Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 24/02/ :22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego kryterium. Służy do tego przełącznik na formatce selekcji kontrahentów - "Nieprzypisani do żadnej grupy" Rodzaje dokumentów Do selekcji rodzajów dokumentów dodano możliwość ustalenia zakresu wg "Nieprzypisane do żadnej grupy" w ramach kryterium. Domyślnie wartość ustalona jest na NIE. Funkcje ogólno-systemowe 5437 Korespondencja seryjna Dodano możliwość wykorzystania formularzy zewnętrznych do wydruku dokumentów. Dla każdego dokumentu istnieje możliwość dodania kontrahentów powiązanych. Istnieje możliwość skonfigurowania formularza zewnętrznego, w taki sposób, aby możliwy był wydruk dokumentów dla wybranych kontrahentów Dokumenty sprzedaży - efaktury Dodano możliwość - opcja dostępna z poziomu "Wydruku dokumentów sprzedaży" - rejestracja danych adresowych ( ) kontrahentów, chcących otrzymywać efaktury - Kontrahenci->Warunki, - wydruku dokumentów sprzedaży, chcących otrzymywać efaktury, wg formularzy zewnętrznych, - dołączenia dokumentów do "sprawy" wskazanej kategorii z modułu obieg dokumentów, - zapisu w osobnej bazie danych Komadres_blob - dokumentów sprzedaży jako plików PDF, - podpisania cyfrowego dokumentów wraz z rozesłaniem przez podpisanych dokumentów sprzedaży. Szczegółowy opis konfiguracji w załączeniu do zadania Kontrahenci selekcja Rozszerzono możliwość ustalenia zakresu do wyświetlenia kontrahentów oprócz numeru domu od - do o możliwość podania nr lokalu od - do. Przedsięwzięcia 6234 Uprawnienia do przedsięwzięć Rozszerzona została możliwość zakresowania przedsięwzięć wg osób odpowiedzialnych/kontrolujących. Istnieje możliwość włączenia zakresu wg wskazanych osób odpowiedzialnych i kontrolujących (służy do tego parametr użytkownika "Kontrola wyśw.listy przedsięwzięć wg osób odp"). Po włączeniu tego parametru dla użytkownika należy odpowiednio skonfigurować prawa "PRZED_OSOB" - symbol użytkownika odpowiedzialnego i/lub "PRZED_OSOK" - symbol użytkownika kontrolującego. Po ustawieniu tych praw program "Selekcja przedsięwzięć" zostanie wywołany z odpowiednim zainicjowaniem pól Osoba odpowiedzialna i/lub Kontrolujący. Zamówienia 6230 Cena wg odbiorcy (Sprzedaż i Zamówienia od Odbiorców) Dodano obsługę parametru "Dobierać cenę sprzedaży dla Odbiorcy". Jest to parametr administracyjny - domyślnie NIE. Ustawienie tego parametru na TAKpowoduje dobieranie ceny na fakturze/zamówieniu od odbiorcy wg Odbiorcy - (dotychczas dobierano na podstawie kodu Nabywcy).

2 Data wydruku 24/02/ :22:27 Strona 2 Finanse i księgowość Deklaracje VAT 6227 Deklaracja VAT 1.Zestawienia kontrolne VAT sprzedaży z podziałem VAT na okresy przyszłe w wyniku zaokrągleń wykazywało groszowe różnice między VAT z faktury a VAT w zestawieniu - poprawiono wydruk 2. W przypadku, gdy w fakturze zakupu, było kilak płatności a jednym okresie, a vat naliczony był odliczany wg terminu płatnośći program źle kwalifikował fakture do rejestru zakupu VAT - poprawiono program 3. Dokument deklaracja VAT - dodano dwa nowe pola: rok vat, okres vat. Pola te sa wypełniane nastepująco: - dla dokumentów z okresów poprzednich i z okresu bieżącego wchodzących do bieżącej deklaracji VAT - rok i okres VAT są takie same jak rok i okres z deklaracji - dla dokumentów zarejestrowanych w okresie bieżącym, które będą kwalifikowane do VAT w okresach przyszłych - rok i okres VAT, to rok i okres wynikajacy z daty powstania obowiązku VAT dla rejestru sprzedaży, lub daty odliczenia VAT dla rejestru zakupu. Jesli okres VAT nie jest okreslony na dokumencie np. w przypadku, gdy obowiązek VAT powstaje po zapłacie faktury - okres VAT przyjmowany jest jako okres następny po okresie w którym została zarejestrowana faktura. 4. Dodano nowy segment FK - "Okres". Segent ten jest zwiazany z tabelką "okresy sprawozdawcze". Domyslnie "Okres" ma długość 4 znaki i jest wstępnie Dekretacja 6181 Dekretacja SQL W dekretacji SQL zmodyfikowano zapis rozrachunków w ten sposób, że procedura zapisująca rozrachunki porównuje stan w rozrachunkach ze stanem w dokumentach PK z dekretacji i doprowadza rozrachunki do stanu zgodności z dokumentami PK. Dokumenty PK 6105 Wydruk PK Jeżeli na PK w jednej linii jest wprowadzone konto Wn i Ma, na wydruku w pierwszej linii drukuje się konto Wn, a w następnej - konto MA. Do tej pory było odwrotnie. Finanse i księgowość 5288 Funkcje okresowe 1. Funkcje okresowe: "Okresy sprawozdawcze firm", "Bilans otwarcia", "Zamknięcie roku" dodano do Menu "Księgowość i finanse". 2. Dodano sprawdzenia i ostrzeżenia o błędach do funkcji zamknięcia roku : Jeśli brak struktury konta w otwieranym roku program zwraca błąd. W przypadku generowania BO z dziennikami cząstkowymi i wystąpienia błędu dodano pytanie czy generować dalej bilans otwarcia. W przypadku braku zdefiniowanego dokumentu BO dla dziennika cząstkowego dodano informacje o braku takiego dokumentu i zablokowano tworzenie bilansu. W trakcie tworzenia bilansu otwarcia i braku konta w otwieranym roku program automatycznie tworzy nowe konto lub aktualizuje rok_do zamkniętego konta.

3 Rozrachunki Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona Obroty i salda dla obiektów I. Program dopuszczał zmianę symbolu FK obiektu mimo, że na kontach z takim symbolem obiektu były obroty. Dodano blokadę zmiany symbolu FK dla obiektu: 1. Zmiany w edycji obiektów: Dla funkcji: Zmień i popraw -> zmiana symbolu jest zawsze niedostępna. 2. Dodano w menu nową funkcję : 'Zmień symbol obiektu', która sprawdza czy można zmienić symbol. Jeśli obiekt występuje w widoku kont, kont niezamkniętych w roku, w którym chcemy zmienić obiekt, to w liście błędów pojawia się wpis : 'Obiekt jest użyty w koncie : konto syntetyczne+konto analityczne w latach rok_od - rok_do '. Segment FK i parametr FK, to symbol obiektu uzupełniony znakiem 'X' wg długości segmentu, bez możliwości edycji. Przy zmianie symbolu dotychczas pojawiało się pytanie czy zmienić segment FK. Teraz pojawia się ostrzeżenie o zmianie segmentu FK. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmianę segmentu, to nie pozwalamy na zmianę symbolu obiektu. 3. Usuwanie obiektu również sprawdza konta i generuje listę błędów jak wyżej. Aby zmienić symbol obiektu należy więc: - wyksięgować salda z kont z symbolem obiektu. - zamknąć konta z symbolem obiektu - zmienić obiekt, z tym, że rok zmiany obiektu powinien być większy niż rok obowiązywania zamkniętych kont. II. Wydruk obroty i salda dla obiektów - zmieniono postać wydruku. Dodano kolumny: 3. Sprawdzic co można zrobić w sprawie przyspieszenia wydruku Kolumnny Do zapłaty ( dla Naliczeń i Odsetek) Nadpłata ( dla Naliczeń i Odsetek) Razem do zapłaty ( dla Naliczeń i Odsetek) Razem nadpłata ( dla Naliczeń i Odsetek) Naliczenia i odsetki drukują sie w osobnych wierszach Nadpłaty na fakturach Funkcja pobierająca nadpłaty dla kontrahentów w celu pomniejszenia płatności na fakturze sprzedaży nie uwzględniała korekt faktur. Obecnie funkcja ta uwzględnia nierozliczone zapłaty i korekty zmniejszające kwotę należności.

4 Sprzedaż Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona 4 Dokumenty sprzedaży 6221 Wydruk odsetek na fakturze - tekst opisowy Dodano parametr tekstowy formularza TEKST_ZALO, w którym przechowywany jest tekst drukowany na formularzu tekstowym dokumentu sprzedaży zamiast kwoty wyliczonych należnych odsetek. Tekst drukowany jest tylko w wydruku uproszczonym zaległości (tylko podsumowanie) - ustawiony parametr DR_ROZR_OG formularza Dokument sprzedaży edycja i wydruk Dodano obsługę parametru "Łączyć pozycje sprzedaży z różnych partii WZ" - logiczny domyślnie TAK Włączenie na TAK służy do umożliwienia tworzenia pozycji dokumentu sprzedaży na podstawie WZ "1:1", bez łączenia pozycji tego samego towaru pochodzących z różnych partii. Wykorzystanie przy ewidencji sprzedaży wyrobów wyprodukowanych z różnych zleceń (FM Lubaczów). Zestawienia 6063 Wspólne konta ROR Dodano funkcjonalność umożliwiającą obsługę kilku kontrahentów z jednego konta ROR. W słowniku kont bankowych kontrahenta dodano ComboBox z definicją typu konta. Rozszerzono funkcjonalność pola kontrahent. Aby zrealizować płatność ze wspólnego konta należy ustawić typ konta - na konto obce ROR, oraz wskazać kontrahenta, który jest głównym właścicielem konta ROR. Dane tego kontrahenta drukowane będą na piśmie do banku, natomiast numery, kwoty oraz konta virtualne faktur drukowane będą z danych kontrahentów podległych Zestawienie sprzedaży okresami wg terminów płatności - sprawozdanie Utworzono tabelę przestawną SprzedazPlatnosciVAT i dodano ją do szablonów Komadresa, do folderu szablony / tabele przestawne. Należy dodać sprawozdanie "Raport Excel" i wczytać to sprawozdanie z pliku Excel. Odświeżyć dane - dostosować widok do wymagań.

5 Zakupy Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona 5 Dokumenty zakupu 6232 Data operacji w dokumentach zakupu Data operacji na dokumencie zakupu podpowiada się jako data wystawienia dokumentu, a gdy data dokumentu jest późniejsza niż ostatni dzień okresu - jako ostatni dzień okresu. Wcześniej data operacji zawsze podpowiadała się jako ostatni dzień okresu co zakwestionowali użytkownicy Zestawienie - Rozliczenie PZ przedsięwzięcia Dodano możliwość zakresowania wydruku wg grup asortymentowych.

6 Kadry Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona 6 Kadry 5966 PKZP - powiązanie wysokości raty z saldem konta księgowego. Dodano nową funkcjonalność, która umożliwia powiązanie, potrącanej na liście płac raty pożyczki PKZP, z saldem na koncie rozrachunkowym pracownika. Jeśli pracownik spłaci całą lub część pożyczki w kasie to program potrąci z listy płac kwotę będącą różnicą raty miesięcznej i salda na koncie rozrachunkowym. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy ustawić wartość parametru "Rata PKZP do wysokości salda" na "Tak". Program przy wejściu do list płac uruchomi funkcję wyliczającą salda kontrahentów a następnie algorytm wyliczający potrącenie pożyczki PKZP na liście płac skoryguje kwotę raty jeśli saldo zadłużenia będzie od niej mniejsze. W przypadku potrącenia ostatniej raty pożyczki program pobierze całe saldo z konta rozrachunkowego. Konto księgowe, na którym znajduje się saldo zadłużenia będzie pobrane z parametrów dekretacji składnika "S05044" Stanowiska pracy w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. W związku ze zmianą przepisów opracowano nową funkcjonalność programu umożliwiającą definiowanie stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy wykonują pracę w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze. W słowniku stanowisk dodano pole: "Kod pr w war szcz i szcz char". Stanowiskom, na których występuje praca w takich warunkach należy przypisać odpowiedni 3-znakowy kod, który można wybrać korzystając z comboboxa lub, po naciśnięciu "F5", ze słownika wyświetlającego pełen opis prac. Opracowano także nowe zestawienie: "Wydruki->Zestawienia->Stanowiska pracy w szczególnych warunkach i charakterze". Umożliwia ono wydruk rejestru stanowisk oraz ilości pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach na dany dzień. Możliwy jest także wydruk szczegółowy z nazwiskami pracowników i okresem pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. Przy dodawaniu nowego angażu informacja o grupie prac szkodliwych i okresie zatrudnienia automatycznie doda się do nowo utworzonej kartoteki pracowników: "Pracownicy->Praca w szczególnych warunkach i charakterze". Opracowano także funkcję serwisową: "Konfiguracja->Dane z angaży do kart. war. szczególnych", którą należy uruchomić po przypisaniu stanowiskom odpowiedniej grupy prac w szczególnych warunkach lub charakterze. Wygeneruje ona zapisy w kartotece warunków szczególnych pracownikom zatrudnionych w firmie Wydruk pokrycia czasu pracy - ustawianie ilości pracowników na stronie. Zmieniono program do wydruku pokrycia czasu pracy. W przypadku gdy użytkownik wybierze więcej niż jednego pracownika i zaznaczy opcję: "Pokrycie z dokładnością do dni" to pojawi mu się kontrolka, w której będzie mógł wpisać ilość pracowników, która ma się wydrukować na jednej stronie Czas pracy z grafiku przy braku rejestracji zegarowych. W firmach rejestrujących czas pracy za pomocą zegarów, które nie życzą sobie aby w przypadku braku rejestracji program dobierał czas z grafiku (parametr: "Czas pracy z karty pracy" ustawiony na: "Tak") zachodzi konieczność, aby niektórym pracownikom jednak zaliczyć czas grafikowy. W związku z tym w kartotece głównej w zakładce "Zatrudnienie" obok numerów kart magnetycznych dodano kontrolkę: "Przy braku rejestracji RCP pobierz czas pracy z grafiku". Po zaznaczeniu tej kontrolki program rozliczy czas pracy na podstawie grafiku jeśli w danym dniu nie znajdzie rejestracji zegarowych.

7 Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona Dana kadrowa - godziny do odbioru w formułach składnika. Dodano nową funkcję kadrową w formułach składnika płacowego: "Godziny do odbioru", która zwraca sumę w okresie listy, zarejestrowanych w karcie ewidencji czasu pracy, nadpracowanych godzin do odebrania przez pracownika Kontrola przedsięwzięcia i składowych przy rejestracji czasu pracy. Dodano 2 nowe parametry w grupie "Przedsięwzięcia", które umożliwiają kontrolę poprawności wprowadzanych informacji w programie do rejestracji czasu pracy. 1. "Rejestracja czasu pracy tylko na otwarte zlecenia" - ustawienie:"tak" blokuje możliwość rejestracji prac na zamknięte zlecenia. - ustawienie:"nie" wyświetla informację o tym, że zlecenie jest zamknięte ale pozwala zarejestrować czas. 2. "Blokada rejestracji czasu pracy powyżej planu składowych" - ustawienie:"tak" blokuje możliwość rejestracji czasu powyżej czasu planowanego w etapie zlecenia. - ustawienie:"nie" wyświetla informację o tym, że czas zarejestrowany przekracza plan ale pozwala go zarejestrować Dodanie urlopu ojcowskiego, rejestracja absencji "UM" dzielonej z czasem pracy. W związku ze zmianą przepisów dodano nową absencję: "UM" - "Urlop ojcowski". Program naliczy kwotę zasiłku macierzyńskiego dla tej absencji zgodnie z zasadami dotyczącymi kodu świadczenia "311". Dodano także możliwość rejestracji urlopów macierzyńskich i ojcowskich na część dnia roboczego. Wpisując okres urlopu można podać godziny od - do. Taki zapis spowoduje pomniejszenie czasu rzeczywiście przepracowanego o godziny, w trakcie których pracownik był na urlopie. Nie będzie on miał wpływu na kwotę zasiłku macierzyńskiego, spowoduje natomiast zmniejszenie kwoty składników wynagrodzeń, które są potrącane według czasu rzeczywiście przepracowanego (właściwość "Potrącenie ZUS ZLA" składnika ustawiona na "Potrącenie z dni pracy"). Pożyczki 6244 Ostatnie potrącenie spłaty pożyczki na liście płac do wysokości salda. Zmieniono program, który nalicza potrącenie pożyczki PKZP w ten sposób, że ostatnia rata wynikająca z harmonogramu spłat, potrąci saldo WN z konta rozrachunkowego pracownika, niezależnie od wysokości raty.

8 Płace Algorytmy Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona Nowa funkcja w formułach składnika: "Świadczenie ZUS RSA" Dodano nową funkcję w formułach składnika płacowego o nazwie "Świadczenie ZUS RSA". Pozwala ona na pobranie informacji o wynagrodzeniu chorobowym, zasiłkach i wyrównaniach z kartoteki "ZUS RSA" powiązanej z listą płac. Parametrami funkcji są: kod świadczenia i rodzaj zwracanej informacji. Funkcja dla podanego kodu świadczenia może wyliczyć: ilość dni absencji kalendarzowo, ilość dni roboczych, godzin roboczych, stawkę dzienną oraz kwotę chorobowego, zasiłku lub wyrównania. Płace 6246 Rozszerzenie funkcjonalności programów do importu/eksportu danych płacowych. W dotychczasowej funkcjonalności programu do importu i eksportu brakowało możliwości wstępnego przetworzenia danych. Program nie poradził sobie z wczytaniem informacji, w przypadku gdy symbol pracownika w pliku "dbf" był dłuższy od symbolu w bazie o 2 zera, umieszczone z przodu. W związku z tym dodano w opisie kolumny pole "Formuła", które umożliwia zastosowanie wyrażeń Magic'a w celu wstępnego przetworzenia informacji. Na przykład formuła: 6) pobierze wartość kolumny 1 z pliku i zwróci jej ostatnie 6 znaków. Rozwiązanie ma charakter ogólny, umożliwia przetworzenie danych z kilku kolumn w jednej formule. Jeśli pole "Formuła" nie będzie wypełnione to program zachowa się tak jak do tej pory. Przy okazji dodano nowy rodzaj znaczenia kolumny o nazwie: "Zapytanie SQL". Kolumna tego typu jest dostępna przy eksporcie danych i umożliwia doczytanie dowolnej informacji dotyczącej pracownika. W przypadku kolumny typu: "Zapytanie SQL" w polu formuły trzeba wpisać tekst zapytania, w którym można odwołać się do następujących zmiennych wstawianych przez program: - Symbol pracownika - Okres od (poczatek miesiąca) - Okres do (koniec miesiąca) 6263 Nowe funkcje kadrowe w formułach składnika zwracające nominalny czas pracy. W formułach składnika płacowego dodano 2 nowe funkcje kadrowe: 1. "Dni robocze - nominał miesiąca" - zwraca liczbę dni miesiąca pomniejszoną o soboty, niedziele i święta ustawowe. 2. "Czas nominalny z wzorca pracownika" - zwraca ilość dni lub godzin roboczych w okresie listy zgodną z ustawieniami wzorca czasu pracy pracownika. Funkcja zwraca czas nominalny, niezależnie od okresów obowiązywania umowy i harmonogramu pracownika. Dodatkowo zmieniono sposób potrącania wynagrodzeń na liście płac z tytułu przyjęcia bądź zwolnienia pracownika w okresie listy. Dotąd program potrącał wynagrodzenie w odniesieniu do nominału miesiąca - tak jak liczy to funkcja nr 1. Od tej pory będzie to robił w odniesieniu do dni roboczych z wzorca pracownika, zwracanych przez funkcję nr 2. Rozliczenia ZUS 5985 Nieobecności dopełniane w podstawie chorobowego. Zmieniono program naliczający chorobowe w ten sposób, aby możliwe było definiowanie symboli nieobecności i grup nieobecności, które mają być doliczane do czasu pracy przy wyznaczaniu podstawy chorobowego za dany miesiąc. Do tej pory symbole te były zaszyte w programie. Dodano nowy parametr: "Nieobecności dopełniane w podstawie chorobowego" - domyślna wartość: "XX,U_,NP,UO,O2,NN,UP". Są w nim wymienione po przecinku symbole nieobecności i grup nieobecności, które będą dopełniać podstawę chorobowego. Gdyby w jakiejś firmie zaszła konieczność dodania symbolu, to można to zrobić modyfikując wartość tego parametru.

9 Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona Kartoteka pracy w warunkach szczególnych, naliczanie składek na FEP. Dodano kartotekę pracy w warunkach szczególnych, w której znajdują się informacje o pracownikach zatrudnionych na stanowiskach w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze: kod tytułu ubezpieczenia, kod pracy, okres i wymiar etatu. Do kartoteki można się dostać z poziomu menu głównego: "Pracownicy->Praca w szczególnych warunkach i charakterze" bądź z poziomu kartotek pracownika, np. będąc na liście płac. Dodano uprawnienie "KD_K_WS", za pomocą którego można sterować dostępem do tej kartoteki. Informacje w niej zawarte aktualizują w chwili dodania, zmiany bądź usunięcia angażu. Możliwe jest także ręczna edycja danych dla kodów tytułu ubezpieczenia nie obsługiwanych przez angaże. Dodano funkcję serwisową: "Konfiguracja->Dane z angaży do kart. war. szczególnych", którą należy uruchomić po uzupełnieniu słownika stanowisk o grupę pracy w waunkach szczególnych. Informacje z tej kartoteki będą wykorzystane w nowym dokumencie zgłoszeniowym "ZUS ZSWE". Aby policzyć składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych należy zdefiniować formułę dla nowo dodanych składników: S00747, S00748, S00749, S00750, S Powinna ona zwrócić iloczyn kwoty podstawy emerytalno-rentowej i stałej płacowej "Stopa % składki na FEP" dla pracowników, którzy w danym okresie rozliczeniowym mają zapis w kartotece prac w warunkach szczególnych. Dodano nową funkcję możliwą do wykorzystania w formułach: "Praca w warunkach szczególnych", która zwraca ilość dni kalendarzowych lub roboczych, które pracownik przepracował w warunkach szczególnych w okresie listy płac. Kwota składki na Fundusz Emerytur Pomostowych jest uwzględniona na wydruku listy płac i w zbiorówce obok składek na FP i FGŚP Eksport do Płatnika dokumentów: ZUS-DRA i ZUS-ZSWA. W związku ze zmianą przepisów dotyczącą pracy w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze zmodyfikowano program eksportujący dane do dokumentu "ZUS-DRA" oraz dodano możliwość tworzenia nowego dokumentu zgłoszeniowego "ZUS-ZSWA". W dokumencie "ZUS-DRA" doszła sekcja IX zawierająca informacje o liczbie stanowisk pracy w warunkach szczególnych, liczbie osób zatrudnionych na tych stanowiskach oraz łączna kwota składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Dokument zgłoszeniowy "ZUS-ZSWA" zawiera informacje z kartoteki prac w warunkach szczególnych za wybrany rok. Aby utworzyć dokument "ZUS-ZSWA" w podsystemie "Kadry" należy uruchomić opcję "Pracownicy->Praca w szczególnych warunkach i charakterze". Na dole okna, służącego do ustawiania zakresu zapisów kartoteki, dodano przycisk "ZUS-ZSWA". Po naciśnięciu tego przycisku program zapyta się o rok a następnie utworzy dokument "ZSWA " w katalogu, który służy do wymiany danych z Płatnikiem.

10 Lokale Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona 10 Lokale 6066 Rozliczenia lokali, gdy aktualny kontrahent przejmuje rozliczenia poprzednika W kartotece obiektów dodano nowe pole "Sposób rozliczenia poprzednika", które może przyjmować jedną z opcji: 1 - "Rozl.z podziałem na kontrahentów" - Rozliczany jest oddzielnie każdy lokator (jak dotychczas). 2 - "Rozl.w całości dla nowego lokatora" - Cały okres rozliczeniowy przypisany jest do bieżącego kontrahenta. W rozliczeniu uwzględnia się zaliczki wniesione przez poprzedników. Ten sposób rozliczenia możliwy jest tylko, gdy główny lokator jest właścicielem lokalu. Pole "Sposób rozliczenia poprzednika", w analogiczny sposób zostało uwzględnione przy generowaniu pobranych zaliczek do rozliczeń obcych Rejestracja montażu i demontażu liczników w dok.obsługi liczników Przy rejestracji montażu i demontażu liczników w dokumentach obsługi liczników (OLI), program sprawdza, czy istnieje już w dokumencie pozycja montażu/demontażu tego licznika. Nie dopuszcza by w jednym dokumencie wpisano 2 razy montaż lub demontaż tego samego licznika Sprawdzanie przed zamknięciem m-ca czy są naliczenia wymagające przefakturowania W funkcji zamykania okresu dla firmy dodano sprawdzenie, czy są naliczenia ze statusem 'Wymaga przefakturowania'. Jeśli są, to program nie pozwoli zamknąć okresu dopóki naliczenia nie zostaną przefakturowane Rozliczenia - wydruk dokumentów z kilku okresów Na wydruku zawiadomień o rozliczeniach oraz na zestawieniu rozliczeń dodano możliwość wyboru dokumentów z kilku okresów sprawozdawczych (od -do). Dotychczas mozna było drukować tylko dokumenty generowane w jednym okresie.

11 Data wydruku 24/02/ :22:28 Strona 11 Rozliczanie mediów Rozliczanie mediów 6132 Książeczki - rozliczanie Dodano funkcjonalność rozliczania książeczek. Zestawienia 6238 TEKST_DOG - parametr formularza Dodano nowy parametr formularza TEKST_DOG wykorzystany przy wydruku książeczki. Tekst wprowadzony w tym parametrze drukowany jest "na górze" przed poszczególnymi fakturami Zestawienie nienaliczonych PP Uzupełniono wydruk o możliwość wyłączenia zaliczek z zakresu naliczeń.

12 Controlling Data wydruku 24/02/ :22:29 Strona 12 Controlling 5901 Okno przeglądania planów. Ukryto seriale pozycji planów, które były pokazane w oknie z kwotami. Seriale te są dostępne po naciśnięciu przycisku Typ kosztu i rodzaj działalności Dodano możliwość wybierania wartości typu kosztu i rodzaju działalności ze słowników Przeliczenie planu. Zmieniono sposób przeliczenia pozycji planu. Przedtem program liczył jednorazowo jeden miesiąc, a aktualnie cały rok dla jednego wymiaru.

13 Majątek Data wydruku 24/02/ :22:29 Strona 13 EMT 5658 Paragrafy i rozdziały. Dodano w kartotece majątku i na dokumentach dwa nowe segmenty: rozdziału i paragraf rozchodu. Są one dostępne tylko w przypadku firmy budżetowej. Istnieje możliwość wykorzystania tych segmentów do dekretacji amortyzacji Wydruk etykiet z majątku trwałego. U osób, które drukują etykiety należy dodać w pliku konfiguracyjnym(magic.ini) drukarkę ETYKIETA. W nazwie kolejki powinna się znaleźć nazwa drukarki do etykiet.

14 Produkcja Baza TPP Data wydruku 24/02/ :22:29 Strona Wydruk faktur w wersji językowej przez formularze zewnętrzne Dodano możliwość wydruku faktury w wersji językowej poprzez formularze zewnętrzne. Użytkownik może wydrukować fakturę językową jeżeli ustawiony jest dla niego parametr "Wydruk faktur w wersjach językowych" Udostępniony zostaje wówczas przycisk na liście - Dokumenty sprzedaży -> "Faktura walutowa". Po jego uruchomieniu istnieje możliwość określenia pól: - Język (aktualnie obsługiwane języki EN - język angielski, DE - język niemiecki), - Ilość palet, - Ilość pojemników, - Waga netto, - Waga brutto, - Warunki dostawy - pole słownikowane - należy wypełnić w języku faktury, - Sposób wysyłki - pole słownikowane - należy wypełnić w języku faktury, - Warunki płatności - pole słownikowane - należy wypełnić w języku faktury. Parametry te mogą zostać użyte w przygotowanym formularzu. Wraz z wersją dostarczono dwa przykładowe formularze dokumentu sprzedaży: - w wersji angielskiej, - w wersji niemieckiej. Uwaga: Do drukowania symbolu i nazwy w wersji językowej wykorzystywane są pola Symbol wg odbiorcy i Nazwa wg odbiorcy, ustalone dla Kontrahenta - nabywcy dokumentu sprzedaży. Produkcja 6251 Przewodnik - wydruk wg zaleceń dla FM Lubaczów Dodano parametr "Formularz wydruku przewodnika" numeryczny domyślnie 1 (Opcja FM Leżajsk).Po zmianie parametru na 2 uzyskamy formularz przeznaczony dla FM Lubaczów.

15 Data wydruku 24/02/ :22:29 Strona 15 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 6069 Obsługa obiegu spraw Rozszerzono możliwość skojarzenia dokumentów ze sprawą o przetargi, zapytania ofertowe, oferty od dostawców, zamówienia. Rozszerzono możliwość dodawania kroków realizacji sprawy na podstawie wybranej przez użytkownika kategorii. Zmodyfikowano wydruk zestawienia dokumentów. Zmodyfikowano przeglądanie listy spraw z zakresem na kontrahenta. Rozszerzono szukanie kontrahenta - sprawa dotyczy "kontrahenta" jeżeli kontrahent jest zgodny z : - kontrahentem w główce dokumentu OS, - kontrahentem z którymkolwiek z dokumentów związanych z OS sprawą, lub kontrahentem wpisanym do OS_kontrahenci Obieg spraw - dokumenty Dodano możliwość skojarzenia dokumentów zapytań ofertowych do dostawców, ofert i zamówień do dostawców ze sprawą obiegu dokumentów Komadres Obieg dokumentów - edycja Umożliwiono ręczną edycję pola Jednostka organizacyjna w szczegółach dokumentu OS. Dodatkowo dodano możliwość sortowania na liście dokumentów i spraw.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo