Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka Szczecin AB 546 ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE ODDZIAŁ W KOSZALINIE ul. Połczyńska Koszalin Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań C/1 C/22 D/3 K/1 K/3 K/9 K/22 Dziedzina/przedmiot badań: Badania chemiczne produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt Badania chemiczne wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności Badania kliniczne weterynaryjne obiektów i materiałów biologicznych zwierzęcych Badania mikrobiologiczne produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych zwierzęcych Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych z obszaru produkcji żywności - wymazy Badania mikrobiologiczne wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 546 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 29 lipca 2015 r. str. 1/10

2 Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby i przetwory rybne Jaja i produkty jajeczne Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne Przyprawy Przetwory zbożowe Koncentraty spożywcze Tłuszcze zwierzęce Dodatki do żywności Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym Obecność gronkowców koagulazododatnich Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem plazmą króliczą Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa w temperaturze 30ºC (posiew wgłębny) Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda płytkowa (posiew wgłębny) PN-EN ISO 6579:2003+AC: Schemat White a-kauffmanna- Le Minora wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 PN-EN ISO :1999+A1:2005 PN-EN ISO :2004+AC:2005 PN-ISO :2004 PN-EN ISO : PN-EN ISO :2000+A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007 PN-ISO :2005 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-EN ISO :2001+A1:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 29 lipca 2015 r. str. 2/10

3 Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby i przetwory rybne Jaja i produkty jajeczne Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne Przyprawy Przetwory zbożowe Koncentraty spożywcze Tłuszcze zwierzęce Dodatki do żywności Ryby i przetwory rybne Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności wymazy Obecność kwasu nukleinowego (DNA) Salmonella spp. Metoda real time PCR Liczba drożdży Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Liczba pleśni Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Obecność kwasu nukleinowego (DNA) Listeria monocytogenes Metoda real time PCR Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa w temperaturze 21ºC (posiew wgłębny) Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym Obecność kwasu nukleinowego (DNA) Listeria monocytogenes Metoda real time PCR PB-MS/01 wydanie 1 z dnia r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta testu IQ-Check Salmonella II PN-EN ISO 7954:1999 PN-EN ISO 7954:1999 PB-MS/02 wydanie 1 z dnia r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta testu IQ-Check Listeria monocytogenes II PN-EN ISO : PN-EN ISO :1999+A1:2005 PB-MS/02 wydanie 1 z dnia r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta testu IQ-Check Listeria monocytogenes II Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 29 lipca 2015 r. str. 3/10

4 Pracownia Chemiczna Mięso i produkty mięsne Ryby i przetwory rybne, Mięso i produkty mięsne Mięso Ryby Pasze dla zwierząt Ryby i przetwory rybne Zawartość azotu przeliczanego na białko (1,0 8,0) % azotu (6,25 50,0) % białka Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Benzo(a)pyren (0,9 50,0) μg/kg Chryzen (0,9 50,0) μg/kg Benzo(b)fluoranten (0,9 50,0) μg/kg Benzo(a)antracen (0,9 50,0) μg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma czterech WWA (z obliczeń) Zawartość soli kuchennej (1,0 5,0) % Zawartość soli kuchennej (1,0 5,0) % Zawartość lotnych zasad amonowych (5,0 40,0) mg/100g Zawartość zieleni malachitowej i zieleni leukomalachitowej (1,0 20,0) μg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową, fluorescencyjną i spektometrią mas (HPLC-DAD, HPLC- FLD, HPLC-MS) Zawartość soli kuchennej (1,0 5,0) % Zawartość azotu przeliczanego na białko (1,0 13,0) % azotu (6,25 81,3) % białka Zawartość histaminy (3,0 250) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) PN-75/A Az3:2002 PB CH/04 Wydanie 4 z dnia r. PN-73/A Az1:2002 PN-74/A PN-A-86791:1995 PB-CH /02 wydanie 3 z dnia r. PB-CH/01 wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO :2006 PB-CH / 03 wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 29 lipca 2015 r. str. 4/10

5 Pracownia Serologiczna Surowica krwi bydlęcej Surowica krwi zwierząt bydła, małych przeżuwaczy, świń Surowica krwi świń Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV (BHV-1) Obecność przeciwciał anty-brucella abortus. Metoda aglutynacji probówkowej OA Obecność przeciwciał anty-brucella abortus. Metoda odczynu wiązania dopełniacza OWD Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV (BHV-1) klasy IgE Obecność przeciwciał przeciwko białku p80 wirusa wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych BVD/MD Obecność wirusa wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych BVDV Obecność przeciwciał przeciwko Brucella spp. Metoda odczynu kwaśnej aglutynacji płytkowej OKAP Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Aujeszky klasy IgE PB-SE/05 wydanie 2 z dnia r. PB-SE/02 wydanie 6 z dnia r. PB-SE/07 wydanie 1 z dnia r. PB-SE/06 wydanie 1 z dnia r. PB-SE/08 wydanie 1 z dnia r. PB-SE/09 wydanie 1 z dnia r. PB-SE/13 wydanie 1 z dnia r. PB-SE/04 wydanie 3 z dnia r. PB-SE/03 wydanie 3 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 29 lipca 2015 r. str. 5/10

6 Pracownia Mikrobiologii Pasz Środki żywienia zwierząt (pasze pełnoporcjowe, koncentraty paszowe, zboża, kiszonki, mączki rybne, oleje rybne, sucha karma, mokra karma) Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności (wycinki z tusz, wymazy z tusz) Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności (wycinki skóry z szyj drobiowych) Obecność pałeczek Salmonella spp. Metoda hodowlano-biochemicznaserologiczna Liczba drobnoustrojów w temp. 30 ºC Metoda płytkowa posiew wgłębny Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa; posiew wgłębny Obecność pałeczek Salmonella spp. Metoda hodowlano-biochemicznaserologiczna Liczba drobnoustrojów w temp. 30 ºC Metoda płytkowa; posiew wgłębny od 1 jtk/cm² Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa; posiew wgłębny od 1 jtk/cm² Obecność pałeczek Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis Metoda hodowlano-biochemicznoserologiczna PN-EN ISO 6579: AC: PN-EN ISO : PN-ISO :2005 PN-EN ISO 6579:2003 PN-EN ISO : PN-ISO :2005 PN-EN ISO 6579:2003+ AC: Schemat White a-kauffmanna- Le Minora wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 29 lipca 2015 r. str. 6/10

7 Pracownia Patologii Materiał biologiczny pochodzący od zwierząt (kał, mekonium, skorupy jaj, narządy wewnętrzne) i próbki środowiskowe z etapu produkcji pierwotnej (wymazy podeszwowe, wyściółka z pojemników transportowych, kurz, wymazy z powierzchni, wymazy na skuteczność dezynfekcji) Mleko Mleko surowe Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella. Metoda hodowlano-biochemicznoserologiczna Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych w temperaturze 30 C Metoda płytkowa Zakres( ) jtk/ml Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących Metoda z wykorzystaniem testu Delvotest Liczba komórek somatycznych Metoda mikroskopowa; ( ) komórek/ml PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007 Instrukcja I-20/P-MO wydanie 1 z dnia PN-EN ISO : PN-91/A Az2:1998 pkt PN-EN ISO :2009+ Ap1:2009+AC:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 29 lipca 2015 r. str. 7/10

8 Pracownia Patologii Ryby Obecność wirusa wirusowej krwotocznej posocznicy VHSV Metoda hodowli komórkowych; PB-P-R/03 wydanie 1 z dnia r. PB-P-R/01 wydanie 3 z dnia r. Obecność wirusa zakaźnej martwicy trzustki IPNV Metoda hodowli komórkowych PB-P-R/03 wydanie 1 z dnia r. PB-P-R/04 wydanie 1 z dnia r. Obecność wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego IHNV Metoda hodowli komórkowych PB-P-R/03 wydanie 1 z dnia r. PB-P-R/05 wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 29 lipca 2015 r. str. 8/10

9 Pracownia Patologii Tkanka mózgowa zwierząt (pień mózgu, rogi Amona, móżdżek, kora mózgowa) Obecność antygenu wirusa wścieklizny Metoda immunofluorescencji bezpośredniej (IF) PB-P-WR/02 wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 29 lipca 2015 r. str. 9/10

10 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 546 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 29 lipca 2015 r. str. 10/10

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 29 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 604 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

AB 584. Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik ZHW lek. wet. Renata Pastuch zastępowanie kierownika ZHW w czasie jego

AB 584. Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik ZHW lek. wet. Renata Pastuch zastępowanie kierownika ZHW w czasie jego Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu 50-983 Wrocław ul. Januszowicka 48, tel/fax: (0-71) 367-70-16 i 17, wew. 175 zhw.wroclaw@wroc.wiw.gov.pl www.wroc.wiw.gov.pl AB 584 Kierownictwo ZHW Wrocław Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 21 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 437 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 548 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 kwietnia 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 3 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 313

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 27 Data wydania: 5 lipca 2013 r. Nazwa i adres J.S. HAMILTON

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo