Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny. Maciej Rogalski Warszawa, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny. Maciej Rogalski Warszawa, 17.03.2011 r."

Transkrypt

1 Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny Maciej Rogalski Warszawa, r.

2 Plan prezentacji 1. Wstęp- zakres działań i wymogi informacyjne 2. Inwestycje 3. Zobowiązania związane z zasadą niedyskryminacji: Chińskie Mury KDP kanały komunikacyjne Koordynator ds. Niedyskryminacji Wskaźniki KPI 4. Zawieranie umów z OA 5. Model Współpracy Międzyoperatorskiej, 6. Funkcjonowanie Interfejsu Systemu Informatycznego 7. Wprowadzanie nowych usług na rynek hurtowy poprzez TTM hurtowy 8. Testy MS/PS 9. Podsumowanie 2

3 Działania realizowane przez TP w ramach Porozumienia Zgodnie harmonogramem zdefiniowanym w treści Porozumienia TP zrealizowała szereg działań, które miały istotny wpływ na jej całą organizację. W szczególności były to: działania formalne związane z jednoznacznym przypisaniem odpowiedzialności z obszaru hurtu na poziomie Zarządu TP, wprowadzeniem zmian w regulaminach organizacyjnych, czy regulaminach wynagradzania; wprowadzenie podziału na domeny informacyjne i wynikające z tego zmiany mające na celu identyfikowanie się pracowników z domenami (np. oznakowanie poczty korporacyjnej, czy identyfikatorów; szkolenia i komunikacja przeszkolenie wszystkich pracowników TP i partnerów wspierających realizacje procesów z zasady niedyskryminacji i mechanizmów zabezpieczających jej funkcjonowanie w TP, a także przygotowanie i dystrybucja poradników oraz innych broszur informacyjnych wśród pracowników TP; działania zabezpieczające przed łamaniem zasady niedyskryminacji wprowadzenie Kodeksu Dobrych Praktyk oraz Regulaminu Chińskich Murów, a także ograniczenie dostępu do danych niedozwolonych dla pracowników poszczególnych domen informacyjnych w TP; inwestycje z zakresu rozbudowy infrastruktury sieciowej uruchomienie i realizacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej w zakresie docelowym łączy szerokopasmowych; 3 dostosowanie i rozwój systemów informatycznych uruchomienie prac wdrożeniowych sukcesywne oddawanie do użytku systemów informatycznych wspierających realizację obsługi klientów operatorów alternatywnych.

4 Informowanie uczestników rynku Realizacja Porozumienia jest jawna, a sama jego treść nakłada na TP obowiązek bardzo obszernego raportowania postępów prac. Celem przygotowania i publikacji raportów jest umożliwienie monitorowania postępów we wdrażaniu zobowiązań, jakie przyjęła TP podpisując Porozumienie, ale także skutków wdrożonych rozwiązań. Do podstawowych raportów należy zaliczyć: Raport Pełnomocnika Prezesa Zarządu TP ds. wdrożenia Porozumienia (w cyklu miesięcznym), który podsumowuje: stan realizowanych prac oraz najważniejsze ryzyka; potwierdzenie realizacji zobowiązań; ewentualne odstępstwa od ustalonego harmonogramu. Dotychczas TP przygotowała i przekazała do UKE oraz opinii publicznej szesnaście takich raportów Raporty KPI, które pozwalają na ocenę stopnia realizacji porównywalnych procesów i usług dla operatorów alternatywnych oraz dla części detalicznej TP. 4 w cyklu miesięcznym TP kalkuluje wskaźniki i przekazuje do OA UKE publikuje na swojej stronie internetowej Kwartalny Raport KPI. Raport o stanie realizacji Deklaracji Inwestycyjnej- kwartalny

5 Inwestycje Jednym z głównych zobowiązań TP wynikających z Porozumienia są inwestycje: TP zobowiązała się do zainwestowania ponad 3,2 mld zł do 2012 roku TP planuje zbudować 1,2 mln łączy szerokopasmowych, w tym 1 mln o przepustowości co najmniej 6 Mbs: Prawie 500 tys. całkowicie nowych łączy, z tego 40% powstanie na obszarach wiejskich Ponad 700 tys łączy będzie podlegać modernizacji, z tego 22% na obszarach wiejskich TP regularnie publikuje na stronach Raport zrealizowanych inwestycji Raport uruchomionych inwestycji Raport inwestycji na etapie planowania Wpływ inwestycji TP na rynek podnoszą jakość infrastruktury szerokopasmowej w Polsce stymulują konkurencyjność, ponieważ dostęp do sieci może pozyskać każdy operator na niedyskryminujących zasadach redukują zjawisko wykluczenia cyfrowego na wsiach i małych miastach, wyrównują szanse pomiędzy regionami, zwiększając konkurencyjność małych miejscowości 5

6 Inwestycje -wyniki Plan Wykonanie Rok Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Total Tereny wiejskie 7,0 4,2 9,2 20,5 62,1 20,4 29,9 43,5 49,2 14,7 36,8 41,5 12,9 351,9 Małe i średnie miasta 13,5 10,7 17,0 27,0 53,5 34,6 40,1 46,4 51,8 22,7 41,0 37,0 12,9 408,1 Aglomeracje 16,5 11,1 17,9 28,4 55,4 36,0 41,1 49,1 57,0 24,6 47,2 41,5 14,2 440,0 Total , ,0 Rok Kwartał Q Q Q Q Q Q Tereny wiejskie 10,0 12,3 13,8 40,0 55,2 4,5 135,8 Małe i średnie miasta 19,3 24,5 31,2 33,8 69,0 4,9 182,6 Aglomeracje 9,1 6,2 32,9 49,8 48,5 0,6 147,2 Total 38,4 43,0 77,9 123,6 172,7 10,0 465,6 38,4 417,2 Q ,0 Q Q Q Q zgodnie z Porozumieniem Q Q Total 465,6 Do końca 2010 roku TP zrealizowała inwestycje w 456 tys linii (28% powyżej planu) Realizacja inwestycji w zakresie struktury geograficznej: Tereny wiejskie Małe i średnie miasta Aglomeracje - wykonanie 30% produkcji względem 23% planowanych; - wykonanie 38% produkcji względem 37% planowanych; - wykonanie 32% produkcji względem 40% planowanych. 6 Aktualizacja:

7 7 Chińskie Mury i Kodeks Dobrych Praktyk Zabezpieczenie przed nieuprawnionym przepływem informacji niedozwolonych (określonych w załączniku nr 6 do Porozumienia) Zastosowanie Metodyki Chińskich Murów, która zakłada opracowanie i przyjęcie do stosowania w Grupie TP procedur, które wprowadzają zróżnicowanie poszczególnych jednostek wewnątrz firmy w uprawnieniach dostępu do danych niedozwolonych. Osiągnięcie tego celu następuje poprzez zbudowanie Chińskich Murów: wewnętrznych wewnątrz TP, zewnętrznych na styku TP - PTK w odniesieniu do usług regulowanych i ich odpowiedników na rynku detalicznym. Chińskie Mury (ChM) wprowadzone są w systemach informatycznych (separacja informacji poprzez odpowiednie profilowane uprawnieniami dostępu do danych hurtowych dla użytkowników z poszczególnych domen informacyjnych) oraz w przestrzeni pozainformatycznej (korespondencja, spotkania). Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk: definiuje i wprowadza obowiązek przestrzegania zasady niedyskryminacji obejmujący wszystkich pracowników TP (etatowi oraz wykonujący czynności na rzecz TP na innej podstawie partnerzy TP), zawiera wykaz oraz zasady ochrony i przekazywania danych niedozwolonych, zasady zachowania się pracowników w przypadku dostępu do takich danych, zawiera katalog sankcji i kar za naruszenie zasady niedyskryminacji. Uruchomienie kanałów komunikacyjnych dzięki którym każdy zainteresowany, tj.: pracownik Grupy Kapitałowej TP, Operatora Alternatywnego, czy też dowolna inna osoba, może przekazywać zgłoszenia dotyczące podejrzenia naruszenia zasady niedyskryminacji.

8 Chińskie Mury i Kodeks Dobrych Praktyk- skutki Skutki zrealizowanych działań: skuteczna ochrona przed nieuprawnionym dostępem do danych niedozwolonych i ich nieuprawnionym wykorzystywaniem, Część detaliczna TP nie może otrzymywać od Części hurtowej TP informacji, które mogłyby w sposób uprzywilejowany wpływać na działalność biznesową prowadzoną przez jednostki detaliczne TP Funkcjonowanie kanałów komunikacyjnych ma duże znaczenie dla poprawy jakości działania wdrożonych przez TP mechanizmów zabezpieczających. bieżąca analiza zgłoszeń otrzymywanych poprzez kanały komunikacyjne pozwala na podejmowanie inicjatyw służących eliminacji możliwych źródeł nieuprawnionego przepływu informacji niedozwolonych oraz naruszaniu zasady niedyskryminacji TP sukcesywnie wprowadza zapisy do umów ze swoimi kontrahentami, które zobowiązują ich do przestrzegania KDP pod rygorem kar umownych, co pozwala na wzmocnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych chronionych oraz wymogów w zakresie przestrzegania zasady niedyskryminacji, także u kontrahentów TP 8

9 Koordynator mechanizmu monitorowania przestrzegania zasady niedyskryminacji Jednym z wymogów Porozumienia było wdrożenie mechanizmu aktywnego monitorowania przestrzegania zasady niedyskryminacji. Dla sprawnego zarządzania tym obszarem w powołano specjalną funkcję Koordynatora Zadania Koordynatora Działanie proaktywne Działanie reaktywne prowadzenie analizy dostępnych informacji i antycypowanie zagrożeń (identyfikacja potencjalnego ryzyka naruszenia zasady) inicjowanie działań zapobiegawczych zarządzanie informacjami w zakresie przestrzegania zasady niedyskryminacji identyfikacja naruszeń i koordynacja obsługi takich przypadków przez jednostki dedykowane do konkretnych działań obecne w strukturze organizacyjnej lub projektu Porozumienie 9

10 Wskaźniki KPI Na mocy Porozumienia TP zobowiązała się do pomiaru, weryfikowania i raportowania wskaźników KPI, które badają poziom obsługi usług hurtowych na rzecz OA w porównaniu z poziomem obsługi usług świadczonych bezpośrednio klientom detalicznym TP. Listę KPI określa załącznik nr 5 do Porozumienia. Aktualnie prowadzone są przez UKE konsultacje środowiskowe, których celem jest dostosowanie do potrzeb rynkowych. Wpływ na rynek telekomunikacyjny: możliwość stałego monitorowania wskaźników KPI przez rynek (publiczna prezentacja wskaźników/transparentność raportowania) możliwość porównania OA w stosunku do Detalu TP oraz średniej dla rynku hurtowego (kontrola zasady równoważnego traktowania wszystkich uczestników rynku) możliwość zgłaszania przez OA uwag i wątpliwości dotyczących poziomu KPI 10

11 Zawieranie umów z OA Zakres realizowanych prac Zawieranie Umów z OA zgodnie z trybem określonym w Ofertach Ramowych oraz zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik do Ofert Ramowych TP w Porozumieniu zobowiązała się, że Umowy oraz aneksy do umów będą podpisane przez TP w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia negocjacji TP przygotowała i wdrożyła w I kwartale 2010r. elektroniczny system akceptacji umów - Hermes, który umożliwił znaczne skrócenie czasu akceptacji dokumentów i proces ten nie przekracza obecnie 15 dni. Skutki zrealizowanych działań W ramach realizacji obowiązków nałożonych na TP na mocy Porozumienia zawartego z UKE odnośnie do zawierania umów na zasadach określonych w Ofertach Ramowych i według wzorów będących załącznikami do Ofert, TP oferuje umowy zgodne z załącznikami do Ofert Ramowych. Dla przykładu w styczniu (KPI za grudzień) TP osiągnęła następujące poziomy: KPI2 (Terminowość odpowiedzi na wnioski OA) - TP udzieliła 100% odpowiedzi w terminie wynikającym z Oferty Ramowej (wystąpiło 11 zdarzeń), KPI3 (Terminowość zakończenia negocjacji z OA) - TP zakończyła 88% negocjacji w terminie (wystąpiło 16 zdarzeń), KPI4 (Terminowość podpisywania umów z OA) - TP podpisała 100% umów w terminie nie dłuższym niż 15 dni od zakończenia negocjacji (wystąpiło 17 zdarzeń). 11

12 Stosowanie Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej (1) 12 TP rozpoczynając prace nad MWM dokonała porównania wdrożonego wcześniej na podst. decyzji UKE Modelu Przejść Międzyoperatorskich (MPM) i Załącznika 2 do Porozumienia (MWM) w celu ustalenia zakresu koniecznych do wdrożenia zmian MWM w znacznym stopniu rozszerzał zakres wdrożonego już na rynku modelu MPM i wymagał modyfikacji procesów wdrożonych przez TP w ramach MPM TP poinformowała rynek o gotowości do stosowania MWM na zasadach zgodnych z Porozumieniem przekazując następujące komunikaty: w dniu 29 października 2010r. do PT został przesłany komunikat o opublikowaniu na stronie internetowej TP Modelu Wymiany Danych (MWD) oraz Modelu Realizacji Procesów (MRP) opisujących komunikację i realizację procesów m. in. zgodnie z MWM wynikającym z Porozumienia. w dniu 2 listopada do Prezes UKE oraz do PT został przekazany komunikat o gotowości TP do stosowania MWM na zasadach wynikających z Porozumienia W dniu 29 września br. wydana została przez Prezesa UKE oferta ramowa regulująca zasady dostępu telekomunikacyjnego do sieci TP w zakresie świadczenia przez TP usług: RIO, BSA, LLU i WLR (dalej: SOR). Zatwierdzona przez UKE oferta SOR wprowadza szereg zmian związanych ze świadczeniem usług hurtowych w porównaniu do podpisanego Porozumienia. Obecnie w TP trwają prace związane z wdrożeniem funkcjonalności związanych z wydaniem SOR Analiza ankiet i wywiadów z OA, przeprowadzona przez AT Kearney wykazała, że OA będą gotowi wdrożyć funkcjonalność SOR dopiero na początku OA planują wdrożyć rozwiązanie docelowe oparte o ISI/MWM zgodnym z SOR (tylko 2 spośród 8 przebadanych OA deklaruje, że aktualnie prowadzi prace nad ISI/MWM zgodnym z Porozumieniem).

13 Stosowanie Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej (2) Skutki zrealizowanych działań Model Współpracy Międzyoperatorskiej to pozytywne rozwiązania dla funkcjonowania rynku i regulowanych usług hurtowych. Wdrożenie przez TP i wszystkich OA zasad w nim opisanych poprawi funkcjonowanie rynku przy przejściach abonentów pomiędzy wszystkimi operatorami, w tym również TP. MWM zapewnia przejrzystość zasad i procesów obowiązujących na rynku oraz pozwala na taką samą realizację przejścia niezależnie, czy jest ono wykonywane pomiędzy OA-OA, czy TP-OA. Dodatkową korzyścią z wdrożenia MWM będzie stosowanie tych samych terminów dla wszystkich uczestników procesu. 13

14 Funkcjonowanie Interfejsu Systemu Informatycznego (ISI) Zakres zrealizowanych i realizowanych prac Aplikacja ISI została zrealizowana w ramach trzech faz i w zakresie wykonanych wcześniej wdrożeń zapewnia dostęp do Informacji Ogólnych (IO) i KPI publikowanych przez TP Hurt dla OA oraz umożliwia obsługę abonenckich usług hurtowych BSA, LLU oraz WLR zgodnie z Modelem Współpracy Międzyoperatorskiej. W dniu r. wdrożono możliwość informowania OA o pracach planowych i awariach masowych na sieci TP poprzez serwer FTP - w ramach I etapu projektu Przekazywanie informacji o pracach planowych i awariach dla rynku detalicznego i hurtowego. W dniu 29 grudnia 2010 r. został uruchomiony produkcyjnie zintegrowany system PRM. System pozwala na obsługę zleceń dla usługi LLU w MWM. Jest też bazą dla wdrażania do systemu kolejnych usług regulowanych: BSA i WLR oraz nowej oferty SOR. harmonogramem. TP zorganizowała w dniu 26 marca 2010r. szkolenie dla pracowników OA w zakresie obsługi Portalu ISI. Zaproszenie zostało wysłane do 455 OA współpracujących z TP Hurt. W szkoleniu wzięło udział 29 zainteresowanych OA wraz z Detalem TP oraz przedstawiciele UKE. Skutki zrealizowanych działań 30 Operatorów Alternatywnych, Detal TP oraz UKE korzysta z ISI (I Faza) Każdy z OA mający dostęp do ISI może na bieżąco sprawdzać i pobierać zamieszczone dane w ISI. Jednocześnie Operator ma możliwość przeglądania i pobierania danych z poprzednich miesięcy. Ponadto każdorazowo po zamieszczeniu danych przez TP w ISI do Operatora wysyłane jest zawiadomienie mailowe. To rozwiązanie zapewnia, że Operatorzy są na bieżąco informowani o aktualizacji danych w ISI. 14

15 Opracowywanie i wdrażanie ofert ramowych zgodnie z procesem TTM Porozumienie - załącznikiem nr 11 - wprowadziło proces Time to Market służący przygotowywaniu i wdrażaniu przez TP oferty regulowanych usług hurtowych z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przedstawicieli rynkowych. 21 stycznia 2010r. oficjalnie ogłoszono funkcjonowania procesu TTM. Od czasu uruchomienia procesu TTM wszystkie wdrożenia i modyfikacje usług hurtowych realizowane są zgodnie z zasadami procesu TTM. Skutki zrealizowanych działań TP stworzyła niezbędne ramy organizacyjne i jest gotowa do dostarczania regulowanych usług hurtowych zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku nr 11 do Porozumienia. W ciągu 13 miesięcy funkcjonowania procesu TTM: za pośrednictwem dedykowanego kanału komunikacji operatorzy zgłosili dwa wnioski o uruchomienie nowej usługi hurtowej UKE zainicjowało jeden proces TTM w związku z odwzorowaniem w hurcie nowej usługi detalicznej TP TP przeprowadziła siedem warsztatów TTM z udziałem operatorów i regulatora, w trakcie których skonsultowano 11 projektów usług, tj. Third Party Billing, IP DSLAM, SLA w WLR, DLM dla BSA, Pasmo IP z gwarancją parametrów, Upozytywnienie Negatywnych Warunków Technicznych, Budowa Łączy Abonenckich Nieaktywnych, Telehousing PRO, TPIX, VDSL w BSA, PDU Ethernet Podjętymi działaniami TP wykazała, że zależy jej na przygotowywaniu i wdrażaniu oferty usług hurtowych z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przedstawicieli rynkowych. 15

16 Metoda Retail Minus i Margin Squeeze test a kształtowanie się cen usług szerokopasmowych Przed zawarciem Porozumienia UKE-TP stawki usług hurtowych BSA ustalane były metodą Retai Minus W zamian metody Retail Minus, na mocy Porozumienia UKE-TP, stawki za usługi BSA pozostają niezmienne pod warunkiem, że ceny detaliczne usługi Neostrada nie będą powodowały sytuacji Margin Squeeze lub Price Squeeze Detal Detal Hurt Hurt MS Test 16

17 Margin squeeze i Price squeeze definicja Operator zasiedziały stwarza sytuację margin squeeze lub price squeeze kiedy: Opłaty za usługi hurtowe są na tyle wysokie, że nie pozwala to OA na stworzenie na ich podstawie konkurencyjnej usługi detalicznej Cena detaliczna za usługę została ustalona na tak niskim poziomie w stosunku do opłaty hurtowej, że OA nie może stworzyć konkurencyjnej oferty detalicznej bazując na dostępnej ofercie hurtowej. Margin squeeze Price squeeze Obie te sytuacje określane są jako polityka wrogiej strategii cenowej a jej stosowanie jest zabronione zarówno przez Polskę jak i UE Cena detaliczna Opłata hurtowa "Zdrowa" konkurencja Margin squeeze Price squeeze 17

18 Margin squeeze i Price squeeze definicja 120 Testy Margin squeeze i Price squeeze są narzędziem analitycznym służącym do zbadania czy któraś z tych niedozwolonych praktyk występuje Ogólną zasadą testu jest zbadanie czy bazując na ofercie TP oraz po uwzględnieniu kosztów sieciowych i detalicznych OA, nadal jest przestrzeń dla rozsądnej marży zanim cena osiągnie poziom ceny detalicznej TP Marża Koszty detal OA Koszty sieciowe OA BSA Oferta TP 0 18 Z matematycznego punktu widzenia testy MS i PS są przeprowadzane w identyczny sposób Jedyną różnicą pomiędzy testem MS i PS jest konsekwencja: Negatywny wynik testu MS opłata za usługę hurtowa jest ustalana za pomocą metody Retail Minus Negatywny wynik testu PS należy zmienić cenę detaliczną nowej oferty bądź zaniechać jej wprowadzenia

19 Dlaczego metoda testów MS/PS jest korzystniejsza dla rynku? Retail Minus - Poziom obniżki ceny hurtowej w stosunku do ceny detalicznej TP dostarcza usługę BSA na kilku poziomach dostępu do sieci. Poziom obniżki jest uzależniony od tego gdzie leży granica punktu styku sieci TP i Operatora Alternatywnego: Stała stawka 15PLN 51 % retail minus 45 % retail minus 23 % retail minus Abonent DSLAM sieć ATM Sieć IP www TP OA granica TP OA granica TP OA granica TP OA granica Elementy sieci dostarczane przez TP Elementy sieci dostarczane przez OA Dotychczas jedynym poziomem, na którym OA kupowali usługę BSA był poziom sieci ATM. TP dostarczyła do tej pory około 400 tys usług BSA na tym poziomie. Retail Minus wynosił 51% na tym poziomie sieci. 19

20 Dlaczego metoda testów MS/PS jest korzystniejsza dla rynku? - kontynuacja Inwestycje w sieć Metoda Retail Minus powodowała, że Operatorzy Alternatywni nie byli skłonni do inwestowania i rozwoju sieci w jej niższych warstwach Po wprowadzeniu metody testów MS/PS relacja ceny hurtowej do ceny detalicznej zmieniła się, powstała zachęta do rozwijania infrastruktury sieciowej dla Operatorów Alternatywnych bądź, jako alternatywa, do szerszego korzystania z usługi LLU. Operatorzy Alternatywni na bazie LLU mogą stworzyć atrakcyjną cenowo ofertę Broadband + voice, jakkolwiek wymaga to poniesienia nakładów inwestycyjnych. Konkurencja jakością usług - z uwagi na większą porównywalność cenową ofert detalicznych TP i OA jaką udało się osiągnąć przy zastosowaniu metody testów MS/PS, powstała większa motywacja do konkurowania poziomem obsługi klientów, atrakcyjnością oferty pod kątem rozwoju oferowanych usług i ich jakości co przekłada się na korzyść klientów. 20

21 Podsumowanie Poprawa współpracy pomiędzy urzędem a TP Nowatorskie rozwiązanie tworzące wzór dla innych uczestników rynku. Obecnie toczą się rozmowy w zakresie zawarcia porozumień także na innych rynkach. Eliminacja najistotniejszych problemów zidentyfikowanych przez Prezesa UKE i OA na rynku telekomunikacyjnym w zakresie obowiązków regulacyjnych nałożonych na TP, Szczegółowe wymogi związane z przestrzeganiem zasady niedyskryminacji tj. chińskie mury, KDP, KPI stanowią skuteczne mechanizmy zapobiegające potencjalnym naruszeniom Wdrożone wskaźniki KPI dają możliwość porównania OA w stosunku do Detalu TP oraz średniej dla rynku hurtowego (kontrola zasady równoważnego traktowania wszystkich uczestników rynku) Poprawa współpracy z OA stały dialog/wymiana informacji z OA; zaangażowanie OA w proces TTM hurt MWM i ISI zapewnia przejrzystość zasad i procesów obowiązujących na rynku oraz pozwala na taką samą realizację przejścia niezależnie, czy jest ono wykonywane pomiędzy OA-OA, czy TP-OA. Wprowadzenie metody testów MS/PS poprawia skłonność do rozwijania infrastruktury sieciowej dla Operatorów Alternatywnych bądź, jako alternatywa, do szerszego korzystania z usługi LLU Zrealizowane inwestycje podnoszą jakość infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, wyrównują szanse pomiędzy regionami, zwiększając konkurencyjność małych miejscowości oraz stymulują konkurencyjność, ponieważ dostęp do sieci może pozyskać każdy operator na niedyskryminujących zasadach 21

22 dziękuję J

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta Równoważności propozycja TP SA ADRESACI: CELE: Rozwój rynku telekomunikacyjnego poprzez poprawę współpracy międzyoperatorskiej Zapewnienie wszystkim Operatorom

Bardziej szczegółowo

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012 Mr Hyde 40Mb Warszawa, 11 lipiec 2012 spis treści część 1 stanowisko UKE część 2 zakres zmiany część 3 harmonogram 2 3 rozdział 1 stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) w dniu 18 czerwca 2012 r. TP

Bardziej szczegółowo

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r.

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r. TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych 1 Warszawa, 28.07.2011 r. Stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) W dniu 14 lipca 2011 r. TP złożyła wniosek o zbadanie czy w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Mr Hyde 10Mb. Warszawa, 20 sierpnia 2012

Mr Hyde 10Mb. Warszawa, 20 sierpnia 2012 Mr Hyde 10Mb Warszawa, 20 sierpnia 2012 spis treści część 1 stanowisko UKE część 2 zakres zmiany część 3 harmonogram 2 3 rozdział 1 stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) w dniu 6 lipca 2012 r. TP

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Proces TTM proces rozwoju i dostarczania usług Proces Time To Market (TTM) to proces przygotowania i wdrożenia oferty rynkowej; obejmuje etapy planowania/projektowania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 grudnia 2011. Nowelizacja Pt - PRS

Warszawa, 8 grudnia 2011. Nowelizacja Pt - PRS Warszawa, 8 grudnia 2011 Nowelizacja Pt - PRS Agenda 1. Obowiązki 2. Strumienie 3. Założenia 4. Realizacja 5. Harmonogram Przepisy Pt Dotychczas realizowane obowiązki Bezpłatna zapowiedź dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Raport Audytora z wdrożenia zapisów Aneksu do Umowy pomiędzy Contact Center a Telekomunikacją Polską Audyt wg stanu na dzień 30.09.2012 r. Streszczenie Raportu

Bardziej szczegółowo

Komentarze do KPI. KPI 11 - Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie ROI Terminowość 99,87%.

Komentarze do KPI. KPI 11 - Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie ROI Terminowość 99,87%. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Realizacja Załącznika nr 5 do Porozumienia TP - UKE z dnia 22.10.2009 Miesiąc sprawozdawczy: Listopad 2009 Raport KPI Wartość wskaźników dla Rynku

Bardziej szczegółowo

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Raport Audytora z wdrożenia zapisów Aneksu do Umowy pomiędzy Contact Center a Telekomunikacją Polską Audyt wg stanu na dzień 31.12.2011 r. Streszczenie Raportu

Bardziej szczegółowo

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Raport Audytora z wdrożenia zapisów Aneksu do Umowy pomiędzy Contact Center a Telekomunikacją Polską Audyt wg stanu na dzień 15.04.2011 r. Streszczenie Raportu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC Pierwsze warsztaty rynkowe Warszawa, 16 marca 2015 r. 1 DOSTĘP HURTOWY POPC Agenda Uwarunkowania prawne Usługi hurtowe Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP. Warszawa, 26 marca 2010 r.

ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP. Warszawa, 26 marca 2010 r. ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP Warszawa, 26 marca 2010 r. spis treści część 1 wprowadzenie do ISI część 2 wspierane procesy biznesowe część 3 przegląd funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI 1. Informacje ogólne 1. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (WSS S.A.), w ramach Projektu WSS (projekt dotyczący Budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej ),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 27 r. Konferencja prasowa 14 listopada 27 r. 1 Prognoza na 27 NETIA (w mln zł o ile nie podano inaczej) Wyniki I-III kw. 27 27 prognoza dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

BALTIC BUSINESS FORUM

BALTIC BUSINESS FORUM BALTIC BUSINESS FORUM Krzysztof Witoń Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Świnoujście, 28.kwiecień 2011 r. Grupa TP Grupę TP tworzy ponad 20

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Analiza kwartalnego raportu KPI, Q2 2010 r. Warszawa, 14 września 2010

Analiza kwartalnego raportu KPI, Q2 2010 r. Warszawa, 14 września 2010 Analiza kwartalnego raportu KPI, Q2 2010 r. Warszawa, 14 września 2010 Spis Treści 1. Średnie wartości wskaźników KPI 2. Podziałwskaźników ze względu na udziały 2.1 Udziały trendów rozwojowych 2.2 Udziały

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku TPB konsultacje w ramach procesu TTM Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku Spis treści TPB kształt usługi określony w RIO 2008 z dnia 4.11.2009

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Konferencja XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010 www.netia.pl Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego wiodący operator

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id na potrzeby realizacji usługi SAML WebSSO

Regulamin Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id na potrzeby realizacji usługi SAML WebSSO Regulamin Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id na potrzeby realizacji usługi SAML WebSSO 1. Pojęcia wstępne 1.1. Federacyjne Zarządzanie Tożsamością jest procesem, w którym dostawca usługi

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011 1 Plan Komunikacji projektu samooceny CAF Gminy Zapolice Zapolice, lipiec 2011 1 2 SPIS TREŚCI: str. Wprowadzenie... 3 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie... 3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r. www.investor.netia.pl 1 Agenda Wprowadzenie Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Wyniki operacyjne za rok 2006 Paweł Karłowski,

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa, 4 października 2011r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Krzysztof Ołpiński - naczelnik Wydziału Danych Operatorów w Departamencie Analiz

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu Stanowiska Prezesa UKE w sprawie szczegółowych metod przeprowadzania testu zawężenia marży i testu zawężenia ceny W związku z ogłoszonymi

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Deklaracji Inwestycyjnej w ramach Porozumienia UKE - TP

Stan realizacji Deklaracji Inwestycyjnej w ramach Porozumienia UKE - TP Stan realizacji Deklaracji Inwestycyjnej w ramach Porozumienia UKE - TP Status po 7 miesiącach realizacji Warszawa, 21 maja 21 Agenda Komentarz Ogólny status realizacji zobowiązań Raport wykonania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2012 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Magdalena Gaj

Warszawa, dnia 2012 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Magdalena Gaj Warszawa, dnia 2012 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Magdalena Gaj Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Podmioty na prawach strony: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa OFERTA interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa Telekomunikacja Polska Domena Hurt Zarządzanie Relacjami z Klientami - Operatorami Marketing i Strategia Hurtowa 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR

Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Zarządzanie Relacjami z Klientami Operatorami Obsługa Klienta Operatora Warszawa, styczeń 2013 r. spis

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015 Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nowych zasad roamingu międzynarodowego 1 obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) Cel regulacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Część detaliczna TP działalność TP polegająca na świadczeniu usług uŝytkownikom końcowym TP.

I. Definicje. Część detaliczna TP działalność TP polegająca na świadczeniu usług uŝytkownikom końcowym TP. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK wynikający z zasady niedyskryminacji I. Definicje Pojęcia opisane w Kodeksie Dobrych Praktyk oznaczają: Część detaliczna PTK działalność Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp.

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego W stronę Cyfrowej Polski Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 1 Podmiotem

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. DHRT.WPS.6082.4.2016.1 (dotychczasowa sygn. sprawy DHRT.WPS.6082.3.2016) Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g 02-761 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 stycznia 2012. Nowelizacja Pt - PRS

Warszawa, 3 stycznia 2012. Nowelizacja Pt - PRS Warszawa, 3 stycznia 2012 Nowelizacja Pt - PRS Założenia ogólne Nowela dotyczy usług o podwyższonej opłacie dotyczy wszystkich funkcjonalności W sieci stacjonarnej dla WLR obecnie nie są świadczone SMS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania i udostępniania Interfejsu Systemu Informatycznego (ISI)

Zasady funkcjonowania i udostępniania Interfejsu Systemu Informatycznego (ISI) Załącznik nr 7 do Porozumienia Zasady funkcjonowania i udostępniania Interfejsu Systemu Informatycznego (ISI) 1. Narzędziem informatycznym słuŝącym wymianie informacji i danych w zakresie usług regulowanych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Aleksandra Auleytner (DZP) Krzysztof Pigłowski (EY) Zakres i cel projektu Faza I (Analiza) Analiza case

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Aktywna rola Prezesa UKE Legislacja: przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Inwestycje ostatniej mili. projektów. Artur Więcek Łódź, Intertelecom, 19 kwietnia 2012 r.

Inwestycje ostatniej mili. projektów. Artur Więcek Łódź, Intertelecom, 19 kwietnia 2012 r. Inwestycje ostatniej mili ocena wykonanych projektów Artur Więcek Łódź, Intertelecom, 19 kwietnia 2012 r. Specyfika POIG 8.4 infrastruktura sieci dostępowej o przepływności minimalnej 2 Mb/s do Internetu;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KPI W SIECI SSPW WWM

SYSTEM KPI W SIECI SSPW WWM SYSTEM W SIECI SSPW WWM 1. Założenia ogólne systemu Poza pomiarem podstawowych w zakresie jakości świadczonych usług ORSS realizował będzie zasadę niedyskryminacji, która również podlegać będzie monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Poznań, 06 października 2011 Plan prezentacji Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik 6 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A.

Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A. Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A. Jak poprawić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Rozwiązanie KDT Transparentność rynku Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo