KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJA I AKTUALIZACJA SYSTEMU KS-SOMED 2014

2 Spis treści 1. Instalacja systemu KS-SOMED Instalacja serwera bazy danych Instalacja Borland Database Engine Instalacja systemu KS-SOMED Wczytanie licencji Instalacja sieciowa systemu KS-SOMED Konfiguracja KS-SOMED pod systemem Windows Vista i nowszej wersji Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali Aktualizacja systemu KS-SOMED Kiedy aktualizacja a kiedy pełna wersja Program KSPLUpdFTP Aktualizacja różnicowa a aneksy zip Instalacja najnowszej wersji systemu przy użyciu programu KSPLUpdFTP Aktualizacja bazy danych Dostępne profile Aktualizacja bazy leków BLOZ Import słowników ICD-9 CM i ICD Strona 2 z 29

3 1. INSTALACJA SYSTEMU KS-SOMED Instalacja systemu KS-SOMED przebiega w trzech etapach, w których kolejno zostanie zainstalowane: serwer bazy danych, narzędzie BDE, system KS-SOMED.! Zaleca się postępowanie zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się we wszystkich oknach programu instalacyjnego. Po uruchomieniu płyty CD na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno powitalne programu Instalator. Po użyciu przycisku Dalej w oknie programu zostanie wyświetlony wyciąg z umowy. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z dokumentem, a następnie wyrazić zgodę na jego zapisy poprzez włączenie opcji, dostępnej w dolnej części okna. Aby przejść do następnego okna, należy użyć przycisku Dalej. W oknie, w polu System zostanie zainstalowany w podanym katalogu, program domyślnie podpowie ścieżkę do dysku i katalogu, w którym zostanie zainstalowany system KS-SOMED - C:\KS\KS-PLW. Użytkownik może zmienić lokalizację instalacji systemu. W tym celu należy użyć klawisz F12 i następnie przycisk Przeglądaj.! Jeśli Użytkownik instaluje system na komputerze, na którym była uprzednio zainstalowana wcześniejsza jego wersja w innym katalogu, wówczas to właśnie ten katalog zostanie wyświetlony jako domyślny. W nim też będzie się odbywać cała procedura ponownej instalacji. Akceptacja lokalizacji i użycie przycisku Dalej pozwoli przejść do pierwszego etapu: instalacji serwera bazy danych. Strona 3 z 29

4 1.1. Instalacja serwera bazy danych Wraz z wersją instalacyjną dostarczany jest serwer bazy danych FireBird w najnowszej wersji. Jeśli program znajdzie wcześniejszą wersję FireBird, zaproponuje instalację nowszej wersji. W sekcji Typ instalacji, należy włączyć jedną z opcji: Firebird - klient - opcję należy włączyć, gdy komputer, na którym instalowany jest system KS-SOMED ma pełnić funkcję tzw. końcówki, czyli będzie łączył się z innym komputerem pełniącym rolę serwera, Firebird - serwer - standardowa instalacja systemu. Nic nie instaluj - opcję należy włączyć, gdy ma zostać zachowana jedna ze starszych wersji serwera (niezalecane) lub gdy system KS-SOMED w założeniu ma współpracować z serwerem bazy danych Oracle. Zaleca się również włączenie opcji Dodaj do listy wyjątków zapory systemowej. Brak znacznika może spowodować w przypadku uruchamiania serwera jako serwisu niemożność korzystania z protokołu TCP/IP z powodu istniejącej zapory systemowej.! Powyższa opcja ma zastosowanie tylko dla standardowych zapór systemu Windows. W przypadku innych konieczna jest ręczna konfiguracja. Po użyciu przycisku Dalej rozpocznie się instalacja serwera bazy danych Instalacja Borland Database Engine Drugim etapem - po zainstalowaniu serwera bazy danych jest instalacja narzędzia BDE. W przypadku gdy narzędzie to jest już zainstalowane, program zaproponuje pominięcie opisywanej fazy instalacji. Jeśli mimo to Użytkownik chce dokonać ponownej instalacji, należy włączyć opcję Odświeżenie konfiguracji BDE. Jeżeli narzędzie BDE nie zostało wcześniej zainstalowane, należy włączyć opcję Instaluj. Program dokona wówczas automatycznej instalacji. Strona 4 z 29

5 Po użyciu przycisku Dalej rozpocznie się instalacja narzędzia BDE Instalacja systemu KS-SOMED Trzecim etapem - po zainstalowaniu narzędzia BDE jest instalacja systemu KS-SOMED. Jeżeli system instalowany jest po raz pierwszy, program zaproponuje kopiowanie plików baz danych. Wyłączenie opcji Kopiuj pliki baz danych zaleca się tylko w przypadku, gdy system KS-SOMED ma w założeniu współpracować z bazą danych Oracle. Bazę taką należy przygotować i skonfigurować oddzielnie. Również w przypadku instalacji kolejnego stanowiska podłączonego do serwera bazy danych FireBird, opcja ta może być wyłączona.! W przypadku dokonywania aktualizacji zainstalowanego już systemu bez względu na to, czy program konfiguracyjny bazę odnajdzie, czy też nie, żadne pliki nie zostaną nadpisane. Jest to zabezpieczenie bazy danych przez całkowitym zniszczeniem. Po użyciu przycisku Dalej rozpocznie się instalacja systemu KS-SOMED przez wykonanie się operacji: kopiowanie plików systemu, kopiowanie plików baz danych, tworzenie skrótów, konfigurowanie. W oknie widoczny jest postęp instalacji. Strona 5 z 29

6 Następnie zostaną wykonane operacje: aktualizacja rejestru, dodawanie użytkownika, modyfikacja aliasów, aktualizacja tabel systemowych, kopiowanie plików. Po wykonaniu się operacji zostanie wyświetlone okno kończące proces instalacji systemu KS-SOMED. Strona 6 z 29

7 Dla wersji demonstracyjnej systemu KS-SOMED proces instalacji kończy się poprzez automatyczne uruchomienie programu konfigurującego. Natomiast w przypadku wersji z pełną licencją po programie konfiguracyjnym uruchomiony zostanie dodatkowo program pozwalający na instalację aktualizacji Wczytanie licencji W przypadku zakupu wersji systemu z pełną licencją, licencja zostanie przegrana automatycznie do katalogu, w którym został zainstalowany system. Licencja powinna zostać następnie wczytana do systemu. W tym celu w oknie głównym systemu KS-SOMED należy użyć przycisku Licencja. W wyświetlonym oknie użycie przycisku spowoduje automatyczne wgranie licencji. Jeżeli licencja została dokupiona do wersji demonstracyjnej w późniejszym czasie, należy ją wgrać do katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED. Następnie należy ją wczytać w sposób analogiczny jak opisany powyżej Instalacja sieciowa systemu KS-SOMED W przypadku instalacji sieciowej systemu KS-SOMED konieczne jest: 1. Wydzielenie komputera, który będzie pełnił rolę serwera bazy danych. W przypadku gdy wydzielony komputer: pełni również rolę stacji roboczej, to wówczas instalacja nie różni się niczym od standardowej instalacji pojedynczego stanowiska na konkretnym komputerze. Należy kolejno zainstalować: serwer bazy danych (Firebird), narzędzie BDE, a następnie system KS-SOMED lub pełni rolę tylko serwera, to wówczas należy zainstalować tylko serwer bazy danych (Firebird), natomiast nie należy instalować na tym komputerze narzędzia BDE oraz systemu KS-SOMED. 2. Instalacja końcówek: w przypadku stacji roboczych podczas instalacji należy w oknie Instalacja systemu KS-SOMED w polu Typ instalacji, wybrać pozycję Firebird - klient (czyli wersję klienta bazy danych). Serwer również pełni rolę klienta. Strona 7 z 29

8 Pod koniec instalacji zostanie wyświetlone okno Wybierz serwer z bazą danych, w którym należy wskazać plik bazy danych z serwera według reguły serwer C:\baza\mojabaza.ksb, czyli należy podać nazwę serwera: w polu Lista serwerów z pliku HOSTS - podajemy nazwę serwera, w polu IP - podajemy adres IP serwera, w polu Ścieżka do bazy na serwerze (razem z nową bazą) - podajemy lokalizację pliku bazy danych widzianą z poziomu serwera. Nie z końcówki bo jak wspomniano wcześniej, końcówka nie powinna mieć dostępu do pliku danych bazy. Klient bazy danych rozpoczynając połączenie z serwerem wysyła serwerowi (po adresie IP) informację o ścieżce do bazy danych. Stąd wniosek, że musi to być ścieżka widziana przez serwer. w przypadku serwera, system KS-SOMED z poszczególnych stanowisk będzie łączyć się do serwera bazy danych postawionego na tym komputerze, a serwer bazy danych będzie zwracał odpowiednie wartości lub zapisywał dane w pliku bazy danych. Pliki bazy danych muszą być kontrolowane tylko przez jedną aplikację, a taką aplikacją jest serwer bazy danych. Serwerem powinien być komputer z systemem Windows. Można również zainstalować bazę danych (Firebird) na Linuxie, należy to jednak wykonać samo-dzielnie oraz zdobyć bibliotekę freeudf rozszerzającą możliwości serwera bazy danych. Producent KAMSOFT dostarcza bowiem bibliotekę w postaci pliku dll. Istnieją jednak źródła tej biblioteki, które można przekompilować pod daną dystrybucję Linuxa. W przypadku systemu Windows wystarczy korzystając z programu instalacyjnego KSPLInstaluj systemu KS- SOMED zainstalować na komputerze pełniącym rolę serwera tylko serwer bazy danych FireBird. Na serwerze tym należy przeznaczyć katalog dla bazy danych i wgrać do tego katalogu bazę danych. Następnie należy udostępnić połączenie do tego komputera wszystkim stanowiskom, które chcą łączyć się do bazy danych. Stanowiska te muszą pingować do serwera, ale w żadnym wypadku nie powinny mieć dostępu do pliku bazy danych. Strona 8 z 29

9 3. Wydzielony komputer pełni rolę propagatora zmian. Aby wydzielony komputer (np. serwer) pełnił rolę propagatora zmian na wszystkie pozostałe końcówki, powinien: mieć zainstalowany system KS-SOMED - jeśli pełni również rolę stacji roboczej lub mieć zainstalowany katalog zawierający dokładną strukturę systemu KS-SOMED - jeśli komputer nie jest również stacją roboczą, czy też działa pod systemem operacyjnym innym niż Windows (dowolny). Katalog ten musi być udostępniony, a każda końcówka powinna posiadać jego lokalizację zapamiętaną w Edytorze rejestru (SCIEZKADLL - ścieżka do katalogu, z którego dokonywana jest automatyczna aktualizacja). Do ustawienia tych wpisów najlepiej użyć programu KSPLKonfigurator. Informacja o ścieżce aktualizacji widoczna jest w prawej dolnej części statusu okna głównego systemu KS-SOMED. Wówczas podczas każdego uruchomienia stacji roboczej następuje synchronizacja katalogu stacji z katalogiem serwera, dzięki czemu wszelkie nowości automatycznie zostają pobrane. W przypadku aktualizacji systemu należy wgrać aktualizację na serwer i dalszym jej przebiegiem zajmuje się już system KS-SOMED. W przypadku niemożności zainstalowania aktualizacji na serwerze, bo jest to np. system operacyjny Linux, aktualizację można zainstalować na dowolnej końcówce, a następnie wykorzystać program CopyKSPL znajdujący się na dysku i w katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED, a następnie w katalogu Tools. Program ten pozwala zsynchronizować zawartość katalogu stacji roboczej z serwerem, wgrywając nowości na serwer, czyli w drugą stronę niż wbudowany w system automat. Z serwera nowości zostaną rozpropagowane w sposób wcześniej opisany. W przed-stawionym oknie Przygotuj pliki programu CopyKSPL, pola Lokalizacja KS-SOMED oraz Kartoteka docelowa domyślnie są uzupełnione ścieżkami, które zostały ustawione w Edytorze rejestru lub przy użyciu programu KSPLKonfigurator. Zalecane jest wszystkie pobrane aktualizacje nagrywać na inny nośnik niż dysk twardy. Dzięki temu użytkownik uniknie długiego procesu pobierania aktualizacji z ftp.kamsoft, w sytuacji gdyby musiał przeinstalować wszystkie stanowiska a bazę odtwarzał z kopii archiwalnej wykonywanej codziennie. 4. Przykładowe połączenie w BDE Administratorze wygląda następująco: (serwerem jest: akuc). Strona 9 z 29

10 W przypadku instalacji sieciowej systemu KS-SOMED, wszystkie komputery muszą się widzieć poprzez protokół TCP/IP Konfiguracja KS-SOMED pod systemem Windows Vista i nowszej wersji System KS-SOMED umożliwia bezproblemową współpracę z systemem operacyjnym Windows Vista oraz w nowszej wersji. W tym celu w zaporze systemu Windows, należy zarejestrować serwer bazy danych FireBird.! Rejestracja opisana została w rozdziale Instalacja serwera bazy danych. Wraz z systemem KS-SOMED dostarczana jest nowa wersja serwera bazy danych FireBird. Poprzednia jego wersja po zainstalowaniu pod systemem Windows Vista powodowała uszkodzenie panelu sterowania systemu Windows Vista. W obecnej wersji problem ten został wyeliminowany. W przypadku - ogólnie rzadko występujących błędów, należy wykonać następujące czynności: Komunikat podczas uruchamiania dowolnego modułu: PL-C0009: Błąd systemowy. Rozwiązanie: Należy ustawić w ustawieniach BDE Administratora, na zakładce Configuration w pozycji Drivers->Native->PARADOX opcję NET DIR na katalog z pełnymi prawami dostępu, np.: C:\ Users\ Public.! Może zdarzyć się sytuacja, że ustawienie nie odniesie skutku. Przyczyną najprawdopodobniej będzie utworzenie kopii ustawień BDE w plikach zgodności danego użytkownika. Należy wejść przy pomocy Eksploratora Windows do katalogu, gdzie zainstalowane jest BDE i przejść do plików zgodności tego katalogu (na pasku przycisków jest odpowiednia ikonka) -pliki te należy usunąć. - Błąd polegający na tym, że w niektórych zestawieniach dostępnych w systemie KS-SOMED kwoty mogą pojawiać się w walucie ze znakiem $. Wyjaśnienie: Prawdopodobnie OEM pochodzący od producentów komputerów stacjonarnych lub notebooków jak np. Fujitsu. Rozwiązanie: Aby system poprawnie odczytywał lokalne ustawienia w Rejestrze systemu Windows, należy zmienić w kluczu HKEYCURRENTUSER/ Control Panel/ International wartość pozycji Locale z wartości na Następnie należy zrestartować system. Operacja nie zmienia żadnych ustawień w opcjach regionalnych. - W przypadku uruchomienia serwera jako usługi dostęp do bazy danych jest blokowany przez firewall systemowy. Rozwiązanie: Należy dodać program fbserver.exe do listy wyjątków firewalla. Innym rozwiązaniem jest tymczasowe uruchomienie serwera FireBird jako aplikacji, co spowoduje automatyczne dodanie go do listy wyjątków (system zapyta się, czy to zrobić). - Niesklasyfikowane wyżej błędy systemu lub niemożność pobrania aktualizacji: Wyjaśnienie: Powodem będzie najprawdopodobniej brak dostępu w trybie odczytu i zapisu dla zalogowanego Użytkownika do katalogu i podkatalogów z zainstalowanym systemem KS-SOMED. Najlepszym rozwiązaniem jest nadanie pełnych praw do tego katalogu wszystkim Użytkownikom, którzy mogą logować się na danej stacji Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali wymaga aby każdy Użytkownik posiadał pełne uprawnienia do katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED oraz do całej gałęzi rejestru HKLM/Software/Kamsoft. Ponadto każdy Użytkownik uruchamiający kolejne kopie programu na serwerze terminali, musi mieć ustawiony unikalny numer stanowiska. Unikalny numer stanowiska można ustawić korzystając z programu KSPLKonfigurator.exe, który dostępny jest w module Inne systemu KS-SOMED pod pozycją Konfigurator systemu lub w katalogu, w którym został zainstalowany system. Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno do zalogowania się do programu. W dostępnym polu należy wprowadzić hasło (domyślne hasło to GM) i zatwierdzić przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone okno główne programu KSPLKonfigurator, w którym należy włączyć opcję Konfiguracja personalna, klikając dwukrotnie na te pozycję. Strona 10 z 29

11 Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja personalna, w którym należy włączyć widoczną opcję. Następnie należy przejść do funkcji Edytor rejestru KS-Gabinet, znajdującej się poniżej również klikając dwukrotnie na tę pozycję. Zostanie wyświetlone okno Edytor rejestru systemu KS-Gabinet, w którym należy dodać użytkowników nadając nazwę taką, jak login do serwera terminali. W tym celu można posłużyć się ikoną, skrótem klawiaturowym Ctrl+U, z menu głównego Edycja lub z menu podręcznego wybrać funkcję Dodaj użytkownika. W oknie Dodaj użytkownika należy podać jego nazwę i zatwierdzić przyciskiem OK. Strona 11 z 29

12 Następnie dla każdego użytkownika należy użyć funkcji Dodaj wartość. Funkcję tę można wywołać po zaznaczeniu nazwy użytkownika i użyciu ikony, skrótem klawiaturowym (Ctrl+W), z menu głównego Edycja lub z menu podręcznego wybierając funkcję Dodaj wartość. W wyświetlonym oknie Dodaj wartość w polu Nazwa wartości należy wybrać pozycję NR STANOWISKA, a następnie po kliknięciu w kolumnę Wartość nadać wartość. Numery muszą być unikalne dla danego loginu. Wykonanie tych czynności spowoduje, że każdy zalogowany użytkownik będzie mógł uruchomić system KS- SOMED, ze swojego konta z własnym numerem stanowiska. Należy zwrócić uwagę na liczbę stanowisk w licencji. W przypadku gdy licencja obejmuje 15 stanowisk, ustawione numery dla poszczególnych użytkowników muszą zawierać się w przedziale Może jednak wystąpić sytuacja, gdy użytkowników jest więcej i dla każdego chcielibyśmy ustawić unikalne numery stanowisk W takiej sytuacji w bazie należy stworzyć widok o nazwie V$S na tabelę V$SESSION. Widok musi być dostępny dla loginu, z jakim system KS-SOMED łączy się do bazy. Po ustawieniu widoku będzie można użytkownikom ustawić numery stanowisk z zakresu Ważne tylko aby numery były unikalne. Program przy uruchamianiu sam będzie sprawdzał, czy liczba aktualnie pracujących kopii nie jest większa niż określona w licencji. Widok można stworzyć poniższym skryptem, z poziomu użytkownika systemowego Oracle: CREATE PUBLIC SY- NONYM V$S FOR V$SESSION; GRANT SELECT ON V$SESSION TO PUBLIC. 2. AKTUALIZACJA SYSTEMU KS-SOMED Sposoby pobierania aktualizacji systemu to: instalacja z płyty CD po złożeniu zamówienia u producenta KAMSOFT lub przedstawiciela, Użytkownik otrzymuje drogą pocztową na płycie CD pełną wersję systemu, instalacja pełnej wersji z serwera ftp KAMSOFT, instalacja aktualizacji z serwera ftp KAMSOFT.! Dostęp do serwera ftp Użytkownik może otrzymać na życzenie. Wówczas z własnego konta można pobierać ostatnią pełną wersję instalacyjną systemu oraz aktualizacje. Konto zaczyna się od małej litery l, podkreślenie i sześć cyfr. Konto oraz hasło wymagane do zalogowania się na ftp podane jest w umowie o zakup oprogramowania. Konto musi być aktywowane przez producenta KAMSOFT. Strona 12 z 29

13 Aby pobrać aktualizacje z ftp w przeglądarce internetowej, należy wprowadzić bez spacji: ftp: // lxxxxxx: box.kamsoft.pl /../../ wspolne/ INSTALL/. gdzie, lxxxxxx - należy wpisać Użytkownika (konto), a YYYYY - należy wpisać hasło (z umowy o zakup systemu KS- SOMED). Można również w programie Total Commander z menu głównego Sieć użyć funkcji FTP Połączenie, potem należy użyć przycisku Nowy URL lub funkcji FTP Nowe połączenie. W oknie ftp w dostępnym polu, należy ustawić pozycję: box.kamsoft.pl oraz należy wyłączyć opcję Połączenie anonimowe. W kolejnych oknach należy wprowadzić użytkownika oraz hasło. Na ftp pełna wersja instalacyjna systemu dostępna jest w katalogu Wspólne/ Instal. Plik z pełną wersją instalacyjną to np. KSPL_2014_01_0.zip. Plik ten należy rozpakować i następnie uruchomić program KSPLInstal.exe. W katalogu znajdują się również aktualizacje. Katalog z aktualizacjami to np. Patch_2014_01_1. instalacja aktualizacji bezpośrednio z systemu KS-SOMED przy użyciu programu KSPLUpdFTP.! Sposób pobierania aktualizacji przy użyciu programu KSPLUpdFTP został opisany w rozdziale Kiedy aktualizacja a kiedy pełna wersja Aktualizację systemu do nowej wersji może dokonać Użytkownik posiadający wersję systemu, niestarszą niż poprzednia. W tym przypadku, użytkownik nie pobiera nowej wersji ale różnice pomiędzy wcześniejszą, a najnowszą wersją. Dla użytkowników starszych wersji zaleca się zainstalowanie już pełnej wersji. Powodem tego jest, że na serwerze ftp umieszczane się tylko bieżące aktualizacje. Nie ma potrzeby, aby były zamieszczane również starsze wersje, ponieważ w razie dużych zmian w kilku wersjach pliki aktualizacji mogłyby okazać się dużo większe, niż pełna wersja systemu. Przykładowo: użytkownicy posiadający poprzednią wersję systemu tj mogą przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji , natomiast użytkownikom wersji zaleca się pobranie pełnej wersji systemu Program KSPLUpdFTP Narzędzie KSPLUpdFTP pozwala na pobranie aktualizacji z serwera ftp, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi oraz znajomości kont i haseł. Użytkownicy systemu KS-SOMED mogą wywołać program bezpośrednio z planszy głównej programu, po wybraniu przycisku Aktualizacja z panelu przycisków dodatkowych. Po wybraniu funkcji Pobierz aktualizacje z FTP, zostanie wyświetlone okno, w którym dostępne są trzy funkcje. Pobierz aktualizację z serwera FTP. Przeglądaj i instaluj aktualizacje ściągnięte z serwera FTP. Ustawienia. Program domyślnie jest skonfigurowany do połączenia z Internetem poprzez stałe łącze. W przypadku korzystania z modemu należy w opcjach dokonać odpowiedniej konfiguracji. W pozostałych przypadkach nie istnieje potrzeba modyfikowania jakichkolwiek opcji programu KSPLUpdFTP. Strona 13 z 29

14 Pierwsza z funkcji pozwala na pobranie aktualizacji z serwera ftp. Po jej wybraniu, sprawdzana jest aktualna wersja systemu i wyszukiwane są możliwe do pobrania nowości. Dostępne są dwa rodzaje aktualizacji: aktualizacja różnicowa i aneksy zip Aktualizacja różnicowa a aneksy zip Obie aktualizacje, pod względem końcowego efektu są identyczne. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj aktualizacji będzie pobrany, jeśli tylko pobranie aktualizacji się powiedzie, Użytkownik uzyska taką samą wersję systemu. Zaleca się pobieranie aktualizacji różnicowych, jako że pliki aktualizacji są nieco mniejsze. Aneksy zip, to znane już doskonale aktualizacje, które można było dotychczas pobierać z ftp. Czym są aneksy różnicowe? W przypadku aneksów różnicowych Użytkownik nie otrzymuje nowej wersji pliku, który w danej poprawce został opublikowany, ale różnice pomiędzy wersją wcześniejszą, a najnowszą wersją pliku. W zależności od pliku oraz ilości zmian, plik różnicowy bywa znacznie mniejszy, niż nowa wersja pliku. Konieczny jest jednak do spełnienia jeden warunek. Aby uzyskać nową wersję pliku, konieczne jest posiadanie dokładnie takiej samej poprzedniej wersji pliku jak wersja, na podstawie której plik różnicowy został wygenerowany. Warunek ten może nie być spełniony, jeśli w okresie między kolejnymi aktualizacjami, Użytkownik otrzymał wersję testową modułu lub też plik fizycznie został uszkodzony. Ponieważ wygenerowanie pliku wynikowego na podstawie różnicy oraz błędnej wersji pliku poprzedniego skutkuje tym, że system nie będzie działał poprawnie, wszystkie pliki w aktualizacji różnicowej, zabezpieczone są kodami CRC i to zarówno poprzednia wersja pliku, jak i plik wynikowy. Przed pobraniem aktualizacji różnicowej, sprawdzana jest suma CRC wszystkich plików, które będą podmieniane podczas aktualizacji i jeśli nie jest ona zgodna ze wzorcem, aktualizacja różnicowa nie będzie pobrana. W takim przypadku należy skorzystać z aneksów zip Instalacja najnowszej wersji systemu przy użyciu programu KSPLUpdFTP! Dotyczy Użytkowników systemu KS-SOMED, którzy korzystają z serwera bazy danych Firebird. Począwszy od wersji aktualizacja systemu KS-SOMED wymaga serwera Firebird 2.0. Na starszej wersji serwera nie będzie możliwa aktualizacja bazy danych. Z uwagi na to, Użytkownicy którzy korzystają FireBird 1.5 powinni zainstalować serwer 2.0 lub nowszy. Następnie konieczne jest odświeżenie bazy danych na nowym serwerze programem Archiwizacja, ponieważ tylko wtedy baza danych traktowana jest przez serwer jako baza w nowym formacie. Aby pobrać najnowszą wersję, w oknie głównym systemu należy użyć przycisku Aktualizacja. Przed uruchomieniem procesu aktualizacji, należy zamknąć wszystkie inne składniki systemu KS-SOMED, w tym również system KS- SOMED. Zostanie wyświetlone okno z komunikatem: Następnie informacja dla Użytkowników: Strona 14 z 29

15 W kolejnym oknie, należy wybrać funkcję Pobierz aktualizację z serwera FTP. Spowoduje to rozpoczęcie procesu kopiowania pliku z serwera FTP. Następnie zostanie wyświetlone okno Lista aktualizacji do pobrania z serwera FTP. W polu Rodzaj aktualizacji program domyślnie podpowiada aktualizację różnicową. Użytkownik może również wybrać drugą opcję aneksy.zip. Każda zmiana rodzaju aktualizacji odświeża listę aneksów do pobrania. Zostaną wyświetlone wszystkie aktualizacje dostępne do posiadanej wersji, aktualny numer wersji widoczny jest na pasku stanu. Strona 15 z 29

16 Po użyciu przycisku Pobierz rozpocznie się proces sprawdzania poprawności oraz kopiowania aneksów z serwera ftp. Po pobraniu aneksów - aby wyświetlić listę pobranych aktualizacji z serwera ftp w oknie programu, należy użyć przycisku Instaluj, znajdującego się po lewej stronie okna. Zostanie wyświetlona lista pobranych aktualizacji z serwera ftp. Aby rozpocząć instalację pobranych aktualizacji, należy wskazać pierwszy plik na liście i użyć przycisku Instaluj, znajdującego się w dolnej części okna. Po zatwierdzeniu poniższego komunikatu, Strona 16 z 29

17 zostanie uruchomiony program AneksKlient, w którym aby rozpocząć aktualizację należy użyć przycisku Aktualizuj. Program AneksKlient można również uruchomić z okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu funkcji Zainstaluj aktualizację.! Program AneksKlient zostanie automatycznie uruchomiony i rozpocznie się od razu aktualizacja systemu po pobraniu plików z ftp, gdy w Opcjach głównych KS-SOMED na zakładce Aktualizacja opcja Aktualizacja z potwierdzeniem nie jest włączona. W oknie programu Aneksklient użycie klawisza funkcyjnego F12 spowoduje, że widoczna jest zakładka Funkcje specjalne, która zawiera dodatkowe funkcje: Pozwól na wczytanie dowolnej wersji. Strona 17 z 29

18 Zmień wersję systemu funkcja wykorzystywana jest w sytuacji, gdy Użytkownik musi odtworzyć system KS-SOMED po przeinstalowaniu systemu operacyjnego. Właściwą wersję systemu Użytkownik wpisuje ręcznie. Przed wykonaniem tej operacji zaleca się kontakt się z producentem lub przedstawicielem. Usuwanie ściągniętych Aneksów- pozwala Użytkownikowi usunąć wszystkie niezainstalowane aktualizacje aż do pierwszej wersji. Funkcja może być przydatna w razie wystąpienia problemów z łączem, gdy nastąpiło zaimportowanie zainstalowanych plików. Użytkownik może ponownie pobrać pliki od wersji pierwszej do najnowszej Aktualizacja bazy danych Aktualizację bazy danych wykonuje się z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu przycisku Aktualizacja i następnie funkcji Aktualizuj bazę danych. Po zatwierdzeniu komunikatu: zostanie uruchomiony program do aktualizacji struktury baz. Proces aktualizacji przebiega w kilku etapach: 1. Etap I. Okno powitalne, w którym znajdują się opcje: Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) - włączenie opcji umożliwia przeprowadzenie aktualizacji bazy danych podczas, której można zmienić ustawienia profili, Nie czekaj na potwierdzenie rozpoczęcia aktualizacji, Rekompilacja procedur i wyzwalaczy. W oknie znajduje się przycisk Ustawienia. Jego użycie wyświetli okno Ustawienia TesteraBaz, w którym dostępne są elementy: Sekcja Uruchamianie zawiera: opcja Nigdy nie uruchamiaj - testowanie bazy danych nie zostanie uruchomione na żadnym etapie aktualizacji, Strona 18 z 29

19 opcja Tylko po dodaniu sekwencji - w przypadku gdy aktualizacja zawiera listę nowych sekwencji, testowanie bazy danych automatycznie zostanie włączone po wykonaniu się aktualizacji struktury bazy, opcja Po każdej aktualizacji - testowanie bazy danych odbędzie się po zakończeniu procesu aktualizacji. Sekcja Rodzaj testów zawiera: opcja Tylko wymagane, opcja Pełny test - obejmuje sprawdzanie sekwencji, procedur, wyzwalaczy, rekordy zerowe (pola ID/DE) oraz odwołania do innych tabel. Sekcja Inne - zawiera opcję Usuń indeksy, które nie są zdefiniowane w projekcie bazy. W przypadku, gdy opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) zostanie włączona, po użyciu przycisku Dalej zostanie wyświetlone okno, w którym należy podać hasło. Hasłem tym jest słowo PROFILE. Sposób aktualizacji bazy danych z profilami, został opisany w etapie IV.! Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie skontaktować się z producentem KAMSOFT lub przedstawicielem/partnerem. Jeżeli opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) nie zostanie włączona, wówczas zostanie wyświetlone kolejne okno programu. 2. Etap II. W oknie należy wybrać m. in. alias do aktualizacji, typ serwera danych - system domyślnie podpowiada właściwe rozwiązanie. Strona 19 z 29

20 3. Etap III. W oknie zostaną wyświetlone informacje dotyczące wersji bazy: jaka jest wersja aktualizowanej bazy, kiedy była ostatnia aktualizacja, którą wersją programu oraz jakim wzorcem. 4. Etap IV. Jeżeli w I etapie aktualizacji została włączona opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła, wówczas w oknie zostanie wyświetlona lista profili, wybranych podczas ostatniej aktualizacji struktury bazy.! Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie skontaktować się z producentem KAMSOFT lub przedstawicielem/partnerem. Strona 20 z 29

21 5. Etap V. W oknie zostanie wyświetlona lista dostępnych profili. Aby włączyć odpowiedni profil, przy rekordzie należy ustawić znacznik zaznaczania. 6. Etap VI. W oknie rozpocznie się proces analizy struktur, poprzez operację Zbieranie informacji oraz wyszukiwanie różnic. Strona 21 z 29

22 7. Etap VII. W oknie rozpocznie się aktualizacja struktury bazy. 8. Etap VIII. W zależności od ustawienia w I etapie odnośnie testowania bazy danych, po zakończeniu aktualizacji bazy danych rozpocznie się test. 9. Etap IX. Zakończenie procesu aktualizacji. Aby wyświetlić raport z całego procesu aktualizacji, należy użyć przycisku Pokaż raport. Strona 22 z 29

23 Dostępne profile Podczas aktualizacji struktury bazy danych - w zależności od wykupionych licencji na dodatkowe moduły, funkcje lub usługi - należy dokonać odpowiednich ustawień profili.! Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie skontaktować się z producentem KAMSOFT lub przedstawicielem/partnerem. 1. Profil HL7 - profil należy ustawić w przypadku korzystania z protokołu HL7 do komunikacji oraz wymiany danych pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi aplikacjami KS np. z KS-MEDIS. Profil należy również ustawić w przypadku współpracy modułów systemu KS-SOMED z systemami innych producentów: moduł Punkt pobrań z systemem obsługi laboratorium, moduł RIS z systemem obsługi pracowni radiologicznej PACS. 2. Profil INT - profil należy ustawić w przypadku korzystania z nowej wersji mechanizmu integracji pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi systemami KS: KS-SOLAB; KS-MEDIS; KS-APTEKA SZPITALNA; KS-ZZL. 3. Profil Integracja - profil należy ustawić w przypadku korzystania ze starej wersji mechanizmu integracji pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi systemami KS. 4. Profil Internet profil należy ustawić w przypadku korzystania z usług: Rejestracja OSOZ, Internetowa Rejestracja Pacjentów. 5. Profil Koszty profil należy ustawić w przypadku korzystania z mechanizmu wymiany danych, dotyczących funkcjonalności z modułu Kalkulacja Kosztów, dostępnego w systemie KS-MEDIS do systemu KS-SOMED. 6. Profil Partner - profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Pola dodatkowe na karcie pacjenta - informacje o partnerze.! Funkcja została opisana w instrukcji BAZY. 7. Profil Poczekalnia profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu Poczekalnia. 8. Profil Podwykonawcy - profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Podwykonawcy w umowie. Do korzystania z funkcji Podwykonawcy w umowie wymagane jest wykupienie dodatkowej funkcji Umowy Enterprise.! Funkcja została opisana w instrukcji UMOWY. 9. Profil Pogotowie profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu Pogotowie. 10. Profil Produkcja profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułów: Laboratorium protetyczne dla kliniki stomatologicznej, Protetyka SOL. 11. Profil PZU ŻYCIE profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Współpraca z PZU Życie.! Funkcja została opisana w instrukcji BAZY. 12. Profil QRS profil należy ustawić w przypadku korzystania modułu QRS.! Funkcja została opisana w instrukcji BAZY. 13. Profil SOL - profil należy ustawić w przypadku korzystania modułu Protetyka SOL. Strona 23 z 29

24 14. Profil TKolejka profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Kolejka od lekarza oczekujący na zwolnienie terminu.! Funkcja została opisana w instrukcji TERMINARZ. 15. Profil UKS profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji: Archiwum z dokumentacją medyczną w rotomatach (dla kliniki stomatologicznej), Uproszczone archiwum dokumentacji medycznej wersja bez rotomatów.! Do korzystania z funkcji Uproszczone archiwum dokumentacji medycznej - wersja bez rotomatów wymagane jest wykupienie dodatkowej funkcji Archiwum z dokumentacją medyczną w rotomatach (dla kliniki stomatologicznej). 16. Profil Umowy profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Umowy Enterprise.! Funkcja została opisana w instrukcji UMOWY. 17. Profil WSK profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Numeracja kartotek zależna od nazwiska pacjenta.! Funkcja została opisana w instrukcji BAZY Aktualizacja bazy leków BLOZ Od wersji systemu udostępniony został nowy aktualizator bazy leków BLOZ.! Jedyną zalecaną metodą aktualizacji bazy leków BLOZ jest skorzystanie z aktualizatora bazy BLOZ i korzystanie z plików XML. Jest to domyślne działanie aktualizatora bazy BLOZ. Aktualizacja z plików *.DBF została wyłączona z uwagi na to, iż pliki *.DBF nie zawierają pełnej informacji o lekach, pozwalających np. na poprawne wystawienie recepty na leki psychotropowe. Uruchomienie aktualizatora odbywa się tak jak dotychczas, czyli z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu przycisku Aktualizacja i następnie funkcji Aktualizuj bazę leków BLOZ. Zostanie uruchomiony program do aktualizacji baz farmaceutycznych. Aby można było aktualizować bazę leków BLOZ nowym mechanizmem, Użytkownik musi posiadać hasło do autoryzacji z serwerem KAMSOFT oraz możliwość połączenia się z tym serwerem.! Użytkownicy korzystający z usług sieciowych firmy KAMSOFT: OSOZ, BLOZ On-line mają spełnione powyższe warunki. W sytuacji gdy Użytkownik nie posiada jeszcze zdefiniowanego hasła do autoryzacji, przed uruchomieniem aktualizatora zostanie wyświetlone okno z komunikatem: Jeżeli w oknie komunikatu zostanie użyty przycisk Nie, wówczas zostanie wyświetlona poniższa informacja: Strona 24 z 29

25 Użycie przycisku Tak spowoduje rozpoczęcie inauguracji systemu Elektronicznej Wymiany Danych, zostanie wyświetlone okno powitalne. Po użyciu przycisku Dalej zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić hasło. W kolejnych dwóch oknach po użyciu przycisku Dalej zostanie wyświetlone potwierdzenie. Strona 25 z 29

26 I podziękowanie. Hasło można również wprowadzić jednorazowo w Opcjach głównych KS-SOMED na zakładce Współpraca z OSOZ w polu Hasło, po wcześniejszym włączeniu opcji Połączenie z OSOZ. Jeżeli występują problemy z połączeniem z usługą sieciową udostępnioną na serwerze firmy KAMSOFT (brak połączenia z Internetem, źle skonfigurowana sieć lokalna, źle skonfigurowana zapora systemu Windows, czy ustawienia funkcji DEP), zostanie wyświetlone okno z komunikatem: Strona 26 z 29

27 Po pomyślnym zakończeniu inauguracji zostanie uruchomiony program do aktualizacji baz farmaceutycznych. W oknie znajduje się lista modułów bazy leków BLOZ, dostępnych w systemie KS-SOMED: 0 Podstawowy. 1 Odpłatności. 2 Interakcje. 3 Średnie ceny.! Jeżeli Użytkownik nie posiada licencji na moduły: Odpłatności, Interakcje oraz Średnie ceny, wówczas w kolumnie Uwagi widoczna jest informacja o braku licencji lub braku subskrypcji. W zależności od częstotliwości dokonywania aktualizacji poszczególnych modułów bazy BLOZ, w oknie Aktualizacja baz farmaceutycznych w kolumnie Uwagi w rekordach poszczególnych modułów bazy BLOZ widoczna jest informacja: 1. Moduł jest aktualny. 2. Zalecana jest aktualizacja - informacja pojawi się, gdy dany moduł bazy BLOZ nie był aktualizowany do 7 dni wstecz. 3. Wymagana jest aktualizacja - informacja pojawi się, gdy dany moduł bazy BLOZ nie był aktualizowany powyżej 7 dni. Strona 27 z 29

28 Czasami wymagana jest pełna aktualizacja bazy BLOZ, wówczas przed rozpoczęciem procesu należy włączyć opcję Wymuś pełną aktualizację bazy, umożliwi to pełną aktualizację bazy bez sprawdzania dat wcześniejszych modyfikacji bazy. Aby rozpocząć proces aktualizacji, należy użyć przycisku Aktualizuj, proces przebiega w kilku etapach. Po zakończeniu procesu pojawi się informacja, że moduły są aktualne. Strona 28 z 29

29 2.7. Import słowników ICD-9 CM i ICD-10 Import baz słowników ICD-9 CM i ICD-10 wykonuje się z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu przycisku Aktualizacja i funkcji Import słowników ICD-9 i ICD-10. Zostanie wyświetlone okno do importu słowników ICD.! Użytkownik może dokonać importu baz słowników ICD-9 CM i ICD-10 przy użyciu programu do importu, po uprzednim wykupieniu licencji Moduł ICD9 ICD10. Aby rozpocząć proces, należy użyć przycisku Import. Zostanie wyświetlone okno Import słowników podstawowych.! Jeżeli Użytkownik nie posiada licencji na moduł Moduł ICD9 ICD10, wówczas w oknie Import słowników ICD widoczna jest informacja o braku licencji. Szczegółowe zasady dotyczące zamówienia na bazy słowników ICD, sposób licencjonowania oraz cena dostępne są Po użyciu przycisku, gotowy formularz zamówienia znajduje się pod przyciskiem. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w systemie, nieopisane w niniejszej instrukcji. Strona 29 z 29

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 22/2012 Wydanie: Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 22/2012 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 22/2012 MODUŁ M21 GABINET M53 ROZLICZENIA SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.01.0.01 z dnia 2012-04-05 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Optymalizacja wyliczania procentów

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

System. Instalacja bazy danych MySQL. Autor : Piotr Zielonka tel Piotrków Tryb., sierpień 2018r.

System. Instalacja bazy danych MySQL. Autor : Piotr Zielonka tel Piotrków Tryb., sierpień 2018r. System FOKUS Instalacja bazy danych MySQL Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., sierpień 2018r. W wersji 2018.7.0 systemu FoKus wprowadzono funkcje umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu Integra 7

Instrukcja aktualizacji programu Integra 7 Instrukcja aktualizacji programu Integra 7 Aktualizacje programu dostępne są na stronach internetowych Integra Software www.integra.com.pl w Strefie Integra Support dla Klientów posiadających aktywny Abonament

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Control Expert 3.0

Instrukcja instalacji Control Expert 3.0 Instrukcja instalacji Control Expert 3.0 Program Control Expert 3.0 jest to program służący do zarządzania urządzeniami kontroli dostępu. Dedykowany jest dla kontrolerów GRx02 i GRx06 oraz rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Informacje o aktualizacji oprogramowania

Informacje o aktualizacji oprogramowania Informacje o aktualizacji oprogramowania 1. Najczęstszy problem po aktualizacjach aplikacja nie uruchamia się Jeśli po uruchomieniu aktualizatora (serwisu lub aplikacji) program aktualizujący nie uruchamia

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania.

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Q. Jak uruchomić instalator? A. Trzeba nadać instalatorowi atrybut 'wykonywalny'. Można to zrobić wydając polecenie `chmod

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Migrator 2019.e Migracja do Sage 50c wersja 2019.a i 2019.b

Sage Migrator 2019.e Migracja do Sage 50c wersja 2019.a i 2019.b Sage Migrator 2019.e Migracja do Sage 50c wersja 2019.a i 2019.b 1.0 Informacje ogólne 2 2.0 Pliki instalacyjne 2 3.0 Weryfikacja bazy przed migracją 3 4.0 Instalacja Sage Migrator 6 5.0 Migracja krok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

DGCS PZD System Instrukcja 2017

DGCS PZD System Instrukcja 2017 DGCS PZD System Instrukcja 2017 Spis treści 1. Instalacja DGCS PZD System...3 1.1. Wymagania systemu...4 1.2. Link do pobrania najnowszych wersji systemu...5 1.3. Czynności wstępne - Udostępnienie portu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacji aktualizacji systemu GRANIT wydanej w postaci HotFix a

Dokumentacja instalacji aktualizacji systemu GRANIT wydanej w postaci HotFix a Dokumentacja instalacji aktualizacji systemu GRANIT wydanej w postaci HotFix a 1. Informacje wstępne...1 2. Sprawdzenie zainstalowanej wersji systemu GRANIT oraz pobieranie aktualizacji...1 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

PCSHEMATIC AUTOMATION Instalacja aktualizacji baz aparatury

PCSHEMATIC AUTOMATION Instalacja aktualizacji baz aparatury PCSHEMATIC AUTOMATION Instalacja aktualizacji baz aparatury W jaki sposób zainstalować aktualizacje baz aparatury w programie PCSCHEMATIC Automation. 07-2017 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INTEGRACJA KS-SOMED Z PPS w zakresie rozliczeń z NFZ 2014 Spis treści 1. Konfiguracja systemów KS-SOMED i KS-PPS...

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 Automat ewuś DOKUMENTACJA PROCESU WDROŻENIA SYSTEMU Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 W systemie dodany został mechanizm automatycznej weryfikacji statusu ubezpieczenie pacjentów

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Instrukcja użytkownika Instalacja KS - EDE w systemie KS ZSA I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzeniem Jednolitych Plików Kontrolnych w ramach systemu KS ZSA dodano możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Wstęp do instalacji oprogramowania CAD Projekt w systemach operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Wstęp do instalacji oprogramowania CAD Projekt w systemach operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Wstęp do instalacji oprogramowania CAD Projekt w systemach operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Przed przystąpieniem do instalacji naszych programów do projektowania wnętrz w systemie Windows

Bardziej szczegółowo

Nowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie

Nowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie RBT API v2.3 Nowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie Spis treści I. WPROWADZENIE 2 II. OPIS FUNKCJONALNOŚCI..3 1. LOGOWANIE I ZMIANA HASŁA...3 1.1 LOGOWANIE..3 1.2 WIDOK PO ZALOGOWANIU...4

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Nintex USA LLC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć. support@nintex.com 1 www.nintex.com Spis treści 1. Instalowanie programu Nintex Workflow

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Zastępstwa Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Zastępstwa Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Zastępstwa Optivum na innym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych programu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo