KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty od 6 do 1. Uczniowie oceniani są na podstawie testów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, pracy na lekcji, aktywności, udziału w konkursach, sprawdzianów z czytania oraz zadań domowych. Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu każdego działu z podręcznika. Gdy zbliża się koniec rozdziału, uczniowie są zawsze uprzedzani kiedy i z czego będą testowani. Informacja o teście pojawia się również w terminarzu danej klasy w librusie. Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się w formie ustnej oraz pisemnej (klasy 1 testowane są na podstawie zadań ze słuchu, w klasach 2 dopuszcza się pisemne sprawdzenie wiedzy w formie nie dłuższej niż kilka wyrazów). Uczniowie mają obowiązek na zajęcia przynosić zeszyt, podręcznik oraz ćwiczenia. Dzieci siedmioletnie zostawiają podręcznik i ćwiczenia w szkole, przynoszą na zajęcia tylko zeszyt. Każdy uczeń oceniany jest systematycznie (min. 5 ocen w semestrze). Wszystkie oceny są jawne, uczeń może poprosić o ich uzasadnienie i ma prawo do ich poprawy. Rodzice są informowani o osiągnięciach dzieci poprzez wpis ocen do librusa lub na konsultacjach, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

2 1. Sposoby klasyfikowania uczniów: Oceniając prace punktowane nauczyciel stosuje następującą skalę do wystawiania poszczególnych ocen: poniżej 30% - 1 punkt 30%- 39%- 2 punkty 40%- 69%- 3 punkty 70%- 89%- 4 punkty 90%-99%- 5 punktów 100%- 6 punktów 2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: KLASA I 6 PUNKTÓW WYMAGANIA Bezbłędnie mówi rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa poznane przedmioty i kolory. Mówi co lubi a czego nie lubi. Zapamiętuje i samodzielnie powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie Zawsze rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie. Zawsze rozumie wysłuchaną historyjkę. Rozumie krótkie i proste zdania. Czytanie Rozpoznaje poznane słowa i poprawnie je odczytuje. Pisanie Bezbłędnie zaznacza odpowiedzi w odpowiednich miejscach w podręczniku. Słownictwo Bezbłędnie nazywa kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia, części ciała, zwierzęta, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w 100%. 5 PUNKTÓW WYMAGANIA Przeważnie bezbłędnie mówi rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa poznane przedmioty i kolory. Mówi co lubi a czego nie lubi. Zapamiętuje i samodzielnie powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie Rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie. Rozumie wysłuchaną historyjkę. Rozumie krótkie i proste zdania. Czytanie Rozpoznaje poznane słowa i poprawnie je odczytuje.

3 Pisanie Przeważnie bezbłędnie zaznacza odpowiedzi w odpowiednich miejscach w podręczniku. Bezbłędnie lub popełniając nieliczne błędy nazywa kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia, części ciała, zwierzęta, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w 90-99%. 4 PUNKTY WYMAGANIA Popełniając pewne błędy mówi rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa poznane przedmioty i kolory. Sporadycznie popełnia błędy mówiąc co lubi a czego nie lubi. Zapamiętuje i z drobną pomocą powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie W większości rozumie polecenia nauczyciela. Rozumie sens ogólny wysłuchanej historyjki Rozpoznaje prawie wszystkie poznane dźwięki Rozumie większość krótkich zdań Czytanie Rozpoznaje poznane słowa i odczytuje je popełniając nieliczne błędy. Pisanie Popełniając nieliczne błędy zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Słownictwo Popełnia nieliczne błędy gdy nazywa: kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia i stany, zawody, części ciała, ludzi, zwierzęta, pomieszczenia w domu, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w 89 70%. 3 PUNKTY WYMAGANIA Popełnia około 50% błędów gdy mówi rymowanki i śpiewa piosenki. Częściowo poprawnie nazywa poznane przedmioty i ich kolory. Popełnia błędy w wymowie poznanych słów Zapamiętuje i z pomocą nauczyciela powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie Częściowo rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie. W połowie rozumie sens ogólny wysłuchanej historyjki. Częściowo rozumie krótkie i proste zdania. Czytanie Rozpoznaje poznane słowa i odczytuje je z pomocą nauczyciela. Pisanie Popełnia około 50% błędów gdy zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Słownictwo Uczeń popełnia błędy gdy nazywa: kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia, części ciała, zwierzęta, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w %.

4 2 PUNKTY WYMAGANIA Popełnia liczne błędy gdy śpiewa rymowanki i piosenki. Często niepoprawnie nazywa przedmioty i ich kolory. Popełnia liczne błędy gdy wymawia głoski i popełnia błędy w wymowie poznanych słów. Często nie pamięta poznanych zwrotów i z pomocą nauczyciela powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie Często nie rozumie poleceń nauczyciela i zdarza się, że nie reaguje na nie. W małym stopniu rozumie wysłuchane historyjki. Rzadko rozumie krótkie i proste zdania. Czytanie Bardzo często nie rozpoznaje poznanych słów i odczytuje je tylko z pomocą nauczyciela. Pisanie Popełnia liczne błędy gdy zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Słownictwo Uczeń popełnia liczne błędy gdy nazywa: kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia, części ciała, zwierzęta, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w 39 30%. 1 PUNKT WYMAGANIA Popełnia liczne błędy gdy śpiewa rymowanki i piosenki. Niepoprawnie nazywa przedmioty i ich kolory. Błędnie wymawia głoski i popełnia błędy w wymowie poznanych słów. Nie pamięta poznanych zwrotów i z pomocą nauczyciela powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie Nie rozumie poleceń nauczyciela i zdarza się, że nie reaguje na nie. Nie rozumie wysłuchanej historyjki. Nie rozumie krótkich i prostych zdań. Czytanie Nie rozpoznaje poznanych słów i ma problem by odczytać je z pomocą nauczyciele. Pisanie Popełnia liczne błędy gdy zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Słownictwo Uczeń popełnia liczne błędy gdy nazywa: kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia, części ciała, zwierzęta, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w mniej niż 30%.

5 KLASA II 6 PUNKTÓW WYMAGANIA Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia stosowane w klasie. Wita się i przedstawia: Hello, I m Bezbłędnie liczy do 20. Potrafi podać swój wiek. Krótko opowiada o sobie. Poprawnie śpiewa wszystkie piosenki i rymowanki. Bezbłędnie mówi co lubi i czego nie lubi jeść. Bezbłędnie mówi w co jest ubrana/-y. Bezbłędnie mówi co potrafi i czego nie potrafi zrobić. Słuchanie Rozumie i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia. Rozumie wysłuchaną historyjkę. Rozumie krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania typu yes/no. Rozróżnia wyrazy o podobnym brzmieniu np. ball/doll. Czytanie Zawsze czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zawsze rozumie sens prostych dialogów. Pisanie Zawsze poprawnie przepisuje i zapisuje wyrazy i zdania. Zawsze prawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Zawsze poprawnie opisuje obrazki. Słownictwo Zawsze poprawnie nazywa: kolory, przedmioty znajdujące się w klasie członków rodziny, pomieszczenia w domu, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania, przedmioty użytku codziennego, nazwy czynności. Wskazuje i zawsze poprawnie nazywa przybory szkolne. Opanował słownictwo w 100%. 5 PUNKTÓW WYMAGANIA Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia stosowane w klasie. Wita się i przedstawia: Hello, I m Bezbłędnie liczy do 20. Potrafi podać swój wiek. Przy pomocy nauczyciela krótko opowiada o sobie. Poprawnie śpiewa wszystkie piosenki i rymowanki. Mówi co lubi i czego nie lubi jeść. Mówi w co jest ubrana/-y. Mówi co potrafi i czego nie potrafi zrobić. Słuchanie Rozumie i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia. Rozumie wysłuchaną historyjkę. Rozumie krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania typu yes/no. Rozróżnia wyrazy o podobnym brzmieniu np. ball/doll. Czytanie Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Rozumie sens prostych dialogów. Pisanie Poprawnie przepisuje i zapisuje wyrazy i zdania. Prawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Poprawnie opisuje obrazki.

6 Słownictwo Poprawnie nazywa: kolory, przedmioty znajdujące się w klasie członków rodziny, pomieszczenia w domu, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania, przedmioty użytku codziennego, nazwy czynności. Wskazuje i poprawnie nazywa przybory szkolne. Opanował słownictwo w 99 90%. 4 PUNKTY WYMAGANIA Rozpoznaje i poprawnie reaguje na około 70 89% poleceń stosowanych w klasie. Wita się i przedstawia: Hello, I m Popełnia przy tym nieliczne błędy. Popełniając sporadyczne błędy liczy do 20. Potrafi podać swój wiek. Przy pomocy nauczyciela krótko opowiada o sobie, pepełnia przy tym nieliczne błędy. W większości poprawnie śpiewa wszystkie piosenki i rymowanki. Mówi co lubi i czego nie lubi jeść. Popełnia przy tym nieliczne błędy. Mówi co potrafi i czego nie potrafi zrobić. Popełnia przy tym nieliczne błędy Słuchanie Rozumie 70-89% poleceń i w większości poprawnie reaguje na nie. Przeważnie rozumie wysłuchaną historyjkę. W większości rozumie krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania przeważnie poprawnie odpowiada na pytania typu yes/no. Przeważnie rozróżnia wyrazy o podobnym brzmieniu np. ball/doll. Czytanie Czyta ze zrozumieniem większość wyrazów i prostych zdań Przeważnie rozumie sens prostych dialogów. Pisanie W większości poprawnie przepisuje i zapisuje wyrazy i zdania. Przeważnie poprawnie zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Przeważnie prawidłowo podpisuje obrazki. Słownictwo W większości poprawnie nazywa: kolory, przedmioty znajdujące się w klasie członków rodziny, pomieszczenia w domu, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania, przedmioty użytku codziennego, nazwy czynności. Wskazuje i poprawnie nazywa przybory szkolne popełniając przy tym nieliczne błędy. Opanował słownictwo w 89 70%. 3 PUNKTY WYMAGANIA Rozpoznaje i poprawnie reaguje na około połowę poleceń stosowanych w klasie. Wita się przedstawia Hello, I m.. Popełnia przy tym błędy. Liczy do 20. Popełnia przy tym błędy. Przy pomocy nauczyciela i popełniając błędy krótko opowiada o sobie. W połowie poprawnie śpiewa piosenki i wyuczone rymowanki. Mówi co lubi a czego nie lubi jeść. Popełnia przy tym błędy. Mówi co potrafi i czego nie potrafi zrobić. Popełnia przy tym błędy. Słuchanie Rozumie około połowy poleceń i od czasu do czasu poprawnie reaguje na nie. Rozumie około połowy historyjki obrazkowej. Częściowo rozumie bardzo krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie odpowiada na pytania yes/no. Rozumie sens około połowy wysłuchanych dialogów. Czytanie Czyta ze zrozumieniem około połowy wyrazów i prostych zdań.

7 Pisanie Czasem zdarza się, że nie rozumie sensu prostych dialogów. Przepisuje i zapisuje wyrazy i zdania popełniając przy tym błędy. Zdarza się, że popełnia błędy gdy zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Popełniając sporo błędów podpisuje obrazki.

8 Słownictwo W około połowy sytuacji poprawnie nazywa: kolory, przedmioty znajdujące się w klasie członków rodziny, pomieszczenia w domu, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania, przedmioty użytku codziennego, nazwy czynności. Uczeń opanował słownictwo w 69 40%. 2 PUNKTY WYMAGANIA Często nie reaguje na polecenia w klasie. Popełniając dużo błędów wita się i przedstawia: Hello, I m.. Popełniając liczne błędy liczy do 20. Przy pomocy nauczyciela i popełniając dużo błędów opowiada o sobie. Często niepoprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Mówi co lubi a czego nie lubi jeść. Popełnia przy tym liczne błędy. Mówi co potrafi i czego nie potrafi robić. Popełnia przy tym liczne błędy. Słuchanie Często nie rozumie poleceń i zdarza się, że nie reaguje na nie. Zazwyczaj nie rozumie historyjki obrazkowej. W małym stopniu rozumie bardzo krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania często niepoprawnie odpowiada na pytania yes/no. Zazwyczaj nie rozróżnia wyrazów o brzmieniu podobnym, np. ball/doll. Czytanie Często nie rozumie i nie potrafi odczytać wyrazów i prostych zdań. Zazwyczaj nie rozumie sensu prostych dialogów. Pisanie Przepisuje wyrazy i zdania popełniając przy tym bardzo liczne błędy. Często nieprawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Popełniając liczne błędy podpisuje obrazki. Słownictwo Często niepoprawnie nazywa: kolory, przedmioty znajdujące się w klasie członków rodziny, pomieszczenia w domu, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania, przedmioty użytku codziennego, nazwy czynności. Uczeń opanował słownictwo w 39 30%. 1 PUNKT WYMAGANIA Nie reaguje na polecenia w klasie. Popełniając dużo błędów wita się i przedstawia: Hello, I m.. Popełniając liczne błędy liczy do 20. Przy pomocy nauczyciela i popełniając dużo błędów opowiada o sobie. Niepoprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Nie potrafi powiedzieć co lubi a czego nie lubi jeść. Nie potrafi powiedzieć jakie czynności potrafi i nie potrafi wykonywać. Słuchanie Nie rozumie poleceń i zdarza się, że nie reaguje na nie. Nie rozumie historyjki obrazkowej. W małym stopniu rozumie bardzo krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania niepoprawnie odpowiada na pytania yes/no. Nie rozróżnia wyrazów o brzmieniu podobnym, np. ball/doll. Czytanie Nie rozumie i nie potrafi odczytać wyrazów i prostych zdań. Nie rozumie sensu prostych dialogów. Pisanie Przepisuje wyrazy i zdania popełniając przy tym bardzo liczne błędy. Nieprawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Popełniając liczne błędy podpisuje obrazki. Słownictwo Niepoprawnie nazywa: kolory, dni tygodnia, członków rodziny, pomieszczenia w domu, części ciała, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania, pogodę oraz zwierzęta.

9 Uczeń opanował słownictwo w mniej niż 30%.

10 Klasa III 6 PUNKTÓW WYMAGANIA Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia stosowane w klasie. Zawsze poprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Zawsze poprawnie odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej. Zawsze prawidłowo zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Zawsze poprawnie nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i zawsze potrafi się nimi posługiwać. Bezbłędnie opisuje poznane zwierzęta. Bezbłędnie używa konstrukcji There is/ There are Zawsze poprawnie mówi co robi w danym momencie. Pyta o cenę artykułów i podaje cenę w walucie brytyjskiej, nie popełniając żadnych błędów. Opisuje swoje codzienne posiłki, nie popełniając żadnych błędów. Zawsze poprawnie opisuje swoje hobby. Słuchanie Zawsze rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Zawsze rozumie wysłuchaną historyjkę obrazkową i inne krótkie nagrania. Rozpoznaje usłyszane dźwięki. Po wysłuchaniu nagrania zawsze poprawnie uzupełnia luki w zdaniach. Czytanie Zawsze ze zrozumieniem czyta wyrazy proste zdania. Zawsze poprawnie czyta historyjki obrazkowe i krótkie teksty. Zawsze rozumie sens przeczytanych dialogów. Pisanie Zawsze prawidłowo przepisuje wyrazy i zdania. Zawsze prawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Zawsze prawidłowo uzupełnia luki w zdaniach. Zawsze prawidłowo zapisuje prawidłowo proste zdania. Słownictwo Zawsze poprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę, pomieszczenia w domu i przedmioty związane z wyposażeniem domu, czynności, liczby 1-100, sporty, godziny, dni tygodnia, produkty spożywcze. Uczeń opanował poznane słownictwo w 100%. 5 PUNKTÓW WYMAGANIA Rozpoznaje i reaguje na wszystkie polecenia stosowane w klasie. Poprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Zawsze poprawnie odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej. Prawidłowo zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Zawsze poprawnie nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać. Poprawnie opisuje poznane zwierzęta. Poprawnie używa konstrukcji There is/there are Poprawnie mówi o tym co robi w danym momencie. Pyta o cenę artykułów i podaje cenę w walucie brytyjskiej. Poprawnie opisuje swoje codzienne posiłki. Poprawnie opisuje swoje hobby. Słuchanie Rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu.

11 Rozumie wysłuchaną historyjkę obrazkową i inne krótkie nagrania.

12 Rozpoznaje usłyszane dźwięki. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie uzupełnia luki w zdaniach. Czytanie Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Poprawnie czyta historyjki obrazkowe i krótkie teksty. Rozumie sens przeczytanych dialogów. Pisanie Prawidłowo przepisuje wyrazy i zdania. Prawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Prawidłowo uzupełnia luki w zdaniach. Prawidłowo zapisuje prawidłowo proste zdania. Słownictwo Poprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę, pomieszczenia w domu i przedmioty związane z wyposażeniem domu, czynności, liczby 1-100, sporty, godziny, dni tygodnia, produkty spożywcze. Uczeń opanował poznane słownictwo w 99-90%. 4 PUNKTY WYMAGANIA Rozpoznaje i reaguje na ok % poleceń stosowanych w klasie. Popełniając nieliczne błędy śpiewa piosenki i rymowanki. Odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej popełniając nieliczne błędy. Zazwyczaj poprawnie zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać. Najczęściej poprawnie opisuje zwierzęta. Zazwyczaj poprawnie używa konstrukcji There is/ There are Przeważnie poprawnie mówi co robi w danym momencie. Przeważnie poprawnie pyta o cenę artykułów i podaje cenę w walucie brytyjskiej. Zazwyczaj poprawnie opisuje swoje codzienne posiłki. Przeważnie poprawnie opisuje swoje hobby. Słuchanie W większości sytuacji rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Zazwyczaj rozumie wysłuchaną historyjkę. Zazwyczaj rozpoznaje usłyszane dźwięki. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie uzupełnia luki w zdaniach ale zdarza się, że popełnia przy tym nieliczne błędy. Czytanie Czyta ze zrozumieniem większość wyrazów i prostych zdań. Poprawnie czyta zdania, historyjki obrazkowe i proste teksty. Rozumie sens większości przeczytanych dialogów. Pisanie Przepisuje wyrazy i zdania. Popełnia przy tym nieliczne błędy. W większości prawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Popełniając sporadyczne błędy uzupełnia luki w zdaniach. W większości poprawnie zapisuje proste zdania. Słownictwo W większości poprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę, pomieszczenia w domu i przedmioty związane z wyposażeniem domu, czynności, liczby 1-100, sporty, godziny, dni tygodnia, produkty spożywcze. Uczeń opanował poznane słownictwo w 89-70%. 3 PUNKTY WYMAGANIA Rozpoznaje i reaguje na ok % poleceń stosowanych w klasie. W około połowie sytuacji poprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej. Popełnia przy

13 tym błędy.

14 Zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Popełnia przy tym błedy. Popełniając około 50% błędów nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i w połowie przypadków potrafi się nimi posługiwać. Opisuje poznane zwierzęta. Popełnia przy tym błędy. Popełnia błędy używając konstrukcji There is/ There are. Mówi o tym co robi w danym momencie popełniając przy tym nieliczne błędy. Popełniając błedy pyta o cenę artykułów i podaje ceny w walucie brytyjskiej. Opisuje swoje posiłki lecz popełnia przy tym błędy. Opisuje swoje hobby popełniając przy tym błędy. Słuchanie W około połowie sytuacji rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. W około połowie rozumie wysłuchaną historyjkę obrazkową i inne krótkie nagrania. Nie zawsze rozpoznaje usłyszane dźwięki. Po wysłuchaniu nagrania w około połowie przykładów poprawnie uzupełnia luki w zdaniach. Czytanie W około połowie sytuacji czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Czyta zdania, historyjki obrazkowe, proste teksty i rozumie je w około połowie. W połowie rozumie sens przeczytanych dialogów. Pisanie W połowie poprawnie przepisuje wyrazy i zdania. W około połowie poprawnie zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Uzupełnia luki w zdaniach ale popełnia przy tym liczne błędy. W około połowie sytuacji poprawnie zapisuje proste zdania. Słownictwo W około połowie sytuacji poprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę, pomieszczenia w domu i przedmioty związane z wyposażeniem domu, czynności, liczby 1-100, sporty, godziny, dni tygodnia, produkty spożywcze. Uczeń opanował poznane słownictwo w 69 40%. 2 PUNKTY WYMAGANIA Rozpoznaje i reaguje na ok. 39% poleceń stosowanych w klasie. W mniej niż połowie sytuacji poprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej. Popełnia przy tym liczne błędy. Zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Popełnia przy tym liczne błędy. Popełniając bardzo liczne błędy nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. W około 39% rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień. Przy pomocy nauczyciela opisuje poznane zwierzęta. Popełniając liczne błędy używa konstrukcji There is/ There are. Popełniając bardzo liczne błędy pyta o cenę artykułów, podaje cenę w walucie brytyjskiej lecz popełnia przy tym wiele błędów. Mówi o tym co robi w danym momencie lecz popełnia przy tym liczne błędy. Popełniając błędy pyta opisuje swoje codzienne posiłki. Opisuje swoje hobby lecz popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Słuchanie W około 39% sytuacji rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Zazwyczaj nie rozumie wysłuchanej historyjki obrazkowej i innych

15 krótkich nagrań. Nie rozpoznaje usłyszanych dźwięków. Po wysłuchaniu nagrania w około 39% przykładów poprawnie uzupełnia

16 luki w zdaniach. Czytanie W około 39% sytuacji czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Czyta zdania, historyjki obrazkowe, proste teksty i często ich nie rozumie. Zazwyczaj nie rozumie przeczytanych dialogów. Pisanie Często niepoprawnie przepisuje wyrazy i zdania. Zazwyczaj niepoprawnie zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Uzupełnia luki w zdaniach ale popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Popełnia bardzo liczne błędy gdy zapisuje proste zdania. Słownictwo Często niepoprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę, pomieszczenia w domu i przedmioty związane z wyposażeniem domu, czynności, liczby 1-100, sporty, godziny, dni tygodnia, produkty spożywcze. Uczeń opanował poznane słownictwo w 39 30%. 1 PUNKT WYMAGANIA Rozpoznaje i reaguje na mniej niż 30% poleceń stosowanych w klasie. Niepoprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej. Popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Popełnia przy tym liczne błędy. Popełniając bardzo liczne błędy nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. W mniej niż 30% rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień. Nawet przy pomocy nauczyciela ma problem by opisać poznane zwierzęta. Popełniając bardzo liczne błędy używa konstrukcji There is/ There are. Popełniając bardzo liczne błędy pyta o ceny artykułów, nie potrafi podać ceny w walucie brytyjskiej. Popełniając bardzo liczne błędy mówi o tym co robi w danym momencie. Opisuje swoje codzienne posiłki lecz popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Popełnia wiele błędów opisując swoje hobby. Słuchanie W mniej niż 30% sytuacji rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Nie rozumie wysłuchanej historyjki obrazkowej i innych krótkich nagrań. Nie rozpoznaje usłyszanych dźwięków. Po wysłuchaniu nagrania błędnie uzupełnia luki w zdaniach. Czytanie Rzadko czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Tylko z pomocą nauczyciela czyta zdania, historyjki obrazkowe, proste teksty. Zazwyczaj ich nie rozumie. Nie rozumie przeczytanych dialogów. Pisanie Niepoprawnie przepisuje wyrazy i zdania. Niepoprawnie zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Uzupełnia luki w zdaniach ale popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Popełnia bardzo liczne błędy gdy zapisuje proste zdania. Słownictwo Niepoprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę, pomieszczenia w domu i przedmioty związane z wyposażeniem domu, czynności, liczby 1-100, sporty, godziny, dni tygodnia, produkty spożywcze. Uczeń opanował poznane słownictwo w mniej niż 30%.

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Uczeń kończący klasę I: - rozumie proste polecenia i właściwie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III ROK SZKOLNY 2018/2019 Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Uczniowie mają prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze, za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III JĘZYK ANGIELSKI Nauczyciele: Alicja Polkowska Grażyna Adamska Magdalena Kulczewska-Perzan Justyna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II Język angielski klasa 2 Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Central Europe 1 Kryteria oceniania NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: New English Adventure 1 Klasa: 1 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch Kryteria oceniania - wymagania szczegółowe zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 Ocena osiągnięć ucznia Na podstawie obserwacji aktywności ucznia i realizacji przez niego zadań ocenia się

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny ucznia, wskazuje dziecku,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciele: Martyna Mrozowska, Aleksandra Klonowska Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA I szkoły podstawowej podręcznik NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA NR IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW WYMAGANIA KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Uczeń powinien być zawsze przygotowany do zajęć, posiadać podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka są oceną opisową. Oceny bieżące są ocenami wyrażonymi w skali od 1 do 6. Uczniowie nagradzani

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3 Opanowanie materiału Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3 bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo MÓWIENIE Uczeń : bezbłędnie niewerbalnie reaguje na proste polecenia nauczyciela płynnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 1

Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 1 Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 1 Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA (Nie potrafisz,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Wymaganie edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel: Karolina

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I 6pkt UCZEŃ: Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego) Posługuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy.

Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: odpowiedzi ustne (w tym wprowadzane na zajęciach piosenki, wierszyki, rymowanki) testy, kartkówka, sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. 1. Uczeń: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania kl. I

Kryteria oceniania kl. I Kryteria oceniania kl. I Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEOPANOWAŁEŚ Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Język Angielski

Wymagania edukacyjne - Język Angielski Wymagania edukacyjne - Język Angielski Język Angielski, klasa II, podręcznik Young Treetops 2 PROGRAMOWEJ Unit 1 ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje nazwy obiektów w mieście, określa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Nr MEN: 680/1/2015 PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Autorka: Mariola Bogucka Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 2 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA:

OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA: OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA: UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: 6 WSPANIALE 5 BARDZO DOBRZE 4 DOBRZE 3 PRZECIĘTNIE 2 SŁABO 1 NIEZADOWALAJĄCO -NIE OPANOWAŁ WYMAGANYCH WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CZYTANIE MÓWIENIE I REAGOWANIE USTNE SŁUCHANIE Kryteria ogólne Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA - zawsze rozumie polecenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III Klasa II Ocena Wyróżniający posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określone w podstawie programowej, bez problemu wykorzystuje wiedzę w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. Ocena celująca: 1. Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. Ocena celująca: 1. Uczeń: 03.09.2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Co uczniowie powinni mieć na lekcji? podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt 16 kartkowy w linię lub kratkę, teczkę na prace, przybory do pisania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU Oceniane są następujące umiejętności i elementy wiedzy pod kątem stopnia opanowania ich przez ucznia: Słuchanie uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1) Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE Opracowała: Katarzyna Jarząbkowska 1 Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I III ROK SZKOLNY 2018/2019 Nauczyciel: mgr Urszula Jaksa W klasach I-III obowiązuje ocena opisowo-punktowa. Uczeń otrzymuje informację w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania Elementy podlegające ocenianiu: Znajomość słownictwa Umiejętność słuchania Umiejętność czytania Umiejętność pisania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT JĘZYK ANGIELSKI KLASY I III NAUCZYCIEL MGR ALEKSANDRA KOŚCIÓŁKO NAZWA PODRĘCZNIKA NEW SPARKS PLUS 1/2/3 PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ 1. WSTĘP Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo