Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany z historią, usuwania KONTR_POPR - uprawnienie do poprawienia kontrahenta bez zapisów historycznych - poprawienie "w miejscu". Uwaga - po wymianie wersji wszyzscy użytkownicy będą mieli nadane te uprawnienia Kontrahent - modyfikacja Dodano weryfikację pól REGON i PESEL - w przypadku powtórzonych wartości program wyświetla listę kontrahentów, którzy mają identyczne wpisy w wymienionych wyżej polach. Funkcje ogólno-systemowe 7267 Rodzaje dokumentów - rozszerzenia Dodano obsługę prawa do edycji rodzaju dokumentu - RODZDOK_ED usuwanie, modyfikacja, powielenie, tworzenie nowego. Dodano mozliwość importu ustawień formularzy - przycisk na zakładce formularz - niedostępny jeśli brak praw do edycji dokumentów 7303 Kartoteka towarów i usług - uprawnienia Dodano obsługę uprawnień w edycji towarów/usług. - TO_US_TW prawo do zakładania/powielania/modyfikacji indeksu, - TO_US_POPR - prawo do modyfikacji indeksów w trybie "popraw" - prawo do zmiany bez historii. Uwaga podczas wymiany wersji wszyscy użytkownicy będą mieli przyznane te uprawnienia. Zablokowano możliwość poprawy symbolu towaru, jeżeli był użyty - Uwaga - jeżeli użytkownik posiada prawa "Wdrożeniowe" ma możliwość podmiany symbolu, Ozn_magazynowego, Ozn_produkowany, Typ materiału, Grupa asortymentowa Kartoteki -> Inwestycje Umożliwono uruchomienie słownika inwestycji z poziomu menu Kartoteki. Dodano weryfikację wypełnienia odpowiedniej ilości znaków dla pola Segment_FK (na podstawie ustaleń w segmencie). Umożliwiono uruchomienie z poziomu Inwestycji, dostępu do przedsięwzięć Komadres - aktualizacja słowników Zmodyfikowano listę aktualizowanych słowników - Automatycznie podczas wymiany wersji oraz w opcji importuj całość pomijane są - import gmin, powiatów, województw, - import stawki VAT - import jednostek miar - import słownika homebanking parametry Nie są to słowiki niezbędne do wymiany wersji - można będzie je uruchomić "ręcznie" i wczytać domyślne wartości. Przedsięwzięcia 7108 Produkcja - wersja etapy Rozszerzono rozliczenie produkcji o "doliczanie współczynnikiem" kosztów etapu "zerowego" - uwaga koszty etapu zerowego pobieramy z okresu, dla którego dokonywane jest rozliczenie produkcji Obsłużyć wczytanie grupy etapów podczas importu składowych zleceń (kolumna lista elementów - kol. 17)- i założenie grupy z takiej grupy, gdy nie zostałą założona przed importem. Dla ułatwienia -można ograniczyć dopuszczalne wartości podczas importu dla tej kolumny do liczb. Np. w kolumnie mamy '2', to zakładamy przy imporcie grupę '2' z nazwą '2' lub 'grupa 2' Zamówienia 7245 Generowanie zamówień do dostawców na podstawie zamówień odbiorców Dodano parametr administracyjny "Generowanie zamówień na podstawie zamówień odbiorców" logiczny domyślnie NIE Parametr włącza obsługę generowania zamówień do dostawców na podstawie zamówień odbiorców. Przygotowanie dla firm handlowych.

2 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona Zamówienia walutowe Podczas wystawiania zamówienia do dostawcy istnieje możliwość wprowadzenia waluty, w jakiej przentowane są ceny i wartości. Podczas wystawiania dokumentu PZ na podstawie zamówienia walutowego następuje przeliczenie ceny i wartości dokumentu wg kursu ustalonego w tabeli kursowej dla banku, określonego dla rodzaju dokumentu zamówienia. W kartotece Rodzaje dokumentów istnieje również możliwość podania rodzaju kursu (średniego, zakupu, sprzedaży), któy ma zostać użyty podczas przeliczania. System wybiera kurs wg daty tworzonego dokumentu PZ. Obsługa formularzy zewnętrznych 7467 Pomoc dla aplikacji anazlia danych Utworzono pomoc dla apliakcji Analiza Danych. Pomoc dostępna pod przyciskiem F1 z każdej listy apliakcji. Dodatkowo po zaznaczeniu kursorem myszy wybraneego elementu menu lub kolumny w tabeli pojawia się szybka pomoc w okienku Formularze zewnętrzne - widok zaległości Zlikwidowano podwójne uwzględnianie płatności w przypadku niewłaściwej dekretacji. Dodano zakres na zlaegłości dla rodzaju dokumentu po włączeniu odpowiedniego parametru. Analiza danych 7519 Start Aplikacji Analiza Danych Oddano de wersji aplikację Analiza Danych służącą do tworzenia raportów. Aplikacja umożliwia przeglądanie danych za pomocą tabeli przestawnej oraz tworzenie wydruków graficznych. Analiza Danych pobiera dane z widoków bazy mssql które mogą być dodawane w każdej chwili do aplikacji. Przed uruchomieniem aplikacji należy zapoznać się z opisem aplikacji oraz wymaganiami sytemowymi oraz sprzętowymi. Opis zawarty jest w pliku AnalizaDanych.chm który znajduje sie w folderze instalacyjnym Komadres

3 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 3 Finanse i księgowość Rozrachunki 7156 Wezwania do zapłaty Dodano dekretację kosztów wezwania

4 Sprzedaż Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 4 Dokumenty sprzedaży 7135 Dokument sprzedaży - dodatkowy słownik kontrahenta Dodano obsługę dodatkowego słownika podpowiedzi Ctrl+F5 - słownik konfigurowalny - w parametrze użytkownika "Dodatkowy słownik podpowiedzi nabywcy w sprzedaży" - domyślnie P - złownik pojazdów Słownik przedmiotów napraw/pojazdów zwraca symbol Kontrahenta, a numer rejestracyjny pojazdu zapisywany jest do pola opis dokumentu oraz do tworzonych dokumentów WZ z dokumentu sprzedaży Wydruk dokumentu sprzedaży - graficzny Uzależniono wydruk wystawcy (jednostki organizacyjnej - działu sprzedaży) od parametru formularza "WYSTAWCA". Jeżeli jest na tak to drukuje się Wystawcę (nazwę jednostki) - później dodatkowy opis adresu. Jeżeli na nie to tylko dodatkowy opis adresu Dokument sprzedaży i przedsięwzięcia Uzależniono wymaganie wpisania pola etap przedsięwzięcia od wypełnienia w przedsięwzięciu oznaczenia "Etapy". Oznacza to, że przedsięwzięcie obsługiwać ma etapy i w związku z tym są one wymagane przy wystawianiu faktury Podpisy cyfrowe - zapis do bazy Rozszerzono funkcjonalność podpisu cyfrowego dokumentów sprzedaży. Dodano możliwość określenia tematu i treści wysyłanej wiadomości z dołączonym dokumentem sprzedaży w parametrach systemu. Służą do tego parametry - grupa epodpisy "DS Temat wiadomości" Alpha - opis - temat wysyłanej wiadomości - efaktury, uzupełnianej o numery dokumentów sprzedaży "DS Treść wiadomości" Alpha - treść wiadomości efaktury, wysyłanej do kontrahenta, otrzymującego efakturę 7535 Wydruk dokumentów sprzedaży - rozszerzenie Rozszerzono funkcjonalność zakresu do wydruku dokumentów sprzedaży - dodano podpowiedź ostatniego numeru dokumentu (wymagane jest wcześniejsze wskazanie rodzaju dokumentu). Służy do tego przycisk [<-] - Pobierz ostatni nr z okresu. Jest to funkcja przydatna przy drukowaniu dokumentów sprzedaży wg numerów od-do Dokument sprzedaży - efaktury Dokument sprzedaży - edycja Rozszerzono badanie możliwości poprawy dokumentu sprzedaży o wskazanie, w którym dokumencie obiegu jest podpięty. Wydruk dokumentu sprzedaży Rozszerzono program wydruku pojedynczego dokumentu sprzedaży o badanie konieczności wystawiania efaktur dla klienta. Jeżeli Nabywca ma otrzymywać efaktury - program wymusza wskazanie sprawy - dokumentu z obiegu spraw, do której podpięty ma zostać dokument. Z poziomu dokumentu obiegu spraw następuje podpis i wysyłka. Wydruk zakresu dokumentów sprzedaży Dodano pole wyboru - chekbox dla wybrania klientów, otrzymujacych efaktury wraz z obowiązkowym wyborem sprawy Podpisy cyfrowe Dodano wysyłkę poczty wysyłanej - faktur podpisanych cyfrowo oprócz wysyłki do kontrahenta, również na konto wysyłającego. Umożliwia to przeglądanie poczty, którą wysłaliśmy do kontrahentów Dokumenty sprzedaży - wydruk korekt formularz KFVZB Wydruk graficzny. Na korektach zbiorczych lista dok. korygowanych jest drukowana tylko na pierwszej stronie Dokument sprzedaży wydruk Dodano obsługę parametrów formularza DRUK_OB i DRUK_OB_AD - także w wydruku korekty zbiorczej graficzny. Zestawienia 7494 Zestawienie sprzedaży - wydruk adresu nabywcy Zmodyfikowano zestawienie sprzedaży - opcja wg nabywcy. Dodano opcję "Drukować adres kontrahenta". Jeżeli opcja zostanie zaznaczona - drukowana jest dodatkowa linia zawierająca adres główny nabywcy aktualny wg daty sprzedaży : Kontrahent (Nabywca), Nazwa dodatkowa z adresu/lub nazwa kontrahenta, Kod, Miasto, Ulica Nr domu,nr lokalu.

5 Magazyny Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 5 Dokumenty magazynowe 7385 Dokumenty magazynowe - Limity Rozszerzono możliwość wydań materiałów na podstawie limitów o pozycje wynikające z wielu etapów. Podczas wystawienia dokumentu istnieje możliwość wskazania opcji "Wydania do wielu etapów", następnie należy wskazać przedsięwizęcie i etap Od Do. Do tabeli limitów wczytane zostaną składowe wybranych etapów jako podstawa do wydań Dokument magazynowy - edycja Zmodyfikowano program w zakresie edycji ceny i wartości pozycji dokumentu. Jeżęli pominiemy wprowadzenie ceny - wymagane będzie podanie wartości- cena zostanie wówczas wyliczona "do tyłu'. Podczas poruszania się po dokumencie nie zostanie zmieniona chyba, że zmieniona zostanie ilość Dokument sprzedaży na podstawie WZ Zmodyfikowano program w zakresie dobierania ceny sprzedaży dla pozycji tworzonych na podstawie dokumentu WZ. Uwaga w aktualnej wersji programu Cena sprzedaży dobierana jest na podstawie daty WZ - niezależnie od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.

6 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 6 Opis pracowników. ukończonych szkół przez pracowników dodano zakres umożliwiający wybranie pracownika, działu lub wszystkich rozwiązania problemu Kadry Kadry 7035 Modyfikacja wydruku ukończonych szkół przez pracowników. Na wydruku 7274 Rozszerzenie formatki ZUS ZLA. Rozszerzono tabelę i formatkę zawierające informacje o zwolnieniach lekarskich dodając serię i numer zwolnienia Rejestracja godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia doby pracowniczej. Poprawiono błąd w programie do rejestracji czasu pracy, który uniemożwiał zarejestrowanie godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia doby pracowniczej Sygnalizowanie kończących się umów o pracę, badań okresowych, itp. W podsystemie "Kadry" dodano nową funkcjonalność umożliwiającą przeglądnięcie i wydruk informacji o tym komu kończy się umowa, badania okresowe i inne zdefiniowane informacje, w zadanym okresie. Funkcja jest dostępna w menu: "Pracownicy->Kończące się umowy, badania okresowe, itp.". Po wybraniu tej opcji, po lewej stronie okna trzeba podać okres, a po prawej znajdują się zdefiniowane zestawy danych. Użytkownik może zaznaczyć jeden lub kilka informacji, które go interesują. Po naciśnięciu przycisku "Wykonaj" program wyświetli formatkę, którą następnie można wydrukować w dwóch układach: grupowanie według rodzaju zdarzeń i alfabetycznie według nazwisk pracowników. Dostępny obecnie zakres informacji można łatwo rozszerzyć, bo bazuje na zapytaniach SQL zdefiniowanych w słowniku kadrowopłacowym: "ZDARZENIA" Rachunki do umów cywilno-prawnych. Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą rejestrowanie, wydruk i przenoszenie do podsystemu "Płace" rachunków do umów cywilno-prawnych wystawianych z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, praw autorskich, zasiadania w radzie nadzorczej oraz płaconych na zasadzie podatku ryczałtowego. Przy wystawianiu umowy podaje się całkowitą jej kwotę oraz domyślną kwotę rachunku, która bedzie wypłacana cyklicznie. Jeśli użytkownik nie poda kwoty domyślnej to na rachunku pokaże się różnica kwoty z umowy i kwot z dotychczas wystawionych rachunków. Po wystawieniu rachunku należy dodać pracownika do listy płac i przeliczyć. Wtedy dopiero bedzie możliwy wydruk rachunku uwzgledniający koszty uzyskania, składki, podatek i kwotę do wypłaty. Osoby mające wystawione rachunki w łatwy sposób można dodać do listy płac. W oknie selekcji pracowników do listy dodano przycisk "Rachunki umów cywilno-prawnych". Po jego naciśnięciu pokażą sie pracownicy, którym wystawiono rachunki z tytułu przychodu, który jest obsługiwany na danej wypłacie. Należy dodac pracowników i przeliczyć listę. W celu pobrania kwoty rachunku do listy płac trzeba odpowiednio skonfigurować składniki wynagrodzeń. Dodano funkcję składnika "Kwota rachunku", przy której należy podać tytuł przychodu oraz w niektórych przypadkach rodzaj umowy. Jest on potrzebny żeby oddzielić np. umowy o dzieło od umów zleceń, które mają ten sam tytuł przychodu.

7 Płace Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 7 Dekretacja 7296 Błąd dekretacji gdy w tytule dokumentu był znak '. Poprawiono błąd, który występował przy dekretacji listy płac jeśli w tytule wypłaty FK znalazł się znak '. Płace 7092 Rozdziały i paragrafy dla pracowników w firmie budżetowej. Rozszerzono możliwości programu do dekretacji wynagrodzeń w firmach budżetowych. Do tej pory rozdział i paragraf mozna było przypisać do całej listy płac bądź do poszczególnych składników dekretowalnych w firmie budżetowej. Obecnie można także zdefiniować podział procentowy według rozdziałów i paragrafów dla pracownika, według którego będą dekretowane kwoty składników płacowych. Funkcjonalność jest identyczna z opcją "Konta kosztów pracowników", lecz nie dotyczy składników kosztowych tylko dekretowalnych w firmie budżetowej. Zamiast rodzaju kosztu i działalnosci w kluczu podziałowym jest rozdział i paragraf. Nowa opcja jest dostępna w menu: "Konfiguracja->Rozdziały i paragrafy pracowników" Wydruk kosztów kwalifikowanych dla list projektów UE. Opracowano nową funkcjonalność umożliwiającą, dla wybranego zakresu rodzajów list płac, wydrukowanie kwot kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych pracowników, przedsięwzięć i etapów w ramach przedsięwzięcia. Opcja dostępna jest w menu podsystemu "Płace": "Raporty->Wydruk kosztów projektów". Po wybraniu tej opcji trzeba podać okres, za jaki tworzy się zestawiwnie oraz kryterium i grupę rodzajów list płac. Informacje na wydruku będą dostępne po wygenerowaniu rozdzielników kosztów Możliwość równoczesnego przeliczania jednej LP przez kilku użytkowników. 1. Zmodyfikowano programy do edycji listy płac w ten sposób, że program blokuje możliwość modyfikacji składników i przeliczania jednego pracownika przez kilku użytkowników. W przypadku blokady wyświetla się komunikat jaki użytkownik edytuje bądź przelicza danego pracownika listy. 2. Umożliwiono przeliczanie jednej listy płac przez wielu użytkowników przy założeniu, że w danym momencie jeden pracownik może być przeliczany przez jednego użytkownika (jak w pkt. 1). 3. Poprawiono błąd (deadlock), który się pojawiał gdy rejestrowano czas pracy na przedsięwzięcia i równoczeście ktoś przeliczał wynagrodzenia innego pracownika listy Nowe wersje dokumentów PIT aktualne w 2011 roku. Opracowano nowe wersje dokumentów PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, PIT-8C aktualne w 2011 roku. Pojawią się one po zainstalowaniu wersji Komadresa i wczytaniu plików ETB Wyliczalne składniki z angażu - zmiana algorytmu obliczeniowego. Zmodyfikowano program, który wylicza proporcjonalną wartość składników z angażu jeśli nastąpiła zmiana angażu w trakcie miesiąca. Do tej pory obliczał on kwotę składników propocjonalnie do ilości dni roboczych, jakie człowiek przepracował w każdym z okresów obowiązywania danej stawki. Podejście takie było niewłaściwe dla pracowników, którzy mieli w różny sposób rozłożony czas pracy. Np. w okresie obowiązywania niższej stawki pracownik pracował po 12 godzin, a w okresie obowiązywania wyższej po 8. Po zmianie kwota składnika odniesiona jest do czasu przepracowanego w tych okresach a nie do ilości dni.

8 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona Wymiana danych - import do przedsięwzięć, eksport do pliku txt z separatorem. Rozszerzono funkcjonalność programów umożliwiających wymianę danych z innymi systemami: 1. Dodano możliwość zaimportowania danych do kartoteki rejestracji czasu pracy na przedsięwzięcia. 2. Dodano mozliwość wyeksportowania danych do pliku tekstowego z wybranym w nagłówku eksportu separatorem. Jeśli pole "Separator" w nagłówku pozostanie puste to program oddzieli kolumny w pliku tekstowym pojedynczą spacją. 3. Umożliwiono także wybór pracowników, których informacje będą przesłane do pliku Zasiłek chorobowy szpitalny dla osób po 50 roku życia. Program naliczający wynagrodzenia i zasiłki chorobowe został dostosowany do nowych przepisów. Osobom, które skończyły w poprzednim roku kalendarzowym 50 lat program naliczy 80% zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu Data przyjęcia i data zatrudnienia na wydruku kart zarobkowych. W nagłówku wydruku kart zarobkowych dodano datę przyjęcia. Drukują się tam obecnie wszystkie daty z zakładki "Zatrudnienie" w kartotece głównej czyli: data przyjęcia, zatrudnienia i zwolnienia Dodanie 2 kolumn do wydruku kosztów kwalifikowanych. Na wydruku kosztów kwalifikowanych dotyczących projektów z UE dodano 2 kolumny: 1. "Składki" z podsumowaniem składek ZUS będących narzutów na wynagrodzenia. 2. "Brutto+składki" - koszty wynagrodzeń z narzutami Zestawienie narzutów na wynagrodzenia - dodanie składki na FEP. Do zestawienia narzutów na wynagrodzenia dodano kolumnę zawierającą wartość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w rozbiciu na rodzaje działalności i przedsięwzięcia bądź rodzaje działalności i pracowników. Raporty 7290 Wydruk średnich wynagrodzeń - rozszerzenie opisu składników. Rozszerzono pole na wydruku średnich wynagrodzeń ponieważ nie mieściły się w nim nazwy składników, które zostały wzięte do obliczenia średniej.

9 Lokale Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 9 Lokale 7460 Cennik - ceny obiektów Na formatce zakresującej cennik-obiekty dodano zakres na : - Towar/usługa - Jednostka adm. - Zakres obiektów: Typ obiektu, Obiekt Wyświetlane pozycje cennika ograniczone są do wybranego zakresu 7537 Import odczytów z systemu METRONA Rozszerzono odsługę importu odczytów o system 'METRONA'. Do parametrów impotru odczytów do dano 'Mnożnik odczytu', przez który mnożona jest odczytana wartość. Uzupełniono format daty o 'YYMM' - rok i miesiąc. Dla takiego formatu jako datę odczytu przyjmuje się ostatni dzień m-ca Dodatki mieszkaniowe - zakres na jednostki administracyjne. Dodano obsługę jednostek administracyjnych obiektów do dodatków mieszkaniowych. Przy wykazie dodatków można okreslić jednostkę administracyjną. Do wykazu można przypinać tylko obiekty z tej jednostki. Jeśli nie określono jednostki w wykazie, to można przypinać obiekty z różnych jednostek. Zakres na jednostki administracyjne dodano przy: - przeglądaniu list wykazów - przeglądaniu pozycji wykazu - generowaniu wykazów uzupełniających - wykazie osób pobierających dodatek - generowaniu dokumentów DM (Dodatki mieszkaniowe) i DMZ (Dodatki mieszkaniowe zbiorcze)

10 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 10 Rozliczanie mediów Zestawienia 6079 Zestawienie naliczeń Zrealizowano zadaniem Zestawienie naliczeń Uzupełniono zestawienie naliczeń o: - zakres na Okres sprawozdawczy Od - Do - zakres na kryterium i grupę PP - posiadane usługi w ramach kontrahenta, MP lub PP w warunku AND lub OR - nieposiadane usługi j.w.

11 Majątek Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 11 EMT 7141 Przeglądanie kartoteki majątku. Do zakresowania kartoteki środków trwałych dodano możliwość zakresowania po wartościach użytych do poprawnej ewidencji amortyzacji. Dotyczy to :Rodzaju koszty, Rodzaju działalności, Przedsięwzięcie, Centrum zysku,parametr FK,Rozdział,Paragraf,Obiekt Klasy wartości Zmodyfikowano zasadę działania klas wartości w module wyposażenia. Od tej zmiany klasa wartości już nie bedzie wprowadzana do pozycji dokumentu, a jedynie podpowiadana na podstwie daty rejestracji i centy towaru. Zmiana ta dotyczy też wszystkich wydruków w, których klasa wartości jest wykorzystana Zmiany w wydruku stanów wyposażenia i w wydruku uproszczonym wg kryteriów. Do jednego i drugiego wydruku dodano możliwość podziału wydruku wg adresu położenia majątku trwałego. Wyposażenie 7250 Wystawianie dokumentów w module wyposażenie. Dodano sprawdzenie możliwości likwidacji lub przeniesienia wyposażenia na datę dokumentu( przy wystawianiu dokumentów LT i PW- są wyliczane stany na dzień dokumentu) Wydruk: Ksiązka inwentarzowa Dodano nowy wydruk do ewidencji wyposażenia, na którym znajdziemy następujące informacje: lp pozycji, datę przychodu, nr inwentarzowy, nazwę, wartość, jednostę org. i osobę odpowiedzialną. Wydruk drukowany jest z podziałem wg grup asortymentowych.

12 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 12 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 7504 Zapis dokumentów w bazie i podgląd Zmodyfikowano zapis dokumentów w bazie wraz z podglądem. Zmodyfikowano wygląd okienka podglądu faktury.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/07/2011 12:52:22 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7263 Kontrahenci - uprawnienia Dodano obsługę uprawnień do edycji kontrahentów: KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6660 Kartoteka kontrahentów Dodano parametry użytkownika do wykorzystania jako podpowiedzi pól "Odbiorca", "Dostawca" w oknie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11022 Powiadomienia SMS o dokumentach sprzedaży Modyfikacja programu KomadresKomunikator: - Usunięto błędy związane

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 09/01/2015 08:23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 10620 Słownik Relacja TowarKontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji TowarKontrahent podczas edycji dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 10822 Zbiorcze zatwierdzanie umów Dodano do zakresu możliwość wybrania umów tylko z EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru). Data

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.44 do wersji 02.44 Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 6080 Kontrahenci - selekcja Rozszerzono możliwość wyszukiwania/selekcji

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6422 Płatności masowe Rozszerzono funkcjonalność w zakresie generowania i importu płatności masowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7151 Umowy Poprawiono rozkodowanie nazwy kontrahenta na liście umów. Wyświetlana jest nazwa w aktualności na dzień zakończenia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Symfonia Faktura 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Spis treści: Symfonia Faktura w wersji 2012.a 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola danych/wystawianie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9648 Dokument sprzedaży (marża dla biur podróży) - fiskalizacja Umożliwiono wysłanie na drukarkę fiskalną typu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo