(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159575 (13) B1"

Transkrypt

1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) IntCl5: B66C 17/20 Urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru kolejowego i/lub ładunków (54) wielkogabarytowych z jednostek taboru kolejowego, zwłaszcza kontenerów (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 17/90 (73)Uprawniony z patentu: PKP Centralne Biuro Konstrukcyjno- Technologiczne Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Poznań, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 12/92 (72) Twórcy wynalazku: Florian Wawrzyniak, Topola Wielka, PL Kazimierz Gabryś, Ostrów Wielkopolski. PL Marian Spaleniak, Ostrów Wielkopolski, PL Leszek Suchecki, Otwock, PL Jan Podemski, Ostrów Wielkopolski, PL PL B1 (57) 1. Urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru kolejowego i/lub ładunków wielkogabarytowych z jednostek taboru kolejowego, zwłaszcza kontenerów, składające się z konstrukcji nośnej w postaci czterosłupowej samojezdnej ramy bramowej, której słupy połączone są u góry wzdłużnymi i poprzecznymi belkami górnymi, a u dołu wzdłużnymi belkami dolnymi osadzonymi na końcach na kołowych wózkach mechanizmów jazdy z własnym napędem przeznaczonych do jazdy wzdłużnej, wyposażone w mechanizmy podnoszenia osadzone na ramie bramowej, znamienne tym, że każdy mechanizm jazdy jest wyposażony w zespół kołowego wózka jazdy poprzecznej (6, 11). Fig. 1

2 URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA I TRANSPORTU JEDNOSTEK TABORU KOLEJOWEGO I/LUB ŁADUNKÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z JEDNOSTEK TABORU KOLEJOWEGO, ZWŁASZCZA KONTENERÓW Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e 1. Urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru kolejowego i/lub ładunków wielkogabarytowych z jednostek taboru kolejowego, zwłaszcza kontenerów, składające się z konstrukcji nośnej w postaci czterosłupowej samojezdnej ramy bramowej, której słupy połączone są u góry wzdłużnymi i poprzecznymi belkami górnymi, a u dołu wzdłużnymi belkami dolnymi osadzonymi na końcach na kołowych wózkach mechanizmów jazdy z własnym napędem przeznaczonych do jazdy wzdłużnej, wyposażone w mechanizmy podnoszenia osadzone na ramie bramowej, z n a m i e n n e tym, że każdy mechanizm jazdy jest wyposażony w zespół kołowego wózka jazdy poprzecznej /6/, /11/. 2. Urządzenie według zastrz. 1, z n a m i e n n e tym, że każdy zespół kołowego wózka jazdy poprzecznej /6/, /11/ jest wyposażony w człon zmiany kierunku jazdy z wzdłużnego na poprzeczny i odwrotnie, przy czym wszystkie człony zmiany kierunku jazdy mają mechanizmy odpowiednio /8/, /12/ realizujące synchroniczny z pozostałymi ruch prostoliniowy w obydwu kierunkach prostopadle względem toru jazdy, w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do członów wsporczych mechanizmów podnoszenia, mających postać pionowych kolumn /13/, /13/ usytuowanych w ramie bramowej /1/, równoległych do słupów /2/ ramy bramowej /1/. 3. Urządzenie według zastrz. 2, z n a m i e n n e tym, że wózek jazdy poprzecznej /6/ jest osadzony poprzecznie względem wózka jazdy wzdłużnej /7/, stanowiącego zespół stały, przy czym człon zmiany kierunku jazdy stanowi jednocześnie mechanizm /8/ realizujący ruch synchroniczny prostoliniowy w obydwu kierunkach względem toru jazdy w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do pionowych kolumn /13/, /13'/ stanowiących człony wsporne mecha- nizm u podnoszenia, zwarty w zespole osadzenia wózka jazdy poprzecznej /6/ i mający postać mechanizmu hydraulicznego wysuwu realizującego pionowy przesuw wózka jazdy poprzecznej /6/ w dół i w górę, poniżej i powyżej stałego zespołu jazdy wzdłużnej /7/. 4.Urządzenie według zastrz. 2, z n a m i e n n e tym, że wózek jazdy poprzecznej /11/ stanowi jednocześnie wózek jazdy wzdłużnej, przy czym człon zmiany kierunku jazdy tego wózka zawarty w jego zespole osadzenia jest wyposażony w zespół obrotu wózka o kąt 90 z blokadą w położeniach skrajnych, a jego mechanizm /12/ realizujący wraz z innymi synchroniczny ruch prostoliniowy w obydwu kierunkach względem toru jazdy, w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do pionowych kolumn /13/, /13'/ mechanizmów podnoszenia, ma postać wysuwanej podpory hydraulicznej usytuowanej w zespole osadzenia wózka i współpracującej z jego zespołem obrotu w czasie zmiany kierunku jazdy, podpierającej urządzenie na czas obrotu wózka o kąt 90 w czasie zmiany kierunku jazdy. 5. Urządzenie według zastrz. 3 albo 4, z n a m i e n n e tym, że cztery pionowe kolumny /13/,/ 1 3 '/ stanowiące człony wsporcze mechanizmów podnoszenia, osadzone są pomiędzy górnymi i dolnymi wzdłużnymi belkami odpowiednio / 3/ i /5/, parami po każdej stronie osi wzdłużnej ramy bramowej /1/. 6. Urządzenie według zastrz. 5, z n a m i e n n e tym, ze pionowe kolumny /13/, osadzone są w ramie bramowej /1/ przesuwnie w poziomie na jej długości ku środkowi i z powrotem, do położeń skrajnych przy słupach /2/ ramy bramowej /1/ za pomocą członu napędowego /23/ osadzonego w pobliżu środka danej dolnej wzdłużnej belki /5/ ramy bramowej /1/. 7. Urządzenie według zastrz. 5, z n a m i e n n e tym, że pionowe kolumny /13 /, osadzone są na stałe w narożnikach ramy bramowej /1/ przy jej słupach /2/. 8. Urządzenie według zastrz. 6 albo 7, z n a m i e n n e t y m, że pionowe kolumny /13/, /13'/ są wyposażone w pionowe prowadnice /14/, w których prowadzone są przesuwnie elementy podnoszące /15/, /22/ mechanizmów podnoszenia. 9. Urządzenie według zastrz. 8, z n a m i e n n e tym, że element podnoszący /15/ mechanizmu podnoszenia stanowi podpora podnosząca o ramionach tworzących kąt prosty, z których pionowe ramię /16/ prowadzone jest przesuwnie w prowadnicy /14 / danej pionowej kolumny /13/, /13'/, zaś drugie stanowi ramię obrotowe /17/ względem pierwszego, z blokadą w poziomym położeniu roboczym.

3 Urządzenie według zastrz. 9, z n a m i e n n e tym, że stanowiąca element podnoszący /"15/ podpora podnosząca przesuwana jest w danej pionowej kolumnie /13/, /13'/ za pomocą siłownika hydraulicznego /18/, /18'/. 11. Urządzenie według zastrz. 10, z n a m i e n n e tym, że siłownik hydrauliczny /18/ jest osadzony na danej pionowej kolumnie /13/, /13 '/ pod podporą podnoszącą. 12. Urządzenie według zastrz. 10, z n a m i e n n e tym, że siłownik hydrauliczny / 1 8 / osadzony jest na pionowej kolumnie /13/, /13'/ przy górnej wzdłużnej belce /3/ ramy bramowej /1/. 13. Urządzenie według zastrz. 8, z n a m i e n n e tym, że elementy podnoszące /15/ osadzone przesuwnie w prowadnicach /14/ przednich stałych pionowych kolumn / 13'/ i elementy podnoszące /15/ osadzone przesuwnie w prowadnicach /14/ tylnich stałych pionowych kolumn /13'/ ramy bramowej /1/ są wciągane synchronicznie parami, każda para przez odrębny wciągnik bębnowo-liniowy /19/ osadzony wraz z napędem na jednej z poprzecznych górnych belek /4/ ramy bramowej /1/, przy czym liny wciągające /21/ oparte są na kółkach linowych /20/ mocowanych w skrajach tych poprzecznych górnych belek /4/, a ich końce połączone są z końcami przesuwnych pionowych ramion /16/ podpór podnoszących o ramionach tworzących kąt prosty stanowiących te elementy podnoszące /15/. 14. Urządzenie według zastrz. 7, z n a m i e n n e tym, że w stałych pionowych kolumnach / 1 3 / po każdej stronie osi wzdłużnej ramy bramowej /1/, prowadzone są synchronicznie przesuwne końce wzdłużnych poziomych belek podnoszących, stanowiących elementy podnoszące /22/ tych mechanizmów, przy czym na każdej z tych dwóch belek osadzone są przesuwnie wzdłuż nich co najmniej dwie podpory podnoszące o ramionach tworzących kąt prosty, z których jedno ramię /16/ jest osadzone przesuwnie w poziomych prowadnicach tych belek, a drugie stanowi ramię obrotowe względem pierwszego z blokadą w poziomym położeniu roboczym. 15. Urządzenie według zastrz. 14, z n a m i e n n e tym, że końce wzdłużnych poziomych belek podnoszących przesuwane są w danej pionowej kolumnie /13'/ za pomocą siłownika hydraulicznego /18/, /18'/. 16. Urządzenie według zastrz. 15, z n a m i e n n e tym, że siłownik hydrauliczny /18/ jest osadzony na danej pionowej kolumnie /13'/ pod końcem wzdłużnej poziomej belki podnoszącej. 17. Urządzenie według zastrz. 15, z n a m i e n n e tym, że siłownik hydrauliczny /18'/ osadzony jest na danej pionowej kolumnie /13'/ przy górnej wzdłużnej belce /3/ ramy bramowej /1/. 18. Urządzenie według zastrz. 14, z n a m i e n n e tym, że końce poziomych wzdłużnych belek podnoszących stanowiących elementy podnoszące /22/ prowadzone w pionowych kolumnach /1 3'/, wciągane są synchronicznie parami, każda przez odrębny wciągnik bębnowo-liniowy /19/ osadzony wraz z napędem na jednej z poprzecznych górnych belek /4/ ramy bramowej /1/, przy czym liny wciągające /20/ oparte są na kółkach linowych /21/ mocowanych w skrajach tych poprzecznych górnych belek /4/, a końce lin wciągających /20/ połączone są odpowiednio z końcami wzdłużnych poziomych belek podnoszących. * * * Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru kolejowego i/lub ładunków wielkogabarytowych z jednostek taboru kolejowego, zwłaszcza kontenerów. Dotychczas do podnoszenia jednostek taboru kolejowego stosowane są podnośniki śrubowe Kutruffa lub podobne układy podnoszące. W przypadku konieczności wymiany wózków jezdnych, zestawów kołowych, naprawy podwozia i zespołów jednostek taboru kolejowego mocowanych do ramy podwozia i wykonywania innych prac montażowo-demontażowych wymienione urządzenia nie spełniają wymagań jakie stawiają opisane działania.

4 Charakteryzują je stosunkowo duże wymiary gabarytowe, długi czas podnoszenia i działanie stacjonarne bez możliwości transportu całej jednostki taboru kolejowego lub jej zespołu na specjalistyczne stanowiska naprawcze. W celu transportowania jednostek taboru kolejowego lub ich podstawowych zespołów konieczne jest dodatkowe stosowanie układów suwnic, przesuwnie, przeciągarek lub wózków technologicznych itp. Prócz tego dla każdego stanowiska naprawczego konieczne jest stosowanie odrębnych kompletów podnośników i zespołów towarzyszących. Znane jest również ze zgłoszenia patentowego RFN nr OF urządzenie do podnoszenia i transportu kontenerów z wagonów kolejowych. Urządzenie to ma konstrukcję nośną w postaci ramy bramowej, której cztery słupy nośne osadzone są na dwukołowych wózkach jezdnych dla jazdy na torach szynowych. Każdy wózek wyposażony jest we własny napęd. Z przodu i z tyłu na górnej poprzecznej belce ramy bramowej urządzenie wyposażone jest we wciągarki silnikowe wciągające ramę nośną prowadzoną w prowadnicach wewnętrznych słupów ramy bramowej na rolkach mocowanych do tej ramy nośnej z obu stron z góry i od spodu. Od spodu do tej ramy nośnej zamocowana jest do jej środkowej poprzecznicy, przesuwna w niej na rolkach, belka dźwigowa prowadzona na końcach w gniazdach bocznych ramy nośnej. Belka dźwigowa ma od dołu przesuwne na jej długości do jej środka, osadzone w niej na rolkach dwie skrajne łapy podnoszące. Z uwagi na szczególne przeznaczenie urządzenia do rozładunku wagonów z kontenerów i ich przemieszczania i składowania, łapy podnoszące wyposażone są we wciągniki do zaczepiania kontenerów w ich uchwytach nośnych, połączone ze sobą teleskopowo. Podobne urządzenie opisane jest w opisie zgłoszenia patentowego RFN nr OF Na ramie bramowej, z kolumnami osadzonymi na kołowych mechanizmach jezdnych dla torów, osadzone są dwie suwnice jezdne wyposażone każda w ramię pionowe nośne zakończone łapą podnoszącą. Urządzenie może współpracować z dźwigniami stacjonarnymi służącymi do podnoszenia kontenerów na wysokość łap nośnych. Rozwiązanie wykorzystujące suwnice wciągnikowe opisane jest również we francuskim zgłoszeniu patentowym nr Urządzenie to wyposażone jest w dwie ramy bramowe na kolumnach jezdnych, usytuowane na odrębnych równoległych torach, połączone u góry konstrukcją nośną wysięgnikowo-kratową, po której za pomocą suwnicy wspólnej dla obu ram bramowych, przemieszcza się rozładowywane z wagonów kontenery pomiędzy tymi ramami bramowymi i torami, na których te ramy się poruszają. Znany jest również z polskiego opisu patentowego nr ruchomy wielostanowiskowy podest samojezdny, zbudowany z konstrukcji nośnej, zestawu kół jezdnych i mechanizmów przesuwu. Nośną konstrukcję tworzą cztery słupy, których podstawy są przytwierdzone do dwóch czołownic zaopatrzonych w zestawy kół jezdnych, a wierzchołki słupów połączone są ze sobą górnymi belkami, przy czym słupy wyposażone są w pionowe prowadnice dwóch podestów bocznych, natomiast do górnej belki w osi symetrii konstrukcji nośnej zamocowany jest mechanizm podnoszenia podestu środkowego. Boczne podesty wyposażone są w ramy do których zamocowane są mechanizmy przesuwu pionowego w postaci ręcznych ślimakowych wciągarek, oraz mechanizmy przesuwu poziomego bocznych podestów składających się z rozsuwanych poziomo segmentów. Opisane rozwiązania są również rozwiązaniami o ogromnych rozmiarach stanowiącymi układy sztywne o niewielkiej elastyczności działań. Przystosowane są głównie do przeładunku ładunków kontenerowych i mają tylko jeden kierunek jazdy, co wymaga znacznego złożonego pola torowego dla wykorzystania ich przy ewentualnym podnoszeniu i transporcie jednostek taboru kolejowego, do którego zresztą nie są przystosowane z uwagi na brak synchronicznych układów podnoszących mogących chwytać jednostkę w czterech symetrycznych punktach podparcia i następnie przemieszczać ją na stanowiska naprawcze. Celem wynalazku jest urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru kolejowego i/lub ładunków wielkogabarytowych z jednostek taboru kolejowego, zwłaszcza kontenerów, pozbawione powyższych wad i niedogodności. Cel ten osiągnięto w rozwiązaniu według wynalazku składającym się z konstrukcji nośnej w postaci czterosłupowej samojezdnej ramy bramowej, której słupy połączone są u góry wzdłużnymi i poprzecznymi belkami górnymi, a u dołu wzdłużnymi belkami dolnymi osadzonymi na końcach na kołowych wózkach mechanizmów jazdy z własnym napędem, przeznaczonych do jazdy wzdłu-

5 żnej, wyposażonym w mechanizmy podnoszenia osadzone na ramie bramowej, charakteryzującym się tym, że każdy mechanizm jazdy jest wyposażony w zespół kołowego wózka jazdy poprzecznej. Każdy zespół kołowego wózka jazdy poprzecznej jest wyposażony w człon zmiany kierunku jazdy z wzdłużnego na poprzeczny i odwrotnie, przy czym wszystkie człony zmiany kierunku jazdy mają mechanizm realizujący synchroniczny z pozostałymi ruch prostoliniowy w obydwu kierunkach prostopadle względem toru jazdy, w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do członów wsporczych mechanizmów podnoszenia równoległych do słupów ramy bramowej. W jednej odmianie urządzenia według wynalazku wózek jazdy poprzecznej jest osadzony poprzecznie względem wózka jazdy wzdłużnej, stanowiącego zespół stały, przy czym człon zmiany kierunku jazdy stanowi jednocześnie mechanizm realizujący ruch synchroniczny prostoliniowy w obydwu kierunkach względem toru jazdy w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do członów wsporczych mechanizmów podnoszenia, zwartych w zespole osadzenia wózka jazdy poprzecznej i mający postać mechanizmu hydraulicznego wysuwu realizującego pionowy przesuw wózka jazdy poprzecznej w dół i w górę, poniżej i powyżej stałego zespołu wózka jazdy wzdłużnej. W drugiej odmianie urządzenia według wynalazku wózek jazdy poprzecznej stanowi jednocześnie wózek jazdy wzdłużnej, przy czym człon zmiany kierunku jazdy tego wózka, zawarty w jego zespole osadzenia, jest wyposażony w zespół obrotu wózka o kąt 90 z blokadą w położeniach skrajnych, a jego mechanizm realizujący wraz z innymi synchroniczny ruch prostoliniowy w obydwu kierunkach względem toru jazdy, w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do członów wsporczych mechanizmów podnoszenia, ma postać wysuwanej podpory hydraulicznej, usytuowanej w zespole osadzenia wózka i współpracującej z jego zespołem obrotu w czasie zmiany kierunku jazdy, podpierającej urządzenia na czas obrotu wózka o kąt 90 w czasie trwania zmiany kierunku jazdy. W każdej z tych odmian urządzenia według wynalazku człony wsporcze mechanizmów podnoszenia osadzone pomiędzy górnymi i dolnymi wzdłużnymi belkami po każdej stronie ramy bramowej, stanowią cztery pionowe kolumny osadzone parami po każdej stronie tej ramy. Te pionowe kolumny mogą być osadzone na stałe w narożnikach ramy bramowej przy jej słupach, albo też mogą być osadzone w tej ramie bramowej przesuwnie w poziomie na jej długości ku środkowi i z powrotem do położeń skrajnych przy słupach ramy bramowej za pomocą członu napędowego osadzonego w pobliżu środka danej dolnej wzdłużnej belki ramy bramowej. Wszystkie pionowe kolumny wyposażone są w pionowe prowadnice, w których prowadzone są przesuwnie elementy podnoszące mechanizmów podnoszenia. W jednej odmianie urządzenia według wynalazku element podnoszący mechanizmu podnoszenia stanowi podpora podnosząca o ramionach tworzących kąt prosty, z których jedno ramię prowadzone jest przesuwnie w prowadnicy danej pionowej kolumny, zaś drugie stanowi ramię obrotowe względem pierwszego, z blokadą w poziomym położeniu roboczym. Te podpory podnoszące mogą być przesuwane w danej pionowej kolumnie za pomocą siłownika hydraulicznego, który z kolei może być osadzony na danej pionowej kolumnie z góry przy górnej wzdłużnej belce ramy bramowej, przy czym wtedy dana podpora jest wciągana, lub u dołu pionowej kolumny pod tą podporą podnoszącą, która jest w tym przypadku pchana od spodu. W kolejnej odmianie podpory podnoszące osadzone przesuwnie w prowadnicach stałych przednich pionowych kolumn i podpory podnoszące osadzone przesuwnie w prowadnicach stałych tylnich pionowych kolumn ramy bramowej, są wciągane synchronicznie parami, każda przez odrębny wciągnik bębnowo-linowy osadzony wraz z napędem na jednej z poprzecznych górnych belek ramy bramowej, przy czym liny wciągające oparte są na kółkach linowych mocowanych w skrajach tych poprzecznych górnych belek, a ich końce połączone są z końcami przesuwnych pionowych ramion tych podpór podnoszących. W przypadku pionowych kolumn przesuwnych w ramie bramowej wciągniki bębnowo-linowe z napędem osadzone są na ruchomych poprzecznych belkach górnych, jeżdżących po górnych wzdłużnych belkach ramy bramowej, wyposażonych w kółka linowe. W kolejnej odmianie urządzenia według wynalazku, w stałych pionowych kolumnach po każdej stronie osi wzdłużnej ramy bramowej, prowadzone są w ich prowadnicach synchronicznie przesuwne końce wzdłużnych poziomych

6 belek podnoszących, stanowiących elementy podnoszące mechanizmów podnoszenia, przy czym na każdej z tych dwóch belek osadzone są przesuwnie wzdłuż nich co najmniej dwie wcześniej opisane podpory podnoszące o ramionach tworzących kąt prosty, z których jedno ramię jest osadzone przesuwnie w poziomych prowadnicach tych belek, a drugie stanowi ramię obrotowe względem pierwszego z blokadą w poziomym położeniu roboczym. Końce tych wzdłużnych belek podnoszących mogą być przesuwane w danej stałej pionowej kolumnie za pomocą siłownika hydraulicznego, przy czym jak poprzednio mogą być wciągane w górę, gdy siłownik mocowany jest u góry pionowej kolumny lub pchane od spodu, gdy siłownik osadzony jest od spodu ich końców, lub też mogą być wciągane synchronicznie z obu stron osi wzdłużnej ramy przez parę wciągników bębnowo-linowych osadzonych wraz z napędem na górnych poprzecznych belkach ramy bramowej z kółkami linowymi na skrajach, przy czym liny wciągające są wtedy końcami mocowane do końców tych wzdłużnych belek podnoszących. Urządzenie według wynalazku pozwala wyeliminować szereg dotychczas stosowanych urządzeń i operacji pośrednich przy transporcie wagonów lub innych jednostek taboru kolejowego, takich jak suwnice, dźwigi, przesuwnice, wózki technologiczne ltd. Przy pracy na torowisku o układzie krzyżowym szyn pozwala na dowolne przemieszczanie podnoszonych jednostek lub kontenerów na wybrane stanowisko naprawy lub składowania. Umożliwia najazd na wybraną jednostkę i wybranie jej z ciągu zestawu lub jej rozładowanie. Warianty mechanizmów podnoszenia umożliwiają przystosowanie urządzenia do odpowiedniej obsługi. Urządzenie według wynalazku może być wykorzystywane w linii naprawy wagonów współpracując z kombajnem do naprawy jednostek taboru kolejowego, naprawy nadwozi wagonów, oraz pomostami ruchowymi o dowolnym rozstawie toru. Hydrauliczne i elektryczne sterowanie programowe zapewnia bezpieczną synchroniczną pracę urządzenia. Rozwiązanie według wynalazku pozwala na zmniejszenie zatrudnionej obsługi, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i natężenia hałasu. J ednocześnie kilkakrotnie pozwala zwiększyć zdolność obsługi naprawianego i/lub przemieszczanego taboru kolejowego lub ładunków z tych jednostek. Przedmiot wynalazku został bliżej objaśniony na przykładach realizacji przedstawionych na rysunku, na którym na fig. 1 pokazano urządzenie w widoku bocznym z Jednym obrotowym wózkiem Jezdnym z pokazaniem najazdu urządzenia na podnoszony wagon kolejowy, na fig. 2 widok urządzenia z fig. 1 od czoła, na fig. 3 widok boczny z przesuwnymi pionowymi kolumnami mechanizmu podnoszenia, na fig. 4 wariant mechanizmu podnoszenia ze stałymi pionowymi kolumnami i poziomymi wzdłużnymi belkami podnoszącymi, zaś na fig. 5 - fig. 7 kolejne warianty wciągania i opuszczania elementów podnoszących, natomiast na fig. 8 i 9 warianty rozwiązania z dwoma wózkami jezdnymi w dwóch pozycjach, odpowiednio na torze jazdy wzdłużnej i torze jazdy poprzecznej. Urządzenie składa się z konstrukcji nośnej w postaci czterosłupowej samojezdnej ramy bramowej 1, której słupy 2 połączone są u góry wzdłużnymi górnymi belkami 3 i poprzecznymi górnymi belkami 4, a u dołu słupy 2 połączone są sztywno wzdłużnymi dolnymi belkami 5 osadzonymi na końcach na kołowych wózkach mechanizmów jazdy z własnym napędem. Ponadto urządzenie jest wyposażone w mechanizmy podnoszenia osadzone na ramie bramowej 1. Urządzenie ma mechanizmy jazdy umożliwiające jazdę wzdłużną, które są wyposażone w człony zmiany kierunku jazdy z wzdłużnej na poprzeczną. W pierwszym wykonaniu mechanizm jazdy składa się z wózka jazdy wzdłużnej 7 i wózka jazdy poprzecznej 6, przy czym wózek jazdy poprzecznej 6 ma postać wahacza trzykołowego. Wózek jazdy wzdłużnej 7 stanowi w tym wykonaniu zespół stały, natomiast wózek jazdy poprzecznej 6 jest osadzony poprzecznie względem wózka jazdy wzdłużnej 7 i jest wyposażony w człon zmiany kierunku jazdy zawarty w jego zespole osadzenia, mający postać mechanizmu 8 hydraulicznego wysuwu realizującego pionowy przesuw wózka jazdy poprzecznej 6 w dół i w górę, poniżej i powyżej stałego zespołu wózka jazdy wzdłużnej 7. Urządzenie pracuje w układzie torowym, w którym tory jezdne krzyżują się ze sobą w przybliżeniu pod kątem prostym, przy czym tory 10 do jazdy wzdłużnej są ciągłe, zaś tory 9 do jazdy poprzecznej mają niewielką przerwę konieczną do przejazdu kół w kierunku wzdłużnym, w miejscach skrzyżowań z torami 10 jazdy wzdłużnej. Te miejsca stanowią strefy zmian

7 kierunku jazdy. Zmianę kierunku jazdy z wzdłużnej na poprzeczną uzyskuje się przez najazd urządzenia wózkami jazdy wzdłużnej 7 na strefy zmian kierunku jazdy, wysuw wózków jazdy poprzecznej 6 na tory 9 jazdy poprzecznej, tak aby urządzenie oparte zostało na tych wózkach, przy czym dokonuje tego operator sterując z pulpitu elektronicznego mechanizmami 8 hydraulicznego wysuwu wózków jazdy poprzecznej 6. Wózki jezdne wyposażone są w hamulce hydrauliczne, zaś każdy mechanizm jazdy wyposażony jest w komplet wyłączników krańcowych. Zastosowanie wahaczy trzykołowych umożliwia bezwstrząsowy przejazd urządzenia po torze przerywanym, jakim jest w tym przypadku tor 9 jazdy poprzecznej. Wciągnięcie wózków jazdy poprzecznej 6 w strefach zmiany kierunku jazdy powyżej wózków jazdy wzdłużnej 7 powoduje oparcie urządzenia na tych wózkach i umożliwia ponownie jazdę wzdłużną. W drugim wykonaniu każdy mechanizm jazdy składa się tylko z jednego wózka jezdnego 11, który jednocześnie stanowi wózek jazdy wzdłużnej i wózek jazdy poprzecznej. Wózek ten jest wyposażony w człon zmiany kierunku jazdy zawarty w jego zespole osadzenia. Człon ten stanowi zespół obrotu wózka jezdnego 11, realizujący obrót wózka o kąt 90, wyposażony w blokady w położeniach skrajnych. Człon ten zawiera nadto mechanizm 12 realizujący wraz z innymi takimi mechanizmami synchroniczny ruch pionowy względem toru jazdy, mający postać wysuwnej podpory hydraulicznej osadzonej na zespole danego mechanizmu jazdy. Zmianę kierunku jazdy urządzenia z wzdłużnego na poprzeczny uzyskuje się poprzez naprowadzenie wózków jezdnych 11 urządzenia na strefy zmian kierunku jazdy i po ustaleniu poprzez blokadę kół wózków, poprzez synchroniczny wysuw hydraulicznych podpór, dzięki którym urządzenie zostaje uniesione powyżej toru 10 jazdy wzdłużnej. Umożliwia to obrót wózków jezdnych 11 o kąt 90. Po obrocie wózków jezdnych 11 następuje opuszczenie urządzenia kołami jezdnymi na tory 9 jazdy poprzecznej, co realizuje się poprzez powrotne wsunięcie mechanizmu 12 w postaci wysuwanych podpór hydraulicznych. W konstrukcji urządzenia przewidziano również kilka wariantów rozwiązania mechanizmów podnoszenia, z których każdy może być zastosowany przy wykorzystaniu każdego z opisanych powyżej mechanizmów jazdy. Człony wsporcze mechanizmów podnoszenia, osadzone pomiędzy górnymi i dolnymi wzdłużnymi belkami odpowiednio 3 i 5, ramy bramowej 1 po każdej stronie jej osi wzdłużnej, stanowią cztery pionowe kolumny 13, 13 osadzone parami po każdej stronie tej ramy bramowej 1. W jednym wykonaniu pionowe kolumny 13 osadzone są przesuwnie w poziomie we wzdłużnych belkach 3 i 5 ramy bramowej ku środkowi i z powrotem do położeń skrajnych przy jej słupach 2, przy czym przesuw ten realizują człony napędowe 23 w postaci siłowników hydraulicznych osadzonych każdy w pobliżu środka danej dolnej wzdłużnej belki 5 ramy bramowej 1. W drugim wykonaniu człony wsporcze mechanizmów podnoszenia w postaci pionowych kolumn 13 osadzone są na stałe w narożniach ramy bramowej 1 przy jej słupach 2. Wszystkie pionowe kolumny 13, 13 są wyposażone w pionowe prowadnice 14, w których prowadzone są przesuwnie elementy podnoszące mechanizmów podnoszenia. W jednym z wykonań element podnoszący 15 mechanizmu podnoszenia ma postać podpory podnoszącej o ramionach tworzących kąt prosty, z których pionowe ramię 16 prowadzone jest przesuwnie w prowadnicy 14 danej pionowej kolumny 13, 13' za drugie stanowi ramię obrotowe 17 względem pierwszego, z blokadą w poziomym położeniu roboczym. W danej kolumnie 13, 13 podpora podnosząca może być przesuwana za pomocą siłownika hydraulicznego 13 osadzonego na danej pionowej kolumnie pod tą podporą podnoszącą, lub za pomocą siłownika hydraulicznego 18 osadzonego na danej pionowej kolumnie 13, 13' przy górnej belce 3 ramy bramowej 1. W innym wykonaniu te podnoszące podpory, prowadzone w stałych pionowych kolumnach 13, są wciągane synchronicznie parami, każda para przez odrębny wciągnik bębnowo-linowy 19 osadzony wraz z napędem na jednej z poprzecznych górnych belek 4 ramy bramowej 1, przy czym liny wciągające 21 oparte są na kółkach linowych 20 mocowanych w skrajach tych górnych poprzecznych belek 4, a ich końce są połączone z końcami przesuwnych pionowych ramion 16 podpór podnoszących.

8 W kolejnym przykładzie realizacji elementy podnoszące 22 mechanizmów podnoszenia mają postać wzdłużnych przesuwnych belek podnoszących, których końce prowadzone są synchronicznie przesuwnie w pionowych prowadnicach 14 stałych pionowych kolumn 13' mechanizmów podnoszenia. Belki te usytuowane są po jednej z każdej strony osi wzdłużnej ramy bramowej 1, przy czym na każdej z tych dwóch belek podnoszących osadzone są przesuwnie wzdłuż nich co najamiej dwie podpory podnoszące o ramionach tworzących kąt prosty, z których jedno ramię 16 jest osadzone przesuwnie w poziomych prowadnicach tych poziomych belek podnoszących, a drugie ramię stanowi ramię obrotowe względem pierwszego z blokadą w położeniu roboczym. Przesuw końców poziomych belek podnoszących w prowadnicach 14 stałych pionowych kolumn 13' może być realizowany według wszystkich kolejnych wariantów opisanych przy elementach podnoszących 15 w postaci podpór podnoszących o ramionach 16 i 17 tworzących kąt prosty, a więc wykonania z siłownikami hydraulicznymi lub z wciągnikami bębnowo-linowymi. Opisane przykłady realizacji konstrukcji urządzenia nie wyczerpują wszystkich możliwości przystosowania mechanizmów podnoszenia do wykonywania określonych pożądanych specjalnych czynności, jakie mogą być realizowane dzięki możliwości sprawnego przemieszczania się urządzenia wraz z ładunkiem po torach krzyżowych. Przesuw pionowych kolumn 13 umożliwia ustawienie podpór podnoszących w wymaganym miejscu w zależności od długości podnoszonej jednostki lub ładunku kontenerowego. Przesuw ten sterowany jest przez operatora i zabezpiecza przesuwne pionowe kolumny 13 na czas podnoszenia i transportu poprzez zespoły blokujące dowolną pozycję tych kolumn oraz elementów podnoszących mechanizmów podnoszenia, prowadzonych w ich prowadnicach.

9 Fig.8 Fig. 9

10 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

11 Fig. 3 Fig. 4

12 Fig. 1 Fig. 2 Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena zł

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10.

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10. PL 213344 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387791 (51) Int.Cl. B66F 9/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL PL 217187 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217187 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392529 (22) Data zgłoszenia: 29.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815 (21) Numer zgłoszenia: 329648 (22) Data zgłoszenia: 09.11.1998 (13) B1 (51) IntCl7 B62B 3/06 (54) Wózek

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

PL 205384 B1 POLKOWSKI SŁAWOMIR, KRAKÓW, PL 26.07.2004 BUP 15/04

PL 205384 B1 POLKOWSKI SŁAWOMIR, KRAKÓW, PL 26.07.2004 BUP 15/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205384 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 358444 (22) Data zgłoszenia: 24.01.2003 (51) Int.Cl. A61H 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (21) Numer zgłoszenia: 333214 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1999 (13) B1 (51) IntCl7 A47B 85/00 A47C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202 (21) Numer zgłoszenia: 319207 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47F 5/13 B25H

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116680 (22) Data zgłoszenia: 05.03.2007 (19) PL (11) 64419 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354791 (51) Int.Cl. A01G 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.06.2002

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7.

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61439 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 20.12.2000 E04B

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113999 (22) Data zgłoszenia: 18.03.2003 d9) PL (11)62705 (13)

Bardziej szczegółowo

PL 207585 B1. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 04.02.2008 BUP 03/08. ARKADIUSZ CZYSZ, Poznań, PL 31.01.

PL 207585 B1. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 04.02.2008 BUP 03/08. ARKADIUSZ CZYSZ, Poznań, PL 31.01. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207585 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380297 (51) Int.Cl. B65D 5/08 (2006.01) B65D 5/72 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19)PL (11)16604 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 16675 (22) Data zgłoszenia: 07.06.2010 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 284111 (51) IntCl5: B65G 57/02 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.02.1990 (54)Urządzenie

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114133 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (11)62749

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2\J Numer zgłoszenia: 105388 @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 172025 B1. (21) Numer zgłoszenia 298568 F24H 1/36. Vetter Richard, Peine-Dungelbeck, DE. Richard Vetter, Peine-Dungelbeck, DE

(13) B1 PL 172025 B1. (21) Numer zgłoszenia 298568 F24H 1/36. Vetter Richard, Peine-Dungelbeck, DE. Richard Vetter, Peine-Dungelbeck, DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia 298568 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia 15.04.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (5 1) Int.Cl.6 F24H 1/36 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117442 (22) Data zgłoszenia: 25.04.2008 (19) PL (11) 65109 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 217782 B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących

PL 217782 B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących PL 217782 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217782 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389082 (22) Data zgłoszenia: 21.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61498 WZORU UŻYTKOWEGO r2l) Numer zgłoszenia: 110985 @ Data zgłoszenia: 18.05.2000 13) Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

PL 218206 B1. GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk, PL 04.02.2013 BUP 03/13. RYSZARD GAWERSKI, Gdańsk, PL 31.10.2014 WUP 10/14. rzecz. pat.

PL 218206 B1. GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk, PL 04.02.2013 BUP 03/13. RYSZARD GAWERSKI, Gdańsk, PL 31.10.2014 WUP 10/14. rzecz. pat. PL 218206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218206 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 395843 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym,

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym, RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183665 (21) Numer zgłoszenia: 322262 (22) Data zgłoszenia: 24.09.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B66B 1/32 (

Bardziej szczegółowo

PL 210032 B1. GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, PL 04.08.

PL 210032 B1. GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, PL 04.08. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210032 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381637 (51) Int.Cl. E21D 11/15 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.01.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.5 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1

121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 [21J Numer zgłoszenia: 108138 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 14.05.1998

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1 ) Numer zgłoszenia: 334166 (22) Data zgłoszenia: 01.07.1999 (51 ) IntCI7 F24D 5/12 F24H

Bardziej szczegółowo

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12 PL 217812 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217812 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393051 (51) Int.Cl. F16C 17/03 (2006.01) F16C 17/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177082 (21) Numer zgłoszenia: 312495 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

PL 216482 B1. LINKA SYLWESTER, Wyszków, PL 27.09.2010 BUP 20/10. SYLWESTER LINKA, Wyszków, PL 30.04.2014 WUP 04/14. rzecz. pat.

PL 216482 B1. LINKA SYLWESTER, Wyszków, PL 27.09.2010 BUP 20/10. SYLWESTER LINKA, Wyszków, PL 30.04.2014 WUP 04/14. rzecz. pat. PL 216482 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216482 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387608 (51) Int.Cl. F02B 69/02 (2006.01) F02B 75/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206300 (21) Numer zgłoszenia: 356960 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 169851 B1. (54) Szkielet przegubowy korpusu lalki lub kukiełki A63H 3/46

(13) B1 PL 169851 B1. (54) Szkielet przegubowy korpusu lalki lub kukiełki A63H 3/46 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 169851 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 296615 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51)IntCl6 A63H 3/46 (54) Szkielet

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \2\J Numer zgłoszenia: 110713

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \2\J Numer zgłoszenia: 110713 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY m OPIS OCHRONNY PL 61348 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \2\J Numer zgłoszenia: 110713 @ Data zgłoszenia: 09.03.2000 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

PL 216793 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 18.06.2012 BUP 13/12. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 30.05.2014 WUP 05/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216793 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 18.06.2012 BUP 13/12. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 30.05.2014 WUP 05/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216793 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216793 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 393224 (22) Data zgłoszenia: 13.12.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62059. Litwin Stanisław, Przybysławice, PL G09F 15/00 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62059. Litwin Stanisław, Przybysławice, PL G09F 15/00 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112601 (22) Data zgłoszenia: 09.10.2001 (19) PL (n)62059 (13)

Bardziej szczegółowo

PL 212435 B1. SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, Gdańsk, PL SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR PROJEKTOWANIE TECHNICZNE, Gdańsk, PL 15.02.

PL 212435 B1. SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, Gdańsk, PL SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR PROJEKTOWANIE TECHNICZNE, Gdańsk, PL 15.02. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212435 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385828 (51) Int.Cl. F03C 2/08 (2006.01) F03C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL PL 219778 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219778 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398996 (22) Data zgłoszenia: 26.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 58966 WZORU UŻYTKOWEGO

OPIS OCHRONNY PL 58966 WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 58966 WZORU UŻYTKOWEGO Yl Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 112000 ( ) Data zgłoszenia: 14.10.1996 Intel7: G01L

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Sposób nastawiania maszyny do pakowania artykułów w pudła kartonowe w przypadku

Sposób nastawiania maszyny do pakowania artykułów w pudła kartonowe w przypadku RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188583 (21) Numer zgłoszenia: 337085 (22) Data zgłoszenia: 22.05.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61219 WZORU UŻYTKOWEGO @ yi (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 B65D 85/72 (22) Data zgłoszenia: 13.05.2000 B65D 85/36

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 12^ OPIS OCHRONNY PL 59435 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 [21j Numer zgłoszenia: 107058 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 11.09.1997

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentu. Zgłoszono: 31.03.1972 (P. 154442); Zgłoszenie ogłoszono: 31.05.

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentu. Zgłoszono: 31.03.1972 (P. 154442); Zgłoszenie ogłoszono: 31.05. POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO 75315 Patent tymczasowy dodatkowy do patentu Zgłoszono: 31.03.1972 (P. 154442); U. 30k, 13/04 URZĄD PATENTOWY PRL Pierwszeństwo: Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do wytwarzania i pakowania torebek foliowych, zwłaszcza do napojów

(54) Urządzenie do wytwarzania i pakowania torebek foliowych, zwłaszcza do napojów RZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190063 (21) Numer zgłoszenia: 333519 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1999 (13) B1 (51 ) IntCl7 B31B 23/00 B31B

Bardziej szczegółowo

PL 215182 B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL 17.01.2011 BUP 02/11 31.10.2013 WUP 10/13

PL 215182 B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL 17.01.2011 BUP 02/11 31.10.2013 WUP 10/13 PL 215182 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388515 (51) Int.Cl. E05B 65/02 (2006.01) E05C 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

PL 204343 B1. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL S.J. Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska,Pszczyna,PL 27.12.

PL 204343 B1. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL S.J. Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska,Pszczyna,PL 27.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204343 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360814 (51) Int.Cl. G10K 1/062 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.06.2003

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11 PL 216323 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216323 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390842 (51) Int.Cl. B65B 69/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 217792 B1. Sposób termicznego łączenia w łuku elektrycznym włóknistych światłowodów fotonicznych

PL 217792 B1. Sposób termicznego łączenia w łuku elektrycznym włóknistych światłowodów fotonicznych PL 217792 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217792 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387170 (51) Int.Cl. G02B 6/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

PL 215773 B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 15.09.2008 BUP 19/08

PL 215773 B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 15.09.2008 BUP 19/08 PL 215773 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215773 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381892 (51) Int.Cl. G07C 5/00 (2006.01) B60R 16/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2167389. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2008 08773899.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2167389. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2008 08773899. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2167389 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2008 08773899.3 (13) (51) T3 Int.Cl. B65C 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1834719. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2007 07004435.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1834719. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2007 07004435. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1834719 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.03.07 0700443.9 (13) (1) T3 Int.Cl. B23B 3/ (06.01) B23Q 39/02

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.06.2003, PCT/DE03/002054 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.06.2003, PCT/DE03/002054 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207293 (21) Numer zgłoszenia: 373248 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją 1 2 3 4 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł

Bardziej szczegółowo

PL 205090 B1 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,GLIWICE,PL 29.12.2003 BUP 26/03. Jacek Kuc,Zielonka,PL

PL 205090 B1 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,GLIWICE,PL 29.12.2003 BUP 26/03. Jacek Kuc,Zielonka,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205090 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354598 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2002 (51) Int.Cl. E04C 2/26 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2962 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.11 1146132.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354360. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2010 10000509.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354360. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2010 10000509. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354360 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2010 10000509.9 (13) (51) T3 Int.Cl. E04D 13/03 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92. 1. Nazwa i adres zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92. 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Usługowo Produkcyjny WOJMARPLAST Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92 Zagórów, 30 maja 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Usługowo Produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 9 OPIS OCHRONNY PL 59770

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 9 OPIS OCHRONNY PL 59770 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 9 OPIS OCHRONNY PL 59770 WZORU UŻYTKOWEGO @ Numer zgłoszenia: 108039 13) Y1 Ti) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 22.04.1998

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (2 1) Numer zgłoszenia: 311638 ( 2) Data zgłoszenia: 28.04.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386 RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 303886 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 17.06.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: F02M25/08 (54)

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.07.2000, PCT/JP00/04833 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.07.2000, PCT/JP00/04833 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204668 (21) Numer zgłoszenia: 354679 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.07.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo