Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej"

Transkrypt

1 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania bezpośredniego połączenia z urządzeniem obsługującym sieć bezprzewodową LAN (np. komputer przenośny). W tym podręczniku opisano konfigurację sieci bezprzewodowej LAN w trybie infrastruktury. Tryb infrastruktura Zakończono ustawianie. Do skonfigurowania. Komputer Punkt dostępu sieci bezprzewodowej LAN (router) Urządzenie Szczegółowe informacje o konfigurowaniu trybu ad-hoc znajdują się w Podręczniku użytkownika. Aby połączyć się bezpośrednio z urządzeniem obsługującym sieć bezprzewodową LAN, np. komputerem przenośnym, należy skonfigurować ustawienia ręcznie. W przypadku połączenia bezpośredniego zabezpieczenia są słabsze, a procedura połączenia bardziej skomplikowana, dlatego zaleca się nawiązywanie połączenia za pośrednictwem punktu dostępu, np. routera sieci bezprzewodowej LAN. 1

2 CHV Sprawdzanie środowiska sieci bezprzewodowej Sprawdź, które ustawienia sieci bezprzewodowej LAN należy skonfigurować za pomocą poniższego wykresu: Sposób połączenia może się różnić w zależności od specyfikacji wykorzystywanego punktu dostępu sieci bezprzewodowej. Patrz ręczny punkt dostępu. Upewnij się, że punkt dostępu jest podłączony do sieci. Czy urządzenie obsługuje połączenia WPS? Tak Czy urządzenie ma przycisk WPS? *1 WPS Tak Nie Nie Ręczna konfiguracja SP 200Nw/201Nw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 9 w części Ręczna konfiguracja ustawień bezprzewodowej sieci LAN. SP 203SFNw/204SFNw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach 9 i 15 w części Ręczna konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej LAN. PIN SP 200Nw/201Nw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 7 w części Nawiązywanie połączenia za pomocą kodu PIN. SP 203SFNw/204SFNw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 13 w części Nawiązywanie połączenia za pomocą kodu PIN. PBC SP 200Nw/201Nw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 6 w części Nawiązywanie połączenia za pomocą metody PBC. SP 203SFNw/204SFNw Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 12 w części Nawiązywanie połączenia za pomocą metody PBC. *1 Nazwa przycisku może być różna zależnie od wykorzystywanego urządzenia. Jeśli nie można znaleźć przycisku WPS, zapoznaj się z informacjami w instrukcji obsługi punktu dostępu sieci bezprzewodowej. uu Zabezpieczenia połączenia WPS W połączeniu WPS optymalne zabezpieczenia połączenia między urządzeniami konfigurowane są automatycznie. *Ustawienia zabezpieczeń zależą od środowiska połączenia. W związku z tym, że nie można przyjąć, że jest skonfigurowane ustawienie zabezpieczeń jest najbardziej bezpieczne. 2

3 2. Przed konfiguracją ustawień sieci bezprzewodowej LAN Sprawdzanie punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN Te informacje są wymagane w przypadku konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej LAN. Nie można ich wyświetlić za pomocą urządzenia. Sprawdzanie identyfikatora SSID i hasła (klucz/hasło WEP) Przed konfiguracją ustawień sieci bezprzewodowej LAN sprawdź identyfikator SSID i hasło. Identyfikator SSID i hasło do punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN mogą być nadrukowane na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikatora SSID i hasła można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu. Konfiguracja/sprawdzanie ustawień w urządzeniu Przed konfiguracją ustawień sieci bezprzewodowej LAN wydrukuj listę ustawień sieciowych, aby uzyskać informacje wymagane do konfiguracji. Drukowanie listy ustawień sieciowych Wydruk listy ustawień sieciowych może potrwać do dwóch minut. SP 200Nw/201Nw 1. Przytrzymaj do dołu przycisk [Start]. Przycisk należy przytrzymać wciśnięty przez dwie sekundy. CTT175 3

4 SP 203SFNw/204SFNw 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika]. CTT Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Drukuj listę/raport], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 3. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Lista ust.sieciowych], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Uzyskiwanie informacji o sieci bezprzewodowej LAN z listy ustawień sieciowych Do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej LAN są wymagane następujące informacje: Interfejs sieciowy Jeśli w pozycji Interfejs sieciowy jest wybrane ustawienie Ethernet, zmień je na ustawienie Bezprzewod. sieć LAN. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany typu sieci LAN znajdują się w części Problemy z połączeniem w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów. Stan Wi-Fi Jeśli w pozycji Stan Wi-Fi jest wyświetlana wartość Połączono, zresetuj ustawienia sieciowe. Szczegółowe informacje dotyczące resetowania ustawień sieciowych znajdują się w części Połączenie powiodło się, ale nie można korzystać z bezprzewodowej sieci LAN w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów. Tryb komunikacji Sprawdź, czy w pozycji Tryb komunikacji jest wybrane ustawienie Tryb infrastruktury. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji trybu komunikacji znajdują się w części Problemy z połączeniem w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów. Kod PIN Adres IP *1 Informacje o zmianie adresu IP na liście ustawień sieciowych można znaleźć w części Połączenie powiodło się, ale nie można korzystać z bezprzewodowej sieci LAN w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów. Adres MAC *1 *1 Sprawdź informacje wyświetlane w pozycji Stan Wi-Fi. 4

5 3. Instalacja sterownika Procedura konfiguracji ustawień bezprzewodowej sieci LAN różni się w przypadku konfiguracji ręcznej oraz konfiguracji za pomocą przycisku WPS. Ręczna konfiguracja ustawień sieć bezprzewodowej LAN Aby ręcznie skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej poprzez Smart Organizing Monitor, najpierw należy zainstalować Smart Organizing Monitor poprzez połączenie USB. Zainstaluj sterownik za pomocą przycisku [Szybka instalacja USB]. Konfiguracja ustawień sieć bezprzewodowej LAN za pomocą przycisku WPS Aby nawiązać połączenie z sieć bezprzewodową LAN za pomocą przycisku WPS, najpierw skonfiguruj ustawienia sieć bezprzewodowej LAN, a następnie zainstaluj sterownik. Zainstaluj sterownik za pomocą przycisku [Szybka instalacja sieciowa (DHCP)] lub [Szybka instalacja sieciowa (stałe IP)]. Szczegóły dotyczące instalacji sterownika znajdują się w Podręczniku instalacji oprogramowania. 5

6 4. Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN (SP 200Nw/201Nw) Nawiązywanie połączenia za pomocą metody PBC W punktach od 4 do 7 skonfiguruj każde ustawienie w ciągu 120 s. W przypadku przekroczenia tego czasu skonfigurowane ustawienia zostaną anulowane i będzie konieczna ich ponowna konfiguracja od punktu Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Uruchom urządzenie. Przejdź do następnego punktu, gdy wskaźnik zasilania mignie trzykrotnie. 4. Przytrzymaj przycisk [Reset zadania]. CTT216 Przytrzymanie przycisku przez dwie sekundy lub dłużej powoduje zapalenie wskaźnika zasilania. 5. Naciśnij przycisk [Start]. CTT218 Kontrolka ostrzegawcza zaczyna migać. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 5 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz punkty 4 i 5. 6

7 6. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu. WPS CHV Naciśnij przycisk [Start]. CTT Korzystając z raportu o stanie Wi-Fi, można sprawdzić, czy nawiązywanie połączenia zakończyło się powodzeniem czy niepowodzeniem. Jeśli opcja [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] jest ustawiona na [Wł.], drukowany jest raport potwierdzający zakończenie konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość OK, połączenie powiodło się. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość Nie udało się, spróbuj skonfigurować ponownie ustawienia od punktu 4. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Nawiązywanie połączenia za pomocą kodu PIN W punktach od 5 do 8 skonfiguruj każde ustawienie w ciągu 120 s. W przypadku przekroczenia tego czasu skonfigurowane ustawienia zostaną anulowane i będzie konieczna ich ponowna konfiguracja od punktu Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Otwórz na komputerze ekran konfiguracji kodu PIN dla routera sieci bezprzewodowej LAN lub punktu dostępu. 7

8 3. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Uruchom urządzenie. Przejdź do następnego punktu, gdy wskaźnik zasilania mignie trzykrotnie. 5. Przytrzymaj przycisk [Reset zadania]. CTT216 Przytrzymanie przycisku przez dwie sekundy lub dłużej powoduje zapalenie wskaźnika zasilania. 6. Wpisz kod PIN urządzenia na stronie internetowej punktu dostępu. Wpisz kod PIN uzyskany z listy ustawień sieciowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. 7. Naciśnij przycisk [Start]. CTT218 Kontrolka ostrzegawcza zaczyna migać. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 7 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz kroki 5 i 7. 8

9 8. Wykonaj WPD (system PIN) ze strony internetowej punktu dostępu. 9. Korzystając z raportu o stanie Wi-Fi, można sprawdzić, czy nawiązywanie połączenia zakończyło się powodzeniem czy niepowodzeniem. Jeśli opcja [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] jest ustawiona na [Wł.], drukowany jest raport potwierdzający zakończenie konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość OK, połączenie powiodło się. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość Nie udało się, spróbuj skonfigurować ponownie ustawienia od punktu 5. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Ręczna konfiguracja ustawień sieć bezprzewodowej LAN Jeśli nie można ustalić ustawień używanego punktu dostępu lub punkt dostępu nie obsługuje WPS, skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej ręcznie. Sprawdź identyfikator SSID i hasło (klucz/hasło WEP) zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi używanego punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN. Ustal metodę ochrony stosowaną przez używany punkt dostępu. Jeśli nie masz pewności, która metoda ochrony jest obsługiwana przez używany punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN, zapoznaj się z informacjami w instrukcji obsługi punktu dostępu. 1. Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. CTT Uruchom urządzenie. 4. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 5. Kliknij polecenie [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 6. Kliknij polecenie [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 7. Jeśli urządzenie którego używasz nie jest wybrane, kliknij [Wybierz urządzenie...], a następnie wybierz model urządzenia. 8. Kliknij przycisk [OK]. 9. Na karcie [Narzędzia użytkownika], kliknij [Konfiguracja drukarki]. 10. Na karcie [Wi-Fi] wybierz dla ustawienia [Tryb komunikacji:] opcję [Tryb infrastruktury]. 9

10 11. Wprowadź w pozycji [SSID:] identyfikator SSID punktu dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania identyfikatora SSID można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. Można użyć znaków ASCII 0x20-0x7e (32 znaki). 12. Wybierz opcję [Metoda ochrony:]. Ustal metodę ochrony stosowaną przez używany punkt dostępu. 13. Określ odpowiednie ustawienia w obszarze [Ustawienia WEP/WPA/WPA2]. Maksymalna liczba znaków, które można wprowadzić w obszarze [Klucz WEP / Hasło (PSK):], zależy od ustawień [Długość klucza:] i [Format klucza:]. Określ ustawienia zgodnie z następującą tabelą: CTT Metoda ochrony 2. Długość klucza 3. Format klucza Otwórz system - brak * Otwórz system - WEP 64 bity ASCII 5 znaków Szesnastkowy 10 znaków 128 bitów ASCII 13 znaków Szesnastkowy 26 znaków Współdzielony klucz - WEP 64 bity ASCII 5 znaków Szesnastkowy 10 znaków 128 bitów ASCII 13 znaków Szesnastkowy 26 znaków WPA2-PSK - AES *2 - ASCII 8 63 znaki WPA/WPA2 Różny tryb *2 - ASCII 8 63 znaki 4. Klucz/hasło WEP (maks. liczba znaków) *1 Nie można skonfigurować długości i formatu klucza ani klucza/hasła WEP. *2 Nie można skonfigurować długości klucza. 14. W pozycji [Klucz WEP / hasło (PSK):] wpisz hasło punktu dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania hasła można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. 10

11 15. Jeśli konieczne jest skonfigurowanie adresu IPv4, kliknij opcję [Konfiguracja IPv4]. Adres IPv6 można skonfigurować tylko za pomocą programu Web Image Monitor. Więcej informacji o konfiguracji adresu IPv6 można znaleźć w Podręczniku użytkownika. 16. Kliknij przycisk [OK]. Po zmianie ustawienia następuje automatycznie ponowne uruchomienie urządzenia. 17. Korzystając z raportu o stanie Wi-Fi, można sprawdzić, czy nawiązywanie połączenia zakończyło się powodzeniem czy niepowodzeniem. Jeśli opcja [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] jest ustawiona na [Wł.], drukowany jest raport potwierdzający zakończenie konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość OK, połączenie powiodło się. Jeśli w pozycji Połączenie jest wskazywana wartość Nie udało się, spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. W przypadku konfiguracji metody [Otwórz system - WEP] pomimo wprowadzenia nieprawidłowego klucza WEP będzie wskazywane pomyślne nawiązanie połączenia, ale nawiązywanie połączenia zakończy się niepowodzeniem. W takim przypadku wprowadź prawidłowy klucz WEP. 11

12 5. Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN (SP 203SFNw/204SFNw) Nawiązywanie połączenia za pomocą metody PBC Jeśli punkt dostępu nie może być wykryty w ciągu 120 sekund, sesja wygasa. 1. Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Uruchom urządzenie. 4. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika]. CTT Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia sieciowe], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 6. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać [Połączenie Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [Tryb infrastruktury], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 8 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz punkty 4, 5, 6, 7 i Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [WPS (PBC)], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 12

13 10. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu. WPS CHV607 Po nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat Połącz.powiodło się. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, pojawi się komunikat Połącz.nie udało się. W takim przypadku spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Jeśli opcja [Raport stanu Wi-Fi] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN jest drukowany raport potwierdzający. Nawiązywanie połączenia za pomocą kodu PIN Jeśli punkt dostępu nie może być wykryty w ciągu 120 sekund, sesja wygasa. 1. Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Otwórz na komputerze ekran konfiguracji kodu PIN dla routera sieci bezprzewodowej LAN lub punktu dostępu. 3. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Uruchom urządzenie. 13

14 5. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika]. CTT Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia sieciowe], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Połączenie Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 9. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [Tryb infrastruktury], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 9 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz punkty 5, 6, 7, 8 i Wpisz kod PIN urządzenia na stronie internetowej punktu dostępu. Wpisz kod PIN uzyskany z listy ustawień sieciowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. 11. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [WPS (PIN)], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 12. Wykonaj WPD (system PIN) ze strony internetowej punktu dostępu. Po nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat Połącz.powiodło się. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, pojawi się komunikat Połącz.nie udało się. W takim przypadku spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Jeśli opcja [Raport stanu Wi-Fi] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN jest drukowany raport potwierdzający. 14

15 Ręczna konfiguracja ustawień sieć bezprzewodowej LAN Jeśli nie można ustalić ustawień używanego punktu dostępu lub punkt dostępu nie obsługuje WPS, skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej ręcznie. Sprawdź identyfikator SSID i hasło (klucz/hasło WEP) zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi używanego punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN. Ustal metodę ochrony stosowaną przez używany punkt dostępu. Jeśli nie masz pewności, która metoda ochrony jest obsługiwana przez używany punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN, zapoznaj się z informacjami w instrukcji obsługi punktu dostępu. Wyszukiwanie identyfikatora SSID 1. Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Uruchom urządzenie. 4. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika]. CTT Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia sieciowe], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 6. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Połączenie Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [Tryb infrastruktury], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 8 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz punkty 4, 5, 6, 7 i Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Wyszukaj SSID], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 10. Naciśnij przycisk [ ] lub ], aby wybrać identyfikator SSID, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania identyfikatora SSID można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. 15

16 11. Wpisz hasło (klucz/hasło WEP) punktu dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania hasła można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. Jeśli ustawiono metodę ochrony Otwórz system - brak, nie trzeba wpisywać hasła. 12. Naciśnij przycisk [OK]. Po nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat Połącz.powiodło się. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, pojawi się komunikat Połącz.nie udało się. W takim przypadku spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Jeśli opcja [Raport stanu Wi-Fi] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN jest drukowany raport potwierdzający. Wprowadzanie identyfikatora SSID Jeśli nie można znaleźć punktu dostępu w części Wyszukiwanie identyfikatora SSID, skonfiguruj identyfikator SSID zgodnie z poniższą procedurą. W przypadku ręcznej konfiguracji ustawień można również użyć programu Smart Organizing Monitor. Ułatwia to wpisywanie znaków, których wpisywanie z poziomu panelu operacyjnego jest utrudnione. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji ustawień można znaleźć w części Ręczna konfiguracja ustawień bezprzewodowej sieci LAN w rozdziale 4 Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN (SP 200Nw/201Nw). 1. Uruchom punkt dostępu do sieci bezprzewodowej LAN. 2. Uruchom urządzenie. 3. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. CTT Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika]. 5. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia sieciowe], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 6. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Ustawienia Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Połączenie Wi-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję [Tryb infrastruktury], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb ad-hoc, zostanie ono ponownie uruchomione po punkcie 8 i przełączy się w tryb infrastruktury. W takim przypadku powtórz punkty 4, 5, 6, 7 i Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać pozycję [Wpisz SSID], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 16

17 10. Wpisz identyfikator SSID punktu dostępu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania identyfikatora SSID można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. Przytrzymaj przycisk [ ], aby usunąć znak. Naciśnij przycisk [ ], aby cofnąć kursor. Naciśnij przycisk [ ], aby przesunąć kursor do przodu. Można użyć znaków ASCII 0x20-0x7e (32 znaki). 11. Wybierz metodę ochrony. Jeśli wybrano metodę [Otwórz system - brak], przejdź do punktu Naciśnij przycisk [OK]. Jeśli wybrano metodę [WPA2-PSK - AES] lub [WPA/WPA2 Różny tryb], przejdź do punktu Wybierz długość klucza, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 14. Wybierz format klucza, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Maksymalna liczba znaków, które można wpisać w polu hasła, zależy od ustawień [Długość klucza] i [Format klucza]. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji tych ustawień można znaleźć w części Ręczna konfiguracja ustawień bezprzewodowej sieci LAN w rozdziale 4 Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN (SP 200Nw/201Nw). 15. Wpisz hasło (klucz/hasło WEP) punktu dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania hasła można znaleźć w rozdziale 2 Przed konfiguracją ustawień bezprzewodowej sieci LAN. 16. Naciśnij przycisk [OK]. Po nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat Połącz. powiodło się. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, pojawi się komunikat Połącz.nie udało się. W takim przypadku spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, sprawdź informacje w rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Jeśli opcja [Raport stanu Wi-Fi] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN jest drukowany raport potwierdzający. W przypadku konfiguracji metody [Otwórz system - WEP] pomimo wprowadzenia nieprawidłowego klucza WEP będzie wskazywane pomyślne nawiązanie połączenia, ale nawiązywanie połączenia zakończy się niepowodzeniem. W takim przypadku wprowadź prawidłowy klucz WEP. 17

18 6. Rozwiązywanie problemów Problemy z połączeniem Jeśli wystąpią problemy również po ponownym skonfigurowaniu ustawień połączenia, sprawdź co następuje: nnczy prawidłowo skonfigurowano punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN? Upewnij się, że funkcja WPS nie jest ustawiony na nieaktywne lub Wyłączone Zależnie od ustawień, inne funkcje mogą zakłócać funkcję WPS. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN. nn Czy punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN jest umieszczony w miejscu, w którym może odbierać fale radiowe? Obszar, w którym możliwy jest odbiór fal radiowych zależy od konstrukcji budynku. Jeśli urządzenie jest umiejscowione z dala od punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN, należy ustawić je bliżej. Następnie podłącz urządzenie do urządzeń. nnczy naciśnięty przycisk to przycisk WPS? Przycisk WPS ma różne nazwy. Czas naciśnięcia lub przytrzymania jest różny w zależności od używanego punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN. Szczegółowe informacje dotyczące przycisku, który należy nacisnąć i przytrzymać przez określony okres czasu, można znaleźć w instrukcji obsługi. nnczy skonfigurowano kod PIN? Skonfiguruj poprawnie kod PIN zgodnie z instrukcjami obsługi punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN. Sprawdź kod PIN, gdy jest wyświetlony lub wydrukowany nnczy ustawiono typ sieci LAN [Ethernet]? Ustaw typ sieci LAN na [Sieć bezprzewodowa]. SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) [Ustawienia interfejsu] [Typ LAN] [Bezprzewodowa sieć] SP 203SFNw/204SFNw (panel operacyjny) Przycisk [Narzędzia użytkownika] [Ustawienia sieciowe] [Typ LAN] [Bezprzewodowa sieć] nnczy kabel Ethernet jest podłączony? Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla Ethernet, aktywne jest połączenie Ethernet. Aby korzystać z sieci bezprzewodowej, odłącz kabel Ethernet od komputera. nnczy ustawiono tryb komunikacji [Tryb Ad-Hoc]? Ustaw tryb komunikacji na [Tryb infrastruktury]. SP 200Nw/201Nw (panel operacyjny) Przytrzymaj przycisk [Reset zadania] przycisk [Start] SP 203SFNw/204SFNw (panel operacyjny) Przycisk [Narzędzia użytkownika] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Wi-Fi] [Połączenie Wi-Fi] [Tryb infrastruktury] nn Czy wpisano prawidłowe identyfikator SSID i hasło? Należy upewnić się, że wartości te zostały wprowadzone poprawnie. W identyfikatorze SSID i haśle jest rozróżniana wielkość liter. 18

19 Połączenie powiodło się, ale nie można używać bezprzewodowej sieci LAN Jeśli połączenie zostało nawiązane, ale nie mozna uzyć sieci bezprzewodowej, należy sprawdzić: nnupewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do komputera. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla Ethernet, aktywne jest połączenie Ethernet. Aby korzystać z sieci bezprzewodowej, odłącz kabel Ethernet od komputera. nnpołączenie nie działa ze względu na słabe warunki do odbioru fal radiowych. Jeśli w pobliżu działa inna sieć bezprzewodowa, nawiązanie połączenia bezprzewodowego może się nie udać. Odczekaj chwilę, a następnie połącz się z siecią ponownie. nnnie można wydrukować raportu o stanie sieci Wi-Fi. Wybierz dla ustawienia raportu o stanie sieci W-Fi opcję [Wł.]. SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) Karta [Narzędzia użytkownika] [Konfiguracja drukarki] karta[wi-fi] [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] [Wł.] SP 203SFNw/204SFNw (panel operacyjny) Przycisk [Narzędzia użytkownika] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Wi-Fi] [Raport stanu Wi-Fi] [Wł.] nnnie można ponownie nawiązać połączenia, które zostało już nawiązane. Aby skonfigurować ponownie ustawienia bezprzewodowej sieci LAN, należy najpierw zresetować ustawienia sieciowe. SP 200Nw/201Nw 1. Przytrzymując przycisk [Job Reset], włącz zasilanie urządzenia. SP 203SFNw/204SFNw 1. Przytrzymując przycisk [Stop/Clear] na panelu operacyjnym, włącz zasilanie urządzenia. Przytrzymanie przycisku przez 5 sekund. Przycisk przytrzymaj aż zaświeci wskaźnik Alert. Po zakończeniu procedury resetowania urządzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione. nnczy adres IP jest poprawnie skonfigurowany? Upewnij się, że ustawienia adresu IP są prawidłowo skonfigurowane. Konfiguracja adresu IPv4 do połączenia sieci bezprzewodowej LAN SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) Karta [Narzędzia użytkownika] [Konfiguracja drukarki] karta [Wi-Fi] [Konfiguracja IPv4] SP 203SFNw/204SFNw (panel operacyjny) Przycisk [Narzędzia użytkownika] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Wi-Fi] [Adres urządz.ipv4] Konfiguracja adresu IPv6 do połączenia sieci bezprzewodowej LAN SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. SP 203SFNw/204SFNw (panel operacyjny) Przycisk [Narzędzia użytkownika] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Wi-Fi] [Adres urządz.ipv6] 19

20 Glosariusz terminów dotyczących sieci bezprzewodowej LAN Punkt dostępu sieci bezprzewodowej LAN (router) To urządzenie kieruje dane między urządzeniami obsługującymi sieć bezprzewodową LAN a Internetem. Tryb infrastruktura Wybierz tę opcję, aby komunikować się za pomocą punktu dostępu. Tryb ad-hoc Wybierz tę opcję, aby połączyć się bezpośrednio z urządzeniem obsługującym bezprzewodowe sieci LAN (np. laptopem). WPS (zabezpieczona konfiguracja sieci bezprzewodowej) WPS to standard konfiguracji ustawień szyfrowania dla połączeń między urządzeniami obsługującymi sieć bezprzewodową. Urządzenia obsługujące ten standard mogą łatwo łączyć się ze sobą za pomocą szyfrowanego połączenia sieci bezprzewodowej. PBC Połączenie WPS metodą naciśnięcia przycisku. PIN Połączenie WPS metodą podania kodu PIN. SSID To jest identyfikator sieciowy służący do rozróżnienia poszczególnych punktów dostępu sieci bezprzewodowej LAN. Jest również określany jako nazwa sieci lub nazwa punktu dostępu. Hasło (klucz/hasło WEP) To jest hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do punktu dostępu sieci bezprzewodowej LAN. Jest również określane jako klucz sieciowy lub klucz szyfrowania. 20 PL 2013,2014 PL M A

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji

Przewodnik konfiguracji Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie bezprzewodowe Przygotowania do połączenia Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG3500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG3500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG3500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Tiny USB zgodna ze standardem 11ac

Bezprzewodowa karta sieciowa Tiny USB zgodna ze standardem 11ac Bezprzewodowa karta sieciowa Tiny USB zgodna ze standardem 11ac Instalacja sterownika Podręcznik szybkiej instalacji DN-70566-1 Aby zainstalować nową kartę USB sieci bezprzewodowej, należy postępować zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11

INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11 20170726_TOKR_V_1.0 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 2. Systemy operacyjne 3 3. Instalacja oprogramowania 3 4. Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału WiFi AC750 Model EX3800 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy Wireless-G

Punkt dostępowy Wireless-G Punkt dostępowy Wireless-G Seria Instant Wireless Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WAP54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. (3) Kabel sieciowy

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Definicje znaków informacyjnych W tym Podręczniku

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Połączenie grzałki ze Smartfonem.

Połączenie grzałki ze Smartfonem. Połączenie grzałki ze Smartfonem. Aby połączyć grzałkę ze Smartfonem należy podstępować zgodnie z niniejszą instrukcją. Dodanie grzałki do jednego Smartfon-a spowoduje, że będzie ona automatycznie dostępna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Moduł i Aplikacja WIFI HYUNDAI. HYUNDAI RAC seria HRP-S

INSTRUKCJA INSTALACJI Moduł i Aplikacja WIFI HYUNDAI. HYUNDAI RAC seria HRP-S INSTRUKCJA INSTALACJI Moduł i Aplikacja WIFI HYUNDAI HYUNDAI RAC seria HRP-S Instalacja aplikacji WiFi 1. Pobierz aplikację Easy Home AMS (dalej jako APP) Wyszukaj Easy Home AMS, aby pobrać wersję aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN3500RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego repeatera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

WPS. Typy WPS: Aby odpowiednio skonfigurować WPS należy wykonać poniższe kroki

WPS. Typy WPS: Aby odpowiednio skonfigurować WPS należy wykonać poniższe kroki WPS (ang. Wi-Fi Protected Setup) jest prostą procedurą tworzenia połączenia pomiędzy klientem bezprzewodowąym (Vigor N61) a AP (router Vigor) z wykorzystaniem WPA lub WPA2. Użytkownik nie musi wybierać

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Router LTE B525 Skrócona instrukcja obsługi

Router LTE B525 Skrócona instrukcja obsługi Router LTE B525 Skrócona instrukcja obsługi 3150****_01 1 Ogólna prezentacja urządzenia Kontrolka zasilania Kontrolka Wi-Fi /WPS Kontrolka siły sygnału Gniazdo LAN/WAN Gniazdo USB Przycisk Reset Przycisk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja A POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definicje znaków informacyjnych

Bardziej szczegółowo

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh 09-2012 / v2.0 0 PIERWSZE KROKI Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, sprawdź czy niczego nie brakuje w opakowaniu, a jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Skrócona instrukcja obsługi. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy podręcznik Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: MFC-J4510DW Definicje znaków informacyjnych W tym Podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista 5.0 6.8.3.9 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Wersja 0 POL Modele, których dotyczy Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definicje dotyczące znaków

Bardziej szczegółowo

TomTom ecoplus Reference Guide

TomTom ecoplus Reference Guide TomTom ecoplus Reference Guide Contents Przed instalacją 3 Witamy... 3 Elementy... 3 Wymagania... 3 Instalacja ecoplus 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth w WEBFLEET... 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Łabiszyn, 2017 Niniejszy dokument przedstawia proces konfiguracji routera TP-Link pracującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Łabiszyn, 2017 Niniejszy dokument przedstawia proces konfiguracji routera TP-Link pracującego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

WDC10 InstaShow Aktualizacja oprogramowania sprzętowego SOP

WDC10 InstaShow Aktualizacja oprogramowania sprzętowego SOP WDC10 InstaShow Aktualizacja oprogramowania sprzętowego SOP Ver 1 Date: 2017/11/28 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego/aktualizacja sterownika Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania sprzętowego/sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent. domowy

Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent. domowy Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent domowy Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent domowy 1 Podłącz do prądu 2 Połącz z siecią

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Modem Technicolor CGA 4233

INSTRUKCJA INSTALACJI. Modem Technicolor CGA 4233 INSTRUKCJA INSTALACJI Modem Technicolor CGA 4233 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Zestaw instalacyjny... 3 2. Budowa modemu kablowego... 4 2.1. Przedni panel... 4 2.2. Tylny panel... 5 3. Podłączenie modemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA GŁÓWNEGO WIFI PREMIUMBOX+ HD ITI-4740SF

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA GŁÓWNEGO WIFI PREMIUMBOX+ HD ITI-4740SF JAK PODŁĄCZYĆ MULTIROOM STANDARD? INSTRUKCJA KONFIGURACJI A GŁÓWNEGO HD ITI-4740SF WERSJA - 2 TELEWIZORY BEZ U cieszyć się możliwością oglądania telewizji na dwóch dekoderach jednocześnie WERSJA - 2 TELEWIZORY

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

MOSTEK SIECIOWY POWERLINE HIGH SPEED

MOSTEK SIECIOWY POWERLINE HIGH SPEED MOSTEK SIECIOWY POWERLINE HIGH SPEED Instrukcja szybki start 1 Ważne uwagi na temat bezpieczeństwa Niniejszy produkt jest przeznaczony do podłączania do źródła prądu zmiennego. Podczas korzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet i bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART

Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i wygodne sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca. Contents

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi Połącz sprzęt G z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi 1 Przyszłość zaczyna się od teraz w Twoim domu! Wspaniale, że korzystasz z Home onnect * Gratulujemy sprzętu G jutra, który już dziś ułatwi codzienne

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1750 Smart

Router WiFi AC1750 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik połączenia (dla aparatu COOLPIX)

Przewodnik połączenia (dla aparatu COOLPIX) Przewodnik połączenia (dla aparatu COOLPIX) W niniejszym dokumencie została opisana procedura korzystania z aplikacji SnapBridge (wersja 2.5) w celu nawiązania połączenia bezprzewodowego pomiędzy obsługiwanym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi Przyszłość zaczyna się od teraz w Twoim domu! Wspaniale, że korzystasz z Home Connect * Gratulujemy ekspresu do kawy jutra, który już dziś

Bardziej szczegółowo