Choroby układu krążenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Choroby układu krążenia"

Transkrypt

1 Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014

2 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora Wydziału: Jolanta Pietrzak- Wolny Oddział Analiz i Statystyki Medycznej: Kierownik: Mariola Rejdak Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej: p.o. zastępcy Kierownika Oddziału : Renata Kopek Przygotowanie tablic i wykresów: Wioletta Gosk Joanna Majka Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła.

3 Wstęp Oddajemy do Państwa dyspozycji opracowanie dotyczące hospitalizacji mieszkańców województwa śląskiego z powodu chorób układu krążenia w latach Choroby układu krążenia stanowiły i nadal stanowią jedno z najważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia społeczeństwa. Systematyczne promowanie wiedzy o chorobach układu krążenia oraz posiadanie aktualnych danych w tym zakresie może przyczynić się do wzrostu zachowań prozdrowotnych naszych mieszkańców, a tym samym spadku liczby osób cierpiących na omawiane schorzenie. W zapobieganiu chorobom układu krążenia bardzo ważna jest profilaktyka, prowadzenie zdrowego i higienicznego trybu życia. Niektóre z chorób układu krążenia, takie jak choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze określane są mianem chorób cywilizacyjnych. Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej 3

4 Spis treści Wstęp...3 Tabele Komentarz statystyczny Tabela 1 Hospitalizacje mieszkańców Polski oraz mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia (I00 - I99) w latach Tabela 2 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia (I00 I99) w latach Tabela 3 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia (I00 I99) w latach Tabela 4 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia (I00- I99 )wg grup wiekowych i płci w latach Tabela 5 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia (I00-I99) w latach Tabela 6 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu ostrego zawału serca (I21) w latach Tabela 7 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu ostrego zawału serca (I21) wg grup wiekowych i płci w latach Tabela 8, 9 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu wybranych chorób układu krążenia wg miejsca zamieszkania w latach Tabela 10 Zgony mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia w szpitalach woj. śląskiego w latach Tabela 11 Zgony mieszkańców woj. śląskiego wg wybranych chorób układu krążenia w szpitalach latach

5 Ryciny Rycina 1 Hospitalizacje mieszkańców Polski i mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia (I00 I99) w latach Rycina 2 Hospitalizacje mieszkańców wybranych powiatów i miast woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia (I00 I99) w latach Rycina 3 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia (I00-I99) w latach Rycina 4 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia (I00 I99) wg grup wiekowych w latach Rycina 5 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób układu krążenia (I00 I99) w latach struktura...14 Rycina 6 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu chorób ostrego zawału serca (I21) w latach Rycina 7 Hospitalizacje mieszkańców woj. śląskiego z powodu ostrego zawału serca (I21) wg grup wiekowych w latach Rycina 8 Zgony mieszkańców woj. śląskiego wg wybranych chorób układu krążenia w szpitalach woj. śląskiego latach

6 Komentarz statystyczny Tabela 1 i rycina 1 przedstawia liczbę hospitalizacji mieszkańców Polski oraz mieszkańców województwa śląskiego z powodu chorób układu krążenia. W 2012 roku obserwujemy spadek liczby hospitalizacji mieszkańców Polski, natomiast w województwie śląskim nastąpił wzrost liczby hospitalizacji mieszkańców województwa śląskiego z powodu chorób układu krążenia. Polska śląskie 2011 rok ogółem rok ogółem Najwięcej hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w szpitalach woj. śląskiego w latach stanowią hospitalizacje mieszkańców poniższych miast i powiatów ( tabela 2 i rycina 2): m. Katowice 2012 rok , 2013 rok , m. Sosnowiec 2012 rok 8 859, 2013 rok 8 357, m. Częstochowa 2012 rok 8 156, 2013 rok 8 155, powiat będziński 2012 rok 6 564, 2013 rok Na przestrzeni lat obserwujemy niewielki wzrost współczynnika liczonego na 10 tys. ludności w hospitalizacji mieszkańców woj. śląskiego z powodu: chorób układu krążenia (tabela 3): w 2012 roku 322, 3, a w 2013 roku 325,5, niewielki spadek współczynnika hospitalizacji z powodu: ostrego zawału serca (I21): w 2012 roku 26,0, a w 2013 roku 24,6. Wśród hospitalizacji mieszkańców naszego województwa w latach dominują osoby powyżej 65 roku życia (tabela 4 i rycina 4). W przedstawionej strukturze hospitalizacji mieszkańców woj. śląskiego z powodu układu krążenia ( rycina 5): 30,2% stanowią hospitalizacje z powodu niedokrwiennej choroby serca (I20-I25) w roku 2012, w 2013 roku - 29,9%, 31,4 % - stanowią hospitalizacje z powodu innych chorób serca (I30-I52) w roku 2012, w 2013 roku -31,4 %, 11,9 % stanowią hospitalizacje z powodu chorób naczyń mózgowych (I60-I69) w roku 2012, w 2013 roku 11,9%, 8,4 % stanowią hospitalizacje z powodu chorób żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych w roku 2012, w 2013 roku - 8,5%. (I80-I89) 6

7 Wśród hospitalizacji mieszkańców woj. śląskiego powodu wybranych chorób układu krążenia w 2013 roku dominują hospitalizacje mieszkańców wymienionych poniżej miast i powiatów (tabela 6 i 9): I46 - zatrzymanie krążenia m. Ruda Śląska 7 %, m. Katowice 6 %, m. Chorzów 6 %, I49 - inne zaburzenia rytmu serca m. Katowice 9 %, m. Sosnowiec 6 %, Powiat Będziński 5 %, m. Częstochowa 4 %, I21 - ostry zawał serca (w liczbach bezwzględnych) m. Katowice 891, m. Częstochowa 686, m. Sosnowiec 593. Wśród hospitalizacji w 2013 roku z powodu ostrego zawału serca we wszystkich grupach wiekowych dominują hospitalizacje mężczyzn (tabela 7 ). Analizując zgony z powodu chorób układu krążenia zarejestrowane w szpitalach woj. śląskiego w latach obserwujemy niewielki spadek liczby zgonów ogółem (tabela 10): w 2012 roku , w 2013 roku W 2013 roku najwięcej zgonów z powodu chorób układu krążenia było wśród mieszkańców: m. Sosnowiec 890, m. Katowice 726, Powiat Będziński 641. Dominują zgony z powodu: zatrzymanie krążenia (I46) 2012 rok 6 922,2013 rok 7 201, niewydolności serca (I50) 2012 rok 3 196, 2013 rok 2 962, miażdżycy (I70) 2012 rok 247, 2013 rok

8 Tabela 1 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI ORAZ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA SLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) W LATACH liczby bezwzględne POLSKA ŚLĄSKIE POLSKA ŚLĄSKIE współczynnik na 10 tys. ludności liczby bezwzględne współczynnik na 10 tys. ludności liczby bezwzględne współczynnik na 10 tys. ludności liczby bezwzględne współczynnik na 10 tys. ludności , , Poniżej 1 roku , , lat 5-14 lat lat lat lat lat lat , , , , , , , , , , , i więcej lat , , Brak daty urodzenia Rycina 1 Żródło: opracowano na podstawie danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie oraz danych z komputerowego systemu "Karta statystyczna". 8

9 Tabela 2 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) W LATACH współczynnik liczony na 10 tys. ludności Miejsce zamieszkania pacjenta liczby bezwzględne współczynnik na 10 tys. ludności liczby bezwzględne współczynnik na 10 tys. ludności OGÓŁEM Powiat Będziński Powiat Bielski Powiat Cieszyński Powiat Częstochowski Powiat Gliwicki Powiat Kłobucki Powiat Lubliniecki Powiat Mikołowski Powiat Myszkowski Powiat Pszczyński Powiat Raciborski Powiat Rybnicki Powiat Tarnogórski Powiat Bieruńsko -Lędziński Powiat Wodzisławski Powiat Zawierciański Powiat Żywiecki M. Bielsko Biała M. Bytom M. Chorzów M. Częstochowa M. Dąbrowa Górnicza M. Gliwice M. Jastrzębie Zdrój M. Jaworzno M. Katowice M. Mysłowice M.Piekary Śląskie M. Ruda Śląska M. Rybnik M. Siemianowice Śląskie M. Sosnowiec M. Świętochłowice M. Tychy M. Zabrze M. Żory

10 Rycina 2 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POWIATÓW I MIAST WOJ.ŚLĄSKIEGO, Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) W LATACH M.Żory M.Zabrze M.Tychy M.Świętochłowice M.Sosnowiec M.Siemianowice Śląskie M.Rybnik M.Ruda Śląska M.Piekary Śląskie M.Mysłowice M.Katowice M.Jaworzno M.Jastrzębie Zdrój M.Gliwice M.Dąbrowa Górnicza M.Częstochowa M.Chorzów M.Bytom M.Bielsko - Biała Powiat Żywiecki Powiat Zawierciański Powiat Wodzisławski Powiat Bieruńsko-Lędziński Powiat Tarnogórski Powiat Rybnicki Powiat Raciborski Powiat Pszczyński Powiat Myszkowski Powiat Mikołowski Powiat Lubliniecki Powiat Kłobucki Powiat Gliwicki Powiat Częstochowski Powiat Cieszyński Powiat Bielski Powiat Będziński

11 Tabela 3 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) W LATACH Wyszczególnienie Choroby układu krążenia (I00- I99) liczby bezwzględne współczynnik na 10 tys. ludności liczby bezwzględne współczynnik na 10 tys. ludności w tym: ostry zawał serca ( I21) Rycina 3 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) W LATACH ,6 w tym :ostry zaw ał serca ( I21) ,5 Choroby układu krążenia (I00-I99) 322,

12 Tabela 4 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) WG GRUP WIEKOWYCH W LATACH Grupy wiekowe OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety poniżej 1 roku lat lat lat lat lat lat lat i więcej Brak daty urodzenia Rycina 4 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) WG GRUP WIEKOWYCH W LATACH Brak daty urodzenia 65 i w ięcej lat lat lat lat lat 5-14 lat 1-4 lat poniżej 1 roku

13 Tabela 5 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) W LATACH Choroby układu krążenia (I00 I99) Ostra choroba reumatyczna (I00-I02) 8 3 Przewlekła choroba reumatyczna serca (I05-I09) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) Choroba niedokrwienna serca (I20-I25) Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego(i26-i28) Inne choroby serca (I30-I52) Choroby naczyń mózgowych (I60-I69) Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (I70-I79) Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych(i80-i89) Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia (I95-I99)

14 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00- I99) W LATACH struktura Rycina 5 Ch.żył,naczyń limf.i w ęzłów chł.,nieskl.gdzie in.(i80-i89) 8,4% Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia (I95-I99) 0,5% Ostra choroba reumatyczna (I00-I02) 0,0% Przew lekła choroba reumatyczna serca (I05-I09) 1,6% 2012 Choroby tętnic,tętniczek i naczyń w łosow atych (I70-I79) 7,7% Choroba nadciśnieniow a (I10- I15) 7,2% Choroby naczyń mózgow ych (I60-I69) 11,9% Choroba niedokrw ienna serca (I20-I25) 30,2% Inne choroby serca (I30-I52) 31,4% Zespół sercow o- płucny i ch.krąż.płuc.(i26-i28) 1,0% Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia (I95-I99) 0,5% Ostra choroba reumatyczna (I00-I02) 0,0% Przew lekła choroba reumatyczna serca (I05-I09) 1,6% 2013 Ch.żył,naczyń limf.i w ęzłów chł.,nieskl.gdzie in. (I80-I89) 8,5% Choroby tętnic,tętniczek i naczyń w łosow atych (I70-I79) 8,3% Choroba nadciśnieniow a (I10-I15) 6,9% Choroba niedokrw ienna serca (I20-I25) 29,9% Choroby naczyń mózgow ych (I60-I69) 11,9% Inne choroby serca (I30-I52) 31,4% Zespół sercow o- płucny i ch.krąż.płuc.(i26-i28) 1,1% 14

15 Tabela 6 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) W LATACH Miejsce zamieszkania pacjenta OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety Powiat Będziński Powiat Bielski Powiat Cieszyński Powiat Częstochowski Powiat Gliwicki Powiat Kłobucki Powiat Lubliniecki Powiat Mikołowski Powiat Myszkowski Powiat Pszczyński Powiat Raciborski Powiat Rybnicki Powiat Tarnogórski Powiat Bieruńsko -Lędziński Powiat Wodzisławski Powiat Zawierciański Powiat Żywiecki M. Bielsko - Biała M. Bytom M. Chorzów M. Częstochowa M. Dąbrowa Górnicza M. Gliwice M. Jastrzębie Zdrój M. Jaworzno M. Katowice M. Mysłowice M. Piekary Śląskie M. Ruda Śląska M. Rybnik M. Siemianowice Śląskie M. Sosnowiec M. Świętochłowice M. Tychy M. Zabrze M. Żory

16 Rycina 6 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I 21) W LATACH M.Żory M.Zabrze M.Tychy M.Świętochłowice M.Sosnowiec M.Siemianowice Śląskie M.Rybnik M.Ruda Śląska M.Piekary Śląskie M.Mysłowice M.Katowice M.Jaworzno M.Jastrzębie Zdrój M.Gliwice M.Dąbrowa Górnicza M.Częstochowa M.Chorzów M.Bytom M.Bielsko - Biała Powiat Żywiecki Powiat Zawierciański Powiat Wodzisławski Powiat Bieruńsko-Lędziński Powiat Tarnogórski Powiat Rybnicki Powiat Raciborski Powiat Pszczyński Powiat Myszkowski Powiat Mikołowski Powiat Lubliniecki Powiat Kłobucki Powiat Gliwicki Powiat Częstochowski Powiat Cieszyński Powiat Bielski Powiat Będziński

17 Tabela 7 MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21)WG GRUP WIEKOWYCH W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH Grupy wiekowe OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety lat lat lat lat lat i więcej Rycina 7 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) WG GRUP WIEKOWYCH W LATACH lat lat lat lat lat 65 i w ięcej 17

18 Tabela 8 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU WYBRANYCH CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2012 ROKU Miejsce zamieszkania pacjenta I46 zatrzymanie krążenia % I49 inne zaburzenia rytmu serca % % Powiat Będziński 27 3% 214 5% Powiat Bielski 27 3% 91 2% Powiat Cieszyński 43 4% 174 4% Powiat Częstochowski 19 2% 79 2% Powiat Gliwicki 28 3% 113 3% Powiat Kłobucki 19 2% 61 1% Powiat Lubliniecki 17 2% 56 1% Powiat Mikołowski 9 1% 87 2% Powiat Myszkowski 13 1% 61 1% Powiat Pszczyński 27 3% 68 2% Powiat Raciborski 22 2% 93 2% Powiat Rybnicki 16 1% 47 1% Powiat Tarnogórski 12 1% 133 3% Powiat Bieruńsko -Lędziński 9 1% 63 1% Powiat Wodzisławski 44 4% 94 2% Powiat Zawierciański 77 7% 106 3% Powiat Żywiecki 15 1% 115 3% M. Bielsko - Biała 32 3% 115 3% M. Bytom 42 4% 119 3% M. Chorzów 24 2% 115 3% M. Częstochowa 15 1% 183 4% M. Dąbrowa Górnicza 56 5% 127 3% M. Gliwice 67 6% 134 3% M. Jastrzębie Zdrój 28 3% 128 3% M. Jaworzno 6 1% 194 5% M. Katowice 73 7% 374 9% M. Mysłowice 20 2% 57 1% M. Piekary Śląskie 20 2% 54 1% M. Ruda Śląska 56 5% 150 4% M. Rybnik 16 1% 57 1% M. Siemianowice Śląskie 14 1% 55 1% M. Sosnowiec 30 3% 305 7% M. Świętochłowice 71 7% 77 2% M. Tychy 24 2% 138 3% M. Zabrze 31 3% 124 3% M. Żory 21 2% 45 1% % 18

19 Tabela 9 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU WYBRANYCH CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2013 ROKU Miejsce zamieszkania pacjenta I46 zatrzymanie krążenia % I49 inne zaburzenia rytmu serca % % Powiat Będziński 18 2% 214 5% Powiat Bielski 19 2% 107 2% Powiat Cieszyński 12 1% 144 3% Powiat Częstochowski 12 1% 61 1% Powiat Gliwicki 26 3% 117 3% Powiat Kłobucki 9 1% 67 2% Powiat Lubliniecki 14 1% 66 2% Powiat Mikołowski 13 1% 95 2% Powiat Myszkowski 19 2% 64 1% Powiat Pszczyński 35 3% 93 2% Powiat Raciborski 20 2% 101 2% Powiat Rybnicki 14 1% 46 1% Powiat Tarnogórski 25 2% 97 2% Powiat Bieruńsko -Lędziński 9 1% 47 1% Powiat Wodzisławski 44 4% 131 3% Powiat Zawierciański 57 6% 117 3% Powiat Żywiecki 11 1% 167 4% M. Bielsko - Biała 33 3% 148 3% M. Bytom 44 4% 111 3% M. Chorzów 61 6% 108 3% M. Częstochowa 16 2% 191 4% M. Dąbrowa Górnicza 32 3% 126 3% M. Gliwice 47 5% 164 4% M. Jastrzębie Zdrój 31 3% 98 2% M. Jaworzno 11 1% 173 4% M. Katowice 61 6% 384 9% M. Mysłowice 30 3% 85 2% M. Piekary Śląskie 6 1% 46 1% M. Ruda Śląska 67 7% 146 3% M. Rybnik 14 1% 67 2% M. Siemianowice Śląskie 11 1% 65 2% M. Sosnowiec 42 4% 258 6% M. Świętochłowice 59 6% 59 1% M. Tychy 34 3% 132 3% M. Zabrze 54 5% 152 4% M. Żory 20 2% 36 1% % 19

20 Tabela 10 ZGONY MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH wg bezpośredniej przyczyny zgonu Miejsce zamieszkania pacjenta Powiat Będziński Powiat Bielski Powiat Cieszyński Powiat Częstochowski Powiat Gliwicki Powiat Kłobucki Powiat Lubliniecki Powiat Mikołowski Powiat Myszkowski Powiat Pszczyński Powiat Raciborski Powiat Rybnicki Powiat Tarnogórski Powiat Bieruńsko -Lędziński Powiat Wodzisławski Powiat Zawierciański Powiat Żywiecki M. Bielsko - Biała M. Bytom M. Chorzów M. Częstochowa M. Dąbrowa Górnicza M. Gliwice M. Jastrzębie Zdrój M. Jaworzno M. Katowice M. Mysłowice M. Piekary Śląskie M. Ruda Śląska M. Rybnik M. Siemianowice Śląskie M. Sosnowiec M. Świętochłowice M. Tychy M. Zabrze M. Żory

21 Tabela 11 ZGONY MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO WG WYBRANYCH CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH wg bezpośredniej przyczyny zgonu Bezpośrednia przyczyna zgonu I46 Zatrzymanie krążenia I50 Niewydolność serca I70 Miażdżyca I21 Ostry zawał serca I63 Zawał mózgu I26 Zator płucny I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia I61 Krwotok mózgowy I49 Inne zaburzenia rytmu serca I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca I27 Inne zespoły sercowo-płucne I51 Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca I69 Następstwa chorób naczyń mózgowych I64 Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy I42 Kardiomopatie I45 Inne zaburzenia przewodnictwa I71 Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej I74 Zator i zakrzep tętniczy I60 Krwotok podpajęczynówkowy I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków Pozostałe przyczyny Rycina 8 ZGONY MIESZKAŃCÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO WG WYBRANYCH CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W LATACH I25 Przew lekła choroba niedokrw ienna serca I49 Inne zaburzenia rytm u serca I61 Krw otok m ózgow y I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia I26 Zator płucny I63 Zaw ał m ózgu I21 Ostry zaw ał serca I70 Miażdżyca I50 Niew ydolność serca I46 Zatrzym anie krążenia

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

- dbaj o układ krążenia

- dbaj o układ krążenia Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej WYBIERZ ŻYCIE - dbaj o układ krążenia Katowice 2007 Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Wybierz życie dbaj o układ krążenia

Wybierz życie dbaj o układ krążenia Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Wybierz życie dbaj o układ krążenia Katowice 2010 Śląski Urząd Wojewódzki w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru Wydział Nadzoru Nad Systemem Nad Systemem Opieki Opieki Zdrowotnej Zespół ds. Chorobowości Oddział Analiz i Statystyki

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej. Hospitalizacja - wiek podeszły

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej. Hospitalizacja - wiek podeszły ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Hospitalizacja - wiek podeszły Katowice 2007 Dyrektor Śląskiego Centrum Dyrektor Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

Alzheimer - przedwczesna demencja starcza

Alzheimer - przedwczesna demencja starcza ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Alzheimer - przedwczesna demencja starcza Katowice 26 LAT ODKRYCIA CHOROBY ALZHEIMERA 21 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO kłobucki 1 PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY częstochowski lubliniecki myszkowski zawierciański tarnogórski będziński gliwicki 8 4 2 3 10 6 7

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH Załącznik nr 1 od Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1913/63/VI/2019 z dnia 21.08.2019 r. REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH Lider

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Ruch naturalny i migracje w województwie

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012 Dyrektor: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Śląski Urząd Wojewódzki Oddział ds.chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej CUKRZYCA Katowice 2011 Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych Oświadczenie z dnia 24 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR 11

KARTA INFORMACYJNA NR 11 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel.032/20 77 777 (Informacja ŚL.U W) email: kancelaria @kuratorium.katowice.pl KARTA INFORMACYJNA NR 11 Rodzaj sprawy: zgłoszenie innowacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU HARMONOGRAM przetargów na lub dzierżawę inwestycyjnych na terenie powiatów: Opole, opolski, krapkowicki, prudnicki, strzelecki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, nyski, brzeski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty Honorowy patronat: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach Projektu: Akademia Liderów

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa śląskiego. Podsumowanie

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa śląskiego. Podsumowanie Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa śląskiego Podsumowanie Spis treści Informacje wstępne 3 I Aspekty demograficzne i epidemiologiczne 3 Struktura ludności 4 Demografia powiatów

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 Śląskie Centrum Zdrowia publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Żyć zdrowiej na Śląsku Bilans statystyczny Katowice 2007 ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji

Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji Katowice 2007

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.)

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.) owiatowe Centra Pomocy Rodzinie Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych (aktualne na 5.10.2012 r.) L.p. Powiat Adres 1. Będziński 2. Bielski 3. Będzinie ul. Krasickiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa 2019 Kwalifikacja wojskowa 2019 Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (test jednolity: Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL:

XVII EDYCJA TURNIEJU Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL: będziński Będzin będziński Będzin będziński Będzin bielski bielski bielski Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała bieruńsko-lędziński Bieruń bieruńsko-lędziński

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Informacja statystyczna Katowice czerwiec 2009 r. Wprowadzenie Rynek pracy to jeden z obszarów, na którym nadal spotykamy

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji

Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji Katowice 2008

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Informacja dla podmiotów organizujących na obszarze województwa śląskiego loterie fantowe lub grę bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych, o których mowa w art. 7 ust.1a lub 1b ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL:

XVII EDYCJA TURNIEJU Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL: będziński Będzin będziński Będzin będziński Będzin bielski bielski bielski Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała bieruńsko-lędziński Bieruń bieruńsko-lędziński

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH - W LIKWIDACJI - OŚRODEK ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 Katowice 2008 Żyć zdrowiej na Śląsku

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 w Jastrzębiu-Zdroju w zawodach: 711[02] górnik eksploatacji podziemnej 722[03] ślusarz 724[01] elektryk oraz zbiorcze w pozostałych zawodach opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE OPERATORÓW FINANSOWYCH REALIZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

W rodzaju SPO dla następujących postępowań:

W rodzaju SPO dla następujących postępowań: Oświadczenie z dnia 22 marca 2019 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz w rodzaju

Bardziej szczegółowo

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Jednostka terytorialna Powiat Region 2010 2011 2012 Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Szczyrk (1) bielski

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/59/2/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 18 października 2018 r.

UCHWAŁA NR V/59/2/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 18 października 2018 r. UCHWAŁA NR V/59/2/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał IV, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q4 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Załącznik nr 2 do umowy nr 19/DI/PN/2013 (wzór) Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Lp. Nazwa OPS Siedziba OPS województwo powiat gmina Liczba szt. terminali kontakt Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przygotowała, uwzględniając sygnały ze szkół, standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

M NG Katowice, r. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

M NG Katowice, r. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH ul. Wita Stwosza 2 tel. (32) 251-80-40, tel./fax (32) 251-55-54 40-036 Katowice e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl www.katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo