WYNIKI GRUPY APATOR 12M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2019

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI GRUPY APATOR 12M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2019"

Transkrypt

1 WYNIKI GRUPY APATOR 12M 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca

2 Agenda najważniejsze osiągnięcia roku 2018 omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy wyniki segmentów operacyjnych wykonanie prognozy 2018 inwestycje polityka redystrybucji dywidenda i skup akcji backlog prognoza i perspektywy 2019 Analiza w prezentacji obejmuje dane dla działalności kontynuowanej i zaniechanej 2

3 Zadania nowego Zarządu budowa wiarygodności spółki realizacja prognozy finansowej poprawa efektywności operacyjnej i kosztowej Grupy opracowanie i wdrożenie nowej strategii biznesowej 3

4 Osiągnięcia roku 2018 Grupa Apator bardziej efektywna wyższe marże, większe zyski - systematyczny wzrost dywidendy Dobre wyniki finansowe realizacja prognozy 2018 Dalsze zwiększanie efektywności operacyjnej Grupy (łączenie spółek w segmencie EE) oraz konsekwentne utrzymanie dyscypliny kosztowej Zdecydowana poprawa wyników Apator Elkomtech i Apator Rector Wysoki backlog na 2019 Wypracowanie nowej strategii na lata Cele strategiczne: wzrost EBITDA do 220 mln zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 13% vs 2017), przychody ze sprzedaży 1,4 mld zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 8% vs 2017). Prace nad operacjonalizacją strategii i miernikami jej oceny 4

5 Dobre wyniki finansowe za 12M 2018 Poprawa wyników finansowych Grupy Apator pomimo niższych przychodów ze sprzedaży r/r Poprawa % rentowności na każdym poziomie rachunku wyników Maksymalizacja marży na sprzedaży poprzez zmianę mixu produktowego na bardziej marżowy Znaczna poprawa wyników w segmencie Energii Elektrycznej, głównie poprzez lepsze wyniki w linii SSN oraz ICT Obniżenie łącznych kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży r/r o 3,6% w wyniku podjętych działań optymalizacji kosztów W. BRUTTO ZE SPRZED. 9,5%/+4,6 pp SPRZEDAŻ 844,9 MLN ZŁ, -6,8% R/R EBITDA 30,8%/+4,6 pp NETTO 62,4%/+3,6 pp Dobra sytuacja finansowa w Grupie, OCF na poziomie 90,5 mln zł Utrzymywanie bezpiecznej struktury finansowania OCF/EBITDA OCF DN/LTM EBITDA 67% 90,5 mln zł 0,98x 5

6 mln zł Wyniki finansowe GK Apator Wyniki 1-4Q 2018 vs 2017 Wyniki 4Q 2018 vs 2017 Q1-Q Q1-Q Δ r/r Sprzedaż 844,9 906,9-6,8% Zysk brutto ze sprzedaży 262,8 239,9 9,5% 31,1% 26,5% Q Q Δ r/r Sprzedaż 244,3 220,8 10,6% Zysk brutto ze sprzedaży 75,0 51,0 47,1% 30,7% 23,1% Zysk ze sprzedaży 101,2 72,1 40,4% 12,0% 8,0% EBITDA 135,9 103,9 30,8% 16,1% 11,5% Zysk netto 71,3 43,9 62,4% 8,4% 4,8% Zysk ze sprzedaży 30,1 5,9 410,2% 12,3% 2,7% EBITDA 35,4 11,3 213,3% 14,5% 5,1% Zysk netto 17,0-2,6 7,0% -1,2% Omówienie kluczowych czynników 2018 Spadek przychodów ze sprzedaży o 62,0 mln zł r/r, głównie w segmencie Gaz o 88,0 mln zł w wyniku zakończenia realizacji kontraktu w Wielkiej Brytanii o relatywnie wysokiej wartości obrotu i niskiej marży (95,2 mln zł 2017 vs 4,8 mln zł 2018) Poprawa % rentowności r/r na każdym poziomie rachunku wyników Masa marży brutto ze sprzedaży powyżej zeszłego roku. Pozytywny wpływ wyższej rentowności na masę marży 39,3 mln zł skorygowany cześciowo przez negatywny wpływ niższych przychodów 16,4 mln zł Wyższy poziom EBITDA 12M 2018 vs 12M 2017 o 32,0 mln zł głównie w wyniku poprawy wyników w linii ICT i SSN 6

7 mln zł 45% 35% 25% 15% 5% -5% Kapitał obrotowy 12M 2018 vs 12M 2017 Kapitał obrotowy netto 186,0 154,1 Zwiększenie kapitału obrotowego netto o 20,7% r/r Wzrost poziomu zapasów r/r w wyniku budowania zapasów pod kontrakty/umowy oraz w związku ze zmianą związaną z przejściem na MSSF15 z MSR11 od początku roku 2018 Utrzymanie wskaźnika rotacji należności na zbliżonym poziomie i wydłużenie rotacji zobowiązań r/r zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe należności, rozliczenia i aktywa fin krótkoterminowe zapasy kapitał obrotowy netto kapitał obrotowy netto (% sprzedaży TTM) 205,4 181,8 203,0 188,8 205,4 204,4 232,4 206,5 218,3 163,3 185,8 154,1 147,2 167,7 188,1 186,0 27% 24% 27% 25% 26% 25% 28% 24% 25% 18% 20% 17% 17% 21% 24% 22% 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18 3Q'18 4Q'18 7

8 mln zł Analiza Cash Flow OCF 12M 2018: 90,5 mln zł 41,8 Dodatnie przepływy z CF operacyjnego na poziomie 90,5 mln zł wynikające z EBITDA 135,9 mln zł skorygowane o zmiany w kapitale obrotowym oraz zapłacony podatek 41,6 94,8 30,4 gotówka BO wynik brutto amortyzacja zmiana kapitału obrotowego 15,7 pozostałe korekty i podatek 45,2 29,9 57,0 inwestycyjne finansowe gotówka BZ Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej, głównie nabycie majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych PLN 40,0 m oraz wydatki na nabycie jednostek zależnych PLN 8,4 m (segment Gaz oraz segment Woda i Ciepło) Ujemne przepływy z działalności finansowej, głównie wypłata dywidendy 37,0 mln zł oraz spłata kredytów i odsetek 9,0 mln zł, spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 5,9 mln zł oraz nabycie akcji własnych 4,7 mln zł 8

9 mln zł Dług netto 12M 2018 vs 12M 2017 Dług netto Dług netto ,4 126, Wzrost zadłużenia o 5,5% r/r Dług netto wyższy r/r o 7,0 mln zł Bezpieczny poziom zadłużenia dług netto/ LTM EBITDA 0,98x 172,4 152,2 103,5 126,4 133,4 39,1 12,

10 mln zł Podsumowanie wyników GK Apator 12M 2018 vs 12M 2017 Przychody EBITDA 35,4 2,8 906,9 38,3 844,9 1,0 3,4 1,8 103,9 88,0 4,8 7,5 135,9 Wzrost przychodów w segmencie Energii Elektrycznej wynika głównie z linii ICT 20,9 mln PLN (niska baza, korekta przychodów w 2017 roku) oraz aparatury sterowniczej18,7 mln PLN (w tym kontrakt dla Huty Bankowej 17,5 mln PLN) Spadek przychodów w segmencie Gaz r/r o 88,0 mln zł, głównie w efekcie zakończenia realizacji kontraktu w Wielkiej Brytanii (przychody z tyt. tego kontraktu niższe o 90,4 mln zł) Wzrost poziomu EBITDA w Grupie Apator r/r o 32,0 mln zł (30,8%) wynika głównie z poprawy wyników w segmencie Energii Elektrycznej (35,4 mln PLN) Znaczna poprawa poziomu EBITDA w linii SSN (korzystny mix produktowy) oraz w linii ICT (niska baza, wpływ korekty przychodów w 2017 roku) Optymalizacja kosztów grupowych, spadek kosztów o 2,8 mln zł r/r 10

11 Istotny udział eksportu w sprzedaży Grupy Apator 12M 2018 Struktura geograficzna sprzedaży GK Apator Struktura geograficzna segmentu Energii Elektrycznej eksport 45% Polska 55% eksport 18% Polska 82% Liczniki EE 80% 20% 386 mln zł Aparatura łączeniowa 66% 34% SSN, ICT, Sterownicza 99% 1% TOP 10 Struktura geograficzna eksportu GK Apator wg krajów Struktura geograficzna segmentu Gaz Pozostałe 28% Wielka Brytania 17% 184 mln zł Polska 16% Holandia 12% eksport 84% Rumunia 3% Struktura geograficzna segmentu Woda i Ciepło Turcja 3% Etiopia 4% Czechy 8% 258 mln zł Polska 40% Belgia 5% Ukraina 5% Rosja 7% Niemcy 8% eksport 60% 11

12 mln zł Segment Energia Elektryczna 12M 2018 vs 12M 2017 Przychody EBITDA 386,4 45,1 348,1 21,9 26,3 1,1 39,0 33,9 59,9 99,0 91,7 181,4 195,1 15,5% 24,5 7,0% Liczniki ee Łączeniowa SSN ICT Sterownicza Wzrost przychodów r/r o 11,0% Wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej r/r o 21,3% Poprawa przychodów w linii aparatury sterowniczej o 18,8 mln zł, wpływ zawarcia znaczącego kontraktu w 2018r. Wyższe przychody ze sprzedaży r/r w liniach aparatury łączeniowej, SSN oraz ICT Niższe przychody w linii liczników EE o 13,7 mln zł w wyniku wycofywania się z technologii indukcyjnej Wzrost rentowności r/r o 8,5 pp Znaczna poprawa EBITDA w linii SSN, sprzedaż wysokomarżowych produktów i usług, w 2017 roku odpisy na wartość 5,8 mln zł Poprawa EBITDA w linii ICT, niska baza w 2017 roku w wyniku korekty przychodów w kwocie 11,3 mln PLN, zakończenie długoterminowych kontraktów dla TD oraz EOP i podpisanie ugody z TD w 2018 roku Wyższa EBITDA w liniach liczników EE oraz aparatury sterowniczej 12

13 mln zł Linia sterowania i nadzoru - segment EE Dobra sytuacja Apator Elkomtech Poprawa wyników finansowych w efekcie: - sprzedaży wysokomarżowych rozwiązań i licencji - optymalizacji kosztów Finalizacja procesu połączenia ze spółką Apator Control (kwiecień 2019) optymalizacja działalności, lepsze wykorzystanie zasobów Δ r/r Sprzedaż 39,4 34,1 15,5% EBITDA 10,8-1,9 27,4% -5,6% Zysk netto 6,2-4,2 15,7% -12,3% 13

14 mln zł Linia ICT segment EE Poprawa wyników Apator Rector Wysoki backlog 2019 (obecnie 60% na 2019 vs luty % na 2018) Energa Operator Zakończenie projektu - w r. odbiory końcowe wszystkich prac Uregulowana całość należnej klientowi kary Tauron Dystrybucja Zakończenie pierwszego projektu w ramach Porozumienia (wdrożenie ZMS) - zgodnie z harmonogramem tj r. Pozostałe trzy projekty realizowane zgodnie z planem - planowany termin zakończenia I kw r. Brak istotnych ryzyk Trwa planowanie prac dodatkowych objętych Porozumieniem Pozyskanie nowych kontraktów Poprawa sytuacji finansowej Dokapitalizowanie Spółki przez Apator SA Odblokowanie płatności - poprawa płynności Obniżenie poziomu zadłużenia Δ r/r Sprzedaż 23,6 1,2 >1000% Zysk brutto ze sprzedaży 7,7-11,3 32,6% -941,7% EBITDA 4,1-16,3 17,4% <-1000% Zysk brutto 1,5-17,8 6,4% <-1000% Zysk netto -0,3-16,8 98,2% -1,3% <-1000% 14

15 mln zł Segment Woda i Ciepło 12M 2018 vs 12M 2017 Przychody EBITDA 258,4 263,2 50,8 54,2 19,7% 20,6% Spadek przychodów r/r o 1,8% Spadek przychodów z eksportu r/r, głównie Francja i Włochy, częściowo kompensowany poprzez wyższą sprzedaż krajową Spadek rentowności r/r o 0,9 pp Nieznacznie niższy poziom EBITDA częściowo spowodowany niższymi przychodami ze sprzedaży 15

16 Segment Woda i Ciepło Kierunki rozwoju segmentu Rozwój oferty wodomierzy w technologii ultradźwiękowej Hybrydyzacja wodomierzy mechanicznych Adaptacja produktów pod wymagania rynków Bliskiego Wschodu Komunikacja smart metering, rozwój technologii dot. bezpieczeństwa danych MESH 16

17 mln zł Segment Gaz 12M 2018 vs 12M 2017 Przychody 271,9 EBITDA 183,9 4,8 95,2 kontrakt na dostawę gazomierzy do Wielkiej Brytanii 26,3 27,3 179,1 176,7 14,3% 10,1% Spadek przychodów r/r o 32,4% Niższe przychody ze sprzedaży w segmencie Gaz o 88,0 mln PLN w wyniku zakończenia realizacji kontraktu w Wielkiej Brytanii (95,2 mln zł 2017 vs 4,8 mln zł 2018) Wzrost rentowności r/r o 4,2 pp Poprawa rentowności głównie w wyniku zakończenia realizacji kontraktu w Wielkiej Brytanii o relatywnie wysokiej wartości obrotu i niskiej marży Wpływ na poprawę rentowności miały również niższe koszty sprzedaży i ogólnozakładowe r/r o 11,9% 17

18 Segment GAZ Kierunki rozwoju segmentu Otwarcie nowego rynku: przejście z tradycyjnych gazomierzy mechanicznych na elektroniczne urządzenia inteligentne, które umożliwiają zdalny odczyt zużycia gazu Perspektywiczne rynki dla smart: Litwa, Belgia, Tunezja Opracowane produkty: - gazomierz inteligentny ismart (komunikacja: GSM/GPRS) - zakończona certyfikacja; - gazomierz inteligentny ismart2 (komunikacja: WMBUS 169Mhz) rozpoczęcie procesu certyfikacji oraz uruchomienia masowej produkcji w 2019Q4 18

19 Wykonanie prognozy 2018 mln zł Prognoza 2018 Wykonanie 12M 2018 Stopień realizacji 12M 2018 Sprzedaż ,4% - 96,0% Zysk netto ,2% - 101,4% Wyniki finansowe zgodne z założeniami Zarządu Przychody ze sprzedaży utrzymane na poziomie dolnego progu prognozy Wynik netto powyżej górnego progu w efekcie dobrych rezultatów w segmencie Energii elektrycznej 19

20 mln zł CAPEX 12M 2018 vs 12M 2017 Capex 58,8 47,7 8,1 2,8 13,8 12,7 8,2 3,0 14,3 20,5 Pozostałe IT R&D Nowe produkty Odtworzeniowe 10,3 12, Niższe nakłady inwestycyjne r/r o 18,9% Przesunięcie w czasie planowanych nakładów inwestycyjnych Nowe, automatyczne linie montażowe liczników energii elektrycznej: - optymalizacja zatrudnienia (w miejsce 40 pracowników 2 osoby/zmiana) - krótki okres zwrotu z inwestycji (2-4 lata) 20

21 mln zł CAPEX 2019 Capex Grupa Apator 96,0 8,4 9,0 7,3 17,5 36,3 17,5 47,7 8,1 2,8 13,8 12,7 10,3 Pozostałe Rozbudowa IT R&D nowe produkty odtworzeniowe Planowane podwojenie nakładów inwestycyjnych r/r wynikające z ustalonej strategii Grupy Apator Apator uzyskał przedłużenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 31 grudnia 2021 r. (ulgi podatkowe w związku z nowymi inwestycjami) Główne inwestycje Rozbudowa zakładu w Ostaszewie w PSSE - Dodatkowa powierzchnia produkcyjno-magazynowa: około m2 - Planowane oddanie obiektu do użytku 2020/2021 Nakłady inwestycyjne w roku 2019 (I etap budowy) Zakup działki 2ha + prace budowlane ok. 9,0 mln PLN 21

22 Automatyzacja produkcji liczników ee w 2019 r. Nakłady inwestycyjne w roku 2019 ok. 13 mln PLN Zwiększenie możliwości produkcyjnych w zakresie montażu powierzchniowego elementów elektronicznych - nowa linia smt Linia półautomatyczna do produkcji liczników energii elektrycznej typu smart Selektywne lutowanie płyt elektroniki - wyeliminowanie lutowania ręcznego elementów przewlekanych Automatyzacja testów funkcjonalnych płyt elektroniki 22

23 Automatyzacja produkcji aparatury łączeniowej w 2019 r. Nakłady inwestycyjne w roku ,6 mln PLN Automatyzacja procesu nitowania materiałem własnym - prasy TOX Automatyczny montaż podstaw aparatów listwowych typu ARS/PBS etap I Zwiększenie możliwości produkcyjnych szyn prądowych aparatów typu ARS/PBS 23

24 zaliczka zł brutto Apator spółką dywidendową Polityka dywidendy 1,40 1,20 1,00 Długoterminowy wzrost dywidendy na akcję 1,20 1,10 1,00 1,30 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,20 0,40 Realizacja programu skupu akcji: okres: od r. do r. fundusz umorzenia maksymalna kwota do wykorzystania: 20 mln PLN stan realizacji na koniec 2018 r.: 220,6 tys. skupionych akcji, skumulowana wartość 5,5 mln PLN Możliwość kontynuacji programu skupu akcji 2019/20 - ostateczne decyzje WZA ( r.) 0, Stopa dywidendy 5,7% (kurs otwarcia z dn r. - ogłoszenie wysokości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy) Zaliczka na poczet dywidendy: 0,40 zł/akcja, wypłacona w grudniu 2018 r. 24

25 Prognoza 2019 mln zł Prognoza 2019 Dynamika r/r Sprzedaż ,1% - 108,9% Zysk netto ,4% - 105,6% Założenia: główne wzrosty przychodów zakładane w segmencie Gaz oraz w linii opomiarowania energii elektrycznej w segmencie Energii Elektrycznej, dalsza poprawa wyników w spółkach Apator Rector i Apator Elkomtech, istotny wzrost nakładów inwestycyjnych r/r, średnie kursy walutowe: 4,20 PLN/EUR, 3,60 PLN/USD, 4,80 PLN/GBP. 25

26 Wysoki backlog na kolejne kwartały Największe kontrakty Zamawiający Produkt Wartość kontraktu Harmonogram zamówień PGE Dystrybucja liczniki ee 32,5 mln PLN 2019 r. innogy Stoen Operator liczniki ee 20,9 mln PLN do r. Tauron Dystrybucja liczniki ee 30,4 mln PLN (z opcją zwiększenia zamówienia o 9,1 mln PLN Polska Spółka Gazownictwa gazomierze miechowe 26,8 mln PLN (z opcją zwiększenia zamówienia do kwoty 37,5 mln PLN) Klienci z rynku holenderskiego gazomierze (Apator Metrix/Gwi) łączna wartość kontraktów: 28 mln EUR (Apator Metrix) oraz 8 mln EUR (GWi) RheinEnergy liczniki ee (Apator GmbH) 2,2 mln EUR (z opcją zwiększenia zamówienia o 7,4 mln EUR ) 2019 r. 18 miesięcy, od daty zawarcia umowy ( r.) do 2020 r (z opcją na ) 26

27 Perspektywy 2019 Ambitna prognoza finansowa na 2019 rok Prace rozwojowe i nowe inwestycje Operacjonalizacja strategii, oprac. mierników realizacji projektów Monitorowanie nowych regulacji dla energetyki Wzmacnianie pozycji segmentu EE na kluczowym rynku niemieckim (pierwsze wygrane przetargi, backlog 2019, rozwój bazy produktowej) Investor Day r. Apator Metrix, Tczew i Apator, Ostaszewo 27

28 Dziękujemy za uwagę

29 kontakt IR kontakt dla inwestorów i analityków Katarzyna Mucha APATOR S.A. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które APATOR S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. APATOR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody APATOR S.A. 29

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 WYNIKI GRUPY APATOR 9M 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 1 Agenda Podsumowanie wyników za trzy kwartały 2018 Wyniki finansowe GK Wpływ poszczególnych segmentów na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 WYNIKI GRUPY APATOR 3M 2019 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 1 Agenda Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy Wyniki segmentów operacyjnych Perspektywy 2019 Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 1Q prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 Maja 2018

WYNIKI GRUPY APATOR 1Q prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 Maja 2018 WYNIKI GRUPY APATOR 1Q 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 Maja 2018 1 Nowe segmenty Grupy Apator Segmenty grupy Apator Woda i ciepło Gaz Inteligentne sieci (Smart Grid) Linia biznesowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR H prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018

WYNIKI GRUPY APATOR H prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018 WYNIKI GRUPY APATOR H1 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018 1 Agenda Podsumowanie pierwszego półrocza 2018 Najważniejsze działania biznesowe w Grupie Apator Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 27 MAJA 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 27 MAJA 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ostaszewo, 27 MAJA 2019 Treść prezentacji Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów: skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 4Q prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 Luty 2018

WYNIKI GRUPY APATOR 4Q prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 Luty 2018 WYNIKI GRUPY APATOR 4Q 2017 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 Luty 2018 1 Najważniejsze tendencje 1-4Q 2017 Wzrost r/r przychodów, zysków i rentowności do poziomu wyniku przed opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 216 r. 1 Podsumowanie 215 roku PLN (') 215 214 Zmiana r/r Sprzedaż 769 366 724 994 6,1% Zysk brutto na sprzedaży 28 967 217 189-3,8% Marża 27,2% 3,% Zysk na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016 Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały 2016 Warszawa, Listopad 2016 vs 3Q2015 Segment Pomiarowy 78 863 Razem (PLN 000) 78 863 Segment APS 2 563 Non Core 4 243 Razem (PLN 000) 6 806 PRZYCHODY PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 3Q 2017 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW. Warszawa, listopad 2017

WYNIKI GRUPY APATOR 3Q 2017 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW. Warszawa, listopad 2017 WYNIKI GRUPY APATOR 3Q 2017 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, listopad 2017 najważniejsze tendencje 1-3Q 2017 wzrost r/r przychodów, zysków i rentowności na każdym poziomie rachunku wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 1H Warszawa, Wrzesień 2017

Wyniki finansowe GK Apator za 1H Warszawa, Wrzesień 2017 Wyniki finansowe GK Apator za 1H 217 Warszawa, Wrzesień 217 Wyniki finansowe GK Apator za 1H 217 PLN (') 1H217 1H216 Δ216 Sprzedaż 46 663 42 321 9,6% Zysk brutto ze sprzedaży 126 743 18 446 16,9% 27,5%

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 217 r. Treść prezentacji Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów: skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 216 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów:» skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 215 rok;» sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 215 PLN (') Q 215 IQ 214 Zmiana Sprzedaż 18 99 153 89 17,6% Zysk brutto na sprzedaży 51 424 45 776 12,3% Marża 28,4% 29,7% Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1H 2014

Wyniki finansowe GK Apator 1H 2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 28 MAJA 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 28 MAJA 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ostaszewo, 28 MAJA 218 Treść prezentacji Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów: skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1-3Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1-3Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 216 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 216 PLN (') IQ 216 IQ 215 Zmiana Sprzedaż 197 778 18 99 9,3% Zysk brutto na sprzedaży 51 549 51 424,2% Marża 26,1% 28,4% Zysk na

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 7 września 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IH 215 PLN (') IH 215 IH 214 Zmiana r/r Sprzedaż 364 58 335 765 8,6% Zysk brutto na sprzedaży 11 925 12 38 -,4% Marża 28,% 3,5%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za I półrocze Warszawa, Wrzesień 2016

Wyniki finansowe GK Apator za I półrocze Warszawa, Wrzesień 2016 Wyniki finansowe GK Apator za I półrocze 2016 Warszawa, Wrzesień 2016 vs 1H2015 Segment Pomiarowy 54 595 Segment APS 4 617 Razem (PLN 000) 59 212 PRZYCHODY PRZYCHODY Non Core 3 399 Razem (PLN 000) 3 399

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1P 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, wrzesień 2014

Prezentacja wyników za 1P 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, wrzesień 2014 Prezentacja wyników za 1P 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Bydgoszcz, wrzesień 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Skonsolidowany raport kwartalny za 1-3Q 2013 Apator S.A.

Prezentacja Skonsolidowany raport kwartalny za 1-3Q 2013 Apator S.A. Prezentacja Skonsolidowany raport kwartalny za 1-3Q 213 Apator S.A. Warszawa, 25 listopada 213 r. Prezentacja Grupy Apator, 25 listopada 213 Warszawa, 25 listopada 213 1 Skonsolidowany raport kwartalny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 19 lutego 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 19 lutego 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 19 lutego 2015 r. 1 Agenda 1. Podsumowanie 2014 roku 2. Skonsolidowane wyniki finansowe za 2014 rok 3. Realizacja strategii 4. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na

Bardziej szczegółowo

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym 2011 Warszawa, 1 września 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Warszawa, 14-15 listopada 2013 WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB Q3/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q3/2013 W 3 kw. 2013 dalszy dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 215 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego). Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Ceramika Nowa Gala SA Wyniki finansowe IV kwartał 2015 roku Warszawa, marzec 2016 r. Dane rynkowe spółka liczba akcji kapitalizacja (kurs 1,29 zł za akcję) indeks rynek ticker zarząd spółki strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego). Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe 217 Maj 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 3Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, 19 listopada 2014

Prezentacja wyników za 3Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, 19 listopada 2014 Prezentacja wyników za 3Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Bydgoszcz, 19 listopada 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2015 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IV kwartał Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2017 Prime Car Management

WYNIKI FINANSOWE 1H 2017 Prime Car Management WYNIKI FINANSOWE 1H 217 Prime Car Management Prime Car Management S.A. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 Futura Leasing S.A. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 Masterlease Sp. z o.o. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 MasterRent24

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2014 r. DANE RYNKOWE 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY 54 54 50 50

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku Warszawa, 11 września 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU stabilna prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) ok. 8-10 mld zł portfele hipoteczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017 Wyniki finansowe 3Q 2017 15 listopada 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 3Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, dnia 4 maja 2010 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 1 kwartał 2010 r. okres 1 kwartały 2009 r. okres DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014 Prime Car Managment Wyniki finansowe 1Q 214 Maj 214 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA SLAJD TYTUŁOWY Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 24 czerwca 2013 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2018

WYNIKI FINANSOWE 1H 2018 WYNIKI FINANSOWE 1H Prime Car Management Prime Car Management S.A. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 Futura Leasing S.A. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 Masterlease Sp. z o.o. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 MasterRent24

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych za I kw. 2019 roku Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Piotr Nosal Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy TIM SA Piotr Tokarczuk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy TIM SA

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 4Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 4Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 4Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia 2 listopada SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał od 01.07. do 30.09.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 Ostaszewo, MAJ 2019 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2018 Pełna treść sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 3 kwartały 2009 r. Warszawa, 13 listopada 2009

Wyniki za 3 kwartały 2009 r. Warszawa, 13 listopada 2009 Wyniki za 3 kwartały 2009 r. Warszawa, 13 listopada 2009 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2018

Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2018 Beyond Distribution. We Do IT. Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2018 1 29 maja 2018 r. Podsumowanie Q1 2018 +60% 2,3 Zysk netto mln zł w Q1 2018 vs. 1,4 mln zł w Q1 2017 Dystrybucja wczoraj i dziś EBITDA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2016

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2016 Prime Car Management Wyniki finansowe Maj Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja strategii GK Apator na lata

Aktualizacja strategii GK Apator na lata I. Wyniki GK Apator za rok 2013 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2012 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 3Q 2018

WYNIKI FINANSOWE 3Q 2018 WYNIKI FINANSOWE 218 Prime Car Management Prime Car Management S.A. Futura Leasing S.A. Masterlease Sp. z o.o. MasterRent24 Sp. z o.o. NIP 957-7-53-221, KRS nr 1387, Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. 3Q 2014 Wyniki finansowe 4Q 2014 Wyniki operacyjne. Luty 2015

Prime Car Management. 3Q 2014 Wyniki finansowe 4Q 2014 Wyniki operacyjne. Luty 2015 Prime Car Management 3Q 214 Wyniki finansowe 4Q 214 Wyniki operacyjne Luty 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Cena za 100% akcji PLN 90 m (korekta o dług netto na dzień zamknięcia) Finansowanie: dług bankowy, środki własne Zgoda UOKiK

Cena za 100% akcji PLN 90 m (korekta o dług netto na dzień zamknięcia) Finansowanie: dług bankowy, środki własne Zgoda UOKiK 1 Wprowadzenie Aktualizacja strategii rozwoju GK Apator czerwiec listopad 2013 roku Weryfikacja inicjatyw rozwojowych m.in. rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami Elkomtech S.A. Podpisanie Przedwstępnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 3Q Listopad 2016

Prime Car Management. Wyniki finansowe 3Q Listopad 2016 Prime Car Management Wyniki finansowe 216 Listopad 216 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE Raport Roczny 2011 21 marca, Warszawa Podsumowanie finansowe 2011 Rekordowe wyniki w historii Grupy Dynamiczny wzrost zysku netto r/r Wyniku netto Wzrost r/r Poprawa na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2016

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2016 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H 216 Sierpień 216 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE H1 2018 80 70 60 50 40 Przychody ze sprzedaży w mln PLN 81,3 69,5 1H 2018 1H 2017 7,0 6,0 5,0

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 215 Maj 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU MISJA WSPÓLNIE Z KLIENTAMI TWORZYMY INNOWACJE TECHNOLOGICZNE BUDUJĄCE DLA NICH WARTOŚĆ 2 KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r.

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania

Bardziej szczegółowo

wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition

wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition Warszawa, 31 marca 2016 wybrane wskaźniki finansowe i operacyjne 2015 i 4Q 2015 257 mln zł 71 mln zł 129 mln zł 41 mln zł najwyższe w historii

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 3Q Listopad 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 3Q Listopad 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe Listopad Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition 23 Marca 2011 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 216 roku 13 maja 216 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'1 2Q'1

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Warszawa, 19-20 września 2013 WYNIKI GRUPY AB Q2/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q2/2013 Kontynuacja ciągłego i dynamicznego rozwoju Grupy

Bardziej szczegółowo