Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych"

Transkrypt

1 Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych Tomasz Glixelli, Paweł Kwiecień, Jacek Zalewski Bydgoszcz, 22 czerwca 2017

2 2 Przygotowanie danych wejściowych do modelu Mike Urban Budowa modeli dla rzek w Mike 11 Budowa modelu zintegrowanego w Mike Flood Mapy zagrożenia Analiza rozwiązań Wdrożenie i utrzymanie modeli

3 3 Dlaczego to wszystko?

4 WSPÓLNA PRACA MWiK i ARUP MODEL ZINTEGROWANY LOKALNY MODEL OPADU KLUCZOWE ZAGADNIENIA PROJEKTU WYMAGANIA KONKURSU POIŚ ZMIANA KLIMATU i ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA NA 2050 CZAS 4

5 MWiK przy wsparciu ARUP ARUP Teren objęty analizami Wykonawca Nazwa zlewni Wykonawca Nazwa zlewni K1 K10 K10.1 K2 K13 K13.1 K3 K14 K4 K5 K83 K8 K9 K15 K24 K51 K6 K6a K61 K7 K84 K25 A K45 B+B1 K64 C C1 5

6 6 Modelowanie poprzedziła wykonana przez MWiK szczegółowa inwentaryzacja sieci łącznie z wideofilmowaniem

7 7 Pozyskane dane wejściowe Numeryczna mapa zasadnicza i ewidencyjna

8 8 Pozyskane dane wejściowe Ortofotomapa

9 9 Pozyskane dane wejściowe Dane LIDAR i Numeryczny Model Terenu

10 Pozyskane dane wejściowe Mapy glebowe i warunki przepuszczalności gruntów na terenie Bydgoszczy mapy glebowe i warunki przepuszczalności gruntów na terenie Bydgoszczy opracowane przez Państwowy Instytut Geologiczny analiza archiwalnych otworów badawczych kompilacja danych o warunkach geologiczno-inżynierskich 10

11 Pozyskane dane wejściowe Lokalny Model Opadu dla Bydgoszczy i rozkłady czasowe opadu horyzont czasowy 2016 i 2050 prawdopodobieństwa wystąpienia opadu: 100%, 50%, 30%, 20%, 10%, 5% i 3%, rozkłady czasowe opadu charakterystyczne dla Bydgoszczy 11

12 Wyznaczenie powierzchni nieprzepuszczalnych, szczegółowe określenie przepuszczalności Szczegółowa analiza przy użyciu: ortofotomapy, mapy ewidencyjnej, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu z LIDAR do klasyfikacji chmury punktów powierzchni zabudowy, map glebowych porównanie z odwzorowaniem geodezyjnym Opracowanie warstw wyjściowych do pozyskania parametrów modelu hydrologicznego 12

13 Model Tradycyjne modelowanie 1D a model hydrauliczne zintegrowany kanalizacji 1D+2D Zazwyczaj tradycyjnie wykonuje się jedynie modelowanie jednowymiarowe (1D) przepływu wody w przewodach kanalizacyjnych Odpowiednie do wymiarowania przewodów przy pracy bez nadpiętrzeń Niewystarczające przy ocenie zagrożeń podtopieniami przy wylewach na powierzchnię Spływ powierzchniowy z wylań nie jest analizowany??? 13

14 Cechy Zintegrowane modelu modelowanie zasięgów zintegrowanego powodzi 1D+2D Zintegrowany model: odzwierciedla wszystkie istotne mechanizmy powodziowe, zarówno powierzchniowe i podziemne, w jednym modelu i bez ograniczeń przepływów. Zintegrowany model pozwala wykorzystać informację o sposobie przemieszczania się powodzi, aby skutecznie zarządzać ryzykiem. 14

15 15 Budowa modeli hydrodynamicznych (1) Budowa modelu jednowymiarowego układu sieci kanalizacyjnej

16 16 Budowa modeli hydrodynamicznych (2) budowa modelu dwuwymiarowego powierzchni terenu (2D)

17 17 Budowa modeli hydrodynamicznych (3) Modele 1D dla rzeki Brdy i Kanału Bydgoskiego

18 18 Budowa modeli hydrodynamicznych (4) Integracja modeli - połączenie modeli 1D i 2D w jeden model

19 Budowa modeli hydrodynamicznych Kalibracja w powiązaniu z opadami i przepływami Wykonana w celu zapewnienia zgodności charakterystyk hydrogramu w symulacjach z wynikami pomiarów W analizie uwzględniono dane o opadach i odpływie ze zlewni zarejestrowane w ciągu kampanii pomiarowej przeprowadzonej latem 2016 roku kalibracja modelu Brdy dla danych hydrologicznych, m.in. wodowskazowych 19

20 Budowa modeli hydrodynamicznych Zmiana parametrów modelu dla scenariuszy roku 2050 Zmiana profili deszczu zgodnie z prognozą parametrów lokalnego modelu opadu dla miasta Bydgoszczy dla roku 2050 Prognoza zmian zagospodarowania zlewni na podstawie SUiKZG miasta Bydgoszczy Uwarunkowania wynikające z planowanych inwestycji w zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi 20

21 Przebieg procesu modelowania Przyjęcie scenariusza opadu i ewentualne ustalenie dodatkowych scenariuszy kryzysowych Modelowanie numeryczne zintegrowane z użyciem wszystkich elementów składowych modelu Interpretacja i prezentacja wyników wyznaczenia obszarów zagrożonych, działania urządzeń Wnioskowanie i rekomendacje 21

22 22 Wykorzystanie wyników modelowania zintegrowanego mapy obszarów zagrożeń

23 23 Wykorzystanie wyników modelowania zintegrowanego mapy obszarów zagrożeń

24 24 Analizy wyników modelowania zintegrowanego obszary zagrożone podtopieniami

25 25 Wizualizacja wyników analiz

26 Wykorzystanie wyników modelowania identyfikacja i optymalizacja rozwiązań Zwiększenie średnicy kolektorów Regulacja pracy zbiorników przy pomocy pomp lub zasuw o napędzie elektrycznym Wykorzysta nie istniejących oczek wodnych Magazynowanie wód na potrzeby podlewania Zastosowanie regulatorów przepływu / zwężki Zbiorniki retencyjne Nowe odcinki kanalizacji deszczowej Podział planowanyc h zbiorników na komory o różnych funkcjach Przepięcia kolektorów Retencja kanałowa Zbiorniki infiltracyjne Rozpięcie kanalizacji piętrowej gdy wymagana jest duże zwiększenie średnicy Nowe wyloty wód deszczowych Oczyszcza nie wód deszczowy ch 26

27 Wykorzystanie wyników modelowania identyfikacja i optymalizacja rozwiązań Różne typy rozwiązań dobrane w celu uzyskania optymalnego działania sieci, w tym : około 70 zbiorników retencyjnych około 40 retencji kanałowych około 14 km przebudowywanych / budowanych kanałów 27

28 Wykorzystanie wyników modelowania identyfikacja i optymalizacja rozwiązań Równoległe analizy i działania wprowadzające zielono-niebieską infrastrukturę w Bydgoszczy: wykorzystanie istniejących oczek wodnych złoża hydrofitowe podczyszczanie wód deszczowych, i wykorzystanie do nawadniania terenów zielonych analiza możliwości wykorzystania retencji terenów zielonych do retencjonowania wód 28

29 Dlaczego potrzebne jest utrzymanie modelu? Zmieniająca się rzeczywistość, np. nowe prawo wodne Możliwość prowadzenia różnych analiz typu "co jeśli " 29

30 Dlaczego potrzebne jest utrzymanie modelu? Postępujące zmiany zagospodarowania zgodnie z obecnymi MPZP (Planami Zagospodarowania) 30

31 Dlaczego potrzebne jest utrzymanie modelu? Przewidywanie kierunku rozwoju miasta i opiniowanie Planów Miejscowych i Studiów Przestrzennych miasta 31

32 Dlaczego potrzebne jest utrzymanie modelu? Analizy dla nowych inwestycji: drogowych, transportu publicznego, rewitalizacji, inwestycji prywatnych o dużej skali oddziaływania 32

33 Dlaczego potrzebne jest utrzymanie modelu? Okazje do optymalizacji systemu zarządzania wodami deszczowymi, np. przy okazji remontów ulic 33

34 Dlaczego potrzebne jest utrzymanie modelu? Oczekiwania jakościowe użytkowników, mieszkańców, decydentów (np. od strony jakości zrzucanej wody, zmiana wymogów prawnych) 34

35 Dlaczego potrzebne jest utrzymanie modelu? Rosnąca presja ze strony inwestorów i konieczność rzetelnej argumentacji przy wydawaniu warunków podłączenia 35

36 Dlaczego potrzebne jest utrzymanie modelu? Uszczegółowienie modelu i realizacja idei "zielono-niebieskiej infrastruktury". Rozszczelnianie zlewni. 36

37 Dlaczego potrzebne jest utrzymanie modelu? Model połączony z bazą GIS stał się "centrum wiedzy" i kluczowym narzędziem referencyjnym Planowanie przestrzenne Wyniki mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach planowania. Dokładność modelu może zostać ustalona na poziomie pojedynczego budynku, inwestycji (uszczegółowienie modelu). Analizy Adhoc Zarządzanie kryzysowe MODEL Planowanie inwestycji Dane projektowe Można testować wpływ nowych przedsięwzięć na zagrożenie powodziowe. Analizy zagrożeń 37

38 Wzmocnienie kompetencji zespołu MWiK Model hydrauliczny umożliwił szybką analizę wariantów rozwiązań pod kątem efektywności technicznej. 38

39 39 Dziękuję

INTELIGENTNE ŁAGODZENIE KLIMATU W SKALI DUŻEGO MIASTA

INTELIGENTNE ŁAGODZENIE KLIMATU W SKALI DUŻEGO MIASTA INTELIGENTNE ŁAGODZENIE KLIMATU W SKALI DUŻEGO MIASTA Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. AKTUALNE UWARUNKOWANIA I SKUTKI ZMIAN

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWODNIENIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWODNIENIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWODNIENIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH INTELIGENTNE ŁAGODZENIE KLIMATU W SKALI DUŻEGO MIASTA Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modeli symulacyjnych do planowania modernizacji kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Marcin Skotnicki Paweł Kwiecień

Wykorzystanie modeli symulacyjnych do planowania modernizacji kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Marcin Skotnicki Paweł Kwiecień Wykorzystanie modeli symulacyjnych do planowania modernizacji kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy Marcin Skotnicki Paweł Kwiecień Cel: Cel i zakres referatu Przedstawienie możliwości wykorzystania modeli

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH CO MAMY? STAN ISTNIEJĄCY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEŚCIE Długość kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie. Kryteria merytoryczne I stopnia. Kryteria merytoryczne I stopnia Kryterium nr 1

Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie. Kryteria merytoryczne I stopnia. Kryteria merytoryczne I stopnia Kryterium nr 1 Nr Nr działania/ typ/podtyp projektu Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie Kryterium nr 1 Kryterium nr 1 1. str. 39 Posiadanie danych geoprzestrzennych, w tym dotyczących powierzchni przepuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Robert Kęsy, Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Wyniki - Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni Monika Mykita IMGW PIB Oddział Morski w Gdyni 28.11.2012 r. Obszar działania CMPiS w Gdyni Obszar działania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający będzie miał wymagania dla oprogramowania wykorzystywanego do modelowania hydraulicznego i opracowań GIS?

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający będzie miał wymagania dla oprogramowania wykorzystywanego do modelowania hydraulicznego i opracowań GIS? Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne Wrocław, 07 grudnia 2015r. WZP.271.1.67.2015 ZP/PN/ 98 /2015/WIM/ 10 /3034, 3035 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym

Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Grzegorz Ryżyński Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko PIG-PIB Etapy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. Budowa podczyszczalni na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA 2013 Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz ISTOTNE PYTANIA czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Czy w mieście Słupsku i regionie

Bardziej szczegółowo

CELE I ELEMENTY PLANU GOSPODAROWANIA WODĄ W LASACH. Edward Pierzgalski Zakład Ekologii Lasu

CELE I ELEMENTY PLANU GOSPODAROWANIA WODĄ W LASACH. Edward Pierzgalski Zakład Ekologii Lasu CELE I ELEMENTY PLANU GOSPODAROWANIA WODĄ W LASACH Edward Pierzgalski Zakład Ekologii Lasu ZAKRES PREZENTACJI 1.Wprowadzenie 2.Informacja o projekcie : Metodyczne podstawy opracowywania i wdrażania planu

Bardziej szczegółowo

STORMWATER 2018, Gdańsk

STORMWATER 2018, Gdańsk STORMWATER 2018, Gdańsk Rozwój indywidualnych systemów retencyjnych i ich wpływ na funkcjonowanie kanalizacji ogólnospławnej Maciej Mrowiec Wody opadowe w obszarach zurbanizowanych Oddziaływanie jakościowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Szczelne nawierzchnie Utwardzone place Betonowe nabrzeża Brak powierzchni biologicznie czynnej Bydgoszcz miasto nad dwiema rzekami

Bardziej szczegółowo

V. Odwodnienia komunikacyjne/retencja i melioracje miejskie Kanalizacja deszczowa, a odbiorniki wód opadowych

V. Odwodnienia komunikacyjne/retencja i melioracje miejskie Kanalizacja deszczowa, a odbiorniki wód opadowych V. Odwodnienia komunikacyjne/retencja i melioracje miejskie Kanalizacja deszczowa, a odbiorniki wód opadowych inż. Jarosław Rosa MSO Miejski System Odwodnienia System, którego nie można ograniczać do samej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego MATEUSZ KOPEĆ Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

szczegółowych analiz wpływu systemów odwodnienia autostrady A4 i centrum handlowego (AUCHAN, Leroy Merlin) na wzrost zagrożenia powodziowego.

szczegółowych analiz wpływu systemów odwodnienia autostrady A4 i centrum handlowego (AUCHAN, Leroy Merlin) na wzrost zagrożenia powodziowego. PGO.272.585.2016 Odpowiedzi na pytania zadane do zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego zaproszenia do składania oferty cenowej na zadanie, przedmiotem, którego jest wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Monitoring w eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej, wyzwania (System inteligentnego sterowania retencją zbiornikową)

Monitoring w eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej, wyzwania (System inteligentnego sterowania retencją zbiornikową) Monitoring w eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej, wyzwania (System inteligentnego sterowania retencją zbiornikową) Mirosław Korzeniowski MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. 1 Wprowadzenie PLAN Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja zagrożeń powodziowych w obszarze pilotowym projektu MOMENT, zgodnie w wymogami Dyrektywy Powodziowej

Identyfikacja zagrożeń powodziowych w obszarze pilotowym projektu MOMENT, zgodnie w wymogami Dyrektywy Powodziowej Halina Burakowska Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni Identyfikacja zagrożeń powodziowych w obszarze pilotowym projektu MOMENT, zgodnie w wymogami

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia Załącznik 5 do uchwały nr 34/d/05/2012 Wydział Inżynierii Środowiska PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Ochrona środowiska studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Tytuł prezentacji. Projekt planu. Zakoniczyn szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego

DYSKUSJA PUBLICZNA. Tytuł prezentacji. Projekt planu. Zakoniczyn szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Tytuł prezentacji Zakoniczyn szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego Gdańsk 2017 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych

Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych Paweł Zawartka Jan Bondaruk Adam Hamerla www.gig.eu 1 Dotychczasowe podejście - skutki

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Prezentowany podręcznik akademicki stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Dr inż. Waldemar PASZKOWSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Zabrze, 17 luty 2011r. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r.

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r. Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Poczdam, dnia 08.06.2011 r. Główne akty prawne DYREKTYWA POWODZIOWA DYREKTYWA 2007/60/WE

Bardziej szczegółowo

Możliwość retencji deszczy nawalnych w zlewni rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku

Możliwość retencji deszczy nawalnych w zlewni rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku Możliwość retencji deszczy nawalnych w zlewni rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku Roman Cieśliński Uniwersytet Gdański 1 Katedra Hydrologii Powódź w Gdańsku istniała, istnieje i

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Panel ekspertów Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Uniwersytet Śląski w Katowicach 16 stycznia 2013 Wprowadzenie Prof. dr hab. Paweł Migula Koordynator Projektu POIG

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2888/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.10.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie realizacji Planu

Bardziej szczegółowo

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Agnieszka Partyka Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych. Ryszard Gajewski Gdańskie Wody Sp. z o.o

Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych. Ryszard Gajewski Gdańskie Wody Sp. z o.o Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych Ryszard Gajewski Gdańskie Wody Sp. z o.o Lipiec 2001r. Objętość zbiorników retencyjnych w Gdańsku [m³] 678826 450374 121712 136944

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i techniczne w gospodarce wodami opadowymi. Andrzej Osiński

Aspekty prawne i techniczne w gospodarce wodami opadowymi. Andrzej Osiński Aspekty prawne i techniczne w gospodarce wodami opadowymi Andrzej Osiński Najważniejsze zasady Efektywna gospodarka wodna powinna gwarantować: wyeliminowanie zagrożeń związanych z deficytem i nadmiarem

Bardziej szczegółowo

dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.: Wpływ zmian klimatycznych na programowanie i prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej w miastach. Analiza i przeciwdziałanie zjawiskom suszy i powodzi. Omówienie roli Informatycznego Systemu Osłony Kraju

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i diagnoza istniejącego systemu odwodnienia miasta

Inwentaryzacja i diagnoza istniejącego systemu odwodnienia miasta Zakres prezentacji Analiza wyników Jakie uzyskano wyniki? 03 02 Przebieg procesu Jak przeprowadzono inwentaryzację? 01 Planowanie procesu Jak przebiegało planowanie procesu? Planowanie procesu inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej w mieście Gdańsku. Gdańsk r.

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej w mieście Gdańsku. Gdańsk r. DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej w mieście Gdańsku Gdańsk 09.01.2019 r. PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII

DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII Przedstawienie problemów miast uczestniczących w projekcie PREPARED oraz rozwiązań, które będą demonstrowane w miastach. AARHUS (Dania); BARCELONA (Hiszpania); Berlin (Niemcy);

Bardziej szczegółowo

OZ Kraków, dnia

OZ Kraków, dnia ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OZ.271.319.2016 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Gdańsk, 27 marca 2017 r. Wody opadowe charakterystyka problemu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1 Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice Prepared enabling change 1 Demonstracja w mieście Gliwice: Luty 2013 Styczeń 2014 monitoring

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB Ogrodzieniec, marca 2017 r.

dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB Ogrodzieniec, marca 2017 r. Wykorzystanie mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego do wyznaczenia negatywnych konsekwencji zalania lub podtopienia potencjalnych źródeł zanieczyszczenia środowiska. dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof.

Bardziej szczegółowo

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Urządzenia wodne Urządzenia wodne to urządzenia służące kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA NT. WNIOSKÓW Z WIZYTY STUDYJNEJ W KOPENHADZE - Przystosowanie do zmian klimatu w Danii na poziomie krajowym i lokalnym (gminnym)

PREZENTACJA NT. WNIOSKÓW Z WIZYTY STUDYJNEJ W KOPENHADZE - Przystosowanie do zmian klimatu w Danii na poziomie krajowym i lokalnym (gminnym) PREZENTACJA NT. WNIOSKÓW Z WIZYTY STUDYJNEJ W KOPENHADZE - Przystosowanie do zmian klimatu w Danii na poziomie krajowym i lokalnym (gminnym) PIOTR CZARNOCKI MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Radziejowice, 02.12.2014

Bardziej szczegółowo

Monitor ujęć wód, jako narzędzie

Monitor ujęć wód, jako narzędzie Monitor ujęć wód, jako narzędzie służące monitorowaniu zagrożenia Magdalena Kwiecień, Beata Mucha, Grzegorz Słota, Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Dr hab. inż. Andrzej Tiukało prof. IMGW PIB Warszawa 13.01.2015 Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miasta do skutków zmian klimatu przykład Bydgoszczy

Adaptacja miasta do skutków zmian klimatu przykład Bydgoszczy Adaptacja miasta do skutków zmian klimatu przykład Bydgoszczy Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie Forum Ochrony Środowiska Warszawa, 15-16 lutego 2016 Działania inicjujące realizację polityki ochrony klimatu

Bardziej szczegółowo

gromadzenie, przetwarzanie

gromadzenie, przetwarzanie Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł danych w serwisie CRIS - gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja danych mgr inż. Piotr Cofałka, mgr inż. Jacek Długosz dr Joachim

Bardziej szczegółowo

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom Witold Retke Wydział ds. Programu LIFE Logika tworzenia projektu LIFE

Bardziej szczegółowo

wykonalności projektu inwestycyjnego

wykonalności projektu inwestycyjnego Analiza finansowa i studium wykonalności projektu inwestycyjnego Adrian Arys Kierownik projektu DS Consulting Rola studium wykonalności w przygotowaniu projektów infrastrukturalnych Fazy Zakres analiz

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BIORETENCYJNYCH W CELU ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W TERENACH USZCZELNIONYCH

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BIORETENCYJNYCH W CELU ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W TERENACH USZCZELNIONYCH Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Środowiska WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BIORETENCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś [ 1195 ]

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś [ 1195 ] DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś [ ] Gdańsk 2017 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

OŚR Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych

OŚR Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych OŚR.6341.66.2015 Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Mapa 23. Transport - uwarunkowania zewn/trzne. Uk)ad drogowy 2008 rok - 152 - Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy Cz+%6 I Uwarunkowania rozwoju Bydgoszcz 2009 Mapa

Bardziej szczegółowo

Gdański system monitoringu hydrologicznego

Gdański system monitoringu hydrologicznego Gdański system monitoringu hydrologicznego Stormwater Poland - Gdańsk 16 marca 2018 Gdańskie Wody Sp. z o.o W ciągu ostatnich osiemnastu lat w Gdańsku, aż czterokrotnie wystąpił opad ponad 100 letni powyżej

Bardziej szczegółowo

BUDOWY SEPARATORA NA KANALE DESZCZOWYM W UL. ZAMKOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

BUDOWY SEPARATORA NA KANALE DESZCZOWYM W UL. ZAMKOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ 1 USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE JANUSZ BYSTRZYŃSKI BIAŁA PODLASKA UL. BITTNERA 15 TEL. 344-36-29 P R O J E K T B U D O W L A N Y BUDOWY SEPARATORA NA KANALE DESZCZOWYM W UL. ZAMKOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Bardziej szczegółowo

- 49 - Mapa 6. Ochrona przyrody. Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy Cz+%6 I Uwarunkowania rozwoju Bydgoszcz 2009 Mapa 7. Degradacja powierzchni ziemi - 5

Bardziej szczegółowo

Geneza Programu. Region Wodny. Stan prac nad Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Warszawa, r.

Geneza Programu. Region Wodny. Stan prac nad Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Warszawa, r. Stan prac nad em Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły Warszawa, 27.03.2013 r. Powódź 2010 Geneza u Straty: ponad 12,8 mld zł 1% PKB Rozproszenie kompetencji, brak spójnego systemu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja Ostrów Mazowiecka

Strona 1 z 5. Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Zaproszenie do składania ofert Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Sebastian Radzimski. QGIS w wodociągach. 10 lat doświadczeń z Opola

Sebastian Radzimski. QGIS w wodociągach. 10 lat doświadczeń z Opola Sebastian Radzimski QGIS w wodociągach 10 lat doświadczeń z Opola Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Spółka realizuje swoją działalność na terenie miasta Opola oraz gmin ościennych, gdzie: produkuje i

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku Gdańsk 10.12.2018 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy

Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu Andrzej Ruszlewicz Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOśEŃ I WARUNKÓW WYKONANIA AKTUALIZACJI PROGRAMU ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA OLSZTYNA

OPIS ZAŁOśEŃ I WARUNKÓW WYKONANIA AKTUALIZACJI PROGRAMU ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA OLSZTYNA OPIS ZAŁOśEŃ I WARUNKÓW WYKONANIA AKTUALIZACJI PROGRAMU ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA OLSZTYNA Zakres opisu 1. Zebranie informacji o istniejącym środowisku geograficznym. 2. Uzyskanie danych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina i Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, Rzeszów. DHI Polska Sp. z o. o. z siedzibą ul. Koszykowa 6, Warszawa

Inwestor: Gmina i Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, Rzeszów. DHI Polska Sp. z o. o. z siedzibą ul. Koszykowa 6, Warszawa Dokumentacja hydrologiczna określająca wpływ wód opadowo roztopowych, odprowadzanych kolektorami deszczowymi, na reżim hydrologiczny w odbiornikach tych wód, wskutek przyrostu przepływu spowodowanego prognozowanymi

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / Adam Bolt [et al.] ; [red. nauk. Ziemowit Suligowski]. [Józefosław], 2012.

Kanalizacja : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / Adam Bolt [et al.] ; [red. nauk. Ziemowit Suligowski]. [Józefosław], 2012. Kanalizacja : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / Adam Bolt [et al.] ; [red. nauk. ]. [Józefosław], 2012 Spis treści Wprowadzenie 15 Wykaz oznaczeń i skrótów 19 1. Kanalizacja w planach przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: BEZ s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: BEZ s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Hydrologia inżynierska Rok akademicki: 2017/2018 Kod: BEZ-1-103-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Specjalność: Poziom

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych OCHRONA PRZED POWODZIĄ - kilka uwag Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych KATAKLIZMY ZWIĄZANE Z WODĄ Powodzie Fale sztormowe Cyklony Osuwiska, lawiny błotne

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Powodziowe i strategia ograniczania skutków powodzi

Ryzyko Powodziowe i strategia ograniczania skutków powodzi Załącznik nr 1 do Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego za rok 2014 Ryzyko Powodziowe i strategia ograniczania skutków powodzi 1. W ostatnich latach w myśleniu o ograniczaniu skutków powodzi dokonała

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

Suma godz. Liczba godzin Ćwiczenia aud. wyk. proj. lab. P/O

Suma godz. Liczba godzin Ćwiczenia aud. wyk. proj. lab. P/O PLAN STUDIÓW Obowiązuje od roku ak. 20/208 Kierunek: Inżynieria Środowiska Studia: stacjonarne II stopnia Data utworzenia: 20-2-20 Liczba godzin Ćwiczenia ć ć Rok II ć Język obcy lub elektyw w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW).

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). ochrona przed hałasem: 1) Wykaz na stronie 56 Aneksu nr 1 z marca 2015 został ujednolicony w zakresie zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej Ś-1/195/2017/DS, zadanie 2 - Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe

Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej Ś-1/195/2017/DS, zadanie 2 - Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej Ś-1/195/2017/DS, zadanie 2 - Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe właściwości procesów hydrologicznych w zlewni pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Wariantowa Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu po byłej Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie wraz z Redutą Kapucyńską.

Wariantowa Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu po byłej Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie wraz z Redutą Kapucyńską. Załącznik nr 1 Wariantowa Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu po byłej Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie wraz z Redutą Kapucyńską. Szczegółowy zakres opracowania: 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu

w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu Na podstawie art. 7 ust. l pkt l i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Platforma Zarządzania Ryzykiem Powodzi dla Metropolii Trójmiasta na obszarze trzech zlewni: Martwej Wisły, Redy

Zintegrowana Platforma Zarządzania Ryzykiem Powodzi dla Metropolii Trójmiasta na obszarze trzech zlewni: Martwej Wisły, Redy Zintegrowana Platforma Zarządzania Ryzykiem Powodzi dla Metropolii Trójmiasta na obszarze trzech zlewni: Martwej Wisły, Redy oraz zlewni położonej onej między nimi opracował mgr inż.. Marcin Jacewicz RZGW

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU PRZEDMIOTU UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Inżynieria i Gospodarka Wodna Specjalność: Gospodarka Wodna Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu MPZP Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Penelopy. Gdańsk r.

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu MPZP Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Penelopy. Gdańsk r. DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu MPZP Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Penelopy Gdańsk 03.12.2018 r. PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku (nr planu 2245)

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku (nr planu 2245) DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku (nr planu 2245) Gdańsk 22.11.2017 roku PRZYSTĄPIENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie

Bardziej szczegółowo

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k Wykorzystanie danych przestrzennych do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Piotr Woźniak - GUGiK AGENDA Harmonogram realizacji zadań GUGiK w ISOK

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Kiełpinek, Jasień - strefa buforowa lasów TPK

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Kiełpinek, Jasień - strefa buforowa lasów TPK DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Kiełpinek, Jasień - strefa buforowa lasów TPK Gdańsk 2017 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania wodami opadowymi

System gospodarowania wodami opadowymi zagrożenia klimatyczne objęte działaniem System gospodarowania wodami opadowymi Działanie ukierunkowane jest na opracowanie systemu zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi spełniającego następujące

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU PRZEDMIOTU UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Inżynieria i Gospodarka Wodna Specjalność: - Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Bardziej szczegółowo