Podręcznik ustawień Wi-Fi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik ustawień Wi-Fi"

Transkrypt

1 Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie z urządzeniem przenośnym Dodatek

2

3 SPIS TREŚCI 1. Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi... 3 W systemie Windows... 3 Instalowanie sterownika drukarki i oprogramowania RICOH Printer...3 Ustawienie punktu dostępu w oprogramowaniu RICOH Printer...4 W systemie Mac OS... 5 Instalowanie sterownika drukarki i oprogramowania RICOH Printer...5 Ustawienie punktu dostępu w oprogramowaniu RICOH Printer Bezpośrednie połączenie z komputerem... 6 W systemie Windows... 6 Włączenie funkcji Programowy AP przyciskiem zasilania na drukarce...6 Włączenie funkcji Programowy AP w oprogramowaniu RICOH Printer Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi... 8 W systemie Android lub ios... 8 Ustawienie punktu dostępu w oprogramowaniu RICOH Printer Połączenie bezpośrednie z urządzeniem przenośnym... 9 W systemie Android lub ios...10 Włączenie funkcji Programowy AP przyciskiem zasilania na drukarce Włączenie funkcji Programowy AP w oprogramowaniu RICOH Printer Dodatek...11 Rozwiązywanie problemów...11 Gdzie można znaleźć instrukcje dotyczące obsługi oprogramowania RICOH Printer? Nie można nawiązać połączenia z drukarką przez sieć Wi-Fi Wymagania systemowe...11 Znaki handlowe

4 1. Połączenie Wi-Fi z drukarką Komputer lub urządzenie przenośne można połączyć z drukarką przez router Wi-Fi (punkt dostępu) lub bezpośrednio przy użyciu funkcji Programowy AP. Połączenie przez router Wi-Fi Połączenia z komputerami Tak Czy router Wi-Fi jest dostępny? Komputer Router Wi-Fi Drukarka System Windows, patrz page 3 W systemie Windows. System Mac OS, patrz page 5 W systemie Mac OS. Połączenie bezpośrednie Nie Patrz page 6 W systemie Windows. Komputer Drukarka Połączenie przez router Wi-Fi Tak Router Wi-Fi Połączenie z urządzeniami przenośnymi Czy router Wi-Fi jest dostępny? Urządzenie przenośne Drukarka Patrz page 8 W systemie Android lub ios. Połączenie bezpośrednie Patrz page 10 W systemie Android lub ios. Nie Urządzenie przenośne Drukarka Szczegółowe informacje na temat korzystania z oprogramowania RICOH Printer można znaleźć w Podręczniku użytkownika oprogramowania RICOH Printer znajdującym się na dysku CD-ROM lub dostępnym w oficjalnej witrynie internetowej firmy RICOH pod adresem: 2

5 2. Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi 6. Wybierz opcję [Konfiguracja i instalacja Wi-Fi] w menu instalacji. Komputer można połączyć z drukarką przez router Wi-Fi (bezprzewodowy punkt dostępu). Aby móc korzystać z drukarki za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, należy najpierw zainstalować sterownik drukarki i oprogramowanie RICOH Printer. W systemie Windows Instalowanie sterownika drukarki i oprogramowania RICOH Printer Należy przygotować następujące pozycje w celu przeprowadzenia instalacji. Dysk CD-ROM dostarczony razem z drukarką* Przewód USB * Jeśli komputer nie jest wyposażony w napęd CD-ROM, można pobrać program instalacyjny z oficjalnej witryny internetowej firmy RICOH pod adresem: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. 2. Połącz komputer z routerem Wi-Fi. 3. Naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania na drukarce. Wskaźnik zasilania zaświeci z kolorze niebieskim, a w drukarce zostanie włączona funkcja Wi-Fi. 4. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM w komputerze lub uruchom program instalacyjny pobrany z oficjalnej witryny internetowej firmy RICOH. Na ekranie zostanie wyświetlone menu instalacji. 7. Kliknij przycisk [Umowa licencyjna] i zapoznaj się z umową licencyjną. 8. Kliknij przycisk [Wyjdź], aby zamknąć okno umowy licencyjnej. 9. Jeśli zgadasz się z warunkami umowy licencyjnej, zaznacz pole wyboru [Zgadzam się na użycie sterownika drukarki firmy Ricoh] i kliknij przycisk [Dalej]. Trwa wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu, po czym zostanie wyświetlona lista znalezionych punktów. Bez zaakceptowania umowy licencyjnej nie można przejść do kolejnego kroku. 10. Wybierz punkt dostępu (router Wi-Fi podłączony z komputerem w kroku 2) i kliknij przycisk [Dalej]. 11. Wpisz hasło wymagane do połączenia z wybranym punktem dostępu i kliknij przycisk [Dalej]. 5. Połącz komputer z drukarką przy użyciu przewodu USB. Jeśli jest wyświetlone ustawienie [Indeks klucza], wybierz z listy rozwijanej opcję odpowiadającą nazwie SSID i wprowadzonemu hasłu. 3

6 12. Wybierz drukarkę z listy i kliknij przycisk [Dalej]. Informacje na temat połączenia Programowy AP można znaleźć na page 6 Bezpośrednie połączenie z komputerem. 3. Kliknij ikonę RICOH Printer na pulpicie. Aplikacja zostanie uruchomiona. Rozpocznie się instalacja. 13. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu kliknij przycisk [Zakończ]. 4. Kliknij opcję [Ustawianie]. Na komputerze zainstalowano sterownik drukarki i oprogramowanie RICOH Printer, a na pulpicie pojawiła się ikona RICOH Printer. Od teraz można drukować na drukarce pliki z komputera za pośrednictwem routera Wi-Fi, wybierając opcję Drukuj z menu Plik aplikacji lub użyć funkcji oprogramowania RICOH Printer. 5. Kliknij opcję [Wi-Fi]. Router Wi-Fi ustawiony podczas instalacji można zmienić w oprogramowaniu RICOH Printer. Szczegółowe informacje można znaleźć na page 4 Ustawienie punktu dostępu w oprogramowaniu RICOH Printer. Ustawienie punktu dostępu w oprogramowaniu RICOH Printer W oprogramowaniu RICOH Printer na komputerze można ustawić punkt dostępu (router Wi-Fi) do połączenia bezprzewodowego z drukarką. 6. Jeśli wyłączono ustawienie Wi-Fi, przełącz przełącznik [WLAN] w celu uaktywnienia funkcji Wi-Fi. Zainstaluj najpierw w komputerze oprogramowanie RICOH Printer. Szczegółowe informacje można znaleźć na page 3 Instalowanie sterownika drukarki i oprogramowania RICOH Printer. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. 2. Połącz komputer z drukarką przy użyciu przewodu USB, przez router Wi-Fi lub przy użyciu funkcji Soft-AP. Jeśli skonfigurowano ustawienie Wi-Fi, komputer można połączyć z drukarką przez router Wi-Fi. Uaktywnij połączenie Wi-Fi, naciskając i przytrzymując 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania na drukarce. Wskaźnik zasilania włączy się w kolorze niebieskim. Trwa wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu, po czym zostanie wyświetlona lista znalezionych punktów. Kliknij przycisk [Ręczne Wi-Fi], aby wskazać punkt dostępu, podając ręcznie nazwę SSID, metodę szyfrowania i hasło. Po ręcznym wskazaniu punktu dostępu kliknij przycisk [Połącz] w celu ustanowienia połączenia. 7. Kliknij punkt dostępu, którego chcesz używać. 4

7 8. Wpisz hasło wymagane do połączenia z wybranym punktem dostępu i kliknij przycisk [Połącz] Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM na pulpicie. 5. Kliknij dwukrotnie ikonę [Instaluj]. Program instalacyjny zostanie uruchomiony. Jeśli wyświetlone są opcje [ID klucza WEP], wybierz opcję odpowiadającą nazwie SSID i wprowadzonemu hasłu. Jeśli ustawienie zostało zmodyfikowane, po kliknięciu przycisku [Połącz] pojawi się ekran wprowadzania hasła autoryzacji. Wpisz hasło administratora (domyślne hasło to Hasło można ustawić w opcji [Zmodyfikuj hasło] w menu [Ustawianie]), a następnie kliknąć przycisk [Logowanie]. Uruchom ponownie drukarkę, aby zastosować zmienione ustawienia. Jeśli komputer połączono z drukarką przez router Wi-Fi, połączenie zostanie zakończone po zmianie punktu dostępu w drukarce. Połącz komputer z tym samym punktem dostępu, aby nawiązać połączenie z drukarką przez router Wi-Fi. Od teraz można drukować na drukarce pliki z komputera za pośrednictwem routera Wi-Fi, wybierając opcję Drukuj z menu Plik aplikacji lub użyć funkcji oprogramowania RICOH Printer. 6. Wykonaj instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. 7. Po ukończeniu instalacji otwórz w komputerze okno Preferencje systemowe, a następnie okno Drukarki i skanery. 8. Upewnij się, że połączona drukarka znajduje się na liście. Jeśli drukarki nie ma na liście, dodaj ją w następujący sposób. 1. Kliknij przycisk Kliknij opcję Domyślne. 3. Wybierz drukarkę i kliknij przycisk [Dodaj]. W systemie Mac OS Instalowanie sterownika drukarki i oprogramowania RICOH Printer Należy przygotować następujące pozycje w celu przeprowadzenia instalacji. Dysk CD-ROM dostarczony razem z drukarką Przewód USB * Jeśli komputer nie jest wyposażony w napęd CD-ROM, można pobrać program instalacyjny z oficjalnej witryny internetowej firmy RICOH pod adresem: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. 2. Połącz komputer z drukarką przy użyciu przewodu USB. 3. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM w komputerze. Jeśli komputer nie jest wyposażony w napęd CD-ROM, można pobrać program instalacyjny z następującej witryny, a następnie uruchomić ten program. Ustawienie punktu dostępu w oprogramowaniu RICOH Printer W oprogramowaniu RICOH Printer na komputerze można ustawić punkt dostępu (router Wi-Fi) do połączenia bezprzewodowego z drukarką. Zainstaluj najpierw w komputerze oprogramowanie RICOH Printer. Szczegółowe informacje można znaleźć na page 5 Instalowanie sterownika drukarki i oprogramowania RICOH Printer. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. 5

8 2. Połącz komputer z drukarką przy użyciu przewodu USB lub przez router Wi-Fi. Podczas pierwszej konfiguracji punktu dostępu drukarki komputer należy połączyć przewodem USB. Jeśli skonfigurowano ustawienie Wi-Fi, komputer można połączyć z drukarką przez router Wi-Fi. 3. Naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania na drukarce. Wskaźnik zasilania zaświeci z kolorze niebieskim, a w drukarce zostanie włączona funkcja Wi-Fi. 4. Uruchom oprogramowanie RICOH Printer na komputerze. 5. Kliknij opcję [Ustawianie]. 6. Kliknij opcję [Konfiguracja WiFi]. 7. Wybierz opcję [Szukaj WiFi] w menu [Konfiguracja WiFi]. Kliknij przycisk [Konfiguracja ręczna], aby wskazać punkt dostępu, podając ręcznie nazwę SSID, metodę szyfrowania i hasło. Po ręcznym wskazaniu punktu dostępu kliknij przycisk [Zastosuj] w celu ustanowienia połączenia. 8. Wybierz punkt dostępu z listy rozwijanej i kliknij przycisk [SSID]. 9. Wpisz hasło wymagane do połączenia z wybranym punktem dostępu i kliknij przycisk [Zastosuj]. Jeśli jest wyświetlone ustawienie [Indeks klucza], wybierz z listy rozwijanej opcję odpowiadającą nazwie SSID i wprowadzonemu hasłu. Jeśli ustawienie zostało zmodyfikowane, po kliknięciu przycisku [Zastosuj] pojawi się ekran wprowadzania hasła autoryzacji. 3. Bezpośrednie połączenie z komputerem Wpisz hasło administratora (domyślne hasło to Hasło można ustawić w opcji [Zmodyfikuj hasło] w menu [Ustawianie]), a następnie kliknąć przycisk [Logowanie]. Uruchom ponownie drukarkę, aby zastosować zmienione ustawienia. Jeśli komputer połączono z drukarką przez router Wi-Fi, połączenie zostanie zakończone po zmianie punktu dostępu w drukarce. Połącz komputer z tym samym punktem dostępu, aby nawiązać połączenie z drukarką przez router Wi-Fi. Od teraz można drukować na drukarce pliki z komputera za pośrednictwem routera Wi-Fi, wybierając opcję Drukuj z menu Plik aplikacji lub użyć funkcji oprogramowania RICOH Printer. Funkcja Programowy AP nie jest obsługiwana w systemie Mac OS. W systemie Windows Drukarka obsługuje funkcję Programowy AP, która zmienia ją w punkt dostępu (wirtualny router). Korzystając z funkcji Programowy AP, można bezpośrednio połączyć komputer z drukarką (bez użycia routera Wi-Fi). Włączenie funkcji Programowy AP przyciskiem zasilania na drukarce 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. 6

9 2. Naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania zaświeci z kolorze niebieskim, a w drukarce zostanie włączona funkcja Wi-Fi. 3. Naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania mignie dwukrotnie, a w drukarce zostanie włączona funkcja Programowy AP. 4. Umieść papier w drukarce. 5. Naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania. Zostaną wydrukowane ustawienia systemowe. 6. Sprawdź na stronie ustawień systemowych, czy funkcja Programowy AP jest włączona. W kategorii [Sieć bezprzewodowa] obok ustawienia [Programowy AP] jest wyświetlana opcja [Aktywna] lub [Nieaktywna]. Jeśli funkcja Programowy AP nie jest włączona, wykonaj ponownie czynności od punktu 1 w celu jej uaktywnienia. 7. Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej na pasku zadań komputera. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. 2. Połącz komputer z drukarką przy użyciu przewodu USB lub przez router Wi-Fi. Informacje na temat połączenia przez router Wi-Fi można znaleźć na page 3 Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi. 3. Kliknij ikonę RICOH Printer na pulpicie. Aplikacja zostanie uruchomiona. 4. Kliknij opcję [Ustawianie]. Trwa wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu, po czym zostanie wyświetlona lista znalezionych punktów. 8. Kliknij drukarkę na liście. 5. Kliknij opcję [Programowy AP]. 9. Wpisz hasło funkcji Programowy AP i kliknij przycisk [Połącz]. Hasło funkcji Soft AP można znaleźć w opcji [Passphrase] w obszarze [Soft AP] na stronie ustawień systemowych. Nazwę SSID i hasło funkcji Programowy AP można zmienić w oprogramowaniu RICOH Printer. Szczegółowe informacje można znaleźć na page 7 Włączenie funkcji Programowy AP w oprogramowaniu RICOH Printer. Aby wyłączyć funkcję Programowy AP, naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania mignie trzykrotnie, a funkcja zostanie wyłączona. Od teraz można drukować pliki z komputera za pośrednictwem sieci Wi-Fi, wybierając opcję Drukuj z menu Plik aplikacji lub użyć funkcji oprogramowania RICOH Printer. Włączenie funkcji Programowy AP w oprogramowaniu RICOH Printer Nazwa SSID i hasło drukarki są ustawiane domyślnie. Można zmienić nazwę SSID oraz hasło funkcji Programowy AP. Kliknij pole tekstowe opcji [SSID] i wprowadź nazwę SSID o długości od 1 do 32 znaków (można używać znaków ASCII alfabetu angielskiego). Kliknij pole tekstowe opcji [Hasło] i wprowadź hasło o długości od 8 do 63 znaków. Zainstaluj najpierw w komputerze oprogramowanie RICOH Printer. Szczegółowe informacje można znaleźć na page 3 Instalowanie sterownika drukarki i oprogramowania RICOH Printer. 7

10 6. Ustaw przełącznik w położeniu Otwórz, aby włączyć funkcję Programowy AP, a następnie kliknij przycisk [Zastosuj]. 7. Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej na pasku zadań komputera. Trwa wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu, po czym zostanie wyświetlona lista znalezionych punktów. 8. Kliknij drukarkę na liście. Jeśli ustawienie zostało zmodyfikowane, po kliknięciu przycisku [Zastosuj] pojawi się ekran wprowadzania hasła autoryzacji. Wpisz hasło administratora (domyślne hasło to Hasło można ustawić w opcji [Zmodyfikuj hasło] w menu [Ustawianie]), a następnie kliknąć przycisk [Logowanie]. Uruchom ponownie drukarkę, aby zastosować zmienione ustawienia. 9. Wpisz hasło funkcji Programowy AP i kliknij przycisk [Połącz]. Hasło funkcji Soft AP można znaleźć w opcji [Passphrase] w obszarze [Soft AP] na stronie ustawień systemowych. Od teraz można drukować pliki z komputera za pośrednictwem sieci Wi-Fi, wybierając opcję Drukuj z menu Plik aplikacji lub użyć funkcji oprogramowania RICOH Printer. 4. Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Jeśli skonfigurowano ustawienie Wi-Fi i ustanowiono połączenie między drukarką a urządzeniem przenośnym, należy wykonać procedurę od kroku 10 w celu zmiany używanego punktu dostępu. 1. Pobierz aplikację z oficjalnej witryny internetowej firmy RICOH pod adresem: gateway/ Urządzenie przenośne (jak np. smartfon, telefon iphone, tablet itd.) można połączyć z drukarką przez router Wi-Fi (bezprzewodowy punkt dostępu). Aby móc korzystać z drukarki, należy najpierw zainstalować w urządzeniu przenośnym aplikację RICOH Printer. Niektóre z ilustracji lub opisów zamieszczonych w niniejszym podręczniku mogą się różnić ze względu na ulepszenia i zmiany wprowadzone w aplikacji lub urządzeniu przenośnym. W systemie Android lub ios Ustawienie punktu dostępu w oprogramowaniu RICOH Printer Podczas pierwszej konfiguracji punktu dostępu (routera Wi-Fi) drukarki należy wykonać poniższą procedurę od kroku Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. 3. Naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania zaświeci z kolorze niebieskim, a w drukarce zostanie włączona funkcja Wi-Fi. 4. Naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania mignie dwukrotnie, a w drukarce zostanie włączona funkcja Programowy AP. 5. Umieść papier w drukarce. 6. Naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania. Zostaną wydrukowane ustawienia systemowe. 7. Sprawdź na stronie ustawień systemowych, czy funkcja Programowy AP jest włączona. 8

11 W kategorii [Sieć bezprzewodowa] obok ustawienia [Programowy AP] jest wyświetlana opcja [Aktywna] lub [Nieaktywna]. Jeśli funkcja Programowy AP nie jest włączona, wykonaj ponownie czynności od punktu 1 w celu jej uaktywnienia. 8. Włącz funkcję Wi-Fi w urządzeniu przenośnym. Trwa wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu, po czym zostanie wyświetlona lista znalezionych punktów. 9. Wybierz drukarkę z listy. 14. Jeśli wyłączono ustawienie Wi-Fi, przełącz przełącznik [WLAN] w celu uaktywnienia funkcji Wi-Fi. Trwa wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu, po czym zostanie wyświetlona lista znalezionych punktów. 10. Wpisz hasło funkcji Programowy AP i kliknij przycisk [Dołącz]. Hasło funkcji Soft AP można znaleźć w opcji [Passphrase] w obszarze [Soft AP] na stronie ustawień systemowych. 11. Dotknij ikony w urządzeniu przenośnym. Aplikacja uruchomi się i rozpocznie automatycznie wyszukiwanie dostępnych drukarek RICOH. Komunikat o błędzie zostanie wyświetlony w sytuacji nieudanego połączenia Wi-Fi lub gdy nie zostaną znalezione drukarki RICOH. Po kliknięciu przycisku [OK] będą ponownie wyszukiwane drukarki. Kliknij przycisk [Anuluj], aby anulować wyszukiwanie i skonfigurować ustawienia Wi-Fi. 12. Dotknij opcji [Ustawianie]. 13. Dotknij opcji [Wi-Fi]. 15. Dotknij punktu dostępu, którego chcesz używać. Kliknij przycisk [Ręczne Wi-Fi], aby wskazać punkt dostępu, podając ręcznie nazwę SSID, metodę szyfrowania i hasło. Po ręcznym wskazaniu punktu dostępu kliknij przycisk [Połącz] w celu ustanowienia połączenia. 16. Wpisz hasło wymagane do połączenia z wybranym punktem dostępu i dotknij przycisku [OK]. Jeśli jest wyświetlone ustawienie ID klucza, wybierz opcję odpowiadającą nazwie SSID i wprowadzonemu hasłu. Jeśli ustawienie zostało zmodyfikowane, po dotknięciu przycisku [OK] pojawi się ekran wprowadzania hasła autoryzacji. Wpisz hasło administratora (domyślne hasło to Hasło można ustawić w opcji [Zmodyfikuj hasło] w menu [Ustawianie]), a następnie dotknąć przycisku [OK]. Uruchom ponownie drukarkę, aby zastosować zmienione ustawienia. Jeśli urządzenie przenośne połączono z drukarką przez router Wi-Fi, połączenie zostanie zakończone po zmianie punktu dostępu w drukarce. Połącz urządzenie przenośne z tym samym punktem dostępu, aby nawiązać połączenie z drukarką przez router Wi-Fi. Jeśli ustanowiono połączenie, można używać drukarki przez router Wi-Fi. 5. Połączenie bezpośrednie z urządzeniem przenośnym Aby móc korzystać z drukarki, należy najpierw zainstalować w urządzeniu przenośnym aplikację RICOH Printer. Niektóre z ilustracji lub opisów zamieszczonych w niniejszym podręczniku mogą się różnić ze względu na ulepszenia i zmiany wprowadzone w aplikacji lub urządzeniu przenośnym. Drukarka obsługuje funkcję Programowy AP, która zmienia ją w punkt dostępu (wirtualny router). Korzystając z funkcji Programowy AP, można bezpośrednio połączyć urządzenie przenośne (smartfon, telefon iphone, tablet itd.) z drukarką (bez użycia routera Wi-Fi). 9

12 W systemie Android lub ios Włączenie funkcji Programowy AP przyciskiem zasilania na drukarce 1. Pobierz aplikację z oficjalnej witryny internetowej firmy RICOH pod adresem: gateway/ 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. 2. Naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania zaświeci z kolorze niebieskim, a w drukarce zostanie włączona funkcja Wi-Fi. 3. Naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania mignie dwukrotnie, a w drukarce zostanie włączona funkcja Programowy AP. 4. Umieść papier w drukarce. 5. Naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania. Zostaną wydrukowane ustawienia systemowe. 6. Sprawdź na stronie ustawień systemowych, czy funkcja Programowy AP jest włączona. W kategorii [Sieć bezprzewodowa] obok ustawienia [Programowy AP] jest wyświetlana opcja [Aktywna] lub [Nieaktywna]. Jeśli funkcja Programowy AP nie jest włączona, wykonaj ponownie czynności od punktu 1 w celu jej uaktywnienia. 7. Włącz funkcję Wi-Fi w urządzeniu przenośnym. Trwa wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu, po czym zostanie wyświetlona lista znalezionych punktów. 8. Wybierz drukarkę z listy. Włączenie funkcji Programowy AP w oprogramowaniu RICOH Printer 1. Połącz urządzenie przenośne z drukarką przez router Wi-Fi. Informacje na temat połączenia przez router Wi-Fi można znaleźć na page 5 Instalowanie sterownika drukarki i oprogramowania RICOH Printer. 2. Dotknij ikony w urządzeniu przenośnym. Aplikacja uruchomi się i rozpocznie automatycznie wyszukiwanie dostępnych drukarek RICOH. Komunikat o błędzie zostanie wyświetlony w sytuacji nieudanego połączenia Wi-Fi lub gdy nie zostaną znalezione drukarki RICOH. Po kliknięciu przycisku [OK] będą ponownie wyszukiwane drukarki. Kliknij przycisk [Anuluj], aby anulować wyszukiwanie i skonfigurować ustawienia funkcji Programowy AP. 3. Dotknij opcji [Ustawianie]. 4. Dotknij opcji [Programowy AP]. Nazwa SSID i hasło drukarki są ustawiane domyślnie. Można zmienić nazwę SSID oraz hasło funkcji Programowy AP. Dotknij ustawienia [SSID] i wprowadź nazwę SSID o długości od 1 do 32 znaków (można używać znaków ASCII alfabetu angielskiego). Dotknij ustawienia [Hasło] i wprowadź hasło o długości od 8 do 63 znaków. 5. Zmień położenie przełącznika [Programowy AP], aby włączyć funkcję Programowy AP. 9. Wpisz hasło funkcji Programowy AP i kliknij przycisk [Dołącz]. Hasło funkcji Soft AP można znaleźć w opcji [Passphrase] w obszarze [Soft AP] na stronie ustawień systemowych. Nazwę SSID i hasło funkcji Programowy AP można zmienić w oprogramowaniu RICOH Printer. Szczegółowe informacje można znaleźć na page 10 Włączenie funkcji Programowy AP w oprogramowaniu RICOH Printer. Aby wyłączyć funkcję Programowy AP, naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę lub dłużej przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania mignie trzykrotnie, a funkcja zostanie wyłączona. Jeśli ustanowiono połączenie, można używać drukarki przez sieć Wi-Fi. 6. Dotknij opcji [Gotowe]. Jeśli ustawienie zostało zmodyfikowane, po dotknięciu przycisku [Gotowe] pojawi się ekran wprowadzania hasła autoryzacji. Wpisz hasło administratora (domyślne hasło to Hasło można ustawić w opcji [Zmodyfikuj hasło] w menu [Ustawianie]), a następnie dotknąć przycisku [OK]. Uruchom ponownie drukarkę, aby zastosować zmienione ustawienia. 7. Włącz funkcję Wi-Fi w urządzeniu przenośnym. Trwa wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu, po czym zostanie wyświetlona lista znalezionych punktów. 8. Wybierz drukarkę z listy. 9. Wpisz hasło funkcji Programowy AP i kliknij przycisk [Dołącz]. Jeśli ustanowiono połączenie, można używać drukarki przez sieć Wi-Fi. 10

13 6. Dodatek Rozwiązywanie problemów Gdzie można znaleźć instrukcje dotyczące obsługi oprogramowania RICOH Printer? Ekran urządzenia przenośnego: Kliknij przycisk [OK] na ekranie, aby ponownie nawiązać połączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub przycisk [Anuluj], aby skonfigurować ustawienia Wi-Fi w oprogramowaniu RICOH Printer. Podręcznik użytkownika oprogramowania RICOH Printer znajduje się na dostarczonym dysku CD-ROM lub jest dostępny w oficjalnej witrynie internetowej firmy RICOH pod adresem: Nie można nawiązać połączenia z drukarką przez sieć Wi-Fi. Oprogramowanie RICOH Printer wyświetli komunikat o błędzie, gdy nie można nawiązać połączenia Wi-Fi z drukarką. Ekran komputera: Kliknij opcję [Rozwiązywanie problemów z połączeniem Wi-Fi] na ekranie i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby rozwiązać problem z połączeniem. Informacje na temat konfigurowania ustawień Wi-Fi w oprogramowaniu RICOH Printer można znaleźć na page 3 Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi lub page 6 Bezpośrednie połączenie z komputerem. Informacje na temat konfigurowania ustawień Wi-Fi w oprogramowaniu RICOH Printer można znaleźć na page 8 Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi lub page 9 Połączenie bezpośrednie z urządzeniem przenośnym. Wymagania systemowe Obsługiwane systemy operacyjne: Wersja systemu Windows oprogramowania RICOH Printer: Windows Vista Home SP1 lub nowszy (32/64-bitowy) Windows Vista Business SP1 lub nowszy (32/64-bitowy) Windows Vista Enterprise SP1 lub nowszy (32/64-bitowy) Windows Vista Ultimate SP1 lub nowszy (32/64-bitowy) Windows 7 Home Premium SP1 lub nowszy (32/64-bitowy) Windows 7 Professional SP1 lub nowszy (32/64-bitowy) Windows 7 Enterprise SP1 lub nowszy (32/64-bitowy) Windows 7 Ultimate SP1 lub nowszy (32/64-bitowy) Windows 8 (32/64-bitowy) Windows 8 Pro (32/64-bitowy) Windows 8 Enterprise (32/64-bitowy) Windows 8.1 (32/64-bitowy) Windows 8.1 Pro (32/64-bitowy) Windows 8.1 Enterprise (32/64-bitowy) Windows 10 Home (32/64-bitowy) Windows 10 Pro (32/64-bitowy) Windows 10 Enterprise (32/64-bitowy) Windows 10 Education (32/64-bitowy) Windows Server 2003 (32/64-bitowy) Windows Server 2003 R2 (32/64-bitowy) Windows Server 2008 (32/64-bitowy) Windows Server 2008 R2 (32/64-bitowy) Windows Server 2012 (32/64-bitowy) Windows Server 2012 R2 (32/64-bitowy) Wersja systemu Mac oprogramowania RICOH Printer: Mac OS X (10.8/10.9/10.10/10.11) Wersja systemu Android oprogramowania RICOH Printer: Android OS 4.0 do 6.0 Wersja systemu ios oprogramowania RICOH Printer: ios do 9.x 11

14 Wersja systemu Linuks oprogramowania RICOH Printer: Ubuntu 10.4 (x86/x64) Ubuntu (x86/x64) Red Hat Enterprise Linux 5 (x86/x64) Red Hat Enterprise Linux 6 (x86/x64) OpenSUSE 13.0 (x86/x64) SUSE Enterprise 11 (x86/x64) Pamięć wewnętrzna: 128 MB lub więcej (komputer PC) 256 MB lub więcej (urządzenie przenośne) Wolna pamięć: 200 MB lub więcej (komputer PC) 400 MB lub więcej (urządzenie przenośne) Znaki handlowe Android jest znakiem handlowym firmy Google Inc. IOS jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Jego użycie wymaga uzyskania licencji. Linux jest zastrzeżonym znakiem handlowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Mac OS jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows, Windows Server i Windows Vista są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach. Red Hat i Red Hat Enterprise Linux są znakami handlowymi firmy Red Hat, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. SUSE jest znakiem handlowym firmy SUSE Linux AG. SUSE i opensuse są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Novell, Inc. Ubuntu i Canonical są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Canonical Ltd. Innych nazw produktów użyto w niniejszym podręczniku wyłącznie do celów orientacyjnych; mogą one być znakami handlowymi właściwych firm. Nie rościmy sobie żadnych praw odnośnie tych znaków. Wszystkie zrzuty ekranu produktu Microsoft przedrukowano za zgodą firmy Microsoft Corporation. PL PL M

15 2016

16 M

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji 1. Ustawienie urządzenia 1 2. Instalowanie oprogramowania 2 3. Ustawienia FAKSU 3 Ustawienia skanowania Arkusz panela operatorskiego 1 2 1. Ustawienie urządzenia 24 cm (9.5 inches)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. AirPrint

Podręcznik użytkownika. AirPrint Podręcznik użytkownika AirPrint WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11

INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11 20170726_TOKR_V_1.0 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 2. Systemy operacyjne 3 3. Instalacja oprogramowania 3 4. Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Ustawienie urządzenia 1 Instalowanie oprogramowania 2 Status kontrolki LED Jak zakupić materiały eksploatacyjne? 1 2 1. Ustawienie urządzenia 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik AirPrint. Informacje o funkcji AirPrint. Procedura konfiguracji. Drukowanie. Appendix

Podręcznik AirPrint. Informacje o funkcji AirPrint. Procedura konfiguracji. Drukowanie. Appendix Podręcznik AirPrint Informacje o funkcji AirPrint Procedura konfiguracji Drukowanie Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia... 2 1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aplikacji R-Quick

Instrukcja aplikacji R-Quick Instrukcja aplikacji R-Quick Spis treści WYMAGANIA INSTALACYJNE ŚRODOWISKA ADOBE AIR I APLIKACJI R-QUICK... 2 INSTALACJA RĘCZNA ŚRODOWISKA AIR WINDOWS... 3 INSTALACJA RĘCZNA APLIKACJI R-Quick... 6 AUTOMATYCZNY

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik połączenia (dla aparatu COOLPIX)

Przewodnik połączenia (dla aparatu COOLPIX) Przewodnik połączenia (dla aparatu COOLPIX) W niniejszym dokumencie została opisana procedura korzystania z aplikacji SnapBridge (wersja 2.5) w celu nawiązania połączenia bezprzewodowego pomiędzy obsługiwanym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definicje dotyczące znaków

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Definicje znaków informacyjnych W tym Podręczniku

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL Instrukcja instalacji oprogramowania NPD4758-00 PL Instalacja oprogramowania Uwaga dotycząca połączenia USB: Nie podłączaj kabla USB dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja Virtual PC

Laboratorium - Instalacja Virtual PC 5.0 5.4.1.4 Laboratorium - Instalacja Virtual PC Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zainstalujesz i skonfigurujesz Tryb XP w Windows 7. Następnie uruchomisz podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard.

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard. RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Podręcznik uruchomienia Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Dokument należy zachować, gdyż może być

Bardziej szczegółowo

Livebox konfiguracja drukarki

Livebox konfiguracja drukarki Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki Windows XP Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0 Krok 1 Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji

Przewodnik konfiguracji Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie bezprzewodowe Przygotowania do połączenia Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Omówienie procesu instalowania 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista 5.0 6.8.3.9 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę instalacyjną z systemem Windows Vista do napędu DVD ROM lub podłącz pamięć flash USB do portu USB.

Włóż płytę instalacyjną z systemem Windows Vista do napędu DVD ROM lub podłącz pamięć flash USB do portu USB. 5.0 5.2.1.6 Laboratorium - Instalacja systemu Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium będziesz instalował system Windows Vista Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Tiny USB zgodna ze standardem 11ac

Bezprzewodowa karta sieciowa Tiny USB zgodna ze standardem 11ac Bezprzewodowa karta sieciowa Tiny USB zgodna ze standardem 11ac Instalacja sterownika Podręcznik szybkiej instalacji DN-70566-1 Aby zainstalować nową kartę USB sieci bezprzewodowej, należy postępować zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Łączenie z serwerami Fiery servers. Łączenie z serwerem Fiery server przy pierwszym użyciu

Fiery Remote Scan. Łączenie z serwerami Fiery servers. Łączenie z serwerem Fiery server przy pierwszym użyciu Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Instalacja systemu Windows XP

Laboratorium Instalacja systemu Windows XP 5.0 5.2.1.7 Laboratorium Instalacja systemu Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja systemu Windows 7

Laboratorium - Instalacja systemu Windows 7 5.0 5.2.1.5 Laboratorium - Instalacja systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium będziesz instalował system operacyjny Windows 7. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo