Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)"

Transkrypt

1 Dokumentacja klienta Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

2 Spis treści 1. WSTĘP Funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE OBSŁUGA ESP Przygotowanie do pracy serwisu Uruchamianie serwisu ESP Zakładanie konta na portalu Elektroniczna Skrzynka Podawcza Logowanie do systemu Zapomniane hasło Wylogowanie z systemu Przeglądanie dokumentów Wyświetlanie rejestrów dokumentów Rejestr: Moje sprawy Rejestr: Potwierdzenia UPO i ZPO Rejestr: Wszystkie odpowiedzi Rejestr wysłanych wniosków Wyświetlanie szczegółów dokumentu Filtrowanie widoku dokumentów Zarządzanie profilem użytkownika Edycja danych użytkownika Zmiana hasła Magazyn certyfikatów Import certyfikatu Przeglądanie certyfikatów Dezaktywacja certyfikatu KOMUNIKACJA KLIENTA PORTALU ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Odbieranie e- maili za pomocą programu pocztowego Obsługa formularzy Wypełnianie Formularzy Odbiór odpowiedzi na złożone pismo Generowanie zwrotnego poświadczenia odbioru Odbieranie odpowiedzi KORZYSTANIE Z WYSZUKIWARKI

3 6. SPIS RYSUNKÓW

4 1. Wstęp Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) realizuje funkcje związane z wymianą dokumentów pomiędzy organizacją i jej klientami Funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) System udostępnia klientom elektroniczne formularze, które wypełnione i podpisane przekazywane są do organizacji. Za pośrednictwem ESP przekazywana jest klientom korespondencja zwrotna. Informacje o stanie realizacji spraw udostępniane są klientom. 4

5 2. Wymagania sprzętowo programowe Minimalne wymagania sprzętowo programowe umożliwiające pracę po stronie użytkownika (formularz HTML, Aplet JAVA): - Procesor min. 500 MHz; - Min. 512 BM RAM; - Monitor i karta graficzna o rozdzielczości min x 768 pikseli; - Przeglądarka Microsoft Internet Explorer (w wersji 7.0) lub Mozilla Firefox (w wersji 2.0 lub nowszej); - Włączona obsługa JavaScript; - Włączona obsługa plików Cookies (w Firefox w menu Narzędzia/Opcje, na zakładce Prywatność ustawić opcję Akceptuj ciasteczka i zaakceptować przyciskiem OK); - Sun Java Runtime Environment 1.6 (do pobrania ze strony - Włączona obsługa skryptów apletów Java; - Przeglądarka dokumentów PDF, np. Acrobat Reader do pobrania ze strony - Program do otwierania plików EML, np. Mozilla Thunderbird do pobrania ze strony - Program do wyświetlania szczegółów podpisu, np. procertum SmartSign do pobrania ze strony 5

6 3. Obsługa ESP 3.1. Przygotowanie do pracy serwisu Klient który nie ma zainstalowanego oprogramowania do podpisów Unizeto (korzysta z podpisów KIR lub Sigillum) w systemowych magazynach Windows nie ma standardowo zainstalowanych certyfikatów Certum CA. Ponieważ certyfikat SSL serwera ESP jest podpisany certyfikatem CA Certum Level III, w momencie wpisania adresu do serwisu pojawi się strona z informacją o problemie z certyfikatem - Rysunek 1. Rysunek 1: Informacja o problemie z certyfikatem Aby temu zapobiec przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy zainstalować certyfikat CA. Certyfikat dostępny jest pod adresem: Po wpisaniu w/w adresu pojawi się strona jak na rysunku 2. 6

7 Rysunek 2: Strona Certum Ze strony Certum należy wybrać: Klucz urzędu Certum Level III. Po kliknięciu pojawi się Klucz urzędu Certum Level III do pobrania. Należy kliknąć przycisk Instaluj w wierszu Certyfikat dla Przeglądarek Internetowych. Rysunek 3: Klucz urzędu Certum Level III Wyświetlone zostanie okno dialogowe Pobieranie certyfikatu, na którym należy kliknąć OK. 7

8 Rysunek 4: Okno dialogowe Pobieranie certyfikatu Następnie wyświetlony zostanie certyfikat. Rysunek 5: Certyfikat W oknie z certyfikatem należy kliknąć przycisk Zainstaluj certyfikat. Pojawi się kreator instalowania certyfikatu, na którym należy kliknąć przycisk Dalej > Dalej > Zakończ. Następnie pojawi się komunikat Import został pomyślnie ukończony, należy kliknąć OK. I jeszcze raz kliknąć OK w oknie certyfikatu. 8

9 3.2. Uruchamianie serwisu ESP Aby skorzystać z usług ESP należy wpisać adres serwisu. Po wpisaniu adresu do przeglądarki internetowej pojawi się strona startowa z ekranem logowania - Rysunek 6. Rysunek 6: Strona startowa Z poziomu strony startowej można: - Założyć konto na portalu Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Zalogować się do portalu Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Odzyskać zapomniane hasło 3.3. Zakładanie konta na portalu Elektroniczna Skrzynka Podawcza Założenie konta na portalu Elektroniczna Skrzynka Podawcza polega na wypełnieniu i wysłaniu Formularza założenia konta. Aby założyć konto należy: Wpisać w przeglądarkę internetową adres do portalu. Kliknąć link Załóż konto, znajdujący się w dolnej, lewej części ekranu. Rysunek 7: Strona startowa zakładanie konta 9

10 Pojawi się Formularz założenia konta klienta-przedsiębiorcy. Są dwa rodzaje formularza dla przedsiębiorcy i dla osoby fizycznej. Na stronie formularza dostępne są akcje: - powrót wyświetla poprzedni ekran - drukuj wydruk formularza - zapisz - zapisuje formularz we wskazane przez użytkownika miejsce na dysku - zapisz i podpisz zapisuje podpisany formularz we wskazane miejsce na dysku - wczytaj wczytuje zapisany wcześniej formularz - wyślij - wysyła formularz Rysunek 8: Formularz założenia konta klienta - przedsiębiorcy 10

11 Rysunek 9: Formularz założenia konta klienta osoby fizycznej Należy wypełnić pola formularza odpowiednimi danymi. Dla formularza założenia konta przedsiębiorcy należy podać: Nr pola Nazwa pola 1 Osoba fizyczna - lista rozwijalna 11 Opis wymaganych danych Należy wybrać z listy pozycję odpowiadającą kategorii osoby składającej wniosek. Dla osób fizycznych należy wybrać - Osoba fizyczna, dla osób prawnych należy wybrać - Przedsiębiorca. 2 Imię pierwsze Należy wpisać imię pierwsze użytkownika. Może zawierać dowolną ilość znaków. 3 Imię drugie Należy wpisać imię drugie użytkownika (w przypadku kiedy użytkownik posiada drugie imię). Może zawierać dowolną ilość znaków.

12 4 Nazwisko Należy wpisać nazwisko użytkownika. Może zawierać dowolną ilość znaków. 5 PESEL Należy wpisać numer PESEL użytkownika. Musi zawierać 11 cyfr 6 Należy wpisać użytkownika, na który ma być dostarczone Urzędowe Poświadczenie odbioru i inna korespondencja elektroniczna 7 Hasło Należy wpisać hasło. Za pomocą tego hasła użytkownik zaloguje się do systemu, w momencie kiedy otrzyma identyfikator. 8 Potwierdź hasło Należy powtórzyć wpisane wcześniej hasło 9 Telefon Należy wpisać numer telefonu kontaktowego do użytkownika. Może zawierać dowolną ilość znaków. 10 Fax Należy wpisać numer fax u użytkownika. Dane przedsiębiorstwa 11 Nazwa podmiotu Należy wpisać nazwę podmiotu. Może zawierać dowolną ilość znaków. 12 NIP Należy wpisać NIP. Musi zawierać 10 cyfr. 13 Regon Należy wpisać REGON. Adres siedziby 14 Ulica/Wieś Należy wpisać nazwę ulicy lub nazwę wsi. Może zawierać dowolną ilość znaków. 15 Numer domu Należy wpisać numer domu. 16 Numer lokalu Należy wpisać numer lokalu. 17 Kod pocztowy Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania użytkownika. Musi zawierać 5 znaków oddzielonych myślnikiem (w formacie ). 18 Poczta Należy wpisać nazwę poczty. 19 Miasto Należy wpisać nazwę miasta. 20 Województwo Należy wybrać z listy rozwijalnej nazwę województwa - Rysunek Kraj Pole nieedytowalne. Wpisane jest Polska. 22 Adres korespondencyjny ja wyżej Pola oznaczone gwiazdką * są polami wymagalnymi. W przypadku kiedy adres miejsca zamieszkania jest inny niż adres do korespondencji, należy z listy rozwijalnej wybrać opcję: inny adres korespondencyjny - Rysunek 11. Wówczas pojawią się dodatkowe pola adresowe, w które należy wpisać dane adresowe dla korespondencji - Rysunek 12. Dla formularza założenia konta osoby fizycznej należy podać: Nr pola Nazwa pola 1 Osoba fizyczna - lista rozwijalna 12 Opis wymaganych danych Należy wybrać z listy pozycję odpowiadającą kategorii osoby składającej wniosek. Dla osób fizycznych należy wybrać - Osoba fizyczna, dla osób prawnych należy wybrać - Przedsiębiorca. 2 Imię pierwsze Należy wpisać imię pierwsze użytkownika. Może zawierać dowolną ilość znaków. 3 Imię drugie Należy wpisać imię drugie użytkownika (w przypadku kiedy użytkownik posiada drugie imię). Może zawierać dowolną ilość znaków. 4 Nazwisko Należy wpisać nazwisko użytkownika. Może zawierać dowolną ilość znaków. 5 PESEL Należy wpisać numer PESEL użytkownika. Musi zawierać 11 cyfr 6 Należy wpisać użytkownika, na który ma być dostarczone Urzędowe Poświadczenie odbioru i inna korespondencja elektroniczna 7 Hasło Należy wpisać hasło. Za pomocą tego hasła użytkownik zaloguje się do

13 systemu, w momencie kiedy otrzyma identyfikator. 8 Potwierdź hasło Należy powtórzyć wpisane wcześniej hasło 9 Telefon Należy wpisać numer telefonu kontaktowego do użytkownika. Może zawierać dowolną ilość znaków. 10 Fax Należy wpisać numer fax u użytkownika. 11 Nazwa podmiotu Należy wpisać nazwę podmiotu. Może zawierać dowolną ilość znaków. 12 NIP Należy wpisać NIP. Musi zawierać 10 cyfr. 13 Regon Należy wpisać REGON. Adres 14 Ulica/Wieś Należy wpisać nazwę ulicy lub nazwę wsi. Może zawierać dowolną ilość znaków. 15 Numer domu Należy wpisać numer domu. 16 Numer lokalu Należy wpisać numer lokalu. 17 Kod pocztowy Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania użytkownika. Musi zawierać 5 znaków oddzielonych myślnikiem (w formacie ). 18 Poczta Należy wpisać nazwę poczty. 19 Miasto Należy wpisać nazwę miasta. 20 Województwo Należy wybrać z listy rozwijalnej nazwę województwa - Rysunek Kraj Pole nieedytowalne. Wpisane jest Polska. 22 Adres korespondencyjny ja wyżej Pola oznaczone gwiazdką * są polami wymagalnymi. W przypadku kiedy adres miejsca zamieszkania jest inny niż adres do korespondencji, należy z listy rozwijalnej wybrać opcję: inny adres korespondencyjny - Rysunek 11. Wówczas pojawią się dodatkowe pola adresowe, w które należy wpisać dane adresowe dla korespondencji - Rysunek 12. W celu określenia województwa należy użyć przycisku Wybierz. Udostępniona zostanie lista województw. 13 Rysunek 10: Wybór województwa

14 Należy wybrać województwo i wcisnąć przycisk Wybierz. Pole województwa zostanie wypełnione na formularzu. Przycisk Zamknij umożliwia rezygnację z wyboru województwa. Domyślnie adres korespondencyjny będzie taki sam jak adres główny. Jeśli jest inny, należy wybrać z listy opcję inny adres korespondencyjny. Rysunek 11: Wybór adresu korespondencyjnego Na formularzu udostępnione zostaną pola adresu korespondencyjnego. Rysunek 12: Pola adresu korespondencyjnego System sprawdza poprawność wypełnienia pól, w związku z czym pominięcie pola lub niepoprawne jego wypełnienie spowoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, np. dla pola PESEL pokazuje Rysunek 13. Rysunek 13: Komunikat oznaczający niepoprawne wypełnienie pola Po poprawnym wypełnieniu formularza należy kliknąć link wyślij. Formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym: Pojawia się komunikat, informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika. 14

15 Rysunek 14: Komunikat informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika Aby podpisać wniosek należy postąpić zgodnie z komunikatem i włożyć kartę z certyfikatem do czytnika. Komunikat należy potwierdzić klikając przycisk OK. Pojawi się okno z dostępnymi certyfikatami. Należy wybrać odpowiedni certyfikat klikając na niego, a następnie kliknąć przycisk OK. Rysunek 15: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Pojawi się okno, w którym w pole Podaj PIN należy wpisać PIN do certyfikatu. Następnie kliknąć przycisk OK. 15

16 Rysunek 16: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Następnie pojawi się okno podpisywania danych, na którym należy wybrać przycisk Zapisz. Rysunek 17: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone komunikatem. 16

17 Rysunek 18: Komunikat wysłania formularza założenia konta Chcąc powrócić na stronę startową należy kliknąć link: Powrót. Informacje o loginie i haśle zostaną wysłane em na adres wskazany we wniosku o założenie konta Logowanie do systemu Zalogowanie do portalu daje klientowi dostęp do: - Przeglądania statusu realizowanych w urzędzie spraw. - Pobierania dokumentów powstałych w toku uprzednio realizowanych spraw. - Wysyłania dokumentu (formularza) bezpośrednio poprzez moduł formularzy elektronicznych z automatycznym uzupełnieniem części danych, które system pobiera z bazy interesantów. - Opcji użytkownika, w tym do edycji profilu klienta i zmiany hasła dostępu do systemu. Aby zalogować się do systemu należy: W pole Login wpisać swój identyfikator. W pole Hasło wpisać swoje hasło. Kliknąć przycisk Zaloguj. Identyfikator został przesłany klientowi em na adres wskazany we wniosku o założenie konta, natomiast hasło zostało wybrane i zapisane przez użytkownika w formularzu założenia konta. Celem ochrony konta klienta, przy pierwszym logowaniu system wymusza zmianę hasła - klient jest kierowany na stronę zmiany hasła. 17

18 Rysunek 19: Strona zmiany hasła W pole Stare hasło należy wpisać Hasło, którym zalogowano się do systemu. W pole Nowe hasło należy wpisać nowe hasło, hasło musi zawierać min. 6 znaków. W pole Powtórz hasło powtórnie wpisać nowe hasło. Kliknąć Zatwierdź. Poprawna zmiana hasła zostanie potwierdzona komunikatem: Hasło zostało zmienione. Rysunek 20: Potwierdzenie zmiany hasła Aby kontynuować należy kliknąć link: Kontynuuj aby zalogować się ponownie. Użytkownik wróci na stronę logowania. Należy zalogować się ponownie wpisując identyfikator i nowe hasło. W przypadku kiedy nowe hasło nie spełnia wymagania 6 znaków, wyświetlony zostanie komunikat: Wprowadzone hasło nie spełnia reguł bezpieczeństwa. W przypadku kiedy Nowe hasło i Powtórz hasło różnią się od siebie wyświetlony zostanie komunikat: Wprowadzone hasła nie są takie same. W tym przypadku należy ponownie nadać hasło wypełniając pola Stare hasło, Nowe hasło, Powtórz nowe hasło Zapomniane hasło Klient który zapomniał hasła dostępu do portalu Elektroniczna Skrzynka Podawcza powinien skorzystać z opcji Nie pamiętasz hasła? Znajdującej się na stronie logowania. 18

19 Rysunek 21: Zapomniane hasło Kliknięcie tego linku powoduje wyświetlenie poniższego komunikatu. Rysunek 22: Odzyskiwanie zapomnianego hasła W pole należy wpisać klienta (musi się zgadzać z em wskazanym we wniosku o założenie konta). Następnie należy kliknąć Wyślij. Nowe hasło zostanie wysłane na podany adres owy. Rysunek 23: Informacja o wysłaniu hasła Opcja Powrót umożliwia przejście do strony logowania. 19

20 3.6. Wylogowanie z systemu Aby wylogować się z portalu należy: Kliknąć link Wyloguj znajdujący się nad paskiem funkcji, przy danych zalogowanej osoby. Rysunek 24: Wylogowanie z portalu Po wylogowaniu użytkownik powraca na stronę startową portalu Przeglądanie dokumentów Pierwszą stroną widoczną po zalogowaniu jest strona przedstawiająca Pulpit klienta Widok strony Ekran startowy zawiera: 1. panel z drzewem rejestrów, 2. pulpit ze skrótami do wybranych funkcji systemu, 3. link wylogowania, 4. skróty do formularzy, profilu użytkownika, wyszukiwarki i pomocy kontekstowej. Rysunek 25: Ekran startowy Wyświetlanie rejestrów dokumentów 20

21 W celu wyświetlenia listy dokumentów należy kliknąć w nazwę wybranego rejestru znajdującego się w panelu Dokumenty, po lewej stronie ekranu - Rysunek 26, np. Mój rejestr wniosków. Wyświetlona zostanie lista dokumentów wybranego rodzaju. Rysunek 26: Pulpit klienta Rysunek 27: Widok dokumentów klienta Kolumny rejestrów różnią się w zależności od wybranego rejestru Rejestr: Moje sprawy Rejestr Moje sprawy umożliwia przeglądanie spraw dotyczących klienta. Aby wywołać ten rejestr należy kliknąć widok: Sprawy. Rysunek 28: Rejestr spraw Rejestr zawiera następujące kolumny: Lp. liczba porządkowa Numer numer sprawy Strona sprawy kogo sprawa dotyczy Data wszczęcia data utworzenia sprawy Temat temat sprawy Status status sprawy, możliwe wartości: 21 W toku sprawa jest aktualnie realizowana Oczekujące sprawa oczekuje na realizację Tymczasowo załatwione sprawa została tymczasowo zrealizowana Załatwione sprawa została zamknięta

22 Kliknięcie w rejestrze w link z numerem sprawy powoduje wyświetlenie metryki sprawy. Rysunek 29: Rejestr spraw - wejście w metrykę sprawy Rysunek 30: Metryka sprawy Metryka zawiera dane: Nazwa nazwa dokumentu, dla sprawy SP Numer sprawy numer sprawy Tytuł tytuł sprawy Data utworzenia data utworzenia sprawy Związany z dokumenty z którymi sprawa jest związana Dokumenty związane dokumenty związane ze sprawą Załączniki załączniki do sprawy Z poziomu metryki sprawy można przejść do dokumentów z nią związanych poprzez kliknięcie w link dokumentu w sekcji Dokumenty związane. Rysunek 31: Metryka sprawy dokumenty związane Kliknięcie w rejestrze w link ze stroną sprawy powoduje wyświetlenie danych klienta. 22

23 Rysunek 32: Rejestr spraw - wejście w dane klienta Rejestr: Potwierdzenia UPO i ZPO Rejestr Potwierdzenia UPO i ZPO zawiera zwrotne potwierdzenia odbioru wystawiane przez ESP(UPO Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) i klienta (Zwrotne Potwierdzenie Odbioru). Aby wywołać ten rejestr należy kliknąć widok: Potwierdzenia zwrotne i urzędowe. Rysunek 33: Rejestr potwierdzeń odbioru Rejestr zawiera następujące kolumny: Lp. liczba porządkowa Numer decyzji/odpowiedzi numer potwierdzenia Temat temat odpowiedzi Data utworzenia data utworzenia odpowiedzi Nr dokumentu, którego dotyczy numer dokumentu w związku z którym poświadczenie zostało wystawione Kliknięcie w rejestrze w link z numerem potwierdzenia powoduje wyświetlenie jego metryki. Rysunek 34: Rejestr potwierdzeń odbioru Rysunek 35: Metryka potwierdzenia odbioru Metryka zawiera dane: Nazwa nazwa dokumentu, UPO dla potwierdzeń ESP, ZPO dla potwierdzeń klienta Numer UPO numer potwierdzenia Temat temat potwierdzenia Data utworzenia data utworzenia potwierdzenia 23

24 Związany z dokumenty z którymi potwierdzenie jest związane Załączniki potwierdzenie w formacie EML Z poziomu metryki potwierdzenia można przejść do dokumentu w związku z którym zostało ono wystawione. Rysunek 36: Metryka potwierdzenia odbioru dokumenty związane Kliknięcie w rejestrze w link z numerem dokumentu powoduje wyświetlenie metryki wybranego dokumentu z którym związane jest potwierdzenie. Rysunek 37: Rejestr potwierdzeń odbioru wejście w pismo Rejestr: Wszystkie odpowiedzi Rejestr Wszystkie odpowiedzi umożliwia przeglądanie odpowiedzi kierowanych do klienta - Rysunek 38. Odpowiedzi grupowane są wg stanu w jakim aktualnie się znajdują: W sprawie wniosków wszystkie odpowiedzi Nowe przed potwierdzeniem odpowiedzi, których odebranie nie zostało potwierdzone Potwierdzenie w trakcie weryfikacji odpowiedzi potwierdzone dla których przeprowadzana jest weryfikacja podpisu klienta Z błędnymi potwierdzeniami odpowiedzi potwierdzone przez klienta dla których nie został prawidłowo zweryfikowany podpis klienta Nowe po potwierdzeniu odpowiedzi potwierdzone przez klienta dla których został zweryfikowany podpis klienta Nieodebrane przez 7 dni odpowiedzi dla których minął ustawowy czas oczekiwania na odebranie Rysunek 38: Rejestr odpowiedzi 24

25 Rejestr zawiera następujące kolumny: Lp. liczba porządkowa Numer decyzji/odpowiedzi numer dokumentu Temat temat odpowiedzi Data utworzenia data utworzenia odpowiedzi Nr wniosku(konto), którego dotyczy numer dokumentu w związku z którym odpowiedź została udzielona Stan stan odpowiedzi, możliwe wartości: wymaga potwierdzenia należy wykonać potwierdzenie odbioru w trakcie weryfikacji podpis jest weryfikowany błędna weryfikacja podpis klienta nie został zweryfikowany pozytywnie po wykonaniu potwierdzenia dostępny odpowiedź jest dostępna dla klienta wysłany papierowo odpowiedź została wysłana do klienta pocztą Kliknięcie w rejestrze w link z numerem odpowiedzi powoduje wyświetlenie jej metryki, jeśli została ona potwierdzona i jest dostępna. Rysunek 39: Rejestr odpowiedzi wejście w odpowiedź Rysunek 40: Metryka odpowiedzi Metryka zawiera dane: Nazwa nazwa dokumentu, dla odpowiedzi ODP Numer odpowiedzi numer odpowiedzi Temat temat odpowiedzi Data złożenia data utworzenia odpowiedzi Dokumenty związane dokumenty związane z odpowiedzią Załączniki załączniki związane z odpowiedzią Z poziomu metryki odpowiedzi można przejść do potwierdzenia odbioru (ZPO), które zostało wystawione przy odbieraniu odpowiedzi. 25

26 Rysunek 41: Metryka odpowiedzi dokumenty związane Kliknięcie w rejestrze w link dokumentu spowoduje wyświetlenie metryki wniosku dla którego została udzielona odpowiedź. Rysunek 42: Rejestr odpowiedzi wejście we wniosek Rysunek 43: Metryka dokumentu Z poziomu metryki dokumentu można przejść do potwierdzenia odbioru, które zostało wystawione przy odbieraniu oraz do odpowiedzi, która została udzielona. Rysunek 44: Metryka dokumentu dokumenty związane Rejestr wysłanych wniosków Rejestr Wysłane wnioski zawiera wnioski wysłane przez klienta za pośrednictwem ESP. Aby wejść w 26

27 ten rejestr należy kliknąć widok: Mój rejestr wniosków. Rysunek 45: Rejestr wniosków Rejestr zawiera następujące kolumny: Lp. liczba porządkowa Numer wniosku numer wniosku Temat temat wniosku Data przyjęcia data przyjęcia wniosku UPO do wniosku UPO, które zostało wystawione po przyjęciu wniosku Kliknięcie w rejestrze w link z numerem wniosku powoduje wyświetlenie jej metryki. Rysunek 46: Rejestr wniosków Rysunek 47: Metryka wniosku Metryka zawiera dane: Nazwa nazwa dokumentu, dla wniosku KP Numer korespondencji przychodzącej numer wniosku Tytuł tytuł wniosku Data decyzji data złożenia wniosku Dokumenty związane dokumenty związane z wnioskiem Załączniki załączniki wniosku Z poziomu metryki dokumentu można przejść do potwierdzenia odbioru, które zostało wystawione przy odbieraniu oraz do odpowiedzi, która została udzielona. 27

28 Rysunek 48: Metryka wniosku dokumenty związane Z poziomu rejestru można przejść do potwierdzenia odbioru, które zostało wystawione przy wysyłaniu wniosku. Rysunek 49: Rejestr wniosków wejście w potwierdzenie odbioru Wyświetlanie szczegółów dokumentu Kliknięcie w rejestrze w link z numerem wniosku powoduje wyświetlenie jej metryki. Rysunek 50: Rejestr wniosków Mając wyświetlony wybrany dokument (metrykę dokumentu) klient oprócz zapoznania się z danymi dokumentu może wykonywać różne akcje. Rysunek 51: Szczegóły dokumentu Kliknięcie w link wybranego dokumentu w sekcji Dokumenty związane spowoduje wyświetlenie 28

29 metryki tego dokumentu. W ten sposób można przechodzić z metryki dokumentu do metryki UPO oraz odwrotnie będąc na metryce UPO można przejść do metryki dokumentu z którym jest ono związane. Rysunek 52: Szczegóły dokumentu dokumenty związane W celu wyświetlenia treści dokumentu dołączonego w formie załącznika należy kliknąć link z nazwą załącznika. Rysunek 53: Szczegóły dokumentu wyświetlenie załącznika Załącznik można zapisać poprzez opcję Zapisz lub zapisać z podpisem opcja Zapisz i podpisz przy wybranym załączniku. Rysunek 54: Szczegóły dokumentu zapisanie załącznika Po wybraniu opcji Zapisz należy wskazać lokalizację do zapisania pliku. 29

30 Rysunek 55: Zapisywanie załącznika wskazanie lokalizacji Zapisanie pliku potwierdzone zostanie komunikatem. Rysunek 56: Komunikat potwierdzenia zapisania załącznika Po wybraniu opcji Zapisz i podpisz po zapisaniu pliku będzie istnieć możliwość jego podpisania. Plik musi być podpisany podpisem kwalifikowanym. Pojawia się komunikat, informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika. Rysunek 57: Komunikat informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika 30

31 Aby podpisać wniosek należy postąpić zgodnie z komunikatem i włożyć kartę z certyfikatem do czytnika. Komunikat należy potwierdzić klikając przycisk OK. Pojawi się okno z dostępnymi certyfikatami. Rysunek 58: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Należy wybrać odpowiedni certyfikat klikając na niego, a następnie kliknąć przycisk OK. Pojawi się okno, w którym w pole Podaj PIN należy wpisać PIN do certyfikatu. Następnie kliknąć przycisk OK. 31

32 Rysunek 59: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Następnie pojawi się okno podpisywania danych, na którym należy wybrać przycisk Zapisz. 32

33 Rysunek 60: Podpisywanie danych Podpisanie pliku zostanie potwierdzone komunikatem. Rysunek 61: Potwierdzenie podpisania pliku Za pomocą opcji Zapisz pliki dostępnej w prawym górnym rogu metryki dokument można zapisać wszystkie załączniki dokumentu. 33

34 Rysunek 62: Szczegóły dokumentu zapisanie wszystkich załączników Po wybraniu tej opcji należy wskazać katalog zapisu oraz określić, czy mają zapisane również załączniki z dokumentów związanych. Rysunek 63: Zapisywanie załączników Opcja Przeglądaj powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wskazanie katalogu do zapisu plików. 34

35 Rysunek 64: Wybór katalogu do zapisania załączników Rysunek 65: Zapisywanie załączników ze wskazaniem katalogu Po wskazaniu katalogu należy wybrać opcje OK. Prawidłowe zapisanie plików potwierdzone zostanie poniższym komunikatem: 35

36 Rysunek 66: Informacja o zapisaniu załączników Filtrowanie widoku dokumentów W celu ograniczenia liczby wyświetlanych dokumentów lub wyszukania dokumentów pomocne będzie wykorzystanie filtrowania wyświetlanych dokumentów. Będąc w danym rejestrze należy użyć opcji Filtruj. Rysunek 67: Rejestr wniosków wybór opcji Filtruj Wyświetlone zostaną pola z kryteriami wyszukiwania dokumentów. Rysunek 68: Widok rejestru z filtrem Określając kryteria wyszukiwania można wyszukać potrzebne dokumenty. Należy określić kryteria wyszukiwania dokumentów: Numer numer dokumentu Data Od, Do okres w jakim dokument został utworzony Temat temat dokumentu Aby wybrać datę należy kliknąć w ikonę kalendarza kalendarz. przy wybranym polu daty. Pojawi się 36

37 Rysunek 69: Widok kalendarza Strzałki znajdujące się przy nazwie miesiąca, służą do zmiany miesiąca na kolejny lub poprzedni. Natomiast strzałki znajdujące się przy roku zmieniają lata. Opcja zamyka okno kalendarza. Wybór daty następuje po kliknięciu w wybrany dzień. Następnie należy wybrać opcję Wyszukaj. Rysunek 70: Kryteria wyszukiwania W celu wyczyszczenia wyników wyszukiwania należy użyć opcji Wyczyść dla każdego z kryteriów, które było określane i użyć opcji Wyszukaj. Wyświetlona zostanie pełna lista dokumentów. Rysunek 71: Wyczyszczenie wyników wyszukiwania 3.8. Zarządzanie profilem użytkownika Funkcja Profil użytkownika pozwala każdemu użytkownikowi na zarządzanie swoim kontem, umożliwiając: - Edycję danych. - Zmianę hasła dostępu do systemu. - Dostęp do magazynu certyfikatów. Wejście w Profil użytkownika możliwe jest na dwa sposoby: - z pulpitu ze skrótami do wybranych funkcji systemu (Ustawienia-Moje dane), - przez skrót Profil użytkownika w prawym górnym rogu. 37

38 Rysunek 72: Wejście w Profil użytkownika Po wejściu wyświetlony zostanie formularz z danymi klienta. Rysunek 73: Dane ogólne klienta Edycja danych użytkownika Aby zmienić dane użytkownika należy wykonać następujące czynności: Kliknąć Profil użytkownika w prawym górnym rogu ekranu lub Ustawienia Moje dane na pulpicie, wyświetlone zostaną informacje o użytkowniku. Edycja danych będzie możliwa po kliknięciu linku Edytuj dane w lewym górnym rogu panelu. 38

39 Rysunek 74: Opcje użytkownika edycja danych Po prawidłowym wprowadzeniu zmian należy kliknąć link wyślij w prawym górnym panelu lub poniżej formularza. Po wysłaniu formularza dane zostaną zmienione. Pozostałe akcje dostępne na formularzu: - drukuj wydruk formularza - zapisz - zapisuje formularz we wskazane przez użytkownika miejsce na dysku - zapisz i podpisz zapisuje podpisany formularz we wskazane miejsce na dysku - wczytaj wczytuje zapisany wcześniej formularz - wyślij wysłanie formularza Zmiana hasła Zmiana hasła klienta znajduje się w funkcjach Profil Użytkownika. Klient może w dowolnej chwili zmienić hasło dostępu do systemu. Aby zmienić hasło należy: Wejść w Profil użytkownika - Kliknąć Profil użytkownika w prawym górnym rogu ekranu lub Ustawienia Moje dane na pulpicie, wyświetlone zostaną informacje o użytkowniku. Kliknąć link Zmień hasło, znajdujący się w lewym panelu. W pole Stare hasło należy wpisać Hasło, którym zalogowano się do systemu. W pole Nowe hasło należy wpisać nowe hasło, hasło musi zawierać min. 6 znaków. 39

40 W pole Powtórz hasło powtórnie wpisać nowe hasło. Kliknąć link Zapisz, znajdujący się w prawym dolnym rogu strony Rysunek 75: Zmiana hasła W przypadku kiedy Nowe hasło nie spełnia wymagania 6 znaków, wyświetlony zostanie komunikat: Wprowadzone hasło nie spełnia reguł bezpieczeństwa.. W przypadku kiedy Nowe hasło i Powtórz nowe hasło różnią się od siebie wyświetlony zostanie komunikat: Wprowadzone hasła nie są takie same.. Rysunek 76: Komunikat informujący o niepoprawnej próbie zmiany hasła W przypadku kiedy hasła zostały wpisane poprawnie i spełniają reguły złożoności pojawi się komunikat: Hasło zostało zmienione. Rysunek 77: Potwierdzenie prawidłowej zmiany hasła Magazyn certyfikatów Magazyn certyfikatów użytkownika znajduje się w funkcjach Profil użytkownika. 40

41 Rysunek 78: Dane ogólne klienta Po wybraniu opcji Magazyn certyfikatów wyświetlona zostanie lista certyfikatów. Rysunek 79: Magazyn certyfikatów Magazyn certyfikatów służy do przechowywania certyfikatów użytkownika. W tym miejscu użytkownik/klient może: - Importować certyfikaty. - Przeglądać dostępne certyfikaty Import certyfikatu W celu dodania nowego certyfikatu należy wybrać opcję Dodaj certyfikat przez kliknięcie w ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu listy z certyfikatami. Rysunek 80: Magazyn certyfikatów opcja Dodaj Zostanie wyświetlony formularz do importu certyfikatu. Rysunek 81: Formularz importu certyfikatu Następnie należy kliknąć w pole kliknij aby dodać załącznik. Pokaże się okno wyboru pliku z certyfikatem. 41

42 Rysunek 82: Wybór pliku z certyfikatem Należy wskazać plik z certyfikatem i wybrać opcję Otwórz. Następnie należy wybrać opcję wyślij. Rysunek 83: Dodawanie certyfikatu wybranie pliku Zaimportowanie certyfikatu zostanie potwierdzone komunikatem - Certyfikat został poprawnie zaimportowany. Rysunek 84: Zaimportowanie certyfikatu Od tego momentu będzie możliwe logowanie do systemu przy użyciu karty. W sytuacji kiedy w czytniku znajduje się karta po wejściu na stronę logowania Elektronicznej Skrzynki Podawczej użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do systemu. 42

43 Przeglądanie certyfikatów Lista certyfikatów zawiera następujące kolumny: Lp. liczba porządkowa Data wystawienia data wystawienia certyfikatu Data wygaśnięcia data ważności certyfikatu Wystawca podmiot, który wystawił certyfikat Odcisk palca odcisk palca certyfikatu Status status certyfikatu, możliwe wartości: Aktywny certyfikat aktywny Nieaktywny certyfikat nieaktywny Akcja akcja dostępna do wykonania dla certyfikatu Rysunek 85: Lista certyfikatów Dezaktywacja certyfikatu W celu dezaktywacji certyfikatu należy wykonać akcję deaktywuj. Rysunek 86: Lista certyfikatów wybór akcji deaktywuj Po jej wykonaniu status certyfikatu zmieni się na Nieaktywny. Rysunek 87: Lista certyfikatów certyfikat nieaktywny 43

44 4. Komunikacja klienta portalu Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wymiana korespondencji pomiędzy klientem a urzędem odbywa się na formularzach udostępnionych w systemie Odbieranie e- maili za pomocą programu pocztowego Klient za pomocą a otrzymuje przede wszystkim Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) potwierdzające złożenie wniosku, jak również inną korespondencję. Po złożeniu wniosku o założenie konta klienta użytkownik drogą ową otrzymuje login pozwalający na zalogowanie się do portalu. Aby pobrać e za pomocą programu pocztowego należy: Uruchomić wykorzystywany program pocztowy np. Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, itp. Pobrać pocztę Obsługa formularzy Każdy zalogowany klient ma możliwość wysyłania do operatora różnego rodzaju korespondencji, korzystając w tym celu z umieszczonych w systemie formularzy. Obsługę formularzy można uruchomić na dwa sposoby: - z pulpitu klikając w link Formularze, - przez skrót Formularze w prawym górnym rogu ekranu. Rysunek 88: Wejście w obsługę formularzy Poszczególne kolumny tabeli oznaczają: Lp. liczba porządkowa Nazwa/Opis nazwa i opis formularza Rysunek 89: Lista dostępnych formularzy Aby wybrać formularz, należy kliknąć w jego nazwę. Aby wyszukać formularz należy wybrać opcję Filtruj, a następnie wpisać jego nazwę albo opis w oznaczone pola nad listą formularzy oraz kliknąć link Wyszukaj. 44

45 Aby anulować warunki wyszukiwania należy wybrać link wyczyść. Rysunek 90: Wybranie opcji Filtruj Na stronie wyświetlonego już formularza dostępne są akcje: - drukuj drukuje formularz - zapisz - zapisuje formularz we wskazane przez klienta miejsce na dysku - zapisz i podpisz zapisuje podpisany formularz we wskazane miejsce na dysku - wczytaj wczytuje zapisany wcześniej formularz - wyślij - wysyła formularz Rysunek 91: Akcje dostępne na stronie formularza Wypełnianie Formularzy Pola dostępne w formularzach są to: 45

46 - Pola tekstowe, które należy wypełnić wpisując z klawiatury odpowiednie dane - Listy rozwijalne, które należy rozwinąć i wybrać jedną z dostępnych pozycji - Pola wyboru (RadioButton), możliwe jest zaznaczenie tylko jednego z dostępnych pól wyboru, są to pola wzajemnie się wykluczające - Pola CheckBox zaznaczony uaktywnia pole - Pola dodawania załącznika, które należy kliknąć aby dodać załącznik w formie pliku Formularze te dostępne są tylko dla użytkowników posiadających konto na portalu Elektroniczna Skrzynka Podawcza w związku z czym część danych w formularzach jest wypełniana automatycznie. System pobiera informacje o użytkowniku z bazy danych, a użytkownik nie ma możliwości zmiany tych danych. Są to pola nieedytowalne. System sprawdza poprawność wypełnienia pól, w związku z czym pominięcie obowiązkowego pola lub niepoprawne jego wypełnienie spowoduje wyświetlenie komunikatu Pole ma złą wartość. Po poprawnym wypełnieniu formularza należy kliknąć link wyślij. Formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym. Pojawia się komunikat, informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika. Rysunek 92: Komunikat informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika Aby podpisać wniosek należy postąpić zgodnie z komunikatem i włożyć kartę z certyfikatem do czytnika. Komunikat należy potwierdzić klikając przycisk OK. Pojawi się okno z dostępnymi certyfikatami. Należy wybrać odpowiedni certyfikat, klikając na niego, a następnie kliknąć przycisk OK. 46

47 Rysunek 93: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Pojawi się okno, w którym w pole Podaj PIN należy wpisać PIN do certyfikatu. Następnie kliknąć przycisk OK. Rysunek 94: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Następnie pojawi się okno podpisywania danych, na którym należy wybrać przycisk Zapisz. 47

48 Rysunek 95: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone komunikatem: Formularz został wysłany Dziękujemy. Rysunek 96: Potwierdzenie wysłania formularza W celu powrotu do strony wyboru formularzy należy kliknąć link Formularze na ścieżce nawigacji lub wybrać opcję Formularze w prawym górnym rogu ekranu. Rysunek 97: Powrót do wyboru formularzy Odbiór odpowiedzi na złożone pismo Generowanie zwrotnego poświadczenia odbioru Klient otrzymuje wiadomość z informacją o otrzymaniu odpowiedzi. Odpowiedź pojawia się w rejestrze Wszystkie odpowiedzi -> Nowe przed potwierdzeniem. Dla każdego dokumentu 48

49 otrzymanego z urzędu klient powinien wygenerować i wysłać podpisane podpisem kwalifikowanym Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W związku z tym że Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawiane jest zarówno przez urząd jak i przez klienta, Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawiane przez klienta w systemie jest nazywane ZPO (skrót od Zwrotne Poświadczenie Odbioru). Rysunek 98: Rejestr odpowiedzi przed potwierdzeniem Aby wysłać ZPO należy: Kliknąć w numer dokumentu (np. ODP/2/2009). Pojawi się informacja o konieczności podpisania poświadczenia odbioru. Rysunek 99: Wymaganie podpisana UPO Należy wybrać opcję Dalej. Pojawi się Formularz ZPO, na którym należy wskazać datę odbioru Urzędowego poświadczenia odbioru Rysunek 100: Formularz ZPO 49

50 Na stronie formularza dostępne są akcje: - drukuj drukuje formularz - zapisz - zapisuje formularz we wskazane przez użytkownika miejsce na dysku - zapisz i podpisz zapisuje podpisany formularz we wskazane miejsce na dysku - wczytaj wczytuje zapisany wcześniej formularz - wyślij - wysyła formularz Należy wskazać datę odbioru trzeba użyć opcji Wybierz. Rysunek 101: Wybór daty odbioru Do wyboru dostępna będzie tylko data bieżąca. Aby wysłać formularz należy kliknąć link wyślij. Formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym. Pojawia się komunikat, informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika. Rysunek 102: Komunikat informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika Aby podpisać wniosek należy postąpić zgodnie z komunikatem i włożyć kartę z certyfikatem do czytnika. Komunikat należy potwierdzić klikając przycisk OK. Pojawi się okno z dostępnymi certyfikatami. Należy wybrać odpowiedni certyfikat, klikając na niego, a następnie kliknąć przycisk OK. 50

51 Rysunek 103: Wybór certyfikatu Pojawi się okno, w którym w pole Podaj PIN należy wpisać PIN do certyfikatu. Następnie kliknąć przycisk OK. Rysunek 104: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Następnie pojawi się okno podpisywania danych, na którym należy wybrać przycisk Zapisz. 51

52 Rysunek 105: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone komunikatem: Rysunek 106: Potwierdzenie wysłania formularza Odbieranie odpowiedzi Po wysłaniu Zwrotnego Poświadczenia Odbioru użytkownik portalu odnajdzie odpowiedzi w rejestrze Wszystkie odpowiedzi - Nowe po potwierdzeniu. Rysunek 107: Rejestr odpowiedzi potwierdzonych 52

53 5. Korzystanie z wyszukiwarki Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie wśród dokumentów. Aby z niej skorzystać należy użyć opcji Wyszukiwarka w menu głównym. Rysunek 108: Wyszukiwarka Pojawi się pasek wyszukiwarki. Możemy wtedy wpisać szukane wyrażenie i wybrać opcję szukaj. Opcja zaawansowane umożliwia podanie bardziej szczegółowych kryteriów. Rysunek 109: Wyszukiwanie System wyświetli ekran wyszukiwarki - Rysunek 110. Rysunek 110: Wyszukiwanie zaawansowane Można określić: Kategorię dokumentów wśród, których ma być przeprowadzone wyszukiwanie Ilość wyników na stronę Sortowanie 53

54 Rysunek 111: Lista kategorii dokumentu Wybranie konkretnej kategorii dokumentów powoduje wyświetlenie pól charakterystycznych dla danego rodzaju dokumentu wg których może być przeprowadzone wyszukiwanie. Rysunek 112: Pola wyszukiwania dla wniosku o założenie konta Następnie należy wybrać opcję Szukaj. Przycisk Wyczyść formularz usuwa wprowadzone kryteria wyszukiwania. 54

55 6. Spis rysunków Rysunek 1: Informacja o problemie z certyfikatem... 6 Rysunek 2: Strona Certum... 7 Rysunek 3: Klucz urzędu Certum Level III... 7 Rysunek 4: Okno dialogowe Pobieranie certyfikatu... 8 Rysunek 5: Certyfikat... 8 Rysunek 6: Strona startowa... 9 Rysunek 7: Strona startowa zakładanie konta... 9 Rysunek 8: Formularz założenia konta klienta - przedsiębiorcy Rysunek 9: Formularz założenia konta klienta osoby fizycznej Rysunek 10: Wybór województwa Rysunek 11: Wybór adresu korespondencyjnego Rysunek 12: Pola adresu korespondencyjnego Rysunek 13: Komunikat oznaczający niepoprawne wypełnienie pola Rysunek 14: Komunikat informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika Rysunek 15: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Rysunek 16: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Rysunek 17: Podpisywanie danych Rysunek 18: Komunikat wysłania formularza założenia konta Rysunek 19: Strona zmiany hasła Rysunek 20: Potwierdzenie zmiany hasła Rysunek 21: Zapomniane hasło Rysunek 23: Informacja o wysłaniu hasła Rysunek 22: Odzyskiwanie zapomnianego hasła Rysunek 24: Wylogowanie z portalu Rysunek 25: Ekran startowy Rysunek 26: Pulpit klienta Rysunek 27: Widok dokumentów klienta Rysunek 28: Rejestr spraw Rysunek 29: Rejestr spraw - wejście w metrykę sprawy Rysunek 30: Metryka sprawy Rysunek 31: Metryka sprawy dokumenty związane Rysunek 32: Rejestr spraw - wejście w dane klienta Rysunek 33: Rejestr potwierdzeń odbioru Rysunek 34: Rejestr potwierdzeń odbioru Rysunek 35: Metryka potwierdzenia odbioru Rysunek 36: Metryka potwierdzenia odbioru dokumenty związane Rysunek 37: Rejestr potwierdzeń odbioru wejście w pismo Rysunek 38: Rejestr odpowiedzi Rysunek 39: Rejestr odpowiedzi wejście w odpowiedź Rysunek 40: Metryka odpowiedzi Rysunek 41: Metryka odpowiedzi dokumenty związane Rysunek 42: Rejestr odpowiedzi wejście we wniosek Rysunek 43: Metryka dokumentu Rysunek 44: Metryka dokumentu dokumenty związane Rysunek 45: Rejestr wniosków

56 Rysunek 46: Rejestr wniosków Rysunek 47: Metryka wniosku Rysunek 48: Metryka wniosku dokumenty związane Rysunek 49: Rejestr wniosków wejście w potwierdzenie odbioru Rysunek 50: Rejestr wniosków Rysunek 51: Szczegóły dokumentu Rysunek 52: Szczegóły dokumentu dokumenty związane Rysunek 53: Szczegóły dokumentu wyświetlenie załącznika Rysunek 54: Szczegóły dokumentu zapisanie załącznika Rysunek 55: Zapisywanie załącznika wskazanie lokalizacji Rysunek 56: Komunikat potwierdzenia zapisania załącznika Rysunek 57: Komunikat informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika Rysunek 58: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Rysunek 59: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Rysunek 60: Podpisywanie danych Rysunek 61: Potwierdzenie podpisania pliku Rysunek 62: Szczegóły dokumentu zapisanie wszystkich załączników Rysunek 63: Zapisywanie załączników Rysunek 64: Wybór katalogu do zapisania załączników Rysunek 65: Zapisywanie załączników ze wskazaniem katalogu Rysunek 66: Informacja o zapisaniu załączników Rysunek 67: Rejestr wniosków wybór opcji Filtruj Rysunek 68: Widok rejestru z filtrem Rysunek 69: Widok kalendarza Rysunek 70: Kryteria wyszukiwania Rysunek 71: Wyczyszczenie wyników wyszukiwania Rysunek 72: Wejście w Profil użytkownika Rysunek 73: Dane ogólne klienta Rysunek 74: Opcje użytkownika edycja danych Rysunek 75: Zmiana hasła Rysunek 76: Komunikat informujący o niepoprawnej próbie zmiany hasła Rysunek 77: Potwierdzenie prawidłowej zmiany hasła Rysunek 78: Dane ogólne klienta Rysunek 79: Magazyn certyfikatów Rysunek 80: Magazyn certyfikatów opcja Dodaj Rysunek 81: Formularz importu certyfikatu Rysunek 82: Wybór pliku z certyfikatem Rysunek 83: Dodawanie certyfikatu wybranie pliku Rysunek 84: Zaimportowanie certyfikatu Rysunek 85: Lista certyfikatów Rysunek 86: Lista certyfikatów wybór akcji deaktywuj Rysunek 87: Lista certyfikatów certyfikat nieaktywny Rysunek 88: Wejście w obsługę formularzy Rysunek 89: Lista dostępnych formularzy Rysunek 90: Wybranie opcji Filtruj Rysunek 91: Akcje dostępne na stronie formularza Rysunek 92: Komunikat informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika Rysunek 93: Okno wyboru certyfikatu do podpisu... 47

57 Rysunek 94: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Rysunek 95: Podpisywanie danych Rysunek 96: Potwierdzenie wysłania formularza Rysunek 97: Powrót do wyboru formularzy Rysunek 98: Rejestr odpowiedzi przed potwierdzeniem Rysunek 99: Wymaganie podpisana UPO Rysunek 100: Formularz ZPO Rysunek 101: Wybór daty odbioru Rysunek 102: Komunikat informujący o konieczności włożenia karty z certyfikatem do czytnika Rysunek 103: Wybór certyfikatu Rysunek 104: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Rysunek 106: Potwierdzenie wysłania formularza Rysunek 107: Rejestr odpowiedzi potwierdzonych Rysunek 105: Podpisywanie danych Rysunek 108: Wyszukiwarka Rysunek 109: Wyszukiwanie Rysunek 110: Wyszukiwanie zaawansowane Rysunek 111: Lista kategorii dokumentu Rysunek 112: Pola wyszukiwania dla wniosku o założenie konta... 54

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego 1. Informacje ogólne. Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego umożliwia mieszkańcom: zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi powiatu,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis ABS Bank Spółdzielczy Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis (instrukcja użytkownika) Wersja 1.0 http://www.absbank.pl 1. Aplikacja do podpisu cyfrowego - npodpis Słownik pojęć: Aplikacja do podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta Instrukcja obsługi eurząd Profil Interesanta 2 Instrukcja obsługi eurząd - Profil Interesanta Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 1.1. Jak korzystać z instrukcji...3 1.2. Podstawowe informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2017 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2017

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja portalu TuTej24.pl Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów...

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów... Spis treści 1. Doradcy... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Moje kwalifikacje... 12 5. Moi klienci... 17 5.1. Szczegóły klientów... 18 5.2. Wyniki klientów... 20 5.3. Raporty klientów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu:

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: S24 (składania elektronicznych wniosków w celu rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i komandytowej w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30)

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. Spis treści Krok 1. Założenie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wykonawcy

Podręcznik Wykonawcy Podręcznik Wykonawcy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków Tel./fax 12 412-99-77 www.propublico.pl propublico@propublico.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Wymagania techniczne korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM

Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla wykonawcy

Instrukcja obsługi dla wykonawcy Instrukcja obsługi dla wykonawcy wymagania techniczne 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy. a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów Panel dla agentów Instrukcja obsługi dla agentów 1 Spis treści Wstęp...3 1.Logowanie...4 1.1 Utrata hasła.....5 1.2 Panel powitalny...6 2. Zmiana hasła i ustawienia konta...7 2.1 Zmiana hasła...7 2.1 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 2.0 (grudzień 2017) Strona 1 Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika e.norgips Zwrot palet Warszawa, 14.01.2016 r. 1 Wprowadzenie W celu scentralizowania poszczególnych opcji procesów biznesowych, w systemie e.norgips.pl przygotowana została opcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Spis treści 1. Faktura elektroniczna w IC Katalog online... 2 1.1 Zaakceptowanie przez Klienta Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta. Wersja: 1.1

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta. Wersja: 1.1 Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta Wersja: 1.1 Konstancin-Jeziorna 2018 Historia aktualizacji Data Firma Wersja Opis zmiany 11.07.2018 PSE S.A. 1.0 Publikacja dokumentu 05.11.2018 PSE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET... Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1.1 2016-03-31

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo