CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA"

Transkrypt

1 CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

2

3 UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona zdrowia Hospitalizacja, ogłaszane w formie rozporządzeń Rady Ministrów. Głównym źródłem pozyskiwania informacji w Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej jest formularz karty statystycznej szpitalnej MZ/Szp - 11, wypełniany dla każdego pacjenta poddanego hospitalizacji w jednostkach stacjonarnej opieki zdrowotnej. Podmioty, w których realizowane są świadczenia zdrowotne o charakterze stacjonarnym przesyłają w cyklach miesięcznych informacje w momencie wypisania pacjenta i dotyczy to wszystkich wypisanych w danym miesiącu. Dane prezentowane w tabelach dotyczą hospitalizacji mieszkańców województwa śląskiego w podmiotach leczniczych na terenie województwa śląskiego. Do kodowania jednostek chorobowych stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja 10 (ICD 10). Do kodowania procedur medycznych stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych ICD-9. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.1068), Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej (roczne), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz.U. z 2012 roku, poz.594). 477

4 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH Polska Śląskie Polska Śląskie Rozpoznanie zasadnicze , , , ,9 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) , , , ,8 II Nowotwory (C00-D48) , , , ,2 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) , , ,6 IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90) , , , ,4 V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania(f00-f99) , , , ,8 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) , , , ,3 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) , , , ,9 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) , , , ,1 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) , , , ,7 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) , , , ,5 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) , , , ,3 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) , , , ,2 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) , , , ,8 XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) , , , ,9 XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) , , , ,8 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) , , , ,0 XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) , , , ,8 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) , , , ,3 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) , , , ,2 XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) , , , ,3 * obliczono do Polski i woj. śląskiego Źródło: opracowano na podstawie danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie (PZH) oraz danych z systemu komputerowego "Analiza Kart Statystycznych" (ŚUW) 478

5 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH MĘŻCZYŹNI Polska Śląskie Polska Śląskie Rozpoznanie zasadnicze , , , ,6 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) , , , ,6 II Nowotwory (C00-D48) , , , ,0 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) , , , ,4 IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90) , , , ,3 V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) , , , ,8 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) , , , ,7 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) , , , ,8 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) , , , ,9 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) , , , ,3 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) , , , ,6 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) , , , ,0 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) , , , ,5 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) , , , ,4 XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) , , , ,5 XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) , , , ,0 XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) , , , ,5 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) , , , ,7 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) , , , ,4 XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) , , , ,3 * obliczono do Polski i woj. śląskiego - mężczyźni Źródło: opracowano na podstawie danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie (PZH) oraz danych z systemu komputerowego "Analiza Kart Statystycznych" (ŚUW) 479

6 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH KOBIETY Polska Śląskie Polska Śląskie Rozpoznanie zasadnicze , , , ,0 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) , , , ,3 II Nowotwory (C00-D48) , , , ,4 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) , , , ,7 IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90) , , , ,7 V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) , , , ,8 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) , , , ,4 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) , , , ,8 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowa tego (H60-H95) , , , ,4 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) , , , ,5 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) , , , ,9 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) , , , ,9 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) , , , ,0 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) , , , ,7 XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) , , , ,6 XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) , , , ,8 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) , , , ,3 XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) , , , ,3 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) , , , ,7 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) , , , ,0 XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) , , , ,9 * obliczono do Polski i woj. śląskiego - kobiety Źródło: opracowano na podstawie danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie (PZH) oraz danych z systemu komputerowego "Analiza Kart Statystycznych" (ŚUW) 480

7 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA - OGÓŁEM LICZBY BEZWZGLĘDNE Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) II Nowotwory (C00-D48) III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowa tego (H60-H95) IX Choroby układu krążenia (I00-I99) X Choroby układu oddechowego (J00-J99) XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)

8 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA MĘŻCZYŹNI LICZBY BEZWZGLĘDNE Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku l i więcej I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) II Nowotwory (C00-D48) III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowa tego (H60-H95) IX Choroby układu krążenia (I00-I99) X Choroby układu oddechowego (J00-J99) XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)

9 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA KOBIETY LICZBY BEZWZGLĘDNE Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) II Nowotwory (C00-D48) III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) IX Choroby układu krążenia (I00-I99) X Choroby układu oddechowego (J00-J99) XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)

10 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA - OGÓLEM WSPÓŁCZYNNIK NA LUDNOŚCI Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej 2043, ,2 1922,8 1269,4 1234,1 1175,2 1038,4 1557,5 2496,7 4183,5 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) 39,8 436,8 240,3 49,0 21,8 14,5 19,1 26,8 31,6 40,5 II Nowotwory (C00-D48) 185,2 51,1 28,1 32,0 41,7 43,1 92,6 198,4 349,8 473,5 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) 21,6 43,2 24,4 18,6 14,1 7,3 9,9 16,9 27,1 52,3 52,4 72,1 38,6 57,5 49,0 26,2 26,9 39,6 60,6 114,7 2,8 1,9 12,1 12,0 12,0 0,3 0,3 0,5 0,4 2,5 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) 77,3 52,3 48,0 54,4 59,9 36,2 51,3 84,6 107,8 148,9 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) 92,9 70,7 39,6 35,6 16,2 10,4 13,1 29,5 93,7 400,1 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) 15,1 71,6 96,1 42,5 11,9 3,8 5,3 9,2 12,1 9,5 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) 332,7 18,4 9,3 19,6 41,0 38,2 84,0 212,7 516,4 1250,0 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) 135,5 1036,6 580,8 238,6 81,8 51,0 48,3 67,4 113,6 204,3 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) 167,3 294,7 168,2 92,1 93,3 81,0 107,8 164,6 236,5 333,5 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) 32,2 87,4 45,2 36,0 40,6 20,8 21,0 28,2 36,2 46,7 XIII Choroby układu kostno-stawowego. mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) 112,8 5,7 25,7 84,4 113,0 44,4 69,3 120,2 178,7 220,5 164,9 264,6 82,2 64,7 97,5 112,2 165,3 243,0 190,8 239,5 XV Ciąża. poród i połóg (O00-O99) 144,8 0,0 0,0 0,3 138,6 534,4 141,8 1,3 0,0 0,0 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) 43,0 4703,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 441,5 87,2 36,0 22,2 4,5 3,5 3,3 3,3 3,1 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) 58,3 278,9 101,6 95,5 104,1 27,8 28,2 38,2 53,5 90,5 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) 138,2 170,0 246,7 274,5 258,8 95,5 88,0 98,8 104,2 164,8 212,3 5402,9 48,9 26,1 16,8 23,5 62,9 174,1 380,4 388,5 * obliczono dla woj. śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych 484

11 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA MĘŻCZYŹNI WSPÓŁCZYNNIK NA LUDNOŚCI Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej 1833, ,5 2105,8 1329,5 1026,0 593,8 745,5 1327,4 2615,8 4626,2 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) 43,6 467,6 251,7 50,2 17,3 15,9 21,9 32,0 35,2 47,0 II Nowotwory (C00-D48) 169,0 40,8 24,6 31,1 31,7 26,3 45,3 128,3 349,3 612,6 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) 20,4 47,3 23,7 19,4 11,6 7,1 7,8 14,9 26,5 58,0 40,3 72,6 36,8 55,5 39,1 12,7 19,2 31,7 54,7 94,0 2,8 1,9 17,3 12,5 7,5 0,4 0,3 0,5 0,4 1,7 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) 70,7 54,8 53,7 54,7 46,5 33,5 46,6 71,9 106,2 150,6 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) 74,8 73,1 42,4 34,2 13,1 10,9 13,8 29,6 88,7 353,4 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) 15,9 75,4 98,5 45,4 12,2 4,5 5,3 8,5 12,0 9,4 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) 352,3 23,0 10,3 21,6 51,7 38,6 87,5 257,6 678,6 1434,2 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) 157,6 1160,9 650,0 253,6 74,7 60,5 56,3 78,5 137,2 281,8 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) 173,0 338,3 185,0 95,1 75,9 80,4 114,4 178,4 260,3 379,1 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) 33,5 98,4 48,3 36,3 40,4 23,2 23,1 29,2 41,2 45,4 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) 90,4 5,2 29,2 71,0 85,4 50,7 66,7 99,2 147,7 155,5 96,5 268,9 88,9 73,6 90,5 34,9 41,5 65,2 133,8 268,0 XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) 49,0 5077,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 498,0 114,4 44,4 24,1 3,2 2,9 2,4 2,8 3,0 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) 54,7 298,9 108,6 86,0 70,0 22,8 24,5 37,0 55,7 98,7 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) 166,4 181,3 268,9 316,1 316,3 145,2 126,8 129,8 125,5 131,0 205,3 5180,1 53,3 28,9 17,9 23,0 41,7 132,7 360,2 502,7 * obliczono dla woj śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych i płci 485

12 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA KOBIETY WSPÓŁCZYNNIK NA LUDNOŚCI Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej 2240, ,6 1729,7 1206,5 1452,8 1775,6 1336,4 1783,1 2391,2 3893,9 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) 36,3 404,8 228,2 47,8 26,4 13,0 16,2 21,8 28,5 36,2 II Nowotwory (C00-D48) 200,4 61,9 31,8 33,0 52,2 60,4 140,8 267,2 350,2 382,5 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) 22,7 39,0 25,1 17,9 16,6 7,4 12,0 18,8 27,6 48,7 63,7 71,6 40,4 59,6 59,5 40,1 34,7 47,4 65,9 128,2 2,8 1,9 6,6 11,5 16,7 0,2 0,3 0,4 0,5 3,0 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) 83,4 49,7 42,0 54,1 73,9 39,1 56,0 97,0 109,3 147,7 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) 109,8 68,2 36,6 37,2 19,4 10,0 12,4 29,4 98,2 430,6 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) 14,4 67,7 93,5 39,4 11,6 3,0 5,2 9,9 12,2 9,6 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) 314,5 13,6 8,3 17,4 29,8 37,8 80,4 168,8 372,7 1129,6 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) 114,9 907,4 507,7 222,9 89,3 41,3 40,2 56,6 92,7 153,6 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) 161,9 249,4 150,4 89,0 111,5 81,6 101,1 151,1 215,3 303,7 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) 31,0 76,0 41,9 35,6 40,8 18,3 18,9 27,2 31,7 47,5 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) 133,7 6,3 22,1 98,4 142,0 37,9 72,1 140,8 206,1 262,9 228,6 260,1 75,1 55,5 104,7 192,1 291,2 417,4 241,2 220,9 XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) 279,8 0,0 0,0 0,7 284,2 1086,3 286,0 2,7 0,0 0,0 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) 37,3 4315,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 382,8 58,4 27,2 20,2 5,9 4,0 4,2 3,8 3,2 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) 61,7 258,1 94,2 105,4 139,9 33,1 32,0 39,4 51,5 85,1 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) 112,0 158,3 223,2 231,0 198,3 44,1 48,5 68,5 85,4 186,9 218,9 5634,4 44,2 23,0 15,6 24,0 84,5 214,7 398,3 313,8 * obliczono dla woj śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych i płci 486

13 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA - OGŁEM LICZBY BEZWZGLĘDNE Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) II Nowotwory (C00-D48) III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) IX Choroby układu krążenia (I00-I99) X Choroby układu oddechowego (J00-J99) XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)

14 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA MĘŻCZYŹNI LICZBY BEZWZGLĘDNE Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) II Nowotwory (C00-D48) III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) IX Choroby układu krążenia (I00-I99) X Choroby układu oddechowego (J00-J99) XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)

15 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA KOBIETY LICZBY BEZWZGLĘDNE Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) II Nowotwory (C00-D48) III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) IX Choroby układu krążenia (I00-I99) X Choroby układu oddechowego (J00-J99) XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99)

16 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA - OGÓŁEM WSPÓŁCZYNNIK NA LUDNOŚCI Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej 2132, ,9 2119,3 1324,6 1299,1 1210,7 1081,8 1586,7 2585,3 4322,1 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) 42,5 486,9 277,6 50,1 22,5 13,6 18,9 25,6 31,6 47,1 II Nowotwory (C00-D48) 195,0 61,4 29,0 33,2 47,9 42,1 96,0 205,2 359,3 499,0 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) 22,9 43,8 26,5 17,3 11,2 7,7 11,7 17,3 29,0 55,5 54,5 76,3 40,6 63,5 51,5 27,4 26,7 42,1 60,9 116,1 2,7 2,4 11,9 11,2 9,7 0,3 0,3 0,5 0,5 2,5 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) 81,6 62,6 47,1 56,0 61,7 39,4 57,7 85,0 113,1 154,3 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) 96,1 72,9 43,7 36,2 18,8 8,2 11,5 28,5 92,9 409,1 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) 17,0 77,8 113,7 53,3 13,4 3,6 5,7 9,2 12,2 10,0 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) 334,6 24,0 8,3 18,9 41,4 37,8 81,2 204,4 502,7 1241,3 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) 141,8 1190,6 609,2 233,3 80,3 49,6 49,6 71,3 118,9 221,0 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) 173,4 315,5 191,3 87,9 96,4 81,6 117,6 170,1 243,6 337,5 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) 30,8 86,1 46,1 34,8 42,3 19,0 18,5 26,1 34,2 45,6 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) 120,3 6,8 28,2 78,7 121,1 48,2 73,5 122,1 192,1 237,8 169,3 263,2 86,3 60,2 96,9 114,7 167,9 248,2 193,7 252,5 XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) 145,0 0,0 0,0 0,4 131,6 547,0 147,1 1,3 0,0 0,0 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) 41,2 4603,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 505,5 96,5 40,5 24,3 5,1 3,4 3,3 4,0 3,7 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) 65,6 315,3 123,6 110,5 116,6 32,7 32,5 44,3 60,9 92,4 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) 151,2 197,6 283,7 313,7 288,5 109,6 96,0 102,5 110,7 166,2 230,5 5598,0 56,2 24,8 23,1 23,3 66,1 179,8 425,0 430,5 * obliczono dla woj śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych 490

17 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA MĘŻCZYŹNI WSPÓŁCZYNNIK NA LUDNOŚCI Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej 1929, ,3 2329,2 1397,0 1111,4 618,9 783,1 1347,1 2708,9 4791,9 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) 45,9 509,2 279,3 51,5 19,0 15,6 22,1 30,2 34,9 54,0 II Nowotwory (C00-D48) 181,1 41,4 25,2 32,7 38,7 24,2 47,1 137,1 358,2 656,4 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) 21,4 53,3 29,3 19,1 9,3 7,4 9,7 12,5 27,9 60,4 42,8 87,5 35,5 58,9 40,1 14,5 17,4 34,9 57,2 99,0 2,8 1,9 15,7 12,1 7,2 0,3 0,3 0,6 0,5 2,2 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) 75,6 73,7 53,7 59,1 45,7 35,4 53,4 75,4 112,5 156,4 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) 79,2 75,1 45,5 35,0 17,1 9,2 12,4 28,7 93,0 369,0 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) 18,4 86,1 120,6 58,5 13,9 4,0 5,3 8,6 11,7 11,2 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) 357,0 24,2 9,7 20,8 49,8 38,6 85,2 249,5 665,6 1438,2 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) 164,7 1360,4 685,9 251,6 80,5 58,6 57,9 82,7 143,6 292,7 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) 179,0 357,6 208,0 91,7 80,3 81,7 124,9 183,9 272,2 371,9 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) 32,6 100,8 52,4 35,3 45,9 21,9 21,4 27,2 37,6 45,3 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) 96,3 10,0 33,0 63,6 92,8 55,3 72,6 102,5 156,3 168,9 102,2 260,6 94,7 74,8 87,5 37,0 43,2 67,8 139,8 285,1 XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) 47,7 4998,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 593,4 129,2 49,9 25,4 3,8 2,6 2,9 3,4 3,8 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) 62,0 317,6 131,4 99,8 81,3 26,5 27,8 41,2 63,4 105,2 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) 182,6 195,9 314,5 355,4 349,7 166,0 137,8 135,1 131,1 137,3 218,0 5318,3 65,7 27,4 27,1 18,7 41,8 126,2 400,0 534,9 * obliczono dla woj śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych i płci 491

18 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO, WIEKU I PŁCI PACJENTA KOBIETY WSPÓŁCZYNNIK NA LUDNOŚCI Rozpoznanie zasadnicze Poniżej 1 roku i więcej 2322, ,9 1897,8 1249,1 1496,4 1823,2 1385,6 1821,7 2475,7 4011,9 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) 39,3 463,3 275,8 48,7 26,3 11,5 15,7 21,0 28,7 42,6 II Nowotwory (C00-D48) 208,0 82,6 32,9 33,7 57,6 60,6 145,7 271,9 360,4 395,0 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) 24,2 33,7 23,5 15,5 13,2 7,9 13,7 22,0 29,9 52,3 65,4 64,0 46,0 68,4 63,4 40,8 36,1 49,0 64,2 127,4 2,5 3,0 7,8 10,3 12,3 0,3 0,3 0,4 0,5 2,7 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) 87,1 50,9 40,1 52,6 78,5 43,5 62,1 94,4 113,7 152,9 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) 111,9 70,5 41,8 37,5 20,6 7,1 10,5 28,3 92,9 435,6 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) 15,7 69,0 106,4 47,9 13,0 3,2 6,1 9,9 12,7 9,2 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) 313,8 23,7 6,9 17,0 32,5 37,0 77,2 160,2 358,3 1111,4 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) 120,6 1010,7 528,3 214,3 80,1 40,3 41,1 60,2 97,0 173,7 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) 168,3 270,9 173,6 83,9 113,3 81,5 110,3 156,5 218,3 314,7 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) 29,1 70,5 39,4 34,3 38,4 15,9 15,4 25,0 31,2 45,8 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) 142,7 3,5 23,1 94,4 150,8 40,8 74,3 141,4 223,9 283,3 231,9 265,9 77,4 45,0 106,8 195,0 294,7 425,2 241,4 231,0 XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) 280,1 0,0 0,0 0,9 269,9 1113,1 296,7 2,5 0,0 0,0 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) 35,1 4184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 412,4 61,9 30,7 23,2 6,4 4,3 3,7 4,4 3,6 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) 69,0 312,7 115,4 121,7 153,7 39,1 37,3 47,3 58,6 83,9 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) 121,9 199,4 251,3 270,3 224,1 51,2 53,4 70,5 92,7 185,3 242,1 5894,1 46,0 22,1 18,9 28,0 90,8 232,3 447,1 361,6 * obliczono dla woj śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych i płci 492

19 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W LATACH Polska Śląskie Polska Śląskie , , , ,7 Poniżej 1 roku , , , ,4 1-4 lat , , , , lat , , , , lat , , , , lat , , , , lat , , , , lat , , , , lat , , , ,4 65 i więcej lat , , , ,0 * obliczono dla Polski i woj. śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych Źródło: opracowano na podstawie danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie (PZH) oraz danych z systemu komputerowego "Analiza Kart Statystycznych" (ŚUW) 493

20 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W LATACH Miejsce zamieszkania pacjenta Śląskie , ,6 Powiaty Powiat Będziński , ,6 Powiat Bielski , ,2 Powiat Cieszyński , ,4 Powiat Częstochowski , ,0 Powiat Gliwicki , ,1 Powiat Kłobucki , ,6 Powiat Lubliniecki , ,5 Powiat Mikołowski , ,0 Powiat Myszkowski , ,1 Powiat Pszczyński , ,8 Powiat Raciborski , ,0 Powiat Rybnicki , ,0 Powiat Tarnogórski , ,3 Powiat Bieruńsko-Lędziński , ,9 Powiat Wodzisławski , ,7 Powiat Zawierciański , ,4 Powiat Żywiecki , ,3 Miasta na prawach powiatu M. Bielsko - Biała , ,6 M. Bytom , ,4 M. Chorzów , ,3 M. Częstochowa , ,5 M. Dąbrowa Górnicza , ,0 M. Gliwice , ,7 M. Jastrzębie Zdrój , ,8 M. Jaworzno , ,4 M. Katowice , ,2 M. Mysłowice , ,1 M. Piekary Śląskie , ,9 M. Ruda Śląska , ,3 M. Rybnik , ,5 M. Siemianowice Śląskie , ,1 M. Sosnowiec , ,4 M. Świętochłowice , ,0 M. Tychy , ,0 M. Zabrze , ,6 M. Żory , ,5 * obliczono dla woj. śląskiego wg powiatów i miast na prawach powiatu 494

21 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) W LATACH Rozpoznanie zasadnicze Choroby układu krążenia (I00-I99) , ,6 w tym: ostry zawał serca (I21) , ,6 * obliczono dla woj. śląskiego Źródło: opracowano na podstawie danych z systemu komputerowego "Analiza Kart Statystycznych"(ŚUW) HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I PŁCI W LATACH Mężczyźni 2014 Kobiety , , ,5 poniżej 1 roku 77 18, , ,6 1-4 lat 168 9, ,3 73 8, lat , , , lat , , , lat , , , lat , , , lat , , , lat , , ,7 65 i więcej lat , , ,6 Mężczyźni 2015 Kobiety , , ,8 poniżej 1 roku 98 24, , ,7 1-4 lat 146 8,3 87 9,7 59 6, lat , , , lat , , , lat , , , lat , , , lat , , , lat , , ,3 65 i więcej , , ,4 * obliczono dla woj. śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych oraz płci Źródło: opracowano na podstawie danych z systemu komputerowego "Analiza Kart Statystycznych"(ŚUW) 495

22 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PŁCI W 2014 ROKU Miejsce zamieszkania pacjenta Mężczyźni 2014 Kobiety Śląskie , , ,5 Powiaty Powiat Będziński , , ,8 Powiat Bielski , , ,3 Powiat Cieszyński , , ,2 Powiat Częstochowski , , ,8 Powiat Gliwicki , , ,4 Powiat Kłobucki , , ,4 Powiat Lubliniecki , , ,3 Powiat Mikołowski , , ,8 Powiat Myszkowski 81 11, ,2 28 7,6 Powiat Pszczyński , , ,5 Powiat Raciborski , , ,4 Powiat Rybnicki , , ,0 Powiat Tarnogórski , , ,0 Powiat Bieruńsko-Lędziński , , ,1 Powiat Wodzisławski , , ,2 Powiat Zawierciański , , ,3 Powiat Żywiecki , , ,9 Miasta na prawach powiatu M. Bielsko - Biała , , ,7 M. Bytom , , ,2 M. Chorzów , , ,6 M. Częstochowa , , ,4 M. Dąbrowa Górnicza , , ,6 M. Gliwice , , ,2 M. Jastrzębie Zdrój , , ,9 M. Jaworzno , , ,0 M. Katowice , , ,1 M. Mysłowice , , ,0 M. Piekary Śląskie , , ,4 M. Ruda Śląska , , ,1 M. Rybnik , , ,8 M. Siemianowice Śląskie , , ,7 M. Sosnowiec , , ,5 M. Świętochłowice , , ,6 M. Tychy , , ,2 M. Zabrze , , ,1 M. Żory , , ,0 * obliczono dla woj. śląskiego wg powiatów i miast na prawach powiatu oraz płci 496

23 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PŁCI W 2015 ROKU Miejsce zamieszkania pacjenta Mężczyźni Kobiety Śląskie , , ,8 Powiaty Powiat Będziński , , ,8 Powiat Bielski , , ,5 Powiat Cieszyński , , ,4 Powiat Częstochowski , , ,2 Powiat Gliwicki , , ,0 Powiat Kłobucki , , ,6 Powiat Lubliniecki , , ,7 Powiat Mikołowski , , ,0 Powiat Myszkowski 69 9, ,2 30 8,1 Powiat Pszczyński , , ,0 Powiat Raciborski , , ,4 Powiat Rybnicki , , ,0 Powiat Tarnogórski , , ,8 Powiat Bieruńsko-Lędziński , , ,0 Powiat Wodzisławski , , ,6 Powiat Zawierciański , ,3 57 9,2 Powiat Żywiecki , ,1 77 9,8 Miasta na prawach powiatu M. Bielsko - Biała , , ,7 M. Bytom , , ,0 M. Chorzów , , ,2 M. Częstochowa , , ,1 M. Dąbrowa Górnicza , , ,7 M. Gliwice , , ,7 M. Jastrzębie Zdrój , , ,1 M. Jaworzno , , ,5 M. Katowice , , ,6 M. Mysłowice , , ,5 M. Piekary Śląskie , , ,8 M. Ruda Śląska , , ,9 M. Rybnik , , ,4 M. Siemianowice Śląskie , , ,4 M. Sosnowiec , , ,6 M. Świętochłowice , , ,7 M. Tychy , , ,3 M. Zabrze , , ,6 M. Żory 89 14, ,4 27 8,5 * obliczono dla woj. śląskiego wg powiatów i miast na prawach powiatu oraz płci

24 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I PŁCI W LATACH Mężczyźni 2014 Kobiety , , ,5 poniżej 1 roku lat lat lat lat 53 0,5 45 0,9 8 0, lat 276 4, ,8 46 1, lat , , , lat , , ,2 65 i więcej , , ,7 Mężczyźni 2015 Kobiety , , ,8 poniżej 1 roku lat lat lat lat 54 0,6 51 1,0 3 0, lat 262 3, ,1 49 1, lat , , , lat , , ,8 65 i więcej , , ,8 * obliczono dla woj. śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych oraz płci Źródło: opracowano na podstawie danych z systemu komputerowego "Analiza Kart Statystycznych"(ŚUW) 498

25 ZGONY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 - I99) W LATACH RANKING MALEJĄCY WEDŁUG BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY ZGONU W STOSUNKU DO ROKU 2015 Bezpośrednia przyczyna zgonu I46 Zatrzymanie krążenia I50 Niewydolność serca I21 Ostry zawał serca I70 Miażdżyca I63 Zawał mózgu I26 Zator płucny I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia I69 Następstwa chorób naczyń mózgowych I27 Inne zespoły sercowo-płucne I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca I61 Krwotok mózgowy I49 Inne zaburzenia rytmu serca I64 Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy I51 Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca I42 Kardiomopatie I45 Inne zaburzenia przewodnictwa I74 Zator i zakrzep tętniczy I71 Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek I85 Żylaki przełyku 14 9 Pozostałe bezpośrednie przyczyny zgonu

26 HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 19 a LAT W LATACH Miejsce zamieszkania pacjenta Śląskie , ,2 Powiaty Powiat Będziński , ,5 Powiat Bielski , ,8 Powiat Cieszyński , ,3 Powiat Częstochowski , ,0 Powiat Gliwicki , ,2 Powiat Kłobucki , ,3 Powiat Lubliniecki , ,8 Powiat Mikołowski , ,9 Powiat Myszkowski , ,1 Powiat Pszczyński , ,2 Powiat Raciborski , ,8 Powiat Rybnicki , ,8 Powiat Tarnogórski , ,4 Powiat Bieruńsko-Lędziński , ,2 Powiat Wodzisławski , ,9 Powiat Zawierciański , ,7 Powiat Żywiecki , ,7 Miasta na prawach powiatu M. Bielsko - Biała , ,2 M. Bytom , ,2 M. Chorzów , ,4 M. Częstochowa , ,6 M. Dąbrowa Górnicza , ,8 M. Gliwice , ,3 M. Jastrzębie Zdrój , ,8 M. Jaworzno , ,9 M. Katowice , ,2 M. Mysłowice , ,8 M. Piekary Śląskie , ,3 M. Ruda Śląska , ,7 M. Rybnik , ,4 M. Siemianowice Śląskie , ,4 M. Sosnowiec , ,9 M. Świętochłowice , ,1 M. Tychy , ,2 M. Zabrze , ,3 M. Żory , ,3 * obliczono dla woj. śląskiego wg powiatów a hospitalizacje osób w wieku 0 19 lat i 11 miesięcy 500

27 HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-19 a LAT WEDŁUG ROZPOZNAŃ ZASADNICZYCH W ROKU 2014 RANKING MALEJĄCY WEDŁUG KLAS ICD 10 LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU Rozpoznanie zasadnicze , , , ,1 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) , , , ,8 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) , , , ,8 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) , ,3 0 0,0 0 0,0 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) , , , ,3 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) , , , ,1 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) , , , ,8 XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) , , , ,5 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) , , , ,0 XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) , , , ,2 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) , , , ,9 IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90) , , , ,0 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) , , , ,9 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) , , , ,6 XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) ,7 0 0,0 14 0, ,6 II Nowotwory (C00-D48) , , , ,7 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) , , , ,2 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) , , , ,0 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) , , , ,1 V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) , , , ,0 poza rankingiem XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) , , , ,8 * obliczono dla woj. śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych a hospitalizacje osób w wieku 0 19 lat i 11 miesięcy 501

28 HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-19 a LAT WEDŁUG ROZPOZNAŃ ZASADNICZYCH W ROKU 2015 RANKING MALEJĄCY WEDŁUG KLAS ICD 10 LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU Rozpoznanie zasadnicze , , , ,1 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) , , , ,3 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) , , , ,5 XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) , ,2 0 0,0 0 0,0 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) , , , ,6 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) , , , ,4 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) , , , ,5 XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) , , , ,9 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) , , , ,1 XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) , , , ,3 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) , , , ,4 IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90) , , , ,5 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) , , , ,7 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) , , , ,3 II Nowotwory (C00-D48) , , , ,9 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) , , , ,8 XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) ,2 0 0,0 18 0, ,6 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) , , , ,4 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) , , , ,2 V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) , , , ,7 poza rankingiem XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) , , , ,1 * obliczono dla woj, śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych a hospitalizacje osób w wieku 0 19 lat i 11 miesięcy 502

29 HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-19 a LAT Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU URAZÓW I ZATRUĆ W LATACH Miejsce zamieszkania pacjenta Śląskie , ,7 Powiaty Powiat Będziński , ,7 Powiat Bielski , ,6 Powiat Cieszyński , ,6 Powiat Częstochowski , ,8 Powiat Gliwicki , ,6 Powiat Kłobucki , ,0 Powiat Lubliniecki , ,3 Powiat Mikołowski , ,9 Powiat Myszkowski , ,8 Powiat Pszczyński , ,7 Powiat Raciborski , ,6 Powiat Rybnicki , ,1 Powiat Tarnogórski , ,9 Powiat Bieruńsko-Lędziński , ,4 Powiat Wodzisławski , ,0 Powiat Zawierciański , ,9 Powiat Żywiecki , ,4 Miasta na prawach powiatu M. Bielsko - Biała , ,2 M. Bytom , ,9 M. Chorzów , ,7 M. Częstochowa , ,8 M. Dąbrowa Górnicza , ,4 M. Gliwice , ,0 M. Jastrzębie Zdrój , ,9 M. Jaworzno , ,8 M. Katowice , ,1 M. Mysłowice , ,8 M. Piekary Śląskie , ,1 M. Ruda Śląska , ,4 M. Rybnik , ,4 M. Siemianowice Śląskie , ,9 M. Sosnowiec , ,8 M. Świętochłowice , ,9 M. Tychy , ,1 M. Zabrze , ,2 M. Żory , ,4 * obliczono dla woj, śląskiego wg powiatów a hospitalizacje osób w wieku 0 19 lat i 11 miesięcy 503

30 HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-19 a LAT Z POWODU CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO (J00-J99) W LATACH RANKING MALEJĄCY LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU 2015 LICZBY BEZWZGLĘDNE Rozpoznanie zasadnicze J35 Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego J18 Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem J20 Ostre zapalenie oskrzeli J45 Dychawica oskrzelowa J98 Inne choroby układu oddechowego J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym J12 Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej J04 Ostre zapalenie krtani i tchawicy J42 Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli J15 Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej J00 Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie) J03 Ostre zapalenie migdałków J02 Ostre zapalenie gardła J34 Inne schorzenia nosa i zatok przynosowych J01 Ostre zapalenie zatok przynosowych J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej J32 Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych J21 Ostre zapalenie oskrzelików J40 Zapalenie oskrzeli nie określone jako ostre albo przewlekłe J36 Ropień okołomigdałkowy J22 Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych J41 Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne J38 Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej Pozostałe rozpoznania zasadnicze a hospitalizacje osób w wieku 0 19 lat i 11 miesięcy 504

31 HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-19 a LAT Z POWODU URAZÓW I ZATRUĆ W LATACH RANKING MALEJĄCY LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU 2015 LICZBY BEZWZGLĘDNE Rozpoznanie zasadnicze S00 Powierzchowny uraz głowy S52 Złamanie przedramienia S01 Otwarta rana głowy S93 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego S60 Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki S06 Uraz śródczaszkowy S62 Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki S42 Złamanie barku i ramienia S90 Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy T92 Następstwa urazów kończyny górnej S50 Powierzchowny uraz przedramienia S83 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana S02 Złamanie czaszki i kości twarzoczaszki S82 Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym S80 Powierzchowny uraz podudzia T00 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała T78 Ujemne skutki, niesklasyfikowane gdzie indziej S61 Otwarta rana nadgarstka i ręki S30 Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy S92 Złamanie stopy, bez stawu skokowego S63 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki T51 efekt toksyczny alkoholu T93 Następstwa urazów kończyny dolnej T17 Ciało obce w drogach oddechowych T40 Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi Pozostałe rozpoznania zasadnicze a hospitalizacje osób w wieku 0 19 lat i 11 miesięcy 505

32 HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-19 a LAT Z POWODU NIEDOŻYWIENIA I OTYŁOŚCI W LATACH Wybrane rozpoznania zasadnicze na na , ,2 E41 Wyniszczenie z niedożywienia 7 0,1 5 0,1 E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem 1 0,0 0 0,0 E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne 2 0,0 2 0,0 E44.0 Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane 59 0,7 47 0,5 E44,1 Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne 22 0,3 11 0,1 E45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego 1 0,0 0 0,0 E46 Niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone 9 0,1 13 0,2 E53.8 Niedobór innych określonych witamin z grupy B 1 0,0 2 0,0 E55.0 Krzywica, czynna 0 0,0 2 0,0 E55.9 Niedobór witaminy D, nie określony 97 1, ,0 E61.1 Niedobór żelaza 9 0,1 12 0,1 E61.2 Niedobór magnezu 3 0,0 7 0,1 E63.1 Zaburzenie bilansu składników pokarmowych 4 0,0 1 0,0 E63.8 Inne określone niedobory pokarmowe 2 0,0 3 0,0 E63.9 Inne niedobory pokarmowe, nie określone 3 0,0 2 0,0 E65 Otyłość miejscowa 1 0,0 2 0,0 E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii 125 1, ,5 E66.8 Inne postacie otyłości 5 0,1 2 0,0 E66.9 Otyłość, nie określona 36 0,4 32 0,4 E67.8 Inne określone hiperalimentacje 1 0,0 0 0,0 * obliczono dla woj, śląskiego według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych oraz płci a hospitalizacje osób w wieku 0 19 lat i 11 miesięcy 506

33 ZGONY DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-19 a LAT WEDŁUG BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY ZGONU W LATACH RANKING MALEJĄCY LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU 2015 LICZBY BEZWZGLĘDNE Bezpośrednia przyczyna zgonu P95 Śmierć płodu z nie określonej przyczyny P29 Zaburzenie sercowo - naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym I46 Zatrzymanie krążenia P28 Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym R09 Inne objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania i niskiej urodzeniowej I50 Niewydolność serca J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej Pozostałe bezpośrednie przyczyny zgonu a hospitalizacje osób w wieku 0 19 lat i 11 miesięcy 507

34 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG CHOROBY ZASADNICZEJ (KLASY ICD-10) I PŁCI W 2014 ROKU 2014 Mężczyźni Kobiety Rozpoznanie zasadnicze , , ,9 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) , , ,2 II Nowotwory (C00-D48) , , ,5 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) , , ,7 IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90) , , ,2 V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) 183 2,5 49 1, ,0 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) , , ,7 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) , , ,6 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) 703 9, , ,6 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) , , ,6 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) , , ,6 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) , , ,7 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) , , ,5 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) , , ,9 XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) , , ,9 XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) 228 3,1 87 3, ,2 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) , , ,1 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) , , ,9 XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) , , ,8 * obliczono dla woj. śląskiego wg wieku oraz płci 508

35 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W LATACH Miejsce zamieszkania pacjenta Śląskie , ,1 Powiaty Powiat Będziński , ,5 Powiat Bielski , ,1 Powiat Cieszyński , ,1 Powiat Częstochowski , ,6 Powiat Gliwicki , ,9 Powiat Kłobucki , ,3 Powiat Lubliniecki , ,9 Powiat Mikołowski , ,0 Powiat Myszkowski , ,6 Powiat Pszczyński , ,5 Powiat Raciborski , ,5 Powiat Rybnicki , ,9 Powiat Tarnogórski , ,1 Powiat Bieruńsko-Lędziński , ,9 Powiat Wodzisławski , ,5 Powiat Zawierciański , ,9 Powiat Żywiecki , ,7 Miasta na prawach powiatu M. Bielsko - Biała , ,0 M. Bytom , ,9 M. Chorzów , ,6 M. Częstochowa , ,1 M. Dąbrowa Górnicza , ,9 M. Gliwice , ,2 M. Jastrzębie Zdrój , ,0 M. Jaworzno , ,3 M. Katowice , ,5 M. Mysłowice , ,4 M. Piekary Śląskie , ,1 M. Ruda Śląska , ,7 M. Rybnik , ,7 M. Siemianowice Śląskie , ,9 M. Sosnowiec , ,0 M. Świętochłowice , ,7 M. Tychy , ,4 M. Zabrze , ,4 M. Żory , ,6 * obliczono dla woj. śląskiego wg powiatów oraz wieku 509

36 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG CHOROBY ZASADNICZEJ (KLASY ICD-10) I PŁCI W 2015 ROKU 2015 Mężczyźni Kobiety Rozpoznanie zasadnicze , , ,9 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) , , ,6 II Nowotwory (C00-D48) , , ,0 III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) , , ,3 IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90) , , ,4 V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) 193 2,5 68 2, ,7 VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) , , ,9 VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) , , ,6 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) , , ,2 IX Choroby układu krążenia (I00-I99) , , ,4 X Choroby układu oddechowego (J00-J99) , , ,7 XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) , , ,7 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) , , ,8 XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) , , ,3 XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) , , ,0 XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) 279 3, , ,6 XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) , , ,9 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) , , ,3 XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) , , ,6 * obliczono dla woj. śląskiego wg wieku oraz płci 510

37 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG PŁCI, I MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2014 ROKU WSPÓŁCZYNNIK NA LUDNOŚCI 2014 Miejsce zamieszkania pacjenta Mężczyźni Kobiety i więcej i więcej i więcej Śląskie 4183,5 3850,4 4729,3 4207,1 4626,2 4267,6 5289,4 4756,7 3893,9 3534,3 4397,6 4006,2 Powiaty Powiat Będziński 4638,6 4087,5 5417,0 5168,5 5044,2 4454,9 6110,2 5718,3 4381,6 3810,7 5035,7 4972,4 Powiat Bielski 3692,7 3427,3 4049,5 3949,6 4042,3 3662,4 4693,4 4422,2 3455,5 3238,8 3661,5 3768,5 Powiat Cieszyński 3635,8 3375,1 4102,9 3564,9 4036,9 3796,1 4544,6 3943,3 3367,9 3043,8 3841,3 3426,6 Powiat Częstochowski 3346,4 3023,0 3875,4 3203,1 3786,4 3439,7 4393,0 3970,6 3072,1 2696,6 3603,7 2929,1 Powiat Gliwicki 4384,6 4173,1 4780,5 4078,9 4673,5 4539,4 4926,7 4567,9 4187,1 3884,6 4689,3 3893,1 Powiat Kłobucki 3644,3 3215,9 4271,7 3758,2 4184,0 3672,4 5059,9 4552,1 3303,2 2867,8 3837,8 3464,6 Powiat Lubliniecki 4163,1 4073,6 4341,0 4007,7 4807,8 4796,9 4882,2 4490,6 3730,3 3502,7 4010,4 3843,2 Powiat Mikołowski 4550,5 4161,9 5194,0 4612,3 4897,7 4521,0 5458,2 5718,5 4319,0 3890,4 5030,2 4197,8 Powiat Myszkowski 3623,2 3237,8 4256,2 3533,9 3967,7 3359,0 5030,3 4413,4 3397,4 3141,3 3818,0 3204,2 Powiat Pszczyński 4442,0 4026,8 5085,5 4575,0 5119,5 4707,9 5755,4 6022,3 3983,3 3485,6 4674,3 4109,9 Powiat Raciborski 3625,6 3492,5 4005,4 2662,6 4090,9 3721,8 4836,8 2601,6 3325,7 3320,1 3503,2 2682,9 Powiat Rybnicki 4519,3 4192,2 5054,9 4371,5 4576,5 4150,2 5392,2 4309,6 4481,0 4225,3 4854,2 4394,4 Powiat Tarnogórski 4166,9 3739,0 4936,6 3925,3 4718,0 4302,2 5543,6 4491,1 3785,1 3290,3 4551,3 3699,2 Powiat Bieruńsko-Lędziński 4238,6 4130,6 4593,2 3581,2 4589,1 4613,7 4855,1 2881,4 3998,6 3751,6 4427,7 3838,2 Powiat Wodzisławski 4116,4 3860,0 4654,9 3658,5 4618,8 4320,9 5258,2 4143,1 3768,3 3492,3 4269,2 3493,6 Powiat Zawierciański 4262,7 3783,6 4978,1 4540,8 4642,6 4178,0 5549,3 4936,1 4015,3 3469,9 4665,9 4394,6 Powiat Żywiecki 4010,0 3719,1 4408,2 4110,0 4297,4 4018,8 4824,1 4318,5 3825,1 3475,3 4188,1 4035,2 * obliczono dla woj. śląskiego wg powiatów, wieku oraz płci 511

38 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG PŁCI, I MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2014 ROKU WSPÓŁCZYNNIK NA LUDNOŚCI Miejsce zamieszkania pacjenta Miasta na prawach powiatu 2014 Mężczyźni Kobiety i więcej i więcej i więcej M. Bielsko - Biała 4095,3 3638, ,3 4680,3 4179,1 5448,0 5704,2 3724,6 3239,7 4345,1 4093,6 M. Bytom 3657,1 3573,3 3966,6 3006,5 4180,9 4107,9 4441,9 3457,1 3328,6 3195,3 3681,9 2854,4 M. Chorzów 4785,4 4324,6 5426,9 5235,7 5396,3 4730,3 6428,0 6430,3 4421,2 4053,4 4850,7 4874,3 M. Częstochowa 3841,6 3393,2 4393,8 4280,0 4308,9 3804,3 5034,9 5272,4 3566,0 3100,2 4070,9 3923,5 M. Dąbrowa Górnicza 3481,4 3238,0 4114,7 2872,2 4027,9 3646,4 4977,5 3597,4 3124,9 2918,1 3632,9 2634,9 M. Gliwice 4283,4 3924,1 4755,3 4657,8 4683,9 4344,0 5267,4 4830,1 4016,3 3608,3 4437,6 4584,5 M. Jastrzębie Zdrój 4825,8 4427,5 5780,1 5229,4 5610,9 5093,3 6793,4 7590,4 4228,3 3895,0 5017,1 4426,2 M. Jaworzno 5070,3 4488,1 5876,3 5265,2 5458,7 4888,6 6313,0 5710,8 4823,0 4210,9 5611,4 5060,8 M. Katowice 4738,3 4345,1 5272,7 5158,9 5183,9 4774,1 5850,9 5532,0 4452,6 4041,9 4915,1 5008,5 M. Mysłowice 4799,5 4353,2 5651,9 4647,7 5370,4 4857,2 6394,5 5299,5 4419,7 3981,7 5172,6 4434,4 M. Piekary Śląskie 4654,8 4474,4 4890,2 4876,7 5108,1 5021,0 5190,5 5572,9 4378,8 4095,8 4724,6 4628,3 M. Ruda Śląska 4234,5 4003,9 4593,9 4484,5 4723,9 4540,8 5108,6 4676,6 3918,4 3610,5 4291,5 4420,5 M. Rybnik 4399,4 4110,4 4938,8 4285,7 4658,4 4304,0 5263,0 5282,2 4220,3 3957,8 4732,9 3928,9 M. Siemianowice Śląskie 4578,6 4132,7 5356,5 4697,3 4963,0 4625,5 5602,7 5067,9 4328,3 3780,4 5200,5 4575,3 M. Sosnowiec 4400,0 3822,2 5246,1 5123,5 4831,3 4308,0 5814,4 5676,7 4127,1 3458,8 4928,6 4956,5 M. Świętochłowice 4623,0 4423,6 5423,9 3162,0 5371,6 5305,5 6186,8 2181,8 4129,5 3785,1 4938,0 3548,4 M. Tychy 4553,3 4037,3 5415,5 4629,6 4774,2 4260,1 5716,8 5466,7 4401,9 3856,4 5242,2 4292,1 M. Zabrze 3490,7 3596,0 3567,5 2670,7 3780,3 3907,7 3856,3 2502,7 3291,1 3357,3 3375,9 2745,7 M. Żory 4230,8 3836,9 5077,1 5508,8 4637,9 4177,1 5669,1 8666,7 3893,8 3515,5 4662,0 4553,3 * obliczono dla woj. śląskiego wg miast na prawach powiatu, wieku oraz płci 512

39 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG PŁCI, I MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2015 ROKU WSPÓŁCZYNNIK NA LUDNOŚCI 2015 Miejsce zamieszkania pacjenta Mężczyźni Kobiety i więcej i więcej i więcej Śląskie 4322,1 3956,4 4935,5 4342,6 4791,9 4383,2 5564,1 4923,8 4011,9 3631,2 4560,3 4118,1 Powiaty Powiat Będziński 4982,5 4426,1 5826,6 5513,1 5633,7 5099,2 6542,2 6724,8 4567,2 3920,1 5427,4 5079,3 Powiat Bielski 3893,1 3552,5 4501,1 3827,0 4240,3 3856,5 4950,8 4498,6 3655,2 3308,6 4225,0 3561,2 Powiat Cieszyński 4292,1 3976,1 4852,9 4304,8 5010,7 4770,9 5471,5 5191,8 3801,9 3344,6 4478,2 3955,7 Powiat Częstochowski 3412,6 3022,2 3964,5 3603,8 3842,2 3429,5 4547,6 4343,0 3138,2 2694,5 3655,9 3335,0 Powiat Gliwicki 4346,9 4084,1 4942,1 3579,4 4594,5 4224,8 5459,3 3411,0 4177,6 3974,5 4615,8 3649,1 Powiat Kłobucki 3732,3 3277,1 4354,5 4096,8 4318,5 3751,5 5217,1 5247,1 3355,2 2907,4 3869,9 3684,7 Powiat Lubliniecki 4201,9 3934,4 4654,2 4018,1 4862,9 4655,9 5191,5 5033,3 3753,6 3363,7 4321,3 3639,8 Powiat Mikołowski 4732,0 4401,2 5158,0 5193,2 5056,4 4550,9 5673,3 6773,3 4513,3 4285,4 4839,9 4582,9 Powiat Myszkowski 3696,6 3406,4 4204,8 3627,2 4207,6 3802,6 5052,0 4218,7 3359,2 3085,8 3734,6 3402,6 Powiat Pszczyński 4342,5 3892,1 5020,0 4614,1 4871,6 4500,3 5559,4 5000,0 3980,8 3410,1 4683,8 4477,6 Powiat Raciborski 3674,5 3590,8 3960,5 2898,9 4480,3 4335,8 4799,4 3791,5 3151,6 3014,2 3460,6 2590,2 Powiat Rybnicki 4474,9 4414,3 4681,9 4002,1 4689,5 4693,7 4724,1 4452,8 4329,4 4194,5 4656,3 3827,0 Powiat Tarnogórski 4167,1 3710,2 4837,7 4434,9 4564,8 4177,8 5273,7 4617,6 3887,9 3334,7 4556,2 4357,4 Powiat Bieruńsko-Lędziński 4432,9 3942,4 5265,8 4430,9 4847,6 4453,7 5583,5 4975,1 4146,9 3536,0 5063,9 4227,2 Powiat Wodzisławski 4207,5 3928,3 4745,4 3880,9 4470,5 4121,6 5175,3 4087,8 4023,9 3774,2 4465,1 3805,4 Powiat Zawierciański 4379,9 4044,1 4940,6 4509,7 4857,9 4443,7 5710,2 5214,7 4066,0 3723,2 4523,6 4249,3 Powiat Żywiecki 3967,7 3674,7 4420,0 3971,7 4161,8 3931,1 4651,6 4005,8 3840,7 3465,5 4292,8 3959,4 * obliczono dla woj. śląskiego wg powiatów, wieku oraz płci 513

40 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2015 ROKU WSPÓŁCZYNNIK NA LUDNOŚCI Miejsce zamieszkania pacjenta Miasta na prawach powiatu 2015 Mężczyźni Kobiety i więcej i więcej i więcej M. Bielsko - Biała 4101,0 3641,6 4875,8 4275,1 4556,4 4066,9 5389,9 5344,1 3809,8 3325,7 4577,4 3886,7 M. Bytom 3751,9 3588,4 4208,3 3074,4 4207,0 3938,0 4830,8 3507,3 3468,0 3344,0 3839,2 2912,3 M. Chorzów 4854,6 4432,1 5481,9 5087,6 5546,7 4978,1 6449,4 6237,2 4438,4 4062,8 4934,4 4684,4 M. Częstochowa 3875,1 3357,3 4536,8 4442,6 4333,8 3818,8 5175,7 5137,2 3600,4 3024,1 4216,4 4179,2 M. Dąbrowa Górnicza 4576,9 4216,2 5430,2 4179,7 5446,5 4980,7 6750,2 4826,9 3997,2 3602,5 4693,5 3959,4 M. Gliwice 4388,2 3957,6 5032,9 4602,7 4846,6 4258,5 5858,8 5163,5 4080,7 3730,3 4519,6 4355,4 M. Jastrzębie Zdrój 4666,0 4215,6 5688,0 5125,3 5298,9 4828,9 6375,1 6229,5 4197,0 3741,2 5174,3 4747,7 M. Jaworzno 5068,3 4490,5 5809,9 5548,6 5336,9 4553,4 6464,2 6191,5 4896,0 4445,6 5426,7 5237,1 M. Katowice 4911,5 4387,8 5648,2 5301,3 5422,5 4846,9 6416,2 5546,2 4582,1 4062,5 5173,9 5193,7 M. Mysłowice 4829,4 4318,6 5646,2 5268,7 5298,7 4488,0 6828,6 5905,5 4518,5 4193,0 4911,2 5036,0 M. Piekary Śląskie 4572,1 4122,9 5325,5 4380,5 4780,5 4101,2 5831,3 5837,1 4443,5 4138,3 5045,7 3823,5 M. Ruda Śląska 4525,7 4266,0 5056,0 4206,9 5065,8 4745,9 5685,2 5119,3 4172,9 3913,6 4674,8 3882,9 M. Rybnik 4800,7 4568,4 5273,6 4549,0 5124,1 4880,4 5726,6 4404,0 4574,4 4323,5 4975,0 4604,2 M. Siemianowice Śląskie 4436,9 4061,6 4990,1 4886,0 5069,3 4796,1 5539,2 5333,3 4020,7 3535,4 4641,3 4714,7 M. Sosnowiec 4593,0 4039,6 5448,9 5282,2 5062,6 4478,7 6180,6 6140,7 4292,2 3709,3 5034,7 5010,8 M. Świętochłowice 4705,7 4499,0 5402,1 3602,9 5416,5 4997,6 6726,2 3346,9 4234,2 4132,8 4578,9 3712,8 M. Tychy 4725,4 4081,8 5783,8 5146,3 5151,1 4526,5 6366,0 5865,9 4430,7 3723,4 5443,7 4825,9 M. Zabrze 3490,4 3644,9 3637,2 2304,1 3757,4 3934,0 3855,7 2271,5 3305,5 3423,0 3491,4 2319,7 M. Żory 4162,6 3811,8 5119,4 4697,3 4407,8 4120,7 5344,6 4915,3 3957,9 3524,8 4951,6 4626,0 * obliczono dla woj. śląskiego wg miast na prawach powiatu, wieku oraz płci 514

41 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG CHOROBY ZASADNICZEJ W LATACH RANKING WEDŁUG 20-TU NAJCZĘSTSZYCH ROZPOZNAŃ ZASADNICZYCH LICZBY BEZWZGLĘDNE Rozpoznanie zasadnicze Z51 Inna opieka medyczna (radioterapia, chemioterapia, opieka paliatywna) I50 Niewydolność serca H25 Zaćma starcza H26 Inne postacie zaćmy I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca I70 Miażdżyca I20 Dusznica bolesna I63 Zawał mózgu I21 Ostry zawał serca I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków K80 Kamica żółciowa S72 Złamanie kości udowej I69 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego D37 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (warga, jama ustna i gardło) E11 Cukrzyca (typ II) H35 Inne zaburzenia siatkówki M16 Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych [Koksartroza] C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca I51 Ubytek przegrody serca, nabyty G45 Przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne Pozostałe rozpoznania zasadnicze

42 ZGONY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY ZGONU W LATACH RANKING MALEJĄCY LICZONY W STOSUNKU DO OGÓŁU ROKU 2015 LICZBY BEZWZGLĘDNE Bezpośrednia przyczyna zgonu i więcej i więcej I46 Zatrzymanie krążenia R09 Inne objawy i oznaki chorobowe dot. ukł. krążenia i ukł. oddechowego (m.in. zapalenie opłucnej, zatrzymanie oddechu, zamartwica) I50 Niewydolność serca J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej R57 Wstrząs, nigdzie indziej niesklasyfikowany G93 Inne zaburzenia mózgu I21 Ostry zawał serca I70 Miażdżyca A41 Inne posocznice J18 Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem N17 Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek J81 Obrzęk płuc I70 Miażdżyca I63 Zawał mózgu I26 Zator płucny R64 Kacheksja Pozostałe bezpośrednie przyczyny zgonu

43 WYKRESY - CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

44

45 (A00-B99) (C00-D48) (D50-D89) (E00-E90) (F00-F99) (G00-G99) (H00-H59) (H60-H95) (I00-I99) (J00-J99) (K00-K93) (L00-L99) (M00-M99) (N00-N99) (O00-O99) (P00-P96) (Q00-Q99) (R00-R99) (S00-T98) (Z00-Z99) (A00-B99) (C00-D48) (D50-D89) (E00-E90) (F00-F99) (G00-G99) (H00-H59) (H60-H95) (I00-I99) (J00-J99) (K00-K93) (L00-L99) (M00-M99) (N00-N99) (O00-O99) (P00-P96) (Q00-Q99) (R00-R99) (S00-T98) (Z00-Z99) 400 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG GŁÓWNYCH PRZYCZYN HOSPITALIZACJI (KLASY ICD-10) W 2013 ROKU Polska Śląskie zasadnicza przyczyna hospitalizacji - Klasy ICD HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG GŁÓWNYCH PRZYCZYN HOSPITALIZACJI (KLASY ICD - 10) W 2014 ROKU Polska Śląskie zasadnicza przyczyna hospitalizacji - Klasy ICD

46 (A00-B99) (C00-D48) (D50-D89) (E00-E90) (F00-F99) (G00-G99) (I00-I99) (J00-J99) (K00-K93) (L00-L99) (M00-M99) (N00-N99) (P00-P96) (Q00-Q99) (R00-R99) (S00-T98) liczba zgonów liczba hospitaliacji HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH i więcej poniżej 1 roku mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ZGONY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY ZGONU (KLASY ICD -10) W LATACH bezpośrednia przyczyna zgonu 520

47 HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W 2013 ROKU 65 i więcej lat lat lat lat lat 2013 Śląskie 2013 Polska lat 5-14 lat 1-4 lat Poniżej 1 roku 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 Współczynnik 65 i więcej lat HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW POLSKI I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W 2014 ROKU lat lat lat 2014 Śląskie 2014 Polska lat lat 5-14 lat 1-4 lat Poniżej 1 roku 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 Współczynnik 521

48 STRUKTURA HOSPITALIZACJI MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00-I99) WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKOWYCH W 2014 ROKU 65 i więcej lat lat lat lat lat 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety lat 5-14 lat 1-4 lat poniżej 1 roku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Udział procentowy STRUKTURA HOSPITALIZACJI MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00-I99) WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKOWYCH W 2015 ROKU 65 i więcej lat lat lat lat 2015 Mężczyźni 2015 Kobiety lat 5-14 lat 1-4 lat poniżej 1 roku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Udział procentowy 522

49 Liczba hospitalizacji Liczba hospitalizacji HOSPITALIZACJE WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PACJENTA Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) W LATACH Miejsce zamieszkania pacjenta Powiaty HOSPITALIZACJE WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PACJENTA Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) W LATACH Miejsce zamieszkania pacjenta Miasta na prawach powiatu 523

50 Liczba hospitalizacji Liczba hospitalizacji HOSPITALIZACJE WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PACJENTA Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) W LATACH Miejsce zamieszkania pacjenta Powiaty HOSPITALIZACJE WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PACJENTA Z POWODU OSTREGO ZAWAŁU SERCA (I21) W LATACH Miejsce zamieszkania pacjenta Miasta na prawach powiatu 524

51 S00 Powierzchowny uraz głowy S52 Złamanie przedramienia S01 Otwarta rana głowy S93 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego i poziomu stopy S60 Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki S06 Uraz śródczaszkowy S62 Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki S42 Złamanie barku i ramienia S90 Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy T92 Następstwa urazów kończyny górnej Liczba hospitalizacji (A00-B99) (C00-D48) (D50-D89) (E00-E90) (F00-F99) (G00-G99) (H00-H59) (H60-H95) (I00-I99) (J00-J99) (K00-K93) (L00-L99) (M00-M99) (N00-N99) (O00-O99) (P00-P96) (Q00-Q99) (R00-R99) (S00-T98) (Z00-Z99) liczba hospitalizacji HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG GŁÓWNYCH PRZYCZYN HOSPITALIZACJI Z PODZIAŁEM NA WIEK PACJENTÓW W 2015 ROKU dzieci i młodzież w wieku 0-19 lat pacjenci powyżej 19 lat zasadnicza przyczyna hospitalizacji - klasy ICD HOSPITALIZACJE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-19 LAT Z POWODU NAJCZĘSTSZYCH URAZÓW W LATACH zasadnicza przyczyna hospitalizacji 525

52 zasadnicza przyczyna hospitalizacji Klasy ICD -10 STRUKTURA HOSPITALIZACJI MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014 ROKU STRUKTURA HOSPITALIZACJI MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2015 ROKU kobiety Mężczyźni i więcej kobiety Mężczyźni i więcej 0% 50% 100% 0% 50% 100% HOSPITALIZACJE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG CHOROBY ZASADNICZEJ (KLASY ICD-10) I PŁCI W 2015 ROKU (Z00-Z99) (S00-T98) (R00-R99) (Q00-Q99) (N00-N99) (M00-M99) (L00-L99) (K00-K93) (J00-J99) (I00-I99) (H60-H95) (H00-H59) (G00-G99) (F00-F99) (E00-E90) (D50-D89) (C00-D48) (A00-B99) mężczyźni kobiety Liczba hospitalizacji I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) II Nowotwory (C00-D48) III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90) V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) IX Choroby układu krążenia (I00-I99) X Choroby układu oddechowego (J00-J99) XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia (Q00-Q99) XVIII Objawy, cechy chorobowe (R00-R99) XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00-Z99) 526

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej. Hospitalizacja - wiek podeszły

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej. Hospitalizacja - wiek podeszły ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Hospitalizacja - wiek podeszły Katowice 2007 Dyrektor Śląskiego Centrum Dyrektor Śląskiego

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Śląski Urząd Wojewódzki Oddział ds.chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej CUKRZYCA Katowice 2011 Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

- dbaj o układ krążenia

- dbaj o układ krążenia Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej WYBIERZ ŻYCIE - dbaj o układ krążenia Katowice 2007 Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zdrowie dzieci i młodzieży w województwie śląskim -

Zdrowie dzieci i młodzieży w województwie śląskim - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Zdrowie dzieci i młodzieży w województwie

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych Oświadczenie z dnia 24 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2017 Opracowała: Agnieszka Sikora Akceptowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny

Główne przyczyny hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Główne przyczyny hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia P. Goryński, M.J. Wysocki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Narodowy Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowała: Agnieszka Sikora Akceptowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

Wybierz życie dbaj o układ krążenia

Wybierz życie dbaj o układ krążenia Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Wybierz życie dbaj o układ krążenia Katowice 2010 Śląski Urząd Wojewódzki w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru Wydział Nadzoru Nad Systemem Nad Systemem Opieki Opieki Zdrowotnej Zespół ds. Chorobowości Oddział Analiz i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Ruch naturalny i migracje w województwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO kłobucki 1 PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY częstochowski lubliniecki myszkowski zawierciański tarnogórski będziński gliwicki 8 4 2 3 10 6 7

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR 11

KARTA INFORMACYJNA NR 11 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel.032/20 77 777 (Informacja ŚL.U W) email: kancelaria @kuratorium.katowice.pl KARTA INFORMACYJNA NR 11 Rodzaj sprawy: zgłoszenie innowacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM - W OPARCIU O DANE Z CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NOWOTWORY UWAGI WSTĘPNE Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl) Ze względu na cykl opracowywania danych

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH - W LIKWIDACJI - OŚRODEK ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 Katowice 2008 Żyć zdrowiej na Śląsku

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012 Dyrektor: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 Śląskie Centrum Zdrowia publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Żyć zdrowiej na Śląsku Bilans statystyczny Katowice 2007 ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH Załącznik nr 1 od Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1913/63/VI/2019 z dnia 21.08.2019 r. REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH Lider

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Informacja dla podmiotów organizujących na obszarze województwa śląskiego loterie fantowe lub grę bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych, o których mowa w art. 7 ust.1a lub 1b ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM w oparciu o dane z chorobowości hospitalizowanej

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM w oparciu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Alzheimer - przedwczesna demencja starcza

Alzheimer - przedwczesna demencja starcza ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Alzheimer - przedwczesna demencja starcza Katowice 26 LAT ODKRYCIA CHOROBY ALZHEIMERA 21 września

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza przyczyn absencji chorobowej na przestrzeni ostatnich lat

Analiza przyczyn absencji chorobowej na przestrzeni ostatnich lat DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Analiza przyczyn absencji chorobowej na przestrzeni ostatnich lat Analizując absencję chorobową zarówno pod kątem dynamiki zjawiska jak też przyczyn chorobowych

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej

Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU RAPORT O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/59/2/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 18 października 2018 r.

UCHWAŁA NR V/59/2/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 18 października 2018 r. UCHWAŁA NR V/59/2/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo