ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE ul. Ostrawicka Szczecin AB 545 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań B/3 C/1 C/22 C/3 D/3 K/1 K/3 K/9 K/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne i biochemiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań Badania chemiczne, analityka chemiczna produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt Badania chemiczne, analityka chemiczna wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności Badania chemiczne, analityka chemiczna obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań Badania mikrobiologiczne produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych z obszaru produkcji pierwotnej, produkcji i obrotu żywnością Badania mikrobiologiczne wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności M/1 Badania inne produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 545 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 1/44

2 Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych ul. Ostrawicka 2, Szczecin Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby i przetwory rybne Krewetki Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne Przyprawy Przetwory zbożowe Koncentraty spożywcze Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce Jaja i produkty jajeczne Dodatki do żywności Słodycze i wyroby cukiernicze Napoje bezalkoholowe Herbata i kawa Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni i wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni Liczba drobnoustrojów w temperaturze 30 C Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Obecność i identyfikacja Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym Liczba -glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w temperaturze 44 C Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Liczba Listeria monocytogenes Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym PN-EN ISO : PN-EN ISO 6579:2003 Schemat White a-kauffmanna-le Minora PN-ISO :2004 PN-EN ISO :1999+A1:2005 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-EN ISO :2000+A1: Ap1:2006+Ap2:2007 PN-ISO :2005 PN-EN ISO 6579:2003 PN-EN ISO :1999+A1:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 2/44

3 Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby i przetwory rybne Krewetki Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne Przyprawy Przetwory zbożowe Koncentraty spożywcze Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce Jaja i produkty jajeczne Dodatki do żywności Słodycze i wyroby cukiernicze Napoje bezalkoholowe Herbata i kawa Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni i wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby i przetwory rybne Krewetki Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne Przyprawy Przetwory zbożowe Koncentraty spożywcze Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce Jaja i produkty jajeczne Dodatki do żywności Słodycze i wyroby cukiernicze Napoje bezalkoholowe Herbata i kawa Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni Mleko surowe Obecność kwasu nukleinowego (DNA) specyficznego dla Salmonella spp. Metoda real-time PCR Obecność kwasu nukleinowego (DNA) specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda real-time PCR Liczba komórek somatycznych Zakres: ( ) komórek/ml Metoda mikroskopowa PB/MŻ-HP/4 edycja 7 data wydania r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta testu iq-check TM Salmonella II PB/MŻ/6 edycja 5 data wydania r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta testu IQ-Check TM Listeria monocytogenes II PN-EN ISO :2009+AC:2009 +Ap1:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 3/44

4 Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności: wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby i przetwory rybne Krewetki Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne Przyprawy Przetwory zbożowe Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce Jaja i produkty jajeczne Słodycze i wyroby cukiernicze Napoje bezalkoholowe Herbata i kawa Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni Liczba Escherichia coli Zakres: od 4,2 x 10-2 jtk/cm 2 Metoda płytkowa w temp C i 37 0 C z zastosowaniem Petrifilm Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym PB/MŻ/1 edycja 3 data wydania r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta testu 3M TM Petrifilm TM PB/MŻ/7 edycja 2 data wydania r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta pożywki RAPID L.mono Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 4/44

5 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Próbki mięsa i produktów mięsnych Próbki ryb i przetworów rybnych Próbki ryb i przetworów rybnych Zawartość wody Zakres: (15,0 90,0) % Metoda wagowa Zawartość tłuszczu wolnego Zakres: (0,20 90,0) % Metoda wagowa Zawartość azotu przeliczana na białko Zakres: (1,0 8,0) % azot (6,2 50,0)% białko Metoda miareczkowa Zawartość fosforu całkowitego Zakres: (0,020 0,80) % w przeliczeniu na P2O5 Metoda wagowa Zawartość fosforu Zakres: (0,020 0,80)% Metoda wagowa Zawartość soli kuchennej (chlorków) Zakres: (0,10 6,00 )% sól kuchenna (0,060 3,64) % chlorki Metoda miareczkowa Zawartość azotynów i azotanów Zakres: azotyn sodu (1,6 200,0)mg/kg azotan sodu (2,8 200,0)mg/kg Metoda spektrofotometryczna Zawartość hydroksyproliny Zakres: (0,030 0,50)% w przeliczeniu na kolagen (0,24 4,0)% Metoda spektrofotometryczna Zawartość tkanki łącznej Metoda obliczeniowa Azot przeliczany na białko Zakres: (1,0 5,0) % azot (6,2 31,2)% białko Metoda miareczkowa Zawartość wody Zakres: (0,5 90,0)% Metoda wagowa Zawartość tłuszczu Zakres: (0,2 40,0)% Metoda wagowa Zawartość soli kuchennej (chlorków) Zakres: (0,10 6,00 )% sól kuchenna (0,060 3,64) % chlorki Metoda miareczkowa PN-ISO 1442:2000 PN-ISO 1444:2000 PN-75/A Az3:2002 PN-ISO 2294:1999 PN-A-82060:1999 PN-73/A Az1:2002 PB/CH/43 edycja 2 data wydania r. PN-ISO 3496:2000 IB-16/CH wydanie 1 data wydania r. PN-75/A Az3:2002 PB/CH/46 edycja 2 data wydania r. PB/CH/47 edycja 2 data wydania r. PB/CH/48 edycja 2 data wydania r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 5/44

6 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Próbki ryb i przetworów rybnych Próbki środków spożywczych (ryb przetworów rybnych, mięsa produktów mięsnych), tkanek zwierzęcych Próbki mięsa i produktów mięsnych, ryb i przetworów rybnych Próbki mięsa i produktów mięsnych, ryb i przetworów rybnych, pasz Próbki pasz Zawartość histaminy Zakres: (15,0 400)mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną i matrycą diodową (HPLC-UV i HPLC - DAD) Zawartość azotu lotnych zasad amonowych Zakres: (5 40) mg/100g Metoda miareczkowa (separacja z ekstraktu i destylacja z parą wodną) Zawartość rtęci Zakres: (0,0010 2,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: Zakres: (0,9 100,0) μg/kg benz(a)antracen (0,9 100,0) μg/kg benzo(b)fluoranten (0,9 100,0) μg/kg benzo(a)piren (0,9 100,0) μg/kg chryzen Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS) Aktywność wody Zakres: (0,315 0,990)aw Metoda z wykorzystaniem sensora pojemnościowego Wilgotność Zakres: (0,5 80,0)% Metoda wagowa Zawartość popiołu surowego Zakres: (0,1 30,0)% Metoda wagowa Zawartość białka surowego Zakres: (1,2 88,0)% białko Metoda miareczkowa Zawartość tłuszczu surowego Zakres: (0,5 100,0)% Metoda wagowa Zawartość włókna surowego Zakres: (0,5 30,0)% Metoda wagowa Zawartość fosforu Zakres: (0,10 5,00)% (0,010 50,0) g/kg Metoda spektrofotometryczna Instrukcja PIWet- PIB Puławy 2012 PN-A-86791:1995 PB/CH/1 edycja 5 data wydania r. PB/CH/82 edycja 1 data wydania r. PN-ISO 21807:2005 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III A, r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III M, r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III C, r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III H, r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III I, r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III P, r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 6/44

7 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Próbki pasz Próbki pasz (mieszanek mineralnych i fosforanów paszowych) Próbki pasz Próbki pasz i artykułów spożywczych (chlorku sodu, mleka w proszku, ryb, alg i materiałów roślinnych) Zawartość chlorków (NaCl) Zakres: (0,10 3,00) % chlorki (0,16 4,94) % NaCl Metoda miareczkowa Homogeniczność (z obliczeń) Zawartość azotynów Zakres: azotyn sodu: (2,0 100,0) mg/kg Metoda spektrofotometryczna Zawartość mocznika Zakres: (0,25 15,0)% Metoda spektrofotometryczna Zawartość fluoru Zakres: (4,2 2500) mg/kg Metoda potencjometryczna z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej Zawartość arsenu Zakres: (0,3 15) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) Zawartość selenu Zakres: (0,2 100) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) Zawartość rtęci Zakres: (0,0010 0,3) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość jodu Zakres: (0,15 30,0) mg/kg Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) PB/CH/66 edycja 2 data wydania r. PB/CH/60 edycja 1 data wydania r. PB/CH/75, edycja 1 data wydania r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III D, r. PB/CH/61 edycja 1 data wydania r. PB/CH/69 edycja 2 data wydania r. PB/CH/70 edycja 1 data wydania r. PB/CH/1 edycja 5 data wydania r. PN-EN 15111:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 7/44

8 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Elastyczny zakres akredytacji Próbki pasz 1) Zawartość pestycydów fosforoorganicznych i innych 1) Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD, GC-NPD) Próbki pasz 1) Zawartość pestycydów chloroorganicznych 1) Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD) Próbki pasz 1) Zawartość mikotoksyn 1) Metoda chromatografii cieczowej (HPLC-DAD, HPLC-FLD) Próbki pasz 1) Zawartość kokcydiostatyków 1) Metoda chromatografii cieczowej (HPLC-DAD, HPLC-FLD) PB/CH i normy 1) PB/CH i normy 1) PB/CH i normy 1) PB/CH i normy 1) 1) - Dopuszcza się: wdrażanie nowych własnych metod badawczych i metod znormalizowanych, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, modyfikację własnych metod badawczych oraz zmianę zakresu go metody badań i dodanie badanej cechy w ramach obiektu i techniki analitycznej, dodawanie obiektu w ramach grupy obiektów. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 8/44

9 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Próbki pasz, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 1) Próbki pasz, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, tkanek zwierzęcych 1) Elastyczny zakres akredytacji Zawartość pierwiastków 1) Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość pierwiastków 1) Metoda elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ETAAS) PB/CH i normy 1) PB/CH i normy 1) 1) - Dopuszcza się: wdrażanie nowych własnych metod badawczych i metod znormalizowanych, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, modyfikację własnych metod badawczych oraz zmianę zakresu go metody badań i dodanie badanej cechy w ramach obiektu i techniki analitycznej, dodawanie obiektu w ramach grupy obiektów. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 9/44

10 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Próbki pasz Obecność szkodników żywych Metoda wizualna Zawartość zanieczyszczeń botanicznych Zakres: (4,0 4800) mg/kg Metoda wagowa PB/CH/59 edycja 3 data wydania r. PB/CH/58 edycja 3 data wydania r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 10/44

11 Pracownia Higieny Środków Żywienia Zwierząt ul. Ostrawicka 2, Szczecin Pasze Przetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego Próbki środowiskowe z obszaru produkcji Wycinki i wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Pasze Przetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego Próbki środowiskowe z obszaru produkcji Wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Wymazy środowiskowe Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, (posiew wgłębny) Liczba drobnoustrojów w temperaturze 30 C Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, (posiew wgłębny) Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, (posiew wgłębny) Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk/cm 2 od 0 log jtk/cm 2 Metoda płytkowa, (posiew wgłębny) Liczba drobnoustrojów w temperaturze 30 C Zakres: od 1 jtk/cm 2 od 0 log jtk/cm 2 Metoda płytkowa, (posiew wgłębny) Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym PN-ISO :2005 PN-EN ISO : PN-ISO :2004 PN-ISO :2005 PN-EN ISO : PN-EN ISO 6579:2003 Pasze Przetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego Obecność Clostridium perfringens Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym PN-EN ISO 7937:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 11/44

12 Pracownia Higieny Środków Żywienia Zwierząt ul. Ostrawicka 2, Szczecin Pasze Przetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego Próbki środowiskowe z obszaru produkcji Wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Wymazy środowiskowe Pasze Pasze lecznicze Premiksy lecznicze Pasze Obecność kwasu nukleinowego (DNA) specyficznego dla Salmonella spp. Metoda real-time PCR Obecność i rodzaj przetworzonego białka zwierzęcego Metoda mikroskopowa Zawartość substancji czynnej (tylozyny, tiamuliny, linkomycyny, amoksycyliny, doksycykliny, chlorotetracykliny) Zakres: od 0,005 g/kg Metoda dyfuzyjna Homogeniczność (z obliczeń) PB/MŻ-HP/4 edycja 7 data wydania w oparciu o instrukcję producenta testu iq-check TM Salmonella II Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2013 z dn. 16 stycznia 2013 r. zał.vi p. 2.1 PB/HP/3 edycja 5 data wydania r. w oparciu o instrukcje zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii nr: GIWpuf-700lab./15/2009, GIWpuf-700lab./17/2009, GIWpuf-700lab./16/2009, GIWpuf-700lab./13/2007, GIWpuf-700lab./7/2007, GIWpuf-700lab./8/2007, GIWpuf-700lab./3/2007. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 12/44

13 Pracownia Patologii ul. Ostrawicka 2, Szczecin Szczepy bakteryjne Próbki wymazów powierzchniowych, próbki puchu Lekooporność Metoda dyfuzyjna Liczba pleśni i drożdży w temperaturze 25 C Zakres: od 1 jtk/cm² (wymazy powierzchniowe) od 100 jtk/g (puch) Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) PB/Pa/48 edycja 8 data wydania r. PN-ISO :2009 Próbki czerwiu pszczelego, próbki miodu Liczba drobnoustrojów w temperaturze 30 C Zakres od: od 1 jtk/cm² (wymazy powierzchniowe) od 100 jtk/g (puch) Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Obecność bakterii Paenibacillus larvae Metoda płytkowa PN-EN ISO :2013 PB/Pa/42 edycja 6, data wydania r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW z VIII.400/lab-2/2006 z dnia r. Próbki osypu pszczelego, próbki pszczół Próbki materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt Próbki środowiskowe Obecność roztocza Varroa destructor Metoda makroskopowa i mikroskopowa Obecność i identyfikacja Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym PB/Pa/45 edycja 4 data wydania r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW z VIII.400/lab-3/2006 z dnia r. PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 13/44

14 Pracownia Patologii ul. Ostrawicka 2, Szczecin Tkanka mózgowa zwierząt (pień mózgu, rogi Ammona, móżdżek, kora mózgowa) Obecność antygenu wirusa wścieklizny Metoda immunofluorescencji bezpośredniej (IF) Obecność wirusa wścieklizny Metoda hodowli komórkowych PB/Pa/1 edycja 3 data wydania r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW z VII.420/lab-14/2003 z dnia r. PB/Pa/73 edycja 3 data wydania r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW z II.400/W-74/2004 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 14/44

15 Pracownia Serologii ul. Ostrawicka 2, Szczecin Surowica krwi drobiu Surowica krwi bydła,, owiec i kóz Surowica krwi koni Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum Metoda odczynu aglutynacji płytowej (SPA) Obecność przeciwciał przeciwko Brucella spp. Metoda odczynu kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP) Obecność przeciwciał przeciwko Brucella spp. Metoda odczynu aglutynacji probówkowej (OA) Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi niedokrwistości zakaźnej koni Metoda immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID) PB/S/2 edycja 6 data wydania r. wg instrukcji producenta testu firmy Soleil PB/S/4 edycja 5 data wydania r. wg instrukcji producenta testu firmy Biowet Puławy PB/S/5 edycja 5 data wydania r. wg instrukcji producenta testu firmy Biowet Puławy PB/S/9 edycja 5 data wydania r wg instrukcji producentów testów firmy Idexx, IDvet Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 15/44

16 Pracownia Serologii ul. Ostrawicka 2, Szczecin Elastyczny zakres akredytacji Surowica krwi zwierząt Obecność przeciwciał 1) Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Surowica krwi zwierząt Obecność przeciwciał 1) Odczyn wiązania dopełniacza (OWD) PB/S 1) wg instrukcji producentów testów PB/S 1) wg instrukcji producentów testów 1) - Dopuszcza się: wdrażanie nowych własnych metod badawczych, modyfikację własnych metod badawczych, dodanie cechy w ramach obiektu i techniki analitycznej Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 16/44

17 ul. Ostrawicka 2, Szczecin Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 17/44

18 Terenowa nr ul. Szpitalna 1, Białogard Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 18/44

19 Terenowa nr ul. Gdańska 11, Kalisz Pomorski Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 19/44

20 Terenowa nr ul. Polna 1a/2, Drawsko Pomorskie Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 20/44

21 Terenowa ul. Bohaterów Warszawy 65, Nowogard Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 21/44

22 Terenowa nr ul. Szczecińska 34, Goleniów Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 22/44

23 Terenowa nr ul. Plac Wolności 9, Nowogard Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 23/44

24 Terenowa nr Ościęcin 32, Gryfice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 24/44

25 Terenowa nr ul. Śniadeckich 44b, Gryfice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 25/44

26 Terenowa nr ul. Łużycka 3, Gryfino Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 26/44

27 Terenowa nr ul. Kamieńska 10, Golczewo Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 27/44

28 Terenowa nr ul. Topolowa 5, Kamień Pomorski Wersja strony; A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 28/44

29 Terenowa nr ul. Kolejowa 18 A, Dygowo Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 29/44

30 Terenowa nr ul. Kolejowa 4, Bobolice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 30/44

31 Terenowa nr ul. Połczyńska 68, Koszalin Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 31/44

32 Terenowa nr ul. Cegielniana 5, Dębno Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 32/44

33 Terenowa nr Kłodzino 65, Przelewice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 33/44

34 Terenowa nr ul. Mielczarskiego 6, Sławno Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 34/44

35 Terenowa nr Witkowo Pierwsze 40, Stargard Szczeciński Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 35/44

36 Terenowa nr ul. Usługowa 10, Stargard Szczeciński Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 36/44

37 Terenowa nr Smardzko 41, Świdwin Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 37/44

38 Terenowa nr Szeligowo 1, Redło Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 38/44

39 Terenowa ul. Okrężna 2, Wałcz Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 39/44

40 Terenowa nr ul. Spokojna 5, Łobez Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 40/44

41 Terenowa nr ul. Orląt Lwowskich 8, Szczecin Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 41/44

42 Terenowa nr ul. Pomorska 115b, Szczecin próbki mięsa surowego dzików i Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 42/44

43 Terenowa nr ul. Grunwaldzka 71, Świnoujście Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 43/44

44 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 545 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 44/44

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 21 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 437 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 7 stycznia 2013 r. Nazwa i adres AB 1398

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 5 czerwca 2014 r. Nazwa i adres GŁÓWNY INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo