Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 20/05/ :15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy. Zamówienia 9438 Zamówienie szczegóły - edycja Umożliwiono modyfikację pozycji zamówienia jeżeli pozycja zamówienia nie została użyta w relacji z dokumentem zakupu lub magazynowym. Dodatkowo przy modyfikacji wyliczana jest ilość użyta w relacji - nie można zmniejszyć ilości zamówienia poniżej ilości realizacji zamówienia. Analiza danych 9229 Blokada formularzy zewnętrznych dokumentów sprzedaży typu rtf. Zablokowano możliwość dodania formularza zewnętrznego typu rtf dla dokumentów sprzedaży. W dotychczasowych instalacjach istniejące formularze rtf będą działały poprawnie, natomiast w nowych instalacjach formularze rtf zastąpione zostały bardziej stabilnymi formularzami dx.. Przykładowe szablony formularzy dx zawarte są w wersji w folderze Szablony \Formularze zewnętrzne DX..

2 Data wydruku 20/05/ :15:32 Strona 2 Finanse i księgowość Deklaracje VAT 9314 Rejestr VAT 1. Przyspieszono generowanie rejestru VAT 2. Umożliwiono wysyłanie deklaracji VAT w postaci elektronicznej - edeklaracje Dokumenty PK 9449 Storno PK Dodano możliwość utworzenia storna dokumentów z modułów FK-polecenia księgowania, AU-automaty, LP - lista płac. Funkcja Storno tworzy kopie dokumentu zmieniając kwotom znak na przeciwny. W przypadku storna z modułów AU i LP program zmienia moduł na FK. Finanse i księgowość 9327 Faktury wewnetrzne - wartosci kosztów sprzedaży wewnetrznej W edycji kosztów sprzedaży wewnetrznej dodano pola: - jednostki organizacyjnej kosztobiorcy - słownik 1 - segment użytkownika określony jako typ słownika E1 - słownik 2 - segment użytkownika określony jako typ słownika E2 Zmodyfikowano dekretację kosztów faktury wewnętrznej tak, aby uwzględniała nowe pola. Dodano funkcje w wielkościach ekonomicznych pobierające dane z kosztów faktur wewnętrznych: SPRZEDAŻ_NETTO_KOSZT- wartość NETTO koszt SPRZEDAŻ_ILOŚC_KOSZT - Ilość sprzedaży koszt 9364 Budżet zadaniowy wnioski i umowy Zmodyfikowano program w zakresie dekretacji umów i wniosków. W czasie dekretacji umowy powiązanej z wnioskiem, przy dekretacji kwoty wnioskowanej wysyłane są Rozdział i Paragraf rozchodu na podstawie pozycji wniosku. Dodano badanie możliwości przekroczenia planu. Rozrachunki 8978 Nadpłaty, zaległości i noty odsetkowe w dokumentach sprzedaży Uruchomiono nowy mechanizm analizy nadpłat, zaległości i not odsetkowych w dokumentach sprzedaży. Całość funkcjonalności sterowana jest parametrem SP Grupowe rozliczanie. Nowe rozwiązanie dostępne jest tylko w formularzach zewnętrznych DX oraz wydrukach TXT i graficznym. RTF tego nie obsługują. Działają po staremu. Szczegóły konfiguracji opisane są w dokumentacji Wydruki w UNIPAAS Zestawienie kontrahentów - wydruk w Unipaas po wykonaniu chował się na belce - przywrócono funkcjonalność z wersji 02 - program po wykonaniu pojawia sie na ekranie Zestawienie obrotów i sald Przyspieszono wydruk "Zestawienie obrotów i sald" w przypadku zakresu na analitykę. Wydruki 9239 Analityka-wydruk Przyspieszono wydruk analityki w przypadku zaznaczenia opcji "Salda dwustronne kont rozrachunkowych".

3 Sprzedaż Zestawienia Data wydruku 20/05/ :15:32 Strona Zestawienie sprzedaży SQL Rozszerzono zestawienie sprzedaży sql o możliwość wysłania do raportów dx dodatkowych pól. Dodano pola: - Zlecenie koszt (przedsięwziecie kosztowe), - Zlecenie_etap_koszt (etap przedsięwzięcia kosztowego) - Jednostkakoszt (Jednostka organizacyjna kosztowa), - Rodzaj kosztu, - Rodzaj działalności, - Jednostka miary.

4 Kadry Data wydruku 20/05/ :15:32 Strona 4 Kadry 9268 Wydruk zestawienia nieobecności do Excela. Rozszerzono funkcjonalność zestawienia nieobecności umozliwiając przesłanie danych do Excela. Na standardowej formatce wydruku trzeba ustawić typ wydruku: "Excel" i nacisnąć klawisz: "Wykonaj" Kartoteka rodzinna - mozliwość zgłoszenia wszystkich członków rodziny. Zmieniono funkcjonalność kartoteki rodzinnej umożliwiając zgłoszenia na jednym dokumencie wszystkich wprowadzonych członków rodziny pracownika. Będąc w kartotece rodzinnej trzeba nacisnąć przycisk "ZUS" a następnie zaznaczyć opcję: "Pokaz dokumenty wszystkich członków rodziny". Kolejnym krokiem jest zaznaczenie pola "Wybór" dla tych członków rodziny, którzy mają zostać dołączeni do dokumentu zgłoszeniowego oraz naciśnięcie klawisza "Zarejestruj" Wydruk badań okresowych - możliwość grupowania według rodzaju badań. Rozszerzono funkcjonalność wydruku badań okresowych dodając możliwość grupowania danych według rodzajów badań. Służy do tego opcja: "Sortowanie - Rodzajem badania", którą należy ustawić w oknie parametrów wydruku badań okresowych Poprawki w programie do wczytywania rejestracji RCP. 1. Zmodyfikowano obsługę okienek (zamykanie okien) 2. Poprawiono naliczanie godzin nocnych 3. Dodano minimalny czas pracy, od którego program zaliczać będzie godziny nocne i nadliczbowe

5 Płace Data wydruku 20/05/ :15:32 Strona 5 Algorytmy 9287 Rozszerzenia funkcjonalne dot. rozliczania wynagrodzeń za projekty z UE. 1. Rozszerzono funkcjonalność algorytmu naliczającego wynagrodzenia na listach projektowych. Program wyliczając podatek na liście głównej sprawdzi warunek (Przychód-KUP)*St_podatku-Ulga<=0. Jeśli będzie on spełniony to KUP i Ulga podatkowa zostaną wyzerowane i policzone na którejś z list projektowych. Licząc podatek na liście projektowej sprawdzi czy KUP były uwzględnione na liście głównej lub innej liście projektowej. Jeśli gdzieś były uwzględnione lub (Przychód-KUP) *St_podatku-Ulga<=0 to KUP i Ulga podatkowa zostaną wyzerowane. Skutek działania będzie taki, że KUP i Ulga zostaną policzone na liście głównej jeśli przychód jest wystarczająco duży, W przeciwnym wypadku zostaną policzone na pierwszej przeliczanej liście projektowej mającej przychód umożliwiający ich uwzględnienie. Konfiguracja: Dodano parametr: "Automatyczne naliczanie KUP i Ulgi na listach projektów UE" - trzeba go ustawić na "Tak". Dodatkowo: KUP i Ulga podatkowa powinny być dodane do listy głównej i wszystkich list projektowych i ustawione jako nieedytowalne. 2. Dodano raport DX - "Płace w rozbiciu na zlecenia". Jest on dostępny w menu: "Raporty->Analizy danych - raporty DX". Po wybraniu tej opcji pokaże się okno parametrów raportu. Trzeba wybrać raport "Płace w rozbiciu na zlecenia" oraz ustawić zakres list płac, które będą wzięte do analiz. Funkcjonalność selekcji list jest podobna jak przy wydruku zbiorówki. Panel "Szczegółowy zakres list płac" umożliwia zaznaczenie rodzajów wypłat a w ich ramach wyselekcjonowanie konkretnych list. Po naciśnięciu przycisku "Wyświetl" uruchomiony zostanie program "Raporty DX" w układzie tabeli przestawnej zawierajacy dane z rozdzielnika kosztów i list płac. Kwoty pokazane na raporcie dotyczą zdefiniowanych w podsystemie grup składników. Grupowanie składników to nowa funkcjonalność dostępna w opcji "Konfiguracja->Grupowania składników płacowych". W słowniku "GR_SKLADPL" zdefiniowane zostały grupy składników. Grupy systemowe nie mogą być modyfikowane przez użytkownika. Do grup niesystemowych użytkownik może w w/w funkcjonalności dodawać lub usuwać składniki. Program wyliczy na podstawie rozdzielnika kosztów udział procentowy poszczególnych rodzajów działalnosci, przedsięwzięć i etapów a następnie kwoty poszczególnych grup składników pomnożył przez otrzymany współczynnik. Kolumna "Czas" zawiera dane z rejestracji czasu na zlecenia dla danego pracownika. Funkcjonalność raportu DX umożliwia tworzenie zestawień w różnych układach np. według grup stanowisk, systemów płac oraz innych dostępnych w raporcie wymiarów. Utworzony układ zestawienia można zapisać i korzystać z niego wielokrotnie. Płace 8546 Kartoteka nieobecności - stornowanie absencji ZUS-RSA. Rozszerzono funkcjonalność kartoteki nieobecności oraz programów do ewidencji przerw ZUS-RSA i naliczania zasiłków. Do tej pory absencje, które zostały wykazane na dokumencie ZUS-RSA w poprzednich miesiącach nie mogły być korygowane. W bieżącej wersji dodano możliwość ich stornowania. Przycisk "Storno" dostępny w kartotece nieobecności otwiera okno ze szczegółami umożliwiające podanie nowego rodzaju absencji. Po zapisaniu danych stary zapis przestaje być widoczny i zaczyna obowiązywać nowy. Nieobecność będąca stornem wyświetli się w innym kolorze. Naciskając przycisk "Storno" możemy przeglądnąć szczegóły starej i nowej absencji. W kartotece ZUS-RSA, jesli zasiłki zostały już wypłacone to pojawi stara nieobecność z informacją o stornie, a jeśli lista nie jest jeszcze zamknięta i wykonamy funkcję "Pobierz dane z kadr" to program do obliczeń weźmie nową absencję. Dni pozostałe do zapłaty ze starej absencji przeniosą się do nowej Rozszerzenie możliwości programu do dekretacji płac. Rozszerzono możliwości dekretacji list płac poprzez dodanie w nagłówku listy segmentu FK, który może być oddzielnie definiowany dla każdego rodzaju listy. Nowy parametr formularza o nazwie: "SEGMENT_FK" umożliwia wpisanie dowolnego zdefiniowanego w firmie segmentu. Jeśli zostanie on właściwie wypełniony to w nagłówku listy pokażą się dodatkowe pola umożliwiające wpisanie lub wybranie ze słownika konkretnej wartości segmentu. Segment i wartość zostaną przesłane do parametrów dekretacji płac każdego z pracowników listy.

6 Data wydruku 20/05/ :15:32 Strona 6 Raporty 9265 Modyfikacja głównego wydruku listy płac. Wprowadzone zmiany: 1. Jeśli uzytkownik ma kwotę na ROR przelewaną na 2 konta bankowe to na wydruku listy bedą się drukować osobno 2 kwoty dla tego pracownika. Funkcjonalność tą trzeba włączyć ustawiając wartość parametru formularza "DRUK_ROR2" na "Tak". 2. Do tej pory podatek zawsze się drukował na górze trzeciej kolumny składników na wydruku listy płac. Po zmianie będzie się drukował poniżej składki zdrowotnej - zgodnie z kolejnością obliczeń. Funkcjonalność tą trzeba włączyć ustawiając wartość parametru formularza "PODATEK_1W" na "Nie" Zbiorówka list płac - grupowanie według systemów płac i grup stanowisk. Rozszerzono funkcjonalność zbiorówki list płac. Dodano możliwość grupowania danych według systemów płac oraz grup stanowisk. Zakres list branych do zbiorówki będzie składową wszystkich ustawień (wcześniej wyłączony był zakres na datę wypłaty).

7 Data wydruku 20/05/ :15:32 Strona 7 Rozliczanie mediów Naliczenia 9264 Data domyślna naliczeń Dodano możliwość wyzerowania domyślnej daty naliczeń,bez konieczności wchodzenia w parametry. Obok przycisku zapisującego damyślną datę dodano przycisk zerujący [X]. Rozliczanie mediów 9409 Tekst wartości zapłaty w formularzach zewnętrznych Poprawiono tekst wartości zapłaty w formularzach zewnętrznych. PSION z Windows 6 Mobile 9323 Numeracja i wydruk faktury 1. Poprawiono wydruk faktury, tak aby tytuł dokumentu był pobierany z tytułu z rodzajów dokumentu. 2. Poprawiono numerację faktur aby zapobiec powtarzaniu się numeru po imporcie listy do Psion'a Fakturowanie radioodczytów SENSUS Dodano funkcjonalność pobierania na urządzeniu przenośnym odczytu poprzez radio obsługiwane przez firmę SENSUS. Funkcjonalność jest analogiczna do pobrania odczytu z radia APATOR. W Ewidencji liczników dodano dwa pola wymagane dla dokonania odczytu Typ radioodczytu i Nr nakładki.pola te muszą byc wprowadzane podczas rejestracji licznika z nakładką w systemie. Na urządzeniu przenośnym, oprócz programu P-Media, muszą byc wkopiowane biblioteki komunikacyjne radia. Każda biblioteka jest dedykowana do konkretnego urządzenia poprzez zaszyfrowany numer seryjny urzadzenia.

8 Majątek Data wydruku 20/05/ :15:32 Strona 8 EMT 9238 Wydruk listy z urządzenia mobilnego. W konfiguracji wydruku dodano możliwość wybrania czy podpisy osób materialnie odpowiedzialnych mają drukować się na każdej stronie czy tylko po zmianie osoby Wydruk kartoteki z dokumentami. Dodano do wydruku wartość aktualnej powierzchni.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 24/02/2010 11:22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7

Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7 Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7 1. Obsługa uchwał: Pierwszy krok jaki należy wykonać to uaktywnienie tej funkcji. Wchodzimy w menu OCHRONA- >GRUPY UŻYTKOWNIKÓW, stajemy na danej grupie (np. Admin)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008.1a Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1.

System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1. Ulotka v.2010.1.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo