PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji"

Transkrypt

1 PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013

2 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie bezprzewodowe Przygotowanie do połączenia Konfiguracja drukarki Wybór procedury konfiguracji Metoda nacisk. przycisku Ustawienia standardowe WPS Inne ustawienia (Ustawienia zaawans.) Wyłączone WEP WPA/WPA2 Wprowadzanie znaków Rozwiązywanie problemów

3 Połączenie sieciowe Połączenie bezprzewodowe a Przygotowanie do połączenia Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona. Jeśli drukarka jest podłączona do zasilania, zaświeci się (biała) kontrolka ZASILANIE (POWER) (A). Uwagi dotyczące połączenia bezprzewodowego Upewnij się, że komputer jest podłączony do punktu dostępu (A) (lub routera sieci bezprzewodowej), do którego chcesz podłączyć drukarkę. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania ustawień routera można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku lub uzyskać od jego producenta. Konfiguracja, funkcje routera, procedury instalacji i ustawienia zabezpieczeń urządzenia sieciowego mogą się zmieniać w zależności od środowiska systemowego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia sieciowego lub uzyskać u jego producenta. Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g lub IEEE802.11b. Jeśli w urządzeniu ustawiony jest tryb tylko IEEE802.11n, nie można stosować WEP ani TKIP jako protokołów zabezpieczeń. Zmień protokół zabezpieczeń dla Twojego urządzenia na inny niż WEP i TKIP lub zmień ustawienie na inne niż tylko IEEE802.11n. W przypadku eksploatacji w biurze skontaktuj się z administratorem sieci. Należy zachować szczególną ostrożność przy nawiązywaniu połączenia z niezabezpieczoną siecią, ponieważ występuje ryzyko ujawnienia osobom trzecim takich danych, jak informacje osobiste. b Konfiguracja drukarki 1. Naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME) (A) na drukarce.

4 2. Za pomocą przycisków i (A) wyświetl ikonę Sieć WLAN (WLAN). 3. Naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function) (B). 4. Wybierz opcję Ustaw. bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN setup), a następnie naciśnij przycisk OK. Niebieska kontrolka Wi-Fi (C) świeci się, gdy działa połączenie bezprzewodowe. c Wybór procedury konfiguracji Drukarka automatycznie wyszuka zgodne punkty dostępu. * Jeśli na drukarce wyświetlany jest ekran Metoda nacisk. przycisku Jeśli nie masz pewności, czy Twój punkt dostępu lub router obsługuje ten sposób konfiguracji, naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop). Przejdź do ekranu zawierającego opcję Ustawienia standardowe. Metoda nacisk. przycisku d-a Wybierz najodpowiedniejszą metodę połączenia spośród podanych poniżej. Ustawienia standardowe d-b Nawiąż połączenie z punktem dostępu, wpisując hasło dostępu do sieci WPS d-c Podłącz do punktu dostępu zgodnego z mechanizmem WPS Inne ustawienia (Ustawienia zaawans.) d-d Podłączanie do sieci przez bezpośrednie wprowadzenie w drukarce ustawień punktu dostępu W przypadku korzystania z numeru klucza WEP2, 3 lub 4 wybierz opcję Konfiguracja zaawansowana.

5 d-a Metoda nacisk. przycisku d Połączenie za pomocą mechanizmu WPS 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na punkcie dostępu. Szczegółowe informacje na temat naciskania przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu. 2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk OK na drukarce. Niebieska kontrolka Wi-Fi na drukarce miga podczas wyszukiwania punktu dostępu lub nawiązywania z nim połączenia. 3. Po pojawieniu się ekranu po lewej stronie naciśnij przycisk OK. Konfigurowanie połączenia z siecią jest już zakończone.

6 d-b Ustawienia standardowe d Połączenie przy użyciu opcji Ustawienia standardowe 1. Wybierz opcję Ustawienia standardowe (Standard setup). 2. Naciśnij przycisk OK. 3. Wybierz swój punkt dostępu, a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Na drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów. 5. Naciśnij przycisk OK. 6. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub pytanie pomocnicze). We wprowadzanych znakach rozróżniana jest wielkość liter. 7. Naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function). 8. Upewnij się, że hasło sieciowe jest prawidłowe. We wprowadzanych znakach rozróżniana jest wielkość liter. 9. Naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function). 10. Po pojawieniu się ekranu po lewej stronie naciśnij przycisk OK. Konfigurowanie połączenia z siecią jest już zakończone.

7 d-c WPS d Połączenie za pomocą mechanizmu WPS 1. Wybierz pozycję WPS. 2. Naciśnij przycisk OK. 3. Wybierz pozycję Metoda nacisk. przycisku (Push button method). 4. Naciśnij przycisk OK. 5. Naciśnij przycisk OK. 6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na punkcie dostępu. Szczegółowe informacje na temat naciskania przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu. 7. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk OK na drukarce. Niebieska kontrolka Wi-Fi na drukarce miga podczas wyszukiwania punktu dostępu lub nawiązywania z nim połączenia. 8. Po pojawieniu się ekranu po lewej stronie naciśnij przycisk OK. Konfigurowanie połączenia z siecią jest już zakończone.

8 d-d Inne ustawienia (Ustawienia zaawans.) d Połączenie przy użyciu opcji Ustawienia zaawans. 1. Wybierz opcję Inne ustawienia (Other setup). 2. Naciśnij przycisk OK. 3. Wybierz opcję Ustawienia zaawans. (Advanced setup). 4. Naciśnij przycisk OK. 5. Wybierz swój punkt dostępu, a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Wybierz protokół zabezpieczeń używany przez punktu dostępu, a następnie naciśnij przycisk OK.

9 Wyłączone 7. Po pojawieniu się ekranu po lewej stronie naciśnij przycisk OK. Konfigurowanie połączenia z siecią jest już zakończone.

10 WEP 7. Wybierz numer klucza WEP, którego chcesz użyć. 8. Naciśnij przycisk OK. 9. Naciśnij przycisk OK. 10. Wprowadź klucz WEP. We wprowadzanych znakach rozróżniana jest wielkość liter. 11. Naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function). 12. Sprawdź, czy klucz WEP jest prawidłowy. 13. Naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function). 14. Po pojawieniu się ekranu po lewej stronie naciśnij przycisk OK. Konfigurowanie połączenia z siecią jest już zakończone.

11 WPA/WPA2 7. Naciśnij przycisk OK. 8. Wprowadź pytanie pomocnicze. We wprowadzanych znakach rozróżniana jest wielkość liter. 9. Naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function). 10. Sprawdź, czy pytanie pomocnicze jest prawidłowe. 11. Naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function). 12. Po pojawieniu się ekranu po lewej stronie naciśnij przycisk OK. Konfigurowanie połączenia z siecią jest już zakończone.

12 Wprowadzanie znaków Użytkownik może wprowadzać znaki, gdy na drukarce zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą. 1. Użytkownik może wprowadzać znaki, gdy na ekranie LCD drukarki zostanie wyświetlona klawiatura. Przy wprowadzaniu hasła rozróżniana jest wielkość liter, należy zatem odpowiednio naciskać środkowy przycisk Funkcja (Function) (A), aby przełączać między małymi i wielkimi literami oraz znakami numerycznymi. 2. Za pomocą przycisków (B) wybierz znak na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk OK, aby go wybrać i przejść do następnego znaku. 3. Aby wprowadzić pozostałe znaki, powtarzaj czynności 1 i 2.

13 Rozwiązywanie problemów Ustawienia standardowe Docelowy punkt dostępu nie został wykryty Czy urządzenie sieciowe (router itp.) jest włączone? Jeśli urządzenie sieciowe jest już włączone, wyłącz je, a następnie włącz ponownie. Sprawdź nazwę punktu dostępu/nazwę sieciową i hasło sieciowe punktu dostępu lub routera. Czy komputer i urządzenie sieciowe są skonfigurowane? Czy punkt dostępu i drukarka znajdują się w otwartej przestrzeni, w której jest możliwa komunikacja bezprzewodowa? Czy punkt dostępu działa w trybie IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g, czy IEEE802.11b? Po sprawdzeniu powyższych punktów naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function) (A) na drukarce, aby ponownie wyszukać punkt dostępu. Jeśli problem występuje nadal, może mieć inne przyczyny. Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami: Jeśli rozsyłanie identyfikatora SSID (połączenie z użyciem identyfikatora SSID DOWOLNY itd.) jest wyłączone lub punkt dostępu działa w trybie ukrycia, włącz rozsyłanie identyfikatora SSID (połączenie z użyciem identyfikatora SSID DOWOLNY itd.) lub wyłącz tryb ukrycia, a następnie naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function) na drukarce, aby ponownie wyszukać punkt dostępu. Na ekranie Wybierz punkt dostępu (Select access point) wybierz opcję Wprowadź bezpośrednio nazwę punktu dostępu (Directly enter the access point name). Ustawienia połączenia bezprzewodowego dla punktu dostępu można wprowadzić bezpośrednio w drukarce. Jeśli w punkcie dostępu dla protokołu zabezpieczeń (standardu szyfrowania) wybrano ustawienie WPA/WPA2 Enterprise, zmień protokół zabezpieczeń (standard szyfrowania) i ponownie skonfiguruj ustawienia połączenia bezprzewodowego. Drukarka nie obsługuje ustawienia WPA/WPA2 Enterprise. Szczegółowe informacje na temat zmiany protokołu zabezpieczeń (standardu szyfrowania) w punkcie dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta. Istnieje kilka punktów dostępu o tej samej nazwie. Czy chcesz używać kilku punktów dostępu? Komunikat ten pojawia się po znalezieniu kilku punktów dostępu o tej samej nazwie. Jeśli masz tylko jeden punkt dostępu: Wybierz pozycję Użyj 1 punktu dostępu (Use one AccessPoint only), a następnie naciśnij przycisk OK. Na wyświetlonym ekranie wybierz adres MAC docelowego punktu dostępu, a następnie naciśnij przycisk OK. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania adresu MAC punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta.

14 W przypadku korzystania z kilku punktów dostępu: Wybierz opcję Użyj wielu punktów dost. (Use multiple AccessPoints), a następnie naciśnij przycisk OK. Wyświetla się nieznany punkt dostępu Mogą też zostać wykryte pobliskie punkty dostępu. Nazwa punktu dostępu jest wyświetlana nieprawidłowo Nazwy punktów dostępu zapisane znakami dwubajtowymi mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Można je jednak wybierać. Nazwa punktu dostępu nie jest wyświetlana automatycznie Sprawdź w podręczniku dołączonym do punktu dostępu lub skontaktuj się z jego producentem. Hasło sieciowe nie jest wyświetlane automatycznie Sprawdź w podręczniku dołączonym do punktu dostępu lub skontaktuj się z jego producentem.

15 WEP Połączenie z punktem dostępu nie powiodło się. (Failed to connect to the access point.) Sprawdź, czy klucz WEP wprowadzony dla punktu dostępu jest prawidłowy. Ponadto podczas używania WEPnumeru klucza 2, 3 lub 4 ustaw używanie klucza WEP 1 lub wybierz numer klucza WEP przez bezpośrednie wprowadzenie ustawień połączenia bezprzewodowego do drukarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany numeru klucza WEP w punkcie dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta. Jeśli problem występuje nadal, może mieć inne przyczyny. Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami: Jeśli funkcja DHCP punktu dostępu jest wyłączona, włącz funkcję DHCP i ponownie skonfiguruj ustawieniapołączenia bezprzewodowego. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania lub zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta. Jeśli korzystasz z punktu dostępu, który automatycznie generuje klucze WEP, sprawdź klucz WEP (szesnastkowy) utworzony automatycznie w punkcie dostępu, a następnie wprowadź go w drukarce. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania danych technicznych punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta. Lista ustawień WLAN Jeśli w punkcie dostępu włączone jest filtrowanie adresów MAC, zmień ustawienia w taki sposób, aby został zaakceptowany adres MAC drukarki. Aby sprawdzić adres MAC drukarki, wykonaj poniższą procedurę. 1. Naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME). 2. Wyświetl menu Ustawienia (Setup), a następnie naciśnij prawy przycisk Funkcja (Function). 3. Wybierz opcję Ustawienia urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia sieci LAN (LAN settings) > Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings) > Lista ustawień WLAN (WLAN setting list), aby sprawdzić Adres MAC (MAC address). Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta. Aby ponownie skorzystać z opcji Ustawienia standardowe 1. Naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME) (A). 2. Za pomocą przycisków i (B) wyświetl pozycję Sieć WLAN (WLAN), a następnie naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function) (C). 3. Wybierz opcję Ustaw. bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN setup), a następnie naciśnij przycisk OK.

16 WPA/WPA2 Połączenie z punktem dostępu nie powiodło się. (Failed to connect to the access point.) Upewnij się, że pytanie pomocnicze wprowadzone dla punktu dostępu jest poprawne. Jeśli problem występuje nadal, może mieć inne przyczyny. Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami: Jeśli funkcja DHCP punktu dostępu jest wyłączona, włącz funkcję DHCP i ponownie skonfiguruj ustawieniapołączenia bezprzewodowego. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania lub zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta. Lista ustawień WLAN Jeśli w punkcie dostępu włączone jest filtrowanie adresów MAC, zmień ustawienia w taki sposób, aby został zaakceptowany adres MAC drukarki. Aby sprawdzić adres MAC drukarki, wykonaj poniższą procedurę. 1. Naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME). 2. Wyświetl menu Ustawienia (Setup), a następnie naciśnij prawy przycisk Funkcja (Function). 3. Wybierz opcję Ustawienia urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia sieci LAN (LAN settings) > Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings) > Lista ustawień WLAN (WLAN setting list), aby sprawdzić Adres MAC (MAC address). Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta. Jeśli problem występuje nadal, może mieć inne przyczyny. Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami: Jeśli punkt dostępu jest skonfigurowany wyłącznie pod kątem działania zgodnego ze standardem IEEE802.11n, a dla standardu szyfrowania wybrano ustawienie TKIP, zmień standard szyfrowania na inny niż TKIP lub zmień standard komunikacji na inny niż IEEE802.11n, a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia połączenia bezprzewodowego. Jeśli dla standardu szyfrowania wybrano ustawienie TKIP, nie można korzystać ze standardu komunikacji IEEE802.11n. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta.

17 Aby ponownie skorzystać z opcji Ustawienia standardowe 1. Naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME) (A). 2. Za pomocą przycisków i (B) wyświetl pozycję Sieć WLAN (WLAN), a następnie naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function) (C). 3. Wybierz opcję Ustaw. bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN setup), a następnie naciśnij przycisk OK.

18 WPS Nie można połączyć. Wykonywane są próby nawiązania połączenia z wielu punktów dostępu jednocześnie. (Cannot connect. Connections are being attempted from multiple access points simultaneously.) Ekran ten pojawia się, gdy propozycje nawiązania połączenia nadeszły z kilku punktów dostępu jednocześnie. Poczekaj chwilę, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia mechanizmu WPS. Naciśnij przycisk WPS tylko na jednym punkcie dostępu. Połączenie nieudane. (Failed to connect.) Ekran ten pojawia się po wystąpieniu błędu. Sprawdź ustawienia punktu dostępu, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia mechanizmu WPS. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta. Błąd limitu czasu. (Timeout error.) Ekran ten pojawia się, gdy konfiguracja za pomocą mechanizmu WPS nie została zakończona w określonym czasie. Czy urządzenie sieciowe (router itp.) jest włączone? Jeśli urządzenie sieciowe jest już włączone, wyłącz je, a następnie włącz ponownie.

19 Ustawienia zaawans. Docelowy punkt dostępu nie został wykryty Czy urządzenie sieciowe (router itp.) jest włączone? Jeśli urządzenie sieciowe jest już włączone, wyłącz je, a następnie włącz ponownie. Sprawdź nazwę punktu dostępu/nazwę sieciową i hasło sieciowe punktu dostępu lub routera. Czy komputer i urządzenie sieciowe są skonfigurowane? Czy punkt dostępu i drukarka znajdują się w otwartej przestrzeni, w której jest możliwa komunikacja bezprzewodowa? Czy punkt dostępu działa w trybie IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g, czy IEEE802.11b? Po sprawdzeniu powyższych punktów naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function) (A) na drukarce, aby ponownie wyszukać punkt dostępu. Jeśli problem występuje nadal, może mieć inne przyczyny. Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami: Jeśli rozsyłanie identyfikatora SSID (połączenie z użyciem identyfikatora SSID DOWOLNY itd.) jest wyłączone lub punkt dostępu działa w trybie ukrycia, włącz rozsyłanie identyfikatora SSID (połączenie z użyciem identyfikatora SSID DOWOLNY itd.) lub wyłącz tryb ukrycia, a następnie naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function) na drukarce, aby ponownie wyszukać punkt dostępu. Na ekranie Wybierz punkt dostępu (Select access point) wybierz opcję Wprowadź bezpośrednio nazwę punktu dostępu (Directly enter the access point name). Ustawienia połączenia bezprzewodowego dla punktu dostępu można wprowadzić bezpośrednio w drukarce. Jeśli w punkcie dostępu dla protokołu zabezpieczeń (standardu szyfrowania) wybrano ustawienie WPA/WPA2 Enterprise, zmień protokół zabezpieczeń (standard szyfrowania) i ponownie skonfiguruj ustawienia połączenia bezprzewodowego. Drukarka nie obsługuje ustawienia WPA/WPA2 Enterprise. Szczegółowe informacje na temat zmiany protokołu zabezpieczeń (standardu szyfrowania) w punkcie dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta. Istnieje kilka punktów dostępu o tej samej nazwie. Czy chcesz używać kilku punktów dostępu? Komunikat ten pojawia się po znalezieniu kilku punktów dostępu o tej samej nazwie. Jeśli masz tylko jeden punkt dostępu: Wybierz pozycję Użyj 1 punktu dostępu (Use one AccessPoint only), a następnie naciśnij przycisk OK. Na wyświetlonym ekranie wybierz adres MAC docelowego punktu dostępu, a następnie naciśnij przycisk OK. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania adresu MAC punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta.

20 W przypadku korzystania z kilku punktów dostępu: Wybierz opcję Użyj wielu punktów dost. (Use multiple AccessPoints), a następnie naciśnij przycisk OK. Wyświetla się nieznany punkt dostępu Mogą też zostać wykryte pobliskie punkty dostępu. Nazwa punktu dostępu jest wyświetlana nieprawidłowo Nazwy punktów dostępu zapisane znakami dwubajtowymi mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Można je jednak wybierać. Nazwa punktu dostępu nie jest wyświetlana automatycznie Sprawdź w podręczniku dołączonym do punktu dostępu lub skontaktuj się z jego producentem.

21 Wyłączone Połączenie z punktem dostępu nie powiodło się. (Failed to connect to the access point.) Czy urządzenie sieciowe (router itp.) jest włączone? Jeśli urządzenie sieciowe jest już włączone, wyłącz je, a następnie włącz ponownie.

22 WEP Klucz WEP nie jest wyświetlany automatycznie Sprawdź w podręczniku dołączonym do punktu dostępu lub skontaktuj się z jego producentem. Połączenie z punktem dostępu nie powiodło się. (Failed to connect to the access point.) Sprawdź, czy klucz WEP wprowadzony dla punktu dostępu jest prawidłowy. Ponadto podczas używania WEPnumeru klucza 2, 3 lub 4 ustaw używanie klucza WEP 1 lub wybierz numer klucza WEP przez bezpośrednie wprowadzenie ustawień połączenia bezprzewodowego do drukarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany numeru klucza WEP w punkcie dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta. Jeśli problem występuje nadal, może mieć inne przyczyny. Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami: Jeśli funkcja DHCP punktu dostępu jest wyłączona, włącz funkcję DHCP i ponownie skonfiguruj ustawieniapołączenia bezprzewodowego. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania lub zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta. Jeśli korzystasz z punktu dostępu, który automatycznie generuje klucze WEP, sprawdź klucz WEP (szesnastkowy) utworzony automatycznie w punkcie dostępu, a następnie wprowadź go w drukarce. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania danych technicznych punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta. Lista ustawień WLAN Jeśli w punkcie dostępu włączone jest filtrowanie adresów MAC, zmień ustawienia w taki sposób, aby został zaakceptowany adres MAC drukarki. Aby sprawdzić adres MAC drukarki, wykonaj poniższą procedurę. 1. Naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME). 2. Wyświetl menu Ustawienia (Setup), a następnie naciśnij prawy przycisk Funkcja (Function). 3. Wybierz opcję Ustawienia urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia sieci LAN (LAN settings) > Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings) > Lista ustawień WLAN (WLAN setting list), aby sprawdzić Adres MAC (MAC address). Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta.

23 Połączenie urządzenia z siecią może być niemożliwe w następujących przypadkach: Jeśli funkcja DHCP punktu dostępu jest wyłączona, włącz funkcję DHCP lub wprowadź adres IP (tylko w przypadku protokołu IPv4) drukarki i ponownie skonfiguruj ustawienia połączenia bezprzewodowego. Upewnij się ponadto, że wybrany numer klucza WEP i wprowadzony klucz WEP są prawidłowe. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania lub zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta. Aby określić adres IP drukarki, postępuj według poniższej procedury. 1. Na ekranie GŁÓWNY (HOME) wyświetl pozycję Ustawienia (Setup), a następnie naciśnij prawy przycisk Funkcja (Function). 2. Wybierz opcję Ustawienia urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Wybierz pozycję Ustawienia sieci LAN (LAN settings), a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Wybierz pozycję Inne ustawienia (Other setup), a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Wybierz opcję Ustawienia TCP/IP (TCP/IP settings), a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Wybierz opcję IPv4, a następnie naciśnij przycisk OK. 7. Wybierz pozycję Tak (Yes), a następnie naciśnij przycisk OK. 8. Wybierz opcję Adres IP (IP address), a następnie naciśnij przycisk OK. 9. Wybierz opcję Ustawienia ręczne (Manual setup), a następnie naciśnij przycisk OK. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować wprowadzanie ustawień. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME). Aby ponownie skorzystać z opcji Ustawienia zaawans. 1. Naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME) (A). 2. Za pomocą przycisków i (B) wyświetl pozycję Sieć WLAN (WLAN), a następnie naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function) (C). 3. Wybierz opcję Ustaw. bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN setup), a następnie naciśnij przycisk OK.

24 WPA/WPA2 Pytanie pomocnicze nie jest wyświetlane automatycznie Sprawdź w podręczniku dołączonym do punktu dostępu lub skontaktuj się z jego producentem. Połączenie z punktem dostępu nie powiodło się. (Failed to connect to the access point.) Upewnij się, że pytanie pomocnicze wprowadzone dla punktu dostępu jest poprawne. Jeśli problem występuje nadal, może mieć inne przyczyny. Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami: Jeśli funkcja DHCP punktu dostępu jest wyłączona, włącz funkcję DHCP i ponownie skonfiguruj ustawieniapołączenia bezprzewodowego. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania lub zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta. Lista ustawień WLAN Jeśli w punkcie dostępu włączone jest filtrowanie adresów MAC, zmień ustawienia w taki sposób, aby został zaakceptowany adres MAC drukarki. Aby sprawdzić adres MAC drukarki, wykonaj poniższą procedurę. 1. Naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME). 2. Wyświetl menu Ustawienia (Setup), a następnie naciśnij prawy przycisk Funkcja (Function). 3. Wybierz opcję Ustawienia urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia sieci LAN (LAN settings) > Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings) > Lista ustawień WLAN (WLAN setting list), aby sprawdzić Adres MAC (MAC address). Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta. Jeśli problem występuje nadal, może mieć inne przyczyny. Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami: Jeśli punkt dostępu jest skonfigurowany wyłącznie pod kątem działania zgodnego ze standardem IEEE802.11n, a dla standardu szyfrowania wybrano ustawienie TKIP, zmień standard szyfrowania na inny niż TKIP lub zmień standard komunikacji na inny niż IEEE802.11n, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia połączenia bezprzewodowego. Jeśli dla standardu szyfrowania wybrano ustawienie TKIP, nie można korzystać ze standardu komunikacji IEEE802.11n. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień punktu dostępu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta.

25 Aby ponownie skorzystać z opcji Ustawienia zaawans. 1. Naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME) (A). 2. Za pomocą przycisków i (B) wyświetl pozycję Sieć WLAN (WLAN), a następnie naciśnij lewy przycisk Funkcja (Function) (C). 3. Wybierz opcję Ustaw. bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN setup), a następnie naciśnij przycisk OK.

Przewodnik konfiguracji

Przewodnik konfiguracji Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie bezprzewodowe Przygotowania do połączenia Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG3500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG3500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG3500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART

Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i wygodne sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca. Contents

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału WiFi AC750 Model EX3800 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista 5.0 6.8.3.9 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN3500RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Skrócona instrukcja obsługi. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi projektora sieciowego

Instrukcja obsługi projektora sieciowego Instrukcja obsługi projektora sieciowego Spis treści Przygotowanie...3 Podłączenie projektora do komputera...3 Podłączenie przewodowe... 3 Zdalne sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7 5.0 6.8.3.8 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11

INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11 20170726_TOKR_V_1.0 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 2. Systemy operacyjne 3 3. Instalacja oprogramowania 3 4. Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Sprawdzanie sieci Sprawdź ustawienia sieciowe komputera, a następnie wybierz kolejny krok. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla środowiska, w którym

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy Wireless-G

Punkt dostępowy Wireless-G Punkt dostępowy Wireless-G Seria Instant Wireless Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WAP54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. (3) Kabel sieciowy

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału WiFi AC750 Model EX3800 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Router LTE B525 Skrócona instrukcja obsługi

Router LTE B525 Skrócona instrukcja obsługi Router LTE B525 Skrócona instrukcja obsługi 3150****_01 1 Ogólna prezentacja urządzenia Kontrolka zasilania Kontrolka Wi-Fi /WPS Kontrolka siły sygnału Gniazdo LAN/WAN Gniazdo USB Przycisk Reset Przycisk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2 Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2 MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ PRZEWODOWYCH BEZPRZEWODOWO ROZSZERZENIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ Rozszerzony zasięg sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Definicje znaków informacyjnych W tym Podręczniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP. Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP. Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus

Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus COMARCH TNA Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór usługi Comarch TNA oraz urządzenia Comarch TNA Gateway Plus. Mamy nadzieję, że korzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 1 2012-11-21 12:06:31

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 1 2012-11-21 12:06:31 Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 1 2012-11-21 12:06:31 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA DODATKOWEGO WIFIBOX+ SAGEMCOM DSIW74

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA DODATKOWEGO WIFIBOX+ SAGEMCOM DSIW74 JAK PODŁĄCZYĆ STANDARD? INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA DODATKOWEGO WIFIBOX+ SAGEMCOM DSIW74 KROK 1. Połącz wszystkie elementy wg schematu, który wybrałeś w trakcie konfi guracji dekodera głównego. KROK

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog)

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Każdy router Prestige domyślnie ma włączoną usługę DHCP aby automatycznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definicje dotyczące znaków

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji 1. Ustawienie urządzenia 1 2. Instalowanie oprogramowania 2 3. Ustawienia FAKSU 3 Ustawienia skanowania Arkusz panela operatorskiego 1 2 1. Ustawienie urządzenia 24 cm (9.5 inches)

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER Przewodnik szybkiej instalacji WAŻNA WSKAZÓWKA UŻYTKOWANIA Dla wygody użytkowania, ten produkt dopuszcza zasilanie z komputera stołowego lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik połączenia (dla aparatu COOLPIX)

Przewodnik połączenia (dla aparatu COOLPIX) Przewodnik połączenia (dla aparatu COOLPIX) W niniejszym dokumencie została opisana procedura korzystania z aplikacji SnapBridge (wersja 2.5) w celu nawiązania połączenia bezprzewodowego pomiędzy obsługiwanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent. domowy

Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent. domowy Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent domowy Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent domowy 1 Podłącz do prądu 2 Połącz z siecią

Bardziej szczegółowo