Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany z historią, usuwania KONTR_POPR - uprawnienie do poprawienia kontrahenta bez zapisów historycznych - poprawienie "w miejscu". Uwaga - po wymianie wersji wszyzscy użytkownicy będą mieli nadane te uprawnienia Kontrahent - modyfikacja Dodano weryfikację pól REGON i PESEL - w przypadku powtórzonych wartości program wyświetla listę kontrahentów, którzy mają identyczne wpisy w wymienionych wyżej polach. Funkcje ogólno-systemowe 7267 Rodzaje dokumentów - rozszerzenia Dodano obsługę prawa do edycji rodzaju dokumentu - RODZDOK_ED usuwanie, modyfikacja, powielenie, tworzenie nowego. Dodano mozliwość importu ustawień formularzy - przycisk na zakładce formularz - niedostępny jeśli brak praw do edycji dokumentów 7303 Kartoteka towarów i usług - uprawnienia Dodano obsługę uprawnień w edycji towarów/usług. - TO_US_TW prawo do zakładania/powielania/modyfikacji indeksu, - TO_US_POPR - prawo do modyfikacji indeksów w trybie "popraw" - prawo do zmiany bez historii. Uwaga podczas wymiany wersji wszyscy użytkownicy będą mieli przyznane te uprawnienia. Zablokowano możliwość poprawy symbolu towaru, jeżeli był użyty - Uwaga - jeżeli użytkownik posiada prawa "Wdrożeniowe" ma możliwość podmiany symbolu, Ozn_magazynowego, Ozn_produkowany, Typ materiału, Grupa asortymentowa Kartoteki -> Inwestycje Umożliwono uruchomienie słownika inwestycji z poziomu menu Kartoteki. Dodano weryfikację wypełnienia odpowiedniej ilości znaków dla pola Segment_FK (na podstawie ustaleń w segmencie). Umożliwiono uruchomienie z poziomu Inwestycji, dostępu do przedsięwzięć Komadres - aktualizacja słowników Zmodyfikowano listę aktualizowanych słowników - Automatycznie podczas wymiany wersji oraz w opcji importuj całość pomijane są - import gmin, powiatów, województw, - import stawki VAT - import jednostek miar - import słownika homebanking parametry Nie są to słowiki niezbędne do wymiany wersji - można będzie je uruchomić "ręcznie" i wczytać domyślne wartości. Przedsięwzięcia 7108 Produkcja - wersja etapy Rozszerzono rozliczenie produkcji o "doliczanie współczynnikiem" kosztów etapu "zerowego" - uwaga koszty etapu zerowego pobieramy z okresu, dla którego dokonywane jest rozliczenie produkcji Obsłużyć wczytanie grupy etapów podczas importu składowych zleceń (kolumna lista elementów - kol. 17)- i założenie grupy z takiej grupy, gdy nie zostałą założona przed importem. Dla ułatwienia -można ograniczyć dopuszczalne wartości podczas importu dla tej kolumny do liczb. Np. w kolumnie mamy '2', to zakładamy przy imporcie grupę '2' z nazwą '2' lub 'grupa 2' Zamówienia 7245 Generowanie zamówień do dostawców na podstawie zamówień odbiorców Dodano parametr administracyjny "Generowanie zamówień na podstawie zamówień odbiorców" logiczny domyślnie NIE Parametr włącza obsługę generowania zamówień do dostawców na podstawie zamówień odbiorców. Przygotowanie dla firm handlowych.

2 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona Zamówienia walutowe Podczas wystawiania zamówienia do dostawcy istnieje możliwość wprowadzenia waluty, w jakiej przentowane są ceny i wartości. Podczas wystawiania dokumentu PZ na podstawie zamówienia walutowego następuje przeliczenie ceny i wartości dokumentu wg kursu ustalonego w tabeli kursowej dla banku, określonego dla rodzaju dokumentu zamówienia. W kartotece Rodzaje dokumentów istnieje również możliwość podania rodzaju kursu (średniego, zakupu, sprzedaży), któy ma zostać użyty podczas przeliczania. System wybiera kurs wg daty tworzonego dokumentu PZ. Obsługa formularzy zewnętrznych 7467 Pomoc dla aplikacji anazlia danych Utworzono pomoc dla apliakcji Analiza Danych. Pomoc dostępna pod przyciskiem F1 z każdej listy apliakcji. Dodatkowo po zaznaczeniu kursorem myszy wybraneego elementu menu lub kolumny w tabeli pojawia się szybka pomoc w okienku Formularze zewnętrzne - widok zaległości Zlikwidowano podwójne uwzględnianie płatności w przypadku niewłaściwej dekretacji. Dodano zakres na zlaegłości dla rodzaju dokumentu po włączeniu odpowiedniego parametru. Analiza danych 7519 Start Aplikacji Analiza Danych Oddano de wersji aplikację Analiza Danych służącą do tworzenia raportów. Aplikacja umożliwia przeglądanie danych za pomocą tabeli przestawnej oraz tworzenie wydruków graficznych. Analiza Danych pobiera dane z widoków bazy mssql które mogą być dodawane w każdej chwili do aplikacji. Przed uruchomieniem aplikacji należy zapoznać się z opisem aplikacji oraz wymaganiami sytemowymi oraz sprzętowymi. Opis zawarty jest w pliku AnalizaDanych.chm który znajduje sie w folderze instalacyjnym Komadres

3 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 3 Finanse i księgowość Rozrachunki 7156 Wezwania do zapłaty Dodano dekretację kosztów wezwania

4 Sprzedaż Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 4 Dokumenty sprzedaży 7135 Dokument sprzedaży - dodatkowy słownik kontrahenta Dodano obsługę dodatkowego słownika podpowiedzi Ctrl+F5 - słownik konfigurowalny - w parametrze użytkownika "Dodatkowy słownik podpowiedzi nabywcy w sprzedaży" - domyślnie P - złownik pojazdów Słownik przedmiotów napraw/pojazdów zwraca symbol Kontrahenta, a numer rejestracyjny pojazdu zapisywany jest do pola opis dokumentu oraz do tworzonych dokumentów WZ z dokumentu sprzedaży Wydruk dokumentu sprzedaży - graficzny Uzależniono wydruk wystawcy (jednostki organizacyjnej - działu sprzedaży) od parametru formularza "WYSTAWCA". Jeżeli jest na tak to drukuje się Wystawcę (nazwę jednostki) - później dodatkowy opis adresu. Jeżeli na nie to tylko dodatkowy opis adresu Dokument sprzedaży i przedsięwzięcia Uzależniono wymaganie wpisania pola etap przedsięwzięcia od wypełnienia w przedsięwzięciu oznaczenia "Etapy". Oznacza to, że przedsięwzięcie obsługiwać ma etapy i w związku z tym są one wymagane przy wystawianiu faktury Podpisy cyfrowe - zapis do bazy Rozszerzono funkcjonalność podpisu cyfrowego dokumentów sprzedaży. Dodano możliwość określenia tematu i treści wysyłanej wiadomości z dołączonym dokumentem sprzedaży w parametrach systemu. Służą do tego parametry - grupa epodpisy "DS Temat wiadomości" Alpha - opis - temat wysyłanej wiadomości - efaktury, uzupełnianej o numery dokumentów sprzedaży "DS Treść wiadomości" Alpha - treść wiadomości efaktury, wysyłanej do kontrahenta, otrzymującego efakturę 7535 Wydruk dokumentów sprzedaży - rozszerzenie Rozszerzono funkcjonalność zakresu do wydruku dokumentów sprzedaży - dodano podpowiedź ostatniego numeru dokumentu (wymagane jest wcześniejsze wskazanie rodzaju dokumentu). Służy do tego przycisk [<-] - Pobierz ostatni nr z okresu. Jest to funkcja przydatna przy drukowaniu dokumentów sprzedaży wg numerów od-do Dokument sprzedaży - efaktury Dokument sprzedaży - edycja Rozszerzono badanie możliwości poprawy dokumentu sprzedaży o wskazanie, w którym dokumencie obiegu jest podpięty. Wydruk dokumentu sprzedaży Rozszerzono program wydruku pojedynczego dokumentu sprzedaży o badanie konieczności wystawiania efaktur dla klienta. Jeżeli Nabywca ma otrzymywać efaktury - program wymusza wskazanie sprawy - dokumentu z obiegu spraw, do której podpięty ma zostać dokument. Z poziomu dokumentu obiegu spraw następuje podpis i wysyłka. Wydruk zakresu dokumentów sprzedaży Dodano pole wyboru - chekbox dla wybrania klientów, otrzymujacych efaktury wraz z obowiązkowym wyborem sprawy Podpisy cyfrowe Dodano wysyłkę poczty wysyłanej - faktur podpisanych cyfrowo oprócz wysyłki do kontrahenta, również na konto wysyłającego. Umożliwia to przeglądanie poczty, którą wysłaliśmy do kontrahentów Dokumenty sprzedaży - wydruk korekt formularz KFVZB Wydruk graficzny. Na korektach zbiorczych lista dok. korygowanych jest drukowana tylko na pierwszej stronie Dokument sprzedaży wydruk Dodano obsługę parametrów formularza DRUK_OB i DRUK_OB_AD - także w wydruku korekty zbiorczej graficzny. Zestawienia 7494 Zestawienie sprzedaży - wydruk adresu nabywcy Zmodyfikowano zestawienie sprzedaży - opcja wg nabywcy. Dodano opcję "Drukować adres kontrahenta". Jeżeli opcja zostanie zaznaczona - drukowana jest dodatkowa linia zawierająca adres główny nabywcy aktualny wg daty sprzedaży : Kontrahent (Nabywca), Nazwa dodatkowa z adresu/lub nazwa kontrahenta, Kod, Miasto, Ulica Nr domu,nr lokalu.

5 Magazyny Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 5 Dokumenty magazynowe 7385 Dokumenty magazynowe - Limity Rozszerzono możliwość wydań materiałów na podstawie limitów o pozycje wynikające z wielu etapów. Podczas wystawienia dokumentu istnieje możliwość wskazania opcji "Wydania do wielu etapów", następnie należy wskazać przedsięwizęcie i etap Od Do. Do tabeli limitów wczytane zostaną składowe wybranych etapów jako podstawa do wydań Dokument magazynowy - edycja Zmodyfikowano program w zakresie edycji ceny i wartości pozycji dokumentu. Jeżęli pominiemy wprowadzenie ceny - wymagane będzie podanie wartości- cena zostanie wówczas wyliczona "do tyłu'. Podczas poruszania się po dokumencie nie zostanie zmieniona chyba, że zmieniona zostanie ilość Dokument sprzedaży na podstawie WZ Zmodyfikowano program w zakresie dobierania ceny sprzedaży dla pozycji tworzonych na podstawie dokumentu WZ. Uwaga w aktualnej wersji programu Cena sprzedaży dobierana jest na podstawie daty WZ - niezależnie od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.

6 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 6 Opis pracowników. ukończonych szkół przez pracowników dodano zakres umożliwiający wybranie pracownika, działu lub wszystkich rozwiązania problemu Kadry Kadry 7035 Modyfikacja wydruku ukończonych szkół przez pracowników. Na wydruku 7274 Rozszerzenie formatki ZUS ZLA. Rozszerzono tabelę i formatkę zawierające informacje o zwolnieniach lekarskich dodając serię i numer zwolnienia Rejestracja godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia doby pracowniczej. Poprawiono błąd w programie do rejestracji czasu pracy, który uniemożwiał zarejestrowanie godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia doby pracowniczej Sygnalizowanie kończących się umów o pracę, badań okresowych, itp. W podsystemie "Kadry" dodano nową funkcjonalność umożliwiającą przeglądnięcie i wydruk informacji o tym komu kończy się umowa, badania okresowe i inne zdefiniowane informacje, w zadanym okresie. Funkcja jest dostępna w menu: "Pracownicy->Kończące się umowy, badania okresowe, itp.". Po wybraniu tej opcji, po lewej stronie okna trzeba podać okres, a po prawej znajdują się zdefiniowane zestawy danych. Użytkownik może zaznaczyć jeden lub kilka informacji, które go interesują. Po naciśnięciu przycisku "Wykonaj" program wyświetli formatkę, którą następnie można wydrukować w dwóch układach: grupowanie według rodzaju zdarzeń i alfabetycznie według nazwisk pracowników. Dostępny obecnie zakres informacji można łatwo rozszerzyć, bo bazuje na zapytaniach SQL zdefiniowanych w słowniku kadrowopłacowym: "ZDARZENIA" Rachunki do umów cywilno-prawnych. Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą rejestrowanie, wydruk i przenoszenie do podsystemu "Płace" rachunków do umów cywilno-prawnych wystawianych z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, praw autorskich, zasiadania w radzie nadzorczej oraz płaconych na zasadzie podatku ryczałtowego. Przy wystawianiu umowy podaje się całkowitą jej kwotę oraz domyślną kwotę rachunku, która bedzie wypłacana cyklicznie. Jeśli użytkownik nie poda kwoty domyślnej to na rachunku pokaże się różnica kwoty z umowy i kwot z dotychczas wystawionych rachunków. Po wystawieniu rachunku należy dodać pracownika do listy płac i przeliczyć. Wtedy dopiero bedzie możliwy wydruk rachunku uwzgledniający koszty uzyskania, składki, podatek i kwotę do wypłaty. Osoby mające wystawione rachunki w łatwy sposób można dodać do listy płac. W oknie selekcji pracowników do listy dodano przycisk "Rachunki umów cywilno-prawnych". Po jego naciśnięciu pokażą sie pracownicy, którym wystawiono rachunki z tytułu przychodu, który jest obsługiwany na danej wypłacie. Należy dodac pracowników i przeliczyć listę. W celu pobrania kwoty rachunku do listy płac trzeba odpowiednio skonfigurować składniki wynagrodzeń. Dodano funkcję składnika "Kwota rachunku", przy której należy podać tytuł przychodu oraz w niektórych przypadkach rodzaj umowy. Jest on potrzebny żeby oddzielić np. umowy o dzieło od umów zleceń, które mają ten sam tytuł przychodu.

7 Płace Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 7 Dekretacja 7296 Błąd dekretacji gdy w tytule dokumentu był znak '. Poprawiono błąd, który występował przy dekretacji listy płac jeśli w tytule wypłaty FK znalazł się znak '. Płace 7092 Rozdziały i paragrafy dla pracowników w firmie budżetowej. Rozszerzono możliwości programu do dekretacji wynagrodzeń w firmach budżetowych. Do tej pory rozdział i paragraf mozna było przypisać do całej listy płac bądź do poszczególnych składników dekretowalnych w firmie budżetowej. Obecnie można także zdefiniować podział procentowy według rozdziałów i paragrafów dla pracownika, według którego będą dekretowane kwoty składników płacowych. Funkcjonalność jest identyczna z opcją "Konta kosztów pracowników", lecz nie dotyczy składników kosztowych tylko dekretowalnych w firmie budżetowej. Zamiast rodzaju kosztu i działalnosci w kluczu podziałowym jest rozdział i paragraf. Nowa opcja jest dostępna w menu: "Konfiguracja->Rozdziały i paragrafy pracowników" Wydruk kosztów kwalifikowanych dla list projektów UE. Opracowano nową funkcjonalność umożliwiającą, dla wybranego zakresu rodzajów list płac, wydrukowanie kwot kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych pracowników, przedsięwzięć i etapów w ramach przedsięwzięcia. Opcja dostępna jest w menu podsystemu "Płace": "Raporty->Wydruk kosztów projektów". Po wybraniu tej opcji trzeba podać okres, za jaki tworzy się zestawiwnie oraz kryterium i grupę rodzajów list płac. Informacje na wydruku będą dostępne po wygenerowaniu rozdzielników kosztów Możliwość równoczesnego przeliczania jednej LP przez kilku użytkowników. 1. Zmodyfikowano programy do edycji listy płac w ten sposób, że program blokuje możliwość modyfikacji składników i przeliczania jednego pracownika przez kilku użytkowników. W przypadku blokady wyświetla się komunikat jaki użytkownik edytuje bądź przelicza danego pracownika listy. 2. Umożliwiono przeliczanie jednej listy płac przez wielu użytkowników przy założeniu, że w danym momencie jeden pracownik może być przeliczany przez jednego użytkownika (jak w pkt. 1). 3. Poprawiono błąd (deadlock), który się pojawiał gdy rejestrowano czas pracy na przedsięwzięcia i równoczeście ktoś przeliczał wynagrodzenia innego pracownika listy Nowe wersje dokumentów PIT aktualne w 2011 roku. Opracowano nowe wersje dokumentów PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, PIT-8C aktualne w 2011 roku. Pojawią się one po zainstalowaniu wersji Komadresa i wczytaniu plików ETB Wyliczalne składniki z angażu - zmiana algorytmu obliczeniowego. Zmodyfikowano program, który wylicza proporcjonalną wartość składników z angażu jeśli nastąpiła zmiana angażu w trakcie miesiąca. Do tej pory obliczał on kwotę składników propocjonalnie do ilości dni roboczych, jakie człowiek przepracował w każdym z okresów obowiązywania danej stawki. Podejście takie było niewłaściwe dla pracowników, którzy mieli w różny sposób rozłożony czas pracy. Np. w okresie obowiązywania niższej stawki pracownik pracował po 12 godzin, a w okresie obowiązywania wyższej po 8. Po zmianie kwota składnika odniesiona jest do czasu przepracowanego w tych okresach a nie do ilości dni.

8 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona Wymiana danych - import do przedsięwzięć, eksport do pliku txt z separatorem. Rozszerzono funkcjonalność programów umożliwiających wymianę danych z innymi systemami: 1. Dodano możliwość zaimportowania danych do kartoteki rejestracji czasu pracy na przedsięwzięcia. 2. Dodano mozliwość wyeksportowania danych do pliku tekstowego z wybranym w nagłówku eksportu separatorem. Jeśli pole "Separator" w nagłówku pozostanie puste to program oddzieli kolumny w pliku tekstowym pojedynczą spacją. 3. Umożliwiono także wybór pracowników, których informacje będą przesłane do pliku Zasiłek chorobowy szpitalny dla osób po 50 roku życia. Program naliczający wynagrodzenia i zasiłki chorobowe został dostosowany do nowych przepisów. Osobom, które skończyły w poprzednim roku kalendarzowym 50 lat program naliczy 80% zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu Data przyjęcia i data zatrudnienia na wydruku kart zarobkowych. W nagłówku wydruku kart zarobkowych dodano datę przyjęcia. Drukują się tam obecnie wszystkie daty z zakładki "Zatrudnienie" w kartotece głównej czyli: data przyjęcia, zatrudnienia i zwolnienia Dodanie 2 kolumn do wydruku kosztów kwalifikowanych. Na wydruku kosztów kwalifikowanych dotyczących projektów z UE dodano 2 kolumny: 1. "Składki" z podsumowaniem składek ZUS będących narzutów na wynagrodzenia. 2. "Brutto+składki" - koszty wynagrodzeń z narzutami Zestawienie narzutów na wynagrodzenia - dodanie składki na FEP. Do zestawienia narzutów na wynagrodzenia dodano kolumnę zawierającą wartość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w rozbiciu na rodzaje działalności i przedsięwzięcia bądź rodzaje działalności i pracowników. Raporty 7290 Wydruk średnich wynagrodzeń - rozszerzenie opisu składników. Rozszerzono pole na wydruku średnich wynagrodzeń ponieważ nie mieściły się w nim nazwy składników, które zostały wzięte do obliczenia średniej.

9 Lokale Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 9 Lokale 7460 Cennik - ceny obiektów Na formatce zakresującej cennik-obiekty dodano zakres na : - Towar/usługa - Jednostka adm. - Zakres obiektów: Typ obiektu, Obiekt Wyświetlane pozycje cennika ograniczone są do wybranego zakresu 7537 Import odczytów z systemu METRONA Rozszerzono odsługę importu odczytów o system 'METRONA'. Do parametrów impotru odczytów do dano 'Mnożnik odczytu', przez który mnożona jest odczytana wartość. Uzupełniono format daty o 'YYMM' - rok i miesiąc. Dla takiego formatu jako datę odczytu przyjmuje się ostatni dzień m-ca Dodatki mieszkaniowe - zakres na jednostki administracyjne. Dodano obsługę jednostek administracyjnych obiektów do dodatków mieszkaniowych. Przy wykazie dodatków można okreslić jednostkę administracyjną. Do wykazu można przypinać tylko obiekty z tej jednostki. Jeśli nie określono jednostki w wykazie, to można przypinać obiekty z różnych jednostek. Zakres na jednostki administracyjne dodano przy: - przeglądaniu list wykazów - przeglądaniu pozycji wykazu - generowaniu wykazów uzupełniających - wykazie osób pobierających dodatek - generowaniu dokumentów DM (Dodatki mieszkaniowe) i DMZ (Dodatki mieszkaniowe zbiorcze)

10 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 10 Rozliczanie mediów Zestawienia 6079 Zestawienie naliczeń Zrealizowano zadaniem Zestawienie naliczeń Uzupełniono zestawienie naliczeń o: - zakres na Okres sprawozdawczy Od - Do - zakres na kryterium i grupę PP - posiadane usługi w ramach kontrahenta, MP lub PP w warunku AND lub OR - nieposiadane usługi j.w.

11 Majątek Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 11 EMT 7141 Przeglądanie kartoteki majątku. Do zakresowania kartoteki środków trwałych dodano możliwość zakresowania po wartościach użytych do poprawnej ewidencji amortyzacji. Dotyczy to :Rodzaju koszty, Rodzaju działalności, Przedsięwzięcie, Centrum zysku,parametr FK,Rozdział,Paragraf,Obiekt Klasy wartości Zmodyfikowano zasadę działania klas wartości w module wyposażenia. Od tej zmiany klasa wartości już nie bedzie wprowadzana do pozycji dokumentu, a jedynie podpowiadana na podstwie daty rejestracji i centy towaru. Zmiana ta dotyczy też wszystkich wydruków w, których klasa wartości jest wykorzystana Zmiany w wydruku stanów wyposażenia i w wydruku uproszczonym wg kryteriów. Do jednego i drugiego wydruku dodano możliwość podziału wydruku wg adresu położenia majątku trwałego. Wyposażenie 7250 Wystawianie dokumentów w module wyposażenie. Dodano sprawdzenie możliwości likwidacji lub przeniesienia wyposażenia na datę dokumentu( przy wystawianiu dokumentów LT i PW- są wyliczane stany na dzień dokumentu) Wydruk: Ksiązka inwentarzowa Dodano nowy wydruk do ewidencji wyposażenia, na którym znajdziemy następujące informacje: lp pozycji, datę przychodu, nr inwentarzowy, nazwę, wartość, jednostę org. i osobę odpowiedzialną. Wydruk drukowany jest z podziałem wg grup asortymentowych.

12 Data wydruku 07/09/ :04:49 Strona 12 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 7504 Zapis dokumentów w bazie i podgląd Zmodyfikowano zapis dokumentów w bazie wraz z podglądem. Zmodyfikowano wygląd okienka podglądu faktury.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 24/02/2010 11:22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

Podsystem Finanse i Księgowość

Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.36 4732 Zestawienie księgowań wg kont i wg dowodów W zestawieniu księgowań wg kont i wg dowodów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo