Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za 2018 rok 7 marca 2019

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za 2018 rok 7 marca 2019"

Transkrypt

1 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za 2018 rok 7 marca 2019

2 Najważniejsze wydarzenia 2018 roku Sprzedaż lokali, w tym w IV kw. przy wysokich marżach Start 30 projektów z lokalami 34 projekty z lokalami terminowo zakończone Zakup działek z potencjałem budowy lokali Dom Construction z 426 lokalami w budowie udany start własnego generalnego wykonawstwa w Warszawie Szybki rozwój skali działania Grupy w Trójmieście i Wrocławiu 2

3 Wyniki finansowe 2018 podsumowanie Przekazania: lokale +24% r/r Przychody: mln PLN +18% r/r Marża brutto: 27,5% <0,1 p.p. r/r Zysk netto: 227 mln PLN +19% r/r Terminowe zakończenie wszystkich inwestycji i silna sprzedaż przełożyły się na wzrost liczby przekazanych lokali do rekordowego poziomu. Rekordowy poziom przychodów przy przewadze segmentu popularnego w strukturze przekazywanych projektów. Bardzo satysfakcjonująca marża potwierdzająca efektywność działania Grupy; bez alokacji ceny nabycia Euro Styl S.A., obciążającej wyniki trójmiejskich projektów, marża brutto ze sprzedaży wyniosłaby 31% Rekordowy zysk netto umożliwia rekomendację 9,05 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok Gearing : 7% Bardzo niskie zadłużenie Grupy pomimo kontynuacji wypłaty 100% zysku w postaci dywidendy od 6 lat i akwizycji Euro Styl S.A. w 2017 roku 3

4 Sytuacja rynkowa w 2018 roku Nadal przewaga popytu nad podażą i znaczący wzrost cen Sprzyjające czynniki makroekonomiczne wspierały popyt: bardzo silny wzrost płac oraz PKB, niskie stopy procentowe, niski poziom bezrobocia Duża konkurencja na rynku zakupu gruntów Problemy branży budowlanej z dostępnością siły roboczej oraz wzrostem kosztów materiałów w I półroczu. Wyraźna poprawa sytuacji w II półroczu Wysoki udział klientów gotówkowych ponad 40% ogółu transakcji w Dom Development 4

5 Kwartalna sprzedaż netto Sprzedaż netto lokali IV kw IV kw Zmiana IV kw III kw Zmiana Warszawa (9)% % Trójmiasto % % Wrocław % % Grupa Dom Development S.A (4)% % 5

6 Roczna sprzedaż netto Liczba lokali % % % % Wrocław Trójmiasto Warszawa 6

7 Segmentacja sprzedaży Segmentacja sprzedaży Grupy Kapitałowej 14% 16% 18% 21% 32% 23% 31% Segmentacja sprzedaży w 2018 r. na poszczególnych rynkach: 17% 16% 18% 22% 22% Wartość transakcji Warszawa Trójmiasto Wrocław 32% 38% 37% 32% 24% 29% 24% pow. 550 tys. PLN 34% 30% 6% tys. PLN 25% 24% 8% 23% 24% tys. PLN 25% 23% 26% 37% 30% 28% 25% 21% 26% 21% do 350 tys. PLN 16% 23% 60% do 350 tys tys tys. pow. 550 tys. Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym. 7

8 Oferta Liczba lokali Oferta Grupy w podziale na rynki Liczba lokali Warszawa Trójmiasto Wrocław Grupa Kapitałowa Dom Development /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2018 Lokale w budowie Lokale w projektach zakończonych 8

9 Starty projektów Liczba lokali projektów 13 projektów 19 projektów 29 projektów lokali w 30 projektach IV kw.: 926 III kw.: 281 II kw.: I kw.: Starty budów w IV kw. 2018: Warszawa: Apartamenty Marina Mokotów 2/1 (222) Apartamenty Marina Mokotów 2/2 (225) Wilno III etap 4 (116) Wilno III etap 5 (46) Trójmiasto: Idea budynek 9 (58) Locus budynek 1 (59) Wrocław: Piękna 21 (200)

10 Lokale w budowie Liczba lokali Lokale w budowie Wrocław Trójmiasto Warszawa Własne generalne wykonawstwo 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2018 Zewnętrzni generalni wykonawcy 10

11 Bank ziemi tylko grunty kupione Liczba lokali Wrocław Trójmiasto Warszawa 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/

12 Przekazania Liczba lokali Przekazania w podziale na rynki +24% +18% IV kw.: Liczba lokali Zmiana +3% +20% Warszawa % III kw.: 587 II kw.: I kw.: 416 Trójmiasto % Wrocław % Grupa Kapitałowa Dom Development %

13 Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wyniku mln PLN Lokale sprzedane i nieprzekazane I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wartość lokali mln PLN lokale, w tym: mln PLN 939 lokali gotowych; lokali w budowie, z czego kończy się w

14 Wyniki finansowe: Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat IV kw IV kw Zmiana Zmiana Przychody ze sprzedaży 749,0 724,0 3% 1 653, ,7 18% Przekazane lokale (szt.) % % Przychody na lokal (tys. PLN) 466,9 491,8 (5)% 455,4 479,6 (5)% Zysk brutto ze sprzedaży 208,6 201,8 3% 455,1 385,7 18% Marża brutto 27,8% 27,9% (0,1) p.p. 27,5% 27,5% - Zysk operacyjny (EBIT) 158,5 145,7 9% 282,0 235,4 20% Marża EBIT 21,2% 20,1% 1,1 p.p. 17,1% 16,8% 0,3 p.p. Zysk brutto 159,0 146,1 9% 282,6 236,2 20% Marża zysku brutto 21,2% 20,2% 1,0 p.p. 17,1% 16,8% 0,3 p.p. Zysk netto 128,8 116,8 10% 227,0 190,8 19% Marża zysku netto 17,2% 16,1% 1,1 p.p. 13,7% 13,6% 0,1 p.p. Zysk na akcję (PLN) 5,16 4,70 10% 9,10 7,67 19% IAS 18, dane w mln PLN 14

15 Wyniki finansowe: Bilans Skonsolidowany bilans Zmiana Kapitał własny 1 046, ,3 4,4% Dług netto / (gotówka netto)* 77,6 63,8 21,6% Gearing (dług netto/kapitały własne) 7,4% 6,4% 1,0 p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 41,91 40,31 4,0% Ilość akcji (mln szt.) 25,0 24,9 0,4% ROE (12M) 22,6% 20,5% 2,1 p.p. ROCE (12M) 20,3% 18,1% 2,2 p.p. *suma kredytów i obligacji pomniejszona o gotówkę (w tym środki na rachunkach powierniczych) IAS 18, dane w mln PLN 15

16 Gearing (dług odsetkowy netto / kapitały własne) 38,5% 5,6% 12,8% 2,2% 14,2% 4,8% 16,4% 6,4% 7,4% -6,1%

17 Wyniki finansowe: Cash Flow Cash flow Zysk (strata) przed opodatkowaniem 282,6 236,2 Zmiany stanu zapasów (124,3) (163,8) Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów 70,7 131,0 Zmiany innych elementów 'operacyjnych' 83,6 42,1 Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej 312,6 245,6 Odsetki zapłacone i otrzymane (10,6) (11,5) Zapłacony podatek dochodowy (69,3) (35,9) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 232,8 198,1 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (43,3) (212,9) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (186,6) (119,9) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2,8 (134,7) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 279,7 414,3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 282,5 279,7 17

18 9,00 8,00 Dywidenda na akcję (PLN) 8,5% 8,9% 10% 9% 100% % zysku netto 7,00 8% 80% 6,00 6,3% 6,4% 7% 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,1% 0,15 4,9% 3,3% 2,5% 1,5% 1,9% 2,04 4,4% 4,5% 2,20 2,25 0,80 0,80 0,90 1,50 7,60 5,05 3,68 3,25 9,05* * 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 60% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 56% 45% 25% 23% 3% 14% Stopa dywidendy wg kursu zamknięcia z ostatniego dnia z prawem do dywidendy *Rekomendacja Zarządu 18

19 Struktura zapadalności długu 160 mln PLN do do do do do Obligacje Kredyty Gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych) na dzień 31/12/2018 Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 31/12/2018 Dostępne linie kredytowe na dzień 31/12/ mln PLN 310 mln PLN 150 mln PLN 19

20 Podsumowanie: 2018 rok Bardzo silny popyt w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu Nowe grunty na ponad lokali lokale sprzedane z wysoką marżą lokali w ofercie Rozpoczęcie budowy lokali w 30 projektach lokali w budowie w ramach 37 projektów Skonsolidowany zysk netto za 2018 rok: 227 mln zł, wzrost o 19% r/r Wskaźnik zadłużenia netto: 7%; 78 mln zł długu netto 20

21 21

22 Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2019 Projekt Lokalizacja Liczba lokali Start przekazań Projekt Lokalizacja Liczba lokali Start przekazań Port Żerań etap 1 Warszawa 362 sty 19 Zielony Południk B2 Trójmiasto 26 paź 19 Scena Apartamenty Trójmiasto 61 sty 19 Zielony Południk B3 Trójmiasto 26 paź 19 I kw. Amsterdam etap 2 Warszawa 314 lut 19 Księże Nowe Wrocław 132 paź 19 Regaty faza 1 Warszawa 72 lut 19 Amsterdam etap 3 Warszawa 202 lis 19 Wilno VI etap 2 Warszawa 211 mar 19 Port Żerań etap 2 Warszawa 330 lis 19 II kw. Osiedle Beauforta B1 Trójmiasto 26 kwi 19 Osiedle Beauforta B4 Trójmiasto 21 lis 19 Idea B6 Trójmiasto 42 cze 19 Osiedle Beauforta B5 Trójmiasto 36 lis 19 Regaty faza 2 Warszawa 200 lip 19 IV kw. Zielony Południk B1 Trójmiasto 24 lis 19 Forma etap 2 faza 2 Warszawa 213 lip 19 Idea B8 Trójmiasto 38 lis 19 III kw. Idea B7 Trójmiasto 27 sie 19 Żoliborz Artystyczny etap 10 Warszawa 273 gru 19 Cybernetyki 17 etap 3 Warszawa 240 wrz 19 Apartamenty Dolny Mokotów Warszawa 153 gru 19 Studio Arte Wrocław 52 wrz 19 Osiedle Beauforta B6 Trójmiasto 27 gru 19 Osiedle Beauforta B7 Trójmiasto 27 gru 19 Zielony Południk B4 Trójmiasto 21 gru 19 Spektrum bud. C Trójmiasto 75 gru 19 Początek przekazań: zgodnie z harmonogramem / przyśpieszony / opóźniony 22

23 Załącznik 2a: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Warszawa liczba lokali, stan na 31/12/2018 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 9 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY REGATY LUDWIKI (NOWY) PALLADIUM (AKACJE) APARTAMENTY OGRODOWA WŁODARZEWSKA 70/ PORT ŻERAŃ (KOWALCZYKA) AMSTERDAM (SAMARYTANKA) MARINA MOKOTÓW CYBERNETYKI WILNO STACJA GROCHÓW (SIENNICKA) WILLE TANECZNA APARTAMENTY DOLNY MOKOTÓW (SOBIESKIEGO) RAZEM LEWA STRONA FORMA (MOTOROWA) RAZEM PRAWA STRONA PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI 23

24 Załącznik 2b: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Trójmiasto liczba lokali, stan na 31/12/ NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 9 1 IDEA SPEKTRUM OSIEDLE BEAUFORTA SCENA APARTAMENTY MEZZO ZIELONY POŁUDNIK POLANKI APARTAMENTY LOCUS OSIEDLE CIS (GDYNIA MORSKA) OSIEDLE PRZY BŁONIACH (RUMIA DĘBOGÓRSKA) DAWNA POCZTA (GDAŃSK MICKIEWICZA) POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH (NOWY) RAZEM TRÓJMIASTO PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI 24

25 Załącznik 2c: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Wrocław liczba lokali, stan na 31/12/2018 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 2 1 KSIĘŻE NOWE (RYBNICKA) IDYLLA (STABŁOWICKA) STUDIO ARTE KSIĘCIA WITOLDA PIĘKNA KURKOWA BUFOROWA GRABISZYŃSKA (NOWY) RAZEM WROCŁAW PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI 25

26 Załącznik 2d: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Podsumowanie stan na 31/12/2018 LOKALIZACJA LICZBA PROJEKTÓW W REALIZACJI LICZBA LOKALI W REALIZACJI LICZBA LOKALI W PRZYGOTOWANIU LICZBA LOKALI RAZEM WARSZAWA TRÓJMIASTO WROCŁAW RAZEM

27 Załącznik 3: Wpływ alokacji ceny nabycia Euro Styl S.A. na wyniki Grupy Zmiana Zysk brutto ze sprzedaży przed alokacją ceny nabycia Euro Styl S.A. 506,7 400,1 27% Marża brutto przed alokacją 30,6% 28,5% 2.1 p.p. Alokacja ceny nabycia Euro Styl S.A. (51,6) (14,4) 258% Zysk brutto ze sprzedaży 455,1 385,7 18% Marża brutto ze sprzedaży 27,5% 27,5% - Dane w mln PLN 27

28 Kontakt dla inwestorów: Adam Jarzębowski tel Zasady ujmowania wyników Euro Styl S.A.: Wolumen sprzedaży od II kw r. Inwestycje wprowadzone do realizacji cały 2017 rok Przekazania i wyniki finansowe od 8 czerwca 2017 r., t.j. od dnia akwizycji Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. 28

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I kwartał maja 2019

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I kwartał maja 2019 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za I kwartał 2019 7 maja 2019 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2019 roku Rekordowe przekazania i zyski w I kwartale; Wysoka sprzedaż: 926 lokali,

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2019

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2019 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za I półrocze 2019 23 sierpnia 2019 Najważniejsze wydarzenia II kwartału 2019 roku Wysoka sprzedaż kwartalna: 836 lokali, + 4 % r/r kontynuujemy

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za III kwartał października 2018

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za III kwartał października 2018 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za III kwartał 2018 26 października 2018 Najważniejsze wydarzenia III kw. 2018 Najwyższa sprzedaż kwartalna w tym roku: 946 lokali, +18% kw./kw.

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A.

Dom Development S.A. Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za I półrocze 2018 24 sierpnia 2018 Najważniejsze wydarzenia II kw. 2018 Sprzedaż kwartalna: 802 lokale, zgodnie z planem satysfakcjonujące marże

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2018

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2018 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za I kwartał 2018 26 kwietnia 2018 Najważniejsze wydarzenia I kw. 2018 Sprzedaż kwartalna: 848 lokali (+5% r/r) Start własnego generalnego wykonawstwa

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za rok marca 2018

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za rok marca 2018 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za rok 2017 7 marca 2018 Przejęcie za 260 mln zł Grupy Euro Styl S.A. około 10% rynku w Trójmieście Rekordowa skala działania po akwizycji Euro

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2017

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2017 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za I półrocze 2017 24 sierpnia 2017 II kw. 2017 Akwizycja Grupy Euro Styl S.A. sfinalizowana ze środków własnych za 260 mln Skokowy wzrost skali

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za III kwartał października 2017

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za III kwartał października 2017 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za III kwartał 2017 27 października 2017 III kw. 2017 Rekordowa skala działania po akwizycji Euro Styl Najwyższa sprzedaż kwartalna: 1.081 lokali

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2017

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2017 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2017 26 kwietnia 2017 Najważniejsze wydarzenia I kw. 2017 Największa w historii sprzedaż kwartalna: 806 lokali (+31% r/r) Ponad 50% lokali w budowie

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał października 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał października 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2016 25 października 2016 Najważniejsze wydarzenia III kw. 2016 Rekordowa sprzedaż kwartalna: 705 lokali Zakup 2 działek z łącznym potencjałem budowy

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2016 25 sierpnia 2016 Najważniejsze wydarzenia II kw. 2016 Rekordowa sprzedaż kwartalna: 701 lokali Rozpoczęcie budowy 1 349 lokali na 8 projektach

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok lutego 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok lutego 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2015 29 lutego 2016 2015 Szybki wzrost do rekordowych poziomów Zysk netto 80,8 mln zł (+44% r/r) Rekordowa sprzedaż - 2 383 lokale (+23% r/r) Rekordowe zakupy

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 25 kwietnia 2016 Najważniejsze wydarzenia Rekordowa sprzedaż I kw.: 615 lokali (+32% r/r) Przygotowanie 1 312 lokali na 9 projektach o wartości

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2014 26 lutego 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2014 26 lutego 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2014 26 lutego 2015 Budujemy wartość na solidnych fundamentach Jarosław Szanajca Prezes Zarządu Współzałożyciel Dom Development S.A. Od ponad 20 lat w branży

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY. w tys. PLN

GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY. w tys. PLN 2 3 GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 160 000 140 000 w tys. PLN 137 854 143 171 120 000 100 000 80 000 88 019 83 329 78 826 60 000 40 000 20 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 4 GRUPA

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W OSTATNICH LATACH

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W OSTATNICH LATACH 2 3 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W OSTATNICH LATACH 160 000 140 000 w tys. PLN 137 854 143 171 120 000 Średnia roczna stopa wzrostu: 13% 100 000 80 000 88 019 83 329 78 826 60 000 40 000 20 000 0 2014 2015 2016

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 29 SIERPNIA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 254,7 mln zł

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2015 ROK 1 KWIETNIA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : 1690 mieszkań (wzrost o

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r. Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 1 2 Spis treści 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 marca 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 marca 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 marca 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 27 marca 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 27 marca 2019 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 27 marca 2019 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

IQ 2019 KOMENTARZ. Szanowni Państwo, Regina Biskupska. Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

IQ 2019 KOMENTARZ. Szanowni Państwo, Regina Biskupska. Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. 2 3 KOMENTARZ Szanowni Państwo, Pierwszy kwartał br. Grupa Kapitałowa JHM DEVELOPMENT podsumowuje z wynikiem finansowym na poziomie 3 146 tys. złotych zysku netto. To wprawdzie spadek zysku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2019 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2019 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT S.A. JHM DEVELOPMENT: o sprzedaż mieszkań i domów MARYWILSKA 44, JHM1, JHM2: o wynajem powierzchni komercyjnych 2 3 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI WG PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 sierpnia, 2011

Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2011 r. Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017 Wyniki finansowe 3Q 2017 15 listopada 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 3Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA MARVIPOL DEVELOPMENT 1 PREZENTACJA INWESTORSKA WARSZAWA, wrzesień 2019 r. KAŻDY SZCZEGÓŁ TO POWÓD DO DUMY WPROWADZENIE MARVIPOL DEVELOPMENT 2 Emitent w skrócie MARVIPOL DEVELOPMENT 3 PROFIL SPÓŁKI Jedna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019 Wyniki finansowe i operacyjne IQ 2019 30 maj 2019 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I. Podsumowanie zarządcze Kluczowe działania

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 14 listopada 2012

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 14 listopada 2012 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 14 listopada 2012 Agenda 2 Grupa ROBYG w 1 kw. 3 kw. 2012 3 Inwestycje Grupy ROBYG W okresie 1 kw. 3 kw. 2012 4 Wyniki finansowe za 1 kw. 3 kw. 2012* * W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE PROFIL SPÓŁKI. Akcjonariat WYBRANE DANE FINANSOWE. Jedna z wiodących firm deweloperskich. Dwa segmenty działalności:

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE PROFIL SPÓŁKI. Akcjonariat WYBRANE DANE FINANSOWE. Jedna z wiodących firm deweloperskich. Dwa segmenty działalności: PROFIL SPÓŁKI Jedna z wiodących firm deweloperskich Dwa segmenty działalności: mieszkaniowy magazynowy Spółka, w następstwie podziału Marvipol S.A., przejęła, z dniem 1 grudnia 2017 r., działalność deweloperską

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA MARVIPOL DEVELOPMENT 1 PREZENTACJA INWESTORSKA WARSZAWA, 3 kwietnia 2019 R. KAŻDY SZCZEGÓŁ TO POWÓD DO DUMY MARVIPOL DEVELOPMENT 2 WPROWADZEN IE Emitent w skrócie MARVIPOL DEVELOPMENT 3 PROFIL SPÓŁKI Jedna

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT W 2010: NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO

DOM DEVELOPMENT W 2010: NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 10 marca 2011 DOM DEVELOPMENT W : NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO WZROST ROCZNEGO WOLUMENU SPRZEDAŻY O 75%, NAJWIĘCEJ NOWYCH INWESTYCJI WPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT ZAWIERA PRZEDWSTĘPNĄ UMOWĘ SPRZEDAŻY MAJĄCĄ NA CELU PRZEJĘCIE KONTROLI NAD GRUPĄ KAPITAŁOWĄ EURO STYL S.A.

DOM DEVELOPMENT ZAWIERA PRZEDWSTĘPNĄ UMOWĘ SPRZEDAŻY MAJĄCĄ NA CELU PRZEJĘCIE KONTROLI NAD GRUPĄ KAPITAŁOWĄ EURO STYL S.A. KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 17 maja 2017 DOM DEVELOPMENT ZAWIERA PRZEDWSTĘPNĄ UMOWĘ SPRZEDAŻY MAJĄCĄ NA CELU PRZEJĘCIE KONTROLI NAD GRUPĄ KAPITAŁOWĄ EURO STYL S.A. Dom Development S.A. ( Spółka ), największy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po III kwartałach 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 4Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 4Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 4Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r.

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. 29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. Kluczowe informacje za 6 m-cy 2013 (II kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 1.327

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2018 roku 11 maja 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2018 roku Solidny początek roku Zdecydowany

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ DOM DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa, 23 sierpnia 2018 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok 14 lutego 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2017 roku Rosnący wynik z działalności klientowskiej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1P 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, wrzesień 2014

Prezentacja wyników za 1P 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, wrzesień 2014 Prezentacja wyników za 1P 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Bydgoszcz, wrzesień 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Przychód z działalności e-commerce osiągnął w III kwartale 70 mln zł i wzrósł ponad

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 3Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, 19 listopada 2014

Prezentacja wyników za 3Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, 19 listopada 2014 Prezentacja wyników za 3Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Bydgoszcz, 19 listopada 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2016 ROK 22 MARCA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2016 ROKU Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 506,8 mln zł wobec 226,8 mln zł (wzrost o 123,4% r./r.)

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 1Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 1Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA MARVIPOL DEVELOPMENT 1 PREZENTACJA INWESTORSKA WARSZAWA, 4 KWIETNIA 2018 R. KAŻDY SZCZEGÓŁ TO POWÓD DO DUMY WPROWADZENIE MARVIPOL DEVELOPMENT 2 Marvipol Development w skrócie MARVIPOL DEVELOPMENT 3 PROFIL

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, czerwiec 2019 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, czerwiec 2019 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1 2019 r. Warszawa, czerwiec 2019 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1 2019 * Nie uwzględniając rezygnacji na projekcie Young City 2 z powodu przedłużających się procedur administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 24 maja 2018 r.

Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 24 maja 2018 r. Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 24 maja 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Seria Ticker Wartość emisji (mln zł) Kupon Data emisji Data wykupu Zabezpieczenie Rynek notowań D

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2018 r. Warszawa, 29 marca 2019 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2018 r. Warszawa, 29 marca 2019 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2018 r. Warszawa, 29 marca 2019 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 2018 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE PROFIL SPÓŁKI WYBRANE DANE FINANSOWE. Akcjonariat. Jedna z wiodących firm deweloperskich. Dwa segmenty działalności:

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE PROFIL SPÓŁKI WYBRANE DANE FINANSOWE. Akcjonariat. Jedna z wiodących firm deweloperskich. Dwa segmenty działalności: PROFIL SPÓŁKI Jedna z wiodących firm deweloperskich Dwa segmenty działalności: mieszkaniowy magazynowy WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE Indeks sektorowy WIG-Nieruchomości ISIN PLMRVDV00011 Liczba akcji 41.652.852

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1P 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 1P 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 1P 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Przychód z działalności e- commerce osiągnął w II kwartale 70 mln zł i wzrósł ponad

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU 29 września 2017 r. PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2017 ROKU Rekordowa sprzedaż w 1H 17 r. sprzedano 200 lokali, wzrost o 4,1 % 1Q/2Q 17. Atrakcyjny

Bardziej szczegółowo

Liczba sprzedanych lokali*

Liczba sprzedanych lokali* GRUPA ROBYG Prezentacja inwestorska Warszawa,, 17 lipca 2012 Warszawa 1 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki 2 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2013 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ DOM DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DOM DEVELOPMENT S.A. W 2018 ROKU Warszawa, 6 marca 2019 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo