elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, Warszawa

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE CEL DOKUMENTU SŁOWNIK POJĘĆ ELEMENTY EKRANU SPIS RYSUNKÓW PRAWA DOSTĘPU MINIMALNE WYMAGANIA PROGRAMOWE ODWOŁANIE DO INSTRUKCJI STANDARDOWYCH DOSTĘP DO PODSYSTEMU PROFIL ZAUFANY ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO WPROWADZENIE WYGENEROWANIE WNIOSKU O ZAŁOŻENIE PZ UŻYTKOWNIKA ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO UŻYTKOWNIKA PRZY POMOCY SAMOZAUFANIA ZARZĄDZANIE PROFILEM ZAUFANYM PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA UNIEWAŻNIENIE PROFILU ZAUFANEGO UŻYTKOWNIKA Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap PODPISYWANIE PRZY UŻYCIU PZ / 55

3 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie obsługi podsystemu Profil Zaufany epuap w systemie epuap. Podsystem Profil Zaufany epuap służy do zakładania profilu zaufanego użytkownika, zarządzania swoim profilem zaufanym oraz wykorzystywania profilu zaufanego do podpisywania elektronicznych dokumentów. Profil zaufany epuap to narzędzie techniczno-prawne umożliwiające potwierdzenie podpisu składanego przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną przez portal epuap. Jednoznacznie identyfikuje osobę składający podpis na podstawie zestawu informacji o osobie w nim zawartym, które zostały w wiarygodny sposób potwierdzone przez organ podmiotu potwierdzającego, czyli przez instytucję publiczną, wskazaną przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji, uprawnioną do nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników. Profil zaufany zawiera następujący zestaw potwierdzonych informacji: imię, nazwisko, numer PESEL, adres poczty elektronicznej, identyfikator użytkownika (login), czas jego potwierdzenia, datę ważności, identyfikator polityki autoryzacji (np. ); parametr polityki autoryzacji (np. adres ); 3 / 55

4 Podpis potwierdzony profilem zaufanym epuap: jednoznacznie wskazuje profil zaufany epuap osoby, która wykonała podpis, zawiera datę i czas wykonania podpisu, jednoznacznie identyfikuje konto epuap osoby, która wykonała podpis, jest autoryzowany przez użytkownika konta epuap, jest potwierdzony i chroniony podpisem systemowym epuap Słownik pojęć Nazwa Profil zaufany PZ ) Podmiot potwierdzający Osoba potwierdzająca (w skrócie OP ) Podsystem Profil Zaufany epuap Użytkownik Samozaufanie Objaśnienie Zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę, będącą dysponentem konta na epuap, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego Instytucja publiczna uprawniona przez MSWiA do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkownika Osoba uprawniona z ramienia podmiotu potwierdzającego do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkownika Aplikacja epuap, umożliwiająca przeprowadzenie operacji nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników Osoba lub podmiot, dysponujący kontem na platformie epuap Metoda samodzielnego zakładania zaufanego profilu przez użytkownika posiadającego certyfikat kwalifikowany 1.3. Elementy ekranu Symbo l Objaśnienie Przycisk służący do edycji pozycji (np. dokumentu) 4 / 55

5 1.4. Spis rysunków RYSUNEK 1 STRONA GŁÓWNA EPUAP...9 RYSUNEK 2 STRONA GŁÓWNA EPUAP UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY...10 RYSUNEK 3 MOJE KONTO...11 RYSUNEK 4 MOJE ZAUFANE PROFILE...11 RYSUNEK 5 MOJE ZAUFANE PROFILE...13 RYSUNEK 6 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA...14 RYSUNEK 7 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA PODANIE PARAMETRU AUTORYZACJI...15 RYSUNEK 8 WYSYŁANIE WNIOSKU O PZ UŻYTKOWNIKA...16 RYSUNEK 9 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA ZŁOŻONY...17 RYSUNEK 10 MOJE ZAUFANE PROFILE...19 RYSUNEK 11 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA...20 RYSUNEK 12 WYBÓR METODY AUTORYZACJI...21 RYSUNEK 13 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA - SAMOZAUFANIE...22 RYSUNEK 14 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA - PODPISZ CERTYFIKATEM...23 RYSUNEK 15 WYBÓR CERTYFIKATU...24 RYSUNEK 16 STWÓRZ ZAUFANY PROFIL...25 RYSUNEK 17 ZAUFANY PROFIL UTWORZONY...26 RYSUNEK 18 LISTA MOICH PZ...27 RYSUNEK 19 SZCZEGÓŁY PZ UŻYTKOWNIKA...28 RYSUNEK 20 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA...29 RYSUNEK 21 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA...30 RYSUNEK 22 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA...30 RYSUNEK 23 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA...31 RYSUNEK 24 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA...31 RYSUNEK 25 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA...32 RYSUNEK 26 POTWIERDZENIE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PROFILU...32 RYSUNEK 27 PRZEDŁUŻONO WAŻNOŚĆ PZ...33 RYSUNEK 28 MOJE ZAUFANE PROFILE / 55

6 RYSUNEK 29 SZCZEGÓŁY PZ UŻYTKOWNIKA...36 RYSUNEK 30 DANE UNIEWAŻNIANEGO PZ UŻYTKOWNIKA...37 RYSUNEK 31 KOD AUTORYZACJI UNIEWAŻNIENIA PZ...38 RYSUNEK 32 POWÓD UNIEWAŻNIENIA PZ...38 RYSUNEK 33 PZ UŻYTKOWNIKA UNIEWAŻNIONY...39 RYSUNEK 34 STRONA GŁÓWNA EPUAP...40 RYSUNEK 35 UNIEWAŻNIANIE ZP...41 RYSUNEK 36 UNIEWAŻNIENIE ZP...42 RYSUNEK 37 UNIEWAŻNIANIE PZ WYBÓR PROFILU...43 RYSUNEK 38 UNIEWAŻNIANIE PZ - WPROWADZENIE DANYCH...44 RYSUNEK 39 UNIEWAŻNIENIE PZ - WPROWADZENIE KODU...45 RYSUNEK 40 UNIEWAŻNIENIE PZ - WPROWADZENIE POWODU...46 RYSUNEK 41 PZ UNIEWAŻNIONY...47 RYSUNEK 42 STRONA GŁÓWNA EPUAP - UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY...49 RYSUNEK 43 MOJE DOKUMENTY...50 RYSUNEK 44 SZCZEGÓŁY DOKUMENTU...51 RYSUNEK 45 PODPISYWANIE DOKUMENTU...52 RYSUNEK 46 WYBÓR PROFILU...53 RYSUNEK 47 ZATWIERDZENIE PODPISU...54 RYSUNEK 48 ZATWIERDZENIE PODPISU...54 RYSUNEK 49 STATUS PODPISÓW DOKUMENTU...55 RYSUNEK 50 SZCZEGÓŁY PODPISU Prawa dostępu Każdy użytkownik posiadający konto na epuap, ma uprawnienia do zarządzania swoim profilem zaufanym użytkownika. 6 / 55

7 1.6. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: o o Linux, Windows Przeglądarki internetowe: o Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP) o FireFox 2.0 o Mozilla 1.7 (opcja wykonywania JavaScript musi być włączona) 1.7. Odwołanie do instrukcji standardowych Informacje na temat logowania do systemu oraz zarządzania swoim kontem epuap przez użytkownika znajdują się w instrukcji Instrukcja użytkownika - Podsystem bepzieczeństwa. Informacje na temat korzystania z certyfikatu (konfiguracji przeglądarki internetowej) znajdują się w instrukcji Instrukcja korzystania z certyfikatu. 7 / 55

8 2. Dostęp do podsystemu Profil Zaufany Krok 1. Aby przejść do podsystemu Profil Zaufany epuap, należy zalogować się do systemu epuap. W tym celu na stronie głównej portalu epuap należy kliknąć odnośnik Zaloguj się (Rysunek 1). Rysunek 1 Strona główna epuap 8 / 55

9 Krok 2. Po zalogowaniu na konto epuap, należy przejść do swojego konta, klikając odnośnik (Rysunek 2). Rysunek 2 Strona główna epuap użytkownik zalogowany Krok 3. Po przejściu na stronę Moje konto, należy kliknąć odnośnik Moje zaufane profile (Rysunek 3). Użytkownik zostanie przekierowany do strony Moje zaufane profile (Rysunek 4). 9 / 55

10 Rysunek 3 Moje konto Rysunek 4 Moje zaufane profile 10 / 55

11 3. Założenie profilu zaufanego 3.1. Wprowadzenie Użytkownik może założyć profil zaufany na trzy sposoby. Sposób 1. Każdy użytkownik ma możliwość wygenerowania i przesłania elektronicznego wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika z poziomu swojego konta epuap, a następnie udania się do wybranego urzędu z dowodem tożsamości w celu uwierzytelnienia swojej osoby i dokończenia procesu zakładania profilu zaufanego przez osobę potwierdzającą profil zaufany. Procedura wygenerowania i przesłania elektronicznego wniosku o założenie profilu zaufanego została opisana w podrozdziale 3.2Wygenerowanie wniosku o założenie PZ użytkownika niniejszej instrukcji. Sposób 2. Jeśli użytkownik posiada podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowany, ma on możliwość utworzenia swojego profilu zaufanego użytkownika samodzielnie, przy pomocy tzw. samozaufania. Procedura zakładania profilu zaufanego przy pomocy samozaufania została opisana w podrozdziale 3.3Założenie profilu zaufanego użytkownika przy pomocy samozaufania niniejszej instrukcji. Sposób 3. Każdy użytkownik ma możliwość założenia swojego profilu zaufanego użytkownika w urzędzie. W tym celu należy udać się do wybranego urzędu, będącego organem podmiotu potwierdzającego z dowodem tożsamości i złożyć papierowy wniosek o założenie profilu zaufanego przez osobę potwierdzającą w swoim imieniu. Profil zaufany zostanie utworzony przez osobę potwierdzającą. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze konta epuap, osoba potwierdzająca może również na wniosek użytkownika założyć w jego imieniu konto epuap z profilem zaufanym. 11 / 55

12 3.2. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ użytkownika Opis: Aby wygenerować i przesłać elektroniczny wniosek o założenie profilu zaufanego użytkownika, należy przejść do podsystemu Profil Zaufany epuap i dodać elektroniczny wniosek. Potwierdzenie wniosku i utworzenie PZ odbywa się w urzędzie. Krok 1. W celu dodania wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile użytkowników (Rysunek 5) kliknąć odnośnik Dodaj nowy wniosek zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku.. Użytkownik Rysunek 5 Moje zaufane profile 12 / 55

13 Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi użytkownika (Rysunek 6), pobranymi z konta epuap. Należy zweryfikować poprawność danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta epuap. Rysunek 6 Wniosek o PZ użytkownika 13 / 55

14 Krok 3. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji profilu zaufanego (Rysunek 7), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji mail). (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać swój adres e- Rysunek 7 Wniosek o PZ użytkownika podanie parametru autoryzacji 14 / 55

15 Krok 4. Następnie należy wysłać wniosek, klikając odnośnik Wyślij wniosek (Rysunek 8). Jeśli wniosek zostanie wysłany, system wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wniosku (Rysunek 9), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o przyjęciu wniosku o nadanie profilu zaufanego użytkownika. Rysunek 8 Wysyłanie wniosku o PZ użytkownika 15 / 55

16 Rysunek 9 Wniosek o PZ użytkownika złożony 16 / 55

17 3.3. Założenie profilu zaufanego użytkownika przy pomocy samozaufania Opis: Jeśli użytkownik posiada podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowany, ma on możliwość wygenerowania wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika i podpisania go przy pomocy osobistego certyfikatu kwalifikowanego. Dzięki temu, może on założyć samodzielnie swój profil zaufany użytkownika. 17 / 55

18 Krok 1. Aby rozpocząć zakładanie profilu zaufanego użytkownika przy pomocy samozaufania, należy wygenerować elektroniczny wniosek. W tym celu na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile użytkowników (Rysunek 10) należy kliknąć odnośnik Dodaj nowy wniosek. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku. Rysunek 10 Moje zaufane profile 18 / 55

19 Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi użytkownika, pobranymi z konta epuap (Rysunek 11). Należy zweryfikować poprawność danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta epuap. Rysunek 11 Wniosek o PZ użytkownika 19 / 55

20 Krok 3. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji (Rysunek 12), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody adres ). (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać swój Rysunek 12 Wybór metody autoryzacji 20 / 55

21 Krok 4. Aby podpisać wniosek przy pomocy własnego certyfikatu kwalifikowanego, należy zaznaczyć check-box (Rysunek 13). Następnie należy kliknąć odnośnik Podpisz wniosek własnym certyfikatem. Rysunek 13 Wniosek o PZ użytkownika - Samozaufanie 21 / 55

22 Krok 5. System sprawdza dostępność podpisu przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. W przypadku poprawnej weryfikacji, należy kliknąć odnośnik Podpisz certyfikatem Rysunek 14). Rysunek 14 Wniosek o PZ użytkownika - Podpisz certyfikatem 22 / 55

23 Krok 6. W oknie Wybór certyfikatu należy wskazać certyfikat (Rysunek 15), a następnie zatwierdzić klikając OK.. Rysunek 15 Wybór certyfikatu 23 / 55

24 Krok 7. Należy kliknąć odnośnik Rysunek 16). O poprawnym utworzeniu profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Rysunek 17), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o utworzeniu profilu zaufanego użytkownika. Rysunek 16 Stwórz Zaufany Profil 24 / 55

25 Rysunek 17 Zaufany Profil utworzony 25 / 55

26 4. Zarządzanie profilem zaufanym 4.1. Przedłużenie okresu ważności PZ użytkownika Opis: Ważność profilu zaufanego użytkownika jest ograniczona, dlatego każdy użytkownik ma możliwość przedłużenia ważność swojego profilu zaufanego z poziomu Moje zaufane profile konta epuap. W wyniku operacji poprzedni profil zaufany traci ważność, a tworzony jest nowy profil zaufany. Podczas operacji można zmienić metodę autoryzacji nowego profilu zaufanego. Krok 1. W celu przedłużenia ważności profilu zaufanego użytkownika, należy na (Rysunek 18) kliknąć odnośnik przy ważnym profilu zaufanym użytkownika., który znajduje się Rysunek 18 Lista moich PZ 26 / 55

27 Krok 2. Należy kliknąć odnośnik Przedłuż ważność profilu/zmień ustawienia autoryzacji Rysunek 19). Zostanie wyświetlone okno Przedłużanie ważności profilu zaufanego. Rysunek 19 Szczegóły PZ użytkownika 27 / 55

28 Krok 3. W przypadku chęci zmiany metody autoryzacji profilu zaufanego użytkownika, w oknie Przedłużanie ważności profilu zaufanego (Rysunek 20) należy wybrać nową metodę autoryzacji, a następnie wprowadzić. Jeśli metoda autoryzacji ma pozostać taka sama jak w dotychczasowym profilu zaufanym, należy pozostawić metodę i parametr bez zmian. Następnie należy kliknąć Podpisz nowy profil. 28 / 55

29 Krok 4. Należy kliknąć Podpisz profilem zaufanym (Rysunek 21) a następnie pod wyświetlonym dostępnym profilem zaufanym użytkownika należy kliknąć (Rysunek 22). Rysunek 21 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Rysunek 22 Przedłużanie ważności PZ użytkownika 29 / 55

30 Krok 5. Następnie w polu (Rysunek 23) należy przepisać otrzymany kod autoryzacji przedłużenia ważności PZ i zatwierdzić operację, klikając (Rysunek 24). Kod autoryzacji zostanie przekazany użytkownikowi zgodnie z wybraną przez niego metodą autoryzacyjną poprzedniego profilu zaufanego. Oznacza to, że jeśli poprzedni profil zaufany był autoryzowany np. przy pomocy metody , kod autoryzacyjny zostanie wysłany na adres właściwy dla autoryzacji poprzedniego profilu zaufanego użytkownika. Rysunek 23 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Rysunek 24 Przedłużanie ważności PZ użytkownika 30 / 55

31 Krok 6. Pomyślne zakończenie operacji zostanie potwierdzone przez komunikat (Rysunek 25). W celu sfinalizowania operacji przedłużania ważności profilu zaufanego, należy kliknąć odnośnik Rysunek 25 Przedłużanie ważności PZ użytkownika. Krok 7. Na pytanie Czy jesteś pewien/pewna, że chcesz przedłużyć profil zaufany odpowiedz klikając (Rysunek 26), jeśli chcesz przedłużyć ważność PZ (lub Nie, zabierz mnie stąd w przypadku rezygnacji). O poprawnym przedłużeniu ważności profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Przedłużono ważność Zaufanego Profilu (Rysunek 27), wyświetlonym na stronie, jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu poprzedniego profilu zaufanego i utworzeniu nowego PZ. Rysunek 26 Potwierdzenie przedłużanie ważności profilu 31 / 55

32 Rysunek 27 Przedłużono ważność PZ 32 / 55

33 4.2. Unieważnienie profilu zaufanego użytkownika Opis: Unieważnienie profilu zaufanego użytkownika można przeprowadzić samodzielnie na dwa sposoby. Pierwszy sposób, polegający na unieważnieniu swojego profilu zaufanego użytkownika z poziomu konta epuap, został przedstawiony w rozdziale 4.2.1Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap, str.34. Drugi sposób, polegający na unieważnieniu PZ bez dostępu do konta epuap, został opisany w 4.2.2Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap, str. 39. Ponadto unieważnienie profilu zaufanego na stosowny wniosek użytkownika może dokonać Osoba Potwierdzająca w urzędzie. Profil zaufany traci ważność również automatycznie, gdy użytkownik zmieni lub usunie dane z konta epuap. 33 / 55

34 Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia unieważnienia swojego profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile użytkownika (Rysunek 28) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu przy ważnym profilu zaufanym użytkownika., który znajduje się Rysunek 28 Moje zaufane profile 34 / 55

35 Krok 2. Następnie należy kliknąć odnośnik (Rysunek 29). Zostanie wyświetlony ekran Unieważnienie profilu zaufanego. Rysunek 29 Szczegóły PZ użytkownika 35 / 55

36 Krok 3. (Rysunek 30), tj. Adres użytkownika, Identyfikator użytkownika, a następnie należy kliknąć odnośnik Adres użytkownika pobrany z konta epuap, który służy do unieważnienia PZ, może być inny niż przypisany metodzie autoryzacji profilu zaufanego użytkownika. Rysunek 30 Dane unieważnianego PZ użytkownika 36 / 55

37 Krok 4. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 31) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości przysłanej na adres konta epuap użytkownika. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Rysunek 31 Kod autoryzacji unieważnienia PZ Krok 5. W polu (Rysunek 32) należy wpisać powód unieważnienia profilu zaufanego. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Rysunek 32 Powód unieważnienia PZ 37 / 55

38 O poprawnym przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego Rysunek 33), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. Rysunek 33 PZ użytkownika unieważniony 38 / 55

39 Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia unieważnienia swojego profilu zaufanego bez logowania do konta epuap, należy na stronie głównej epuap kliknąć odnośnik Pomoc (Rysunek 34). Rysunek 34 Strona główna epuap 39 / 55

40 Krok 2. Następnie należy wybrać odnośnik Unieważnienie ZP (Rysunek 35). Rysunek 35 Unieważnianie ZP 40 / 55

41 Krok 3. Należy kliknąć odnośnik Unieważnienie profilu zaufanego 36). Zostanie wyświetlony ekran Unieważnienie Zaufanego Profilu. (Rysunek Rysunek 36 Unieważnienie ZP 41 / 55

42 Krok 4. Należy zaznaczyć check-box Chcę unieważnić zaufany profil użytkownika (Rysunek 37) Rysunek 37 Unieważnianie PZ wybór profilu Krok 5. Następnie należy wypełnić pola: Adres użytkownika (Rysunek 38), Identyfikator użytkownika a następnie kliknąć odnośnik 42 / 55

43 Rysunek 38 Unieważnianie PZ - wprowadzenie danych 43 / 55

44 Krok 6. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 39) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości . Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Rysunek 39 Unieważnienie PZ - wprowadzenie kodu 44 / 55

45 Krok 7. W polu Powód unieważnienia Rysunek 40) należy wpisać powód unieważnienia zaufanego profilu. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Rysunek 40 Unieważnienie PZ - wprowadzenie powodu O poprawnie przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego Rysunek 41), wyświetlonym na stronie, jak również na adres użytkownika/podmiotu zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. 45 / 55

46 Rysunek 41 PZ unieważniony 46 / 55

47 5. Podpisywanie przy użyciu PZ Opis: Przy użyciu profilu zaufanego użytkownika można podpisywać elektroniczne dokumenty. Aby podpisać dokument, należy najpierw go utworzyć, zapisać i zweryfikować. 47 / 55

48 Krok 1. Aby wybrać dokument do podpisu przy pomocy swojego profilu zaufanego, należy po zalogowaniu się na konto epuap przejść do strony Moje (Rysunek 42). Rysunek 42 Strona główna epuap - użytkownik zalogowany 48 / 55

49 Krok 2. Należy przejść do Szczegółów dokumentu klikając na nazwę wybranego (Rysunek 43 przy nazwie dokumentu i klikając ikonę edycji Rysunek 43 Moje dokumenty 49 / 55

50 Krok 3. Aby rozpocząć operację podpisu dokumentu, należy na stronie szczegółów dokumentu kliknąć odnośnik (Rysunek 44). Rysunek 44 Szczegóły dokumentu 50 / 55

51 Krok 4. Należy kliknąć odnośnik Podpisz profilem zaufanym (Rysunek 45). Jeśli użytkownik posiada również podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym, zostanie wyświetlony również odnośnik Podpisz certyfikatem. Rysunek 45 Podpisywanie dokumentu 51 / 55

52 Krok 5. Należy wybrać profil zaufany użytkownika, którym zostanie podpisany dokument. Aby podpisać dokument, należy kliknąć odnośnik Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 46) pod wybranym profilem użytkownika. Rysunek 46 Wybór profilu 52 / 55

53 Krok 6. W polu (Rysunek 47) należy wpisać kod otrzymany zdefiniowanym kanałem autoryzacji PZ użytkownika podpisującego, a następnie zatwierdzić operację klikając odnośnik Zatwierdź (Rysunek 48). Rysunek 47 Zatwierdzenie podpisu Rysunek 48 Zatwierdzenie podpisu 53 / 55

54 Krok 8. Prawidłowe podpisanie dokumentu zostanie potwierdzone komunikatem o statusie podpisu ( Prawidłowy ) na stronie szczegółów dokumentu w sekcji Rysunek 49). Aby przejrzeć szczegóły podpisu oraz dane dołączane do podpisu przejdź do szczegółów podpisu, klikając odnośnik. Zostanie wyświetlony ekran zawierający szczegóły podpisu (Rysunek 50). Zamknięcie ekranu odbywa się przez kliknięcie przycisku Zamknij. Rysunek 49 Status podpisów dokumentu 54 / 55

55 Rysunek 50 Szczegóły podpisu 55 / 55

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Szkolenie komputerowe: E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej W ramach projektu Seniorzy w przestrzeni publicznej (FIO 2014) PROWADZĄCY: ŁUKASZ KUCHA 1 Czym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Profilu Zaufanego

Funkcjonowanie Profilu Zaufanego Materiały szkoleniowe Funkcjonowanie Profilu Zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Instrukcja osoby potwierdzającej profil zaufany 2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miasta Nowy Targ SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 022 542 84 00, 542 84

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU DOSTAWCA TOŻSAMOŚCI V.02.02 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 1.2. Usługi Systemu Dostawca Tożsamości... 3 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Agenda 1. Platforma epuap informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania

Bardziej szczegółowo

Profil zaufany e-puap

Profil zaufany e-puap Profil zaufany e-puap Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2.205 Burmistrza Radłowa z dnia 7 stycznia 205 r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie Spis treści: Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego.

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Zakładanie konta użytkownika w epuap Aby użytkownik mógł w pełni korzystać z systemu epuap powinien w pierwszej kolejności zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ` elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Akt prawny do ogłoszenia przekazanie do RCL wersja 2.0 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr do Zarządzenia nr 59/4 Starosty Kłodzkiego z dnia 0 września 204 Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO PROFIL ZAUFANY Jeżeli posiadacie Państwo konto internetowe- w jednym z poniższych banków wówczas Profil zaufany można utworzyć za jego pośrednictwem. Profil

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu:

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: S24 (składania elektronicznych wniosków w celu rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i komandytowej w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30)

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.109.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 26 listopada 2014r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. Spis treści Krok 1. Założenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Płocka

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Płocka Bezpieczeństwo informacji w Strona Spis treści: Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa prawna... 4 Informacje charakteryzujące działanie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Płocka...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa prawna... 4 1. Potwierdzanie Profilu Zaufanego epuap... 8 1.1. Schemat

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.0. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Krakowa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...4..

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego Portal e-urząd. Kielce r.

Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego Portal e-urząd. Kielce r. Świętokrzyskiego Portal e-urząd Kielce r. Profil Zaufania -Rozporządzenie MSWiA z dn. 27.04.2011 w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 maja 2015 r. z dnia r.

Projekt z dnia 14 maja 2015 r. z dnia r. Projekt z dnia 14 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia.... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz

Bardziej szczegółowo

Serwis enależności SPIS TREŚCI:

Serwis enależności SPIS TREŚCI: Serwis enależności SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1 Charakterystyka systemu 1.2 Założenie Profilu Zaufanego 2. Praca z serwisem enależności 2.1 Rejestracja i pierwsze logowanie 2.2 Korzystanie z serwisu 2.3 Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka epuap Jak założyć konto i uzyskać Profil Zaufany? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Bydgoszcz 2017 Strona: 1/12 Spis treści 1 Konfiguracja i obsługa funkcjonalności... 3-1.1 Wstęp... 3 1.2 Konfiguracja stacji klienckiej... 3 1.3 Weryfikacja istniejącego dokumentu...

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Założenie profilu na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Cyfrowe BN

Repozytorium Cyfrowe BN 1 Repozytorium Cyfrowe BN Instrukcja pozyskiwania certyfikatu oraz importowania certyfikatu osobistego w celu dodatkowej weryfikacji użytkownika podczas logowania do systemu 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa: przedsiębiorcy

Grupa: przedsiębiorcy Grupa: przedsiębiorcy Informacje wstępne Dostęp anonimowy/autoryzowany Zakładanie konta w CEIDG - Wybór sposobu dostępu do systemu - Wybór certyfikatu - Logowanie epuap - Weryfikacja i uzupełnienie danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2017 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2017

Bardziej szczegółowo

JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS

JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS www.zus.pl KROK PO KROKU JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS dla płatnika składek CZYM JEST POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS... 3 KIEDY MOŻESZ TWORZYĆ POTWIERDZENIA DANYCH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Spis treści. Użyte pojęcia i skróty... 3 2. Podstawa prawna... 4 3. Informacje charakteryzujące działanie Punktu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap Spis treści Użyte

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa INSTRUKCJA ZAKŁADANIA ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ PODMIOTU PUBLICZNEGO NA PLATFORMIE EPUAP

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia Wersja 1.0 Metryka Organizacja Sputnik Software Sp. z o.o. Nazwa dokumentu Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/14 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 września 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak Instrukcja założenia konta na e-puap, profilu zaufanego oraz podpisywania deklaracji podatkowych podpisem certyfikowanym i sprawozdań finansowych podpisem zaufanym dla NSZZ Solidarność. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Program Uczenie sie przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Do rejestracji w systemie OnLine wymagane jest: Przeglądarka Firefox -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)

INSTRUKCJA REJESTRACJI W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) INSTRUKCJA REJESTRACJI W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) Chcielibyśmy Państwu przedstawić wszystkie etapy - krok po kroku jak wygląda cały proces założenia konta w SMK, jego uwierzytelnienie tożsamości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5554 Poz. 547 547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak Instrukcja założenia konta na e-puap, profilu zaufanego oraz podpisywania deklaracji podatkowych podpisem certyfikowanym i sprawozdań finansowych podpisem zaufanym dla NSZZ Solidarność. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta PAŁUCKI BANK SPÓŁDZIELCZY w WĄGROWCU Przewodnik dla klienta Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 05 https://www.paluckibs.pl I. Słownik pojęć dalej zwana aplikacją;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Instrukcja rejestracji konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID System KomornikID pozwala użytkownikom na zakładanie kont użytkowników portalu

Bardziej szczegółowo

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik 1. INSTALACJA CERTYFIKATU SIMPLY SIGN W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM. W celu użytkowania certyfikatu SimplySign na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 /WFE/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2018 roku

Zarządzenie nr 4 /WFE/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2018 roku Zarządzenie nr 4 /WFE/208 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 208 roku w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA https://naborp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska https://naborsp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska Prezentuje: Elżbieta

Bardziej szczegółowo