Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 09/01/ :23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki Słownik Relacja Towar<=>Kontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji Towar<=>Kontrahent podczas edycji dokumentów: - sprzedaży - zamówień odbiorców - dokumentów magazynowych - dodatkowo - po wybraniu towaru wg symboliki "obcej" system wyświetla stany magazynowe na wybranym magazynie dla tej pozycji. Opcja uruchamiana jest po naciśnieciu kombinacji przycisków SHIFT + F5 Dodatkowo umożliwiono przeglądanie stanów magazynowych dla każdej pozycji relacji. W Menu Sprzedaż udostępnione jest przeglądanie i edycja kartoteki relacji Towar<=>Kontrahent. Funkcje ogólno-systemowe Inwentaryzacja w magazynie Rozszerzono działanie funkcji "Uzupełnienie arkuszy", w celu realizacji generowania arkuszy dla pozycji otwartych etapów przedsięwzięć. Funkcja powiązana jest z obsługą parametru "Etapy to elementy wykonywane", pozwalającą na zapisanie w etapach przedsięwzięć elementów wykonywanych wyrobów. Dodano Combobox #141 Typ magazynu - dodano typ magazynu technicznego - "P" "Produkcja w toku". Jeżeli wykonywana jest inwentaryzacja dla magazynu technicznego typu "Produkcja w toku", w funkcji "Uzupełnienie arkuszy", wygenerowane zostaną pozycje arkuszy spisu dla inwentaryzacji na podstawie otwartych etapów przedsięwzięć. Opracowano również dodatkowe widoki, pozwalające na wykonanie raportów przy wykorzystaniu Analiz DX 1. Zestawienie dotyczące rozliczenia produkcji na podstawie przekazań DP - V_AN_ProdukcjaRealizacjaDP 2..Zestawienie rozliczeń wydań składowych ze wskazaniem nadmiernych wydań, niedoborów - V_AN_ProdukcjaRozlWydSkl 3. Zestawienie dotyczace rozliczenia czasu pracy z planem składowych - V_AN_ProdukcjaRozlCzasuSkl Przedsięwzięcia etapy - zamykanie zbiorcze Dodano nowe prawo PRZEDP_OTW logiczne - Prawo do otwarcia etapu mimo wystawionego DP Użytkownik posiadający to prawo może otworzyć etap, mimo zamkniętego etapu wskutek przekazania DP z produkcji. Dodatkowo dodano funkcję zbiorczego "zamykania etapów", jeżeli użytkownik posiada prawo PRZEDP_OTW, może również uruchomić opcję zbiorczego zamykania etapów w przedsięwzięciu. Po zakończeniu rejestracji "awaryjnej" dodatkowych wydań do przekazanego z produkcji elementu, możliwe jest więc zamknięcie zbiorcze wszystkich etapów przedsięwzięcia, które zostały przekazane z produkcji dokumentem DP Umowy z dostawcą - selekcja Rozszerzono zakres selekcji umów wg pola Rozdział i Paragraf rozchodów, wynikających z pozycji umów. Po wykonaniu zakresu wg szukanych wartości na liście umów wyświetlone zostaną te umowy, dla których w dowolnej pozycji wprowadzono szukany Rozdział lub Paragraf rozchodów. Obsługa formularzy zewnętrznych Dokumenty sprzedaży - wydruk wg formularzy zewnętrznych Dodano zakładki dla formularzy zewnętrznych sprzedaży : Nagłówek dokumentu: -SlownieBruttoW - Kwota słownie w języku wystawienia faktury -Adres - adres do wysyłki efaktur - IloscDniPlatn - do widoku płatności dla dokumentu sprzedaży

2 Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 2 Finanse i księgowość Deklaracje VAT Deklaracja VAT W funkcji "Zatwierdzanie deklaracji" zostały dodane brakujące pola deklaracji, które mogą być potrzebne do kompletnego wypełnienia deklaracji. Wartości tych pól nie pochodzą bezpośrednio z rejestru zakupu i sprzedaży. Pola te są wykorzystane w formularzach zewnętrznych i w przy elektronicznym wysyłaniu deklaracji VAT 7. Dokumenty PK Dokument PK W dokumencie PK w przegladaniu i edycji uwidoczniono wiecej pozycji dokumentu. Kasa/Bank Rejestracja wpłat w kasie i banku dla lokali Rejestracja wpłat w kasie i banku dla lokali użytkowych. Jeśli w dokumencie KP, BP wybrano lokal wówczas program zakresuje rozrachunki kontrahenta na konta powiązane z tym lokalem. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z takiej kontroli, wówczas w module AA w programie ComboBox należy dla danego rodzaju dokumentu ustawić wartość domyślna NIE dla combobox 197- Zakresować rozrachunki na obiekt. Przelewy Przelewy W tytule przelewów wysyłanych do home-banking zamieszczano dane umożliwiające prawidłowe rozksięgowanie przelewu podczas importu. Te dane nie zawsze były akceptowane przez klientów, a znaki specjalne zawarte w tych informacjach nie zawsze były akceptowane przez systemy home-banking. Zmieniono sposób wysyłania informacji ułatwiajacych rozksięgowanie przelewów. W tej chwili system wysyła kod KOM a za nim serial przelewu w Komadres np. KMD Tytuł przelewu dla przelewów wysyłanych i importowanych ( impor przelewów =TAK przy banku) powinien jest tworzony następująco KMD Jeśli treść operacji z rozrachunków =TAK a. system odczytuje treści operacji z rozrachunków i identyfikator transakcji dla każdej pozycji przelewu; b. następnie pozycje z rozrachunków grupowane sa wg treści operacji z rozrachunków i identyfikatora transakcji (sumowanie kwoty do zapłaty) c. tak zagregowana treść operacji dodawana jest do tytułu przelewu 2. Jeśli treść operacji z rozrachunków =NIE a. system odczytuje treści operacji z rozrachunków i identyfikator transakcji dla każdej pozycji przelewu; b. następnie pozycje z rozrachunków grupowane sa wg identyfikatora transakcji (sumowanie kwoty do zapłaty) c. tak zagregowana treść operacji dodawana jest do tytułu przelewu Tytuł przelewu dla przelewów z banku gdzie parametr Import przelewów=nie jest tworzony identyczne, tylko bez KMD+serial przelewu na początku Przy imporcie przelewów program bada - jeśli: 1.W tytule znajduje się KMD i za nim serial wówczas program szuka takiego serialu w przelewach typu PD i PB. Jeśli znajdzie - przepisuje pozycje przelewu wysyłanego o podanym serialu do serialu importowanego. Przy przepisywaniu bada, czy suma przepisanych pozycji była równa kwocie importowanego przelewu. Jeśli program nie znajdzie KMD - postępuje jak dotychczas. Rozrachunki Salda dla lokali Poprawiono szybkość wyświetlania salda kontrahenta z poziomu przeglądania obiektów - lokali

3 Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona Zobowiązania - przeglądanie Do tej pory program po wybraniu opcji "tylko faktury przeterminowane" wyświetlał zarówno faktury przeterminowane jak i zapłaty nierozliczone. Niektórzy klienci chcą widzieć tylko faktury. Dodano możliwość dodatkowego wyboru : "Uwzględnić zapłaty nierozliczone" - domyślnie NIE Jeśli użytkownik wybierze "tylko faktury przeterminowane"=tak i "Uwzględnić zapłaty nierozliczone"=nie, wówczas program wyświetli tylko takie faktury (RT='F'), dla których ilość dni opóźnienia mieści się w przedziale ilość dni przeterminowania od - do Jeśli "Uwzględnić zapłaty nierozliczone"=tak program wyswietli zarówno faktury przeterminowane jak i zapłaty nierozliczone Windykacja - odsetki od należności spornych Jesli sprawa sporna dotyczy lokalu program, podczas aktualizacji odsetek pobiera odsetki na datę sprawy. Po wpisaniu daty oddania do sądu odsetki są aktualizowane na ta datę. Wydruki Opis konta syntetycznego w wydrukach ksiegowych Dodano mozliwość umieszczania opisu konta syntetycznego w wydrukach: - Zestawienie obrotów i sald - Analityka kont - Dziennik. Dodano możliwość wydruku uwag zamieszczonych w dzienniku cząstkowych na pierwszej stronie w nagłówkach wydruków: - Zestawienie obrotów i sald - Analityka kont - Dziennik.

4 Sprzedaż Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 4 Dokumenty sprzedaży Import rozliczenia zaliczek sprzedaży z systemu Kuracjusz Rozszerzono obsługę programu importu dokumentów sprzedaży o pozycje rozliczenia zaliczek Konieczna jest modyfikacja konfiguracji definicji importu - należy dodać pole Zaliczka jako pozycję nr 35. Dodano parametr "Import Kuracjusz TowarUsługa zaliczka" - w grupie "Sprzedaż - import". Parametr pozwala na określenie symbolu towaru_usługi używanego jako symbol rozliczenia zaliczki. Nie jest to rozliczenie zaliczek w sensie systemu Komadres. Podczas importu program przygotowuje pozycje: - pozycja faktury - wartość brutto to brutto + rozliczenie zaliczki - dodatkowo system tworzy pozycję z symbolem pobranym z parametru "Rozliczenie zaliczki" z kwotą "na minus" Dokument sprzedaży - wydruk informacji o zamówieniach powiązanych Zmodyfikowano drukowany numer zamówienia powiązanego z dokumentem sprzedaży dla wydruku faktury w wersji graficznej na formularzu FVS. Aktualnie drukowany jest numer u zamawiającego. Wydruk uzależniony jest od parametru formularza DRUK_ZAM Dokumenty sprzedaży - formularze zewnętrzne Dodano do zakładek formularza zewnętrznego zakładkę TowUslJmEng, zwracającą jednostkę miary w języku angielskim. Obsługiwane jednostki: 'szt' - > 'PCS' 'mb' - > 'METER' 'kpl' - > 'SET' Zakładka do wykorzystania podczas tworzenia formularzy zewnętrznych dla faktur w wersji angielskiej. Dodatkowe zakładki: MP_Adres - adres miejsca poboru, OpisDodatkowyBazowe - opis pobierany dla pozycji dokumentu bazowego.

5 Magazyny Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 5 Dokumenty magazynowe Dokumenty magazynowe - rezerwacje Rozszerzono działanie programu w zakresie obsługi rezerwacji. Obecnie użytkownik nie musi posiadać uprawnienia do obsługi magazynu (uprawnienie MAGAZYNY), aby wykonać rezerwację na magazynie. Uprawnienie pozwalające na tworzenie i modyfikację rezerwacji to MG_DOK_REZ (z możliwością ustalenia zakresu wg Rodzaju dokumentu magazynowego od do). Dodatkowo działanie rezerwacji można ograniczyć do magazynu, z którego użytkownik może wykonywać rezerwację poprzez przypisanie symbolu magazynu do tego uprawnienia. Jeżeli użytkownik ma przydzielone uprawnienie MAGAZYNY, może wystawiać zarówno dokumenty magazynowe jak i rezerwacje. Inwentaryzacja Inwentaryzacja - wydruk arkuszy nagłówek Rozszerzono wydruk nagłówka arkusza - lista osób odpowiedzialnych. W aktualnej wersji program umożliwia wydrukowanie max. 6 osób odpowiedzialnych za zapasy magazynowe, podczas wydruku arkuszy inwentaryzacyjnych.

6 Kadry Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 6 Kadry Wydruk klasyfikacji zawodów z podziałem na płeć. Rozszerzono funkcjonalność wydruku: "Wydruki statystyczne->zestawienie wg kodu zawodów" o możliwość grupowania z podziałem na płeć. W sekcji z opcjami wydruku należy zaznaczyć checkbox: "Z podziałem na płeć" Modyfikacja wydruku nieobecności. Zmodyfikowano wydruk nieobecności - zakres. Dodano opcję dni rooboczych lub kalendarzowych oraz liczenie długosci absencji w okresie według grup absencji Rejestracja czasu pracy na przedsięwzięcia Podczas rejestracji czasu pracy na przedsięwzięcia w trybie "ciągłego tworzenia", dodano możliwość zaznaczenia dodatkowej opcji "Pozostaw wypełnione pola". Pozwala to na przyspieszenie rejestracji czasu pracy w tym trybie.

7 Płace Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 7 Algorytmy Funkcja sprawdzająca poprawność danych przed przeliczeniem listy. Przed wykonaniem przeliczenia wypłaty program sprawdzi czy w okresie listy przeliczani pracownicy mają wprowadzony harmonogram i wygenerowany wzorzec czasu pracy oraz czy mają aktualne zgłoszenie do ZUS. Jeśli znajdą się tacy pracownicy, którzy nie spełniają powyższego warunku, to program wyświetli ich listę z nazwiskiem, numerem i opisem problemu. Listę można wydrukować naciskając "Drukuj". Z tego miejsca, naciskając odpowiedni przycisk, można także określić czy program ma kontynuować czy przerwać obliczenia. Funkcjonalność tę można skonfigurować dla każdego rodzaju dokumentu poprzez parametr formularza: "SPRAW_DANE". Domyślnie program dla wszystkich rodzajów dokumentów bedzie sprawdzał czy istnieje zgłoszenie do ZUS a dla dokumentów, które w formule używają funkcji kadrowych sprawdzi także czy jest harmonogram i wygenerowany wzorzec czasu pracy. Płace 9603 Naliczanie zasiłków - osobna podstawa dla zasiłku macierzyńskiego. Rozszerzono funkcjonalność naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków poprzez dodanie podstawy zasiłku macierzyńskiego. W kartotece składników należy przyporządkować składniki do nowej podstawy a w słowniku kodów świadczenia przypisać tą podstawę świadczeniom dotyczącym zasiłków macierzyńskich i ojcowskich Podstawy do chorobowego - składnik powiązany ze składową. Rozszeszono funkcjonalność programu wyliczającego podstawy chorobowego o możliwość wyłączenia składowej podstawy jeśli na dzień początku zwolnienia przestał być aktualny składnik z angażu powiązany z tą składową. Na formatce ze szczegółami składnika płacowego, dla składników, które wchodzą do przynajmniej jednej podstawy pokaże się przycisk: "Składnik powiąz.". Po jego naciśnięciu należy wspisać kod składnika lub wybrać składnik ze słownika dostępnego pod przyciskiem "F5". Po naciśnięciu "Zatwierdź" i zapisaniu zmian program naliczając składową uwzględni jej wartość w podstawie jeżeli składnik powiązany będzie aktualny Przelewy potrąceń na dowolne konta kontrahentów. Rozszerzono możliwość programu generującego przelewy potrąceń. Do tej pory program generował przelewy na domyślne konta bankowe kontrahentów. Po zmianie będzie można wskazać, na które konto kontrahenta program ma przelać pieniądze potrącane pracownikom. Na formatce z właściwościami składnika dodany został combobox: "Konto bankowe", który stanie się widoczny gdy zostanie wybrany kontrahent. Można w nim wybrać jedno z kont kontrahenta. Gdy pole to zostanie niewypełnione to program wygeneruje przelew na konto domyślne. Taki sam combobox został także dodany na formatce "Potrącenia na rzecz kontrahentów", na której przypisuje się informacje o potrąceniach danego składnika dla poszczególnych pracowników.

8 Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona Zestawienie danych na podstawie wygenerowanych dokumentów PIT. Opracowano zestawienie, przesyłane do "Raportów DX", umożliwiające wydruk wartości wybranych pozycji wygenerowanych dokumentów PIT w ujęciu tabelarycznym dla poszczególnych pracowników z możliwością pogrupowania na jednostki oraz podsumowania. Do pozycji opisującej sposób wyliczania wartości dokumentu PIT dodano pole: "Kolumna zestawienia", w którym należy wybrać ze słownika rodzaj kolumny. Tylko pozycje z wypełnioną wartością tego pola będą ujęte na zestawieniu. W ramach jednego dokumentu PIT tylko jedna pozycja może mieć ustawiony dany rodzaj kolumny. Rodzaje kolumn definiuje się w słowniku: "ZESTAW_PIT". Należy podać nazwę kolumny (bez spacji i polskich znaków) oraz opis. Konfigurację kolumn dla poszczególnych rodzajów PIT najlepiej wykonać na bazie wzorcowej, wtedy będzie ona jednolita u wszystkich klientów po zaimportowaniu ETB słowników i dokumentów PIT. Zestawienie jest dostępne na formatce z wygenerowanymi dokumentami PIT pod przyciskiem: "Zestawienie DX". Pokażą się na nim pracownicy wybrani w selekcji, ci sami co na liście wygenerowanych dokumentów. Raporty Modyfikacja wydruku graficznego listy płac. Zmodyfikowano wydruk główny listy płac w ten sposób aby na stronie zmieściło się przynajmniej 3 pracowników. 1. Sekcje nagłówkowe i podsumowujące pracownika zostały zwężone. 2. Nowy parametr formularza o nazwie: "SKLAD_CIAG" pozwala na zaoszczędzenie miejsca w sekcji składników poprzez ciągłe drukowanie wynagrodzeń, zasiłków, potrąceń i innych składników.

9 Lokale Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 9 Lokale Opis menu kontekstowego na formatce "obiekty" Zmieniono opis w menu kontekstowym na formatkach "Obiekty" i "Powiązania obiektów" na okienku głównym oraz dodatkowych "Kryteria" i "cechy" wg schematu: "Popraw" na "Popraw - bez zachowania historii" "Zmień" na "Zmień - z zachowaniem historii".

10 Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 10 Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników Ewidencja liczników - numery nakładek Dodano weryfikację unikalności wprowadzonego numeru nakładki radiowej Naliczenia Zestawienie Naliczeń Uzupełniono zestawienie naliczeń o wydruk montażu na PP licznikowym Średnia z naliczeń dla PP Do listy naliczeń dodano przycisk 'Średnia PP' wyświetlający okno pozwalające analizować średnie zużycia na poziomie PP. Dotychczasowe średnie działały na poziomie liczników w PP. Rozliczanie mediów Zestawienie liczników Do wydruku zestawienia liczników dodano informacje o typie nakładki radiowej i jej numerze oraz o numerze zewnętrznym licznika. Zestawienia Zestawienie naliczeń - zuzycia szacunkowe Dodano do zestawienia wydruk naliczeń zuzyć szacunkowych. Sa one oznaczone literą 'Z' przy dacie naliczenia Zestawienie sprzedaży wg grup MP Dodano możliwość zakresowania analizowanego okresu sprzedaży na przełomie roku.

11 Majątek Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 11 EMT Dekretacja dokumentów. Dodano w dekretacji dokumentów OT, OT+, OT-, LT, LTC i AMD możliwość wykorzystania słowników Rozdział i Pragraf_r Wydruk różnic inwentaryzacyjnych. Dodano do wydruku możliwość wybrania kolejności (sortowania), wg której będą ułożone pozycje na wydruku Wydruk książki inwentarzowej. Do wydruku dodano opcję: Drukować numer fabryczny i ilość Wydruk formularza zewnętrznego w module EM. Do formularzy zewnętrznych dodano nową zakładkę zawierającą numer dokumentu PK.

12 Data wydruku 09/01/ :23:54 Strona 12 Gospodarka odpadami Gospodarowanie odpadami Raty w naliczeniach Poprawiono wyliczanie rat dla naliczeń z niepełnego roku.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6660 Kartoteka kontrahentów Dodano parametry użytkownika do wykorzystania jako podpowiedzi pól "Odbiorca", "Dostawca" w oknie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 10/03/2017 11:41:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 12018 Kartoteka towarów i usług - rodzaje opakowań Dodano możliwość opracowania słownika opakowań towarów (Kartoteki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11022 Powiadomienia SMS o dokumentach sprzedaży Modyfikacja programu KomadresKomunikator: - Usunięto błędy związane

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 07/09/2011 09:04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.44 do wersji 02.44 Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 6080 Kontrahenci - selekcja Rozszerzono możliwość wyszukiwania/selekcji

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 02/04/2014 12:20:55 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10069 Umowy - porządek wyświetlania listy umów Rozszerzono możliwość ustalenia sposobu sortowania umów wg : -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6422 Płatności masowe Rozszerzono funkcjonalność w zakresie generowania i importu płatności masowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 31/08/2015 08:51:44 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10667 Dokumenty sprzedaży - Podatnik dla Firmy wystawcy dokumentu Formularz zewnętrzny sprzedaży DX - nowe zakładki,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 10822 Zbiorcze zatwierdzanie umów Dodano do zakresu możliwość wybrania umów tylko z EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru). Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Handel Forte Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów 1 Tworzenie i wysyłka plików JPK 1.1 Opis ogólny Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów 1.1.1 Czym jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9648 Dokument sprzedaży (marża dla biur podróży) - fiskalizacja Umożliwiono wysłanie na drukarkę fiskalną typu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/07/2011 12:52:22 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7263 Kontrahenci - uprawnienia Dodano obsługę uprawnień do edycji kontrahentów: KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo