ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 548 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 548 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KATOWICACH ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ ul. Brynowska 25a Katowice Kod identyfikacji dziedzina/obiekt (obiekty) badań Dziedziny/obiekt (obiekty) badań: B/1 B/3 B/22 C/1 C/3 C/9 C/22 D/3 K/1 K/3 K/9 K/22 N/1 N/22 O/1 O/22 Badania biologiczne pasz Badania biologiczne materiałów biologicznych zwierzęcych Badania biologiczne badanie mięsa na obecność włośni Badania chemiczne pasz Badania chemiczne materiałów biologicznych zwierzęcych Badania chemiczne wody Badania chemiczne żywności Badania kliniczne weterynaryjne materiałów biologicznych zwierzęcych Badania mikrobiologiczne pasz Badania mikrobiologiczne materiałów biologicznych zwierzęcych Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych Badania mikrobiologiczne żywności, mleka Badania właściwości fizycznych pasz Badania właściwości fizycznych żywności Badania radiochemiczne i promieniowania pasz Badania radiochemiczne i promieniowania żywności KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 548 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 1/51

2 Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Przetwory warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Tłuszcze zwierzęce i roślinne Żywność mrożona Wyroby garmażeryjne Jaja i przetwory jajeczne Pracownia Mikrobiologii Spożywczej ul. Brynowska 25a, Katowice Liczba Listeria monocytogenes od : 1 jtk/ml 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy, uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i mikroskopowym Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37 C od : 1 jtk/ml 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny uzupełniony potwierdzeniem biochemicznym Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) od : 1 jtk/ml 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy z potwierdzeniem (test na koagulazę) Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda hodowlana, probówkowa z potwierdzeniem ( test na koagulazę) Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i mikroskopowym Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym Ogólna liczba drobnoustrojów temp. 30 C od : 1 jtk/ml 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny Liczba bakterii z grupy coli od : 1 jtk/ml 10 jtk/g Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność bakterii z grupy coli Metoda hodowlana, probówkowa PN-EN ISO :2000+A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007 PN-ISO :2005 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-EN ISO :2004+AC:2005 pkt 4.1 PN-EN ISO :1999+A1:2005 PN-EN ISO 6579:2003 PN-EN ISO : PN-ISO 4832:2007 PN-ISO 4831:2007 pkt 4.1 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 2/51

3 Mięso i produkty mięsne, Obecność Escherichia coli Mleko i produkty mleczne, Metoda hodowlana, probówkowa Przetwory warzywno-mięsne, Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Ryby i przetwory rybne, Escherichia coli Tłuszcze zwierzęce i roślinne Żywność mrożona od : 1 jtk/ml Wyroby garmażeryjne 10 jtk/g Jaja i przetwory jajeczne Próbki mięsa i produktów mięsnych, Próbki mleka i produktów mlecznych, Próbki przetworów warzywnomięsnych, Próbki ryb i przetworów rybnych, Próbki tłuszczów zwierzęcych i roślinnych Próbki żywności mrożonej Próbki wyrobów garmażeryjnych Próbki jaj i przetworów jajecznych Próbki pasz Próbki mleka Próbki mleka w proszku Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność pałeczek Salmonella spp. i Listeria monocytogenes Metoda ELFA z wykorzystaniem aparatu mini Vidas Obecność antybiotyków, sulfonamidów i innych substancji przeciwbakteryjnych Metoda dyfuzyjna, mikrobiologiczna, Delvotest SP - NT PN-ISO 7251:2006 pkt 4.1 PN-ISO :2004 PB-MS/03 Edycja 2 z dnia r. na podstawie instrukcji producenta testów Vidas Salmonella i Vidas Listeria monocytogenes II PB-MS/02 Edycja 2 z dnia r. na podstawie instrukcji producenta testu Delvotest SP-NT 100 Próbki mięśni: trzody chlewnej, bydła, drobiu, ryb, królików, koni, owiec, Próbki wątrób drobiowych Próbki nerek: trzody chlewnej, bydła, drobiu, królików, koni, owiec, Próbki jaj, Próbki wody Próbki mleka Próbki mleka w proszku Obecność antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych Metoda dyfuzyjna, mikrobiologiczna, 5 - płytkowa Obecność antybiotyków betalaktamowych oraz tetracyklin Metoda receptorowa TWINSENSOR BT PB-MS/07 Edycja 1 z dnia r. PB-MS/04 Edycja 1 z dnia r. na podstawie instrukcji producenta testu Twinsensor BT Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 3/51

4 Pracownia Badań Chemicznych ul. Brynowska 25a Katowice Próbki tłuszczów zwierzęcych Próbki mleka Próbki jaj Próbki ryb Próbki mięśni zwierzęcych Próbki wątrób zwierzęcych Próbki mleka Próbki jaj Próbki ryb Próbki mięśni zwierzęcych Próbki wątrób zwierzęcych Próbki mleka Próbki jaj Próbki ryb Próbki mięśni zwierzęcych Próbki moczu zwierzęcego Próbki wody Próbki wody Próbki moczu zwierzęcego Zawartość pestycydów chloroorganicznych HCB (0,002-0,200) mg/kg αhch (0,002-0,200) mg/kg γhcb (0,002-0,200) mg/kg βhcb (0,003-0,500) mg/kg Heptachlor (0,004-0,500) mg/kg Aldryna (0,003-0,200) mg/kg Epoksyd heptachloru (0,002-1,000) mg/kg DDE pp (0,002-1,000) mg/kg Dieldryna (0,002-1,000) mg/kg Endryna (0,002-1,000) mg/kg DDD (0,002-1,000) mg/kg opddt (0,003-2,000) mg/kg ppddt (0,003-2,000) mg/kg opdmdt (0,008-5,000) mg/kg ppdmdt (0,006-5,000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej GC-ECD Zawartość polichlorowanych bifenyli Kongenery PCB Nr 28 (1,0 400,0) µg/kg Nr 52 (1,0 400,0) µg/kg Nr 101 ((1,0 400,0) µg/kg Nr 138 (1,0 400,0) µg/kg Nr 153 (1,0 400,0) µg/kg Nr 180 (1,0 400,0) µg/kg Metoda chromatografii gazowej GC-ECD Zawartość rtęci (0,001-0,08) mg/kg Metoda spektrometrii atomowej absorbcji z amalgamacją Zawartość kadmu i ołowiu Cd (1,0-3,0) µg/kg Pb (1,0-40,0) µg/kg Metoda spektrometrii atomowej absorbcji GFAAS Zawartość trenbolonu Zakres od: Trenbolon od 0,677 µg/kg - tkanka od 1,960 µg/l - mocz od 0,758 µg/l - woda Metoda ELISA Stężenie etynyloestradiolu Zakres od: Etynyloestradiol od 0,992 µg/l - mocz od 0,781 µg/l woda Metoda ELISA PB-PBC/01 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/02 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/09 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/07 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/23 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/25 Edycja 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 4/51

5 Próbki mięśni zwierzęcych Próbki moczu zwierzęcego Próbki wody Próbki surowicy krwi zwierzęcej Próbki surowicy krwi zwierzęcej Próbki tłuszczów zwierzęcych Próbki mleka Próbki jaj Próbki miodu Próbki mięśni zwierzęcych Próbki wody Próbki materiału biologicznego Próbki mieszanek paszowych, Próbki materiału paszowego: - próbki mleka - próbki kazeiny Próbki żywności: - próbki mleka, - próbki mleka w proszku, - próbki jaj Próbki mięśni zwierzęcych Próbki mięśni zwierzęcych Zawartość metylotestosteronu Zakres od: Metylotestosteron od 0,394 µg/kg - tkanka od 1,370 µg/l - mocz od 1,151 µg/l - woda Metoda ELISA Stężenie 17 β-estradiolu Zakres od: 17β-estradiol 0,092 µg/l Metoda ELISA Stężenie testosteronu Zakres od: Testosteron od 0,476 µg/l Metoda ELISA Zawartość octanu medroksyprogesteronu Zakres : Octan medroksyprogesteronu od 0,795 µg/kg Metoda ELISA Zawartość chloramfenikolu Zakres od: 0,180 µg/kg tkanka 0,120 µg/l mleko 0,178 µg/kg jaja 0,271 µg/l mocz 0,135 µg /l woda 0,141 µg/kg - miód 0,4 µg/kg - pasze 0,4 µg/kg kazeina (pasze) 0,4 µg/kg mleko (pasze) Metoda ELISA Zawartość miedzi i żelaza Cu (0,017 5,00) mg/kg Fe (0,013 6,00) mg/kg Metoda spektrometrii absorpcji atomowej FAAS Zawartość hormonów naturalnych i anabolicznych Heksestrol (0,4 3,0) µg/kg Zeranol (0,4 3,0) µg/kg Taleranol (0,4 3,0) µg/kg DES (0,4 3,0) µg/kg Dienestrol (0,4 3,0) µg/kg 19nortestosteron (0,4 3,0) µg/kg Trenbolon (0,4 3,0) µg/kg Metoda chromatografii gazowej GC-MS PB-PBC/26 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/27 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/28 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/30 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/17 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/05 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/34 Edycja 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 5/51

6 Próbki moczu zwierzęcego Próbki wody Próbki moczu zwierzęcego Próbki wątrób zwierzęcych Próbki mleka Próbki ryb Próbki mięśni zwierzęcych Próbki mleka Próbki jaj Próbki mięśni zwierzęcych Próbki mięśni ryb Próbki mięsa i produktów mięsnych Stężenie hormonów naturalnych i anabolicznych Heksestrol (0,4 3,0) µg/l Zeranol (0,4 3,0) µg/l Taleranol (0,4 3,0) µg/l DES (0,4 3,0) µg/l Dienestrol (0,4 3,0) µg/l 19nortestosteron (0,4 3,0) µg/l Trenbolon (0,4 3,0) µg/l Metoda chromatografii gazowej GC-MS Stężenie boldenonu (0,4-3,00) µg/kg Metoda chromatografii gazowej GC-MS Zawartość leków przeciwrobaczychmakrocyklicznych laktonów eprinomektyna (12 200) µg/kg abamektyna (12 200) µg/kg doramektyna (13 200) µg/kg iwermektyna (13 200) µg/kg moksydektyna (13 200) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-FLD Zawartość sulfonamidów sulfametazyna (28,0 200) µg/kg sulfamerazyna (27,0 200) µg/kg sulfadiazyna (27,0 200) µg/kg sulfametoksypirydazyna (25,0 200) µg/kg Sulfadimetoksyna (28,0 200) µg/kg sulametoksazol (26,0 200) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-DAD Zawartość fluorochinolonów Enrofloksacyna (17 500) µg/kg Ciprofloksacyna (15-500) µg/kg Difloksacyna ( ) µg/kg Norfloksacyna (4 150) µg/kg Sarafloksacyna (8 150) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-FLD Zawartość barwników zieleń malachitowa (1,87 20) ug/kg zieleń leukomalachitowa (1,97-20) ug/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-DAD/FLD Zawartość azotynów i azotanów NaNO3 (32,8 493) mg/kg NaNO2 (6,7-197) mg/kg Metoda spektrofotometryczna PB-PBC/34 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/35 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/20 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/ 16 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/18 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/39 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/42 Edycja 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 6/51

7 Próbki pasz - próbki mieszanek paszowych - próbki materiałów paszowych Próbki wody Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki wody Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki mieszanek paszowych Próbki premiksów paszowych Zawartość nitrofuranów Zakres dla wody: Furazolidon (0,6 60) µg/l Nitrofurazon (0,6 60) µg/l Nitrofurantoina (0,6 60) µg/l Furaltadon (0,6 60) µg/l Zakres dla pasz Furazolidon (0,01 6) mg/kg Nitrofurazon (0,01 6) mg/kg Nitrofurantoina (0,01 6) mg/kg Furaltadon (0,01 6) mg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-DAD Zawartość mikotoksyn Ochratoksyna A Ochratoksyna A (1,4-150) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-FLD Zawartość hormonów anabolicznych DES (1,00 400) µg/l Dienestrol (1,00 400) µg/l Heksestrol (1,00 400) µg/l 19nortestosteron (1,00 400) µg/l Trenbolon (1,00 400) µg/l Octan trenbolonu (1,00 400) µg/l Zeranol (1,00 400) µg/l MPA (1,00 400) µg/l Metoda chromatografii cieczowej HPLC-DAD Zawartość pestycydów chloroorganicznych Zakres HCB (0,002 0,020) mg/kg αhch (0,002 0,020) mg/kg γhcb (0,002 0,020) mg/kg βhcb (0,004 0,050) mg/kg Heptachlor (0,004 0,050) mg/kg Aldryna (0,002 0,020) mg/kg Epoksyd heptachloru (0,003 0,100) mg/kg DDE pp (0,004 0,100) mg/kg Dieldryna (0,003 0,100) mg/kg Endryna (0,003 0,100) mg/kg ppddd (0,004 0,100) mg/kg opddt (0,006 0,200) mg/kg ppddt (0,007-0,200) mg/kg opdmdt (0,02 0,500) mg/kg ppdmdt (0,02 0,500) mg/kg Metoda chromatografii gazowej GC-ECD Zawartość selenu Selen (0, ) mg/kg Metoda spektrometrii absorpcji atomowej HG-AAS PB-PBC/54 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/55 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/51 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/52 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/14 Edycja 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 7/51

8 Próbki mięsa i produktów mięsnych Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Zawartość białka (4,4 26,6) % Metoda Kjeldahla Zawartość popiołu całkowitego (0,47 5,91) % Metoda wagowa Zawartość fosforu (0,03 1,08) % Metoda wagowa Zawartość fosforu dodanego do produktu w przeliczeniu na P2O5 w % lub mg/kg Metoda z obliczeń Zawartość tkanki łącznej w mięsie, % Metoda z obliczeń Zawartość hydroksyproliny (0,04 0,45) % Metoda spektrofotometryczna Zawartość wody (34,9 78,1) % Metoda wagowa Zawartość soli kuchennej (0,60 5,20) % Metoda Mohra Zawartość tłuszczu (2,0 57,5) % Metoda Gerbera Zawartość białka (0,5 86,0) % Metoda Kjeldahla Zawartość fosforu (0,07 7,00) % Metoda spektrofotometryczna Zawartość popiołu (0,05 90,0) % Metoda wagowa Zawartość wilgotności i innych substancji lotnych (0,03 90,0) % Metoda wagowa Zawartość suchej masy (2,0 % - 100%) Metoda wagowa Zawartość włókna surowego (0,3 70,0) % Metoda wagowa Zawartość tłuszczu (0,4 60,0) % Metoda wagowa Obecność przetworzonego białka zwierzęcego Metoda mikroskopowa, jakościowa Od 0,1% zawartości PN-75/A Az3:2002 PN-ISO 936:2000 PN-A-82060:1999 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. (Dz. U nr 137 poz. 966) PN-ISO 3496:2000 PN-ISO 1442:2000 PN-73/A Az1:2002 PB-PBC/40 Edycja 1 z dnia r. nr 152/2009 z dnia r. Załącznik III C nr 152/2009 z dnia r. Załącznik III P nr 152/2009 z dnia r. Załącznik III M nr 152/2009 z dnia r. Załącznik III A nr 152/2009 z dnia r. Załącznik III I nr 152/2009 z dnia r. Załącznik III H nr 51/2013 z dnia r. Załącznik, punkt 2.1 Wersja strony A: Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 8/51

9 Próbki pasz - próbki mieszanek paszowych - próbki materiałów paszowych Próbki jaj Próbki mleka i przetworów mlecznych Próbki mięśni zwierzęcych Próbki mięśni ryb Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki premiksów paszowych Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki premiksów paszowych Stężenie promieniotwórcze radionuklidów Cs- 137 i Cs-134 Cs-137(0,6-4890) Bq/kg lub Bq/l Cs-134(0,6-4890) Bq/kg lub Bq/l Metoda spektrometrii promieniowania gamma Zawartość kongenerów PCB nr 28 (0,001 0,070) mg/kg nr 52 (0,001 0,070) mg/kg nr 101 (0,001 0,070) mg/kg nr 153 (0,001 0,070) mg/kg nr 138 (0,001 0,070) mg/kg nr 180 (0,001 0,070) mg/kg Metoda chromatografii gazowej GC-NPD Zawartość miedzi, cynku, żelaza, manganu miedź (0, ) mg/kg cynk (0, ) mg/kg żelazo (1, ) mg/kg mangan (0,23 500,0) mg/kg Metoda spektrometrii absorpcji atomowej FAAS Zawartość rtęci (0,0015 5,0) mg/kg Metoda spektrometrii absorpcji atomowej z amalgamacją Zawartość wapnia, potasu, sodu, magnezu, selenu Ca (0, ) g/kg K (0,003 30) g/kg Na (0,006 30) g/kg Mg (0,002 10) g/kg Se (0, ) g/kg Metoda spektrometrii absorpcji atomowej FAAS Zawartość arsenu (0,001 93,00) mg/kg Metoda spektrometrii absorpcji atomowej HG-AAS Zawartość ołowiu i kadmu Pb (0,001 50) mg/kg Cd (0,001 20) mg/kg Metoda spektrometrii absorpcji atomowej GFAAS PB-PBC/15 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/03 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/06 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/10 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/13 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/12 Edycja 3 z dnia r. PB-PBC/08 Edycja 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 9/51

10 Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki premiksów paszowych Próbki mięśni zwierzęcych Próbki wątrób zwierzęcych Próbki jaj Próbki mleka Próbki materiału biologicznego zwierzęcego pochodzenia Próbki materiału biologicznego zwierzęcego pochodzenia Próbki wątrób zwierzęcych Próbki mleka Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie jako Cl (0,2 10,0) % jako NaCl (0,33 17,00) % Metoda miareczkowa Mohra Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie jako Cl (0,17 12,13) % jako NaCl (0,31 20,00) % Metoda miareczkowa Volharda Zawartość wapnia Ca (0, ) g/kg Metoda spektrometrii absorpcji atomowej FAAS Zawartość arsenu (0,001 93,00) mg/kg Metoda spektrometrii absorpcji atomowej HG-AAS Zawartość neuroleptyków Azaperon (15,0 300) µg/kg Karazolol (2,0-30) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-FLD Zawartość chloropromazyny Chloropromazyna (5,0 30) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-DAD Zawartość pestycydów fosforoorganicznych Chlorpiryfos etylowy (0,01-1,00) mg/kg Chlorpiryfos metylowy (0,01-1,00) mg/kg Chlorfenwinfos (0,01-1,00) mg/kg Diazynon (0,01-1,00) mg/kg Dichlorfos (0,01-1,00) mg/kg Dimetoat (0,01-1,00) mg/kg Fenchlorfos (0,01-1,00) mg/kg Malation (0,01-1,00) mg/kg Paration etylowy (0,01-1,00) mg/kg Paration metylowy (0,01-1,00) mg/kg Metoda chromatografii gazowej GC-NPD PB-PBC/44 Edycja 1 z dnia r. nr 152/2009 z dnia r. Załącznik III Q PB-PBC/13 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/12 Edycja 3 z dnia r. PB-PBC/38 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/37 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/04 Edycja 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 10/51

11 Próbki mieszanek paszowych Zawartość pestycydów Próbki materiałów paszowych fosforoorganicznych Chlorpiryfos etylowy (0,01-1,00) mg/kg Chlorpiryfos metylowy (0,01-1,00) mg/kg Chlorfenwinfos (0,01-1,00) mg/kg Diazynon (0,01-1,00) mg/kg Dichlorfos (0,01-1,00) mg/kg Dimetoat (0,01-1,00) mg/kg Fenchlorfos (0,01-1,00) mg/kg Malation (0,01-1,00) mg/kg Paration etylowy (0,01-1,00) mg/kg Paration metylowy (0,01-1,00) mg/kg Próbki materiału biologicznego zwierzęcego pochodzenia Próbki wody Próbki miodu Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki mieszanek paszowych Próbki mieszanek paszowych dla drobiu Próbki mięsa i produktów mięsnych Metoda chromatografii gazowej GC-NPD Zawartość beta-agonistów Brombuterol (0,183 20,00) µg/kg Klenbuterol (0,171 20,00) µg/kg Mabuterol (0,173 20,00) µg/kg Mapenterol ( 0,109 20,00) µg/kg Raktopamina (0,260 20,00) µg/kg Salbutamol (0,441 20,00) µg/kg Terbutalina (0,871 20,00) µg/kg Zilpaterol (0,235 20,00) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej LC/MS/MS Zawartość sulfonamidów Sulfacetamid (17,0-250,0) µg/kg Sulfatiazol (24,0-250,0) µg/kg sulfametazyna (25,0 250,0) µg/kg sulfamerazyna (24,0 250,0) µg/kg sulfametoksypirydazyna (25,0 250,0) µg/kg Sulfadimetoksyna (24,0 250,0) µg/kg Sulfametoksazol (25,0 250,0) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-FLD Zawartość mikotoksyn zearalenonu Zearalenon ( ) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-FLD Zawartość cukrów po inwersji w przeliczeniu na sacharozę (0,59-60,00)% Metoda miareczkowa Luff-Schoorla Szacowanie energii metabolicznej Metoda z obliczeń Obliczanie wartości energetycznej Metoda z obliczeń PB-PBC/53 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/60 Edycja 3 z dnia r. PB-PBC/63 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/56 Edycja 1 z dnia r. nr 152/2009 z dnia r. Załącznik III J nr 152/2009 z dnia r. Załącznik VII PB-PBC/64 Edycja 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 11/51

12 Badane obiekty / Grupa obiektów Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki materiału biologicznego zwierzęcego pochodzenia Próbki moczu zwierzęcego Próbki materiału biologicznego zwierzęcego pochodzenia Próbki mięśni zwierzęcych Próbki mleka Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki premiksów paszowych Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Zawartość skrobi (1,28 90)% Metoda polarymetryczna Zawartość benzoimidazoli Albendazolu 2-amino-sulfon ( ) µg/kg 5-hydroksy- tiabendazol (32-100) µg/kg Albendazolu sulfotlenek ( ) µg/kg Amino-mebendazol (94 400) µg/kg Tiabendazol (29 100) µg/kg Albendazolu sulfon ( ) µg/kg Fenbendazolu sulfotlenek ( ) µg/kg 2-amino-flubendazol ( ) µg/kg Hydroksyl-mebendazol (53 200) µg/kg Kambendazol ( ) µg/kg Fenbendazolu sulfon ( ) µg/kg Oksybendazol ( ) µg/kg Mebendazol (71 200)µg/kg Flubendazol ( ) µg/kg Fenbendazol (51 200) µg/kg Ketotriklabendazol ( ) µg/kg Triklabendazolu sulfotlenek (94-500) µg/kg Triklabendazolu sulfon (98-500) µg/kg Triklabendazol ( ) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-DAD Zawartość tyreostatyków Tapazol (0,790 30,00) µg/kg Tiouracyl (0,730 30,00) µg/kg Metylotiouracyl (0,962 30,00) µg/kg Propylotiouracyl (0,810 30,00) µg/kg Fenylotiouracyl (0,850 30,00) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej LC/MS/MS Zawartość metabolitów nitrofuranów AOZ (0,6 2,0) µg/kg AMOZ (0,7 2,0) µg/kg SEM (0,5 2,0) µg/kg AHD (0,6 2,0) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej LC/MS/MS Zawartość nikarbazyny Nikarbazyna (0,12-100) mg/kg Metoda chromatografii cieczowej HPLC-DAD Zawartość azotynów Zakres dla pasz: azotyn sodu (1-150) mg/kg Zakres dla mączki rybnej: azotyn sodu (4-150) mg/kg Metoda spektrofotometryczna / kolorymetryczna nr 152/2009 z dnia r. Załącznik III L. PB-PBC/19 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/69 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/50 Edycja 2 z dnia r. PB-PBC/71 Edycja 1 z dnia r. PB-PBC/58 Edycja 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 12/51

13 Badane obiekty / Grupa obiektów Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki mieszanek paszowych Próbki materiałów paszowych Próbki premiksów paszowych Zawartość środków ochrony roślin Cyprokonazol (0,01-0,30) mg/kg Propikonazol (0,01-0,30)mg/kg Epoksykonazol (0,01-0,30)mg/kg Bromukonazol (0,01-0,30)mg/kg Fluchinkonazol (0,01-0,30)mg/kg Alfa-cypermetryna (0,01-0,30)mg/kg Esfenwalerat (0,02-0,30)mg/kg Difenkonazol (0,01-0,30)mg/kg Azoksystrobina (0,01-0,30)mg/kg Pirimifos metylowy (0,01-0,30)mg/kg Fenpropimorf (0,01-0,30)mg/kg Flusilazol (0,01-0,30)mg/kg Tebukonazol (0,01-0,30)mg/kg Buprofezyna (0,01-0,30)mg/kg Krezoksym metylowy (0,01-0,30)mg/kg Trifloksystrobina (0,02-0,30)mg/kg Bifentryna (0,01-0,30)mg/kg Cypermetryna (0,02-0,3)mg/kg Deltametryna (0,02-0,30)mg/kg Cyprodinil (0,01-0,30)mg/kg Fludioksonil (0,02-0,30)mg/kg Boskalid (0,03-0,30)mg/kg Flutriafol (0,05-0,3)mg/kg Diazynon (0,01-0,30)mg/kg Chlorpiryfos metylowy (0,01-0,30)mg/kg Chlorpiryfos (0,01-0,30)mg/kg Paration metylowy (0,01-0,30)mg/kg Malation (0,01-0,3)mg/kg Fenitrotion (0,01-0,3)mg/kg Paration etylowy (0,01-0,3)mg/kg Chlorfenvinfos (0,01-0,3)mg/kg Fention (0,01-0,3)mg/kg Trichlorfon (0,01-0,3)mg/kg Fenwalerat (0,01-0,3)mg/kg Lambda-cyhalotryna (0,01-0,3)mg/kg Fenchlorfos (0,01-0,3)mg/kg Dichlorfos (0,01-0,3)mg/kg Metoda chromatografii gazowej GC-MS/MS Zawartość mocznika Mocznik (0,4-40)% Metoda spektrofotometryczna Zawartość kobaltu i molibdenu Co (0,1-20)mg/kg Mo (0,3-10)mg/kg Metoda spektrometrii atomowej absorpcji ETAAS Co ( )mg/kg Metoda spektrometrii atomowej absorpcji FAAS PB-PBC/73 Edycja 2 z dnia r. nr 152/2009 z dnia r. Załącznik III D PB-PBC/75 Edycja 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 13/51

14 Surowica krwi bydła, owiec i kóz Surowica krwi bydła i małych przeżuwaczy Surowica krwi nieparzystokopytnych Krew bydła i małych przeżuwaczy Surowica krwi bydła Surowica krwi bydła Krew i tkanki świń oraz dzików Pracownia Serologii ul. Brynowska 25a Katowice Obecność przeciwciał przeciwko Brucella spp. Metoda OKAP Obecność przeciwciał przeciwko Coxiella burnetii (gorączka Q) Metoda OWD Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi NZK Metoda AGID (test Cogginsa) Obecność RNA wirusa choroby niebieskiego języka (BTV) Metoda real time PCR Obecność przeciwciał przeciwko Brucella spp. Metoda OA Obecność przeciwciał przeciwko Brucella spp. Metoda OWD Obecność DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) Metoda real time PCR Zakres elastyczny PB-PS/18 Edycja 1 z dnia r. opracowana na podstawie instrukcji Nr 27/2003 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 czerwca 2003 r. Nr GIWzVII.420/lab-4/2003 PB-PS/13 Edycja 1 z dnia r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 listopada 2004 r. Nr GIWzVIII.400/lab-51/2004 PB-PS/04 Edycja 3 z dnia r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testu LAB-EZ/EIA Equine Infectious Anemia Virus Antybody Test Kit PB-PS/15 Edycja 2 z dnia r. opracowana na podstawie instrukcji producenta zestawu diagnostycznego ADIAVET BTV REAL TIME PB-PS/19 Edycja 1 z dnia r. opracowana na podstawie instrukcji Nr 26/ 2003 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 czerwca 2003 r. Nr GIWzVII.420/lab-3/2003 PB-PS/20 Edycja 1 z dnia r. opracowana na podstawie instrukcji Nr 28/2003 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 czerwca 2003 r. Nr GIWzVII.420/lab-5/2003 PB-PS/23 Edycja 1 z dnia r. opracowana na podstawie instrukcji producentów zestawów diagnostycznych QIAamp DNA Mini Kit, QuantiFast Probe PCR. Surowica krwi zwierzęcej Obecność przeciwciał Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) PB-PS/14 1) 1) Dopuszcza się modyfikację, opracowanie procedur badawczych. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 14/51

15 Pracownia Serologii ul. Brynowska 25a Katowice Tkanka mózgowa zwierząt Badane cechy i metody badawcze Obecność antygenu wirusa wścieklizny Metoda immunofluorescencji bezpośredniej PB-PS/17 Edycja 1 z dnia r. opracowana na podstawie instrukcji Nr 37/2003 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 czerwca 2003 r. Nr GIWzVII.420/lab-14/2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 15/51

16 Pracownia Patologii i Bakteriologii ul. Brynowska 25a Katowice Próbki plastrów z czerwiem, próbki miodu i zapasów pokarmu Obecność Paenibacillus larvae Metoda mikrobiologiczna, hodowlana, płytkowa z potwierdzeniem biochemicznym i mikroskopowym PB-PB/07 Edycja 2 z dnia r opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza nr GIW z VIII.400/lab-2/2006 z dnia 2 stycznia 2006 r. Próbki materiału biologicznego zwierzęcego pochodzenia Próbki środowiskowe Próbki pasz Próbki wody Elastyczny zakres akredytacji Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym PN-EN ISO ) 1) Dopuszcza się stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych w ramach obiektu/grupy obiektów Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 16/51

17 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Będzinie Terenowy Punkt Wytrawiania Zakład Mięsny HEMAX H.M. Blachlińscy, Spółka Jawna ul. 27 Stycznia 76, Dobieszowice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 17/51

18 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Bielsku-Białej Terenowy Punkt Wytrawiania - Rzeźnictwo i Handel Kapecki Sp.J. ul. Jaworowa 3, Kozy Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 18/51

19 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Cieszynie Terenowy Punkt Wytrawiania - P.H.Z. JUR-GAST Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, ul. Przemysłowa 2, Wisła Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 19/51

20 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Gliwicach Terenowy Punkt Wytrawiania Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa DIAGNOL Pondo Stanisław, ul. Wilkowicka 55, Toszek Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 20/51

21 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Gliwicach Terenowy Punkt Wytrawiania - Zakład Produkcyjno-Usługowy Tadeusz Marciniszyn, Pniów, ul. Pyskowicka 2, Pyskowice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 21/51

22 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Katowicach Terenowy Punkt Wytrawiania - Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsa BRONEX Paprota S.J., ul. Śląska 87 a, Świętochłowice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 22/51

23 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Kłobucku Terenowy Punkt Wytrawiania - Zakład Masarski Szczepan Bujak, Wilkowiecko, ul. Żołnierzy Września 25, Opatów Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 23/51

24 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Kłobucku Terenowy Punkt Wytrawiania Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Krzysztof Sitkiewicz ul. Tysiąclecia 35, Panki Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 24/51

25 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Kłobucku Terenowy Punkt Wytrawiania - Zakład Masarski Małgorzata i Eugeniusz Jędrycha Sp. J., Konieczki 53, Panki Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 25/51

26 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Kłobucku Terenowy Punkt Wytrawiania - Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Sp. J. Mieczysław Gwiździel, Marek Gwiździel, Leszek Konieczny ul. Stawowa 2, Parzymiechy Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 26/51

27 Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni w Kłobucku Terenowy Punkt Wytrawiania Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy POLMAR Mariusz Noga, ul. Rolnicza 5, Krzepice Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 28 sierpnia 2014 r. str. 27/51

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 21 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 437 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 kwietnia 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 27 Data wydania: 5 lipca 2013 r. Nazwa i adres J.S. HAMILTON

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Załącznik Nr 1 6 maja 2008 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ności usługowe wykraczające poza zakres działalności podstawowej CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH L.P. I. II. III.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 3 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 313

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo