ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE ul. Ostrawicka Szczecin AB 545 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań B/3 C/1 C/22 C/3 D/3 K/1 K/3 K/9 K/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne i biochemiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań Badania chemiczne, analityka chemiczna produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt Badania chemiczne, analityka chemiczna wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności Badania chemiczne, analityka chemiczna obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań Badania mikrobiologiczne produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych z obszaru produkcji pierwotnej, produkcji i obrotu żywnością Badania mikrobiologiczne wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności M/1 Badania inne produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 545 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 1/44

2 Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych ul. Ostrawicka 2, Szczecin Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby i przetwory rybne Krewetki Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne Przyprawy Przetwory zbożowe Koncentraty spożywcze Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce Jaja i produkty jajeczne Dodatki do żywności Słodycze i wyroby cukiernicze Napoje bezalkoholowe Herbata i kawa Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni i wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni Liczba drobnoustrojów w temperaturze 30 C Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Obecność i identyfikacja Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym Liczba -glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w temperaturze 44 C Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Liczba Listeria monocytogenes Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym PN-EN ISO : PN-EN ISO 6579:2003 Schemat White a-kauffmanna-le Minora PN-ISO :2004 PN-EN ISO :1999+A1:2005 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-EN ISO :2000+A1: Ap1:2006+Ap2:2007 PN-ISO :2005 PN-EN ISO 6579:2003 PN-EN ISO :1999+A1:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 2/44

3 Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby i przetwory rybne Krewetki Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne Przyprawy Przetwory zbożowe Koncentraty spożywcze Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce Jaja i produkty jajeczne Dodatki do żywności Słodycze i wyroby cukiernicze Napoje bezalkoholowe Herbata i kawa Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni i wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby i przetwory rybne Krewetki Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne Przyprawy Przetwory zbożowe Koncentraty spożywcze Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce Jaja i produkty jajeczne Dodatki do żywności Słodycze i wyroby cukiernicze Napoje bezalkoholowe Herbata i kawa Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni Mleko surowe Obecność kwasu nukleinowego (DNA) specyficznego dla Salmonella spp. Metoda real-time PCR Obecność kwasu nukleinowego (DNA) specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda real-time PCR Liczba komórek somatycznych Zakres: ( ) komórek/ml Metoda mikroskopowa PB/MŻ-HP/4 edycja 7 data wydania r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta testu iq-check TM Salmonella II PB/MŻ/6 edycja 5 data wydania r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta testu IQ-Check TM Listeria monocytogenes II PN-EN ISO :2009+AC:2009 +Ap1:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 3/44

4 Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności: wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby i przetwory rybne Krewetki Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno- mięsne Przyprawy Przetwory zbożowe Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce Jaja i produkty jajeczne Słodycze i wyroby cukiernicze Napoje bezalkoholowe Herbata i kawa Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni Liczba Escherichia coli Zakres: od 4,2 x 10-2 jtk/cm 2 Metoda płytkowa w temp C i 37 0 C z zastosowaniem Petrifilm Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym PB/MŻ/1 edycja 3 data wydania r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta testu 3M TM Petrifilm TM PB/MŻ/7 edycja 2 data wydania r. opracowana w oparciu o instrukcję producenta pożywki RAPID L.mono Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 4/44

5 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Próbki mięsa i produktów mięsnych Próbki ryb i przetworów rybnych Próbki ryb i przetworów rybnych Zawartość wody Zakres: (15,0 90,0) % Metoda wagowa Zawartość tłuszczu wolnego Zakres: (0,20 90,0) % Metoda wagowa Zawartość azotu przeliczana na białko Zakres: (1,0 8,0) % azot (6,2 50,0)% białko Metoda miareczkowa Zawartość fosforu całkowitego Zakres: (0,020 0,80) % w przeliczeniu na P2O5 Metoda wagowa Zawartość fosforu Zakres: (0,020 0,80)% Metoda wagowa Zawartość soli kuchennej (chlorków) Zakres: (0,10 6,00 )% sól kuchenna (0,060 3,64) % chlorki Metoda miareczkowa Zawartość azotynów i azotanów Zakres: azotyn sodu (1,6 200,0)mg/kg azotan sodu (2,8 200,0)mg/kg Metoda spektrofotometryczna Zawartość hydroksyproliny Zakres: (0,030 0,50)% w przeliczeniu na kolagen (0,24 4,0)% Metoda spektrofotometryczna Zawartość tkanki łącznej Metoda obliczeniowa Azot przeliczany na białko Zakres: (1,0 5,0) % azot (6,2 31,2)% białko Metoda miareczkowa Zawartość wody Zakres: (0,5 90,0)% Metoda wagowa Zawartość tłuszczu Zakres: (0,2 40,0)% Metoda wagowa Zawartość soli kuchennej (chlorków) Zakres: (0,10 6,00 )% sól kuchenna (0,060 3,64) % chlorki Metoda miareczkowa PN-ISO 1442:2000 PN-ISO 1444:2000 PN-75/A Az3:2002 PN-ISO 2294:1999 PN-A-82060:1999 PN-73/A Az1:2002 PB/CH/43 edycja 2 data wydania r. PN-ISO 3496:2000 IB-16/CH wydanie 1 data wydania r. PN-75/A Az3:2002 PB/CH/46 edycja 2 data wydania r. PB/CH/47 edycja 2 data wydania r. PB/CH/48 edycja 2 data wydania r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 5/44

6 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Próbki ryb i przetworów rybnych Próbki środków spożywczych (ryb przetworów rybnych, mięsa produktów mięsnych), tkanek zwierzęcych Próbki mięsa i produktów mięsnych, ryb i przetworów rybnych Próbki mięsa i produktów mięsnych, ryb i przetworów rybnych, pasz Próbki pasz Zawartość histaminy Zakres: (15,0 400)mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną i matrycą diodową (HPLC-UV i HPLC - DAD) Zawartość azotu lotnych zasad amonowych Zakres: (5 40) mg/100g Metoda miareczkowa (separacja z ekstraktu i destylacja z parą wodną) Zawartość rtęci Zakres: (0,0010 2,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: Zakres: (0,9 100,0) μg/kg benz(a)antracen (0,9 100,0) μg/kg benzo(b)fluoranten (0,9 100,0) μg/kg benzo(a)piren (0,9 100,0) μg/kg chryzen Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS) Aktywność wody Zakres: (0,315 0,990)aw Metoda z wykorzystaniem sensora pojemnościowego Wilgotność Zakres: (0,5 80,0)% Metoda wagowa Zawartość popiołu surowego Zakres: (0,1 30,0)% Metoda wagowa Zawartość białka surowego Zakres: (1,2 88,0)% białko Metoda miareczkowa Zawartość tłuszczu surowego Zakres: (0,5 100,0)% Metoda wagowa Zawartość włókna surowego Zakres: (0,5 30,0)% Metoda wagowa Zawartość fosforu Zakres: (0,10 5,00)% (0,010 50,0) g/kg Metoda spektrofotometryczna Instrukcja PIWet- PIB Puławy 2012 PN-A-86791:1995 PB/CH/1 edycja 5 data wydania r. PB/CH/82 edycja 1 data wydania r. PN-ISO 21807:2005 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III A, r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III M, r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III C, r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III H, r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III I, r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III P, r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 6/44

7 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Próbki pasz Próbki pasz (mieszanek mineralnych i fosforanów paszowych) Próbki pasz Próbki pasz i artykułów spożywczych (chlorku sodu, mleka w proszku, ryb, alg i materiałów roślinnych) Zawartość chlorków (NaCl) Zakres: (0,10 3,00) % chlorki (0,16 4,94) % NaCl Metoda miareczkowa Homogeniczność (z obliczeń) Zawartość azotynów Zakres: azotyn sodu: (2,0 100,0) mg/kg Metoda spektrofotometryczna Zawartość mocznika Zakres: (0,25 15,0)% Metoda spektrofotometryczna Zawartość fluoru Zakres: (4,2 2500) mg/kg Metoda potencjometryczna z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej Zawartość arsenu Zakres: (0,3 15) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) Zawartość selenu Zakres: (0,2 100) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) Zawartość rtęci Zakres: (0,0010 0,3) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość jodu Zakres: (0,15 30,0) mg/kg Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) PB/CH/66 edycja 2 data wydania r. PB/CH/60 edycja 1 data wydania r. PB/CH/75, edycja 1 data wydania r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009, zał. III D, r. PB/CH/61 edycja 1 data wydania r. PB/CH/69 edycja 2 data wydania r. PB/CH/70 edycja 1 data wydania r. PB/CH/1 edycja 5 data wydania r. PN-EN 15111:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 7/44

8 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Elastyczny zakres akredytacji Próbki pasz 1) Zawartość pestycydów fosforoorganicznych i innych 1) Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD, GC-NPD) Próbki pasz 1) Zawartość pestycydów chloroorganicznych 1) Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD) Próbki pasz 1) Zawartość mikotoksyn 1) Metoda chromatografii cieczowej (HPLC-DAD, HPLC-FLD) Próbki pasz 1) Zawartość kokcydiostatyków 1) Metoda chromatografii cieczowej (HPLC-DAD, HPLC-FLD) PB/CH i normy 1) PB/CH i normy 1) PB/CH i normy 1) PB/CH i normy 1) 1) - Dopuszcza się: wdrażanie nowych własnych metod badawczych i metod znormalizowanych, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, modyfikację własnych metod badawczych oraz zmianę zakresu go metody badań i dodanie badanej cechy w ramach obiektu i techniki analitycznej, dodawanie obiektu w ramach grupy obiektów. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 8/44

9 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Próbki pasz, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 1) Próbki pasz, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, tkanek zwierzęcych 1) Elastyczny zakres akredytacji Zawartość pierwiastków 1) Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość pierwiastków 1) Metoda elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ETAAS) PB/CH i normy 1) PB/CH i normy 1) 1) - Dopuszcza się: wdrażanie nowych własnych metod badawczych i metod znormalizowanych, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, modyfikację własnych metod badawczych oraz zmianę zakresu go metody badań i dodanie badanej cechy w ramach obiektu i techniki analitycznej, dodawanie obiektu w ramach grupy obiektów. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 9/44

10 Pracownia Analityki Chemicznej ul. Ostrawicka 2, Szczecin Próbki pasz Obecność szkodników żywych Metoda wizualna Zawartość zanieczyszczeń botanicznych Zakres: (4,0 4800) mg/kg Metoda wagowa PB/CH/59 edycja 3 data wydania r. PB/CH/58 edycja 3 data wydania r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 10/44

11 Pracownia Higieny Środków Żywienia Zwierząt ul. Ostrawicka 2, Szczecin Pasze Przetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego Próbki środowiskowe z obszaru produkcji Wycinki i wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Pasze Przetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego Próbki środowiskowe z obszaru produkcji Wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Wymazy środowiskowe Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, (posiew wgłębny) Liczba drobnoustrojów w temperaturze 30 C Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, (posiew wgłębny) Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Zakres: od 10 jtk/g od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, (posiew wgłębny) Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk/cm 2 od 0 log jtk/cm 2 Metoda płytkowa, (posiew wgłębny) Liczba drobnoustrojów w temperaturze 30 C Zakres: od 1 jtk/cm 2 od 0 log jtk/cm 2 Metoda płytkowa, (posiew wgłębny) Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym PN-ISO :2005 PN-EN ISO : PN-ISO :2004 PN-ISO :2005 PN-EN ISO : PN-EN ISO 6579:2003 Pasze Przetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego Obecność Clostridium perfringens Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym PN-EN ISO 7937:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 11/44

12 Pracownia Higieny Środków Żywienia Zwierząt ul. Ostrawicka 2, Szczecin Pasze Przetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego Próbki środowiskowe z obszaru produkcji Wymazy z tusz zwierząt rzeźnych Wymazy środowiskowe Pasze Pasze lecznicze Premiksy lecznicze Pasze Obecność kwasu nukleinowego (DNA) specyficznego dla Salmonella spp. Metoda real-time PCR Obecność i rodzaj przetworzonego białka zwierzęcego Metoda mikroskopowa Zawartość substancji czynnej (tylozyny, tiamuliny, linkomycyny, amoksycyliny, doksycykliny, chlorotetracykliny) Zakres: od 0,005 g/kg Metoda dyfuzyjna Homogeniczność (z obliczeń) PB/MŻ-HP/4 edycja 7 data wydania w oparciu o instrukcję producenta testu iq-check TM Salmonella II Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2013 z dn. 16 stycznia 2013 r. zał.vi p. 2.1 PB/HP/3 edycja 5 data wydania r. w oparciu o instrukcje zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii nr: GIWpuf-700lab./15/2009, GIWpuf-700lab./17/2009, GIWpuf-700lab./16/2009, GIWpuf-700lab./13/2007, GIWpuf-700lab./7/2007, GIWpuf-700lab./8/2007, GIWpuf-700lab./3/2007. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 12/44

13 Pracownia Patologii ul. Ostrawicka 2, Szczecin Szczepy bakteryjne Próbki wymazów powierzchniowych, próbki puchu Lekooporność Metoda dyfuzyjna Liczba pleśni i drożdży w temperaturze 25 C Zakres: od 1 jtk/cm² (wymazy powierzchniowe) od 100 jtk/g (puch) Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) PB/Pa/48 edycja 8 data wydania r. PN-ISO :2009 Próbki czerwiu pszczelego, próbki miodu Liczba drobnoustrojów w temperaturze 30 C Zakres od: od 1 jtk/cm² (wymazy powierzchniowe) od 100 jtk/g (puch) Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Obecność bakterii Paenibacillus larvae Metoda płytkowa PN-EN ISO :2013 PB/Pa/42 edycja 6, data wydania r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW z VIII.400/lab-2/2006 z dnia r. Próbki osypu pszczelego, próbki pszczół Próbki materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt Próbki środowiskowe Obecność roztocza Varroa destructor Metoda makroskopowa i mikroskopowa Obecność i identyfikacja Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym PB/Pa/45 edycja 4 data wydania r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW z VIII.400/lab-3/2006 z dnia r. PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 13/44

14 Pracownia Patologii ul. Ostrawicka 2, Szczecin Tkanka mózgowa zwierząt (pień mózgu, rogi Ammona, móżdżek, kora mózgowa) Obecność antygenu wirusa wścieklizny Metoda immunofluorescencji bezpośredniej (IF) Obecność wirusa wścieklizny Metoda hodowli komórkowych PB/Pa/1 edycja 3 data wydania r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW z VII.420/lab-14/2003 z dnia r. PB/Pa/73 edycja 3 data wydania r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW z II.400/W-74/2004 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 14/44

15 Pracownia Serologii ul. Ostrawicka 2, Szczecin Surowica krwi drobiu Surowica krwi bydła,, owiec i kóz Surowica krwi koni Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum Metoda odczynu aglutynacji płytowej (SPA) Obecność przeciwciał przeciwko Brucella spp. Metoda odczynu kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP) Obecność przeciwciał przeciwko Brucella spp. Metoda odczynu aglutynacji probówkowej (OA) Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi niedokrwistości zakaźnej koni Metoda immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID) PB/S/2 edycja 6 data wydania r. wg instrukcji producenta testu firmy Soleil PB/S/4 edycja 5 data wydania r. wg instrukcji producenta testu firmy Biowet Puławy PB/S/5 edycja 5 data wydania r. wg instrukcji producenta testu firmy Biowet Puławy PB/S/9 edycja 5 data wydania r wg instrukcji producentów testów firmy Idexx, IDvet Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 15/44

16 Pracownia Serologii ul. Ostrawicka 2, Szczecin Elastyczny zakres akredytacji Surowica krwi zwierząt Obecność przeciwciał 1) Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) Surowica krwi zwierząt Obecność przeciwciał 1) Odczyn wiązania dopełniacza (OWD) PB/S 1) wg instrukcji producentów testów PB/S 1) wg instrukcji producentów testów 1) - Dopuszcza się: wdrażanie nowych własnych metod badawczych, modyfikację własnych metod badawczych, dodanie cechy w ramach obiektu i techniki analitycznej Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 16/44

17 ul. Ostrawicka 2, Szczecin Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 17/44

18 Terenowa nr ul. Szpitalna 1, Białogard Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 18/44

19 Terenowa nr ul. Gdańska 11, Kalisz Pomorski Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 19/44

20 Terenowa nr ul. Polna 1a/2, Drawsko Pomorskie Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 20/44

21 Terenowa ul. Bohaterów Warszawy 65, Nowogard Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 21/44

22 Terenowa nr ul. Szczecińska 34, Goleniów Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 22/44

23 Terenowa nr ul. Plac Wolności 9, Nowogard Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 23/44

24 Terenowa nr Ościęcin 32, Gryfice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 24/44

25 Terenowa nr ul. Śniadeckich 44b, Gryfice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 25/44

26 Terenowa nr ul. Łużycka 3, Gryfino Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 26/44

27 Terenowa nr ul. Kamieńska 10, Golczewo Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 27/44

28 Terenowa nr ul. Topolowa 5, Kamień Pomorski Wersja strony; A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 28/44

29 Terenowa nr ul. Kolejowa 18 A, Dygowo Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 29/44

30 Terenowa nr ul. Kolejowa 4, Bobolice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 30/44

31 Terenowa nr ul. Połczyńska 68, Koszalin Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 31/44

32 Terenowa nr ul. Cegielniana 5, Dębno Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 32/44

33 Terenowa nr Kłodzino 65, Przelewice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 33/44

34 Terenowa nr ul. Mielczarskiego 6, Sławno Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 34/44

35 Terenowa nr Witkowo Pierwsze 40, Stargard Szczeciński Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 35/44

36 Terenowa nr ul. Usługowa 10, Stargard Szczeciński Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 36/44

37 Terenowa nr Smardzko 41, Świdwin Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 37/44

38 Terenowa nr Szeligowo 1, Redło Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 38/44

39 Terenowa ul. Okrężna 2, Wałcz Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 39/44

40 Terenowa nr ul. Spokojna 5, Łobez Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 40/44

41 Terenowa nr ul. Orląt Lwowskich 8, Szczecin Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 41/44

42 Terenowa nr ul. Pomorska 115b, Szczecin próbki mięsa surowego dzików i Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 42/44

43 Terenowa nr ul. Grunwaldzka 71, Świnoujście Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 43/44

44 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 545 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 4 sierpnia 2014 r. str. 44/44

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 8 października 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 8 października 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 8 października 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin

Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 17 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 924 VET-LAB

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 14 Data wydania: 27 lipca 2016 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka Szczecin

Wydanie nr 14 Data wydania: 27 lipca 2016 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka Szczecin ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 27 lipca 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 3 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 620 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 9 lutego 2016 r. AB 466 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 12 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 620 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 11 stycznia 2016 r. AB 1164 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. AB 510 Nazwa i adres GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 4 grudnia 2015 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 grudnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres ARC-POL

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 września 2016 r. Nazwa i adres VETDIAGNOSTICA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 7 marca 2017 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 lipca 2017 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 lipca 2017 r. AB 1195 Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 30 stycznia 2015 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW Zakład Higieny Weterynaryjnej Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rzemieślnicza 6 tel: 044 646-46-76 zhwpiotrkowtryb@om.pl AB 434 Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych : ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kierownik Pracowni: lek.wet Beata

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. Nazwa i adres NUSCANA BIOTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 17 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 777 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 21 września 2015 r. Nazwa i adres AB 777 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 14 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 1408 NESTLÉ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 12 maja 2016 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 14 września 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 kwietnia 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kierownik Pracowni: lek. wet Beata

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 lipca 2017 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 21 grudnia 2016 r. AB 1473 Nazwa i adres ALS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 czerwca 2017 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 578 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 775 Nazwa i adres GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 28 czerwca 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 28 czerwca 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 446 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 28 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 446 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB wykaz metod akredytowanych

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB wykaz metod akredytowanych : ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kierownik Pracowni: lek.wet Beata

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 23 lutego 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII

I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kał Mózg; pień mózgu Mózg: róg Ammona, pień mózgu, móżdżek Żywność i pasze Żywność Obecność pałeczek Salmonella spp. Metoda horyzontalna;

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 439 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - badanie akredytowane przez PCA w arszawie zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 539 - norma wycofana przez PKN, potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru 1 Mięso, drób

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 3 marca 2016 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO-POLAŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 27 lutego 2017 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 5 maja 2017 r. Nazwa i adres AB 1264 Q-SYSTEMS-CENTER

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 października 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 października 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 526 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 października 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4 1 Próbki 2 Próbki Obecność Listeria monocytogenes Obecność specyficznego DNA dla Listeria monocytogenes Metoda jakościowa, hodowlana potwierdzona testami biochemicznymi Metoda real- time PCR (reakcja łańcuchowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 636 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 29 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 604 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 9 marca 2016 r. Nazwa i adres EUROFINS POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres EUROFINS POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 21 kwietnia 2010 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zlecenie na wykonanie badań. Zleceniodawca:... (nazwa i adres)

Zlecenie na wykonanie badań. Zleceniodawca:... (nazwa i adres) Str.01/05 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Oddział w Łomży tel. 86 2163458, fax 86 2162605 WYPEŁNI KLIENT Zlecenie na wykonanie badań Zleceniodawca:.... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 2 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 559 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

AB 620. Kierownictwo ZHW Łódź lek. wet. Hanna Kornicka-Dędek mgr Marzena Arendt mgr Urszula Siniarska. Kierownicy 1

AB 620. Kierownictwo ZHW Łódź lek. wet. Hanna Kornicka-Dędek mgr Marzena Arendt mgr Urszula Siniarska. Kierownicy 1 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Łodzi 93-569 Łódź ul. Proletariacka 2/6 tel: 042 635-14-14, fax: 042 636-86-24 zhwlodz@wp.pl AB 620 kierownik ZHW z-ca kierownika ZHW kierownik ds. jakości Kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 5. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Badania fizykochemiczne próbek wody

Badania fizykochemiczne próbek wody (A) badane cechy zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 636 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji Badania fizykochemiczne próbek wody 1 (A) Amonowe jony (NH4 + ) PNC045764:1994 Metoda spektrofotometryczna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Badana cecha, zakres oznaczania, stosowana technika. Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

Badana cecha, zakres oznaczania, stosowana technika. Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Pozostałe metody badawcze: Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz (DM) Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego (MŻ) Lp Obecność gronkowców

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Badane obiekty / grupy Mięso i przetwory Przetwory Przetwory owocowe i warzywne. Owoce, warzywa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Woda Laboratorium Mikrobiologiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Obecność i liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Obecność i liczba Escherichia coli PB-174/LM wyd. 2 z dnia 07.04.2014

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ obowiązuje od 16.05.2014 Rodzaj badań

CENNIK BADAŃ obowiązuje od 16.05.2014 Rodzaj badań L.p. 1 2 3 CENNIK BADAŃ obowiązuje od 16.05.2014 Rodzaj badań Pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej: 1. drobiu w wieku do dwóch tygodni życia 2. drobiu w wieku powyżej dwóch tygoni życia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO Załącznik do zakresu akredytacji AB 1264 wydanie 13 z dnia 5 maja 2017 ŻYWNOŚĆ ŚRODOWISKO PRODUKCJI WODA POWIETRZE TUSZE ZWIERZĄT RZEŹNYCH Produkty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Metale 1. arsen Wydawnictwa Metodyczne PZH - 2005 metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) 0,01 5,00 mg/kg w zakresie 0,02 5,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ. Lp. Rodzaj badań Opłata w zł 1 2 Cena / brutto/

CENNIK BADAŃ. Lp. Rodzaj badań Opłata w zł 1 2 Cena / brutto/ CENNIK BADAŃ Lp. Rodzaj badań Opłata w zł 1 2 Cena / brutto/ 1 Pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej: 1. drobiu w wieku do dwóch tygodni życia 20,00 2. drobiu w wieku powyżej dwóch tygodni

Bardziej szczegółowo

1. drobiu w wieku do dwóch tygodni życia 8% 20, jaj, zamarłych zarodków 8% 20, z otwarciem czaszki małego zwierzęcia 8% 20,00

1. drobiu w wieku do dwóch tygodni życia 8% 20, jaj, zamarłych zarodków 8% 20, z otwarciem czaszki małego zwierzęcia 8% 20,00 Cennik CENNIK BADAŃ L.p. Rodzaj badań Opłata w zł Stawka VAT Cena brutto Pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej: 1 1. drobiu w wieku do dwóch tygodni życia 8% 20,00 2. drobiu w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Zakres badań Laboratorium Badań Żywności i Przedmiotów Użytku

Zakres badań Laboratorium Badań Żywności i Przedmiotów Użytku Jaja i przetwory jajeczne i roślinne Suplementy diety z obszaru produkcji i obrotu - popłuczyny z opakowań Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 marca 2012 r. AB 462 Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo