Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 24/02/ :22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego kryterium. Służy do tego przełącznik na formatce selekcji kontrahentów - "Nieprzypisani do żadnej grupy" Rodzaje dokumentów Do selekcji rodzajów dokumentów dodano możliwość ustalenia zakresu wg "Nieprzypisane do żadnej grupy" w ramach kryterium. Domyślnie wartość ustalona jest na NIE. Funkcje ogólno-systemowe 5437 Korespondencja seryjna Dodano możliwość wykorzystania formularzy zewnętrznych do wydruku dokumentów. Dla każdego dokumentu istnieje możliwość dodania kontrahentów powiązanych. Istnieje możliwość skonfigurowania formularza zewnętrznego, w taki sposób, aby możliwy był wydruk dokumentów dla wybranych kontrahentów Dokumenty sprzedaży - efaktury Dodano możliwość - opcja dostępna z poziomu "Wydruku dokumentów sprzedaży" - rejestracja danych adresowych ( ) kontrahentów, chcących otrzymywać efaktury - Kontrahenci->Warunki, - wydruku dokumentów sprzedaży, chcących otrzymywać efaktury, wg formularzy zewnętrznych, - dołączenia dokumentów do "sprawy" wskazanej kategorii z modułu obieg dokumentów, - zapisu w osobnej bazie danych Komadres_blob - dokumentów sprzedaży jako plików PDF, - podpisania cyfrowego dokumentów wraz z rozesłaniem przez podpisanych dokumentów sprzedaży. Szczegółowy opis konfiguracji w załączeniu do zadania Kontrahenci selekcja Rozszerzono możliwość ustalenia zakresu do wyświetlenia kontrahentów oprócz numeru domu od - do o możliwość podania nr lokalu od - do. Przedsięwzięcia 6234 Uprawnienia do przedsięwzięć Rozszerzona została możliwość zakresowania przedsięwzięć wg osób odpowiedzialnych/kontrolujących. Istnieje możliwość włączenia zakresu wg wskazanych osób odpowiedzialnych i kontrolujących (służy do tego parametr użytkownika "Kontrola wyśw.listy przedsięwzięć wg osób odp"). Po włączeniu tego parametru dla użytkownika należy odpowiednio skonfigurować prawa "PRZED_OSOB" - symbol użytkownika odpowiedzialnego i/lub "PRZED_OSOK" - symbol użytkownika kontrolującego. Po ustawieniu tych praw program "Selekcja przedsięwzięć" zostanie wywołany z odpowiednim zainicjowaniem pól Osoba odpowiedzialna i/lub Kontrolujący. Zamówienia 6230 Cena wg odbiorcy (Sprzedaż i Zamówienia od Odbiorców) Dodano obsługę parametru "Dobierać cenę sprzedaży dla Odbiorcy". Jest to parametr administracyjny - domyślnie NIE. Ustawienie tego parametru na TAKpowoduje dobieranie ceny na fakturze/zamówieniu od odbiorcy wg Odbiorcy - (dotychczas dobierano na podstawie kodu Nabywcy).

2 Data wydruku 24/02/ :22:27 Strona 2 Finanse i księgowość Deklaracje VAT 6227 Deklaracja VAT 1.Zestawienia kontrolne VAT sprzedaży z podziałem VAT na okresy przyszłe w wyniku zaokrągleń wykazywało groszowe różnice między VAT z faktury a VAT w zestawieniu - poprawiono wydruk 2. W przypadku, gdy w fakturze zakupu, było kilak płatności a jednym okresie, a vat naliczony był odliczany wg terminu płatnośći program źle kwalifikował fakture do rejestru zakupu VAT - poprawiono program 3. Dokument deklaracja VAT - dodano dwa nowe pola: rok vat, okres vat. Pola te sa wypełniane nastepująco: - dla dokumentów z okresów poprzednich i z okresu bieżącego wchodzących do bieżącej deklaracji VAT - rok i okres VAT są takie same jak rok i okres z deklaracji - dla dokumentów zarejestrowanych w okresie bieżącym, które będą kwalifikowane do VAT w okresach przyszłych - rok i okres VAT, to rok i okres wynikajacy z daty powstania obowiązku VAT dla rejestru sprzedaży, lub daty odliczenia VAT dla rejestru zakupu. Jesli okres VAT nie jest okreslony na dokumencie np. w przypadku, gdy obowiązek VAT powstaje po zapłacie faktury - okres VAT przyjmowany jest jako okres następny po okresie w którym została zarejestrowana faktura. 4. Dodano nowy segment FK - "Okres". Segent ten jest zwiazany z tabelką "okresy sprawozdawcze". Domyslnie "Okres" ma długość 4 znaki i jest wstępnie Dekretacja 6181 Dekretacja SQL W dekretacji SQL zmodyfikowano zapis rozrachunków w ten sposób, że procedura zapisująca rozrachunki porównuje stan w rozrachunkach ze stanem w dokumentach PK z dekretacji i doprowadza rozrachunki do stanu zgodności z dokumentami PK. Dokumenty PK 6105 Wydruk PK Jeżeli na PK w jednej linii jest wprowadzone konto Wn i Ma, na wydruku w pierwszej linii drukuje się konto Wn, a w następnej - konto MA. Do tej pory było odwrotnie. Finanse i księgowość 5288 Funkcje okresowe 1. Funkcje okresowe: "Okresy sprawozdawcze firm", "Bilans otwarcia", "Zamknięcie roku" dodano do Menu "Księgowość i finanse". 2. Dodano sprawdzenia i ostrzeżenia o błędach do funkcji zamknięcia roku : Jeśli brak struktury konta w otwieranym roku program zwraca błąd. W przypadku generowania BO z dziennikami cząstkowymi i wystąpienia błędu dodano pytanie czy generować dalej bilans otwarcia. W przypadku braku zdefiniowanego dokumentu BO dla dziennika cząstkowego dodano informacje o braku takiego dokumentu i zablokowano tworzenie bilansu. W trakcie tworzenia bilansu otwarcia i braku konta w otwieranym roku program automatycznie tworzy nowe konto lub aktualizuje rok_do zamkniętego konta.

3 Rozrachunki Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona Obroty i salda dla obiektów I. Program dopuszczał zmianę symbolu FK obiektu mimo, że na kontach z takim symbolem obiektu były obroty. Dodano blokadę zmiany symbolu FK dla obiektu: 1. Zmiany w edycji obiektów: Dla funkcji: Zmień i popraw -> zmiana symbolu jest zawsze niedostępna. 2. Dodano w menu nową funkcję : 'Zmień symbol obiektu', która sprawdza czy można zmienić symbol. Jeśli obiekt występuje w widoku kont, kont niezamkniętych w roku, w którym chcemy zmienić obiekt, to w liście błędów pojawia się wpis : 'Obiekt jest użyty w koncie : konto syntetyczne+konto analityczne w latach rok_od - rok_do '. Segment FK i parametr FK, to symbol obiektu uzupełniony znakiem 'X' wg długości segmentu, bez możliwości edycji. Przy zmianie symbolu dotychczas pojawiało się pytanie czy zmienić segment FK. Teraz pojawia się ostrzeżenie o zmianie segmentu FK. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmianę segmentu, to nie pozwalamy na zmianę symbolu obiektu. 3. Usuwanie obiektu również sprawdza konta i generuje listę błędów jak wyżej. Aby zmienić symbol obiektu należy więc: - wyksięgować salda z kont z symbolem obiektu. - zamknąć konta z symbolem obiektu - zmienić obiekt, z tym, że rok zmiany obiektu powinien być większy niż rok obowiązywania zamkniętych kont. II. Wydruk obroty i salda dla obiektów - zmieniono postać wydruku. Dodano kolumny: 3. Sprawdzic co można zrobić w sprawie przyspieszenia wydruku Kolumnny Do zapłaty ( dla Naliczeń i Odsetek) Nadpłata ( dla Naliczeń i Odsetek) Razem do zapłaty ( dla Naliczeń i Odsetek) Razem nadpłata ( dla Naliczeń i Odsetek) Naliczenia i odsetki drukują sie w osobnych wierszach Nadpłaty na fakturach Funkcja pobierająca nadpłaty dla kontrahentów w celu pomniejszenia płatności na fakturze sprzedaży nie uwzględniała korekt faktur. Obecnie funkcja ta uwzględnia nierozliczone zapłaty i korekty zmniejszające kwotę należności.

4 Sprzedaż Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona 4 Dokumenty sprzedaży 6221 Wydruk odsetek na fakturze - tekst opisowy Dodano parametr tekstowy formularza TEKST_ZALO, w którym przechowywany jest tekst drukowany na formularzu tekstowym dokumentu sprzedaży zamiast kwoty wyliczonych należnych odsetek. Tekst drukowany jest tylko w wydruku uproszczonym zaległości (tylko podsumowanie) - ustawiony parametr DR_ROZR_OG formularza Dokument sprzedaży edycja i wydruk Dodano obsługę parametru "Łączyć pozycje sprzedaży z różnych partii WZ" - logiczny domyślnie TAK Włączenie na TAK służy do umożliwienia tworzenia pozycji dokumentu sprzedaży na podstawie WZ "1:1", bez łączenia pozycji tego samego towaru pochodzących z różnych partii. Wykorzystanie przy ewidencji sprzedaży wyrobów wyprodukowanych z różnych zleceń (FM Lubaczów). Zestawienia 6063 Wspólne konta ROR Dodano funkcjonalność umożliwiającą obsługę kilku kontrahentów z jednego konta ROR. W słowniku kont bankowych kontrahenta dodano ComboBox z definicją typu konta. Rozszerzono funkcjonalność pola kontrahent. Aby zrealizować płatność ze wspólnego konta należy ustawić typ konta - na konto obce ROR, oraz wskazać kontrahenta, który jest głównym właścicielem konta ROR. Dane tego kontrahenta drukowane będą na piśmie do banku, natomiast numery, kwoty oraz konta virtualne faktur drukowane będą z danych kontrahentów podległych Zestawienie sprzedaży okresami wg terminów płatności - sprawozdanie Utworzono tabelę przestawną SprzedazPlatnosciVAT i dodano ją do szablonów Komadresa, do folderu szablony / tabele przestawne. Należy dodać sprawozdanie "Raport Excel" i wczytać to sprawozdanie z pliku Excel. Odświeżyć dane - dostosować widok do wymagań.

5 Zakupy Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona 5 Dokumenty zakupu 6232 Data operacji w dokumentach zakupu Data operacji na dokumencie zakupu podpowiada się jako data wystawienia dokumentu, a gdy data dokumentu jest późniejsza niż ostatni dzień okresu - jako ostatni dzień okresu. Wcześniej data operacji zawsze podpowiadała się jako ostatni dzień okresu co zakwestionowali użytkownicy Zestawienie - Rozliczenie PZ przedsięwzięcia Dodano możliwość zakresowania wydruku wg grup asortymentowych.

6 Kadry Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona 6 Kadry 5966 PKZP - powiązanie wysokości raty z saldem konta księgowego. Dodano nową funkcjonalność, która umożliwia powiązanie, potrącanej na liście płac raty pożyczki PKZP, z saldem na koncie rozrachunkowym pracownika. Jeśli pracownik spłaci całą lub część pożyczki w kasie to program potrąci z listy płac kwotę będącą różnicą raty miesięcznej i salda na koncie rozrachunkowym. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy ustawić wartość parametru "Rata PKZP do wysokości salda" na "Tak". Program przy wejściu do list płac uruchomi funkcję wyliczającą salda kontrahentów a następnie algorytm wyliczający potrącenie pożyczki PKZP na liście płac skoryguje kwotę raty jeśli saldo zadłużenia będzie od niej mniejsze. W przypadku potrącenia ostatniej raty pożyczki program pobierze całe saldo z konta rozrachunkowego. Konto księgowe, na którym znajduje się saldo zadłużenia będzie pobrane z parametrów dekretacji składnika "S05044" Stanowiska pracy w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. W związku ze zmianą przepisów opracowano nową funkcjonalność programu umożliwiającą definiowanie stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy wykonują pracę w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze. W słowniku stanowisk dodano pole: "Kod pr w war szcz i szcz char". Stanowiskom, na których występuje praca w takich warunkach należy przypisać odpowiedni 3-znakowy kod, który można wybrać korzystając z comboboxa lub, po naciśnięciu "F5", ze słownika wyświetlającego pełen opis prac. Opracowano także nowe zestawienie: "Wydruki->Zestawienia->Stanowiska pracy w szczególnych warunkach i charakterze". Umożliwia ono wydruk rejestru stanowisk oraz ilości pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach na dany dzień. Możliwy jest także wydruk szczegółowy z nazwiskami pracowników i okresem pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. Przy dodawaniu nowego angażu informacja o grupie prac szkodliwych i okresie zatrudnienia automatycznie doda się do nowo utworzonej kartoteki pracowników: "Pracownicy->Praca w szczególnych warunkach i charakterze". Opracowano także funkcję serwisową: "Konfiguracja->Dane z angaży do kart. war. szczególnych", którą należy uruchomić po przypisaniu stanowiskom odpowiedniej grupy prac w szczególnych warunkach lub charakterze. Wygeneruje ona zapisy w kartotece warunków szczególnych pracownikom zatrudnionych w firmie Wydruk pokrycia czasu pracy - ustawianie ilości pracowników na stronie. Zmieniono program do wydruku pokrycia czasu pracy. W przypadku gdy użytkownik wybierze więcej niż jednego pracownika i zaznaczy opcję: "Pokrycie z dokładnością do dni" to pojawi mu się kontrolka, w której będzie mógł wpisać ilość pracowników, która ma się wydrukować na jednej stronie Czas pracy z grafiku przy braku rejestracji zegarowych. W firmach rejestrujących czas pracy za pomocą zegarów, które nie życzą sobie aby w przypadku braku rejestracji program dobierał czas z grafiku (parametr: "Czas pracy z karty pracy" ustawiony na: "Tak") zachodzi konieczność, aby niektórym pracownikom jednak zaliczyć czas grafikowy. W związku z tym w kartotece głównej w zakładce "Zatrudnienie" obok numerów kart magnetycznych dodano kontrolkę: "Przy braku rejestracji RCP pobierz czas pracy z grafiku". Po zaznaczeniu tej kontrolki program rozliczy czas pracy na podstawie grafiku jeśli w danym dniu nie znajdzie rejestracji zegarowych.

7 Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona Dana kadrowa - godziny do odbioru w formułach składnika. Dodano nową funkcję kadrową w formułach składnika płacowego: "Godziny do odbioru", która zwraca sumę w okresie listy, zarejestrowanych w karcie ewidencji czasu pracy, nadpracowanych godzin do odebrania przez pracownika Kontrola przedsięwzięcia i składowych przy rejestracji czasu pracy. Dodano 2 nowe parametry w grupie "Przedsięwzięcia", które umożliwiają kontrolę poprawności wprowadzanych informacji w programie do rejestracji czasu pracy. 1. "Rejestracja czasu pracy tylko na otwarte zlecenia" - ustawienie:"tak" blokuje możliwość rejestracji prac na zamknięte zlecenia. - ustawienie:"nie" wyświetla informację o tym, że zlecenie jest zamknięte ale pozwala zarejestrować czas. 2. "Blokada rejestracji czasu pracy powyżej planu składowych" - ustawienie:"tak" blokuje możliwość rejestracji czasu powyżej czasu planowanego w etapie zlecenia. - ustawienie:"nie" wyświetla informację o tym, że czas zarejestrowany przekracza plan ale pozwala go zarejestrować Dodanie urlopu ojcowskiego, rejestracja absencji "UM" dzielonej z czasem pracy. W związku ze zmianą przepisów dodano nową absencję: "UM" - "Urlop ojcowski". Program naliczy kwotę zasiłku macierzyńskiego dla tej absencji zgodnie z zasadami dotyczącymi kodu świadczenia "311". Dodano także możliwość rejestracji urlopów macierzyńskich i ojcowskich na część dnia roboczego. Wpisując okres urlopu można podać godziny od - do. Taki zapis spowoduje pomniejszenie czasu rzeczywiście przepracowanego o godziny, w trakcie których pracownik był na urlopie. Nie będzie on miał wpływu na kwotę zasiłku macierzyńskiego, spowoduje natomiast zmniejszenie kwoty składników wynagrodzeń, które są potrącane według czasu rzeczywiście przepracowanego (właściwość "Potrącenie ZUS ZLA" składnika ustawiona na "Potrącenie z dni pracy"). Pożyczki 6244 Ostatnie potrącenie spłaty pożyczki na liście płac do wysokości salda. Zmieniono program, który nalicza potrącenie pożyczki PKZP w ten sposób, że ostatnia rata wynikająca z harmonogramu spłat, potrąci saldo WN z konta rozrachunkowego pracownika, niezależnie od wysokości raty.

8 Płace Algorytmy Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona Nowa funkcja w formułach składnika: "Świadczenie ZUS RSA" Dodano nową funkcję w formułach składnika płacowego o nazwie "Świadczenie ZUS RSA". Pozwala ona na pobranie informacji o wynagrodzeniu chorobowym, zasiłkach i wyrównaniach z kartoteki "ZUS RSA" powiązanej z listą płac. Parametrami funkcji są: kod świadczenia i rodzaj zwracanej informacji. Funkcja dla podanego kodu świadczenia może wyliczyć: ilość dni absencji kalendarzowo, ilość dni roboczych, godzin roboczych, stawkę dzienną oraz kwotę chorobowego, zasiłku lub wyrównania. Płace 6246 Rozszerzenie funkcjonalności programów do importu/eksportu danych płacowych. W dotychczasowej funkcjonalności programu do importu i eksportu brakowało możliwości wstępnego przetworzenia danych. Program nie poradził sobie z wczytaniem informacji, w przypadku gdy symbol pracownika w pliku "dbf" był dłuższy od symbolu w bazie o 2 zera, umieszczone z przodu. W związku z tym dodano w opisie kolumny pole "Formuła", które umożliwia zastosowanie wyrażeń Magic'a w celu wstępnego przetworzenia informacji. Na przykład formuła: 6) pobierze wartość kolumny 1 z pliku i zwróci jej ostatnie 6 znaków. Rozwiązanie ma charakter ogólny, umożliwia przetworzenie danych z kilku kolumn w jednej formule. Jeśli pole "Formuła" nie będzie wypełnione to program zachowa się tak jak do tej pory. Przy okazji dodano nowy rodzaj znaczenia kolumny o nazwie: "Zapytanie SQL". Kolumna tego typu jest dostępna przy eksporcie danych i umożliwia doczytanie dowolnej informacji dotyczącej pracownika. W przypadku kolumny typu: "Zapytanie SQL" w polu formuły trzeba wpisać tekst zapytania, w którym można odwołać się do następujących zmiennych wstawianych przez program: - Symbol pracownika - Okres od (poczatek miesiąca) - Okres do (koniec miesiąca) 6263 Nowe funkcje kadrowe w formułach składnika zwracające nominalny czas pracy. W formułach składnika płacowego dodano 2 nowe funkcje kadrowe: 1. "Dni robocze - nominał miesiąca" - zwraca liczbę dni miesiąca pomniejszoną o soboty, niedziele i święta ustawowe. 2. "Czas nominalny z wzorca pracownika" - zwraca ilość dni lub godzin roboczych w okresie listy zgodną z ustawieniami wzorca czasu pracy pracownika. Funkcja zwraca czas nominalny, niezależnie od okresów obowiązywania umowy i harmonogramu pracownika. Dodatkowo zmieniono sposób potrącania wynagrodzeń na liście płac z tytułu przyjęcia bądź zwolnienia pracownika w okresie listy. Dotąd program potrącał wynagrodzenie w odniesieniu do nominału miesiąca - tak jak liczy to funkcja nr 1. Od tej pory będzie to robił w odniesieniu do dni roboczych z wzorca pracownika, zwracanych przez funkcję nr 2. Rozliczenia ZUS 5985 Nieobecności dopełniane w podstawie chorobowego. Zmieniono program naliczający chorobowe w ten sposób, aby możliwe było definiowanie symboli nieobecności i grup nieobecności, które mają być doliczane do czasu pracy przy wyznaczaniu podstawy chorobowego za dany miesiąc. Do tej pory symbole te były zaszyte w programie. Dodano nowy parametr: "Nieobecności dopełniane w podstawie chorobowego" - domyślna wartość: "XX,U_,NP,UO,O2,NN,UP". Są w nim wymienione po przecinku symbole nieobecności i grup nieobecności, które będą dopełniać podstawę chorobowego. Gdyby w jakiejś firmie zaszła konieczność dodania symbolu, to można to zrobić modyfikując wartość tego parametru.

9 Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona Kartoteka pracy w warunkach szczególnych, naliczanie składek na FEP. Dodano kartotekę pracy w warunkach szczególnych, w której znajdują się informacje o pracownikach zatrudnionych na stanowiskach w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze: kod tytułu ubezpieczenia, kod pracy, okres i wymiar etatu. Do kartoteki można się dostać z poziomu menu głównego: "Pracownicy->Praca w szczególnych warunkach i charakterze" bądź z poziomu kartotek pracownika, np. będąc na liście płac. Dodano uprawnienie "KD_K_WS", za pomocą którego można sterować dostępem do tej kartoteki. Informacje w niej zawarte aktualizują w chwili dodania, zmiany bądź usunięcia angażu. Możliwe jest także ręczna edycja danych dla kodów tytułu ubezpieczenia nie obsługiwanych przez angaże. Dodano funkcję serwisową: "Konfiguracja->Dane z angaży do kart. war. szczególnych", którą należy uruchomić po uzupełnieniu słownika stanowisk o grupę pracy w waunkach szczególnych. Informacje z tej kartoteki będą wykorzystane w nowym dokumencie zgłoszeniowym "ZUS ZSWE". Aby policzyć składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych należy zdefiniować formułę dla nowo dodanych składników: S00747, S00748, S00749, S00750, S Powinna ona zwrócić iloczyn kwoty podstawy emerytalno-rentowej i stałej płacowej "Stopa % składki na FEP" dla pracowników, którzy w danym okresie rozliczeniowym mają zapis w kartotece prac w warunkach szczególnych. Dodano nową funkcję możliwą do wykorzystania w formułach: "Praca w warunkach szczególnych", która zwraca ilość dni kalendarzowych lub roboczych, które pracownik przepracował w warunkach szczególnych w okresie listy płac. Kwota składki na Fundusz Emerytur Pomostowych jest uwzględniona na wydruku listy płac i w zbiorówce obok składek na FP i FGŚP Eksport do Płatnika dokumentów: ZUS-DRA i ZUS-ZSWA. W związku ze zmianą przepisów dotyczącą pracy w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze zmodyfikowano program eksportujący dane do dokumentu "ZUS-DRA" oraz dodano możliwość tworzenia nowego dokumentu zgłoszeniowego "ZUS-ZSWA". W dokumencie "ZUS-DRA" doszła sekcja IX zawierająca informacje o liczbie stanowisk pracy w warunkach szczególnych, liczbie osób zatrudnionych na tych stanowiskach oraz łączna kwota składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Dokument zgłoszeniowy "ZUS-ZSWA" zawiera informacje z kartoteki prac w warunkach szczególnych za wybrany rok. Aby utworzyć dokument "ZUS-ZSWA" w podsystemie "Kadry" należy uruchomić opcję "Pracownicy->Praca w szczególnych warunkach i charakterze". Na dole okna, służącego do ustawiania zakresu zapisów kartoteki, dodano przycisk "ZUS-ZSWA". Po naciśnięciu tego przycisku program zapyta się o rok a następnie utworzy dokument "ZSWA " w katalogu, który służy do wymiany danych z Płatnikiem.

10 Lokale Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona 10 Lokale 6066 Rozliczenia lokali, gdy aktualny kontrahent przejmuje rozliczenia poprzednika W kartotece obiektów dodano nowe pole "Sposób rozliczenia poprzednika", które może przyjmować jedną z opcji: 1 - "Rozl.z podziałem na kontrahentów" - Rozliczany jest oddzielnie każdy lokator (jak dotychczas). 2 - "Rozl.w całości dla nowego lokatora" - Cały okres rozliczeniowy przypisany jest do bieżącego kontrahenta. W rozliczeniu uwzględnia się zaliczki wniesione przez poprzedników. Ten sposób rozliczenia możliwy jest tylko, gdy główny lokator jest właścicielem lokalu. Pole "Sposób rozliczenia poprzednika", w analogiczny sposób zostało uwzględnione przy generowaniu pobranych zaliczek do rozliczeń obcych Rejestracja montażu i demontażu liczników w dok.obsługi liczników Przy rejestracji montażu i demontażu liczników w dokumentach obsługi liczników (OLI), program sprawdza, czy istnieje już w dokumencie pozycja montażu/demontażu tego licznika. Nie dopuszcza by w jednym dokumencie wpisano 2 razy montaż lub demontaż tego samego licznika Sprawdzanie przed zamknięciem m-ca czy są naliczenia wymagające przefakturowania W funkcji zamykania okresu dla firmy dodano sprawdzenie, czy są naliczenia ze statusem 'Wymaga przefakturowania'. Jeśli są, to program nie pozwoli zamknąć okresu dopóki naliczenia nie zostaną przefakturowane Rozliczenia - wydruk dokumentów z kilku okresów Na wydruku zawiadomień o rozliczeniach oraz na zestawieniu rozliczeń dodano możliwość wyboru dokumentów z kilku okresów sprawozdawczych (od -do). Dotychczas mozna było drukować tylko dokumenty generowane w jednym okresie.

11 Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona 11 Rozliczanie mediów Rozliczanie mediów 6132 Książeczki - rozliczanie Dodano funkcjonalność rozliczania książeczek. Zestawienia 6238 TEKST_DOG - parametr formularza Dodano nowy parametr formularza TEKST_DOG wykorzystany przy wydruku książeczki. Tekst wprowadzony w tym parametrze drukowany jest "na górze" przed poszczególnymi fakturami Zestawienie nienaliczonych PP Uzupełniono wydruk o możliwość wyłączenia zaliczek z zakresu naliczeń.

12 Controlling Data wydruku 24/02/ :22:29 Strona 12 Controlling 5901 Okno przeglądania planów. Ukryto seriale pozycji planów, które były pokazane w oknie z kwotami. Seriale te są dostępne po naciśnięciu przycisku Typ kosztu i rodzaj działalności Dodano możliwość wybierania wartości typu kosztu i rodzaju działalności ze słowników Przeliczenie planu. Zmieniono sposób przeliczenia pozycji planu. Przedtem program liczył jednorazowo jeden miesiąc, a aktualnie cały rok dla jednego wymiaru.

13 Majątek Data wydruku 24/02/ :22:29 Strona 13 EMT 5658 Paragrafy i rozdziały. Dodano w kartotece majątku i na dokumentach dwa nowe segmenty: rozdziału i paragraf rozchodu. Są one dostępne tylko w przypadku firmy budżetowej. Istnieje możliwość wykorzystania tych segmentów do dekretacji amortyzacji Wydruk etykiet z majątku trwałego. U osób, które drukują etykiety należy dodać w pliku konfiguracyjnym(magic.ini) drukarkę ETYKIETA. W nazwie kolejki powinna się znaleźć nazwa drukarki do etykiet.

14 Produkcja Baza TPP Data wydruku 24/02/ :22:29 Strona Wydruk faktur w wersji językowej przez formularze zewnętrzne Dodano możliwość wydruku faktury w wersji językowej poprzez formularze zewnętrzne. Użytkownik może wydrukować fakturę językową jeżeli ustawiony jest dla niego parametr "Wydruk faktur w wersjach językowych" Udostępniony zostaje wówczas przycisk na liście - Dokumenty sprzedaży -> "Faktura walutowa". Po jego uruchomieniu istnieje możliwość określenia pól: - Język (aktualnie obsługiwane języki EN - język angielski, DE - język niemiecki), - Ilość palet, - Ilość pojemników, - Waga netto, - Waga brutto, - Warunki dostawy - pole słownikowane - należy wypełnić w języku faktury, - Sposób wysyłki - pole słownikowane - należy wypełnić w języku faktury, - Warunki płatności - pole słownikowane - należy wypełnić w języku faktury. Parametry te mogą zostać użyte w przygotowanym formularzu. Wraz z wersją dostarczono dwa przykładowe formularze dokumentu sprzedaży: - w wersji angielskiej, - w wersji niemieckiej. Uwaga: Do drukowania symbolu i nazwy w wersji językowej wykorzystywane są pola Symbol wg odbiorcy i Nazwa wg odbiorcy, ustalone dla Kontrahenta - nabywcy dokumentu sprzedaży. Produkcja 6251 Przewodnik - wydruk wg zaleceń dla FM Lubaczów Dodano parametr "Formularz wydruku przewodnika" numeryczny domyślnie 1 (Opcja FM Leżajsk).Po zmianie parametru na 2 uzyskamy formularz przeznaczony dla FM Lubaczów.

15 Data wydruku 24/02/ :22:29 Strona 15 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 6069 Obsługa obiegu spraw Rozszerzono możliwość skojarzenia dokumentów ze sprawą o przetargi, zapytania ofertowe, oferty od dostawców, zamówienia. Rozszerzono możliwość dodawania kroków realizacji sprawy na podstawie wybranej przez użytkownika kategorii. Zmodyfikowano wydruk zestawienia dokumentów. Zmodyfikowano przeglądanie listy spraw z zakresem na kontrahenta. Rozszerzono szukanie kontrahenta - sprawa dotyczy "kontrahenta" jeżeli kontrahent jest zgodny z : - kontrahentem w główce dokumentu OS, - kontrahentem z którymkolwiek z dokumentów związanych z OS sprawą, lub kontrahentem wpisanym do OS_kontrahenci Obieg spraw - dokumenty Dodano możliwość skojarzenia dokumentów zapytań ofertowych do dostawców, ofert i zamówień do dostawców ze sprawą obiegu dokumentów Komadres Obieg dokumentów - edycja Umożliwiono ręczną edycję pola Jednostka organizacyjna w szczegółach dokumentu OS. Dodatkowo dodano możliwość sortowania na liście dokumentów i spraw.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.44 do wersji 02.44 Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 6080 Kontrahenci - selekcja Rozszerzono możliwość wyszukiwania/selekcji

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6660 Kartoteka kontrahentów Dodano parametry użytkownika do wykorzystania jako podpowiedzi pól "Odbiorca", "Dostawca" w oknie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6422 Płatności masowe Rozszerzono funkcjonalność w zakresie generowania i importu płatności masowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11022 Powiadomienia SMS o dokumentach sprzedaży Modyfikacja programu KomadresKomunikator: - Usunięto błędy związane

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 09/01/2015 08:23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 10620 Słownik Relacja TowarKontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji TowarKontrahent podczas edycji dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9648 Dokument sprzedaży (marża dla biur podróży) - fiskalizacja Umożliwiono wysłanie na drukarkę fiskalną typu

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 07/09/2011 09:04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Podsystem Finanse i Księgowość

Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.36 4732 Zestawienie księgowań wg kont i wg dowodów W zestawieniu księgowań wg kont i wg dowodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM System klasy ERP dla sektora MSP Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM Wersja : 1.1.001 2 Spis treści Rozdział I Przygotowanie modułu do pracy w nowym roku

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta

Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta (ProLider ) W programie ProLider istnieje możliwość : - przypisania do kontrahenta języka, w którym mają być

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo