Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009"

Transkrypt

1 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych danych o towarach i kontrahentach, a także dodania nowych możliwości w zakresie tworzenia podsumowań w zestawieniach, dodano na formatkach towaru i kontrahenta nową zakładkę Pozostałe zawierającą do 8 pól tekstowych o długości 40 znaków do dowolnego wykorzystania. W menu Ustawienia powstała gałąź Nazwy pól, w której Użytkownik ustala własne nazwy tych pól oraz może sterować ich aktywnością/nieaktywnością. Do każdego pola możliwe jest przypisanie słownika, który będzie służył jako podpowiedź podczas wypełniania tych pól w kartotece. Słowniki te oraz ich elementy Użytkownik może sam definiować w menu Ustawienia\ Słowniki pól. Aby móc korzystać z utworzonego słownika podczas uzupełniania dodatkowych pól w danych kontrahenta lub towaru, należy wybrać ten słownik w definicji pola w menu Ustawienia\ Nazwy pól. Stąd również można dodawać nowe słowniki korzystając z jednej z następujących opcji: Należy wpisać nową nazwę słownika w polu Słownik pola i kliknąć na przycisk Dodaj lub Kliknąć na przycisk Słownik aby przejść do okna Słowniki pól. Pola zdefiniowane w Ustawieniach pojawiają się następnie do wypełnienia w danych kontrahentów i towarów. Jeżeli w definicji dodatkowego pola został wskazany słownik, program będzie podpowiadał jego elementy podczas uzupełniania tego pola w kartotece kontrahentów i towarów. Nie blokuje natomiast możliwości wpisania w tym polu tekstu, którego nie ma w słowniku. Słownik jest wyłącznie podpowiedzią i użytkownik sam decyduje, czy w danym momencie chce z niego korzystać. Uzupełniając dodatkowe pola w kartotece kontrahenta lub towaru użytkownik może również dodawać nowe elementy słownika korzystając z jednej z następujących opcji: Należy wpisać nową nazwę słownika w polu Słownik pola i kliknąć na przycisk Dodaj lub Kliknąć na przycisk Elementy aby przejść do okna z listą elementów tego słownika.

2 SYMFONIA Faktura Premium Strona 2 Usunięcie słownika z menu Ustawienia nie usuwa z dodatkowych pól wybranych elementów usuniętego słownika. W zestawieniach dla towarów i kontrahentów dodano możliwość podsumowywania po polach dodatkowych. Na formatkach danych kontrahenta/towaru itd. pojawiają się tylko te pola, które są aktualnie zaznaczone w Ustawieniach jako aktywne. Nazwa zakładki Inne na formatce kontrahenta, towaru, pracownika i urzędu została zamieniona na nazwę Parametry, co lepiej obrazuje charakter znajdujących się tam danych. Zmianą tej nazwy zostały dodatkowo objęte formatki pracowników i urzędów. Zwiększona elastyczność kształtowania cen Zmiana ceny bazowej do tej pory powodowała ponowne przeliczenie cen sprzedaży. W związku z tym została wprowadzona możliwość oddzielenia powiązania cen sprzedaży z ceną bazową. Dla każdej ceny indywidualnie wprowadzony został znacznik, za pomocą którego, można wyłączyć lub włączyć przeliczanie ceny cennikowej z ceny bazowej. W momencie zaznaczenia wcześniej odznaczonego znacznika jest obliczana nowa cena sprzedaży. W menu kontekstowym polecenie Przelicz ceny na podstawie przelicza tylko te ceny sprzedaży dla których znacznik jest zaznaczony.

3 SYMFONIA Faktura Premium Strona 3 Odznaczenie powiązania powoduje więc, że cena ulegnie zmianie tylko przy dokonaniu zmiany ręcznie przez użytkownika w polu z marżą/narzutem lub wartością ceny. Usprawnieniu obsługi dodanych zaznaczeń służy możliwość ich zmiany w operacjach grupowych w kartotece towarów. Grupowa operacja zmiany cen powoduje zmianę cen sprzedaży oraz umożliwia ustawienie znacznika powiązania cen sprzedaży z ceną bazową. Jeśli w Parametrach pracy programu ustalono powiązanie ceny D z jedną z cen A, B lub C, wówczas stan znacznika dla ceny D nie ma znaczenia, ponieważ zgodnie z parametrem pracy, musi ona się zmieniać zgodnie ze zmianami ceny, z którą jest powiązana. Rozbudowa możliwości wykorzystania domyślnej jednostki miary Dotąd w wielu miejscach dane towarów były prezentowane w jednostce ewidencyjnej, niezależnie od ustalenia innej jednostki jako domyślnej. Dla zwiększenia wygody Użytkowników używających innych jednostek jako domyślnych, została dodana możliwość używania jej jako miano ilości we właściwościach pozycji dokumentów, w zestawach oraz w zestawieniach.

4 SYMFONIA Faktura Premium Strona 4 Sposób działania programu samodzielnie określa Użytkownik poprzez ustawienie nowego parametru pracy Jednostka używana jako miano ilości z możliwością wyboru jednostki ewidencyjnej (domyślne ustawienie parametru) lub jednostki domyślnej. Rozbudowa możliwości wykorzystania jednostek miary dla Intrastatu Wprowadzono możliwość wykorzystania jednostek miary Intrastat w zestawieniach oraz jednoczesnego wykorzystywania jednostki uzupełniającej i jednostki masy. Na formatce towaru, na zakładce Parametry, dla jednostek Intrastat została dodana możliwość wybrania jednostki miary dla jednostki uzupełniającej. Po wprowadzeniu przelicznika dane będą prezentowane na wydruku Zestawienie obrotów dla Intrastat. (W poprzednich wersjach wpisanie przelicznika jednostki miary było informacją, że w tej jednostce miary należy umieścić ilość w deklaracji Intrastat.)

5 SYMFONIA Faktura Premium Strona 5 W przypadku, gdy dla jakiegoś towaru jednostki nie są określone przy sporządzaniu zestawienia przyjmowany jest przelicznik równy 1.0, a w miejsce jednostki uzupełniającej przyjmowana jest jednostka ewidencyjna. Rozbudowa możliwości wyszukiwania dokumentów Dodano możliwość wyszukania dokumentów o następujących cechach: wyeksportowanych, nie wyeksportowanych zafiskalizowanych, nie zafiskalizowanych skorygowanych, nie skorygowanych Dokumenty można filtrować dodatkowo według daty sprzedaży, oprócz istniejącego dotąd wyszukiwania po dacie wystawienia. W kartotece towarów dodano opcję umożliwiającą wyszukanie towarów określonego typu: artykuł, usługa, zestaw. Nowe możliwości w tworzeniu zestawień Dodano nowe możliwości podsumowań w zestawieniach: z podsumowaniami co okres dodano podsumowania co rok, dokumentów i zamówień dodano podsumowanie co typ płatności (rejestr pieniężny). Dodano też opcję pozwalającą na selekcjonowanie danych do zestawienia według daty sprzedaży lub daty wystawienia. Nowe możliwości w dokumentach walutowych Poza wszystkimi cenami pochodzącymi z cenników, także ceny indywidualne w walucie można rejestrować i ich używać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. W dotychczasowych wersjach, użycie kursu waluty dla danego dnia, zawsze powodowało jego zapisanie jako kursu obowiązującego w tym dniu. W celu zwiększenia elastyczności użycia programu wprowadzona została możliwość użycia kursu walutowego znajdującego się w tabeli kursów dla innego dnia, bez umieszczania go w tabeli kursów jako kursu z dnia bieżącego. Przy wprowadzaniu dokumentów opcja Użyj wykorzystuje wybrany kurs bez jego zapisywania jako bieżącego, a opcja Zapisz wykorzystuje kurs z jednoczesnym wpisaniem go do tabeli kursów.

6 SYMFONIA Faktura Premium Strona 6 Zmiana daty wejścia do rejestru dla korekt sprzedaży Po wystawieniu dokumentu korygującego sprzedaży, pod prawym klawiszem myszy jest dostępna opcja Zmień datę wejścia do rejestru, która umożliwia wyłącznie edycję tej daty. Możliwość podejrzenia kodu towaru na korekcie dokumentu Aby sprawdzić kod towaru wystawiając dokument korygujący, należy wskazać kursorem nazwę towaru. Po chwili program wyświetli w chmurce kod wskazanego towaru. Nowe możliwości w wymianie danych Dodano półautomatyczny tryb importu danych, w którym program honoruje wszystkie zapisane uzgodnienia i nie żąda ich potwierdzenia, a przy braku uzgodnień sam ich nie dokonuje. Zapis w formacie PDF grupy dokumentów Ze względu na rosnącą liczbę firm, które chcą korzystać z możliwości dostarczania odbiorcom faktur w postaci elektronicznej została dodana możliwość zapisania w formacie PDF grupy dokumentów. Dotychczas zapis do pliku PDF był możliwy tylko po wygenerowaniu podglądu wybranego dokumentu. W wersji 2009 użytkownik po zaznaczeniu wybranych dokumentów, w menu Operacje\Drukowanie dokumentów ma możliwość wskazania katalogu, w którym zostaną zapisane poszczególne dokumenty jako oddzielne pliki PDF. Nazwa każdego z tych plików składa się z nazwy wydruku oraz numeru

7 SYMFONIA Faktura Premium Strona 7 dokumentu. Użytkownik może jednocześnie określić jakim znakiem zastąpić znaki specjalne zawarte w nazwie pliku, aby uniknąć problemów z późniejszą obsługą tych dokumentów. Również podczas wykonywania operacji grupowego wystawiania dokumentów została dodana opcja pozwalająca na automatyczne zapisanie wystawianych dokumentów do plików w formacie PDF. Edycja stopki wydruku dokumentu W opcja drukowania dokumentów została dodana możliwość wprowadzenia dowolnego tekstu, który zostanie wydrukowany w stopce dokumentu. Wstawianie znaku graficznego zamiast pieczęci Duża grupa użytkowników programu zgłaszała postulat, aby można było wstawiać logo firmy dokładnie w pole, które program dotychczas drukował jako miejsce na pieczęć firmy. W wersji 2009 w ustawieniach symbolu graficznego została dodana opcja Pokaż symbol w miejscu pieczęci. Wybór tej opcji powoduje, że program sam dopasowuje rozmiar logo firmy w taki sposób, aby zmieścił się w polu Pieczęć na wydruku dokumentu.

8 SYMFONIA Faktura Premium Strona 8 Raport pomocniczy Domyślne typy dokumentów Raport pozwala na dodanie do programu brakujących domyślnych typów dokumentów. W wersji 2009 raport znajduje się w menu Kartoteki\ Raporty\ System\ Pomocnicze został dodany raport pozwalający na dokonanie takiej operacji. Dostęp do tej funkcjonalności ma wyłącznie użytkownik Admin. Pozostałe rozszerzenia Dodanie możliwości szybkiego wyszukania Rodzaju na liście rozwijalnej w formatce Towaru, poprzez wpisanie z klawiatury początku nazwy. W większości wypadków Użytkownik nie ma potrzeby drukowania na fakturze zaliczkowej, pozycji towarowych w części opisującej zaliczkę i może ograniczyć się tylko do obowiązkowego dokładnego opisu umowy (na wydruku część pochodząca z kontraktu). Dlatego został dodany nowy wzór wydruku korekty faktury zaliczkowej, nie zawierający pozycji towarowych w części zaliczkowej. Zwiększono ergonomię okna kalendarza. Poza jego dotychczasowymi możliwościami, dodatkowo kliknięcie na rok lub miesiąc pozwala ustalić go z listy. Dodanie możliwości skopiowania notatki podczas kopiowania dokumentu do bufora. Dodanie obsługi kas fiskalnych POSNET Mobile, POSNET NEO, POSNET COMBO L oraz drukarek fiskalnych POSNET Temo i Elemis Giga. Dodanie dla wszystkich obiektów, dla których są procedury zdarzeniowe (dokumentów, kontrahentów, towarów...) procedury int Sub OnAfterDelete(long lid) do wykorzystania w tworzonych rozwiązaniach indywidualnych. Do importu dokumentów przy pomocy rekordu IORec z poziomu języka raportów doszła możliwość tworzenia dokumentów płatności. Opis dodatkowych pól znajduje się w dokumencie AmFp- Import_specjalny.rtf Koniec pliku

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo