str. 1/ 8

2 Laboratorium ŁCJ ul. I. Daszyńskiego 116, Aleksandrów Łódzki Mięso i produkty mięsne, drób, PN-EN ISO 6579:2003 ryby, produkty rybne i owoce morza, produkty z owoców i warzyw, mleko i przetwory testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba drobnoustrojów tlenowych PN-EN ISO : mleczne, produkty piekarskie i ciastkarskie, przyprawy, majonez, musztarda, makaron, jaja i pochodne PN-ISO :2005 Liczba β-glukuronidazo-dodatnich PN-ISO :2004 Escherichia coli Liczba bakterii z grupy coli PN-ISO 4832:2007 Obecność Listeria monocytogenes testami biochemicznymi PN-EN ISO :1999+A1:2005 Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Liczba bakterii redukujących siarczyny (IV) rosnących w warunkach beztlenowych PN-EN ISO :2000 +A1:2005 +Ap1:2006 +Ap2:2007 PB-01 wydanie 1 z dnia PN-EN ISO :2001 +A1:2004 PN-ISO 15213:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 5, 28 stycznia 2015 r. str. 2/8

3 Mięso i produkty mięsne, drób, ryby, produkty rybne i owoce morza, produkty z owoców i warzyw, mleko i przetwory mleczne, produkty piekarskie i ciastkarskie, przyprawy, majonez, musztarda, makaron, jaja i pochodne Produkty żywnościowe i pasze o aktywności wody wyższej niż 0,95 Mięso i produkty mięsne, produkty z owoców i warzyw, mleko i przetwory mleczne, majonez Produkty żywnościowe i pasze o aktywności wody niższej i równej 0,95 Mleko i serwatka w proszku, produkty piekarskie i ciastkarskie, jaja w proszku, suszone owoce i warzywa, ziarno, zboża i produkty zbożowe, mąka Drób i produkty drobiarskie Liczba Escherichia coli Liczba bakterii z grupy coli Liczba gronkowców koagulazododatnich Liczba drożdży i pleśni Metoda NLP (system ) Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) PB-02 wydanie 2 z dnia PB-03 wydanie 1 z dnia PN-ISO :2009 PN-ISO :2009 Obecność Campylobacter spp. PN-EN ISO :2007 +Ap1:2008 potwierdzeniem biochemicznym i mikroskopowym PN-EN ISO 6579:2003 serologicznymi Obecność Salmonella Enteritidis serologicznymi PN-EN ISO 6579:2003+A1: Obecność Salmonella Typhimurium serologicznymi schemat White a-kauffmanna Le Minora Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 5, 28 stycznia 2015 r. str. 3/8

4 Pasze dla zwierząt Wycinki z tusz Wycinki z tusz Powierzchnie tusz zwierząt rzeźnych Powierzchnie tusz zwierząt rzeźnych -wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem testami biochemicznymi i serologicznymi testami biochemicznymi i serologicznymi 10 jtk/ g Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Metoda wycinania z użyciem szablonu Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Metoda wymazów z zastosowaniem gąbki testami biochemicznymi i serologicznymi PN-EN ISO 6579:2003 PB-01 wydanie 1 z dnia PN-EN ISO : PN-ISO :2005 PB-02 wydanie 2 z dnia PN-ISO 17604:2005 pkt PN-EN ISO : PN-ISO :2005 PB-02 wydanie 2 z dnia PN-ISO 17604:2005 pkt PN-EN ISO 6579:2003 +Ap1:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 5, 28 stycznia 2015 r. str. 4/8

5 Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk, - odcisk z powierzchni Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych oraz wymazów. 1 jtk/25 cm 2 Metoda odcisków agarowych 1 jtk/25 cm 2 Metoda odcisków agarowych na określonej powierzchni testami biochemicznymi i serologicznymi Obecność Listeria monocytogenes na określonej powierzchni testami biochemicznymi Liczba Escherichia coli Liczba bakterii z grupy coli Liczba drożdży i pleśni 1jtk/ cm 2 Metoda NLP (system ) PN-ISO 18593:2005 PN-EN ISO : PN-ISO :2005 PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007 PN-EN ISO :1999 +A1:2005 PB-02 wydanie 2 z dnia PB-03 wydanie 1 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 5, 28 stycznia 2015 r. str. 5/8

6 Kał zwierząt serologicznymi PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007 Obecność Salmonella Enteritidis serologicznymi PN-EN ISO 6579:2003+A1: Obecność Salmonella Typhimurium serologicznymi schemat White a-kauffmanna Le Minora Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne Przetwory owocowe, warzywne i warzywno- mięsne w opakowaniach hermetycznie zamkniętych Mięso i przetwory mięsne: konserwy Mięso i przetwory mięsne w opakowaniach hermetycznie zamkniętych Trwałość konserw Metoda próby termostatowej Szczelność opakowań Metoda wizualna Trwałość konserw Metoda próby termostatowej Szczelność opakowań Metoda wizualna PN-90/A-75052/03 PN-90/A-75052/02 z wyłączeniem punktu PN-A :1994 z wyłączeniem punktu PN-A : Az1:2002 z wyłączeniem punktu i Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 5, 28 stycznia 2015 r. str. 6/8

7 Woda Woda do spożycia Woda Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Obecność i liczba bakterii z grupy coli Zakres metody: od 1 jtk/100ml/250ml Obecność i liczba Escherichia coli Zakres metody: od 1 jtk/100ml/250ml Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22 C po 72 h Zakres metody: Metoda płytkowa posiew wgłębny Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36 C po 48h Zakres metody: Metoda płytkowa posiew wgłębny Obecność i liczba enterokoków kałowych Zakres metody: od 1 jtk/100ml/250ml Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. od 1 jtk/100ml od 1 jtk/1000ml Obecność i liczba bakterii Legionella pneumophila od 1 jtk/100ml od 1 jtk/1000ml PN-EN ISO 19458:2007 PN-EN ISO : PN-EN ISO : PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2008 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 5, 28 stycznia 2015 r. str. 7/8

8 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1319 Status zmian: Numer strony Aktualna wersja strony Zastępuje wersję strony Data zmiany 7/8 B A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 5, 28 stycznia 2015 r. str. 8/8

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 21 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 437 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 7 stycznia 2013 r. Nazwa i adres AB 1398

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo