FaKTOrinG. & LeasinG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FaKTOrinG. & LeasinG"

Transkrypt

1 Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej niż usługa fi nansowa FaKTOrinG Marzec 2011 & LeasinG 3krOki DWIE PROSTE DROGI DO PŁYNNOŚCI foto: istock Płynność finansowa świadczy o kondycji firmy, dlatego utrzymanie jej jest tak istotne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oferta na miarę Polecamy fi rmom różne formy faktoringu M. JAkoWiEcki Flota pod kontrolą Warto pomyśleć o wynajmie długoterminowym D. trzaskowski

2 2 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ wyzwania Faktoring i leasing mogą pomóc zachować płynność przedsiębiorstwa. Są to też usługi bardzo elastyczne i mało sformalizowane przez co łatwo dostępne. skuteczne wsparcie dla przedsiębiorstwa łynność finansowa świadczy o kondycji firmy, dlatego utrzymanie jej jest tak istotne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jej brak prowadzi do zatorów płatniczych, a jeśli te utrzymują się zbyt długo, mogą doprowadzić do bankructwa. Dlatego też firmy coraz chętniej sięgają po narzędzia finansowe pomagające uniknąć takich sytuacji. Faktoring Jednym z nich jest faktoring. 1 To usługa skierowana do przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Faktor finansuje proc. wierzytelności, a sumę tę przelewa na konto przedsiębiorstwa nawet w ciągu 24 godzin po wystawieniu faktury. Przedsiębiorcy nie czekają na spłaty faktur do terminu ich płatności, a pieniądze otrzymane od faktora pozwalają na regulowanie bieżących zobowiązań. Zwiększa to wiarygodność firmy w oczach instytucji finansowych i kontrahentów oraz poprawia cash flow przedsiębiorstwa tłumaczy Dariusz Czech, dyrektor generalny spółki Cash Flow. Faktoring daje nam też możliwość ubezpieczenia należności, czyli faktor bez względu na sytuację gwarantuje odzyskanie należności dodaje Paweł Starcza, menedżer na Polskę w Hilton-Baird Financial Solutions. Pomaga to zniwelować ryzyko, gdy np. podejmuje się współpracę z nowym kontrahentem. i leasing Z kolei leasing służy finansowaniu konkretnych inwesty- 2 cji. Mówiąc najprościej, zamiast angażować środki własne na zakup, np. floty samochodowej lub maszyn, można zdecydować się na opłacanie go za pomocą miesięcznych rat. Najpopularniejszą formą leasingu w sektorze MŚP jest leasing operacyjny (przedmiot umowy stanowi własność finansującego). W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca nie zalicza W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca nie zalicza samochodu do środ- ków trwałych. artur sulewski, Ekspert Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów samochodu do środków trwałych oraz nie posiada zobowiązań z tytułu kredytu, co znacznie poprawia wskaźniki finansowe i bilans firmy - tłumaczy Artur Sulewski, ekspert Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Liczby Jak pokazują dane Związku 3 Polskiego Leasingu, w ubiegłym roku wartość udzielonego finansowania wyniosła 27,3 mld zł, wobec prawie 23 mld zł w 2009 r. ZPL przewiduje też, że w bieżącym roku zwiększy się wartość nakładów na inwestycje, a sama branża zanotuje 13 proc. wzrostu. Podobnie jest w przypadku faktoringu. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że obroty firm faktoringowych w I kwartale 2010 r. wzrosły o 22 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. To pokazuje, że przedsiębiorcy dostrzegli zalety tych rozwiązań i poprawiając płynność finansową przedsiębiorstwa nie ograniczają się do kredytów. POLeCaMy STRONA 15 andrzej sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu Przedmiotem leasingu mogą być wszystkie podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także grunty. 1 EDYCJA MARZEC 2011 Business developer: Aleksandra Grabarczyk redakcja: Urszula Światłowska Project Manager: Paulina Pol tel.: dystrybuowane z: Rzeczpospolita druk: Presspublica Sp. z o.o nakład: Pełny nakład dnia skład: Graphics & Design studio, Marcin ziółkowski, kontakt z Mediaplanet: Fax: Mediaplanet jest wiodącym domem wydawniczym na rynku europejskim. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości publikacji tematycznych w prasie codziennej, online oraz broadcast. Mediaplanet nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

3 inspiracje 1krOk FaktOring czy kredyt kredyt czy FaktOring? aby dobrze wybrać źródło finansowania, należy wziąć pod uwagę potrzeby, kondycję finansową firmy oraz cel, który zamierza osiągnąć. Foto: istock pozorne podobieństwo 3 Na PRzykŁaDzie swoboda działania O swoich doświadczeniach z faktoringiem opowiada Marek Pendzich, Właściciel i dyrektor generalny firmy Ms Metal specjalizującej się w produkcji części samochodowych. Pomimo tego, że nasza firma była w stabilnej sytuacji finansowej, trzy lata temu zdecydowaliśmy się na faktoring. Było to działanie profilaktyczne. W branży motoryzacyjnej, w której działamy, występują bardzo długie terminy płatności na zapłatę faktur czekamy od 2 do 3 miesięcy chcieliśmy mieć szybszy dostęp do gotówki. Choć myśleliśmy też o kredycie obrotowym, po pełnym przeliczeniu okazało się, że koszty tych dwóch rozwiązań są podobne. Ale to faktoring okazał się bardziej elastyczny. Faktor w przeciwieństwie do banku nie wymagał od nas dodatkowych zabezpieczeń takich jak np. hipoteki w przypadku kredytu. Dzięki faktoringowi zyskaliśmy przede wszystkim natychmiastowy dostęp do środków finansowych. Możemy je wykorzystać na przykład na spłatę bieżących zobowiązań czy też dzięki dysponowaniu gotówką negocjujemy dodatkowe rabaty u poddostawców. Bardzo wygodna jest też możliwość uzyskiwania dodatkowego finansowania w formie tymczasowej nadpłaty. Faktoring daje nam też większą swobodę działania. Nasza współpraca z faktorem układa się bardzo dobrze. Gdy zwiększamy sprzedaż, rośnie nasze zapotrzebowanie na gotówkę i wtedy możemy szybko zwiększyć limit finansowania. Dlatego też każda firma, która chce uzyskać komfort swobodnego działania i płynności finansowej, powinna korzystać z tej formy finansowania działalności. Pytanie: Czym różni się faktoring od kredytu obrotowego? Odpowiedź: Podstawowa różnica polega na tym, że usługa faktoringowa nie koncentruje się tylko na fi nansowaniu i obejmuje także, m.in. zarządzanie należnościami. Na pierwszy rzut oka faktoring i kredyt obrotowy są podobne. Łączy je to, że obie usługi przeznaczone są do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Obie zapewniają zastrzyk gotówki. Jednak tu podobieństwa się kończą. kredyt czy faktoring Kredyt obrotowy działa na podobnych zasadach co kredyt krótkoterminowy, czyli przyznawany jest na czas określony, a okres spłaty zazwyczaj nie przekracza roku. Taka umowa pomaga przy długofalowym planowaniu budżetu. Zaletą tego rozwiązania jest także jego koszt niższy niż w przypadku faktoringu. Wynika to z faktu, że nie zawiera w sobie usług dodanych. A to właśnie one są podstawowym atutem faktoringu. Kompleksowa oferta faktorów poza finansowaniem zawiera również zarządzanie należnościami, monitorowanie kondycji finansowej kontrahentów oraz prowadzonych spłat, a także prowadzenie kont odbiorców. Dlatego, jak podpowiada Krzysztof Kuniewicz, dyrektor zarządzający Bibby Financial Services, wybierając konkretną usługę, przedsiębiorcy muszą odpowiedzieć sobie na kilka pytań: czego oczekują od instytucji finansowej? Czy jest to tylko gotówka czy też coś więcej na przykład profesjonalne wsparcie w zarządzaniu należnościami, czy też poczucie bezpieczeństwa we współpracy ze swoimi kontrahentami wymienia Krzysztof Kuniewicz. Mniej zabezpieczeń Gdy gospodarka spowalnia, przedsiębiorcy szukają dodatkowego finansowania. Jednak wraz z problemami na rynkach finansowych banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów. Problemy ze skorzystaniem z tej opcji finansowania mają głównie nowopowstałe przedsiębiorstwa i firmy w trudnej sytuacji finansowej. Szansą dla nich jest faktoring, ponieważ nie wymaga twardych zabezpieczeń, jak hipoteka lub zabezpieczeń na majątku. Podstawowym zabezpieczeniem usługi jest wierzytelność, weksel in blanco lub pełnomocnictwo do rachunku. Kluczowe przy ocenie zdolności finansowania są perspektywy i przyszłość firmy, a wysokość finansowania elastycznie dopasowuje się do rosnącego poziomu sprzedaży mówi Krzysztof Kuniewicz. atut w bilansie Niebagatelnym atutem faktoringu jest też fakt, że wpływa on korzystnie na poprawę wskaźników finansowych. W bilansie pozycja faktoring traktowana jest jako gotówka, natomiast kredyt pozostaje długiem. To znaczy, że faktoring może podwyższyć zdolność kredytową firmy, podczas gdy kredyt obrotowy ją obniża tłumaczy Rafał Młodawski, prezes firmy doradczej Profinance. Jednak warto zaznaczyć, że te usługi finansowe się nie wykluczają. Wręcz przeciwnie. Odpowiednio połączone mogą znacząco poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Kredytem finansujemy np. nabycie towarów, które z kolei dzięki usłudze faktoringu możemy sprzedać w odroczonym terminie płatności bez negatywnego wpływu na cash flow firmy lub planując np. inwestycję realizowaną z kredytu, firma finansująca się dotychczas kredytem obrotowym powinna rozważyć jego zamianę na faktoring, co z pewnością zwiększy jej szansę na uzyskanie wspomnianego kredytu podsumowuje Młodawski. URSZULA ŚWIATŁOWSKA

4 4 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ nowości Faktoring więcej niż fi nansowanie Pytanie: Czy polski rynek faktoringu będzie się dalej rozwijał? Odpowiedź: Tak, jest to branża o ogromnym potencjale, dająca fi rmom wiele korzyści. Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wyniosły w 2010 roku 55,9 mld zł, co stanowi ponad 3% PKB. Faktorzy nabyli tym samym wierzytelności o wartości ośmiokrotnie większej niż dekadę wcześniej. Tempo wzrostu wydaje się być szczególnie imponujące w porównaniu z innymi segmentami usług finansowych oraz z całą gospodarką. Szybki rozwój faktoringu w Polsce to przede wszystkim zasługa jego funkcjonalności. Liczne korzyści faktoringu sprawiają, że coraz więcej firm sięga po ten sposób finansowania. Co więcej, jest to usługa wysoce dostępna, a coraz większa liczba instytucji faktoringowych obecnych na naszym rynku sprawia, że oferta jest coraz bogatsza i bardziej konkurencyjna. Polscy faktorzy korzystają też chętnie z dobrych wzorców sprawdzonych za granicą. Przez ostatnie lata skutecznie kreowali oni rynek faktoringowy, m.in. poprzez działania edukacyjne realizowane przez PZF. Perspektywy rozwoju Zgodnie z dzisiejszymi ocenami, dobra passa faktoringu będzie trwała długo. W perspektywie długoterminowej kluczowy jest poziom nasycenia rynku, mierzony udziałem obrotów faktoringowych w PKB. Jest on znacznie niższy niż na rozwiniętych rynkach Europy. W Polsce z faktoringu korzysta ok. 3,2 tys. firm, co stanowi znikomy procent wszystkich potencjalnych klientów. Cały czas rośnie zapotrzebowanie na kompleksowe produkty finansowe. To wszystko fakty Jaką formę faktoringu wybrać dla mojej firmy? Faktoring niepełny polecam firmom chcącym zapewnić płynne finansowanie bieżącej sprzedaży ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie klienta. Faktoring pełny zabezpiecza przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów zapewnia finansowanie i przenosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta na faktora. Faktoring eksportowy finansuje bieżącą sprzedaż do zagranicznych kontrahentów oraz zabezpiecza przed ryzykiem niewypłacalności importera. Cały czas rośnie zapotrzebowanie na kompleksowe produkty fi nansowe. Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów Faktoring odwrócony zainteresuje firmy inwestujące pod przyszły wzrost wolumenu sprzedaży finansuje dostawy do klienta, co zapewnia możliwość odroczenia zapłaty za dostawy. faktor może zażądać dodatkowych zabezpieczeń transakcji, bowiem nosi ona znamiona czystego kredytu. Faktoring samorządowy skierowany jest do kontrahentów jednostek samorządowych. 2krOk WyBierz FOrMĘ FaktOringU oznacza, że polski rynek faktoringowy ma duży potencjał wzrostu, a jego dwucyfrowe tempo powinno utrzymywać się w kolejnych latach. Jeśli chodzi o perspektywy na rok 2011, branże korzystające z faktoringu najgorszy czas według większości ocen mają już za sobą. Spodziewane w tym roku przyspieszenie gospodarcze będzie rodzić wśród firm zapotrzebowanie na środki. Przedsiębiorcy sięgną po faktoring, bo jest to skuteczny sposób na odmrożenie funduszy zatrzymanych w udzielonych kredytach kupieckich. Jednocześnie utrzymuje się wysokie ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych, a przedsiębiorcy mają w pamięci spowolnienie gospodarcze ostatnich lat, gdy opóźnienia w płatnościach oraz zwiększona liczba bankructw kontrahentów stanowiła poważny problem dla ich płynności finansowej. Oceniam, że bieżący rok zamkniemy obrotami wyższymi o ponad 20% niż w 2010 r. Umowa faktoringowa Przedmiotem umowy faktoringowej jest określenie zasad świadczenia usług polegających na nabywaniu oraz finansowaniu wierzytelności oraz zarządzaniu nimi. Z treści umowy wynika, czy mamy do czynienia z faktoringiem z przejęciem czy bez przejęcia ryzyka. Umowa określa m.in. warunki cenowe transakcji, kwotę limitu faktoringowego, rodzaj zabezpieczeń transakcji, okres obowiązywania umowy. Umowa określa również wysokość wypłacanej Faktorantowi zaliczki np. 80% wartości faktury brutto (pozostała część faktury to fundusz gwarancyjny rozliczany w momencie kiedy odbiorca ureguluje płatność), maksymalny termin płatności jaki będzie stosowany przez Faktoranta oraz długość okresu regresu (tolerowanego okresu opóźnienia). Historia faktoringu Faktoring to instrument finansowy znany już w starożytności, rozwinięty i często stosowany w czasach osiemnastowiecznej kolonizacji Indii. Zasadniczy rozwój i wypracowanie współzesnych zasad działania faktoringu nastąpiły w Ameryce Północnej w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to zmieniła się funkcja faktora, pierwotnie występującego w roli pośrednika, na funkcję finansującego dostawców towarów. Po zakończeniu II wojny światowej działalność faktoringowa rozpowszechniła się i w latach 50. trafiła do Europy Zachodniej. Tutaj rozwijała się wśród przedsiębiorców wraz ze wzrostem zapotrzebowania na środki pieniężne. Na świecie działają dwie międzynarodowe organizacje faktoringowe: Factors Chain International (FCI), skupiająca 206 firm faktoringowych i banków z ponad 60 krajów oraz International Factors Group (IFG) zrzeszająca 60 firm w 46 państwach. Największym rynkiem usług faktoringowych jest Europa, na którą przypada ponad 70% wartości globalnych transakcji z Wielką Brytanią i Włochami na czele. Kolejnymi rynkami są obie Ameryki (Stany Zjednoczone i Brazylia) oraz Azja (z Japonią i Tajwanem w czołówce) na te kontynenty przypada po 13% światowego faktoringu. Co roku obserwujemy znaczący wzrost obrotów faktoringowych w Europie Centralnej, zwłaszcza w Polsce i Czechach, a także na bardzo obiecującym rynku rumuńskim. Źródło: Polski Związek Faktorów aktoring eksportowy gdy przedsiębiorca eksportuje towary lub zamierza wejść na zagraniczne rynki, obawia się o wypłacalność zagranicznego odbiorcy, a finansowanie zagranicznych należności jest uciążliwe, może skorzystać z usług Faktora. Finansowanie wierzytelności eksportowych to podstawowa funkcja faktoringu eksportowego z regresem. Korzystając z usługi faktoringu, zyskuje się komfort w zarządzaniu swoimi finansami, gdyż długie terminy płatności czy opóźnienia w płatnościach od odbiorców nie będą pogarszać płynności finansowej. Faktor wypłaca ok 80% wartości brutto faktury niezwłocznie po jej otrzymaniu w walucie transakcji, a dodatkowo będzie skłonny poczekać na płatność od odbiorcy w przypadku jego opóźnienia. Nominalne terminy płatności mogą sięgać 90 dni a dopuszczalne opóźnienie nawet 60. Jeżeli finansowanie zagranicznych należności jest uciążliwe, a także istnieje obawa o wypłacalność zagranicznego odbiorcy, przedsiębiorca może skorzystać z faktoringu eksportowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy. Daje on pewność, że przedsiębiorca nie starci swoich pieniędzy. Będzie miał także pewność, że jego zagraniczny partner jest podmiotem wiarygodnym, a to dzięki współpracy faktorów zarówno z renomowanymi firmami ubezpieczeniowymi jak i firmami faktoringowymi z całego świata. Kooperacja z zagranicznymi faktorami to sprawdzenie zagranicznego odbiorcy przez instytucję finansową działającą w kraju odbiorcy, mającą z nim bezpośredni kontakt oraz działającą w ramach tego samego systemu prawnego. Instytucje te niejednokrotnie także posiadają bezpośrednie doświadczenie płatnicze we współpracy z danym odbiorcą, gdyż w ramach swoich obowiązków podejmują się inkasa i monitorowania spływu należności. Korzyść dla przedsiębiorcy to przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy nawet w 100%. Faktoring eksportowy to dla przedsiębiorcy oszczędność i wygoda. Źródło: Polski Związek Faktorów

5 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ inspiracje 5 Leasing czy kredyt? Porównując kredyt z leasingiem powinniśmy brać pod uwagę nie tylko zestawiania opłat w czasie, ale wszystko co w zamian otrzymujemy. Foto: istock Oblicza leasingu Leasing jest wyjątkowym instrumentem finansowym, ponieważ umożliwia wykorzystywanie przedmiotu dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (niebawem także dla potrzeb konsumpcji), dając stronom umowy swobodę w wyborze: czy korzystający będzie dany przedmiot traktował jak inwestycję i nabędzie dobro inwestycyjne po zakończeniu umowy, czy będzie go jedynie użytkował, a po zakończeniu okresu leasingu zwróci przedmiot właścicielowi. Finansowy czy operacyjny Jeżeli zamiarem korzystającego jest ujawnić przedmiot w swoich aktywach i dokonywać jego amortyzacji dla potrzeb rachunkowości, taką transakcję określimy umową leasingu finansowego. Jeżeli zamiarem korzystającego jest tylko użytkowanie danego dobra, wówczas przedmiot znajduje się w aktywach finansującego, on dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umowę taką określamy jako leasing operacyjny. Szczegółowe warunki, które uprawniają korzystającego do zaliczenia przedmiotu leasingu do swoich aktywów, precyzuje ustawa o rachunkowości. Rozliczenia z dwóch punktów widzenia Należy pamiętać, że operując pojęciem rodzaju leasingu możemy zdefiniować ten instrument jako leasing finansowy z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, a w relacji do ustawy o podatku dochodowym określimy tę umowę jako leasing operacyjny. Warto na to zwrócić uwagę, chociażby dlatego, że nie wszystkie podmioty gospodarcze są zobowiązane do stosowania fakty Leasing czy kredyt? Kredyt jest jedynie usługą finansową. Leasing poza finansowaniem umożliwia także otrzymanie dodatkowych korzyści: nie obciąża wskaźników zadłużenia, przyspiesza amortyzację podatkową przedmiotu inwestycji, optymalizuje rozliczenia podatkowe, pozwalając na dopasowanie kosztów (spłata kapitału będąca kosztem) do spodziewanych przychodów, obniża koszty przygotowania transakcji, dzięki oszczędności Przedmiotem leasingu może być praktycznie wszystko. Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu ustawy o rachunkowości. Z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym nawet jeżeli zamierzamy nabyć przedmiot leasingu, możemy przez cały okres leasingu zachowywać się jak dzierżawca tego czasu oraz zmniejszeniu oczekiwań co do zabezpieczenia transakcji, pozwala na skorzystanie z bogatego doświadczenia firm leasingowych we współpracy z dostawcami i producentami praktycznie we wszystkich branżach, czyli dobre warunki zakupu, a także serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Porównując kredyt z leasingiem powinniśmy brać pod uwagę nie tylko zestawiania opłat w czasie, ale wszystko co w zamian otrzymujemy. przedmiotu, czyli zaliczać w całości wydatki do kosztów uzyskania przychodu i nie mamy obowiązku ujawnić tej inwestycji w naszym bilansie. Żeby jednak tak się stało, umowa musi spełnić kilka kryteriów. Jeżeli przedmiotem umowy są podlegające amortyzacji rzeczy ruchome, umowa musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku samochodu osobowego i ciężarowego, dla których roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20%, normatywny okres amortyzacji to 5 lat, a tym samym umowa leasingu nie powinna być krótsza niż 2 lata. W przypadku nieruchomości minimalny okres umowy wynosi 10 lat. Drugim warunkiem uznania umowy jako leasing operacyjny jest to, aby suma ustalonych opłat, pomniejszonych o podatek VAT, odpowiadała co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu. Do sumy opłat możemy doliczyć wartość, po jakiej korzystający będzie mógł nabyć przedmiot po zakończeniu umowy. Jednak nie zaliczymy tutaj wydatków z tytułu dodatkowych świadczeń tj. serwis przedmiotu umowy, ubezpieczenie, chyba że nie są one wyodrębnione z rat leasingowych i powiększają tym samym bezpośrednio wysokość raty. Przedmiotem leasingu mogą być wszystkie podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także grunty. Czyli praktycznie wszystko. Leasing dla samorządów Jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne wnioskujące o dotacje z Funduszu UE mogą finansować inwestycje nie tylko ze środków własnych albo z kredytów, ale również za pomocą leasingu. Karolina Szyszko-Głowacka ze Związku Polskiego Leasingu Warto finansować inwestycje leasingiem w momencie, gdy z różnych powodów samorządy nie mogą skorzystać z kredytu, bo np. osiągnęły wskaźnik zadłużenia, bądź zbliżyły się do niego, bo nie ma czasu na wykorzystanie tego instrumentu finansowego, bo chciałyby zdywersyfikować swoje źródła finansowania, bo wreszcie chciałyby mieć sprawdzonego partnera finansowego, który ma ugruntowane relacje z dostawcami i chciałyby otrzymać produkt czy środek trwały w dobrej cenie i jakości. Tych powodów może być bardzo wiele. Przedmiotem leasingu może być każdy środek trwały, który podlega amortyzacji. To może być pług śnieżny, nieruchomość, samochód, sprzęt IT, to może być naprawdę wszystko. Samorządy to klient lubiany przez wszystkie instytucje finansowe i w związku z tym, traktowany jest bardzo specjalnie, a warunki jakie są oferowane dla tych podmiotów, są dostosowane do potrzeb samorządu. Pracownicy, czy w firmach leasingowych, czy w instytucjach finansowych wiedzą, że należy przestrzegać prawa zamówień publicznych, wszyscy są tego świadomi i oferty są odpowiednio dostosowane do wymogów samorządu. Warto, by samorządy spotkały się wcześniej z instytucjami finansowymi. Wcześniej, czyli przed ogłoszeniem przetargu, bo można wtedy poznać oczekiwania jednej i drugiej strony. W tym momencie stworzenie i spisanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie szybsze, samo przeprowadzenie przetargu będzie również sprawniejsze, nie będzie protestów i cała procedura przebiegnie sprawnie. Na podstawie audycji Programu 1 Polskiego Radia S.A.

6 6 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ wyzwania Leasing nieruchomości branża z potencjałem Pytanie: Jaki typ nieruchomości można finansować poprzez leasing? Odpowiedź: Przedmiotem leasingu mogą być obiekty biurowe, handlowousługowe, magazyny i wiele innych. Nieruchomości to drugi obok ruchomości segment polskiego rynku leasingu. Jego udział w łącznym rynku leasingu wynosił w ostatnich latach ok proc. Z roku na rok spada średnia wartość leasingowanej nieruchomości. W roku 2007 wyniosła ona 17 mln PLN, rok później 10 mln PLN, a w ubiegłym roku już tylko 5,5 mln PLN. Jest to efekt coraz częstszego kierowania ofert nie tylko do inwestorów zainteresowanych wielkopowierzchniowymi obiektami handlowo-usługowymi czy biurowymi, ale także do firm z sektora MŚP. Również nadejście kryzysu wpłynęło zapewne na wstrzymanie wielu projektów inwestycyjnych. W rekordowych dla branży latach wartość rynku leasingu nieruchomości przekraczała rocznie 3 mln PLN. Leasing jest wykorzystywany jako źródło finansowania każdego typu nieruchomości. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno obiekty biurowe, handlowo-usługowe, jak również hale produkcyjne, magazynowe, salony samochodowe, hotele czy też centra logistyczne. Leasing dla MŚP Coraz więcej ofert skierowanych jest do małych i średnich firm, a nie tylko do inwestorów zainteresowanych wielkopowierzchniowymi obiektami Foto: istock Popularny leasing zwrotny Wydaje się, że najczęściej firmy decydują się na leasing nieruchomości z uwagi na możliwość uwolnienia tą drogą środków wcześniej zainwestowanych w nieruchomość. Z tego powodu bardzo popularną formą leasingu nieruchomości jest leasing zwrotny, który polega na odkupieniu od klienta przez firmę leasingową nieruchomości, a następnie przekazaniu jej do użytkowania dotychczasowemu właścicielowi. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż klient otrzymuje należność z tytułu sprzedaży nieruchomości, a sama nieruchomość i tak znajduje się cały czas w jego posiadaniu. Dzięki temu może on uzyskane środki ze sprzedaży zainwestować zgodnie ze swoimi potrzebami, a raty leasingowe spłacać np. z wpływów z umów najmu, które zawarł z użytkownikami nieruchomości. 30% różnicy Wykorzystując formułę leasingu operacyjnego, gdzie cała rata leasingowa, tj. kapitał i odsetki są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodu, może on w ciągu 10 lat (minimalny okres umowy dla leasingu operacyjnego nieruchomości) zamortyzować wartość nieruchomości w 54 proc., kiedy przy tradycyjnej formule finansowania z kapitału własnego lub kredytu zamortyzowana wartość wyniesie zaledwie 25 proc. Do uwolnienia potencjału branży konieczne są zmiany legislacyjne Rynek leasingu nieruchomości ma cały czas wielki potencjał rozwoju. Jednak bez zmian legislacyjnych może być to znacznie utrudnione. Bardzo popularne w państwach Europy Zachodniej transakcje leasingu zwrotnego obiektów komunalnych w Polsce są niemożliwe z uwagi na blokujące tę formę finansowania przepisy o gospodarce nieruchomościami. Z kolei przepisy podatkowe uniemożliwiają leasingowanie prawa do wieczystego użytkowania. Również minimalny 10-letni dla leasingu operacyjnego nieruchomości okres umowy leasingu znacznie ogranicza dostęp dla wielu przedsiębiorców do tego produktu. Związek Polskiego Leasingu wystąpił do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury z propozycjami zmian ustawodawczych w tym zakresie. Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu 5 Czy wiesz, że... 1 Jak wynika z danych PZWLP, członkowie ZPL i PZWLP (liderzy rynku flotowego) leasingowali łącznie po II kwartałach 2010 roku pojazdów, w tym w ramach FSL (na podstawie wyników 16 firm). 2 Według definicji podawanej przez PZWLP pełny wynajem długoterminowy(full Service Leasing) obejmuje: finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu oraz dzierżawy, ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego; czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny). 3 Firmy korzystające z Full Service Leasingu będą miały zapewnioną dodatkową obsługę związaną między innymi z przeglądami i obsługą serwisową, wymianą opon (również sezonowo), likwidacją szkód, opieką ubezpieczeniową i assistance, dostępem do samochodów zastępczych, dostępem do kart paliwowych, raportowaniem i kontrolą pojazdów. 4 Do głównych usług pozafinansowych FSL należą, m.in. ubezpieczenie, likwidacja szkód, serwisowanie, wymiana i serwis opon, assistance i samochody zastępcze, obsługa kart paliwowych, door-to-door, raportowanie. 5 Jak pokazuje raport Instytutu Keralla, do końca grudnia 2009 r. w Polsce w sumie prawie 14 tysięcy firm korzystało z outsourcingu pojazdów. Zmiana dla rynku wyrażona w liczbie samochodów wyniosła 5,3 proc. w stosunku do roku Struktura rynku leasingu nieruchomości w 2009 i w 2010 F p Źródło: Związek Polskiego Leasingu

7 nowości NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Wynajem długoterminowy pojazdów to sposób nie tylko na stałe, niższe koszty użytkowania floty samochodowej, ale też na przeznaczenie wolnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa. 3krOk WynaJMiJ FLOtĘ 7 lota samochodowa od kontrolą wzachodniej Europie full service leasing, potocznie zwany wynajmem długoterminowym, cieszy się dużą popularnością, znacznie większą niż klasyczny leasing. Co prawda w Polsce te proporcje są odwrotne, ale coraz częściej przedsiębiorstwa przekonują się właśnie do wynajmowania pojazdów, dostrzegając korzyści finansowe i wygodę tego rozwiązania. Branży dobrze wróży też rosnące zainteresowanie firm z sektora MŚP, w których jest duży potencjał zakupowy, a które często nie przywiązują wystarczająco dużo uwagi do sposobu finansowania i serwisowania pojazdów. Wprowadzenie zaś wynajmu długoterminowego jako sposobu finansowania zakupów samochodów może przynieść wymierne efekty... Wiele atutów Wynajem długoterminowy to najprościej mówiąc leasing operacyjny z dodatkowymi usługami serwisowymi. Zalet tego rozwiązania jest wiele. Mówiąc najogólniej poprawia ono płynność finansową przedsiębiorstwa i ułatwia zarządzanie obszarem samochodów służbowych w firmie. Jak? Po pierwsze Wynajem długoterminowy to propozycja właściwie dla każdej fi rmy, która ma fl otę samochodową. daniel trzaskowski, Dyrektor Departamentu Finansowania i Zarządzania Flotą Volkswagen Bank Polska S.A. decydując się na wynajem długoterminowy, przedsiębiorstwo nie musi angażować własnych środków w zakup samochodów. A to oznacza, że ma kapitał na rozwój podstawowej działalności firmy. Dodatkowo, inaczej niż w przypadku leasingu, wynajmując długoterminowo pojazdy, nie musi płacić opłaty wstępnej, czyli znów kapitał zostaje w przedsiębiorstwie. Po drugie, wszystkie czynności związane, m.in. z kupnem, finansowaniem, ubezpieczeniem, serwisowaniem i eksploatacją pojazdów bierze na siebie firma finansująca. To ona szacuje wszystkie koszty i dzieli na równe miesięczne raty. Dzięki temu można dokładnie przewidzieć swoje wydatki. Podczas, gdy przy zakupie samochodu i wliczeniu go do środków trwałych trzeba liczyć się nie tylko z kosztami związanymi z okresowymi przeglądami serwisowymi, ale i mieć świadomość niespodziewanych napraw pojazdów, które często są bardzo kosztowne. Przedsiębiorstwo nie musi się obawiać, że raty wynajmu nagle wzrosną, gdyż ryzyko związane z kosztami serwisowymi oraz wartością rezydualną bierze na siebie finansujący. Jeżeli źle oszacuje koszty, to tylko finansujący poniesie tego konsekwencje. A to znowu przynosi realne oszczędności. Jednak, moim zdaniem, podstawową zaletą wynajmu długoterminowego jest to, że firma nie spłaca całej ceny samochodu, a jedynie ponosi koszty utraty wartości auta podczas jego wynajmowania. Po zakończeniu umowy zwraca pojazd wynajmującemu, a po podpisaniu nowego kontraktu odbiera nowy. korzyści podatkowe Jak już wspomniałem, wynajem długoterminowy pojazdów to poszerzony leasing operacyjny. I podobnie jak w przypadku leasingu jego atutem jest prostota księgoworachunkowa oraz możliwość uzyskania tzw. tarczy podatkowej. Wpłatę początkową i pozostałe opłaty przedsiębiorca może wliczyć w koszt uzyskania przychodu i dzięki temu obniżyć podstawę opodatkowania. Jeżeli chodzi o podatek VAT, od raty serwisowej można odliczyć całą jego wartość, a od raty finansowej do 60 proc. wartości podatku i nie więcej niż 6000 zł. Wartość dodana Jest jeszcze jedna zaleta wynajmu długoterminowego, która może nie być widoczna na pierwszy rzut oka. Mianowicie firmy specjalizujące się w tych usługach mają najlepszą wiedzę, w jaki sposób negocjować, aby uzyskać od importera bądź dealera najbardziej korzystne rabaty na zakup pojazdu. Nie tylko dlatego, że kupują wiele aut, ale też dlatego, że mają podgląd całego rynku. Choć w przypadku zakupu większej ilości aut rabaty przyznawane są zazwyczaj klientowi finalnemu, to specjaliści potrafią sprawdzić, czy złożona przez dealera oferta jest wystarczająco korzystna. To ważne zwłaszcza dla firm z sektora MŚP, które często nie mają tak dużej siły przebicia oraz wiedzy jak, np. dedykowane jednostki zakupowe w dużych międzynarodowych korporacjach. Wynajem długoterminowy to propozycja właściwie dla każdej firmy, która posiada samochody służbowe niezależnie od wielkości floty. Choć najszybciej przekonały się do tego produktu duże korporacje, to w ostatnim czasie dostrzegamy coraz większe zainteresowanie tym produktem wśród firm MŚP, w których auta są istotnym narzędziem pracy, a koszty utrzymania floty dużo ważą w całym budżecie firmy. Flotę powierzaj ekspertom leasing wynajem ubezpieczenia zarządzanie parkiem samochodowym Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1, Warszawa tel , fax:

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Bez VAT-u do końca marca

Bez VAT-u do końca marca 20 21 27 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Wartość środków oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości 1 Europejski Fundusz 3 169,16 Leasingowy SA 2

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2013 R OK III Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Branża faktoringowa w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemczech w 2012 roku Rynek faktoringu w Polsce w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Transport Logistyka Spedycja

Transport Logistyka Spedycja MARKETING AFILIACYJNY I PASJA, ŻĄDZA I... DIAMENTY I POLSKI BIZNES, UNIJNE PIENIĄDZE M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Wrzesień 2009 Nr 9(89)/2009 Indeks 379654 Cena

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo