ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUG MLECZARSKICH W LUBLINIE AB 459 LABORATORIUM USŁUG BADAWCZYCH ul. Probostwo Lublin Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań B/22; C/9/P; C/22/P; K/1; K/9; K/22; K/22/P N/9/P; N/22/P; Q/22; Dziedzina/przedmiot badań: Badania biochemiczne wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności Badania chemiczne i pobieranie próbek ścieków, wody, wody do spożycia, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności Badania mikrobiologiczne produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt, wody, próbek środowiskowych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności Badanie mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody do spożycia Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek ścieków, wody, wody do spożycia i wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności Badania sensoryczne wody do spożycia KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 459 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2015 r. str. 1/8

2 Pracownia Badań Mleka Mleko surowe Woda do spożycia od 10 x 10 3 do 3 x 10 6 CFU/ml cytometrii przepływowej Liczba komórek somatycznych od 1 x 10 3 do 5 x 10 6 komórek/ml cytometrii przepływowej Punkt zamarzania mleka i % dodanej wody od 0,000ºC do 0,557ºC krioskopowa Zawartość białka Zawartość tłuszczu dla białka: (2,00 6,00) % dla tłuszczu: (2,00 10,00) % spektrometrii w podczerwieni Obecność obcego zapachu liczba progowa zapachu TON (1 4) uproszczona parzysta, wybór niewymuszony Obecność obcego smaku liczba progowa smaku TFN (1 4) uproszczona parzysta, wybór niewymuszony PB/PBM/02 wydanie 4 z dnia r. w oparciu o instrukcję aparatu BactoScan FC PN-EN ISO :2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic 5000 PN-EN ISO 5764:2010 z zastosowaniem aparatu CryoStar I PN-ISO 9622:2006 z zastosowaniem aparatu MilkoScan 4000 PN-EN 1622:2006 PN-EN 1622:2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2015 r. str. 2/8

3 Woda, woda do spożycia, ścieki Woda, ścieki Pracownia Ochrony Środowiska ph 4 10 potencjometryczna Azot azotanowy (0,1 100) mg/l Azotany (0,5 440) mg/l Azot azotynowy (0,005 10,0) mg/l Azotyny (0,016 32,0) mg/l Azot amonowy (0,05 20,0) mg/l Jon amonowy (0,07 25,0) mg/l Azot amonowy (5,0 500) mg/l miareczkowa Chlorki woda: (5,0 500) mg/l ścieki: (10,0 2000) mg/l miareczkowa Stężenie żelaza (0,05 6,0) mg/l Stężenie żelaza ogólnego (0,05 15) mg/l Stężenie manganu (0,01 0,7) mg/l Zawiesiny ( ) mg/l wagowa Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT ( ) mg/l O2 miareczkowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (0,5 6,0) mg/l O2 elektrochemiczna PN-EN ISO 10523:2012 PN-C :1982 PN-EN 26777:1999 PN-ISO :2002 PN-ISO 5664:2002 PN-ISO 9297:1994 PB/POŚ/09 wydanie 1 z dnia r. w oparciu o test kuwetowy Hach Lange LCK 521 i LCK 321 PN-ISO 6332:2001 PB/POŚ/10 wydanie 1 z dnia r. w oparciu o test kuwetowy Hach Lange PPLR PN-EN 872:2007+ Ap1:2007 PN-ISO 6060:2006 PN-EN :2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2015 r. str. 3/8

4 Woda, ścieki Woda, woda do spożycia Ścieki Woda, woda do spożycia Woda do spożycia Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (3 6000) mg/l O2 elektrochemiczna Fosfor ogólny (0,05 200) mg/l Azot Kjeldahla (0,5 15,0) mg/l (10,0 500) mg/l miareczkowa Azot ogólny z obliczeń Barwa (5 70) mg/l Pt Mętność (0,2 20) NTU nefelometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm konduktometryczna Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych PN-EN :2002 PN-EN ISO 6878: Ap1: Ap2:2010 PN-EN 25663:2001 PB/POŚ/06 wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN 27888:1999 PN-ISO :1997 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2015 r. str. 4/8

5 Ryby i produkty rybne Przyprawy Ryby i produkty rybne Pasze dla zwierząt Pracownia Mikrobiologii Obecność Salmonella spp. Obecność Listeria monocytogenes od 10 jtk/ml, 10 jtk/g Liczba drożdży i pleśni od 10 jtk/ml, 10 jtk/g Liczba bakterii z grupy coli od 10 jtk/ml, 10 jtk/g zautomatyzowana NPL Liczba Escherichia coli od 10 jtk/ml, 10 jtk/g Liczba Enterobacteriaceae od 10 jtk/ml, 10 jtk/g Liczba gronkowców koagulazo dodatnich od 10 jtk/ml, 10 jtk/g Liczba gronkowców koagulazo dodatnich (Staphylococcus aureus i inne gatunki) od 10 jtk/g, 1 jtk/ml od 10 jtk/g, 1 jtk/ml Obecność Salmonella spp. PB/PM/02 PB/PM/03 PN-EN ISO : A1:2004 PN-EN ISO : PB/PM/02 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2015 r. str. 5/8

6 Pasze dla zwierząt Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk Woda, woda do spożycia od 10 jtk/ml, 10 jtk/g od 10 jtk/g, 1 jtk/ml Liczba Enterobacteriaceae od 10 jtk/ml, 10 jtk/g Obecność Salmonella spp. na określonej powierzchni Obecność Listeria monocytogenes na określonej powierzchni od 1 jtk/cm 2 Liczba Enterobacteriaceae od 1 jtk/cm 2 od 1 jtk/cm 2 od 1 jtk/ml wymaz Liczba Enterobacteriaceae od 1 jtk/ml wymaz od 1 jtk/ml wymaz w 36 o C od 1 jtk/ml PN-EN ISO : PB/PM/02 PB/PM/03 PN-EN ISO : PN-EN ISO : PN-EN ISO 6222:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2015 r. str. 6/8

7 Woda, woda do spożycia w 22 o C od 1 jtk/ml Obecność i liczba bakterii grupy coli od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba Escherichia coli od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba bakterii grupy coli od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba Escherichia coli od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba Enterococcus faecalis od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk / objętość próbki Obecność i liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) od 1 jtk / objętość próbki PN-EN ISO 6222:2004 PB/PM/04 wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO : PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO 16266:2009 Rozporządzenia MZ z dnia r. wraz ze zmianą z dnia r. (Dz. U. nr 61, poz.417) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2015 r. str. 7/8

8 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 459 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2015 r. str. 8/8

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo