ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIADECTWO WZORCOWANIA"

Transkrypt

1 LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków tel. (+48) ; (+48) LP-MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta Ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków Tel: (+48) ; (+48) PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Nr Przedmiot Wzorcowania: Mikroskop pomiarowy uniwersalny UN, produkcji Carl Zeiss Jena, działka elementarna 0,001 mm, zakres pomiarowy: 200 x100 mm, typ. MU, numer fabryczny: 3536 Zgłoszony jako: Użytkowy Przez firmę: Metoda Wzorcowania: Zgodnie z Instrukcją zawartą w Zarządzeniu Nr 129, Prezesa GUM z dnia r. Błędy dopuszczalne, zgodnie z Zarządzeniem Nr 128 Prezesa GUM z dnia r. Warunki Środowiskowe: Temperatura otoczenia 20,3 0 C, wilgotność względna 54,3% Data wykonania Wzorcowania: 2 sierpień 2010 r. Spójność Pomiarowa: Wyniki Wzorcowania: Wyniki wzorcowania zostały odniesione do wzorca, poprzez zastosowanie płytek wzorcowych klasy dokładności 0, nr fabryczny: , wzorcowanych prze LP-MET wg płytek wzorcowych, Świadectwo Wzorcowania OUM Jasło, nr 414-D/281/240-Obw6-08 Podano na drugiej stronie świadectwa Niepewność Pomiaru: Niepewność pomiaru została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w w dokumencie EA-4/02. Poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2, rozkład normalny 1

2 WYNIKI WZORCOWANIA Stan ogólny: dobry(znaczny luz tubusa w prowadnicach kolumny. Wymaga wyeliminowania luzu i ponownego wzorcowania) Zarysowania, pęknięcia i głębokie skaleczenia szyb stołu płaskiego i obrotowego, co znacznie utrudnia obserwację. Wymagają wymiany na nowe. Przedmiot wzorcowania Błędy dopuszczalne Błędy znalezione 1/ Okularowa głowica goniometryczna, nr 1883: a/ błąd równoległości poziomej linii krzyża przy wskazaniu zerowym na podziałce kątowej względem kierunku przesuwu wzdłużnego sań b/ błąd współosiowości środka krzyża względem osi obrotu c/ błąd prostopadłości ramion krzyża d/ błąd kąta 30 0 między linią ciągłą a ramieniem krzyża e/ błąd powiększenia obrazu przedmiotu obserwowanego w polu widzenia okularu przy użyciu obiektywu o powiększeniu 3x f/ błędy wskazań podziałki kątowej głowicy w całym zakresie pomiarowym (360 0 ) 2/ Głowica okularowa z zarysami wzorcowymi gwintów, nr 2696: a/ błąd równoległości poziomej linii przy jej położeniu zerowym na podziałce kątowej względem kierunku przesuwu wzdłużnego sań b/ błąd powiększenia obrazu przedmiotu obserwowanego w polu widzenia okularu 3/ Sanie mikroskopu: a/ błąd równoległości górnej roboczej powierzchni sań względem kierunku przesuwu: -wzdłużnego -poprzecznego b/ błąd prostoliniowości względem kierunku przesuwu: -wzdłużnego -poprzecznego c/ błąd prostoliniowości poprzecznego przesuwu sań względem wzdłużnego 4/ Stół płaski z szybą szklaną: a/ stan powierzchni roboczej szyby b/błąd płaskości, roboczej powierzchni szyby c/ błąd równoległości roboczej powierzchni szyby względem kierunku przesuwu: -wzdłużnego -poprzecznego 5/ Konik kłowy: a/ błąd kąta 60 0 kła: -prawego -lewego b/ błąd prostoliniowości tworzącej stożka kła: -prawego -lewego c/ stępienie ostrza kła: -prawego -lewego d/ bicie poprzeczne kła: -prawego -lewego e/ przesunięcie osi pary kłów w płaszczyźnie: -poziomej -pionowej +-1` 1µm 1` +-1` +-2 µm/1,8 mm +-1`30 +-5` 0,1% 5 µm/200mm 3 µm/100mm 4 µm/200mm 2 µm/100mm 2,5 µm/50mm Nie dopuszcza się rys i zmatowień w stopniu utrudniającym obserwację 6 µm 20 µm/200mm 15 µm/100mm +-5` +-5` 10 µm 10 µm 250 µm 250 µm 10 µm 10 µm 10 µm 10 µm +30 1,2 µm 1` +1` -1,5 µm +1` +3` 0,1% 5 µm 2 µm 2 µm 2 µm 2,2 µm Patrz Stan ogólny Szyba do wymiany na nową 6µm 13 µm 10 µm -20` -5` 10 µm 17 µm 855 µm(uszkodzony) 1347 µm(uszkodz.) 3 µm 3 µm 3 µm 6 µm 2

3 Przedmiot wzorcowania Błędy dopuszczalne Błędy znalezione 6/ Tubus mikroskopu: a/ przesunięcie środka krzyża obserwowanego w okularze względem obserwowanego obrazu wskaźnika przy pochyleniu kolumny o kąt b/ błąd prostopadłości kierunku przesuwu pionowego tubusa względem górnej roboczej powierzchni sań: -przesuw zgrubny -przesuw dokładny c/ zgodność kierunku wiązki oświetlającej z osią optyczną mikroskopu przy zerowym położeniu kolumny tubusa 7/ Stół podziałowy optyczny: a/ płaskość powierzchni roboczej szyby b/ bicie powierzchni roboczej szyby 8/ Czujnik optyczno-stykowy: a/ niedokładność wskazań czujnika 5 µm 18 µm/120mm 2 µm/13mm Obraz obu stron płytki jednakowo ostro widoczny 5 µm 15 µm/r=50mm 2 µm 5 µm 27 µm 4 µm Obraz jednakowo ostro widoczny 6 µm (uszkodzenia i pęknięcia, szyba do wymiany na nową. 12 µm Uszkodzony 9/ Błędy wskazań: a/ błędy wskazań mikroskopu odczytowego: -w przesuwie wzdłużnym -w przesuwie poprzecznym b/ błędy wskazań mikroskopu dla przesuwu wzdłużnego w zakresie: -do 50 mm -do 100 mm -do 200 mm c/ błędy wskazań mikroskopu dla przesuwu poprzecznego w zakresie: -do 50mm -do 100mm *Niepewność pomiaru dla punktu: 9a = 0,5 µm *Niepewność pomiaru dla punktu 9b, c = 0,6 µm +-0,5 µm +-0,5 µm +-2 µm +-2,5 µm +-4 µm +-2 µm +-2,5 µm +0,5 µm +0,3 µm Błąd niedostrzegalny -2 µm -3 µm -1 µm -2 µm Wzorcowanie wykonał: 3

4 LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków tel. (+48) ; (+48) LP-MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta Ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków Tel: (+48) ; (+48) PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Nr Przedmiot Wzorcowania: Suwmiarka uniwersalna z czytnikiem cyfrowym produkcji firmy Mitutoyo, zakres pomiarowy mm, działka elementarna 0,01 mm, numer fabryczny: Zgłoszony jako: WZORCOWY Przez firmę: Metoda Wzorcowania: Zgodnie z instrukcją: Załącznik do Zarządzenia nr 19 Prezesa GUM z dnia r. (poz. 25) Warunki Środowiskowe: Temperatura otoczenia 20,1 0 C, wilgotność względna 67,1% Data wykonania Wzorcowania: 14 wrzesień 2010 r. Spójność Pomiarowa: Wyniki Wzorcowania: Wyniki wzorcowania zostały odniesione do wzorca, poprzez zastosowanie płytek wzorcowych klasy dokładności 0, nr fabryczny: , wzorcowanych przez LP-MET wg płytek wzorcowych, Świadectwo Wzorcowania OUM Jasło, nr 414-D/281/240-Obw6-08 Podano na drugiej stronie świadectwa Niepewność Pomiaru: Niepewność pomiaru została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w w dokumencie EA-4/02. Poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2, rozkład normalny 4

5 WYNIKI WZORCOWANIA Stan ogólny: bardzo dobry l.p. Parametr wzorcowany Błędy dopuszczalne Błędy znalezione Niepewność pomiaru 1. Płaskość powierzchni pomiarowych 10µm/ 100mm Błąd niedostrzegalny 2 µm 2. Równoległość powierzchni pomiarowych 20µm/100mm Błąd niedostrzegalny 5,7 µm 3. Max błąd wskazań w całym zakresie pomiarowym µm + 8 µm 3 µm Wzorcowanie wykonał: 5

6 LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków tel. (+48) ; (+48) LP-MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta Ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków Tel: (+48) ; (+48) PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Nr Przedmiot Wzorcowania: Płytki wzorcowe typu MLAc, produkcji firmy VIS; sztuk 103; nr fabryczny: 90275, oznaczenia na płytkach: brak oznaczeń Zgłoszony jako: Użytkowy klasy dokładności 0 Przez firmę: Metoda Wzorcowania: Porównawcza, zgodnie z PN-EN ISO 3650 oraz Zał. do Zarządzenia nr 165 Prezesa GUM z dnia r. (poz. 162) Warunki Środowiskowe: Temperatura otoczenia 20-20,5 0 C, wilgotność względna 58,4-60,2 % Data wykonania Wzorcowania: 20 sierpień 2010 r. Spójność Pomiarowa: Wyniki Wzorcowania: Wyniki wzorcowania zostały odniesione do wzorca, poprzez zastosowanie płytek wzorcowych klasy dokładności 0, nr fabryczny: , wzorcowanych prze LP-MET wg płytek wzorcowych, Świadectwo Wzorcowania OUM Jasło, nr 414-D/281/240-Obw6-08 Podano na drugiej stronie świadectwa Niepewność Pomiaru: Niepewność pomiaru została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w w dokumencie EA-4/02. Poziom ufności 99,7%, współczynnik rozszerzenia k =2, rozkład normalny 6

7 WYNIKI WZORCOWANIA Stan ogólny: dobry ( Zarysowania powierzchni pomiarowych płytek: 5 mm, 25 mm; plamka korozji na powierzchni pomiarowej płytki 7 mm) Błąd wymiaru środkowego l x Błąd wymiaru środkowego l x Błąd wymiaru środkowego l x Błąd wymiaru środkowego l x Błąd wymiaru środkowego l x mm µm mm µm mm µm mm µm mm µm 0,5 +0,02 1,22 +0,05 1,46 +0,02 9,50-0,06 21,50 +0,03 1-0,06 1,23-0,03 1,47 +0,02 10,00-0,05 22,00-0,15 1,005 +0,05 1,24 +0,03 1,48 +0,03 10,50 +0,02 22,50-0,11 1,01 +0,01 1,25-0,05 1,49-0,09 11,00-0,07 23,00 +0,11 1,02-0,09 1,26-0,02 1,50-0,02 11,50-0,16 23,50-0,04 1,03-0,03 1,27 +0,01 1, ,00 +0,06 24,00 +0,03 1,04 +0,11 1,28 +0,00 1, ,50 +0,05 24,50-0,06 1,05 +0,04 1,29-0,03 1, ,00-0,03 25,00-0,19 1,06 +0,08 1,30-0,07 1, ,50-0,02 30, ,07-0,02 1,31 +0,03 2,00 0,00 14,00 +0,05 40, ,08 +0,01 1,32 +0,07 2,50 +0,04 14,50 +0,20 50,00-0,03 1,09 +0,09 1,33 +0,11 3,00 +0,04 15,00 +0,19 60, ,10 +0,01 1,34-0,04 3,50-0,04 15,50 +0,08 70, ,11-0,04 1,35-0,07 4,00 +0,07 16,00 +0,03 75,00-0,20 1,12-0,04 1,36-0,05 4,50-0,08 16,50 +0,09 80, ,13-0,06 1,37-0,01 5,00 +0,05 17,00 +0,05 90, ,14-0,04 1,38-0,04 5,50 +0,02 17,50-0,01 100,00-0,20 1,15 +0,03 1,39 +0,04 6,00-0,01 18,00-0, ,16 +0,06 1,40-0,05 6,50 +0,05 18,50 +0, ,17-0,03 1,41-0,03 7,00 +0,03 19,00 +0, ,18 +0,03 1,42 0,00 7,50-0,08 19,50 +0, ,19 +0,02 1,43-0,01 8,00 +0,08 20,00 +0, ,20-0,05 1,44-0,10 8,50-0,01 20,50-0, ,21 +0,04 1,45-0,02 9,00-0,04 21,00 +0, rzeczywisty płytki wzorcowej otrzymuje się przez algebraiczne dodanie do wymiaru nominalnego błędu l x, który jest podany w tabeli. - Niepewność pomiaru długości środkowej dla klasy dokładności 0 określona jest wzorem U= +- (0,05 + 0,0005 N) µm gdzie N jest wartością liczbową długości nominalnej wyrażonej w mm - Niepewność pomiaru długości środkowej dla klasy dokładności 1 określona jest wzorem U= +- (0,10 + 0,0010 N) µm gdzie N jest wartością liczbową długości nominalnej wyrażonej w mm 7

8 OKREŚLENIE KLASY DOKŁADNOŚCI KLASA dokładności KLASA dokładności KLASA dokładności KLASA dokładności KLASA dokładności mm mm mm mm mm 0,5 0 1,22 0 1,46 0 9, , ,23 0 1, , ,00 1 1, ,24 0 1, , ,50 0 1,01 0 1,25 0 1, , ,00 0 1,02 0 1,26 0 1, , ,50 0 1,03 0 1,27 0 1, , ,00 0 1,04 0 1,28 0 1, , ,50 0 1,05 0 1,29 0 1, , ,00 1 1,06 0 1,30 0 1, , , ,07 0 1,31 0 2, , , ,08 0 1,32 0 2, , ,00 0 1,09 0 1,33 0 3, , , ,10 0 1,34 0 3, , , ,11 0 1,35 0 4, , ,00 1 1,12 0 1,36 0 4, , , ,13 0 1,37 0 5, , , ,14 0 1,38 0 5, , ,00 1 1,15 0 1,39 0 6, , ,16 0 1,40 0 6, , ,17 0 1,41 0 7, , ,18 0 1,42 0 7, , ,19 0 1,43 0 8, , ,20 0 1,44 0 8, , ,21 0 1,45 0 9, , Na podstawie uzyskanych wyników wzorcowania komplet płytek wzorcowych zalicza się do klasy dokładności PIERWSZEJ Wzorcowanie przeprowadził i określił klasę dokładności: 8

9 LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków tel. (+48) ; (+48) LP-MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta Ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków Tel: (+48) ; (+48) PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Nr Przedmiot Wzorcowania: Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwustronny M 22 x 1,5-6H; nr fabryczny: 33/1-11 Zgłoszony jako: Użytkowy Przez firmę: Metoda Wzorcowania: Pomiar bezpośredni przy użyciu długościomierza poziomego, metoda trój wałeczkowa. y i tolerancje zgodnie z PN ISO-1502 Warunki Środowiskowe: Temperatura otoczenia 20,7 0 C, wilgotność względna 47,8% Data wykonania Wzorcowania: 22 kwiecień 2010 r. Spójność Pomiarowa: Wyniki Wzorcowania: Niepewność Pomiaru: Wyniki wzorcowania zostały odniesione do wzorca, poprzez zastosowanie płytek wzorcowych klasy dokładności 0, nr fabryczny: , wzorcowanych prze LP-MET wg płytek wzorcowych, Świadectwo Wzorcowania OUM Jasło, nr 414-D/281/240-Obw6-08 Podano na drugiej stronie świadectwa Niepewność pomiaru została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w w dokumencie EA-4/02. Poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2, rozkład normalny 9

10 WYNIKI WZORCOWANIA Stan ogólny: dobry i tolerancja średnicy zewnętrznej gwintu [mm] rzeczywisty średnicy zewnętrznej gwintu [mm] i tolerancja średnicy podziałowej gwintu [mm] rzeczywisty średnicy podziałowej gwintu [mm] Sp Sn Sp Sn Sp Sn Sp Sn 22, ,011 21, ,011 22,008 21,519 21, , , , ,034 21,222 Sp strona przechodnia Sn strona nieprzechodnia Niepewność pomiaru: 0,0017 mm Wzorcowanie wykonał: 10

11 LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków tel. (+48) ; (+48) LP-MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta Ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków Tel: (+48) ; (+48) PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Nr Przedmiot Wzorcowania: Pierścień wzorcowy Ø 112,500mm, produkcji Bowers, numer fabryczny: Zgłoszony jako: Użytkowy Przez firmę: Metoda Wzorcowania: Metoda bezpośrednia, zgodnie z Instrukcją: LP-MET/10/10/2007 przy użyciu Długościomierza Abbe`go z działką elementarną 0,0002mm Warunki Środowiskowe: Temperatura otoczenia C, wilgotność względna 54,4-58,2 % Data wykonania Wzorcowania: 3 sierpień 2010 r. Spójność Pomiarowa: Wyniki Wzorcowania: Wyniki wzorcowania zostały odniesione do wzorca, poprzez zastosowanie płytek wzorcowych klasy dokładności 0, nr fabryczny: , wzorcowanych prze LP-MET wg płytek wzorcowych, Świadectwo Wzorcowania OUM Jasło, nr 414-D/281/240-Obw6-08 Podano na drugiej stronie świadectwa Niepewność Pomiaru: Niepewność pomiaru została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w w dokumencie EA-4/02. Poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2, rozkład normalny 11

12 WYNIKI WZORCOWANIA Stan ogólny: dobry Ø [mm] rzeczywisty Ø [mm] Niepewność pomiaru [µm] 112, ,5007 0,5 Wzorcowanie wykonał: 12

13 LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków tel. (+48) ; (+48) LP-MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta Ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków Tel: (+48) ; (+48) PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Nr Przedmiot Wzorcowania: Komplet szczelinomierzy L-100, produkcji Niemcy, zakres pomiarowy 0,1-2mm nr inwentarzowy: 1543, ilość płytek w komplecie: 20 szt. Zgłoszony jako: Użytkowy Przez firmę: Metoda Wzorcowania: Instrukcja wzorcowania szczelinomierzy LP- MET Nr 1/2008, tolerancje zgodnie z Normą PN-M-53390:1975 Warunki Środowiskowe: Temperatura otoczenia C, wilgotność względna 52-53% Data wykonania Wzorcowania: 6 listopad 2012 r. Okres ważności: 12 miesiące Następne wzorcowanie: 6 listopad 2013 [1] Spójność Pomiarowa: Wyniki Wzorcowania: Niepewność Pomiaru: Wyniki wzorcowania zostały odniesione do wzorca, poprzez zastosowanie płytek wzorcowych klasy dokładności 0, nr fabryczny: , wzorcowanych przez LP-MET wg płytek wzorcowych, Świadectwo Wzorcowania OUM Nr 414-D/281/240-Obw6-08 Podano na drugiej stronie świadectwa Niepewność pomiaru została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w w dokumencie EA-4/02. Poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2, rozkład normalny [1] W treści Świadectwa Wzorcowania umieszczono datę ważności/następnego wzorcowania w porozumieniu z klientem zgodnie z pkt PN-EN ISO/IEC 17025:

14 WYNIKI WZORCOWANIA Stan ogólny: dobry płytki szczelinomierza α [mm] *Niepewność pomiaru: 0,00057 mm Błędy dopuszczalne α [mm] Błędy znalezione [mm] 0,05 +-0, ,10 +-0,004-0,002 0,15 +-0, ,20 +-0,005 +0,011 0,25 +-0, ,30 +-0,006 +0,003 0,35 +-0, ,40 +-0,007 +0,004 0,45 +-0, ,50 +-0,008 +0,002 0,55 +-0, ,60 +-0,008 +0,011 0,65 +-0, ,70 +-0,010 +0,009 0,75 +-0, ,80 +-0,010 +0,004 0,85 +-0, ,90 +-0,012 +0,005 0,95 +-0, ,00 +-0,012-0,003 1,10 +-0,015 +0,002 1,20 +-0,015 +0,011 1,30 +-0,016-0,010 1,40 +-0,016-0,003 1,50 +-0,017 +0,006 1,60 +-0,017-0,006 1,70 +-0,018-0,016 1,80 +-0,018-0,007 1,90 +-0,019-0,010 2,00 +-0,019-0,003 Wzorcowanie wykonał: 14

15 LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków tel. (+48) ; (+48) LP-MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta Ul. Dobrego Pasterza 106; Kraków Tel: (+48) ; (+48) PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Nr Przedmiot Wzorcowania: Czujnik zębaty zegarowy, produkcji Niemcy, zakres pomiarowy : 0-10 mm działka elementarna 0,01 mm, nr inwentarzowy: 1527 Zgłoszony jako: Użytkowy Przez firmę: Metoda Wzorcowania: Zgodnie z instrukcją: Załącznik do Zarządzenia nr 53 Prezesa GUM z dnia r. (poz. 61) Warunki Środowiskowe: Temperatura otoczenia C, wilgotność względna 52-53% Data wykonania Wzorcowania: 6 listopad 2012 r. Okres ważności: 12 miesiące Następne wzorcowanie: 6 listopad 2013 [1] Spójność Pomiarowa: Wyniki Wzorcowania: Niepewność Pomiaru: Wyniki wzorcowania zostały odniesione do wzorca, poprzez zastosowanie płytek wzorcowych klasy dokładności 0, nr fabryczny: , wzorcowanych przez LP-MET wg płytek wzorcowych, Świadectwo Wzorcowania OUM Nr 414-D/281/240-Obw6-08 Podano na drugiej stronie świadectwa Niepewność pomiaru została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w w dokumencie EA-4/02. Poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2, rozkład normalny [1] W treści Świadectwa Wzorcowania umieszczono datę ważności/następnego wzorcowania w porozumieniu z klientem zgodnie z pkt PN-EN ISO/IEC 17025:

16 WYNIKI WZORCOWANIA Stan ogólny: dobry (spłaszczona sferyczna końcówka pomiarowa, skaleczenia trzpienia) l.p. Parametr wzorcowany Błędy dopuszczalne Błędy znalezione Niepewność pomiaru 1. Nacisk trzpienia pomiarowego 0,4-1,5 N 1,2 N 0,5 N 2. Rozrzut wskazań 3 µm 2 µm 2 µm 3. Zmiana wskazań spowodowana naciskiem bocznym na trzpień 5 µm Błąd niedostrzegalny 2 µm 4. Błąd wskazań w całym zakresie pomiarowym +-20 µm + 6 µm 2,8 µm 5. Błąd wskazań w zakresie: 1/10 obrotu wskazówki 1/2 obrotu wskazówki 1obrót wskazówki 2 obroty wskazówki +-5 µm +-8 µm +-10 µm +-15 µm + 4 µm + 8 µm + 9 µm + 13 µm 2,8 µm 6. Wartość histerezy pomiarowej 3 µm 13 µm 1 µm Histereza pomiarowa 0,02 0,015 0,01 0, Serie2 0,002 0,008 0, ,006 Serie1 0,004 0,008 0,009 0,013 0 Wzorcowanie wykonał: 16

17 17

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA LPMET Nr 4245/03/2016 LPMET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Ul. Dobrego Pasterza 106; 31416 Kraków, Tel: (+48) 507 929 409; (+48) 788 652 233 NIP: 9451135617; REGON: 120808812 http://www.lpmet.pl/

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A do ZARZĄDZENIA Nr 1/2018 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK A do ZARZĄDZENIA Nr 1/2018 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2018 r. Wynagrodzenie bez VAT oraz kosztów i opłat z 3 i 4 pobierane za wykonanie wzorcowania przyrządu pomiarowego przez pracowników Wydziału Masy, Siły, Długości i Kąta (6W1) I Wzorcowania w ramach akredytacji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie w [zł] Nazwa przyrządu pomiarowego, uwagi

Wynagrodzenie w [zł] Nazwa przyrządu pomiarowego, uwagi Wynagrodzenie bez VAT oraz kosztów i opłat z 4 pobierane za wykonanie wzorcowania przyrządu pomiarowego przez pracowników Wydziału Masy, Siły, Długości i Kąta (6W1) I Wzorcowania w ramach akredytacji AP

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI ĆWICZENIE NR 2 POMIAR KRZYWEK W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI ĆWICZENIE NR 2 POMIAR KRZYWEK W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI TEMAT ĆWICZENIA: ĆWICZENIE NR 2 POMIAR KRZYWEK W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH ZADANIA DO WYKONANIA: 1. Pomiar rzeczywistego zarysu krzywki. 2.

Bardziej szczegółowo

Promocja! 148,00 zł. 146,00 zł. Profesjonalne narzędzia pomiarowe SUWMIARKA ELEKTRONICZNA IP54 SUWMIARKA ELEKTRONICZNA

Promocja! 148,00 zł. 146,00 zł.   Profesjonalne narzędzia pomiarowe SUWMIARKA ELEKTRONICZNA IP54 SUWMIARKA ELEKTRONICZNA Promocja! www.sklep-arkom.net.pl Profesjonalne narzędzia pomiarowe SUWMIARKA ELEKTRONICZNA IP54 0-150 mm 0-200 mm Kod art: 111-006-11N 111-008-11N Cena netto: 183,74 zł 146,00 zł Cena netto: 246,34 zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE MIKROMIERZA O ZAKRESIE POMIAROWYM: mm

SPRAWDZANIE MIKROMIERZA O ZAKRESIE POMIAROWYM: mm POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych LABORATORIUM METROLOGII... (Imię i nazwisko) Wydział...Kierunek...Grupa... Rok studiów... Semestr... Rok

Bardziej szczegółowo

Pracownia Pomiarów Długości i Kąta CENNIK ZA WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Obowiązuje od r.

Pracownia Pomiarów Długości i Kąta CENNIK ZA WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Obowiązuje od r. Pracownia Pomiarów Długości i Kąta CENNIK ZA WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Obowiązuje od 02.11.2015 r. 1 Przyśpieszenie, Prędkość i Odległość 1.01 Parametry ruchu Lp. Nazwa Zakres pomiarowy Ilość

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie w [zł] Nazwa przyrządu pomiarowego, uwagi

Wynagrodzenie w [zł] Nazwa przyrządu pomiarowego, uwagi Wynagrodzenie bez VAT i kosztów z 3 pobierane za wykonanie wzorcowania przyrządu pomiarowego przez pracowników Wydziału Masy, Siły, Długości i Kąta (6W1) I Wzorcowania w ramach akredytacji AP 086 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie B-2 POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie B-2 POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie B-2 Temat: POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI Opracowanie: dr inż G Siwiński Aktualizacja i opracowanie elektroniczne:

Bardziej szczegółowo

Pomiary gwintów w budowie maszyn / Jan Malinowski, Władysław Jakubiec, Wojciech Płowucha. wyd. 2. Warszawa, Spis treści.

Pomiary gwintów w budowie maszyn / Jan Malinowski, Władysław Jakubiec, Wojciech Płowucha. wyd. 2. Warszawa, Spis treści. Pomiary gwintów w budowie maszyn / Jan Malinowski, Władysław Jakubiec, Wojciech Płowucha. wyd. 2. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 9 1. Wiadomości ogólne 11 1.1. Podział i przeznaczenie gwintów 11

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Cechowanie przyrządów pomiarowych metrologii długości i kąta

Temat ćwiczenia. Cechowanie przyrządów pomiarowych metrologii długości i kąta POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Cechowanie przyrządów pomiarowych metrologii długości i kąta Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z metodami sprawdzania przyrządów pomiarowych. I.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG METROLOGICZNYCH obowiązuje od 01 stycznia 2018r.

CENNIK USŁUG METROLOGICZNYCH obowiązuje od 01 stycznia 2018r. 1 23 4 5 6 7 8 Centrum Metrologii Nr 1 CENNIK USŁUG METROLOGICZNYCH obowiązuje od 01 stycznia 2018r. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych z zakresu długości i kąta ( w Laboratorium CM-KALIBRATOR) Przyrząd

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG METROLOGICZNYCH obowiązuje od 01 stycznia 2019r.

CENNIK USŁUG METROLOGICZNYCH obowiązuje od 01 stycznia 2019r. 1 23 4 5 6 7 8 Centrum Metrologii Nr 1 CENNIK USŁUG METROLOGICZNYCH obowiązuje od 01 stycznia 2019r. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych z zakresu długości i kąta ( w Laboratorium CM-KALIBRATOR) Przyrząd

Bardziej szczegółowo

POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW

POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW Józef Zawada Instrukcja do ćwiczenia nr P12 Temat ćwiczenia: POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW Cel ćwiczenia Celem niniejszego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 162

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 162 PCA Zakres akredytacji Nr AP 16 ZAKRE AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 16 wydany przez POLKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-38 Warszawa, ul. zczotkarska 4 Wydanie nr 3 Data wydania: 6 marca 017 r.

Bardziej szczegółowo

Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Przyrządy z noniuszami: Noniusz jest pomocniczą podziałką, służącą do powiększenia dokładności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe

Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Załącznik nr 4d do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) 1. - z dokładnością 0,1 mm, dopuszcza się suwmiarkę z tworzywa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe. Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe. Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk Załącznik nr 3d do SIWZ Formularz cenowy Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe 1. Lp. 1 Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk 2 3 Suwmiarka uniwersalna - o zakresie min

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 1 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe

Opis przedmiotu 1 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Opis przedmiotu 1 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Załącznik nr 4d do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) 1. z dokładnością 0,1 mm 15 Suwmiarka uniwersalna - o zakresie

Bardziej szczegółowo

POMIARY WZDŁUś OSI POZIOMEJ

POMIARY WZDŁUś OSI POZIOMEJ POMIARY WZDŁUś OSI POZIOMEJ Długościomierze pionowe i poziome ( Abbego ) Długościomierz poziomy Abbego czytnik + interpolator wzorca Wzorzec kreskowy zwykły lub inkrementalny Mierzony element urządzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe

Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe ZST.77.4.0.06 Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Załącznik nr 4d do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.). - z dokładnością 0, mm, dopuszcza się suwmiarkę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 1 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe

Opis przedmiotu 1 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe ZST.77.4.0.06 Załącznik nr 4d do SIWZ Opis przedmiotu części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.). z dokładnością 0, mm. Suwmiarka uniwersalna -

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wiadomości ogólne... 17

Przedmowa Wiadomości ogólne... 17 Spis treści Przedmowa... 13 1. Wiadomości ogólne... 17 1.1. Metrologia i jej podział... 17 1.2. Metrologia wielkości geometrycznych, jej przedmiot i zadania... 20 1.3. Jednostka miary długości... 21 1.4.

Bardziej szczegółowo

Prof. Eugeniusz RATAJCZYK. Makrogemetria Pomiary odchyłek kształtu i połoŝenia

Prof. Eugeniusz RATAJCZYK. Makrogemetria Pomiary odchyłek kształtu i połoŝenia Prof. Eugeniusz RATAJCZYK Makrogemetria Pomiary odchyłek kształtu i połoŝenia Rodzaje odchyłek - symbole Odchyłki kształtu okrągłości prostoliniowości walcowości płaskości przekroju wzdłuŝnego Odchyłki

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH

SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 4 60-965 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium wzorcowania: - wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta - wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia i temperatury

Laboratorium wzorcowania: - wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta - wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia i temperatury Laboratorium wzorcowania: - wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta - wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia i temperatury Przyrządy do pomiaru długości i kąta lp. Przyrządy do pomiaru długości

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe Załącznik nr 3d do SIWZ Formularz cenowy Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe 1. Lp. 1 Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk 2 3 Suwmiarka uniwersalna - o zakresie min

Bardziej szczegółowo

WZORCE I PODSTAWOWE PRZYRZĄDY POMIAROWE

WZORCE I PODSTAWOWE PRZYRZĄDY POMIAROWE WZORCE I PODSTAWOWE PRZYRZĄDY POMIAROWE 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: 1. Poznanie podstawowych pojęć z zakresu metrologii: wartość działki elementarnej, długość działki elementarnej, wzorzec,

Bardziej szczegółowo

Wykaz usług nieobjętych zakresem akredytacji realizowanych przez laboratoria Zakładu M1

Wykaz usług nieobjętych zakresem akredytacji realizowanych przez laboratoria Zakładu M1 M Laboratorium Długości przyrządy EDM (dalmierze) (0 0) m. mm przyrządy EDM (dalmierze) (0 0) m 0. mm mierniki magnetostrykcyjne do wysokości napełnienia zbiorników pomiarowych (0 ) m 0. mm komparatory

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe

Formularz cenowy Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe ZST.77.4.0.06 Załącznik nr 3d do SIWZ Formularz cenowy Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe Lp. Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) Ilość sztuk Cena jednostkowa BRUTTO za sztukę(w

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI ĆWICZENIE NR 1

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI ĆWICZENIE NR 1 KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI TEMAT ĆWICZENIA: ĆWICZENIE NR 1 SPRAWDZANIE PŁYTEK WZORCOWYCH ZADANIA DO WYKONANIA: 1. Ustalić klasę dokładności sprawdzanych płytek wzorcowych na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 79 POMIARY MIKROSKOPOWE. I. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z budową mikroskopu i jego podstawowymi możliwościami pomiarowymi.

ĆWICZENIE NR 79 POMIARY MIKROSKOPOWE. I. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z budową mikroskopu i jego podstawowymi możliwościami pomiarowymi. ĆWICZENIE NR 79 POMIARY MIKROSKOPOWE I. Zestaw przyrządów: 1. Mikroskop z wymiennymi obiektywami i okularami.. Oświetlacz mikroskopowy z zasilaczem. 3. Skala mikrometryczna. 4. Skala milimetrowa na statywie.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji TEMAT: Ćwiczenie nr 4 POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć 3 wskazane kąty zadanego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Instytut Obrabiarek i TBM, Politechnika Łódzka

Instytut Obrabiarek i TBM, Politechnika Łódzka 1 Autor dr inż. Stanisław Bąbol Instrukcja do ćwiczenia nr 11 Temat ćwiczenia POMIAR GWINTÓW Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z metodami i techniką pomiaru gwintów oraz z przyrządami

Bardziej szczegółowo

Pomiary wymiarów zewnętrznych (wałków)

Pomiary wymiarów zewnętrznych (wałków) Pomiary wymiarów zewnętrznych (wałków) I. Cel ćwiczenia. Zapoznanie się ze sposobami pomiaru średnic oraz ze sprawdzaniem błędów kształtu wałka, a także przyswojeniu umiejętności posługiwania się stosowanymi

Bardziej szczegółowo

Radzionków 17.01.2017 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ELEKTRON/1/2017 Maszyny do obróbki metali CPV 42630000-1 OBRABIARKI DO OBRÓBKI METALI Pieczęć Oferenta OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr inż. Łukasz Amanowicz Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne 3 TEMAT ĆWICZENIA: Badanie składu pyłu za pomocą mikroskopu

Bardziej szczegółowo

Instytut Obrabiarek i TBM, Politechnika Łódzka

Instytut Obrabiarek i TBM, Politechnika Łódzka 1 Autor dr inż. Stanisław Bąbol Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Temat ćwiczenia Cel ćwiczenia: MIKROSKOPY WARSZTATOWE Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową mikroskopów, ich wyposażenia oraz z

Bardziej szczegółowo

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Renens, Lipiec 2009 Trimos S.A. Av.de Longe m alle 5 C H- 1020 Renens T. +41 21 633 01 12 F. +41 21 633 01 02 Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Najwyższa dokładność

Bardziej szczegółowo

Pomiary otworów. Ismena Bobel

Pomiary otworów. Ismena Bobel Pomiary otworów Ismena Bobel 1.Pomiar średnicy otworu suwmiarką. Pomiar został wykonany metodą pomiarową bezpośrednią. Metoda pomiarowa bezpośrednia, w której wynik pomiaru otrzymuje się przez odczytanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO. 1. Przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych (długość, kąt, struktura powierzchni)

ZAKRES PRAC LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO. 1. Przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych (długość, kąt, struktura powierzchni) 1/7 ZAKRES PRAC LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO 1. Przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych (długość, kąt, struktura powierzchni) elementarnej Czujnik długości elektroniczny 0-13 mm 0,01 mm W-014 0,006

Bardziej szczegółowo

wyjście danych RS232 (RB6)

wyjście danych RS232 (RB6) DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA! WAŻNA DO 21122014 Oferta specjalna nr 16 LUB WYCZERPANIA ASORTYMENTU Certyfikacja wg DIN EN ISO 9001:2008 Numer rejestru: 12 100 12704 TMS Suwmiarka cyfrowa, system Absolute, DIN

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH

SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 4 60-965 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 165709-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych w ramach zadania: Poprawa jakości i warunków

Bardziej szczegółowo

Tolerancje kształtu i położenia

Tolerancje kształtu i położenia Strona z 7 Strona główna PM Tolerancje kształtu i położenia Strony związane: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Tolerancje gwintów, Tolerancje i pasowania Pola tolerancji wałków i otworów, Układy pasowań normalnych,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Ćwiczenie 81 A. ubica WYZNACZANIE PROMIENIA RZYWIZNY SOCZEWI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Cel ćwiczenia: poznanie prążków interferencyjnych równej grubości, wykorzystanie tego

Bardziej szczegółowo

POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW

POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Ćwiczenie nr 4 TEMAT: POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć trzy wskazane kąty zadanego przedmiotu kątomierzem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium metrologii. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Temat ćwiczenia: Sprawdzanie narzędzi pomiarowych

Laboratorium metrologii. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Temat ćwiczenia: Sprawdzanie narzędzi pomiarowych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium metrologii Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sprawdzanie narzędzi pomiarowych Opracowała

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Znak sprawy: Zarządzenie nr 7/207 Myślenice, dnia 28.06.207 r. Zmiana Załącznika nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska. Ćwiczenia. mgr inż. Kamil Wróbel. Poznań 2017

Grafika inżynierska. Ćwiczenia. mgr inż. Kamil Wróbel. Poznań 2017 Grafika inżynierska Ćwiczenia mgr inż. Kamil Wróbel Poznań 2017 Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości asystent Kamil.wrobel@put.poznan.pl p.214 ul. Strzelecka 11, Poznań

Bardziej szczegółowo

( Wersja A ) WYZNACZANIE PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA.

( Wersja A ) WYZNACZANIE PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA. 0.X.203 ĆWICZENIE NR 8 ( Wersja A ) WYZNACZANIE PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA. I. Zestaw przyrządów:. Mikroskop. 2. Płytki szklane płaskorównoległe.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Ćwiczenie nr TEMAT: SPRAWDZANIE SPRAWDZIANU DWUGRANICZNEGO TŁOCZKOWEGO DO OTWORÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH

SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 4 60-965 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEJ DOSTAWY

OPIS OFEROWANEJ DOSTAWY Wymagane parametry techniczne 1. Suwmiarka dwustronna, zakres 0-150, dz. 0,05 działka elementarna: 0,05 [mm], 2. Suwmiarka dwustronna, zakres 0-150, dz. 0,02 3. Suwmiarka dwustronna, zakres 0 max. (280-300),

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary płaskości i prostoliniowości powierzchni

Temat ćwiczenia. Pomiary płaskości i prostoliniowości powierzchni POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary płaskości i prostoliniowości powierzchni I. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami pomiaru płaskości i prostoliniowości

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. 9 czujnik mechaniczny/cyfrowy o zakresie pomiarowym 50<ML<100 mm. 11 czujnik optyczny o zakresie pomiarowym 0,040 mm i 0,200 mm

Oferta handlowa. 9 czujnik mechaniczny/cyfrowy o zakresie pomiarowym 50<ML<100 mm. 11 czujnik optyczny o zakresie pomiarowym 0,040 mm i 0,200 mm Data : 2015-07-06 Oferta handlowa Zakres danych: Kategoria : Wzorcowanie Lp. 1 autokolimator 545,00 zł 2 czujnik mechaniczny MMCf o zakresie pomiarowym 0

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wzorcowania

Cennik usług wzorcowania Laboratorium wzorcujące i serwis przyrządów pomiarowych STANISZEWSKI ul. Lanciego 7 lok. 49, 02-792 Warszawa NIP: 9512175411 Cennik usług wzorcowania Lp. 1 autokolimator 390,00 zł 2 czujnik mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Zakład Miernictwa

Bardziej szczegółowo

(13)B1 PL B1. (54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości BUP 21/ WUP 04/99

(13)B1 PL B1. (54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości BUP 21/ WUP 04/99 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL 176148 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307963 (22) Data zgłoszenia: 30.03.1995 (51) IntCl6 G01B 5/20 (54) Sposób

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ MIKROSKOP 1. Cel dwiczenia Zapoznanie się z budową i podstawową obsługo mikroskopu biologicznego. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Budowa mikroskopu. Powstawanie obrazu

Bardziej szczegółowo

Tolerancja kształtu i położenia

Tolerancja kształtu i położenia Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia Tolerancje kształtu określają wymagane dokładności wykonania kształtu powierzchni i składają się z symboli tolerancji i z liczbowej wartości odchyłki. Zasadnicze

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Paweł Fotowicz. Przykłady obliczania niepewności pomiaru

Dr inż. Paweł Fotowicz. Przykłady obliczania niepewności pomiaru Dr inż. Paweł Fotowicz Przykłady obliczania niepewności pomiaru Stężenie roztworu wzorcowego 1. Równanie pomiaru Stężenie masowe roztworu B m V P m masa odważki P czystość substancji V objętość roztworu

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. 9 czujnik mechaniczny/cyfrowy o zakresie pomiarowym 50<ML<100 mm. 11 czujnik optyczny o zakresie pomiarowym 0,040 mm i 0,200 mm

Oferta handlowa. 9 czujnik mechaniczny/cyfrowy o zakresie pomiarowym 50<ML<100 mm. 11 czujnik optyczny o zakresie pomiarowym 0,040 mm i 0,200 mm Data : 2016-09-04 Oferta handlowa Zakres danych: Kategoria : Wzorcowanie Lp. 1 autokolimator 545,00 zł 2 czujnik mechaniczny MMCf o zakresie pomiarowym 0

Bardziej szczegółowo

PL B1. Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego materiału konstrukcyjnego

PL B1. Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego materiału konstrukcyjnego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212054 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384478 (22) Data zgłoszenia: 18.02.2008 (51) Int.Cl. G01B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model

Instrukcja obsługi. Model Instrukcja obsługi Model 311.10 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Prof. Eugeniusz RATAJCZYK. Czujniki pomiarowe

Prof. Eugeniusz RATAJCZYK. Czujniki pomiarowe Prof. Eugeniusz RATAJCZYK Czujniki pomiarowe Podział czujników wg rodzajów przetworników Czujniki pomiarowe Mechaniczne Mechaniczno Indukcyjne Pojemno- Pneumatyczne Optelektroniczne Optoelektroniczne -optyczne

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl 311.10.160 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego. 2. Wyznaczenie współczynnika załamania

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Cel ćwiczenia: 1. Poznanie zasad optyki geometrycznej, zasad powstawania i konstrukcji obrazów w soczewkach cienkich. 2. Wyznaczanie odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

Przekrój 1 [mm] Przekrój 2 [mm] Przekrój 3 [mm]

Przekrój 1 [mm] Przekrój 2 [mm] Przekrój 3 [mm] POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych LABORATORIUM METROLOGII... (Imię i nazwisko) Wydział... Kierunek... Grupa... Rok studiów... Semestr...

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y

Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y Carl Zeiss Sp. z o.o. Metrologia Przemysłowa Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y 09-1 3. 0 5. 2 0 1 6 - M i k o ł ó w 16-2 0. 0 5. 2 0 1 6 - W a r s z a w a Temat: AUKOM Level 1 Zapraszamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIM TEMAT: POMIARY ŚREDNIC OTWORÓW I WAŁKÓW . Cele ćwiczenia zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami pomiarowymi

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Obowiązuje od 01.06.2014r.- do 30.05.2015r. Działka elementarna/ rozdzielczość. Lp. Nazwa przyrządu pomiarowego Zakres pomiarowy

Strona 1 z 6. Obowiązuje od 01.06.2014r.- do 30.05.2015r. Działka elementarna/ rozdzielczość. Lp. Nazwa przyrządu pomiarowego Zakres pomiarowy Obowiązuje od 01.06.2014r.- do 30.05.2015r. Ceny za wzorcowanie/kalibrację przyrządów pomiarowych do pomiarów długości, kąta, chropowatości powierzchni, masy, siły, momentu siły, twardości, ciśnienia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model WP

Instrukcja obsługi. Model WP Instrukcja obsługi Model WP 100.10.080 100.12.080 100.12.063 Wskaźnik podwójny do pomiaru ciśnienia i temperatury wody w urządzeniach grzewczych, kotłach parowych, itp. Instrukcja obsługi modelu WP 10/2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn Metrologia informacje podstawowe Jednostki miar. Wymiarowanie...

Rozdział I. Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn Metrologia informacje podstawowe Jednostki miar. Wymiarowanie... SPIS TREŚCI Wstęp...9 Rozdział I. Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn... 13 1. Metrologia informacje podstawowe.....13 1.1. Jednostki miar. Wymiarowanie....14 1.2. Opracowanie wyników pomiarów...

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto (zł) CZĘŚĆ 5 - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY KURSU METROLOGII. Jednostka miary. Ilość. szt. 20. kpl.

Wartość brutto (zł) CZĘŚĆ 5 - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY KURSU METROLOGII. Jednostka miary. Ilość. szt. 20. kpl. OR.272.1.2019.KSZCH. Załącznik Nr 2d do SIWZ FORMULARZ CENOWY (pieczęć Wykonawcy) DLA CZĘŚCI 5 Formularz cenowy do Części 5 zamówienia "Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

STYKOWE POMIARY GWINTÓW

STYKOWE POMIARY GWINTÓW Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 24 60-965 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I WYPOSAŻENIA Dla części zamówienia nr 1 Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego

FORMULARZ CENOWY I WYPOSAŻENIA Dla części zamówienia nr 1 Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego Załącznik nr 1A do SIWZ FORMULARZ CENOWY I WYPOSAŻENIA Dla części zamówienia nr 1 Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego L.p. Nazwa wyposażenia Ilość 1 2 4 Głębokościomierz suwmiarkowy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Paweł Fotowicz. Procedura obliczania niepewności pomiaru

Dr inż. Paweł Fotowicz. Procedura obliczania niepewności pomiaru Dr inż. Paweł Fotowicz Procedura obliczania niepewności pomiaru Przewodnik GUM WWWWWWWWWWWWWWW WYRAŻANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU PRZEWODNIK BIPM IEC IFCC ISO IUPAC IUPAP OIML Międzynarodowe Biuro Miar Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni.

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni. SZKŁO LAMINOWANE dokument opracowany przez: w oparciu o Polskie Normy: PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne PN-EN ISO 12543-5, 6 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe PN-EN 572-2 Szkło float definicje

Bardziej szczegółowo

1. Parametry gwintów, 2. Tolerancje gwintów, 3. Oznaczanie gwintów na rysunkach, 4. Metody pomiaru gwintów zewnętrznych: -średnicy podziałowej d 2,

1. Parametry gwintów, 2. Tolerancje gwintów, 3. Oznaczanie gwintów na rysunkach, 4. Metody pomiaru gwintów zewnętrznych: -średnicy podziałowej d 2, 1. Parametry gwintów,. Tolerancje gwintów, 3. Oznaczanie gwintów na rysunkach, 4. Metody pomiaru gwintów zewnętrznych: -średnicy podziałowej d, -średnic d 1 i d, - skoku P h, - kąta zarysu α. d - średnica

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA (logo organizacji wydającej świadectwa) (Nazwa, adres, e-mail i nr telefonu organizacji wydającej świadectwo) Laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 001

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 001 ZAKRE AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr A 001 wydany przez OLKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. zczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 7 września 2018 r. Nazwa i adres A 001 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

www.wseiz.pl/index.php?menu=4&div=3/ część III,IV i V

www.wseiz.pl/index.php?menu=4&div=3/ część III,IV i V W Y D Z I A Ł Z A R Z Ą D Z A N I A www.wseiz.pl/index.php?menu=4&div=3/ część III,IV i V I. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI 1. Istota i znaczenie metrologii 2. Układ jednostek SI proweniencja;

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji TEMAT : Ćwiczenie nr 3 POMIARY WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH, WEWNĘTRZNYCH, MIESZANYCH i POŚREDNICH ZADANIA DO WYKONANIA:

Bardziej szczegółowo

Cennik Laboratorium Wzorcującego MIKROTEST - DŁUGOŚĆ, KĄT i GEOMETRIA POWIERZCHNI ważny od 2 listopada 2012. e-mail: biuro@mikrotest.

Cennik Laboratorium Wzorcującego MIKROTEST - DŁUGOŚĆ, KĄT i GEOMETRIA POWIERZCHNI ważny od 2 listopada 2012. e-mail: biuro@mikrotest. LABORATORIUM WZORCUJĄCE SERWIS PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH SZKOLENIA Z METROLOGII I Z ISO 17025 Ośrodek Wsparcia Technicznego MIKROTEST e-mail: biuro@mikrotest.pl www.mikrotest.pl CENNIK ZA WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW

PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW ZADANIE PIONÓW: ustawienie instrumentu i sygnału centrycznie nad punktem. ZADANIE PIONOWNIKOW: badanie pionowości,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA 1)

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA 1) (logo organizacji wydającej świadectwa) (Nazwa, adres, e-mail i nr telefonu organizacji wydającej świadectwo) Laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 5: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych Cel ćwiczenia: Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla szkła i pleksiglasu metodą pomiaru grubości

Bardziej szczegółowo

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego.. Wyznaczenie współczynnika załamania światła

Bardziej szczegółowo

Autor - dr inż. Józef Zawada. Instrukcja do ćwiczenia nr 6 SPRAWDZANIE CZUJNIKÓW ZĘBATYCH

Autor - dr inż. Józef Zawada. Instrukcja do ćwiczenia nr 6 SPRAWDZANIE CZUJNIKÓW ZĘBATYCH Autor - dr inż. Józef Zawada Instrukcja do ćwiczenia nr 6 Temat ćwiczenia SPRAWDZANIE CZUJNIKÓW ZĘBATYCH Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi czujnikom zębatym

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania Zamawiajacego w zakresie. chropowatościomierz stykowy Zakres wskazań: Ra: µm/

Minimalne wymagania Zamawiajacego w zakresie. chropowatościomierz stykowy Zakres wskazań: Ra: µm/ Załącznik nr 7 "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" Opis przedmiotu zamówienia: Część 1 Zamówienia Lp. OznaczenieRodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII Temat: Metrologia wielkości geometrycznych Podstawy Inżynierii Wytwarzania T 3: metrologia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 906 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 906 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 906 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny

Bardziej szczegółowo

Ceny wzorcowań realizowanych w zakresie akredytacji Laboratorium Wzorcującego LAB-POMIAR

Ceny wzorcowań realizowanych w zakresie akredytacji Laboratorium Wzorcującego LAB-POMIAR Ceny wzorcowań realizowanych w zakresie akredytacji Laboratorium Wzorcującego LAB-POMIAR Cena Lp. Nazwa przyrządu wzorcowania (netto) w zł/szt. 1 Długościomierz poziomy o długości wzorca do 100mm 550 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zstrzeszow.pl/zamowienia Rzeszów: Dostawa przyrządów pomiarowych (4 części) w ramach zadania:

Bardziej szczegółowo