Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. Materiały i metody. Dr Grażyna Adamczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Materiały i metody. Dr Grażyna Adamczyk"

Transkrypt

1 Materiały i metody Dr Grażyna Adamczyk

2 Materiały Źródła informacji

3 Klasyfikacja źródeł informacji Źródła informacji Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne Wtórne Pierwotne Krajowe Zagraniczne Wtórne Pierwotne Wtórne Pierwotne

4 Źródła wtórne wewnętrzne Dokumenty sprawozdawcze dokumentacja sprawozdawcza działalności firmy sprawozdania GUS sprawozdania wewnętrzne np. z wyjazdów analizy działalności firmy (np. finansowa, marketingowa) prospekty emisyjne spółek giełdowych Dokumenty planistyczne Dokumentacja planistyczna w zakresie: planów i programów rozwoju, biznesplanów, planów funkcjonalnych (produkcja, budżet, sprzedaż), prognoz rozwoju technologicznego, technicznego.

5 Źródła wtórne wewnętrzne Dokumenty ewidencyjne ewidencja finansowo-księgowa, dokumentacja sprzedaży i magazynowania, dokumentacja materiałowo-techniczna, dokumentacja kadry-płace, oświadczenia podatkowe. Dokumenty kontrolne raporty i wnioski pochodzące z kontroli, zalecenia pokontrolne, dokumentacja z zakresu działalności marketingowej

6 Źródła wtórne zewnętrzne Źródła krajowe GUS i WUS-y Urzędy administracji i władzy państwowej Instytucje finansowe np. GPW Izby handlowo-gospodarcze Zrzeszenia i Związki Uczelnie i instytuty naukowo-badawcze Agencje badawcze

7 Źródła wtórne zewnętrzne Źródła krajowe Agencje badań rynku, opinii społecznej, marketingowe Wydawnictwa Redakcje czasopism Firmy tworzące bazy danych (marketing bezpośredni) Centra informacji naukowej, przemysłowej Spisy powszechne Książki adresowe (np. Ogólnopolski Spis Teleadresowy) Portale internetowe

8 Publikacje GUS Roczniki statystyczne Studia i analizy statystyczne Prace zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN Informacje i opracowania statystyczne Zeszyty metodyczne i klasyfikacje Badania koniunktury Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Biuletyny, czasopisma, foldery, informatory

9 Źródła wtórne zewnętrzne Źródła zagraniczne Eurostat Komisja Europejska Urząd Wydawnictw Wspólnoty Europejskiej Europejski Bank Centralny Banki zagraniczne Zagraniczne izby handlowe i przemysłowe

10 Źródła wtórne zewnętrzne Źródła zagraniczne Związki branżowe Przedstawicielstwa dyplomatyczne Wydawnictwa prasy zagranicznej Instytuty gospodarcze, uniwersytety Spisy powszechne (ludności, przedsiębiorstw, handlu) Zagraniczne portale internetowe

11 Internet jako źródło informacji Informacje wtórne Akty prawne i normatywne Publikacje statystyczne Raporty z badań rynku Bazy danych Informacje on line (np. notowania giełdowe, informacje prasowe) Informacje z ostatniej chwili (newsy) Informacje znajdujące się na stronach internetowych tylko czasowo Czasopisma, książki

12 Źródła pierwotne Wewnętrzne źródła pierwotne: Pracownicy, Wytwarzane produkty, Opakowania, Próbki towarów, Środki promocji.

13 Źródła pierwotne Zewnętrzne krajowe źródła pierwotne: Produkty konkurencyjne, Opakowania produktów konkurencyjnych Aktualni i potencjalni klienci przedsiębiorstwa, Społeczeństwo jako całość Odpadki i makulatura konkurentów Zewnętrzne zagraniczne źródła pierwotne

14 Internet jako źródło informacji Informacje pierwotne Wyniki badań internetowych: Ankiet pocztowych (e mail) Ankiet na stronach www Statystyki serwerów: Liczba odwiedzin Struktura geograficzna odwiedzających Rodzaj organizacji (przedsiębiorstwo, użytkownik) Struktura czasowa odwiedzin

15 Metody Metody zbierania danych

16 Metody zbierania danych Dane Rodzaj Wybrane metody Dane wtórne Dane wtórne wewnętrzne Dane wtórne zewnętrzne Wybór Kolekcjonowanie Studiowanie Wyszukiwanie Kompilacja Kopiowanie Notowanie Kupno gotowych zbiorów danych

17 Metody zbierania danych Dane Rodzaje pomiarów Formy pomiarów Wybrane metody pomiarów Pierwotne sondaże pośrednie Ankiety Ankieta pocztowa Ankieta prasowa Ankieta audytoryjna Ankieta bezpośrednia Dane pierwotne Inne sondaże pośrednie Metoda delficka Wywiad telefoniczny Inne Pierwotne sondaże bezpośrednie Wywiady Wywiad osobisty Wywiad grupowy Inne sondaże bezpośrednie Obserwacje Rejestracja i spis (panele) Degustacje i oceny próbek

18 Metody Metody analizy danych

19 Metody analizy danych Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Metoda badania struktur, powiązań i tendencji rozwojowych (Kramer, 1994). Analiza struktur danego zjawiska polega na wykryciu i zinterpretowaniu prawidłowości istniejących w układzie poszczególnych elementów wyodrębnionych według różnych, celowo dobranych kryteriów. Podstawową formą przedstawiania struktur zjawiska jest tzw.: szereg rozdzielczy. Najbardziej typowymi zjawiskami rynkowymi, które mogą być przedmiotem analizy strukturalnej, są między innymi: struktura popytu (jego wartość i ilość), struktura nabywców (według różnych ich cech), struktura podmiotowa i przedmiotowa rynku, struktura podmiotowa podaży, struktura dochodów ludności, struktura cen.

20 Metody analizy danych Wybrane mierniki statystyczne i metody analizy danych Mierniki statystyczne Wskaźniki struktury i natężenia (proporcje, odsetki, tempo wzrostu) Miary tendencji centralnej (średnie klasyczne, średnie pozycyjne) Miary dyspersji (wariancja, odchylenie standardowe)

21 Metody analizy danych Jednowymiarowe metody analizy danych Metody estymacji (szacowanie nieznanych parametrów na podstawie znanych wartości statystyk) Metody testowania hipotez (weryfikacja prawdziwości hipotez statystycznych za pomocą testów)

22 Metody analizy danych Wielowymiarowe metody analizy danych Metody analizy zależności (jedna, dwie lub więcej zmiennych zależnych) Tabulacja wielodzielna Metody analizy współzależności (współzależność zmiennych, podobieństwo między obiektami ) Analiza czynnikowa, analiza skupień Metody prognozowania Jakościowe Ekstrapolacyjne Przyczynowo-skutkowe

23 Metody analizy danych Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Case study Metoda case'owa, czyli analiza przypadku, polega przede wszystkim na analizowaniu i omawianiu prawdziwych sytuacji Analizowanie case'ów rozwija umiejętność krytycznego i kreatywnego myślenia, uczy widzieć problemy w ich złożonym kontekście, myśleć kategoriami ciągów konsekwencji podjętych decyzji i rozpatrywać problemy wielostronnie.

24 Metody analizy danych Zastosowanie: psychologia, socjologia, nauki polityczne, antropologia, historia i ekonomia, planowanie przestrzenne, administracja publiczna, nauki o zarządzaniu i pedagogika Istotą metody case'owej jest to, że uwzględnia ona całościowe podejście do obserwacji, rekonstrukcji i analizy badanych zjawisk. Metoda case'owa może brać pod uwagę albo pojedynczy przypadek albo przypadek zwielokrotniony (multiple case).

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH w2 str. 1 2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH Jak sformułować problem Ważne jest jasne i precyzyjne sformułowanie problemu do przeanalizowania, czyli ich zaprojektowanie. Pierwszym krokiem w każdym badaniu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONCEPCJA UTWORZENIA CENTRUM INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO A. Koncepcja organizacji i informatyzacji centralnego ośrodka zarządzającego

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo