Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 09/01/ :23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki Słownik Relacja Towar<=>Kontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji Towar<=>Kontrahent podczas edycji dokumentów: - sprzedaży - zamówień odbiorców - dokumentów magazynowych - dodatkowo - po wybraniu towaru wg symboliki "obcej" system wyświetla stany magazynowe na wybranym magazynie dla tej pozycji. Opcja uruchamiana jest po naciśnieciu kombinacji przycisków SHIFT + F5 Dodatkowo umożliwiono przeglądanie stanów magazynowych dla każdej pozycji relacji. W Menu Sprzedaż udostępnione jest przeglądanie i edycja kartoteki relacji Towar<=>Kontrahent. Funkcje ogólno-systemowe Inwentaryzacja w magazynie Rozszerzono działanie funkcji "Uzupełnienie arkuszy", w celu realizacji generowania arkuszy dla pozycji otwartych etapów przedsięwzięć. Funkcja powiązana jest z obsługą parametru "Etapy to elementy wykonywane", pozwalającą na zapisanie w etapach przedsięwzięć elementów wykonywanych wyrobów. Dodano Combobox #141 Typ magazynu - dodano typ magazynu technicznego - "P" "Produkcja w toku". Jeżeli wykonywana jest inwentaryzacja dla magazynu technicznego typu "Produkcja w toku", w funkcji "Uzupełnienie arkuszy", wygenerowane zostaną pozycje arkuszy spisu dla inwentaryzacji na podstawie otwartych etapów przedsięwzięć. Opracowano również dodatkowe widoki, pozwalające na wykonanie raportów przy wykorzystaniu Analiz DX 1. Zestawienie dotyczące rozliczenia produkcji na podstawie przekazań DP - V_AN_ProdukcjaRealizacjaDP 2..Zestawienie rozliczeń wydań składowych ze wskazaniem nadmiernych wydań, niedoborów - V_AN_ProdukcjaRozlWydSkl 3. Zestawienie dotyczace rozliczenia czasu pracy z planem składowych - V_AN_ProdukcjaRozlCzasuSkl Przedsięwzięcia etapy - zamykanie zbiorcze Dodano nowe prawo PRZEDP_OTW logiczne - Prawo do otwarcia etapu mimo wystawionego DP Użytkownik posiadający to prawo może otworzyć etap, mimo zamkniętego etapu wskutek przekazania DP z produkcji. Dodatkowo dodano funkcję zbiorczego "zamykania etapów", jeżeli użytkownik posiada prawo PRZEDP_OTW, może również uruchomić opcję zbiorczego zamykania etapów w przedsięwzięciu. Po zakończeniu rejestracji "awaryjnej" dodatkowych wydań do przekazanego z produkcji elementu, możliwe jest więc zamknięcie zbiorcze wszystkich etapów przedsięwzięcia, które zostały przekazane z produkcji dokumentem DP Umowy z dostawcą - selekcja Rozszerzono zakres selekcji umów wg pola Rozdział i Paragraf rozchodów, wynikających z pozycji umów. Po wykonaniu zakresu wg szukanych wartości na liście umów wyświetlone zostaną te umowy, dla których w dowolnej pozycji wprowadzono szukany Rozdział lub Paragraf rozchodów. Obsługa formularzy zewnętrznych Dokumenty sprzedaży - wydruk wg formularzy zewnętrznych Dodano zakładki dla formularzy zewnętrznych sprzedaży : Nagłówek dokumentu: -SlownieBruttoW - Kwota słownie w języku wystawienia faktury -Adres - adres do wysyłki efaktur - IloscDniPlatn - do widoku płatności dla dokumentu sprzedaży

2 Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 2 Finanse i księgowość Deklaracje VAT Deklaracja VAT W funkcji "Zatwierdzanie deklaracji" zostały dodane brakujące pola deklaracji, które mogą być potrzebne do kompletnego wypełnienia deklaracji. Wartości tych pól nie pochodzą bezpośrednio z rejestru zakupu i sprzedaży. Pola te są wykorzystane w formularzach zewnętrznych i w przy elektronicznym wysyłaniu deklaracji VAT 7. Dokumenty PK Dokument PK W dokumencie PK w przegladaniu i edycji uwidoczniono wiecej pozycji dokumentu. Kasa/Bank Rejestracja wpłat w kasie i banku dla lokali Rejestracja wpłat w kasie i banku dla lokali użytkowych. Jeśli w dokumencie KP, BP wybrano lokal wówczas program zakresuje rozrachunki kontrahenta na konta powiązane z tym lokalem. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z takiej kontroli, wówczas w module AA w programie ComboBox należy dla danego rodzaju dokumentu ustawić wartość domyślna NIE dla combobox 197- Zakresować rozrachunki na obiekt. Przelewy Przelewy W tytule przelewów wysyłanych do home-banking zamieszczano dane umożliwiające prawidłowe rozksięgowanie przelewu podczas importu. Te dane nie zawsze były akceptowane przez klientów, a znaki specjalne zawarte w tych informacjach nie zawsze były akceptowane przez systemy home-banking. Zmieniono sposób wysyłania informacji ułatwiajacych rozksięgowanie przelewów. W tej chwili system wysyła kod KOM a za nim serial przelewu w Komadres np. KMD Tytuł przelewu dla przelewów wysyłanych i importowanych ( impor przelewów =TAK przy banku) powinien jest tworzony następująco KMD Jeśli treść operacji z rozrachunków =TAK a. system odczytuje treści operacji z rozrachunków i identyfikator transakcji dla każdej pozycji przelewu; b. następnie pozycje z rozrachunków grupowane sa wg treści operacji z rozrachunków i identyfikatora transakcji (sumowanie kwoty do zapłaty) c. tak zagregowana treść operacji dodawana jest do tytułu przelewu 2. Jeśli treść operacji z rozrachunków =NIE a. system odczytuje treści operacji z rozrachunków i identyfikator transakcji dla każdej pozycji przelewu; b. następnie pozycje z rozrachunków grupowane sa wg identyfikatora transakcji (sumowanie kwoty do zapłaty) c. tak zagregowana treść operacji dodawana jest do tytułu przelewu Tytuł przelewu dla przelewów z banku gdzie parametr Import przelewów=nie jest tworzony identyczne, tylko bez KMD+serial przelewu na początku Przy imporcie przelewów program bada - jeśli: 1.W tytule znajduje się KMD i za nim serial wówczas program szuka takiego serialu w przelewach typu PD i PB. Jeśli znajdzie - przepisuje pozycje przelewu wysyłanego o podanym serialu do serialu importowanego. Przy przepisywaniu bada, czy suma przepisanych pozycji była równa kwocie importowanego przelewu. Jeśli program nie znajdzie KMD - postępuje jak dotychczas. Rozrachunki Salda dla lokali Poprawiono szybkość wyświetlania salda kontrahenta z poziomu przeglądania obiektów - lokali

3 Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona Zobowiązania - przeglądanie Do tej pory program po wybraniu opcji "tylko faktury przeterminowane" wyświetlał zarówno faktury przeterminowane jak i zapłaty nierozliczone. Niektórzy klienci chcą widzieć tylko faktury. Dodano możliwość dodatkowego wyboru : "Uwzględnić zapłaty nierozliczone" - domyślnie NIE Jeśli użytkownik wybierze "tylko faktury przeterminowane"=tak i "Uwzględnić zapłaty nierozliczone"=nie, wówczas program wyświetli tylko takie faktury (RT='F'), dla których ilość dni opóźnienia mieści się w przedziale ilość dni przeterminowania od - do Jeśli "Uwzględnić zapłaty nierozliczone"=tak program wyswietli zarówno faktury przeterminowane jak i zapłaty nierozliczone Windykacja - odsetki od należności spornych Jesli sprawa sporna dotyczy lokalu program, podczas aktualizacji odsetek pobiera odsetki na datę sprawy. Po wpisaniu daty oddania do sądu odsetki są aktualizowane na ta datę. Wydruki Opis konta syntetycznego w wydrukach ksiegowych Dodano mozliwość umieszczania opisu konta syntetycznego w wydrukach: - Zestawienie obrotów i sald - Analityka kont - Dziennik. Dodano możliwość wydruku uwag zamieszczonych w dzienniku cząstkowych na pierwszej stronie w nagłówkach wydruków: - Zestawienie obrotów i sald - Analityka kont - Dziennik.

4 Sprzedaż Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 4 Dokumenty sprzedaży Import rozliczenia zaliczek sprzedaży z systemu Kuracjusz Rozszerzono obsługę programu importu dokumentów sprzedaży o pozycje rozliczenia zaliczek Konieczna jest modyfikacja konfiguracji definicji importu - należy dodać pole Zaliczka jako pozycję nr 35. Dodano parametr "Import Kuracjusz TowarUsługa zaliczka" - w grupie "Sprzedaż - import". Parametr pozwala na określenie symbolu towaru_usługi używanego jako symbol rozliczenia zaliczki. Nie jest to rozliczenie zaliczek w sensie systemu Komadres. Podczas importu program przygotowuje pozycje: - pozycja faktury - wartość brutto to brutto + rozliczenie zaliczki - dodatkowo system tworzy pozycję z symbolem pobranym z parametru "Rozliczenie zaliczki" z kwotą "na minus" Dokument sprzedaży - wydruk informacji o zamówieniach powiązanych Zmodyfikowano drukowany numer zamówienia powiązanego z dokumentem sprzedaży dla wydruku faktury w wersji graficznej na formularzu FVS. Aktualnie drukowany jest numer u zamawiającego. Wydruk uzależniony jest od parametru formularza DRUK_ZAM Dokumenty sprzedaży - formularze zewnętrzne Dodano do zakładek formularza zewnętrznego zakładkę TowUslJmEng, zwracającą jednostkę miary w języku angielskim. Obsługiwane jednostki: 'szt' - > 'PCS' 'mb' - > 'METER' 'kpl' - > 'SET' Zakładka do wykorzystania podczas tworzenia formularzy zewnętrznych dla faktur w wersji angielskiej. Dodatkowe zakładki: MP_Adres - adres miejsca poboru, OpisDodatkowyBazowe - opis pobierany dla pozycji dokumentu bazowego.

5 Magazyny Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 5 Dokumenty magazynowe Dokumenty magazynowe - rezerwacje Rozszerzono działanie programu w zakresie obsługi rezerwacji. Obecnie użytkownik nie musi posiadać uprawnienia do obsługi magazynu (uprawnienie MAGAZYNY), aby wykonać rezerwację na magazynie. Uprawnienie pozwalające na tworzenie i modyfikację rezerwacji to MG_DOK_REZ (z możliwością ustalenia zakresu wg Rodzaju dokumentu magazynowego od do). Dodatkowo działanie rezerwacji można ograniczyć do magazynu, z którego użytkownik może wykonywać rezerwację poprzez przypisanie symbolu magazynu do tego uprawnienia. Jeżeli użytkownik ma przydzielone uprawnienie MAGAZYNY, może wystawiać zarówno dokumenty magazynowe jak i rezerwacje. Inwentaryzacja Inwentaryzacja - wydruk arkuszy nagłówek Rozszerzono wydruk nagłówka arkusza - lista osób odpowiedzialnych. W aktualnej wersji program umożliwia wydrukowanie max. 6 osób odpowiedzialnych za zapasy magazynowe, podczas wydruku arkuszy inwentaryzacyjnych.

6 Kadry Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 6 Kadry Wydruk klasyfikacji zawodów z podziałem na płeć. Rozszerzono funkcjonalność wydruku: "Wydruki statystyczne->zestawienie wg kodu zawodów" o możliwość grupowania z podziałem na płeć. W sekcji z opcjami wydruku należy zaznaczyć checkbox: "Z podziałem na płeć" Modyfikacja wydruku nieobecności. Zmodyfikowano wydruk nieobecności - zakres. Dodano opcję dni rooboczych lub kalendarzowych oraz liczenie długosci absencji w okresie według grup absencji Rejestracja czasu pracy na przedsięwzięcia Podczas rejestracji czasu pracy na przedsięwzięcia w trybie "ciągłego tworzenia", dodano możliwość zaznaczenia dodatkowej opcji "Pozostaw wypełnione pola". Pozwala to na przyspieszenie rejestracji czasu pracy w tym trybie.

7 Płace Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 7 Algorytmy Funkcja sprawdzająca poprawność danych przed przeliczeniem listy. Przed wykonaniem przeliczenia wypłaty program sprawdzi czy w okresie listy przeliczani pracownicy mają wprowadzony harmonogram i wygenerowany wzorzec czasu pracy oraz czy mają aktualne zgłoszenie do ZUS. Jeśli znajdą się tacy pracownicy, którzy nie spełniają powyższego warunku, to program wyświetli ich listę z nazwiskiem, numerem i opisem problemu. Listę można wydrukować naciskając "Drukuj". Z tego miejsca, naciskając odpowiedni przycisk, można także określić czy program ma kontynuować czy przerwać obliczenia. Funkcjonalność tę można skonfigurować dla każdego rodzaju dokumentu poprzez parametr formularza: "SPRAW_DANE". Domyślnie program dla wszystkich rodzajów dokumentów bedzie sprawdzał czy istnieje zgłoszenie do ZUS a dla dokumentów, które w formule używają funkcji kadrowych sprawdzi także czy jest harmonogram i wygenerowany wzorzec czasu pracy. Płace 9603 Naliczanie zasiłków - osobna podstawa dla zasiłku macierzyńskiego. Rozszerzono funkcjonalność naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków poprzez dodanie podstawy zasiłku macierzyńskiego. W kartotece składników należy przyporządkować składniki do nowej podstawy a w słowniku kodów świadczenia przypisać tą podstawę świadczeniom dotyczącym zasiłków macierzyńskich i ojcowskich Podstawy do chorobowego - składnik powiązany ze składową. Rozszeszono funkcjonalność programu wyliczającego podstawy chorobowego o możliwość wyłączenia składowej podstawy jeśli na dzień początku zwolnienia przestał być aktualny składnik z angażu powiązany z tą składową. Na formatce ze szczegółami składnika płacowego, dla składników, które wchodzą do przynajmniej jednej podstawy pokaże się przycisk: "Składnik powiąz.". Po jego naciśnięciu należy wspisać kod składnika lub wybrać składnik ze słownika dostępnego pod przyciskiem "F5". Po naciśnięciu "Zatwierdź" i zapisaniu zmian program naliczając składową uwzględni jej wartość w podstawie jeżeli składnik powiązany będzie aktualny Przelewy potrąceń na dowolne konta kontrahentów. Rozszerzono możliwość programu generującego przelewy potrąceń. Do tej pory program generował przelewy na domyślne konta bankowe kontrahentów. Po zmianie będzie można wskazać, na które konto kontrahenta program ma przelać pieniądze potrącane pracownikom. Na formatce z właściwościami składnika dodany został combobox: "Konto bankowe", który stanie się widoczny gdy zostanie wybrany kontrahent. Można w nim wybrać jedno z kont kontrahenta. Gdy pole to zostanie niewypełnione to program wygeneruje przelew na konto domyślne. Taki sam combobox został także dodany na formatce "Potrącenia na rzecz kontrahentów", na której przypisuje się informacje o potrąceniach danego składnika dla poszczególnych pracowników.

8 Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona Zestawienie danych na podstawie wygenerowanych dokumentów PIT. Opracowano zestawienie, przesyłane do "Raportów DX", umożliwiające wydruk wartości wybranych pozycji wygenerowanych dokumentów PIT w ujęciu tabelarycznym dla poszczególnych pracowników z możliwością pogrupowania na jednostki oraz podsumowania. Do pozycji opisującej sposób wyliczania wartości dokumentu PIT dodano pole: "Kolumna zestawienia", w którym należy wybrać ze słownika rodzaj kolumny. Tylko pozycje z wypełnioną wartością tego pola będą ujęte na zestawieniu. W ramach jednego dokumentu PIT tylko jedna pozycja może mieć ustawiony dany rodzaj kolumny. Rodzaje kolumn definiuje się w słowniku: "ZESTAW_PIT". Należy podać nazwę kolumny (bez spacji i polskich znaków) oraz opis. Konfigurację kolumn dla poszczególnych rodzajów PIT najlepiej wykonać na bazie wzorcowej, wtedy będzie ona jednolita u wszystkich klientów po zaimportowaniu ETB słowników i dokumentów PIT. Zestawienie jest dostępne na formatce z wygenerowanymi dokumentami PIT pod przyciskiem: "Zestawienie DX". Pokażą się na nim pracownicy wybrani w selekcji, ci sami co na liście wygenerowanych dokumentów. Raporty Modyfikacja wydruku graficznego listy płac. Zmodyfikowano wydruk główny listy płac w ten sposób aby na stronie zmieściło się przynajmniej 3 pracowników. 1. Sekcje nagłówkowe i podsumowujące pracownika zostały zwężone. 2. Nowy parametr formularza o nazwie: "SKLAD_CIAG" pozwala na zaoszczędzenie miejsca w sekcji składników poprzez ciągłe drukowanie wynagrodzeń, zasiłków, potrąceń i innych składników.

9 Lokale Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 9 Lokale Opis menu kontekstowego na formatce "obiekty" Zmieniono opis w menu kontekstowym na formatkach "Obiekty" i "Powiązania obiektów" na okienku głównym oraz dodatkowych "Kryteria" i "cechy" wg schematu: "Popraw" na "Popraw - bez zachowania historii" "Zmień" na "Zmień - z zachowaniem historii".

10 Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 10 Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników Ewidencja liczników - numery nakładek Dodano weryfikację unikalności wprowadzonego numeru nakładki radiowej Naliczenia Zestawienie Naliczeń Uzupełniono zestawienie naliczeń o wydruk montażu na PP licznikowym Średnia z naliczeń dla PP Do listy naliczeń dodano przycisk 'Średnia PP' wyświetlający okno pozwalające analizować średnie zużycia na poziomie PP. Dotychczasowe średnie działały na poziomie liczników w PP. Rozliczanie mediów Zestawienie liczników Do wydruku zestawienia liczników dodano informacje o typie nakładki radiowej i jej numerze oraz o numerze zewnętrznym licznika. Zestawienia Zestawienie naliczeń - zuzycia szacunkowe Dodano do zestawienia wydruk naliczeń zuzyć szacunkowych. Sa one oznaczone literą 'Z' przy dacie naliczenia Zestawienie sprzedaży wg grup MP Dodano możliwość zakresowania analizowanego okresu sprzedaży na przełomie roku.

11 Majątek Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 11 EMT Dekretacja dokumentów. Dodano w dekretacji dokumentów OT, OT+, OT-, LT, LTC i AMD możliwość wykorzystania słowników Rozdział i Pragraf_r Wydruk różnic inwentaryzacyjnych. Dodano do wydruku możliwość wybrania kolejności (sortowania), wg której będą ułożone pozycje na wydruku Wydruk książki inwentarzowej. Do wydruku dodano opcję: Drukować numer fabryczny i ilość Wydruk formularza zewnętrznego w module EM. Do formularzy zewnętrznych dodano nową zakładkę zawierającą numer dokumentu PK.

12 Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 12 Gospodarka odpadami Gospodarowanie odpadami Raty w naliczeniach Poprawiono wyliczanie rat dla naliczeń z niepełnego roku.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 24/02/2010 11:22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 07/09/2011 09:04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 02/04/2014 12:20:55 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10069 Umowy - porządek wyświetlania listy umów Rozszerzono możliwość ustalenia sposobu sortowania umów wg : -

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Podsystem Finanse i Księgowość

Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.36 4732 Zestawienie księgowań wg kont i wg dowodów W zestawieniu księgowań wg kont i wg dowodów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 3.8.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo