elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, Warszawa

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE CEL DOKUMENTU SŁOWNIK POJĘĆ ELEMENTY EKRANU SPIS RYSUNKÓW PRAWA DOSTĘPU MINIMALNE WYMAGANIA PROGRAMOWE ODWOŁANIE DO INSTRUKCJI STANDARDOWYCH DOSTĘP DO PODSYSTEMU ZAUFANY PROFIL ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO WPROWADZENIE WYGENEROWANIE WNIOSKU O ZAŁOŻENIE PZ UŻYTKOWNIKA WYGENEROWANIE WNIOSKU O ZAŁOŻENIE PZ PODMIOTU ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO UŻYTKOWNIKA PRZY POMOCY SAMOZAUFANIA ZARZĄDZANIE PROFILEM ZAUFANYM PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI PZ Przedłużenie okresu ważności PZ użytkownika Przedłużenie okresu ważności PZ podmiotu UNIEWAŻNIENIE PROFILU ZAUFANEGO Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap Unieważnienie PZ podmiotu z poziomu konta epuap Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap PODPISYWANIE PRZY UŻYCIU PZ / 70

3 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie obsługi podsystemu Profil Zaufany epuap w systemie epuap. Podsystem Profil Zaufany epuap służy do zakładania profilu zaufanego użytkownika i podmiotu, zarządzania swoim profilem zaufanym oraz wykorzystywania profilu zaufanego do podpisywania elektronicznych dokumentów Słownik pojęć Nazwa Profil zaufany PZ ) Podmiot potwierdzający Osoba potwierdzająca (w skrócie OP ) Podsystem Profil Zaufany epuap Użytkownik Samozaufanie Objaśnienie Zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę, będącą dysponentem konta na epuap, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego Instytucja publiczna uprawniona przez MSWiA do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkownika Osoba uprawniona z ramienia podmiotu potwierdzającego do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkownika Aplikacja epuap, umożliwiająca przeprowadzenie operacji nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników Osoba lub podmiot, dysponujący kontem na platformie epuap Metoda samodzielnego zakładania zaufanego profilu przez użytkownika posiadającego certyfikat kwalifikowany 3 / 70

4 1.3. Elementy ekranu Symbol Objaśnienie Przycisk służący do edycji pozycji (np. dokumentu) 1.4. Spis rysunków RYSUNEK 1 STRONA GŁÓWNA EPUAP... 8 RYSUNEK 2 STRONA GŁÓWNA EPUAP UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY... 9 RYSUNEK 3 MOJE KONTO RYSUNEK 4 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 5 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 6 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 7 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA PODANIE PARAMETRU AUTORYZACJI RYSUNEK 8 WYSYŁANIE WNIOSKU O PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 9 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA ZŁOŻONY RYSUNEK 10 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 11 WNIOSEK O PZ PODMIOTU RYSUNEK 12 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - SIEDZIBA RYSUNEK 13 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - METODA AUTORYZACJI RYSUNEK 14 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - WYŚLIJ RYSUNEK 15 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - ZŁOŻONY RYSUNEK 16 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 17 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 18 WYBÓR METODY AUTORYZACJI RYSUNEK 19 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA - SAMOZAUFANIE RYSUNEK 20 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA - PODPISZ CERTYFIKATEM RYSUNEK 21 WYBÓR CERTYFIKATU RYSUNEK 22 STWÓRZ ZAUFANY PROFIL RYSUNEK 23 ZAUFANY PROFIL UTWORZONY RYSUNEK 24 LISTA MOICH PZ RYSUNEK 25 SZCZEGÓŁY PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 26 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA / 70

5 RYSUNEK 27 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 28 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 29 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 30 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 31 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 32 POTWIERDZENIE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PROFILU RYSUNEK 33 PRZEDŁUŻONO WAŻNOŚD PZ RYSUNEK 34 LISTA MOICH PZ RYSUNEK 35 SZCZEGÓŁY PZ PODMIOTU RYSUNEK 36 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ PODMIOTU RYSUNEK 37 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ PODMIOTU RYSUNEK 38 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ PODMIOTU RYSUNEK 39 WYBÓR SPOSOBU UWIERZYTELNIENIA RYSUNEK 40 ZATWIERDZENIE PRZEDŁUŻENIA PZ RYSUNEK 41 ZATWIERDZENIE PRZEDŁUŻENIA PZ RYSUNEK 42 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI RYSUNEK 43 WYBÓR CERTYFIKATU RYSUNEK 44 KLUCZ PRYWATNY RYSUNEK 45 PRZEDŁUŻANIE PZ RYSUNEK 46 POTWIERDZENIE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PROFILU RYSUNEK 47 PRZEDŁUŻONO WAŻNOŚD PZ PODMIOTU RYSUNEK 48 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 49 SZCZEGÓŁY PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 50 DANE UNIEWAŻNIANEGO PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 51 KOD AUTORYZACJI UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 52 POWÓD UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 53 PZ UŻYTKOWNIKA UNIEWAŻNIONY RYSUNEK 54 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 55 SZCZEGÓŁY PZ PODMIOTU RYSUNEK 56 DANE UNIEWAŻNIANEGO PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 57 KOD AUTORYZACJI UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 58 POWÓD UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 59 PZ UNIEWAŻNIONY RYSUNEK 60 STRONA GŁÓWNA EPUAP RYSUNEK 61 UNIEWAŻNIANIE PZ RYSUNEK 62 UNIEWAŻNIENIE PZ RYSUNEK 63 UNIEWAŻNIANIE PZ WYBÓR PROFILU RYSUNEK 64 UNIEWAŻNIANIE PZ - WPROWADZENIE DANYCH / 70

6 RYSUNEK 65 UNIEWAŻNIENIE PZ - WPROWADZENIE KODU RYSUNEK 66 UNIEWAŻNIENIE PZ - WPROWADZENIE POWODU RYSUNEK 67 PZ UNIEWAŻNIONY RYSUNEK 68 STRONA GŁÓWNA EPUAP - UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY RYSUNEK 69 MOJE DOKUMENTY RYSUNEK 70 SZCZEGÓŁY DOKUMENTU RYSUNEK 71 PODPISYWANIE DOKUMENTU RYSUNEK 72 WYBÓR PROFILU RYSUNEK 73 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI RYSUNEK 74 ZATWIERDZENIE PODPISU RYSUNEK 75 ZATWIERDZENIE PODPISU RYSUNEK 76 STATUS PODPISÓW DOKUMENTU RYSUNEK 77 SZCZEGÓŁY PODPISU Prawa dostępu Każdy użytkownik ma uprawnienia do zarządzania swoim profilem zaufanym użytkownika. Do zarządzania profilem zaufanym podmiotu uprawniony jest tylko administrator podmiotu, albo osoba, której administrator podmiotu nada odpowiednie uprawnienia, tj. ZpZarzadzanieZpMojegoPodmiotu oraz ZpPodpisywanieZpPodmiotu Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: o o Linux, Windows Przeglądarki internetowe: 6 / 70

7 o Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP) o FireFox 2.0 o Mozilla 1.7 (opcja wykonywania JavaScript musi być włączona) 1.7. Odwołanie do instrukcji standardowych Informacje na temat logowania do systemu oraz zarządzania swoim kontem epuap przez użytkownika znajdują się w instrukcji Instrukcja użytkownika - Podsystem bezpieczeństwa. Informacje na temat korzystania z certyfikatu (konfiguracji przeglądarki internetowej) znajdują się w instrukcji Instrukcja korzystania z certyfikatu. 7 / 70

8 2. Dostęp do podsystemu Zaufany Profil Krok 1. Aby przejść do podsystemu Zaufany Profil epuap, należy zalogować się do systemu epuap. W tym celu na stronie głównej portalu epuap należy kliknąć odnośnik Zaloguj się (Rysunek 1). Rysunek 1 Strona główna epuap 8 / 70

9 Krok 2. Po zalogowaniu na konto epuap, należy przejść do swojego konta, klikając odnośnik Moje Konto (Rysunek 2). Rysunek 2 Strona główna epuap użytkownik zalogowany Krok 3. Po przejściu na stronę Moje konto, należy kliknąć odnośnik Moje zaufane profile (Rysunek 3). Użytkownik zostanie przekierowany do strony Moje zaufane profile (Rysunek 4). 9 / 70

10 Rysunek 3 Moje konto Rysunek 4 Moje zaufane profile 10 / 70

11 3. Założenie profilu zaufanego 3.1. Wprowadzenie Użytkownik może założyć zaufany profil na trzy sposoby. Sposób 1. Każdy użytkownik ma możliwość wygenerowania i przesłania elektronicznego wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika (lub podmiotu) z poziomu swojego konta epuap, a następnie udania się do wybranego urzędu z dowodem tożsamości (lub również z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi upoważnieni do reprezentowania podmiotu) w celu uwierzytelnienia swojej osoby/podmiotu i dokończenia procesu zakładania profilu zaufanego przez osobę potwierdzającą zaufany profil. Procedura wygenerowania i przesłania elektronicznego wniosku o założenie profilu zaufanego została opisana w podrozdziałach 3.2. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ użytkownika (str.13) oraz 3.3. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ podmiotu (str. 18) niniejszej instrukcji. Sposób 2. Jeśli użytkownik posiada podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowany, ma on możliwość utworzenia swojego profilu zaufanego użytkownika samodzielnie, przy pomocy tzw. samozaufania. Procedura zakładania profilu zaufanego przy pomocy samozaufania została opisana w podrozdziale 3.4. Założenie profilu zaufanego użytkownika przy pomocy samozaufania niniejszej instrukcji (str. 24). Sposób 3. Każdy użytkownik ma możliwość założenia swojego profilu zaufanego użytkownika lub podmiotu w urzędzie. W tym celu należy udać się do wybranego urzędu, będącego organem podmiotu potwierdzającego z dowodem tożsamości (lub również z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi upoważnieni do reprezentowania podmiotu) i złożyć papierowy wniosek o założenie profilu zaufanego przez osobę potwierdzającą w swoim imieniu. Zaufany profil zostanie utworzony przez osobę potwierdzającą. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze konta epuap, osoba 11 / 70

12 potwierdzająca może również na wniosek użytkownika założyć w jego imieniu konto epuap z profilem zaufanym. W tym wypadku jednak, jeśli użytkownik posiada podmiot, dla którego będzie chciał założyć zaufany profil, będzie on musiał udać się do urzędu w tym celu ponownie, po uprzednim utworzeniu samodzielnie na platformie epuap konta podmiotu. 12 / 70

13 3.2. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ użytkownika Opis: Aby wygenerować i przesłać elektroniczny wniosek o założenie profilu zaufanego użytkownika, należy przejść do podsystemu Zaufany Profil i dodać elektroniczny wniosek. Potwierdzenie wniosku i utworzenie PZ odbywa się w urzędzie. Krok 1. W celu dodania wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile użytkowników (Rysunek 5) kliknąć odnośnik Dodaj nowy wniosek zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku.. Użytkownik 13 / 70

14 Rysunek 5 Moje zaufane profile Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi użytkownika (Rysunek 6), pobranymi z konta epuap. Należy zweryfikować poprawność danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta epuap. 14 / 70

15 Rysunek 6 Wniosek o PZ użytkownika Krok 3. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji profilu zaufanego (Rysunek 7), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać swój adres e- mail). 15 / 70

16 Rysunek 7 Wniosek o PZ użytkownika podanie parametru autoryzacji Krok 4. Następnie należy wysłać wniosek, klikając odnośnik Wyślij wniosek (Rysunek 8). Jeśli wniosek zostanie wysłany, system wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wniosku (Rysunek 9), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o przyjęciu wniosku o nadanie profilu zaufanego użytkownika. 16 / 70

17 Rysunek 8 Wysyłanie wniosku o PZ użytkownika Rysunek 9 Wniosek o PZ użytkownika złożony 17 / 70

18 3.3. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ podmiotu Opis: Wniosek o założenie profilu zaufanego podmiotu może złożyć tylko administrator podmiotu. Aby wygenerować i przesłać elektroniczny wniosek o założenie PZ podmiotu, należy przejść do podsystemu Zaufany Profil i dodać wniosek. Potwierdzenie wniosku i utworzenie PZ odbywa się w urzędzie, będącym organem podiotu potwierdzającego. Osoba fizyczna nie ma możliwości składania wniosku o założenie profilu zaufanego podmiotu. Krok 1. Aby dodać wniosek o założenie profilu zaufanego podmiotu, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile podmiotu (Rysunek 10) kliknąć odnośnik Dodaj nowy wniosek. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku. 18 / 70

19 Rysunek 10 Moje zaufane profile Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi podmiotu, pobranymi z konta epuap, za wyjątkiem siedziby podmiotu, którą należy wpisać na wniosku ręcznie (Rysunek 11). Należy zweryfikować poprawność pobranych danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta podmiotu epuap. 19 / 70

20 Rysunek 11 Wniosek o PZ podmiotu Krok 3. W polu Siedziba (Rysunek 12) należy wpisać siedzibę podmiotu. 20 / 70

21 Rysunek 12 Wniosek o PZ podmiotu - siedziba Krok 4. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji profilu zaufanego podmiotu ( Rysunek 13), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać adres podmiotu). 21 / 70

22 Rysunek 13 Wniosek o PZ podmiotu - metoda autoryzacji Krok 5. Następnie należy wysłać wniosek, klikając odnośnik Wyślij wniosek (Rysunek 14). Jeśli wniosek zostanie wysłany, system wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wniosku (Rysunek 15), jak również na adres podmiotu zostanie wysłane powiadomienie o przyjęciu wniosku o nadanie profilu zaufanego podmiotu. 22 / 70

23 Rysunek 14 Wniosek o PZ podmiotu - wyślij Rysunek 15 Wniosek o PZ podmiotu - złożony 23 / 70

24 3.4. Założenie profilu zaufanego użytkownika przy pomocy samozaufania Opis: Jeśli użytkownik posiada podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowany, ma on możliwość wygenerowania wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika i podpisania go przy pomocy osobistego certyfikatu kwalifikowanego. Dzięki temu, może on założyć samodzielnie swój zaufany profil użytkownika. Krok 1. Aby rozpocząć zakładanie profil zaufany użytkownika przy pomocy samozaufania, należy wygenerować elektroniczny wniosek. W tym celu na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile użytkowników (Rysunek 16) należy kliknąć odnośńik Dodaj nowy wniosek. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku. 24 / 70

25 Rysunek 16 Moje zaufane profile Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi użytkownika, pobranymi z konta epuap ( Rysunek 13). Należy zweryfikować poprawność danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta epuap. 25 / 70

26 Rysunek 17 Wniosek o PZ użytkownika Krok 3. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji profilu zaufanego (Rysunek 18), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji adres ). (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać swój 26 / 70

27 Rysunek 18 Wybór metody autoryzacji Krok 4. Aby podpisać wniosek przy pomocy własnego certyfikatu kwalifikowanego, należy zaznaczyć check-box Samozaufanie? (Rysunek 19). Następnie należy kliknąć odnośnik Podpisz wniosek własnym certyfikatem. 27 / 70

28 Rysunek 19 Wniosek o PZ użytkownika - Samozaufanie Krok 5. System sprawdza dostępność podpisu przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. W przypadku poprawnej weryfikacji, należy kliknąć odnośnik Podpisz certyfikatem (Rysunek 20). 28 / 70

29 Rysunek 20 Wniosek o PZ użytkownika - Podpisz certyfikatem Krok 6. W oknie Wybór certyfikatu należy wskazać certyfikat (Rysunek 21), a następnie zatwierdzić klikając OK.. 29 / 70

30 Rysunek 21 Wybór certyfikatu Krok 7. Należy kliknąć odnośnik Stwórz zaufany profil (Rysunek 22). O poprawnym utworzeniu profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Zaufany Profil utworzony (Rysunek 23), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o utworzeniu profilu zaufanego użytkownika. 30 / 70

31 Rysunek 22 Stwórz Zaufany Profil Rysunek 23 Zaufany Profil utworzony 31 / 70

32 4. Zarządzanie profilem zaufanym 4.1. Przedłużenie okresu ważności PZ Opis: Ważność profilu zaufanego użytkownika/podmiotu jest ograniczona, dlatego każdy użytkownik/podmiot ma możliwość przedłużenia ważność swojego profilu zaufanego z poziomu Moje zaufane profile konta epuap. W wyniku operacji poprzedni zaufany profil traci ważność, a tworzony jest nowy zaufany profil. Podczas operacji można zmienić metodę autoryzacji nowego profilu zaufanego Przedłużenie okresu ważności PZ użytkownika Krok 1. W celu przedłużenia ważności profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile użytkownika (Rysunek 24) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu przy ważnym zaufanym profilu użytkownika., który znajduje się 32 / 70

33 Rysunek 24 Lista moich PZ Krok 2. Należy kliknąć odnośnik Przedłuż ważność profilu/zmień ustawienia autoryzacji (Rysunek 25). Zostanie wyświetlone okno Przedłużanie ważności profilu zaufanego. 33 / 70

34 Rysunek 25 Szczegóły PZ użytkownika Krok 3. W przypadku chęci zmiany metody autoryzacji profilu zaufanego użytkownika, w oknie Przedłużanie ważności profilu zaufanego (Rysunek 26) należy wybrać nową metodę autoryzacji, a następnie wprowadzić parametr autoryzacji. Jeśli metoda autoryzacji ma pozostać taka sama jak w dotychczasowym profilu zaufanym, należy pozostawić metodę i parametr bez zmian. Następnie należy kliknąć Podpisz nowy profil zaufany. Rysunek 26 Przedłużanie ważności PZ użytkownika 34 / 70

35 Krok 4. Należy kliknąć Podpisz profilem zaufanym (Rysunek 27) a następnie pod wyświetlonym dostępnym profilem zaufanym użytkownika należy kliknąć Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 28). Rysunek 27 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Rysunek 28 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Krok 5. Następnie w polu Kod weryfikacyjny ( Rysunek 29) należy przepisać otrzymany kod autoryzacji przedłużenia ważności PZ i zatwierdzić operację, klikając Zatwierdź (Rysunek 30). 35 / 70

36 Kod autoryzacji zostanie przekazany użytkownikowi zgodnie z wybraną przez niego metodą autoryzacyjną poprzedniego zaufanego profilu. Oznacza to, że jeśli poprzedni profil zaufany był autoryzowany np. przy pomocy metody , kod autoryzacyjny zostanie wysłany na adres właściwy dla autoryzacji poprzedniego profilu zaufanego użytkownika. Rysunek 29 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Rysunek 30 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Krok 6. Pomyślne zakończenie operacji zostanie potwierdzone przez komunikat Dokument został podpisany ( Rysunek 31). W celu sfinalizowania operacji przedłużania ważności profilu zaufanego, należy kliknąć odnośnik Przedłuż profil zaufany. 36 / 70

37 Rysunek 31 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Krok 7. Na pytanie Czy jesteś pewien/pewna, że chcesz przedłużyć zaufany profil odpowiedz klikając Tak, chcę ( Rysunek 32), jeśli chcesz przedłużyć ważność PZ (lub Nie, zabierz mnie stąd w przypadku rezygnacji). O poprawnym przedłużeniu ważności profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Przedłużono ważność Zaufanego Profilu (Rysunek 33), wyświetlonym na stronie, jak również na adres e- mail użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu poprzedniego profilu zaufanego i utworzeniu nowego PZ. Rysunek 32 Potwierdzenie przedłużanie ważności profilu 37 / 70

38 Rysunek 33 Przedłużono ważność PZ Przedłużenie okresu ważności PZ podmiotu Krok 1. W celu przedłużenia ważności profilu zaufanego podmiotu należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile podmiotu (Rysunek 34) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu zaufanym profilu podmiotu., który znajduje się przy ważnym 38 / 70

39 Rysunek 34 Lista moich PZ Krok 2. Należy kliknąć odnośnik Przedłuż ważność profilu/zmień ustawienia autoryzacji (Rysunek 35). Zostanie wyświetlone okno Przedłużanie ważności profilu zaufanego. 39 / 70

40 Rysunek 35 Szczegóły PZ podmiotu Krok 3. W przypadku chęci zmiany metody autoryzacji profilu zaufanego podmiotu, w oknie Przedłużanie ważności profilu zaufanego (Rysunek 36) należy wybrać nową metodę autoryzacji, a następnie wprowadzić parametr autoryzacji. Jeśli metoda autoryzacji ma pozostać taka sama jak w dotychczasowym profilu zaufanym, należy pozostawić metodę i parametr bez zmian. Następnie należy kliknąć Podpisz nowy profil zaufany. Rysunek 36 Przedłużanie ważności PZ podmiotu 40 / 70

41 Krok 4. Należy kliknąć Podpisz profilem zaufanym (Rysunek 37 a następnie pod wyświetlonymi dostępnym profilem zaufanym podmiotu należy kliknąć Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 38). Rysunek 37 Przedłużanie ważności PZ podmiotu Rysunek 38 Przedłużanie ważności PZ podmiotu Krok 5. Następnie należy wybrać sposób uwierzytelnienia. Każdy administrator podmiotu, posiadający ważny profil zaufany użytkownika, może podpisać wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy swojego osobistego profilu zaufanego. Jeśli administrator podmiotu posiada ważny certyfikat kwalifikowany, może podpisać on wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy certyfikatu. 41 / 70

42 Aby podpisać wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy swojego osobistego profilu zaufanego należy przejść do kroku 6. Aby podpisać wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy certyfikatu należy przejść do kroku 8. Krok 6. Należy kliknąć odnośnik Potwierdź tożsamość osobistym PZ (Rysunek 39). Rysunek 39 Wybór sposobu uwierzytelnienia Krok 7. Następnie w polu Kod weryfikacyjny (Rysunek 40) należy przepisać otrzymany kod autoryzacji przedłużenia ważności PZ i zatwierdzić klikając Zatwierdź (Rysunek 41). Następnie należy przejść do kroku 9. Kod autoryzacji zostanie przekazany kanałem autoryzacji profilu zaufanego administratora organizacji. Rysunek 40 Zatwierdzenie przedłużenia PZ 42 / 70

43 Rysunek 41 Zatwierdzenie przedłużenia PZ Krok 8. Należy kliknąć odnośnik Potwierdź tożsamość certyfikatem 42). (Rysunek Rysunek 42 Potwierdzenie tożsamości Krok 9. W oknie Wybór certyfikatu należy wskazać certyfikat (Rysunek 43) i zatwierdzić klikając OK. Po wyświetleniu danych klucza, należy potwierdzić klikając OK (Rysunek 44). 43 / 70

44 Rysunek 43 Wybór certyfikatu Rysunek 44 Klucz prywatny Krok 10. Pomyślne zakończenie operacji zostanie potwierdzone przez komunikat Dokument został podpisany (Rysunek 45). W celu sfinalizowania operacji przedłużania ważności profilu zaufanego, należy kliknąć odnośnik Przedłuż profil zaufany. Rysunek 45 Przedłużanie PZ 44 / 70

45 Krok 11. Na pytanie Czy jesteś pewien/pewna, że chcesz przedłużyć zaufany profil odpowiedz klikając Tak, chcę ( Rysunek 46), jeśli chcesz przedłużyć ważność PZ (lub Nie, zabierz mnie stąd w przypadku rezygnacji). O poprawnym przedłużeniu ważności profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Przedłużono ważność Zaufanego Profilu (Rysunek 33), wyświetlonym na stronie szczegółów profilu zaufanego podmiotu, jak również zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu poprzedniego profilu zaufanego i utworzeniu nowego na adres podmiotu. Rysunek 46 Potwierdzenie przedłużanie ważności profilu Rysunek 47 Przedłużono ważność PZ podmiotu 45 / 70

46 4.2. Unieważnienie profilu zaufanego Opis: Unieważnienie profilu zaufanego użytkownika lub podmiotu można przeprowadzić samodzielnie na dwa sposoby. Pierwszy sposób, polegający na unieważnieniu swojego Zaufanego Profili użytkownika/podmiotu z poziomu konta epuap, został przedstawiony w rozdziale Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap, str.46. Drugi sposób, polegający na unieważnieniu PZ bez dostępu do konta epuap, został opisany w Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap, str. 55. Ponadto unieważnienie profilu zaufanego na stosowny wniosek użytkownika lub podmiotu może dokonać Osoba Potwierdzająca w urzędzie. Profil zaufany traci ważność również automatycznie, gdy użytkownik/podmiot zmieni lub usunie dane z konta epuap Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia unieważnienia swojego profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile użytkownika (Rysunek 48) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu przy ważnym zaufanym profilu użytkownika., który znajduje się 46 / 70

47 Rysunek 48 Moje zaufane profile Krok 2. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij (Rysunek 49). Zostanie wyświetlony ekran Unieważnienie profilu zaufanego. Rysunek 49 Szczegóły PZ użytkownika 47 / 70

48 Krok 3. Należy zweryfikować poprawność danych pobranych z konta epuap ( Rysunek 50), tj. Adres użytkownika, Identyfikator użytkownika, a następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Adres użytkownika pobrany z konta epuap, który służy do unieważnienia PZ, może być inny niż przypisany metodzie autoryzacji profilu zaufanego użytkownika. Rysunek 50 Dane unieważnianego PZ użytkownika Krok 4. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 51) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości przysłanej na adres konta epuap użytkownika. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 48 / 70

49 Rysunek 51 Kod autoryzacji unieważnienia PZ Krok 5. W polu Powód unieważnienia (Rysunek 52) należy wpisać powód unieważnienia zaufanego profilu. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Rysunek 52 Powód unieważnienia PZ O poprawnym przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Profil został unieważniony (Rysunek 53), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. 49 / 70

50 Rysunek 53 PZ użytkownika unieważniony Unieważnienie PZ podmiotu z poziomu konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia operacji unieważnienia swojego profilu zaufanego podmiotu, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile podmiotu (Rysunek 54) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu, który znajduje się przy ważnym zaufanym profilu podmiotu. 50 / 70

51 Rysunek 54 Moje zaufane profile Krok 2. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij profil zaufany 55). Zostanie wyświetlony ekranu Unieważnienie profilu zaufanego. (Rysunek 51 / 70

52 Rysunek 55 Szczegóły PZ podmiotu Krok 3. Należy zweryfikować poprawność danych pobranych z konta epuap (Rysunek 56), tj. Adres podmiotu, Identyfikator podmiotu, a następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Adres podmiotu, pobrany z konta epuap, który służy do unieważnienia PZ, może być inny niż przypisany metodzie autoryzacji profilu zaufanego podmiotu. 52 / 70

53 Rysunek 56 Dane unieważnianego PZ użytkownika Krok 4. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 57) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości przysłanej na adres konta epuap podmiotu. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 53 / 70

54 Rysunek 57 Kod autoryzacji unieważnienia PZ Krok 5. W polu Powód unieważnienia (Rysunek 58) należy wpisać powód unieważnienia zaufanego profilu. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Rysunek 58 Powód unieważnienia PZ O poprawnym przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Profil został unieważniony (Rysunek 59), jak również na adres podmiotu zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. 54 / 70

55 Rysunek 59 PZ unieważniony Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia unieważnienia swojego profilu zaufanego bez logowania do konta epuap, należy na stronie głównej epuap kliknąć odnośnik Pomoc (Rysunek 60). 55 / 70

56 Rysunek 60 Strona główna epuap Krok 2. Następnie należy wybrać odnośnik Unieważnienie PZ (Rysunek 61). 56 / 70

57 Rysunek 61 Unieważnianie PZ Krok 3. Należy kliknąć odnośnik Unieważnienie profilu zaufanego 62). Zostanie wyświetlony ekran Unieważnienie Zaufanego Profilu. (Rysunek 57 / 70

58 Rysunek 62 Unieważnienie PZ Krok 4. Jeśli chcesz unieważnić profil zaufany użytkownika, zaznacz check-box Chcę unieważnić zaufany profil użytkownika (Rysunek 63), natomiast jeśli chcesz unieważnić profil zaufany podmiotu, zaznacz checkbox Chcę unieważnić zaufany profil podmiotu. 58 / 70

59 Rysunek 63 Unieważnianie PZ wybór profilu Krok 5. Następnie należy wypełnić pola: Adres użytkownika (lub podmiotu) (Rysunek 64), Identyfikator użytkownika (lub podmiotu) a następnie kliknąć odnośnik Unieważnij. 59 / 70

60 Rysunek 64 Unieważnianie PZ - wprowadzenie danych Krok 6. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 65) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości . Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 60 / 70

61 Rysunek 65 Unieważnienie PZ - wprowadzenie kodu Krok 7. W polu Powód unieważnienia (Rysunek 66) należy wpisać powód unieważnienia zaufanego profilu. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 61 / 70

62 Rysunek 66 Unieważnienie PZ - wprowadzenie powodu O poprawnie przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Profil został unieważniony (Rysunek 67), wyświetlonym na stronie, jak również na adres użytkownika/podmiotu zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. Rysunek 67 PZ unieważniony 62 / 70

63 5. Podpisywanie przy użyciu PZ Opis: Przy użyciu profilu zaufanego użytkownika/podmiotu można podpisywać elektroniczne dokumenty. Aby podpisać dokument, należy najpierw go utworzyć, zapisać i zweryfikować. Krok 1. Aby wybrać dokument do podpisu przy pomocy swojego profilu zaufanego, należy po zalogowaniu się na konto epuap przejść do strony Moje dokumenty (Rysunek 68). 63 / 70

64 Rysunek 68 Strona główna epuap - użytkownik zalogowany Krok 2. Należy przejść do Szczegółów dokumentu klikając na nazwę wybranego dokumentu (Rysunek 69) lub zaznaczając check-box przy nazwie dokumentu i klikając ikonę edycji. 64 / 70

65 Rysunek 69 Moje dokumenty Krok 3. Aby rozpocząć operację podpisu dokumentu, należy na stronie szczegółów dokumentu kliknąć odnośnik Podpisz (Rysunek 70). 65 / 70

66 Rysunek 70 Szczegóły dokumentu Krok 4. Należy kliknąć odnośnik Podpisz profilem zaufanym ( Rysunek 71). Jeśli użytkownik posiada również podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym, zostanie wyświetlony również odnośnik Podpisz certyfikatem. 66 / 70

67 Rysunek 71 Podpisywanie dokumentu Krok 5. Należy wybrać profil zaufany użytkownika (lub organizacji), którym zostanie podpisany dokument. Aby podpisać dokument, należy kliknąć odnośnik Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 72) pod wybranym profilem. Rysunek 72 Wybór profilu Krok 6. Po podpisaniu przy pomocy profilu zaufanego podmiotu, należy potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy osobistego profilu zaufanego użytkownika (lub 67 / 70

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Szkolenie komputerowe: E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej W ramach projektu Seniorzy w przestrzeni publicznej (FIO 2014) PROWADZĄCY: ŁUKASZ KUCHA 1 Czym

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Profilu Zaufanego

Funkcjonowanie Profilu Zaufanego Materiały szkoleniowe Funkcjonowanie Profilu Zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Instrukcja osoby potwierdzającej profil zaufany 2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 022 542 84 00, 542 84

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miasta Nowy Targ SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU DOSTAWCA TOŻSAMOŚCI V.02.02 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 1.2. Usługi Systemu Dostawca Tożsamości... 3 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Profil zaufany e-puap

Profil zaufany e-puap Profil zaufany e-puap Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego.

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Zakładanie konta użytkownika w epuap Aby użytkownik mógł w pełni korzystać z systemu epuap powinien w pierwszej kolejności zarejestrować

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu:

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: S24 (składania elektronicznych wniosków w celu rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i komandytowej w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30)

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO PROFIL ZAUFANY Jeżeli posiadacie Państwo konto internetowe- w jednym z poniższych banków wówczas Profil zaufany można utworzyć za jego pośrednictwem. Profil

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.0. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ` elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Akt prawny do ogłoszenia przekazanie do RCL wersja 2.0 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka epuap Jak założyć konto i uzyskać Profil Zaufany? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Cyfrowe BN

Repozytorium Cyfrowe BN 1 Repozytorium Cyfrowe BN Instrukcja pozyskiwania certyfikatu oraz importowania certyfikatu osobistego w celu dodatkowej weryfikacji użytkownika podczas logowania do systemu 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Agenda 1. Platforma epuap informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Serwis enależności SPIS TREŚCI:

Serwis enależności SPIS TREŚCI: Serwis enależności SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1 Charakterystyka systemu 1.2 Założenie Profilu Zaufanego 2. Praca z serwisem enależności 2.1 Rejestracja i pierwsze logowanie 2.2 Korzystanie z serwisu 2.3 Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Bydgoszcz 2017 Strona: 1/12 Spis treści 1 Konfiguracja i obsługa funkcjonalności... 3-1.1 Wstęp... 3 1.2 Konfiguracja stacji klienckiej... 3 1.3 Weryfikacja istniejącego dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2.205 Burmistrza Radłowa z dnia 7 stycznia 205 r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie Spis treści: Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Grupa: przedsiębiorcy

Grupa: przedsiębiorcy Grupa: przedsiębiorcy Informacje wstępne Dostęp anonimowy/autoryzowany Zakładanie konta w CEIDG - Wybór sposobu dostępu do systemu - Wybór certyfikatu - Logowanie epuap - Weryfikacja i uzupełnienie danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.109.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 26 listopada 2014r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. Spis treści Krok 1. Założenie

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr do Zarządzenia nr 59/4 Starosty Kłodzkiego z dnia 0 września 204 Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk "Zarejestruj się". Krok 2:

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk Zarejestruj się. Krok 2: Instrukcja obsługi Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej proces rejestracji konta oraz złożenia wniosku przez wnioskodawcę 1. Rejestracja konta Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2017 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2017

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik 1. INSTALACJA CERTYFIKATU SIMPLY SIGN W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM. W celu użytkowania certyfikatu SimplySign na

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)

INSTRUKCJA REJESTRACJI W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) INSTRUKCJA REJESTRACJI W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) Chcielibyśmy Państwu przedstawić wszystkie etapy - krok po kroku jak wygląda cały proces założenia konta w SMK, jego uwierzytelnienie tożsamości

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Założenie profilu na Platformie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta PAŁUCKI BANK SPÓŁDZIELCZY w WĄGROWCU Przewodnik dla klienta Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 05 https://www.paluckibs.pl I. Słownik pojęć dalej zwana aplikacją;

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak Instrukcja założenia konta na e-puap, profilu zaufanego oraz podpisywania deklaracji podatkowych podpisem certyfikowanym i sprawozdań finansowych podpisem zaufanym dla NSZZ Solidarność. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA 1. REJESTRACJA URZĄDZENIA AUTORYZUJĄCEGO W celu zarejestrowania urządzenia autoryzującego, w aplikacji mobilnej Asseco MAA należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ]. Strona

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak Instrukcja założenia konta na e-puap, profilu zaufanego oraz podpisywania deklaracji podatkowych podpisem certyfikowanym i sprawozdań finansowych podpisem zaufanym dla NSZZ Solidarność. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla rodziców. System elektronicznych rekrutacji

Instrukcja dla rodziców. System elektronicznych rekrutacji Instrukcja dla rodziców System elektronicznych rekrutacji Metryka dokumentu Nazwa projektu System elektronicznych rekrutacji Opracowano przez Zespół projektowy Dokument Instrukcja dla rodziców Plik - nazwa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Płocka

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Płocka Bezpieczeństwo informacji w Strona Spis treści: Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa prawna... 4 Informacje charakteryzujące działanie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Płocka...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Koninie Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 06 https://www.bskonin.pl I. Słownik pojęć dalej zwana aplikacją; Internet Banking dla Firm dalej zwany

Bardziej szczegółowo

Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap

Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap Urząd Miejski w Brodnicy wychodząc naprzeciw Społeczeństwu Informacyjnemu udostępnia usługę składania dokumentów drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa INSTRUKCJA ZAKŁADANIA ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ PODMIOTU PUBLICZNEGO NA PLATFORMIE EPUAP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI

Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI Instrukcja mtoken Bank Spółdzielczy w Brodnicy Strona 1 Wstęp Głównym zadaniem aplikacji token mobilny (Asseco MAA) zwanej dalej mtokenem jest

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa prawna... 4 1. Potwierdzanie Profilu Zaufanego epuap... 8 1.1. Schemat

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/14 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 września 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis ABS Bank Spółdzielczy Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis (instrukcja użytkownika) Wersja 1.0 http://www.absbank.pl 1. Aplikacja do podpisu cyfrowego - npodpis Słownik pojęć: Aplikacja do podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo