Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania marketingowe. Omówione zagadnienia"

Transkrypt

1 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 4 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Informacje wtórne definicja Pojęcie wtórnych źródeł informacji Klasyfikacja wtórnych źródeł informacji Rodzaje wtórnych źródeł informacji Przykłady informacji wtórnych Dysponenci informacji wtórnych 2

2 Treść wykładu Ograniczenia wtórnych źródeł informacji Proces redukcji i selekcji informacji ze źródeł wtórnych Analiza zawartości źródeł wtórnych Przykłady zastosowania źródeł wtórnych Informacje pierwotne definicja Źródła informacji pierwotnych Sposoby pozyskiwania i pomiar danych ze źródeł pierwotnych Etapy procesu doboru próby 3 Wtórne źródła informacji o rynku cd. 4

3 Wtórne źródła informacji o rynku Ograniczenia wtórnych źródeł informacji: Ograniczona dostępność danych Nieodpowiedniość danych Niedokładność danych Nieaktualność danych Ograniczona porównywalność danych 5 Wtórne źródła informacji o rynku Ograniczenia porównywalności danych wynikają z różnego rodzaju porównań: przekrojowych (między zbiorowościami) dynamicznych (między okresami) przestrzennych (między jednostkami terytorialnymi) 6

4 Wtórne źródła informacji o rynku Pozyskane informacje wtórne powinny być poddane redukcji i selekcji w celu przystosowania uzyskanych na podstawie pomiaru surowych danych do ich dalszej analizy. 7 Wtórne źródła informacji o rynku Podczas redukcji i selekcji dane są poddawane: ocenie redagowaniu opisywaniu wstępnej tabulacji i agregacji 8

5 Wtórne źródła informacji o rynku Analiza zawartości źródeł wtórnych: Analiza treści Analiza wypowiedzi prasowych o charakterze dziennikarskim Analiza wypowiedzi prasowych niedziennikarskich Analiza istniejących danych statystycznych 9 Wtórne źródła informacji o rynku Warstwy znaczące przekazu poddawane analizie treści: treści wypowiedziane (jawne) treści przemilczane (ukryte) forma wypowiedzi (elementy pozatreściowe wypowiedzi) Źródło: Nowak S., Szkice z metodologii nauk społecznych, PWN, Warszawa

6 Wtórne źródła informacji o rynku Analiza istniejących danych statystycznych: analizie poddaje się informacje i dane liczbowe ujęte w formie tablic, zestawień i wykresów 11 Wtórne źródła informacji o rynku Przykład zastosowania źródeł wtórnych: Cel badania: dokonanie diagnozy rynku przetworów owocowo-warzywnych w Polsce w latach 90. XX w Wykorzystane materiały: Publikacje GUS: Budżety gospodarstw domowych, Roczniki Statystyczne RP, Rocznik Statystyczny Przemysłu, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, publikacje Departamentu Produkcji i Usług GUS) Informacje zawarte w czasopismach: Życie Handlowe, Handel, Boss-Gospodarka, Gospodarka Eksport-Import, Detal Dzisiaj, Przemysł Spożywczy, Supermarket News (informacje oparte na wynikach badań IRWiK, IERiGŻ i GUS) Opracowania SGGW: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Źródło: Maciejewski G., Wtórne źródła informacji o rynku, w: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior Z., PWE, Warszawa

7 Wtórne źródła informacji o rynku Przykład zastosowania źródeł wtórnych: Uzyskane informacje wtórne: Charakterystyki producentów przetworów owocowo-warzywnych (liczba, wielkość, udział w rynku) Charakterystyka produkcji przetworów owocowo-warzywnych w Polsce (w tys. ton, w podziale na przetwory owocowe, warzywne, mrożonki owocowe, warzywne, soki i napoje) Charakterystyka eksportu i importu przetworów owocowo-warzywnych (ilość, wartość, w rozbiciu na kraje) Charakterystyka dystrybucji przetworów owocowo-warzywnych (kanały dystrybucji, struktura sprzedaży wg powierzchni sklepów) Poziom cen owoców, warzyw i przetworów Wielkość produkcji sprzedanej (w tonach, w złotych) Wielkość przeciętnych miesięcznych wydatków na owoce i warzywa w gospodarstwach domowych Wielkość przeciętnego miesięcznego spożycia owoców, warzyw i przetworów na 1 osobę w gospodarstwach domowych Źródło: Maciejewski G., Wtórne źródła informacji o rynku, w: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior 13 Z., PWE, Warszawa 2005 Pierwotne źródła informacji o rynku 14

8 Pierwotne źródła informacji o rynku Informacje pierwotne (pochodzące ze źródeł pierwotnych) to informacje nowe, wcześniej nie wykorzystywane i nigdzie wcześniej niedostępne. 15 Pierwotne źródła informacji o rynku Do pierwotnych źródeł informacji zalicza się: Podmioty rynkowe Konsumenci Przedsiębiorstwa handlowe, usługowe, produkcyjne Instytucje rynkowe Instytucje administracyjne Produkty Procesy Wydarzenia Sytuacje 16

9 Pierwotne źródła informacji o rynku Zbieranie danych pierwotnych obserwacja komunikacja 17 Pierwotne źródła informacji o rynku Gromadzenie informacji ze źródeł pierwotnych Wady Zalety Wysokie koszty Trudność w dotarciu do miejsca przeprowadzenia pomiaru Długi czas realizacji (gromadzenia i opracowywania danych) Więcej zabiegów organizacyjnych Krótkotrwałość zebranych danych Aktualność Maksymalne dostosowanie do potrzeb decyzyjnych 18

10 Pierwotne źródła informacji o rynku Pomiar źródeł pierwotnych dotyczy: wartości (wielkości) badanego obiektu (procesu, zjawiska) w danym momencie czasu zmiany, jakiej uległ badany obiekt (proces, zjawisko) w zmienionych warunkach zmiany, jakiej uległ badany obiekt (proces, zjawisko) w zmienionych, zidentyfikowanych warunkach 19 Pierwotne źródła informacji o rynku Pomiar wymaga precyzyjnego określenia: podmiotu badania przedmiotów badania warunków prowadzenia pomiaru metody pozyskania danych i techniki pomiaru charakteru badań 20

11 Pierwotne źródła informacji o rynku Etapy procesu doboru próby Zdefiniowanie badanej populacji Ustalenie operatu badanej populacji Ustalenie liczebności próby Ustalenie metody doboru jednostek Pobranie próby 21 Pierwotne źródła informacji o rynku Składniki populacji Jednostka próby (prosta, złożona) Podmiot (element) badania Zakres przestrzenny badań Zakres czasowy badań 22

12 Pierwotne źródła informacji o rynku Wymogi w stosunku do operatu badanej populacji Aktualność Dokładność 23 Pierwotne źródła informacji o rynku Liczebność próby zależy od: liczebności populacji stopnia jednorodności populacji zakresu podmiotowego badań zakresu przestrzennego badań liczby projektowanych przekrojów analiz i rozkładów badanej populacji 24

13 Pierwotne źródła informacji o rynku Przykładowe wielkości prób badawczych Liczba projektowanych przekrojów analiz Konsumenci indywidualni Badania regionalne Badania krajowe Przedsiębiorstwa lub instytucje Badania regionalne Badania krajowe Do Od Powyżej Powyżej Powyżej Powyżej 1000 Źródło: Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe. Metodyi oprogramowanie komputerowe, AE, Kraków Pierwotne źródła informacji o rynku Przykładowe wielkości próby w zależności od przyjętego poziomu ufności oraz dopuszczalnego błędu szacunku Maksymalny błąd (w %) Poziom ufności (1-α) 0,90 0,95 0, Liczebność próby Źródło: Kolny B., Proces doboru próby badawczej, w: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior Z., PWE, Warszawa

14 Pierwotne źródła informacji o rynku Metody doboru próby Dobór losowy Dobór nielosowy prosty systematyczny za pomocą tablic liczb losowych warstwowy wielostopniowy jednostek typowych kwotowy celowy według wygody metodą eliminacji metodą kuli śniegowej 27 Pierwotne źródła informacji o rynku Metody losowego doboru próby - tablica Dobór Prosty Systematyczny Za pomocą tablic liczb losowych Warstwowy Wielostopniowy Charakterystyka i zastosowanie Populacja niewielka liczebnie, nieznana jej struktura Elementy losowane bezpośrednio z populacji Znana lista całej populacji Losowanie zaczyna się od jednostki dowolnej (ale wylosowanej za pomocą tablic liczb losowych lub metodą prostą), wybiera się z listy populacji co k-tą jednostkę, gdzie k = N / n (N liczebność populacji, n wielkość próby) Populacja niewielka liczebnie, nieznana jej struktura Wszystkie jednostki populacji numeruje się (liczbami naturalnymi) Losowanie za pomocą tablic liczbowych Znana struktura populacji Populacja jest dzielona na warstwy (grupy) wg określonych cech i z każdej wybiera się losowo jednostki do próby Nieznana struktura populacji Populacja jest dzielona na hierarchiczne warstwy 28

15 Dziękuję za uwagę 29

1. Projektowanie badania. 2. Dobór próby. 3. Dobór metody i budowa instrumentu. 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych. 6.

1. Projektowanie badania. 2. Dobór próby. 3. Dobór metody i budowa instrumentu. 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych. 6. 1. Projektowanie badania 2. Dobór próby 3. Dobór metody i budowa instrumentu badawczego 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych 6. Analiza danych 7. Przygotowanie raportu (prezentacja wyników) Określenie

Bardziej szczegółowo

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH w2 str. 1 2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH Jak sformułować problem Ważne jest jasne i precyzyjne sformułowanie problemu do przeanalizowania, czyli ich zaprojektowanie. Pierwszym krokiem w każdym badaniu

Bardziej szczegółowo

Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne

Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne Raport Publikacja przygotowana w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Po drugie jest to dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych.

Po drugie jest to dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych. PROJEKTOWANIE BADANIA STATYSTYCZNEGO Termin statystyka ma wiele znaczeń. Po pierwsze określa się nim zbiór informacji liczbowych, dotyczących celowo wybranej grupy zjawisk. W tym sensie mówi się np. o

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy, mapy, GIS WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Regionalnych i Środowiska Zespół

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE MŁODYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W DOBRA TRWAŁE JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW JAKOŚCI ŻYCIA NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE MŁODYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W DOBRA TRWAŁE JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW JAKOŚCI ŻYCIA NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński WYPOSAŻENIE MŁODYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W DOBRA TRWAŁE JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW JAKOŚCI ŻYCIA NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Kraków 2012 Opracowania publikacji Urząd Statystyczny w Krakowie Autorzy opracowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2011 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2011 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2012 2 Opracowanie publikacji GUS, Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu Wewnętrznego: Izabella

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka Monografia powstała na podstawie wyników badań wykonanych w ramach projektu badawczego nr N N310 105239 pt. Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń finansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy. Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU

Raport koocowy. Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU Raport koocowy Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU grudzieo 2013 1 Prezentowany raport jest wynikiem Badania klientów Punktów Konsultacyjnych KSU, realizowanego przez firmę Quality Watch Sp. z

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2013 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI I MECHANIZMY KONCENTRACJI PRZESTRZENNEJ FIRM INFORMATYCZNYCH W POLSCE

CZYNNIKI I MECHANIZMY KONCENTRACJI PRZESTRZENNEJ FIRM INFORMATYCZNYCH W POLSCE CZYNNIKI I MECHANIZMY KONCENTRACJI PRZESTRZENNEJ FIRM INFORMATYCZNYCH W POLSCE GRZEGORZ MICEK Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bolesława Domańskiego Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2014 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI ZADANIA VII - WYNIKI Badanie wpływu światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawiska

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7143-935-3. Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

ISBN 978-83-7143-935-3. Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Redakcja naukowa dr hab. inż. MAGDALENA K. WYRWICKA, prof. nadzw. PP Redakcja językowa MAŁGORZATA

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm Dr inż. Grzegorz Błajszczak Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm Energy efficiency a review of regulation and standards Termin efektywność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 3 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział 1 METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZE- GO W SEKTORZE AGROBIZNESU 1.1. Cel i zakres badań... 21 1.2. Przedmiot analizy i hipotezy badawcze... 24

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH

OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH General and Professional Education /011 pp. 33-39 ISSN 084-1469 OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH Alla Matuszak Czelabiński

Bardziej szczegółowo