PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016 I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 poz.997) 4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz.803) 5. Statut Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie im Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 6. Program Nauczania Języka angielskiego zgodny z nowa Podstawą Programową dla pierwszego etapu edukacyjnego Szkoła Podstawowa I-III Autorzy : M. Kondro, A. Medela, I. Studzińska, E. Piotrowska, nr dopuszczenia EWJA I-04-SP30

2 II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania: Wymagania edukacyjne klasa 1 Ocena opisowa Ocena śródroczna Ocena roczna doskonale bardzo dobrze -Zna słownictwo z podręcznika - potrafi nazwać przedmioty, o których się uczył na - Rozumie ogólny sens historyjek i scenek - Jest samodzielny i potrafi sam korzystać z różnych źródeł informacji. - Potrafi nazwać przedmioty, o których się uczył na - Rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Potrafi z pomocą nauczyciela wybierać ogólne i szczegółowe informacje z prezentowanych tekstów / nagrań - Wykazuje dużą samodzielność i potrafi z małą pomocą nauczyciela korzystać z - Z drobnym wsparciem nauczyciela recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa poznane piosenki -Zna słownictwo z podręcznika - Potrafi nazwać przedmioty, o których się uczył na - Rozumie ogólny sens historyjek i scenek -Potrafi wybierać ogólne i szczegółowe - Jest samodzielny i potrafi sam korzystać z różnych źródeł informacji - Potrafi nazwać przedmioty, o których się uczył na - Rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Potrafi z pomocą nauczyciela wybierać ogólne i szczegółowe informacje z prezentowanych tekstów / nagrań - Wykazuje dużą samodzielność i potrafi z małą pomocą nauczyciela korzystać z - Z drobnym wsparciem nauczyciela recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa poznane piosenki poprawnie minimalne - Potrafi nazwać niektóre przedmioty, o sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Potrafi z pomocą nauczyciela wybierać ogólne informacje z prezentowanych tekstów / nagrań - Wykazuje małą samodzielność w pracy - Z dużym wsparciem nauczyciela recytuje - Potrafi nazwać niewiele przedmiotów, o - Potrafi nazwać niektóre przedmioty, o sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Potrafi z pomocą nauczyciela wybierać ogólne informacje z prezentowanych tekstów / nagrań - Wykazuje małą samodzielność w pracy - Z dużym wsparciem nauczyciela recytuje - Potrafi nazwać niewiele przedmiotów, o

3 - Z duża pomocą nauczyciela rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Z dużą pomocą nauczyciela potrafi wybierać ogólne informacje z prezentowanych tekstów - Wykazuje bardzo małą samodzielność w pracy - Z dużym wsparciem nauczyciela recytuje niewystarczająco - Prawie nigdy nie jest przygotowany do zajęć - Nie umie nazwać przedmiotów, o których uczył się na lekcjach -Nie rozumie ogólnego sensu historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, nawet gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami; - Jest niesamodzielny, wymaga ciągłej pomocy i wsparcia nauczyciela - Nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z dużą pomocą nauczyciela. - Z duża pomocą nauczyciela rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Z dużą pomocą nauczyciela potrafi wybierać informacje z prezentowanych tekstów - Wykazuje bardzo małą samodzielność w pracy - Z dużym wsparciem nauczyciela recytuje - Prawie nigdy nie jest przygotowany do zajęć - Nie umie nazwać przedmiotów, o których uczył się na lekcjach -Nie rozumie ogólnego sensu historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, nawet gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami; - Jest niesamodzielny, wymaga ciągłej pomocy i wsparcia nauczyciela - Nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z dużą pomocą nauczyciela. Wymagania edukacyjne klasa 2 Ocena opisowa wymagania śródroczne wymagania roczne doskonale bardzo dobrze rymowanki, śpiewa poznane piosenki -Rozumie wypowiedzi ze - Czyta i pisze bez błędów poznane słowa. - Zna słownictwo z podręcznika - Potrafi opisać elementy otoczenia, o - Rozumie ogólny sens historyjek, dialogów i scenek prezentowanych na - Jest samodzielny i potrafi sam korzystać z rymowanki, śpiewa poznane piosenki -Rozumie wypowiedzi ze -Czyta i pisze bez błędów poznane słowa. -Zna słownictwo z podręcznika, - Potrafi opisać elementy otoczenia, o - Rozumie ogólny sens historyjek, dialogów i scenek prezentowanych na - Jest samodzielny i potrafi sam korzystać z

4 dobrze poprawnie -Rozumie wypowiedzi ze -Z drobną pomocą nauczyciela czyta i pisze poznane słowa, popełnia nieliczne błędy. -Zna słownictwo z podręcznika - Potrafi opisać elementy otoczenia, o - Rozumie ogólny sens historyjek, dialogów i scenek prezentowanych na - Jest samodzielny i potrafi z małą pomocą nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji. - Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć. - Z pomocą nauczyciela recytuje wierszyki i - Z pomocą reaguje werbalnie i niewerbalnie na - Rozumie większość wypowiedzi ze -Z drobną pomocą nauczyciela czyta i pisze poznane słowa, popełnia błędy. -Zna słownictwo z podręcznika poznane na lekcji - Z pomocą nauczyciela potrafi opisać elementy otoczenia, o których się uczył na sens historyjek, dialogów i scenek -Z niewielką pomocą potrafi wybierać ogólne informacje z prezentowanych tekstów / - Potrafi z pomocą nauczyciela korzystać z - Stara się współpracować z innymi - Z dużą pomocą nauczyciela recytuje wierszyki i - Z dużą pomocą reaguje werbalnie i niewerbalnie na - Rozumie nieliczne wypowiedzi ze - Z dużą pomocą nauczyciela czyta i pisze poznane słowa, popełnia liczne błędy. sens historyjek, dialogów i scenek - Nie potrafi wybierać ogólnych informacji z prezentowanych tekstów / - Rozumie wypowiedzi ze -Z drobną pomocą nauczyciela czyta i pisze poznane słowa, popełnia nieliczne błędy. -Zna słownictwo z podręcznika - Potrafi opisać elementy otoczenia, o - Rozumie ogólny sens historyjek, dialogów i scenek prezentowanych na - Jest samodzielny i potrafi z małą pomocą nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji. - Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć. - Z pomocą nauczyciela recytuje wierszyki i - Z pomocą reaguje werbalnie i niewerbalnie na - Rozumie większość wypowiedzi ze -Z drobną pomocą nauczyciela czyta i pisze poznane słowa, popełnia błędy. - Zna słownictwo z podręcznika poznane na lekcji - Z pomocą nauczyciela potrafi opisać elementy otoczenia, o których się uczył na sens historyjek, dialogów i scenek -Z niewielką pomocą potrafi wybierać ogólne informacje z prezentowanych tekstów / - Potrafi z pomocą nauczyciela korzystać z - Stara się współpracować z innymi - Z dużą pomocą nauczyciela recytuje wierszyki i - Z dużą pomocą reaguje werbalnie i niewerbalnie na -Rozumie nieliczne wypowiedzi ze - Z dużą pomocą nauczyciela czyta i pisze poznane słowa, popełnia liczne błędy. sens historyjek, dialogów i scenek - Nie potrafi wybierać ogólnych informacji z prezentowanych tekstów / - Jest mało samodzielny, ma problemy

5 minimalnie niewystarczająco - Jest mało samodzielny, ma problemy korzystaniem z - Próbuje współpracować z innymi - Jest bardzo rzadko przygotowany do zajęć. - Z dużą pomocą nauczyciela recytuje wierszyki i - Z dużą pomocą reaguje werbalnie na - Rozumie nieliczne wypowiedzi ze - Z dużą pomocą nauczyciela czyta i pisze poznane słowa, popełnia bardzo liczne błędy. -Z pomocą i wyjaśnieniami nauczyciela rozumie ogólny sens historyjek, dialogów i scenek - Nie potrafi wybierać ogólnychinformacji z prezentowanych tekstów / - Jest niesamodzielny, ma problemy z korzystaniem z - Nie próbuje współpracować z innymi - Nie jest przygotowany do zajęć. - Nie recytuje wierszyków i rymowanek, nie śpiewa poznanych piosenek - Nie reaguje werbalnie na polecenia nauczyciela - Nie rozumie wypowiedzi ze - Nawet z dużą pomocą nauczyciela nie czyta, pisze poznane słowa popełniając bardzo liczne błędy. - Nie potrafi wybierać ogólnych informacji z prezentowanych tekstów / - Jest niesamodzielny, nie korzysta z - Nie chce współpracować z innymi korzystaniem z - Próbuje współpracować z innymi - Jest bardzo rzadko przygotowany do zajęć. - Z dużą pomocą nauczyciela recytuje wierszyki i - Z dużą pomocą reaguje werbalnie na - Rozumie nieliczne wypowiedzi ze - Z dużą pomocą nauczyciela czyta i pisze poznane słowa, popełnia bardzo liczne błędy. -Z pomocą i wyjaśnieniami nauczyciela rozumie ogólny sens historyjek, dialogów i scenek - Nie potrafi wybierać ogólnych informacji z prezentowanych tekstów / - Jest niesamodzielny, ma problemy z korzystaniem z - Nie próbuje współpracować z innymi - Nie jest przygotowany do zajęć. - Nie recytuje wierszyków i rymowanek, nie śpiewa poznanych piosenek - Nie reaguje werbalnie na polecenia nauczyciela -Nie rozumie wypowiedzi ze - Nawet z dużą pomocą nauczyciela nie czyta, pisze poznane słowa popełniając bardzo liczne błędy. - Nie potrafi wybierać ogólnych informacji z prezentowanych tekstów / - Jest niesamodzielny, nie korzysta z - Nie chce współpracować z innymi Wymagania edukacyjne klasa 3 Ocena opisowa wymagania śródroczne wymagania roczne doskonale -Jest zawsze przygotowany do zajęć proste ; - Rozumie wypowiedzi ze : w tym: - rozróżnia znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu, dzień i posługuje się nimi, - Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań, prostych dialogów i baśni -Jest zawsze przygotowany do zajęć proste ; - Rozumie wypowiedzi ze : w tym: - rozróżnia znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu, dzień i posługuje się nimi, - Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań, prostych dialogów i baśni

6 bardzo dobrze dobrze - Czyta bez błędów ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; - Samodzielnie zadaje pytania i udziela - Samodzielnie recytuje wiersze, -Nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, -Bez błędnie przepisuje wyrazy i zdania; -Korzysta ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; - Chętnie współpracuje z innymi -Jest zawsze przygotowany do zajęć proste ; - Rozumie wypowiedzi ze : w tym: - rozróżnia znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu, dzień i posługuje się nimi, - Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań, historyjek i baśni - Czyta z niewielką pomocą nauczyciela wyrazy i proste zdania; - Zadaje pytania i udziela odpowiedzi, stosując podane formy określonych zwrotów, - Z niewielką pomocą nauczyciela recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki - Nazywa obiekty z otoczenia i z niewielką pomocą opisuje je, - Przepisuje wyrazy i zdania; - Korzysta ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; - Chętnie współpracuje z innymi -Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć - Reaguje z pomocą werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; - Przeważnie rozumie wypowiedzi ze - Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i z pomocą nauczyciela posługuje się nimi, sens krótkich opowiadań, historyjek i baśni - Czyta z pomocą nauczyciela wyrazy i proste zdania; - Z pomocą nauczyciela zadaje pytania i udziela krótkich odpowiedzi, stosując - Czyta bez błędów ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; - Samodzielnie zadaje pytania i udziela - Samodzielnie recytuje wiersze, -Nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, -Bez błędnie przepisuje wyrazy i zdania; -Korzysta ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; - Chętnie współpracuje z innymi uczniami w -Jest zawsze przygotowany do zajęć proste ; - Rozumie wypowiedzi ze : w tym: - rozróżnia znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu, dzień i posługuje się nimi, - Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań, historyjek i baśni - Czyta z niewielką pomocą nauczyciela wyrazy i proste zdania; - Zadaje pytania i udziela odpowiedzi, stosując podane formy określonych zwrotów, - Z niewielką pomocą nauczyciela recytuje wiersze, - Nazywa obiekty z otoczenia i z niewielką pomocą opisuje je, - Przepisuje wyrazy i zdania; - Korzysta ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; - Chętnie współpracuje z innymi uczniami w -Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć - Reaguje z pomocą werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; - Przeważnie rozumie wypowiedzi ze - Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i z pomocą nauczyciela posługuje się nimi, sens krótkich opowiadań, historyjek i baśni - Czyta z pomocą nauczyciela wyrazy i proste zdania; - Z pomocą nauczyciela zadaje pytania i

7 poprawnie minimalnie podane formy - Z pomocą nauczyciela recytuje wiersze, -Nazywa obiekty z otoczenia i z pomocą opisuje je, -Przepisuje wyrazy i zdania z błędami; -Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowników obrazkowych, książeczek; -Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć - Reaguje z pomocą nauczyciela werbalnie i niewerbalnie na proste ; - przeważnie rozumie wypowiedzi ze dzień i z pomocą nauczyciela posługuje się nimi, sens krótkich opowiadań, historyjek i baśni obrazów, gestów. - Czyta z pomocą nauczyciela wyrazy i proste zdania; - Z pomocą nauczyciela udziela krótkich - Z pomocą nauczyciela recytuje wiersze, - Z pomocą nauczyciela nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, -Przepisuje wyrazy i zdania, popełnia liczne błędy; - Niechętnie współpracuje z innymi -Jest rzadko przygotowany do zajęć - Reaguje z pomocą nauczyciela werbalnie i niewerbalnie na proste ; - słabo rozumie nieliczne wypowiedzi ze dzień, nie posługuje się nimi samodzielnie - Z pomocą i wyjaśnieniami nauczyciela rozumie ogólny sens krótkich opowiadań, historyjek przedstawianych także za pomocą - Z dużą pomocą nauczyciela czyta i rozumie pojedyncze wyrazy; - Z pomocą nauczyciela udziela krótkich - Z pomocą nauczyciela recytuje wiersze, - Z pomocą nauczyciela nazywa obiekty z udziela krótkich odpowiedzi, stosując podane formy - Z pomocą nauczyciela recytuje wiersze, -Nazywa obiekty z otoczenia i z pomocą opisuje je, -Przepisuje wyrazy i zdania z błędami; -Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowników obrazkowych, książeczek; -Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć - Reaguje z pomocą nauczyciela werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; - przeważnie rozumie wypowiedzi ze dzień i z pomocą nauczyciela posługuje się nimi, sens krótkich opowiadań, historyjek i baśni obrazów, gestów. - Czyta z pomocą nauczyciela wyrazy i proste zdania; - Z pomocą nauczyciela udziela krótkich - Z pomocą nauczyciela recytuje wiersze, - Z pomocą nauczyciela nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, -Przepisuje wyrazy i zdania, popełnia liczne błędy; - Niechętnie współpracuje z innymi -Jest rzadko przygotowany do zajęć - Reaguje z pomocą nauczyciela werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; - słabo rozumie nieliczne wypowiedzi ze dzień, nie posługuje się nimi samodzielnie - Z pomocą i wyjaśnieniami nauczyciela rozumie ogólny sens krótkich opowiadań, historyjek przedstawianych także za pomocą - Z dużą pomocą nauczyciela czyta i rozumie pojedyncze wyrazy; - Z pomocą nauczyciela udziela krótkich - Z pomocą nauczyciela recytuje wiersze, - Z pomocą nauczyciela nazywa obiekty z otoczenia,

8 niewystarczająco otoczenia, -Przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania, popełnia bardzo liczne błędy; - Bardzo niechętnie współpracuje z innymi - Nie jest przygotowany do zajęć -Nie reaguje werbalnie na proste polecenia, -Nie rozumie wypowiedzi ze -Nie komunikuje się w języku angielskim -Nie rozumie ogólnego sensu krótkich opowiadań, historii, dialogów przedstawianych za pomocą - Nie czyta i nie rozumie pojedyńczych wyrazów -Pomimo pomocy nauczyciela nie recytuje wierszy, rymowanek, nie śpiewa piosenek. -Przepisuje pojedyncze wyrazy, popełnia bardzo liczne błędy; - Nie współpracuje z innymi uczniami w -Przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania, popełnia bardzo liczne błędy; - Bardzo niechętnie współpracuje z innymi - Nie jest przygotowany do zajęć - Nie reaguje werbalnie na proste polecenia, -Nie rozumie wypowiedzi ze - Nie komunikuje się w języku angielskim - Nie rozumie ogólnego sensu krótkich opowiadań, historii, dialogów przedstawianych za pomocą - Nie czyta i nie rozumie pojedyńczych wyrazów; - Pomimo pomocy nauczyciela nie recytuje wierszy, rymowanek, nie śpiewa piosenek. -Przepisuje pojedyncze wyrazy, popełnia bardzo liczne błędy; - Nie współpracuje z innymi uczniami w III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1. odpowiedzi ustne 2. prace pisemne 3. czytanie ( od klasy II ej) 4. prace plastyczno-językowe (gdzie oceniane są: estetyka pracy, staranność i kreatywność) 5. aktywność na zajęciach i zaangażowanie w wykonywane prace IV. Rozpoznawanie poziomu postępów w opanowaniu wiedzy i umiejętności Rozmowy diagnozujące na początku klasy I. Test sprawdzający poziom opanowania wiadomości i umiejętności w kl. III na koniec roku szkolnego V. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- zgodnie ze Statutem Szkoły $ 69 VI. Warunki i sposób przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia: 1.Poinformowanie wychowawcy 2.Zapisanie informacji w dzienniczku ucznia 3.Spotkanie indywidualne z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka 4.Bieżące kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami podczas zebrań i spotkań z rodzicami

9 VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych/postępów 1.Ocenianie bieżące 2.Rozmowa z uczniem 3.Ocena z komentarzem ustnym lub pisemnym 4.Ocena opisowa śródroczna/roczna VII. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia Dostosowane są wymagania na podstawie 1. opinii/orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej 2. opinii lekarza 3. opinii nauczycieli/specjalistów. Dostosowanie wymagań na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, opinii lekarza i opinii nauczycieli/specjalistów poprzez dostosowanie zakresu prac domowych, prac pisemnych i dostosowanie pytań przy odpowiedziach ustnych, wydłużenie czasu pracy, stosowanie różnorodnych metod i form pracy. VIII. Kontrakt z uczniem 1. We wrześniu nauczyciel ustala wspólnie z uczniami zasady dotyczące wywiązywania się z obowiązków ucznia. 2. Nauczyciel ocenia pracę i wysiłek uczniów stawiając stempelki motywujące, oceny punktowe. 3. Oceny za prace pisemne są oznaczone kolorem czerwonym. 4. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nie przygotowania do lekcji, tzn. brak zeszytu, brak pracy domowej, brak podręcznika lub ćwiczeń, brak pomocy potrzebnych do zajęć. Jest to odnotowywane w dzienniku za pomocą skrótu: np.. 5. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je chętni uczniowie. Za wykonanie pracy dodatkowej uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej. 6. Poprawianie ocen z prac pisemnych jest dobrowolne. Odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w ciągu dwóch tygodni. 7. Ocenę z poprawy wpisuje się obok oceny poprawionej. 8. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciele: Martyna Mrozowska, Aleksandra Klonowska Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III ROK SZKOLNY 2018/2019 Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka są oceną opisową. Oceny bieżące są ocenami wyrażonymi w skali od 1 do 6. Uczniowie nagradzani

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny ucznia, wskazuje dziecku,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I 6pkt UCZEŃ: Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego) Posługuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NAUCZYCIEL: Ewa Popiela OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE Opracowała: Katarzyna Jarząbkowska 1 Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 2 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKIEGO 2017/2018 Klasy I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKIEGO 2017/2018 Klasy I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKIEGO 2017/2018 Klasy I - III 1. Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Nowem w klasie I, II oraz III odbywa się na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA:

OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA: OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA: UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: 6 WSPANIALE 5 BARDZO DOBRZE 4 DOBRZE 3 PRZECIĘTNIE 2 SŁABO 1 NIEZADOWALAJĄCO -NIE OPANOWAŁ WYMAGANYCH WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie.

Ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy III SP w Łętowem Ocenia się wszystkie cztery sprawności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna: klasa pierwsza

Edukacja wczesnoszkolna: klasa pierwsza Przedmiotowe Zasady Oceniania Edukacja wczesnoszkolna: klasa pierwsza Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie I. Podstawa Prawna: Obowiązują od roku szkolnego 2017/2018 1.Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3 Opanowanie materiału Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3 bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo MÓWIENIE Uczeń : bezbłędnie niewerbalnie reaguje na proste polecenia nauczyciela płynnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

I. KRYTERIA OCENIANIA

I. KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z jęzka angielskiego i niemieckiego w klasach 1-3 w roku szkolnym 2017/2018 I. KRYTERIA OCENIANIA Formy sprawdzania wiadomości ucznia: pytanie ustne z 3 ostatnich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot: Religia dla klas I-III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciel: Michał Wiktorko I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I etap edukacyjny (klasy I-III) Opracowała Sandra Maciejończyk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I etap edukacyjny (klasy I-III) Opracowała Sandra Maciejończyk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I etap edukacyjny (klasy I-III) Opracowała Sandra Maciejończyk Nadrzędnym celem nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 ze zmianami od roku szkolnego 2015/2016 I.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I - III ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowany przez: Ewelinę Kuś-Kręciwilk

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I - III ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowany przez: Ewelinę Kuś-Kręciwilk PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I - III ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowany przez: Ewelinę Kuś-Kręciwilk I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Uczniowie mają prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze, za

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK W klasach 1 3 obowiązuje ocena opisowa. Ocena punktowa od 1do 5 stosowana jest w celu diagnostycznym i pomaga w ustaleniu oceny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III 1 1. Cele kształcenia wymagania ogólne (wg podstawy programowej kl. 1-3) W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem edukacji w klasach

Bardziej szczegółowo

Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy.

Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: odpowiedzi ustne (w tym wprowadzane na zajęciach piosenki, wierszyki, rymowanki) testy, kartkówka, sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego z języka francuskiego/hiszpańskiego w klasie I-III

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego z języka francuskiego/hiszpańskiego w klasie I-III Zasady oceniania wewnątrzszkolnego z języka francuskiego/hiszpańskiego w klasie I-III Nadrzędnym celem nauczania języka francuskiego/hiszpańskiego w klasie I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III JĘZYK ANGIELSKI Nauczyciele: Alicja Polkowska Grażyna Adamska Magdalena Kulczewska-Perzan Justyna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach Nauczyciel: Natalia Stanecka Obowiązujące podręczniki: 1. New English Adventure 1 2. New

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka angielskiego w kl. I-III PSP

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka angielskiego w kl. I-III PSP PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka angielskiego w kl. I-III PSP Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I III SP (rok 2018/19) Obowiązujące podręczniki Klasa I Tiger 1 Klasa II

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 1. Podstawowe umiejętności rozwijane przez uczniów podczas lekcji to: - rozpoznawanie i zrozumienie prostych poleceń - nazywanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU Oceniane są następujące umiejętności i elementy wiedzy pod kątem stopnia opanowania ich przez ucznia: Słuchanie uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Uczeń kończący klasę I: - rozumie proste polecenia i właściwie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI 1. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu języka niemieckiego v Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3. I. Warunki i tryb uzyskiwania ocen: zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu ( 39 i 40). 1a. Roczna opisowa

Bardziej szczegółowo

7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Odbywa się w oparciu o podstawę programową. Nie przewiduje się pisania ze słuchu, a pisanie samodzielne odbywa się na podstawie wzorca. Ocena jest oparta o kryteria

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Nauczyciel: Anna Synoradzka Liczba godzin tygodniowo w klasach I-III: 2 godziny 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, - na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy osobowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, - na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język angielski. Klasa: 3 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język angielski. Klasa: 3 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język angielski Klasa: 3 OCENA CELUJĄCA zawsze rozumie proste polecenia; zawsze wykonuje proste polecenia; rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście;

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy III Szkoły Podstawowej

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy III Szkoły Podstawowej Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy III Szkoły Podstawowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy I III Zespół Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa I. Zasady ogólne. 1. Szczegółowe Kryteria Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas I

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas I Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klas I program nauczania Autor Tytuł Nr dopuszczenia Dorota Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciel: Mariusz Kapsa Klasy I-III BIEŻĄCA uczniowie w klasach I-III nagradzani są słowem (pochwała), gestem, naklejkami z pochwałami lub wyrażeniami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 Tarnowie

Przedmiotowy System Oceniania. z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 Tarnowie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 Tarnowie I. Podstawa prawna: 1. Art. 44b Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 30 W OLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 30 W OLSZTYNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 30 W OLSZTYNIE Obowiązuje od roku szkolnego2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA: 1.Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1 Rok szkolny 2011/2012 Nauczyciel: mgr Łukasz Pruchnik Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH. w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. ( klasy IV-VIII oraz gimnazjum)

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH. w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. ( klasy IV-VIII oraz gimnazjum) Koszalin, 29.08.2018 r. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VIII oraz gimnazjum) 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV-VII

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV-VII ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV-VII I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH. Celujący Uczeń wyróżnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo