2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH"

Transkrypt

1 w2 str PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH Jak sformułować problem Ważne jest jasne i precyzyjne sformułowanie problemu do przeanalizowania, czyli ich zaprojektowanie. Pierwszym krokiem w każdym badaniu jest uzyskanie pełnej zgodności poglądów w zespole. Skuteczne działanie jest możliwe tylko wtedy, gdy cały zespół wie, co i po co będzie robione. Ustalenie powodów, dla których warto badać dany problem Trzeba podjąć pewne kroki, aby współpracownicy skorygowali i zaakceptowali to, co ma być zrobione. Trzeba także problem zapisać. Do tego trzeba kilku godzin, a czasami kilku dni. Potem zadajmy sobie kilka wstępnych pytań. 1. Jakie są możliwe warianty działań? Jeśli nie ma żadnej alternatywy, to może badanie jest bezcelowe? 2. Przyjmijmy, że są możliwe warianty działań. Zatem a) czy istnieją co do nich różnice zdań? b) jak silne będzie ich poparcie lub wobec nich sprzeciwy? c) kto jest zwolennikiem czego? d) jaki powinien być stopień dokładności badań, aby przekonać do nich oponentów? 3. Czy poszczególne warianty są równie dobre czy skłaniamy się raczej do jednego z rozwiązań? 4. Jakie mogą być ujemne skutki błędnej decyzji?. Z tego wyniknie, jaką kwotę można przeznaczyć na badania. 5. Jakie mogą być pożądane skutki decyzji? 6. Czy dzięki badaniom da się podjąć trafniejszą decyzję? 7. Po rozważeniu podanych wyżej pytań powinno być jasne, czy przeprowadzenie badań jest realne. Wszystko to stanowi wstęp. Wskazane byłoby zapisanie naszych pytań i odpowiedzi, chociaż są tylko dla nas.

2 w2 str. 2 Uzyskanie opinii innych ludzi Wskazane jest zasięgnięcie opinii wielu innych osób. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy badania zamierzamy prowadzić samodzielnie, a dana dziedzina jest dla przedsiębiorstwa nowa. Oto przykład z dziedziny produkcji. Ktoś na produkcji albo w dziale marketingu, sprzedaży czy komórce badawczo-rozwojowej wpada na nowy pomysł. Albo występują naciski na podjęcie produkcji wyrobów, które konkurent właśnie wprowadził na rynek. Ten, kto wpadł na pomysł, nigdy nie potrafi ocenić go bezstronnie. Pojawi się grupa oponentów. To ważna grupa! Istnienie zwolenników i przeciwników pomysłu jest korzystne dla firmy. Co należy badać? Na jakim terenie geograficznym? Jakie metody będą najskuteczniejsze? Jakie tematy absolutnie muszą być uwzględnione?. Z kim konsultować pomysł? W przypadku produkcji będą to: działy projektowania wyrobu i technologiczne. Co prawda, ludzie ci będą zapewne rzecznikami własnych pomysłów. Pozyskanie ich ewentualnie z ich poprawkami to olbrzymi atut. działy sprzedaży i marketingu. Są oni ważni, bo dział sprzedaży potrafi szybko udowodnić, że wyrobu nie da się sprzedać dział reklamy i opakowań. Oni powiedzą, co chcieliby wiedzieć, aby wyrób się lepiej sprzedał. dział produkcji. Ludzie będą chcieli wiedzieć, jakie są dopuszczalne materiały, kolory, konfiguracja elementów,... Są tu duże możliwości obniżki kosztów. Należy też zwrócić uwagę na rynki zagraniczne, jeśli w grę wchodzi eksport. kilku dobrych klientów. Zawsze są zaprzyjaźnieni, dobrzy klienci, których można spytać o zdanie chyba, że zachodzi potrzeba utrzymania działania w tajemnicy. bankowcy. Bank przy niemal wszystkich problemach może udzielić pewnych wskazówek i porad.

3 w2 str. 3 Finansowe znaczenie problemu Już w fazie planowania badania trzeba określić, ile możemy przeznaczyć na nie czasu i pieniędzy. A więc: jakie są prawdopodobne krótko- i długoterminowe koszty podjęcia błędnej decyzji? Nowy wyrób może okazać się kukułczym jajem mimo naszych najlepszych chęci, ale może koszt badań jest porównywalny z kosztem błędnej decyzji? jakie są prawdopodobne krótko- i długoterminowe zyski wynikające z podjęcia trafnej decyzji? Odpowiedź też będzie prowadzić do ograniczenia kosztu badań. Jaki procent ewentualnego przyszłego zysku możemy poświęcić na to, aby w wyniku badań uzyskać pewność, że wyrób pójdzie? O co pytać? Rynek Klient (konsument, nabywca) O co pytać i w jakim celu? Jaka jest wielkość rynku (wartościowo w złotych i ilościowo w sztukach, tonach, metrach,...? Jakie są trendy na rynku i jakie zewnętrzne czynniki nań wpływają? Jaką strukturę ma rynek: - w przekroju branżowym, - w przekroju geograficznym, - w przekroju grup konsumentów? Jaki jest udział firmy w rynku (w procentach) i kim są konkurenci? Jakie są najbardziej obiecujące rynki zagraniczne i jakie są ich ceny? Kto kupuje nasze produkty (usługi): - konsumenci indywidualni (płeć, wiek, grupa dochodowa itp.), - konsumenci zbiorowi (przemysłowi wielkość, branża itp.)? Gdzie są ulokowani (gdzie mieszkają)? Ile i jak często kupują? Jakie potrzeby zaspakaja nasz produkt (usługa)? Jaki jest stosunek nabywców do naszej firmy oraz produktów (usług)?

4 w2 str. 4 Produkty (usługi) Działania marketingowe (marketingmix) Czy jakość jest satysfakcjonująca? Czy produkty mają wszystkie niezbędne cechy? Czy sprzedajemy po właściwej cenie? Jak nasze produkty (usługi) są używane? Jak można je porównać do produktów konkurencyjnych? Jakie są szanse rynkowe nowych produktów (usług)? W jakiej fazie cyklu życia znajdują się nasze produkty (usługi)? Czy dystrybucja produktów jest właściwa? Czy istnieje lepszy, efektywniejszy sposób dystrybucji produktów? Czy nasze wysiłki promocyjne (m.in. reklama) są efektywne i docierają do klientów, wpływając na ich decyzje? Czy zapewniamy właściwe usługi przed- i posprzedażne? Jaki jest wizerunek (image) ) firmy i czy wpływa na przyszłe plany? Po co pytać? W gospodarce rynkowej działanie firmy oznacza działanie w warunkach niepewności. Działania te wymagają alokacji zasobów firmy, zaś proces ten podlega ograniczeniom zewnętrznym i wewnętrznym. Wyróżnia się trzy poziomy decyzji: 1) decyzje dotyczące strategii, 2) decyzje dotyczące taktyki, 3) decyzje operacyjne. Decyzje strategiczne oraz niektóre decyzje taktyczne mają taka wagę, że do ich podjęcia informacje dostarczane przez badania marketingowe są niezbędne.

5 w2 str. 5 Podstawy źródłowe badań Źródła danych można podzielić na dwie grupy: 1) źródła pierwotne, 2) źródła wtórne. Źródła pierwotne obejmują informacje zbierane specjalnie dla określonych celów badawczych. Nazywamy je badania w terenie. Źródła wtórne są danymi zebranymi przez kogoś dla innych celów. Mówi się wtedy o badaniach gabinetowych. Od nich się rozpoczyna. Najbogatsze ich źródło w firmie to księgowość. Materiały wtórne podzielić na następujące grupy: publikacje książkowe i czasopisma fachowe przeglądy bibliograficzne i dokumentacyjne (informatory bibliograficzne, słowniki, encyklopedie itp.) wydawnictwa statystyczne GUS (roczniki statystyczne ogólne i branżowe, biuletyny statystyczne, informatory statystyczne). informacje statystyczne Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz innych ministerstw, wyniki badań instytutów resortowych oraz centralnych i regionalnych ośrodków badania rynku i konsumpcji, a także laboratoriów branżowych i specjalistycznych, wyniki badań placówek naukowo-badawczych (instytutów, uczelni i placówek PAN), sprawozdawczość przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych (kartoteki, faktury, sprawozdania itp.) Niezwykle cennym źródłem informacji jest internet.. Różne wyszukiwarki pozwalają w szybkim tempie dotrzeć do informacji przedstawionych na stronach WWW. Najważniejsze to m.in.: W witrynach można znaleźć wiele użytecznych wyszukiwarek.

6 w2 str. 6 W krajach wysoko rozwiniętych większość danych dotyczących firm jest udostępniana nieodpłatnie lub po cenach preferencyjnych. W warunkach polskich możliwości dotarcia do zewnętrznych źródeł wtórnych są zróżnicowane, a ich przydatność badawcza bywa dyskusyjna ze względu na zdarzającą się odmienność klasyfikacji danych, niesolidnie gromadzone lub zafałszowane czy niekompletne dane. Po wykorzystaniu źródeł wtórnych uruchamia się w zależności od potrzeb źródła pierwotne. Informacje te pochodzą z obserwacji i wywiadów różnych grup respondentów, którymi mogą być przedstawiciele różnych przedsiębiorstw i instytucji, personel handlowy i branżowy różnych komórek organizacyjnych i sklepów oraz klienci sklepów i domów towarowych, a także członkowie gospodarstw domowych oraz mieszkańcy miast, osiedli i wsi. Mówimy o badaniach wyczerpujących mają charakter pełny (np. spis powszechny ludności, kontrolny towarów, inwentaryzacja czy rejestracja bieżąca dostaw, utargów, urodzin). Badania niewyczerpujące maja wymiar niepełny. Przykładem badań pełnych może być sondaż, ankieta lub eksperyment. Badania wyczerpujące są na ogół bardziej kosztowne i czasochłonne niż badania niewyczerpujące, gdy tymczasem badania rynku wymagają szybkich i operatywnych decyzji. Z tego względu sięga się najczęściej do badań niepełnych, ale w miarę reprezentatywnych. Obszary badań marketingowych Badania rynku i sprzedaży - identyfikacja rynku, - badania postępowania konsumenta, - badania potencjału rynkowego, - badania udziału rynkowego, - analiza sprzedaży, - ustalenie kwot i obszarów sprzedaży, - testy rynkowe. Badania przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej - analiza trendów w dziedzinie gospodarowania, - analiza planów strategicznych (produktu-mix, inwestycji itp.), - analiza działalności wewnętrznej firmy.

7 w2 str. 7 Badania produktu - badania rozwoju nowego produktu, - badania opakowania, - badania konkurencyjności produktu, - testowanie istniejących produktów. Badania cen - badania struktury cen w linii produktu, - analiza punktu krytycznego (analiza break-even point) Badanie reklamy - analiza przekazów reklamowych, - analiza mediów reklamy, - analiza wydatków na reklamę, - analiza efektywności reklamy, - badania motywacyjne, - badania działalności reklamowej konkurentów. Badania dystrybucji - badania kanałów dystrybucji, - badania lokalizacji magazynów. Badania otoczenia działalności przedsiębiorstwa - analiza prawnych aspektów działań promocyjnych, - analiza aspektów ekologicznych w działalności firmy, - badania wartości społecznych w działalności gospodarczej. W działalności marketingowej ważna efektywność. Wymaga to wykształcenia w przedsiębiorstwie odpowiedniej komunikacji pomiędzy organami decyzyjnymi a wykonującymi badania marketingowe, odzwierciedlonej w strukturze organizacyjnej. Tak więc wszystkie MSI mają na celu zapewnienie systematycznego i ciągłego zbierania, przechowywania i klasyfikowania informacji odpowiedniej do podejmowania decyzji w procesie zarządzania. Niestety, często badania te traktowane są jako działalność administracyjna przeznaczona do wykonania przez mniej doświadczony personel. Podejmujący decyzje potrzebują dokładnych i szybkich informacji, gdy tymczasem badania marketingowe są długotrwałe i nie zawsze zapewniają odpowiednią trafność zebranych danych. To dlatego konieczna jest współpraca komórek badań marketingowych i centrum zarządzania w przedsiębiorstwie oraz wykonywanie badań przez doświadczonych badaczy.

8 w2 str. 8 Procedura projektowania badań marketingowych Podstawowe etapy procedury projektowania badań: 1) analiza sytuacji i określenie problemu badawczego, 2) wstępne zaprojektowanie procesu doboru próby 3) wybór metod zbierania danych ze źródeł wtórnych i pierwotnych 4) wybór instrumentów pomiarowych i ich wstępne zaprojektowanie 5) wybór metod redukcji i analizy danych uzyskanych z pomiarów, 6) zaplanowanie badania i określenie jego kosztów, 7) określenie wartości informacji otrzymanych z badania, 8) opracowanie propozycji badawczych. Analiza sytuacji i określenie problemu badawczego Rzadko się zdarza, aby decydenci jasno i precyzyjnie wiedzieli, jakie dane są im potrzebne do rozwiązania problemu decyzyjnego. Zadaniem badacza jest osiągnięcie wzajemnego porozumienia czyli szczegółowa analiza sytuacji, a następnie upewnienie się, jakie informacje są rzeczywiście potrzebne decydentowi. Analiza sytuacji - źródła wtórnych i pierwotnych w firmie: sprawozdania, zestawienia, raporty, wywiady, rozmowy z kompetentnymi osobami zarówno z przedsiębiorstwa jak i spoza niego. Badacz definiuje także problem decyzyjny. Jest to konieczne, bo jeśli problem decyzyjny zostanie źle opisany, to będzie także źle przełożony na problem badawczy, który może odbywać się na dwa sposoby: orientowanie problemu na decyzję, orientowanie problemu na fakt.

9 w2 str. 9 Transformacja problemu decyzyjnego na problem badawczy Analiza sytuacji Problem decyzyjny Rodzaje danych niezbędnych do rozwiązania problemu decyzyjnego (potrzeby informacyjne decydentów) Problem badawczy Hipotezy Pytania szczegółowe Np. rozwiązanie problemu decyzyjnego jak zaprojektować opakowanie nowego produktu? wymagałoby odpowiedzi m.in. na następujące pytania: czy nowe opakowanie ma być kontynuacją starego, czy powinno to być zupełnie zmienione opakowanie czy należy zaprojektować inny zestaw kolorów. Problem badawczy sformułowany na podstawie wymienionych pytań może brzmieć Ocena efektywności alternatywnych opakowań. Próba oceny skuteczności programu reklamy, wymagałaby odpowiedzi na pytania takie, jak: do jakich segmentów rynku dociera program reklamy, czy segmenty różnią się miedzy sobą, przy pomocy jakich środków najczęściej odbierany jest program reklamy.

10 w2 str. 10 Po zdefiniowaniu problemu należy przystąpić do budowy modelu, opisującego pożądane wyniki oraz związki pomiędzy wynikami a zmiennymi decyzyjnymi. W ramach modelu należy też dokonać sformułowania hipotez czyli próbnych wyjaśnień, których potwierdzenie lub odrzucenie będzie następować w dalszych etapach badań. Hipotezy ułatwiają proces tworzenia informacji, ponieważ sugerują, jakie informacje powinny pojawić się aby problem rozwiązać, a jakie są zbędne. Zakres podstawowych informacji potrzebnychdo rozwiązywania problemów badawczych Popularność firmy Koszty Konkurencyjność Sprawność instrumentów marketingowych Obrót (cena, dystrybucja, Firma Produkt Nabywcy Rynek Konkurenci Otoczenie Mocne i słabe strony produktu Image Liczba i wielkość grup nabywców Siła nabywcza Segmenty rynku Kanały rynku Tendencje zmian rynku takie, jak - wielkość Liczba konkurentów Intensywność konkurencji Tendencje rozwojowe gospodarki (wzrost, ceny, opodatkowanie itd.) Rozwój technologiczny promocja, itd.) Faza cyklu życia produktu Możliwości rozwoju produktu (nowości) Lokalizacja przestrzenna Stosunek nabywców do oferty przedsiębiorstwa - struktura - dynamika - udział własnego przedsiębiorstwa w rynku Image konkurentów Podobieństwa i różnice oferty konkurentów (produkt, cena, kanał dystrybucji) System wartości w społeczeństwie (stosunek do przemysłu, ochrony środowiska itp.) Polityka gospodarcza państwa Rozwój infrastruktury rynku

11 w2 str. 11 Wstępne zaprojektowanie procesu doboru próby Próba badawcza powinna odzwierciedlać możliwie dokładnie charakterystyczne właściwości całej badanej zbiorowości. Wszystkie metody doboru próby można podzielić na: metody doboru celowego - sformułowanie zasady tworzenia próby badawczej, pozwalającej na wybór obiektów, które posiadają z góry ustalone charakterystyki (dobór obiektów typowych, dobór proporcjonalny, dobór przez eliminację) metody doboru losowego - polegają na takim doborze próby, w którym wszystkie obiekty tworzące całą zbiorowość maja jednakowe szanse dostania się do tworzonej próby metody doboru celowo-losowego panel to stała reprezentacja całej zbiorowości wybrana do wielokrotnych badań, powtarzanych w regularnych odstępach czasu, z reguły o tym samym zakresie przedmiotowym. W badaniach marketingowych korzysta się najczęściej z panelu: sklepów, hurtowni, gospodarstw domowych, konsumentów, głównie w celu opracowania indeksów chłonności rynku, zmian cen itp. Etapy projektowania procesu doboru próby Lp. Nazwa etapu Opis czynności 1 Określenie populacji Ustalenie, kto lub co może być źródłem potrzebnej generalnej i badanej informacji.

12 w2 str Określenie jednostki próby Ustalenie podstawowej jednostki próby podanej pomiarowi. 3 Określenie wykazu populacji badanej Sporządzenie listy jednostek badanej populacji, z której będzie dobrana próba. 4 Określenie liczebności Ustalenie, z ilu jednostek ma się składać próba. próby 5 Wybór metody doboru próby: Ustalenie sposobu, w jaki zostaną dobrane jednostki próby. losowego Ustalenie metody losowego doboru próby przy znanym prawdopodobieństwie wylosowania każdej jednostki nielosowego Ustalenie metody nielosowego doboru próby celowego lub celowo-losowego 6 Zaplanowanie i pobranie próby Określenie przebiegu pobrania próby i jej pobranie określoną metodą w terenie. Wybór metod zbierania danych ze źródeł wtórnych i pierwotnych Rodzaje źródeł Rodzaje pomiarów Źródła wtór- Pomiary Formy pomiarów danych wewnętrznych wtór-zbieranie Wybrane metody pomiarów Wybór, kolekcjonowanie, studiowanie różnych źródeł wtórnych wewnątrz firmy

13 w2 str. 13 Źródła pierwotne Pomiary pierwotne Pierwotne sondaże pośrednie Pierwotne sondaże Eksperymenty Zbieranie danych zewnętrznych Ankiety Inne sondaże pośrednie Inne sondaże bezpośrednie Wyszukiwanie, kompilacja, kopiowanie, notowanie, kupno gotowych zbiorów danych Ankieta pocztowa Ankieta prasowa Ankieta audytoryjna Ankieta ogólna Ankieta bezpośrednia Metoda delficka Wywiad telefoniczny Pozostałe metody sondaży pośrednich Wywiad grupowy Metody projekcyjne Pomiary fizjologiczne Metody obserwacji Rejestracja i spis (panele) Degustacja i oceny próbek bezpośrednie Wywiady Wywiad osobisty Laboratoryjne Terenowe Metody symulacji Test rynkowy standardowy test rynkowy kontrolowany Metody ręczne Metody komputerowe Metody mieszane Wybór metody pomiaru jest jedną z kluczowych decyzji w projektowaniu badania. Na decyzję tę ma wpływ rodzaj potrzebnych danych oraz wartość potrzebnych informacji. Wybór instrumentów pomiarowych Klasyfikacja instrumentów pomiarowych Rodzaj instrumentu Nazwa instrumentu Przykłady zastosowania instrumentu

14 w2 str. 14 Instrumenty naturalne (zmysły) Instrumenty pomiarowe sztuczne Instrumenty konwencjonalne Instrumenty mechaniczne Wzrok, słuch Wzrok, smak, węch, dotyk Kwestionariusz Test Dziennik Instrukcja Metody obserwacji, studiowanie i wybór danych ze źródeł wtórnych Degustacje, oceny próbek towarowych i inne metody oceniania Ankiety Wywiady indywidualne Panele Metody projekcyjne Eksperymenty Metody panelowe Metody obserwacji Metody obserwacji Wywiady Metody symulacji Model Inne instrumenty konwencjonalne Wizometr Panele konsumentów Kamera Obserwacja Pomiary fizjologiczne Komputer Metody symulacji Psychogalwanometr Pomiary psychologiczne Skaner Panele sklepowe Tachistoskop Pomiary fizjologiczne Inne instrumenty mechaniczne

15 w2 str. 15 Wybór metod redukcji i analizy danych Dane uzyskane z pomiarów nie nadają się do bezpośredniego stosowania. Muszą zostać zredukowane czyli przystosowane do analizy. Oznacza to kontrolowanie, redagowanie, kodowanie, opisywanie poddawanie tabulacji i agregacji. Analiza polega na przetworzeniu zredukowanych danych na opisowe twierdzenia i wnioski o wzajemnych zależnościach między analizowanymi zmiennymi. Metody analizy danych wybiera się jeszcze przed rozpoczęciem pomiaru. Pozwala to na korekty metod pomiaru w taki sposób, aby analiza była najbardziej pełna. W tym celu użytecznie jest przeprowadzić pomiar pilotowy, a następnie jego wyniki poddać analizie. Pozwala to na dodatkowe sprawdzenie instrumentu pomiarowego i wprowadzenie ewentualnych zmian. Zaplanowanie badania i określenie jego kosztów Plan badań określa przede wszystkim czas i koszty badania. Plan badań dzieli proces badań na kolejne czynności, przyporządkowując każdej z nich czas jej trwania. Określa się ich wzajemne zależności, z czego wynika kolejność tych czynności. Na tej podstawie oblicza się szacunkowy czas ich trwania oraz termin najwcześniejszego rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności. Otrzymane dane służą do obliczenia całkowitego zapasu czasu dla każdej czynności. Niektóre z nich nie mają wcale zapasu czasowego: tworzą one ścieżkę krytyczną.

16 w2 str. 16 Rozważmy następujący plan badań: sporządzenie szkicu kwestionariusza przeprowadzenie próbnych wywiadów analiza wyników otrzymanych w próbnych wywiadach korekta kwestionariusza, jego druk przeprowadzenie wywiadów (praca w terenie) rozliczenie pracy w terenie redukcja i analiza danych pisanie raportu i jego prezentacja Określenie wartości informacji otrzymanych z badania Wartość informacji zależy od znaczenia decyzji, niepewności z nią związanej oraz wpływu uzyskanej w trakcie badania informacji na decyzję. Im wyższa jakość informacji, tym większą cenę gotów jest zapłacić decydent, zaś informacja doskonała to taka informacja, która usuwa całkowicie niepewność związaną z podjęciem decyzji. Opracowanie propozycji badawczych Zazwyczaj propozycje badawcze obejmują następujące pozycje: cel badania; tło badania, zawierające opis problemu decyzyjnego oraz czynników, kształtujących go; zakres badania z opisem danych, które trzeba zdobyć; sposób przeprowadzenia badania (metody, instrumenty itp.); plan organizacji badania i obliczenie kosztów; dodatkowe dane przydatne do zrozumienia projektu wyniki ewentualnego badania pilotowego.

17 w2 str. 17 Typowy proces badania marketingowego Faza przygotowania badania FAZA REALIZACJI BADANIA Projektowanie badania Dobór próby Budowa instrumentu pomiar. Zbieranie danych: - ze źródeł wtórnych - ze źródeł pierwotnych Redukcja, wstępna prezentacja Analiza danych Prezentacja, ocena wyników badania Metody projektowania Metody doboru próby Metody budowy instrumentu Metody zbierania danych Metody redukcji Projekt badania Próba minimalna, skład Instrument pomiarowy Dane surowe Dane czyste Metody analizy Dane przetworzone Metody prezentacji i oceny Informacja dla użytkownika DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI DLA NASTĘPNYCH BADAŃ CZYNNOŚCI METODY WYNIKI

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Materiały i metody. Dr Grażyna Adamczyk

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Materiały i metody. Dr Grażyna Adamczyk Materiały i metody Dr Grażyna Adamczyk Materiały Źródła informacji Klasyfikacja źródeł informacji Źródła informacji Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne Wtórne Pierwotne Krajowe Zagraniczne Wtórne Pierwotne

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH. 1.2.1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH. 1.2.1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Autor: Stanisław Kaczmarczyk Wstęp CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH Rozdział 1. Badania marketingowe a zarządzanie 1.1. Rozwój praktyki i teorii

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Definicje badań marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne i obiektywne identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 4 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Informacje wtórne definicja Pojęcie wtórnych

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego

Badania Marketingowe. Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego Badania Marketingowe Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego 1 Proces badao marketingowych Sporządzenie raportu i prezentacja danych Decydent Określenie problemu decyzyjnego

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Definicje badao marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne projektowanie, zbieranie, prezentowanie danych i wyników badao istotnie

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_7. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_7. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_7 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań statystycznych

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Zbieranie danych, które zostaną poddane analizie statystycznej nazywamy obserwacją statystyczną. Dane uzyskuje się na podstawie badania jednostek statystycznych. Badania statystyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Plan wystąpienia. Przegląd metod pozyskiwania danych i konstrukcja ankiety

Plan wystąpienia. Przegląd metod pozyskiwania danych i konstrukcja ankiety Seminarium I: Przegląd metod wyceny przyrody Przegląd metod pozyskiwania danych i konstrukcja ankiety dr Dorota Czerwińska-Kayzer Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe. - prezentacja przedmiotu

Badania rynkowe i marketingowe. - prezentacja przedmiotu Badania rynkowe i marketingowe - prezentacja przedmiotu Badania rynkowe i marketingowe Zakres przedmiotu: 1. Wprowadzenie do przedmiotu - istota, przesłanki oraz użyteczność badań marketingowych 2. Informacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 1: Terminologia badań statystycznych dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka (1) Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe 2013_4. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania rynkowe 2013_4. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania rynkowe 2013_4 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu Test sprawdzający z marketingu Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET Test sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Badania marketingowe Historia pieczonego schabu czyli skąd wiemy, czego pragną klienci Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 14 maja 2015 r. Głodni? Sposoby rozpoznawania potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

1. Projektowanie badania. 2. Dobór próby. 3. Dobór metody i budowa instrumentu. 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych. 6.

1. Projektowanie badania. 2. Dobór próby. 3. Dobór metody i budowa instrumentu. 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych. 6. 1. Projektowanie badania 2. Dobór próby 3. Dobór metody i budowa instrumentu badawczego 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych 6. Analiza danych 7. Przygotowanie raportu (prezentacja wyników) Określenie

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie klienta. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0083-2. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Mariusz Onyśko. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Pozyskiwanie klienta. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0083-2. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Mariusz Onyśko. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Pozyskiwanie klienta wydanie 1. ISBN 978-83-255-0083-2 Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Mariusz Onyśko Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s11-01ZMIP Pozycja planu: D11 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing i badania rynku Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. mgr Jolanta Tkaczyk

Badania Marketingowe. mgr Jolanta Tkaczyk Badania Marketingowe mgr Jolanta Tkaczyk Problemy! Badania marketingowe istota! Podstawowe pytania marketingowe! Rodzaje i typy badań marketingowych! Etapy badań marketingowych! Współpraca z agencjami

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych Specjaliści PR o pomiarze efektów prowadzonych przez nich działań Czy ocena skuteczności działań public relations jest potrzebna? Jakie metody oceny są stosowane i dlaczego? Jakie podgrupy związane z branżą

Bardziej szczegółowo

Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.5 Temat zajęć: Rozpoznanie wroga, czyli jak wygląda rynek? (1)

Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.5 Temat zajęć: Rozpoznanie wroga, czyli jak wygląda rynek? (1) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.5 Temat zajęć: Rozpoznanie wroga, czyli jak wygląda rynek? (1) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: rynek, rynek przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

Badania sondażowe. Wprowadzenie. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Badania sondażowe. Wprowadzenie. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Badania sondażowe Wprowadzenie Agnieszka Zięba Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa 1 Zasady zaliczenia części Badania sondażowe: 3 prace zaliczeniowe wysyłane

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

W7. Badania panelowe i badania trackingowe

W7. Badania panelowe i badania trackingowe W7. Badania panelowe i badania trackingowe Pojęcie badań panelowych Telemetria BGD Retail audit Badania trackingowe 1 Badania panelowe Panel- stała grupa respondentów (gospodarstw domowych, punktów sprzedaŝy,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

BADANIA MARKETINGOWE sygnatura: 120110-0395

BADANIA MARKETINGOWE sygnatura: 120110-0395 BADANIA MARKETINGOWE sygnatura: 120110-0395 dr Beata Marciniak Katedra Rynku i Marketingu SGH PROJEKT BADAWCZY- struktura 1. Tło decyzyjne 2. Problem badawczy 3. Hipotezy badawcze 4. Schemat badania: wielkość

Bardziej szczegółowo

W5. Metody badań ilościowych

W5. Metody badań ilościowych W5. Metody badań ilościowych Metoda ankietowa Metoda wywiadu Znaczenie badań ilościowych 1 Badania ilościowe Ankieta Metoda wywiadu 2 1 Metoda ankietowa Ankieta - pomiar pośredni polegający na udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

BADANIA MARKETINGOWE. Autor: ROBERT J. KADEN

BADANIA MARKETINGOWE. Autor: ROBERT J. KADEN BADANIA MARKETINGOWE Autor: ROBERT J. KADEN Słowo wstępne o książce Wprowadzenie Kilka słów o badaniach pierwotnych Podziękowania Rozdział 1 Postawy klientów - dlaczego mamy się o nie troszczyć? Co to

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

W9. Eksperyment w badaniach rynku

W9. Eksperyment w badaniach rynku W9. Eksperyment w badaniach rynku Istota eksperymentu Zalety i warunki eksperymentu Trafność wewnętrzna Rodzaje schematów eksperymentalnych Schematy quasi-eksperymentalne Eksperymenty laboratoryjne i rynkowe

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Użyteczność stron internetowych

Użyteczność stron internetowych Użyteczność stron internetowych Użyteczność Użyteczność (ang. usability) jest to dziedzina wiedzy dotycząca interaktywnych urządzeń i aplikacji, która określa stopień, w jakim ludzie są w stanie wykonać

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Metody i techniki pomiarowe w badaniach ilościowych i jakościowych

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Metody i techniki pomiarowe w badaniach ilościowych i jakościowych Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 8 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Metody i techniki pomiarowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 1. Cel ewaluacji Zebranie informacji dotyczących rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Idea wnioskowania statystycznego Celem analizy statystycznej nie jest zwykle tylko

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności pracy. Opracowanie: Aneta Stosik

Ocena efektywności pracy. Opracowanie: Aneta Stosik Ocena efektywności pracy Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji Proces celowego grupowania

Bardziej szczegółowo