w stołówkach szkolnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w stołówkach szkolnych"

Transkrypt

1 Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku

2 SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule do Rozporządzenia 852/2004: zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności poprzez ustanowienie nowych ogólnych i szczegółowych zasad higieny oraz skuteczną realizację procedur opartych na zasadach HACCP

3 SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ZASADY GHP/GMP + SYSTEM HACCP = PROWADZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ZAKŁADZIE

4 PROGRAM WARUNKÓW WSTĘPNYCH PROGRAMY STANOWIĄCE WARUNEK WSTĘPNY DLA SYSTEMU HACCP Dobra Praktyka Produkcyjna Dobra Praktyka Higieniczna GHP GMP

5 PROGRAM WARUNKÓW WSTĘPNYCH DEFINICJA GMP i GHP wg Ustawy z dnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz.1225/ DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA: działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA: oznacza działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności

6 DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA Główne obszary GMP to: otoczenie, budynki i pomieszczenia zakładu jakość surowców i materiałów pomocniczych maszyny i urządzenia prawidłowość prowadzenia procesów technologicznych magazynowanie i dystrybucja personel (kwalifikacje)

7 DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA To higieniczne aspekty GMP, czyli: stan sanitarno higieniczny zakładu, jego pomieszczeń i wyposażenia higiena osobista i zdrowotność personelu użytkowanie maszyn i urządzeń w sposób higieniczny (konserwacja) procesy mycia i dezynfekcji usuwanie odpadów i ścieków kontrola obecności szkodników kontrola jakości wody stosowanej w zakładzie szkolenia personelu

8 PROGRAM WARUNKÓW WSTĘPNYCH Budynki, pomieszczenia i otoczenie zakładu, funkcjonalność Personel higiena, kwalifikacje Szkolenia personelu Mycie i dezynfekcja Surowce, dodatki i materiały pomocnicze GMP/GHP Usuwanie odpadów Maszyny, urządzenia i sprzęt Kontrola jakości wody Proces technologiczny Magazynowanie i transport Ochrona przed szkodnikami

9 PROGRAM WARUNKÓW WSTĘPNYCH Zasady GHP i GMP obowiązujące przedsiębiorstwa sektora spożywczego zawarte są w: Przepisach prawa wspólnotowego (wymogi ogólne) Przewodnikach/Kodeksach Dobrych Praktyk opracowanych dla różnych branż przemysłu spożywczego (wymogi uszczegółowione, uwzględniające specyfikę danej branży)

10 Przewodniki, poradniki Przewodniki mają pomóc we wdrażaniu zasad GHP,GMP, HACCP LISTA POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PRZEWODNIKÓW ZAMIESZCZONA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ:

11 ZASADY DOBRYCH PRAKTYK GHP / GMP Aby w praktyce skutecznie realizować GMP niezbędne są warunki: prawidłowa organizacja całego procesu technologicznego produkcji posiłków odpowiedzialność każdego z pracowników za jakość wyrobu przestrzeganie zapisów opracowanych procedur i instrukcji oraz dokumentowanie podejmowanych działań odpowiednimi zapisami

12 SYSTEM HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point)

13 SYSTEM HACCP Koncepcja systemu HACCP polega na tym, iż w całym łańcuchu produkcyjnym i dystrybucyjnym żywności wszystkie etapy na których mogą wystąpić potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także ich przyczyny są pod ścisłą kontrolą.

14 SYSTEM HACCP W nazwie systemu występują zasadnicze elementy: analiza zagrożeń, czyli identyfikacja i oszacowanie skali wszystkich potencjalnych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo produktu, tj. mogących mieć niekorzystny wpływ na zdrowie konsumenta określenie krytycznych punktów kontroli tj. tych miejsc (etapów, czynności) które muszą być pod kontrolą, aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu, wyeliminować je lub ograniczyć do akceptowalnego poziomu.

15 SYSTEM HACCP HACCP - 7 zasad - 12 etapów

16 1. Utworzenie zespołu ds. HACCP 2. Opisanie produktu 3. Określenie oczekiwanego wykorzystania produktu 4. Opracowanie schematu procesu technologicznego 5. Weryfikacja procesu technologicznego w praktyce 6. Przeprowadzenie analizy zagrożeń 7. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli (KPK) 8. Określenie limitów krytycznych dla każdego KPK 9. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego KPK 10. Ustalenie działań korygujących 11.Określenie procedur weryfikacji 12. Opracowanie wzorów dokumentacji i zapisów

17 PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO

18 PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH W zakładach żywienia zbiorowego do zatruć i zakażeń pokarmowych dochodzi najczęściej w wyniku: - nieprzestrzegania higieny osobistej przez personel, - zanieczyszczenia krzyżowego (brak rozdzielności przechowywania surowców i produktów gotowych oraz rozdzielności sprzętu), - niewłaściwie prowadzonego procesu technologicznego, głównie obróbki termicznej schładzania potraw i przechowywania potraw.

19 PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH STREFA NIEZBEZPIECZNYCH TEMEPERATUR Większość komórek bakterii chorobotwórczych dzieli się w temperaturach 5,0 C - 63 C. Dlatego też żywność powinna być trzymana poza zasięgiem tych temperatur!!! Dobór parametrów procesu produkcyjnego winien być odpowiedni, tak aby uniknąć zbyt długiego przebywania potraw w zasięgu niebezpiecznych temperatur

20 PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH STREFA NIEZBEZPIECZNYCH TEMEPERATUR Żywność jest narażona na działanie niebezpiecznych temperatur m.in. gdy: pozostawisz ją w temp. pokojowej, narażasz na działanie promieni słonecznych, np. na parapecie okiennym, wolno schładzasz i podgrzewasz, łączysz ją ze składnikami o innej temperaturze, np. zimną potrawę polewasz gorącym sosem

21 PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH JAK UNIKNIESZ STREFY NIEZBEZPIECZNYCH TEMEPERATUR? produkty surowe, łatwopsujące się i potencjalnie niebezpieczne włóż do lodówki natychmiast po dostawie, do momentu wykorzystania surowców/produktów wymagających stosowania obniżonych temperatur, przechowuj je w warunkach chłodniczych lub w stanie zamrożenia, obróbkę termiczną potraw prowadź zgodnie z instrukcją technologiczną, ściśle przestrzegając parametrów procesu,

22 PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH JAK UNIKNIESZ STREFY NIEZBEZPIECZNYCH TEMEPERATUR? potrawy po obróbce termicznej serwuj bezpośrednio lub z podgrzewaczy; pamiętaj, że temperatura wydawanego dania na gorąco nie może być niższa niż 63 C; kontroluj temp. wewnątrz potraw oraz ściśle przestrzegaj czasu przetrzymywania w podgrzewaczach, jeżeli nie zamierzasz serwować dań bezpośrednio po procesie cieplnym, schładzaj je szybko, tak aby przez jak najkrótszy czas znajdowały się w temperaturach niepożądanych; kontroluj czas i temp. schładzanych potraw; stosuj najlepsze metody schładzania

23 PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH JAK UNIKNIESZ STREFY NIEZBEZPIECZNYCH TEMEPERATUR? Potrawy, które nie są serwowane bezpośrednio po obróbce termicznej należy schłodzić tak szybko, jak to możliwe, mając na względzie, iż: temperatura wewnątrz potrawy musi być obniżona do 10 C w czasie 2h, schłodzona potrawa powinna być przechowywana w warunkach chłodniczych w temp. nie przekraczającej 4 C należy regularnie monitorować temperaturę przechowywania potraw zgodnie z zalecenia KŻ schłodzone po uprzedniej obróbce termicznej potrawy nie mogą być przechowywane dłużej niż 5 dni, przy zachowaniu temperatury nie wyższej niż + 4 C

24 PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH JAK UNIKNIESZ STREFY NIEZBEZPIECZNYCH TEMEPERATUR? kanapki, surówki oraz porcjowanie potraw schłodzonych po obróbce cieplnej prowadź w pomieszczeniach o temperaturze do 15 C, potrawy odgrzewaj zgodnie z zaleceniami, zawsze do temperatury co najmniej 75 C

25 PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH Oprócz przestrzegania prawidłowych parametrów procesów obróbki cieplnej, przechowywania, schładzania i odgrzewania potraw należy zwrócić szczególną uwagę na: unikanie zanieczyszczeń krzyżowych : - skuteczne mycie i dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i naczyń, - - właściwa organizacja procesu produkcji posiłków wysoki stopień higieny pracowników, zwłaszcza rąk, badania lekarskie personelu

26

27 KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLNE W zakładach produkujących posiłki typowymi Krytycznymi Punktami Kontrolnymi, w których istnieje wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności są: przyjęcie dostaw surowców/produktów łatwopsujących się przechowywanie kontrolowane w zakresie temperatury i czasu (chłodnicze, zamrażalnicze, posiłków w bemarach), obróbka termiczna (pieczenie, smażenie, duszenie, gotowanie) schładzanie

28 Dziękuję za Państwa uwagę! 28

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Prawodawstwo polskie nakłada obowiązek wprowadzenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności na producentów. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych

Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie mgr inż. Karolina Krawczyk - Borowiec Iwona Promna - stażystka

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 03 Tom 7 Zeszyt ISSN 897-780 http://www.npt.up-poznan.net #5 Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ANNA KRZEWIŃSKA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA TYP DOKUMENTACJI: ŻYWIENIE ZBIOROWE OTWARTE INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Za pomocą kreatora dokumentacji otrzymuje się wymaganą prawem żywnościowym Księgę Bezpieczeństwa Żywności składającą się z Księgi HACCP

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne :

Obowiązujące akty prawne : WYMAGANIA SANITARNE DLA ZAKŁADÓW śywienia ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO Przepisy prawa Stołówka szkolna lub przedszkolna prowadząca jakąkolwiek formę wyŝywienia dla dzieci, staje się jednym z elementów sektora

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP Historia systemu HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP Podstawowe informacje dla uczniów szkół gastronomicznych i spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu 5900_WP_NOWY.qxd 4/4/2007 2:13 PM Page 239 Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu. dr n. techn. Halina

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Agnieszka Rola-Jarzębowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Wstęp

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Opracowanie Anna Hutyra, Centrum Euro Info Gdańsk, 2003 Aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania projektami Agenda -I dzień Archiwit Czym jest oraz jak zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Wojtalik Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo