Millennium Leasing 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Millennium Leasing 1"

Transkrypt

1 Millennium Leasing 1

2 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium S.A. posiada 100% udziałów Prezes Zarządu Wojciech Rybak Członkowie Zarządu - Jerzy Andrzejewicz, Marek Łazarz, Piotr Kołodyński W Spółce pracuje ok. 240 osób Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48,1 mln zł. 2

3 O Firmie Millennium Leasing firma o wysokiej jakości obsługi z indywidualizacją podejścia do ryzyka 1 DOŚWIADCZENIE ponad 20 lat na rynku, 35 tys. Klientów, ponad 105 tys. umów leasingu, czyni z nas doświadczonego i sprawdzonego partnera 3 STABILNOŚĆ - dzięki zapleczu Banku Millennium, jesteśmy firmą stabilną w dzisiejszej realiach, 2 KOMFORT - wynikający z kompleksowości i elastyczności obsługi przed, 1 jak również w trakcie trwania umowy leasingu, 4 DORADCY - którzy są nie tylko wyszkolonymi reprezentantami naszej firmy ale posiadają również świadomość doradczą 3

4 Wyniki wartości zawartych umów (mln PLN) Udział i pozycja ML w rynku leasingu

5 Wyniki struktura portfela 13,3% 8,2% 4,7% 26,6% 0,6% 13,5% 10,3% 22,8% 5

6 Millennium Leasing wśród najlepszych III miejsce Millennium Leasing w kategorii LEASING w rankingu najlepszych instytucji finansowych w Polsce w 2008 r. opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita r. III miejsce Millennium Leasing wśród firm leasingowych w 2009 r. pod względem wskaźnika satysfakcji klientów z oferowanych usług leasingowych, przeprowadzonych przez TELEFECTIV 6

7 2. Leasing 7

8 Definicja leasingu - kodeks cywilny art. 709 (1-18) Leasing to metoda finansowania środków trwałych, polegająca na nabyciu przedmiotu przez Finansującego (firmę leasingową) w celu przekazania go na podstawie umowy leasingu do używania Korzystającemu (leasingobiorcy). Korzystający dokonuje wyboru przedmiotu leasingu i jego zbywcy (dostawcy). Korzystający zobowiązuje się płacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie z tytułu używania przedmiotu, w łącznej wysokości równej co najmniej cenie zakupu przedmiotu leasingu. Przedmiot pozostaje własnością finansującego przez cały okres trwania umowy leasingu. Rozróżnia się dwa rodzaje leasingu na rynku polskim: Leasing operacyjny - najczęściej stosowany - ok. 95% wszystkich umów leasingu. Leasing finansowy (kapitałowy), mniej popularna forma, zbliżona do kredytu. 8

9 Warunki leasingu wynikające z ustaw o podatku dochodowym Leasing operacyjny: minimalny okres leasingu - dla ruchomości 40% normatywnego okresu amortyzacji, dla nieruchomości - 10 lat, suma opłat leasingowych równa co najmniej cenie początkowej przedmiotu leasingu, wartość resztowa po zakończeniu umowy leasingu określona w ustawach jako wartość hipotetyczna obliczana w następujący sposób - wartość początkowa przedmiotu leasingu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika w wysokości 3, który powiększa stawkę amortyzacji, przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku firmy leasingowej i ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych ten zapis w umowie leasingu decyduje o charakterze podatkowym umowy jako leasing operacyjny Leasingu finansowy: przepisy nie narzucają minimalnego okresu leasingu oraz wartości przedmiotu po zakończeniu umowy, suma opłat leasingowych równa co najmniej cenie początkowej przedmiotu leasingu, przedmiot znajduje się w ewidencji środków trwałych klienta i on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. 9

10 Rozliczenie podatków u klienta Leasing operacyjny Leasing finansowany Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Finansującego (leasingodawcy) Koszt uzyskania przychodów stanowią*: opłata wstępna - rata pierwsza miesięczne raty leasingowe w całości koszty eksploatacji przedmiotu (paliwo, etc.) VAT (23%) naliczony płatny łącznie z ratami leasingowymi - do rozliczenia w całości* Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego - Klienta Koszt uzyskania przychodów stanowią*: części finansowe (odsetkowe) rat leasingowych amortyzacja przedmiotu leasingu koszty eksploatacji przedmiotu (paliwo, etc.) VAT (23%) naliczony płatny z góry po podpisaniu umowy leasingu, określony od sumy wszystkich rat leasingowych - do rozliczenia w całości* * Klasyfikacja kosztów uzyskania przychodów i podatku VAT nie dotyczy leasingu samochodów osobowych 10

11 Podatki w leasingu samochodów osobowych Leasing operacyjny Leasing finansowany Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Finansującego (leasingodawcy) Koszt uzyskania przychodów stanowią: opłata wstępna - rata pierwsza wszystkie raty leasingowe w całości bez ograniczeń koszty eksploatacji przedmiotu (paliwo, etc.) nierozliczona część VAT wynikająca z przekroczenia niżej wymienionych limitów VAT (23%) naliczony płatny w ratach leasingowych - rozliczany w 60% kwot podatku, do limitu zł. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego - Klienta Koszt uzyskania przychodów stanowią: amortyzacja samochodu części finansowe (odsetkowe) rat leasingowych - amortyzacja oraz części finansowe rat stanowią koszt uzyskania przychodu do limitu w wysokości równowartości 20 tys. EUR koszty eksploatacji samochodu (paliwo, etc.) część kosztów ubezpieczeń proporcjonalna do wartości auta nie wyższej niż limit 20 tys. EUR VAT (23%) naliczony płatny z góry po podpisaniu umowy leasingu, określony od sumy wszystkich rat leasingowych - rozliczany w 60% kwoty podatku, do limitu 6000 zł 11

12 Zakończenie umowy leasingu Leasing operacyjny Leasing finansowany Prawo wykupu przez Korzystającego za cenę niższą od ceny rynkowej przedmiotu. Obligatoryjne przeniesienie własności przedmiotu na Korzystającego po zapłacie wszystkich rat. Ponadto istnieje możliwość: - sprzedaży osobie trzeciej za cenę rynkową i rozliczenie nadwyżki dla Korzystającego, - przedłużenia umowy. 12

13 Schemat transakcji leasingu Zakup przedmiotu przez Millennium Leasing MILLENNIUM LEASING Oddanie przedmiotu do korzystania na podstawie umowy leasingu Nabycie prawa własności przedmiotu po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy za cenę określoną w dniu podpisania umowy leasingu. KLIENT 13

14 3. Zalety oferty Millennium Leasing 14

15 Zalety leasingu Dogodny sposób finansowania inwestycji Klient bez angażowania znacznych środków może pozyskać przedmiot i korzystać z niego. Wysokość udziału własnego jest średnio niższa niż przy kredycie. W porównaniu do innych form finansowania inwestycji, procedura zawarcia umowy leasingu jest prostsza i szybsza. Korzyści podatkowe /leasingu operacyjnego/ - raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu, obniżając podstawę opodatkowania - podatek VAT płatny i rozliczany w cyklach miesięcznych Raty leasingowe dostosowane do potrzeb klienta - opłata wstępna, raty miesięczne - Niska Rata, sezonowość W zależności od wybranej wysokości raty wstępnej oraz wartości resztowej, a także od dopasowania struktury rat do potrzeb Klienta, można elastycznie kształtować wysokość miesięcznych obciążeń z tytułu rat leasingowych, korzystnie wpływając na płynność finansową Klienta. 15

16 Zalety leasingu Przedmiot leasingu podstawowym zabezpieczeniem transakcji Przedmiot leasingu stanowi główne zabezpieczenie umowy leasingu. Standardowo Klient podpisuje też weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku niespełnienia przez Klienta standardowych kryteriów akceptacji, proponowane są dodatkowe zabezpieczenia lub zmiana struktury rat leasingu (np. wyższa opłata wstępna). Stosunek wartości zabezpieczeń do wartości finansowanego majątku jest niższy niż przy kredycie. Gwarancja nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu Po zakończeniu trwania umowy leasingu operacyjnego Klientowi przysługuje prawo nabycia przedmiotu, który użytkował. Elastyczne opcje zakończenia umowy leasingu poza prawem nabycia a) Możliwość przedłużania umowy leasingu na 12 miesięcy. b) Możliwość sprzedaży przedmiotu osobie trzeciej i leasing nowego środka trwałego szczegóły: zalety oferty ML 16

17 Zakres finansowania Szeroki Szeroki zakres zakres finansowanych przedmiotów 17

18 Zalety oferty ML - ubezpieczenie ML Leasing w swojej ofercie zapewnia ubezpieczenie wszystkich przedmiotów leasingu. Ubezpieczenie pojazdów jest realizowane w firmie PZU S.A., Compensa TU S.A., Hestia S.A., pozostałych przedmiotów w Allianz S.A. Koszt ubezpieczenia jest płatny w ratach miesięcznych, rocznych lub jednorazowo. Istnieje możliwość ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez Klienta we własnym zakresie po uprzedniej akceptacji przez ML warunków ubezpieczenia. Korzyści ubezpieczenia oferowanego przez Millennium Leasing: atrakcyjne stawki i warunki ubezpieczenia wysoka suma ubezpieczenia, która w przypadku szkody całkowitej pokrywa w całości sumę niespłaconych rat i wartości resztowej (nadwyżka przekazywana do klienta) ubezpieczenie obejmuje pełny zakres ochrony (OC,AC,NW,KR) stawki ubezpieczenia płatne w ratach leasingowych możliwość płatności składki bez VAT ubezpieczanie przez ML zwalnia Korzystającego z konieczności pilnowania terminu przedłużenia polisy i załatwiania związanych z tym formalności szeroki zakres produktów dodatkowych: Assistance, Ochrona Prawna, Millennium GAP 18

19 Inne zalety oferty ML Brak dodatkowych opłat lub prowizji jak: opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata za weksel, opłata za finansowanie VAT-u, rozliczanego przez Finansującego od momentu zapłaty ceny za przedmiot leasingu do dostawcy, do jego faktycznego rozliczenia (ok. 60 dni), coroczna opłata za administrację umową leasingu, Korzystne warunki płatności podatku drogowego: Koszt podatku płatny z miesięcznymi ratami leasingowymi lub jednorazowo Niższy koszt podatku od środków transportu w stosunku do konkurencyjnych firm leasingowych, uzyskany dzięki rejestracji pojazdów w wybranych gminach 19

20 Zapraszam do współpracy! Paweł Rydel Reprezentant Millennium Leasing Sp. z o.o. Oddział w Gdyni tel. kom tel fax

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Leasing PRZEDSIĘBIORSTWO składników majątku skutki I REGION podatkowe NR dla korzystającego 5/2013 65 Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Bożena Sowa 1 Wstęp Rozwój firmy stanowi

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki Tomasz Najmowicz Najpopularniejsze formy pozyskiwania kapitału w Polsce to: Kredyty bankowe Kapitał własny Faktoring 18 Fundusze Unijne Business Angels 20

Bardziej szczegółowo

Jak wziąć samochód osobowy w leasing?

Jak wziąć samochód osobowy w leasing? Jak wziąć samochód osobowy w leasing? Masz pytania? Nie czekaj, napisz do nas info@infakt.pl lub zadzwoń 801 044 120 lub 12 295 25 25 2014 Wstęp Leasing to coraz popularniejszy sposób finansowania zakupu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa

Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa SPIS TREŚCI I. SŁOWNIK...3 II. WSTĘP STRONY TRANSAKCJI LEASINGOWEJ...4 III. LEASING A INNE FORMY FINANSOWANIA...4 IV. LEASING - OPIS PRODUKTU...5 1. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Leasing - nadal ciekawą formą finansowania

Leasing - nadal ciekawą formą finansowania SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Leasing i wynajem ZPL Rozmowa z Andrzejem Sugajskim, dyrektorem generalnym Związku Polskiego Leasingu Leasing - nadal ciekawą formą finansowania TruckAuto.pl: Czym jest leasing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

leasing sposób na niższe koszty

leasing sposób na niższe koszty NR 6 (868) CZERWIEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU leasing sposób na niższe koszty Jaki rodzaj leasingu wybrać Na co zwracać uwagę, zawierając umowę Zalety i wady

Bardziej szczegółowo

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA nr 2 2015 styczeń www.mgwccg.pl kwartalnik Newsletter LEASING MONITOR PORADNIK LEASINGOWY Stopy PROCENTOWE W DÓŁ! JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? PRAWIDŁOWE KSIĘGOWANIE TRANSAKCJI LEASINGU VAT OD UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane AGNIESZKA PIĘKOŚ Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane Rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorcy Każdy przedsiębiorca potrzebuje kapitału by sprawnie funkcjonować. Pozyskanie środków

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów FINANSOWANIE OBCE Zaleca się przestrzeganie tzw. złotej reguły finansowania (reguły bilansowej), zakładająca, że przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane w większym stopniu niż w 50%, wówczas relacja:

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Leasing 1. Wprowadzenie do tematu 2. Leasing w systemie prawa polskiego

Leasing 1. Wprowadzenie do tematu 2. Leasing w systemie prawa polskiego Leasing 1. Wprowadzenie do tematu Ogólnie rzecz ujmując leasing jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej. Dokładniej zaś jest to forma finansowania inwestycji, która polega na pozyskaniu środków inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo