Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 04/02/ :16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów. Aby uzyskać noty dla kontrahentów z trasy odczytowej należy stworzyć kryterium i grupę kontrahentów odpowiadającą zakresowi kontrahentów przypisanych do trasy odczytowej. Można to wykonać ręcznie. W celu ułatwienia pracy automatyczne przypisanie kontrahentów do kryterium i grupy zostało uzupełnione o zakres na kontrahentów przypisanych do trasy odczytowej. Jeśli w zakresie kontrahentów wybranych do dopisania do grupy istnieją kontrahenci przypisani do innej grupy z wybranego kryterium, to pozostaną oni przypisani do pierwotnej grupy. Pozostali kontrahenci zostana przypisani do nowej grupy. Przedsięwzięcia 6602 Import składowych przedsięwzięć Opracowano funkcję importu składowych przedsięwzięć, na podstawie pliku Excel o strukturze 17 kolumn zawierających ustalone pola W trakcie importu uzupełniane są pola 'Etapy przedsięwzięć to elementy wykonywane' - parametr określa czy etapy przedsięwzięcia system ma traktować jako Elementy produkowane 'Domyślna grupa wyrobów dla importu' 'Domyślna grupa materiałów dla importu' 'Domyślna grupa robocizny dla importu' 6603 Przedsięwzięcia Modyfikacje dotyczące udostępnienia pola Rodzaj dokumentu - i związanego z nim sposobu numeracji przedsięwzięć. Grupy_etapów - obsługa słownika oraz segmentu FK w dokumentach. Dodano obsługę parametru "Etapy to elementy wykonywane" - parametr właczający obsługę dobierania elementów z etapu przedsięwzięcia Przedsięwzięcia 1.Modyfikacje obsługi przedsięwzięć - wprowadzenie przedsięwzięć jako dokumentów (bieżące, inwestycyjne, itd.) wraz z możliwością określenia etapów (podzadań) dla wybranego rodzaju przedsięwzięć. 2.Mozliwość wybrania rodzaju dokumentu dla przedsięwziecia - rózne rodzaje dokumentów dla przedsiewzieć - nie tylko systemowy 3.Mozliwość okreslenia, czy dane przedsiewziecie obsługuje etapy czy nie. 4. Uzależnienie wypełnienia etapów w dokumentach kosztowych od tego, czy przedsiewzięcie obsługuje etapy czy nie ( RW, ZW ) Parametr Kontrahent i inwestycja z przedsiewziecia - obsługa dobierania Segment FK przedsięwzięcia na podstawie Kontrahenta - obsługa 1. Dodać możliwość numeracj i przedsięwzięć wg Kontrahenta - i jeżęli dla rodzaju dok jest włączona to przy edycji wymusić wpisanie/ wybór Kontrahenta 2. Jeżeli parametr "Segment FK przedsięwzięcia na podstawie Kontrahenta" ustawiony na TAK, to inicjować pole Segment_FK w przedsięwzięci u na podstawie Segmentu FK kontrahenta - uwaga należy skrócić symbol do ilości znaków dla segm,entu FK przedsięwziecia lub uzupełnić do tej długości. 3. Dodać możlwiość ustalenia zakresu na przedsięwzięciach liście wg (jeśli nie da się uruchomić zakresu istniejącego) - Kontrahenta - Jednostki org - Aktualne na dzień (mdate) lub Pokaż wszystkie - Status Obsługa formularzy zewnętrznych 6908 Formularze zewnętrzne 1.Aktualizujący funkcję KonwData 2.Tworzący funkcję KonwNumericSeparator

2 Data wydruku 04/02/ :16:34 Strona 2 Finanse i księgowość Finanse i księgowość 6938 Tworzenie rodzaju kosztów na podstawie kont kosztowych Dodano parametr :Aktualizacja kartoteki Rodzaje Kosztow wg Planu Kont. Domyślnie ustawiono na TAK. Jesli zmienimy wartość parametru na NIE, wówczs po dodaniu nowego konta analitycznego typu- koszty wg rodzajów - program nie będzie uzupełniał kartoteki "Rodzaje kosztów" Rozrachunki 6819 Wydruk salda kantrahenta 1.Jeśli kontrahent nie posiadał żadnych obrotów, a tylko odsetki z bilansu otwarcia to przy podglądzie salda nie pojawiała sie zadna wartość. Zmieniono program- jesli kontrahent nie ma obrotów program sprawdza jeszcze czy są noty odsetkowe zatwierdzone. Jeśli są - saldo kontranhenta jest wyswietlane. 2. Przyspieszono wyswietlanie salda kontrahenta dla czynszów Rozrachunki - obsługa rozliczania 1.Do przeglądania transakcji rozrachunkowych dla opcji "tylko transakcje do rozliczenia" dodano parametr: " tylko kontrahenci z wpłatami w raporcie bankowym z dnia" - domyślnie data dzisiejsza " w banku" - wybór numeru banku Jeśli wybierzemy dzień wpłat, a nie podamy raportu bankowego - program wybiera kontrahentów takich, że mają zapłaty w raporcie bankowym z tej daty. Jeśli wybierzemy też numer banku wybieramy tylko kontrahentów mających wpłaty w tym dniu i w wybranym banku. Funkcja ta umożliwi poprawne rozliczenie zaimportowanych przelewów z wybranego banku i dnia. 2.Zmodyfikowano wydruk dokumentu Bank przyjmie\bank wypłaci: a. Przed nazwą kontrahenta dodano 'Kontrahent:' + symbol kontrahenta b. Po adresie kontrahenta dodano 'Nr rachunku:' - jeśli w dokumencie jest wpisany serial_przelewu - konto bankowe z nagłówka przelewu - jesli brak serialu- domyślne konto bankowe kontrahenta - jesli brak konta - pusto 3.Zmodyfikowano wydruk Listy przelewow->szczegóły->potwierdzenie przelewu. W wydruku dodano informacje: a. dla przelewów typu PD i PHD - "nr rachunku zleceniodawcy "- konto bankowe firmy - konto bankowe z listy przrlewów - "nr rachunku odbiorcy" - konto bankowe kontrahenta - konto bankowe z nagłówka przelewu - kod kontrahenta b. dla przelewów typu PHO - "nr rachunku zleceniodawcy" - konto bankowe kontrahenta - konto bankowe z nagłówka przelewu - "nr rachunku odbiorcy" - konto bankowe firmy - konto bankowe z listy przrlewów - kod kontrahenta 4.Do wydruku Zestawienie przelewów wg formularzy zewnetrznych " dla rodzaju wydruku "przelew" i rodzaju zakresu = "zakres" dodano zakres na kontrahenta. Pozwoli to wydrukować wg formularza zewnetrznego wszystki wpłaty kontrahenta za wybrany okres.

3 Data wydruku 04/02/ :16:34 Strona Modyfikacja rozliczenia płatnosci masowych Prrzy imporcie przelewów z systemu HOME-BANKING dodano parametr "Rozliczać tylko dla KTR" Parametr ten ma zastosowanie tylko do rozliczanie przelewów masowych. Sposób działania parametru: 1."Rozliczaj tylko dla KTR" ='T' 1.1. Jeśli w przelewie podano KTR Program tworzy tabelkę dokumentów do zapłaty: odnajduje faktury dla tego KTR ( z rozrachunków ) odnajduje odsetki związane z podanym KTR odnajduje faktury i odsetki związane z kontem rozliczenia masowego ( konto wirtualne) Kwota do zapłaty z tabelki jest modyfikowane o dane z aktualnie zwracanej listy przelewów wg klucza : ZR, Kontrahent, FIRMA, konto, identyfikator_transakcji Tak zmodyfikowaną tabelką rozliczamy kwotę przelewu wpisując serial transakcji dla faktury i identyfikator transakcji dla odsetek Jeśli kwota przelewu przekracza kwotę faktury dla podanego KTR i odsetek dla KTR, wartość pozostała rozliczana jest tak, jakby nie podano KTR (wg punktu 1.2) 1.2. Jeśli w przelewie nie podano KTR Program tworzy tabelkę dokumentów do zapłaty: odnajduje faktury i odsetki związane z kontem rozliczenia masowego ( konto wirtualne) Kwota do zapłaty z tabelki jest modyfikowane o dane z aktualnie zwracanej listy przelewów wg klucza : ZR, Kontrahent, FIRMA, konto, identyfikator transakcji Z tabelki pobiera KONTO pierwszej transakcji ( wg terminu płatności), której reszta pomniejszona o kwotę z listy jest >0 i wpisujemy jako 1 pozycję przelewu. Nie uzupełniamy pola identyfikatora transakcji 2. "Rozliczaj tylko dla KTR" ='N' Program tworzy tabelkę dokumentów do zapłaty: odnajduje faktury dla tego KTR ( z rozrachunków ) odnajduje odsetki związane z podanym KTR odnajduje faktury i odsetki związane z kontem rozliczenia masowego ( konto wirtualne) Kwota do zapłaty z tabelki jest modyfikowane o dane z aktualnie zwracanej listy przelewów wg klucza : ZR, Kontrahent, FIRMA, konto, identyfikator transakcji Tak zmodyfikowaną tabelką rozliczamy kwotę przelewu wpisując serial transakcji dla faktury i identyfikator transakcji dla odsetek Jeśli kwota przelewu przekracza kwotę faktury dla podanego KTR i odsetek dla KTR, wartość pozostała rozliczana jest tak, jakby nie podano KTR (wg punktu 1.2) 2.2. Jeśli nie podano KTR Program tworzy tabelkę dokumentów do zapłaty: odnajduje faktury i odsetki związane z kontem rozliczenia masowego ( konto wirtualne) Kwota do zapłaty z tabelki jest modyfikowane o dane z aktualnie zwracanej listy przelewów wg klucza : ZR, Kontrahent, FIRMA, konto, identyfikator transakcji Wg tak zmodyfikowanej tabelki program rozliczamy kwotę przelewu wpisując identyfikatory transakcji dla poszczególnych pozycji przelewu

4 Data wydruku 04/02/ :16:34 Strona 3 Sprzedaż Dokumenty sprzedaży 6877 Wydruk opisu adresu na dokumencie sprzedaży Poszerzono pole druku opisu z 60 do 74 znaków.

5 Zakupy Data wydruku 04/02/ :16:34 Strona 5 Dokumenty zakupu 6860 Przedsiewzięcie posiadające etapy W rejestracji czasu pracy na lecenia, a takze w rejestracji kosztów dokumentu zakupu uzależniono redycje pola "ETAP" od paraetrów: - jest wypełnione przedsiewziecie ( zadanie) -dla przedsiewziecia parametr obsluga etapów jest ustawiony na TAK -dla firmy parametr Przedsiewziecia etapy jest ustawione na TAK

6 Data wydruku 04/02/ :16:34 Strona 6 Płace Listy płac 6859 Listy płac dla projektów z UE. Rozliczanie projektów UE: 1. Dla każdego projektu UE należy skonfigurować dziennik cząstkowy czyli grupę rodzajów dokumentów w ramach kryterium: "DZFK". Do grupy tej należy dodać jeden lub kilka rodzajów list płac, na których będą wypłacane wynagrodzenia za pracę w ramach tego projektu. Do tego samego dziennika będą również dodane przedsięwzięcia poprzez rodzaje dokumentów typu "PRZ". 2. Należy skonfigurować rodzaje dokumentów dla wypłat głównych. Trzeba dodać do nich dokumenty zależne powiązane z poszczególnymi projektami. 3. Należy odpowiednio skonfigurować składniki płacowe rozliczające kwoty na liście głównej i na listach dotyczących projektów UE. Wprowadzono nowy rodzaj składnika, który będzie naliczany systemowo i będzie rozliczał określone składniki. W oknie z parametrami składnika dodano checkbox "Rozlicza skł.", po ustawieniu go na "true" należy nacisnąć przycisk znajdujący się obok i dodać jeden lub kilka składników. Składniki rozliczające należy dodać do wypłaty głównej i do wszystkich wypłat dotyczących projektów z UE. Algorytm pobierze z wypłaty głównej sumę składników określonych w definicji, podzieli ją proporcjonalnie do czasu pracy na poszczególne projekty i odpowiednią część wstawi na listach dot. projektów. Na wypłacie głównej składniki te będą miały wartość będącą sumą z list projektów, ze znakiem ujemnym. 4. Trzeba zarejestrować czas pracy na przedsięwzięcia związane z projektami i na przedsięwzięcia ogólne (nie związane z żadnym projektem). Kwoty składników będą rozliczane na poszczególne projekty proporcjonalnie do sumy zarejestrowanego czasu. 5. W trakcie dodawania pracowników do wypłaty głównej program na podstawie rejestracji czasu na zlecenia utworzy dokumenty zależne dotyczące projektów UE i doda do nich pracowników. 6. Należy przeliczyć najpierw wypłatę główną a później wypłaty dotyczące projektów nowym algorytmem. 7. Następnie, podobnie jak dotychczas, należy wygenerować rozdzielnik i zadekretować listy. Dodano dodatkową możliwość konfiguracji składników kosztowych. Będzie można dla danego rodzaju listy określić rodzaj kosztu i rodzaj działalności. 8. W celu zachowania spójności danych wprowadzono pewne ograniczenia przy edycji list płac dotyczących projektów UE. - dodawanie i usuwanie pracowników będzie tylko możliwe na wypłacie głównej. - przeliczanie pracowników na listach projektów będzie możliwe jeśli na liście głównej są oni przeliczeni. - po przeliczeniu pracowników na liście głównej status pracowników na listach projektów będzie ustawiony na "nieprzeliczony" - dodawanie, usuwanie i przeliczanie pracowników na wypłacie głównej będzie możliwe jeśli listy projektów będą otwarte. Płace 6936 Jednostka organizacyjna z nagłówka listy do parametrów dekretacji. W nagłówku listy płac dodano pole "Jednostka org". Umożliwia ono wpisanie jednostki organizacyjnej jaka będzie wpisana do parametrów dekretacji wszystkim pracownikom listy. Jeśli pole to pozostanie nieuzupełnione to program jak dotychczas prześle do dekretacji jednostkę z angażu lub pustą jeśli pracownik nie ma angażu.

7 Lokale Data wydruku 04/02/ :16:34 Strona 7 Lokale 6883 Zestawienie - Udziały na dzień Do zakresu zestawienia dodano parametr "wg głównej grupy członkowskiej". Jeśli parametr "wg głównej grupy członkowskiej" nie jest zaznaczony, to wydruk pozostaje bez zmian. Jeśli parametr "wg głównej grupy członkowskiej" jest zaznaczony, to dostępne są pola dla zakresu : "Grupa członkowska od - do", a parametr "Sortuj wg" posiada dodatkową opcję :Sortuj wg "Obiektu". Przy takim zakresie udziały są drukowane i posumowane wg głównej grupy członkowskiej. Kolejność wydruku wg wybranego sortu jest zachowana w ramach grupy. Drukowany jest dodatkowo lokal kontrahenta, przypisany do grupy członkowskiej Druczki do dokonania opłat za lokal Dodano nową fukcję 'Zasoby->Druki do dokonania opłat za lokal', która umożliwia wydrukowanie formularzy do opłat. Należy podać zakres na obiekty, parametry do wydruku kodu rozliczeń masowych, określić formularz oraz wskazać fimę, która jest odbiorcą płatności. Jeśli jako typ rozliczenia masowego wybierzemy konta wirtualne, to jako nr rachunku bankowego wydrukuje się indywidualne konto dla lokalu. Jeśli nie lub jeśli lokal nie ma wygenerowanego nr konta wirtualnego, to jako nr rachunku bankowego będzie drukowane konto firmy wskazane na formatce. Wydruk może być robiony na formularzach zwykłych lub formularzach zewnętrznych. Dla formularzy zwykłych należy użyć popieru z odpwiednim nadrukiem, wydruk jest wysyłany bezposrednio na drukarkę. Formularze zewnętrzne można edytować dowolnie w podsystemie 'Administrowanie aplikacją': 'Ustawienia->Dokumenty-> Formularze zewnętrzne' dla modułu 'BP', typ dokumentu 'PD'. Wydruk jest generowany jako dokument aplikacji 'Word'. Opracowane zostały dwa standardowe formularze zewnętrzne 'Druczki do opłat.rtf' (dla zakresu lokali) oraz 'Druczek do opłat (1).rtf' (dla jednego lokalu) Logo na wydruku zawiadomień Dodano nowy prametr formularza : LOGO_WYS Parametr ustala wysokość logo na wydruku, ' ' = 1.3 cm, '3' = 3 cm, '4' = 4 cm.

8 Data wydruku 04/02/ :16:34 Strona 8 Rozliczanie mediów Fakturowanie 6978 Fakturowanie - linia separująca MP Dodano parametr MD fakturowanie wyłączenie linii separującej MP sterujący dodaniem linii separującej rozdzielającej MP. Rozliczanie mediów 6922 Zaliczki Uzupełniona została funkcjonalność zaliczek rejestrowanych na podlicznikach: - poprawiono analizę (odejmowanie) zaliczek i ich rozliczenia na podlicznikach licznika głównego. - uzupełniono funkcjonalność automatycznego generowania naliczeń o mozliwość generowania zaliczek na podstawie średniej na PP licznikowych. - uwzględniono zaliczki w wydruku różnic zużyć licznika głównego i podliczników Zestawienia 6894 Sieć odbioru - eksport do Excela Dodano kartotekę Ewidencji liczników do eksportu.

9 Majątek Data wydruku 04/02/ :16:34 Strona 9 EMT 6812 Podatek od nieruchomości. W przypadku generowania podatku od nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych należy utworzyć warstwę powiązań w module lokali. W słowniku parametrów dokumentów aktów prawnych podać w grupie konfiguracji podatku odpowiednie typy obiektów i na koniec powiazać działki z majątku trwałego z odpowiednimi obiektami Wydruk składniki majątku. Dodano wydruk, który ma możliwość wydrukowania składników z podanym wzorcem oraz z dowolnymi trzema grupowaniami na wydruku (wybranych przez użytkownika) jak i z jedną sumą(cecha numeryczna) oraz z jednym warunkiem na wybraną cechę Wydruk podatku od nieruchomości. Do wydruku dodano możliwość grupowania po kryterium i grupie oraz dodano kolumnę "Powierzchnia całkowita".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Kasa/Bank pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo