ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUG MLECZARSKICH AB 459 LABORATORIUM USŁUG BADAWCZYCH ul. Probostwo Lublin Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań: B/22; C/9; C/22; K/1; K/9; K/22; N/9; N/22; Q/22; P/9; P/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania biochemiczne żywności Badania chemiczne ścieków, wody, wody do spożycia, żywności Badania mikrobiologiczne produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt, wody, wody do spożycia, próbek środowiskowych (wymazy), żywności Badania właściwości fizycznych ścieków, wody, wody do spożycia i żywności Badania sensoryczne wody do spożycia Pobieranie próbek ścieków i wody, wody do spożycia KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 459 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 31 października 2013 r. str. 1/8

2 Pracownia Badań Mleka Mleko surowe Woda do spożycia od 10 x 10 3 do 3 x 10 6 CFU/ml Metoda cytometrii przepływowej Liczba komórek somatycznych od 1 x 10 3 do 5 x 10 6 komórek/ml Metoda cytometrii przepływowej Punkt zamarzania mleka i % dodanej wody od 0,000ºC do 0,557ºC Metoda krioskopowa Zawartość białka Zawartość tłuszczu dla białka: (2,00 6,00) % dla tłuszczu: (2,00 10,00) % Metoda spektrometrii w podczerwieni Obecność obcego zapachu liczba progowa zapachu TON (1 4) Metoda uproszczona parzysta, wybór niewymuszony Obecność obcego smaku liczba progowa smaku TFN (1 4) Metoda uproszczona parzysta, wybór niewymuszony PB/PBM/02 wydanie 4 z dnia r. w oparciu o instrukcję aparatu BactoScan FC PN-EN ISO :2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic 5000 PN-EN ISO 5764:2010 z zastosowaniem aparatu CryoStar I PN-ISO 9622:2006 z zastosowaniem aparatu MilkoScan 4000 PN-EN 1622:2006 PN-EN 1622:2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 31 października 2013 r. str. 2/8

3 Woda i ścieki Pracownia Ochrony Środowiska ph 4 10 Metoda potencjometryczna Zawiesiny ( ) mg/l Metoda wagowa Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT ( ) mg/l O 2 Metoda miareczkowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT 5 (0,5 6,0) mg/l O 2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT 5 (3 6000) mg/l O 2 Metoda elektrochemiczna Fosfor ogólny (0,05 200) mg/l Azot azotanowy (0,1 100) mg/l Azotany (0,5 440) mg/l Azot azotynowy (0,005 10,0) mg/l Azotyny (0,016 32,0) mg/l Azot amonowy (0,05 20,0) mg/l Jon amonowy (0,07 25,0) mg/l Azot amonowy (5,0 500) mg/l Metoda miareczkowa Azot Kjeldahla (0,5 15,0) mg/l (10,0 500) mg/l Metoda miareczkowa Azot ogólny z obliczeń PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 872:2007+ Ap1:2007 PN-ISO 6060:2006 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN ISO 6878: Ap1: Ap2:2010 PN-C :1982 PN-EN 26777:1999 PN-ISO :2002 PN-ISO 5664:2002 PB/POŚ/05 wydanie 2 z dnia r. PB/POŚ/06 wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 31 października 2013 r. str. 3/8

4 Woda i ścieki Woda Ścieki Woda Woda do spożycia Chlorki woda: (5,0 500) mg/l ścieki: (10,0 2000) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie żelaza (0,05 6,0) mg/l Stężenie manganu (0,01 0,7) mg/l Barwa (5 70) mg/l Pt Mętność (0,2 20) NTU Metoda nefelometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych PN-ISO 9297:1994 PB/POŚ/09 wydanie 1 z dnia r. PB/POŚ/10 wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN 27888:1999 PN-ISO :1997 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 31 października 2013 r. str. 4/8

5 Żywność Pasze Pracownia Mikrobiologii Obecność Salmonella spp. w masie lub objętości próbki Obecność Listeria monocytogenes w masie lub objętości próbki (test Tempo TVC) Ogólna liczba drożdży i pleśni (test Tempo YM) Liczba bakterii z grupy coli Metoda zautomatyzowana NPL (test Tempo TC) Liczba Escherichia coli (test Tempo EC) Liczba Enterobacteriaceae (test Tempo EB) Liczba gronkowców koagulazo dodatnich (test Tempo STA) Liczba gronkowców koagulazo dodatnich od 10 jtk/g, 1 jtk/ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność Salmonella spp. w masie lub objętości próbki (test Tempo TVC) PB/PM/02 PB/PM/03 PB/PM/01 z zastosowaniem aparatu TEMPO PN-EN ISO : A1:2004 PB/PM/02 PB/PM/01 z zastosowaniem aparatu TEMPO Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 31 października 2013 r. str. 5/8

6 Pasze Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością Woda, woda do spożycia Liczba Enterobacteriaceae (test Tempo EB) Obecność Salmonella spp. na określonej powierzchni Obecność Listeria monocytogenes na określonej powierzchni od 1 jtk/cm 2 (powierzchnia ograniczona szablonem) od 1 jtk/ml wymazu (test Tempo TVC) Liczba Enterobacteriaceae od 1 jtk/cm 2 (powierzchnia ograniczona szablonem) od 1 jtk/ml wymazu (test Tempo EB) w 36 ± 2ºC od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny w 22 ± 2ºC od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność i liczba bakterii grupy coli od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba Escherichia coli od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba Enterococcus faecalis od 1 jtk / objętość próbki PB/PM/01 z zastosowaniem aparatu TEMPO PB/PM/02 PB/PM/03 PB/PM/01 z zastosowaniem aparatu TEMPO PN-EN ISO 6222:2004 PB/PM/04 wydanie 2 z dnia r. PB/PM/04 wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO :2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 31 października 2013 r. str. 6/8

7 Woda, woda do spożycia Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba Clostridium perfringens od 1 jtk / objętość próbki PN-EN ISO 16266:2009 Rozporządzenia MZ z dnia r. wraz ze zmianą z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 31 października 2013 r. str. 7/8

8 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 459 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 31 października 2013 r. str. 8/8

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo