Darmowy fragment

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Darmowy fragment www.bezkartek.pl"

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w publikacji informacje były kompletne i rzetelne. Autor oraz wydawca nie biorą jednak odpowiedzialności za sposób, w jaki te informacje zostaną wykorzystane, oraz za ewentualne szkody, które wynikną z wykorzystania informacji zawartych w publikacji. Wydawca: Etena.pl ul. Święty Marcin 29/8, Poznań Skład i korekta: Studio Editorial ul. Obozowa 50b/40, Kraków Projekt okładki: PRE ART Elżbieta Zawada ul. Sienkiewicza 5/1, Stąporków ISBN: Wersja 2

3 Spis treści Wstęp 5 Wprowadzenie 5 ETAP I Powołanie zakładowego zespołu ds. HACCP, tzw. zespół bezpieczeństwa żywności 8 ETAP II Opis produktu (właściwości wyrobu gotowego) 11 ETAP III Przeznaczenie konsumenckie, zamierzone użycie 14 ETAP IV Sporządzenie schematu technologicznego procesu 14 ETAP V Weryfikacja schematu technologicznego w praktyce 17 ETAP VI Analiza zagrożeń 18 ETAP VII Ustalenie krytycznych punktów kontrolnych (CCP) 20 ETAP VIII Ustalenie limitów krytycznych 22 ETAP IX Ustalenie systemu monitoringu 22 ETAP X Ustalenie działań naprawczych (korekcja) 22 ETAP XI Określenie zasad weryfikacji systemu 25 ETAP XII Ustalenie zasad tworzenia dokumentacji 26 Podsumowanie 29 Załącznik nr 1 30

4

5 Wstęp W niniejszej publikacji dla Twojej wygody wyróżniliśmy pewne i nformacje ikonami oraz kolorami. I tak: W niebieskich ramkach oznaczonych cudzysłowiem znajdziesz definicje. Tekst pisany na niebiesko poprzedza np. przykłady dokumentów lub inne informacje, które możesz potraktować jako przykład. W czerwonych ramkach oznaczonych wykrzyknikiem znajdziesz bardzo ważne informacje. Ważne informacje opisujemy również czerwonym tekstem. W zielonych ramkach oznaczonych zębatką umieszczono praktyczne porady. Część praktycznych porad umieszczono np. na wzorach dokumentów. Wtedy są one napisane zieloną czcionką. 5

6 Wprowadzenie 3.1 (ISO 22000:2005) bezpieczeństwo żywności założenie, że żywność nie zaszkodzi konsumentowi wówczas, gdy jest przygotowana i/lub spożyta zgodnie z jej zamierzonym użyciem W produkcji żywności najważniejszym wymaganiem, jakie musi być spełnione, jest wytworzenie żywności bezpiecznej w momencie jej spożywania, a dodatkowo o oczekiwanej przez konsumenta jakości i w sposób ekonomiczny. Jedną z bardzo ważnych właściwości żywności jest jej bezpieczeństwo zdrowotne. Za bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz wprowadzenie, utrzymanie i działanie systemu HACCP, wg Prawa żywnościowego, odpowiedzialność ponosi producent. Spróbuję przybliżyć Ci istotę systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), który jest uważany za efektywny w eliminowaniu zagrożeń lub zmniejszaniu ich do poziomu akceptowalnego. Dlaczego jest to takie ważne? Wystarczy przyjrzeć się incydentom z ostatnich lat, związanym z zanieczyszczeniami żywności typu biologicznego w tym mikrobiologicznego, chemicznego i fizycznego: afera dioksynowa BSE, ptasia grypa i przerażająca ostatnio świńska grypa alergeny w tym żywność modyfikowana genetycznie GMO toksyny (mykotoksyny), hormony, antybiotyki metal, szkło, plastik Wszystkie one powodują, że konsumenci stają się dzisiaj coraz bardziej świadomi grożącego im niebezpieczeństwa. System HACCP daje zarządzającym pewność, że przy dostępnej wiedzy i technice, produkt można uważać za bezpieczny. Dzięki temu systemowi konsumenci mogą zdobyć zaufanie do danego wyrobu. HACCP jest skutecznym narzędziem oceny zagrożeń i ustalenia systemów kontroli, z przeniesieniem punktu ciężkości z produktu końcowego na poszczególne etapy produkcji. W Polsce i krajach UE system HACCP jest obligatoryjny i nadzorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub Państwową Inspekcję Weterynaryjną. Jednak ilość wdrożonych, a co najważniejsze działających w sposób satysfakcjonujący systemów jest niezadowalająca. Przede wszystkim nie obejmują one wszystkich istotnych zagrożeń dla zdrowia konsumenta. Warto również dodać, że producenci żywności (najwyższe kierownictwo) mają bardzo niską świadomość zagrożeń występujących podczas produkcji żywności. Posiadają też bardzo skąpe informacje na temat programów wstępnych, systemu HACCP oraz prawa żywnościowego obowiązującego w UE. System HACCP tworzy się indywidualnie dla każdego zakładu (linii produkcyjnej), uwzględnia- 6

7 jąc specyfikę prowadzonej tam działalności. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że system HACCP jest uniwersalny. Może o tym świadczyć to, że eksperci, którzy zredagowali standard ISO 22000:2005 czy Standardy BRC i IFS, włączyli wymagania systemu HACCP do wymagań standardu. Wiadomo już dziś, że skuteczne i efektywne wdroże nie systemu HACCP w całym łańcuchu żywnościowym wymaga wcześniejszego zastosowania udokumentowanych Programów Warunków Wstępnych (PRP). Tematyka ta zastała w moim opracowaniu pominięta, gdyż stanowi ona znaczący i rozległy obszar wymagający odrębnego omówienia. Warto tylko nadmienić, że do Programów Warunków Wstępnych (PRP) zaliczamy: GHP (Good Hygienic Practice) GMP (Good Manufacturing Practice) GDP (Distribution) GTP (Transportation) GVP (Veterinary) GAP (Agricultural) i inne. Ustawa z dnia 28 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz ze zm.) oraz wszelkie wydane przepisy wykonawcze do ustawy (rozporządzenia), jak również obowiązujące nas jako uczestników UE akty prawne Unii Europejskiej znowelizowane prawo żywnościowe Rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 178/2002 oraz związane z nim dokumenty, takie jak: Rozporządzenie WE 852 ( w sprawie higieny środków spożywczych ); Rozporządzenie WE 853 ( Szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ) i inne, zawierają szczegółowe wymagania Programów Warunków Wstępnych GMP i GHP oraz inne dobre praktyki dla zakładów produkujących, przetwarzających oraz dystrybuujących żywność. Wdrożenie przez zakład systemu HACCP jest bardzo czasochłonne i wymaga nie tylko dobrego przygotowania merytorycznego, lecz także zastosowania określonej sekwencji działań i systematyczności. Każdy zakład powinien robić to według swoich możliwości i na podstawie doświadczenia. W dalszej części opracowania postaram się ułatwić Ci zrozumienie wymagań systemu, unikając pogłębiania chaosu informacyjnego, dotyczącego zasad HACCP. Przedstawię Ci również moje przykładowe propozycje dotyczące tworzenia dokumentów. Pamiętaj jednak, że każdy system czy standard, dotyczący bezpieczeństwa i/lub jakości żywności, określa wymagania, jakie powinny być spełnione, nie narzucając Ci formy ich spełnienia i prowadzenia zapisów. 7

8 ETAP I Powołanie zakładowego zespołu ds. HACCP, tzw. zespół bezpieczeństwa żywności Zadanie kierownictwa: przed powołaniem zespołu przemyśl dokładnie, jakich ludzi w nim potrzebujesz! Zespół winien dysponować specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie procesów produkcyjnych, zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz w dziedzinie opracowania i wdrożenia systemu HACCP. powołując zespół ds. HACCP, wydaj odpowiedni dokument, tzw. zarządzenie. W dokumencie umieść datę powołania zespołu oraz jego skład. PRZYKŁAD: Poznań, dnia Zarządzenie Prezesa nr W dniu... powołuję zespół ds. HACCP w składzie: Pełnomocnik ds. HACCP: Członkowie: Podpis Przykładowy skład zespołu dla dużej firmy: Pełnomocnik ds. HACCP Specjalista ds. systemów Członkowie: Kierownik kontroli jakości Główny technolog /dyrektor ds. produkcji Mikrobiolog Pracownik działu technicznego Pracownik działu skupu Pracownik działu zakupów 8

9 Kierownik magazynu Sekretarz Przykładowy skład zespołu dla małej firmy: Pełnomocnik ds. HACCP Specjalista ds. systemów / technolog Członkowie: Dyrektor ds. produkcji/ technolog Kierownik produkcji Kierownik magazynu ustal zakres obowiązków, odpowiedzialności oraz uprawnień członków zespołu. W tym celu najłatwiej jest stworzyć karty dla pracowników z dokładnym wyszczególnieniem podanych wyżej zakresów. Do składu obu zespołów proponuję Ci powołanie pracownika produkcyjnego. Z doświadczenia wiem, że osoba z produkcji wniesie dużo praktycznych uwag przy tworzeniu systemu HACCP. Jednocześnie można wykorzystać tę osobę do kontaktu z załogą. Komunikacja w każdym systemie jest rzeczą priorytetową. Koniecznie przekaż zakresy obowiązków i uprawnień do wiadomości zainteresowanym. Aby uniknąć dodatkowych dokumentów, możesz dopisać je do istniejących kart w kadrach. 9

10 PRZYKŁAD: Karta dla głównego technologa członka zespołu NAZWA STANOWISKA: KARTA OPISU STANOWISKA Główny Technolog SYMBOL: GT STANOWISKO PRACY: jednoosobowe JEST ZASTĘPOWANY PRZEZ: Dyrektora ds. Produkcji WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE: wyższe techniczne WYMAGANY STAŻ PRACY: 3 lata pracy L.p. WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI: 1. Znajomość branży 2. Znajomość zasad systemu HACCP i wymagań normy PN-EN ISO 9001: Obsługa komputera i znajomość oprogramowania MS Office 4. Umiejętność nawiązywania kontaktów 5. Umiejętność pracy w zespole L.p. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ: 1. Opiniowanie zapytań ofertowych na wyroby pozakatalogowe 2. Opracowanie harmonogramu prac projektowych oraz założeń do projektu 3. Prowadzenie procesu projektowania i rozwoju zgodnie z procedurą 4. Wnioskowanie zakupów związanych z uruchomieniem projektu 5. Opracowanie specyfikacji dla surowców, materiałów i zakresu kontroli odbiorczej 6. Opracowanie wytycznych technologicznych do prób i zlecenie ich wykonania 7. Przechowywanie zapisów z przeglądów i weryfikacji oraz walidacji 8. Opracowanie, aktualizacja i rozpowszechnienie dokumentacji technologicznej, niezbędnej do produkcji oraz nowych uruchomień 9. Ustalenie zakresu i metod badań nowych wyrobów/zmian 10. Zlecenia wykonania prób technologicznych oraz nadzór nad ich realizacją 11. Zlecenie badań na zewnątrz, jeżeli zachodzi taka potrzeba 12. Nadzór nad prowadzeniem zapisów związanych z monitorowaniem cyklu procesu i kontroli wyrobów oraz ich analiza Wyznaczanie osób odpowiedzialnych za opracowanie Instrukcji monitorowania poszczególnych 13. CCP i wykonania odpowiednich działań korygujących w porozumieniu z dyrek- torem ds. produkcji 14. Opracowanie i realizacja planu kontroli i badań 15. Nadzór nad pracą laboratorium 16. Nadzór nad przestrzeganiem parametrów technologicznych oraz kontrolą w toku zgodnie z procedurą 17. Nadzór nad prowadzeniem zapisów związanych z monitorowaniem cyklu procesu i kontroli wyrobów oraz ich analiza 18. Udostępnianie wyników badań dyrektorowi produkcji lub kierownikowi zmiany 19. Wstrzymanie procesu produkcji w przypadku zagrożenia, stwierdzenia niezgodności, wad wyrobu 10

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Agnieszka Rola-Jarzębowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo