PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011"

Transkrypt

1 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 (wybrane dane) 1 Katowice 2012

2 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej: Mariola Rejdak Tablice i wykresy przygotowali pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Jadwiga Bretner Waldemar Sobczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła.

3 Uwagi wstępne SPIS TREŚCI Personel medyczny w Polsce i w województwie śląskim... 1 Personel medyczny w Polsce i w województwie śląskim Osoby zatrudnione... 2 Zatrudniony personel medyczny w województwie śląskim Wskaźniki dynamiki... 5 Rozmieszczenie fachowych pracowników medycznych w województwie śląskim Zatrudnienie wybranych pracowników medycznych w województwie śląskim Zatrudniony personel medyczny według niektórych zawodów w województwie śląskim... 9 Zatrudniony personel medyczny według niektórych zawodów województwie śląskim Wskaźnik na ludności Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony ogółem w województwie śląskim /2011/. 11 Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony ogółem w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2011/ Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim /2011/. 16 Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2011/ Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w województwie śląskim /2011/.. 21 Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w województwie śląskim /2011/.. 23 Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w innych podmiotach leczniczych /niepublicznych/ w województwie śląskim /2011/ 25 Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w innych podmiotach leczniczych /niepublicznych/ w województwie śląskim /2011/ 28 Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Liczby bezwzględne.. 30 Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Wskaźnik na ludności Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Wskaźnik struktury Zatrudnienie specjalistów lekarzy, dentystów, farmaceutów i innych w województwie śląskim Liczby bezwzględne /2011/.. 35 Zatrudnienie specjalistów lekarzy, dentystów, farmaceutów i innych w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2011/ Lekarze specjaliści według powiatów w województwie śląskim Liczby bezwzględne /2011/.. 49 Lekarze specjaliści według powiatów w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2011/ Pracownicy medyczni cywilnej służby zdrowia /2010/ Pracownicy medyczni cywilnej służby zdrowia /2011/ Personel medyczny w Polsce i województwie śląskim uprawniony do wykonywania zawodu Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu w roku Pielęgniarki i położne zarejestrowane w Polsce,stan na dzień 31 grudnia 2011 r Pracownicy medyczni. 59

4 Wykresy Personel medyczny na ludności. Lekarze i pielęgniarki. 4 Personel medyczny na ludności. Dentyści i farmaceuci... 7 Personel medyczny zatrudniony w województwie śląskim w 2011 roku Lekarze na ludności. 13 Personel medyczny zatrudniony w województwie śląskim w 2011 roku Lekarze dentyści na ludności. 20 Personel medyczny zatrudniony w woj. śląskim. Pielęgniarki 27 Lekarze według niektórych specjalności a Niektórych w Polsce i województwie śląskim w 2011 roku. Wskaźnik na ludności... Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim w 2011 roku Wskaźniki struktury Lekarze specjaliści wg stopnia specjalizacji w Polsce i woj. śląskim Lekarze wg niektórych specjalności w woj. śląskim w latach Lekarze zatrudnieni według województw w 2011r. 56 Pielęgniarki zatrudnione według województw w 2011r

5 UWAGI WSTĘPNE Opracowanie niniejsze jest jedyną z analiz przygotowywanych w Oddziale Analiz i Statystyki Medycznej Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Publikacja zawiera dane dotyczące personelu medycznego zatrudnionego na terenie województwa śląskiego oraz wybrane dane dla Polski i województw. Tablice i wykresy zamieszczone w publikacji prezentują dane dla województwa śląskiego i Polski, za lata 2000, 2005, Podstawą do opracowania tablic i wykresów były roczne sprawozdania na formularzach: >MZ 88 o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych, >MZ 89 o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych (podstawa prawna gromadzonych danych; ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej / Dz.U.nr 88 poz.439 z poz. zm; tekst jednolity z dnia Dz.U.z 2012r. poz.591/ oraz coroczne opracowania przeprowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej, ogłoszone w formie załączników do rozporządzeń Rady Ministrów oraz dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie i Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Dane o zatrudnieniu personelu medycznego w roku w woj. śląskim dotyczą zatrudnienia według podstawowego miejsca w zakładach opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, prywatnych praktykach lekarskich i pielęgniarskich działających w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także w stacjach sanitarno epidemiologicznych oraz szkołach medycznych. Dane za lata nie obejmują zatrudnienia personelu medycznego w szkołach medycznych i jednostkach administracji publicznej. Dane o zatrudnieniu personelu medycznego w Polsce oraz według województw za lata 2000, otyczą zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (źródło: Główny Urząd Statystyczny), natomiast dane za rok dotyczą zatrudnienia personelu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, a także praktykach lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych.

6 W prezentowanych materiałach, dotyczących zatrudnienia personelu służby zdrowia w województwie śląskim za rok 2000 i za lata przedstawiono dane bez personelu zatrudnionego w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (od 2008 r. Śląski Uniwersytet Medyczny). W niniejszej publikacji zamieszczono również dane o uprawnionych do wykonywania zawodów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych w latach 2000, dane opracowane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie informacji samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia. W związku ze zmianą formularza sprawozdawczego MZ-88 w publikacji zawarto również dane o pracujących w osobach ogółem, o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy razem oraz o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakres prezentowanych danych uwarunkowany jest ich dostępnością w okresie przygotowania publikacji do druku.

7 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Polska Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a Położne b na ludności Lekarze 22,0 19,9 20,7 20,8 21,4 Lekarze dentyści 3,0 3,1 3,1 3,2 3,4 Farmaceuci 5,7 5,8 6,3 6,6. Pielęgniarki 49,1 46,9 48,8 48,4 49,6 Położne 5,7 5,5 5,8 5,8 5,9 Śląskie Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a Położne b na ludności Lekarze 24,4 20,8 22,4 22,3 23,2 Lekarze dentyści 3,2 3,3 3,2 3,2 3,1 Farmaceuci 5,2 5,4 5,8 6,4 6,8 Pielęgniarki 52,5 53,7 56,0 55,6 56,4 Położne 5,3 5,3 5,8 5,9 6,3 a łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem b łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem Uwaga: Dane dla Polski /bez zatrudnienia w praktykach prywatnych - lekarskich i pielęgniarskich/ Źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz Rocznika Statystycznego GUS. 1

8 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZATRUDNIONE Lata Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki b Położne w liczbach bezwzględnych Polska c c c Śląskie a a c a c b d na ludności Polska ,0 3,0 5,7 49,1 5, ,9 3,1 5,8 46,9 5, ,7 3,1 6,3 48,8 5, ,8 3,2 6,6 48,4 5, ,4 3,4. 49,6 5,9 Śląskie ,4 3,2 5,2 52,5 5, ,8 3,3 5,4 53,7 5, ,4 3,2 5,8 56,0 5, ,3 3,2 6,4 55,6 5, ,2 3,1 6,8 56,4 6,3 2

9 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZATRUDNIONE (dok.) Lata Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki b Położne liczba ludności na 1 osobę personelu Polska Śląskie a dane obejmują: zatrudnienie w aptekach prywatnych,aptekach PKP, aptekach Cefarm b łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem c łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz roczników statystycznych GUS. 3

10 PERSONEL MEDYCZNY NA LUDNOŚCI. LEKARZE ,2 21, ,1 14, Polska Śląskie Województwo katowickie PIELĘGNIARKI ,4 49, , , Polska Śląskie Województwo katowickie

11 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźniki dynamiki Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki Farmaceuci Felczerzy Położne Wskaźniki dynamiki 2000 = 100 Lekarze 100,0 82,4 87,8 87,4 90,7 Lekarze dentyści 100,0 100,2 94,4 96,3 90,8 Pielęgniarki 100,0 98,8 102,2 101,2 102,6 Farmaceuci 100,0 101,4 107,0 117,8 124,8 Felczerzy 100,0 44,7 26,3 23,7 18,4 Położne 100,0 96,5 104,0 105,3 112,0 Źródło: opracowano na podstawie sprawozdania na form. Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 5

12 ROZMIESZCZENIE FACHOWYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Liczba zatrudnionych podstawowo Wyszczególnienie Ogółem Zakłady publiczne w tym Zakłady niepubliczne Rok 2000 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne Pielęgniarki a Rok 2005 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne b Pielęgniarki a Rok 2010 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne b Pielęgniarki a Rok 2011 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne b Pielęgniarki a a łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem b łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na form. Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 6

13 PERSONEL MEDYCZNY NA LUDNOŚCI. DENTYŚCI ,2 3,9 3,4 3,1 2 1 Polska Śląskie Województwo katowickie FARMACEUCI ,6 6, ,8 3,0 2 1 Polska Śląskie Województwo katowickie

14 ZATRUDNIENIE WYBRANYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Zawód /specjalność/ Ogółem Personel medyczny z wyższym wykształceniem: Pracujący w osobach w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pracujący dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci a Diagności laboratoryjni Pielęgniarki z wyższym wykształceniem w tym: mgr pielęgniarstwa Położne z wyższym wykształceniem w tym: mgr położnictwa Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem w tym: mgr ratownictwa medycznego Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem wykształceniem w tym: mgr fizjioterapii lub kierunku równoważnego Dietetycy z wyższym wykształceniem w tym: mgr na kierunku/w specjalności dietetyka lub równoważnym Psycholodzy Logopedzi Personel ze średnim wykształceniem: Pielęgniarki Położne Dietetycy Higienistki szkolne Ratownicy medyczni a dane nie obejmują farmaceutów zatrudnionych w aptekach prywatnych Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na form. Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 8

15 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31XII Wyszczególnienie liczby bezwzględne Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci Felczerzy Położne ogółem w tym: mgr położnictwa Pielęgniarki ogółem w tym : mgr pielęgniarstwa dentystyczni farmaceutyczni elektroniki med analityki med elektroradiologii fizjoterapii Instruktorzy higieny Dietetycy 358 a 271 a 227 a 220 a 271 b Masażyści Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki stomatologiczne Higienistki szkolne Opiekunki dziecięce ortopedzi Ratownicy medyczni b 1453 b a ze średnim wykształceniem b łącznie ze średnim i z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 9

16 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31XII Wyszczególnienie Wskaźnik na ludności Lekarze 24,4 20,8 22,4 22,3 23,2 Lekarze stomatolodzy 3,2 3,3 3,2 3,2 3,1 Farmaceuci 5,1 5,4 5,8 6,4 6,8 Felczerzy 0,1 0,0 0,02 0,02 0,02 Położne 5,4 5,3 5,8 5,9 6,3 w tym : mgr położnictwa. 0,0 0,2 0,2 0,3 Pielęgniarki ogółem 52,5 53,7 56,0 55,6 56,4 w tym : mgr pielęgniarstwa 0,7 0,8 1,4 1,6 2,0 dentystyczni 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 farmaceutyczni 6,0 0,4 0,5 0,5 0,5 elektroniki med. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 analityki med. 4,5 3,4 3,3 3,2 3,1 elektroradiologii 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 fizjoterapii 2,8 2,9 2,7 2,4 2,4 Instruktorzy higieny 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 Dietetycy 0,7 a 0,6 a 0,5 a 0,5 a 0,6 b Masażyści 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 Instruktorzy terapii zajęciowej 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 Higienistki stomatologiczne 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 Higienistki szkolne 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Opiekunki dziecięce 0,1 0,2 0,5 0,5 0,2 ortopedzi 0,0 0,0 0,01 0,01 0,0 Ratownicy medyczni 0,1 0,7 2,3 2,9 b 3,1 b a ze średnim wykształceniem b łącznie ze średnim i z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 10

17 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farma -ceuci a Diagności laboratoryj ni Pielęgniar -ki z wyższym wykształc -eniem Psycholodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńsko -lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

18 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (dok.) Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci a Diagności laborator yjni Położne z wyższym wykształc eniem Psycholodzy Pielęgniar -ki z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory a dane obejmują : zatrudnienie w zakładach publicznych, zakładach niepublicznych, aptekach prywatnych, aptekach PKP,aptekach Cefarm, Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz sprawozdania ZD-5-sprawozdanie apteki i punkty apteczne. 12

19 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Lekarze na ludności Śląskie m. Katowice m. Bielsko-Biała m. Częstochowa m. Sosnowiec m. Chorzów m. Gliwice m. Bytom m. Piekary Śląskie m. Zabrze m. Jastrzębie-Zdrój m. Tychy m. Rybnik m. Dąbrowa Górnicza m. Jaworzno powiat cieszyoski powiat tarnogórski powiat pszczyoski powiat będzioski m. Mysłowice powiat gliwicki powiat lubliniecki powiat raciborski powiat myszkowski m. Siemianowice Śląskie powiat zawierciaoski m. Ruda Śląska m. Żory powiat wodzisławski powiat żywiecki powiat mikołowski powiat bielski m. Świętochłowice powiat kłobucki powiat bieruosko-lędzioski powiat częstochowski powiat rybnicki 3,3 23,2 33,1 30,5 29,1 28,5 26,2 25,7 25,7 24,7 23,3 23,2 22,3 20,8 18,7 17,8 16,4 16,2 16,2 15,6 15,5 14,8 14,7 14,5 14,4 13,9 13,7 13,1 12,8 12,1 11,5 11,3 9,4 7,9 7,7 37,4 54,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 13

20 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Stan w dniu 31XII Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomato -lodzy Farmaceuci a Diagności laboratory jni Pielęgnia -rki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie 23,2 3,1 6,8 1,8 10,9 2,0 1,1 0,2 0,7 Powiaty będziński 14,8 3,5 8,7 0,9 5,8 1,5 0,9 0,1 0,9 bielski 12,3 2,2 6,2 0,8 6,7 0,3 0,3 - - Bieruńsko -lędziński 8,3 3,3 6,0 0,5 1,6 0, cieszyński 18,1 3,1 7,0 1,0 12,6 1,5 0,8 0,2 - częstochowski 7,4 2,2 4,2 0,1 2,1 0,6 0,1 0,1 - gliwicki 15,8 1,6 5,0 0,7 8,4 2,3 1,8 - - kłobucki 9,7 1,6 4,2 0,2 8,6 0,5 0,5-0,2 lubliniecki 15,0 3,4 6,0 0,6 16,3 0,4 2,7 0,4 0,9 mikołowski 13,1 3,6 6,3 0,8 4,6 1,3 1,3 0,6 - myszkowski 15,4 2,6 4,4 1,0 8,6 2,5 0,4 - - pszczyński 12,1 0,8 4,9 0,6 5,5 1,0 0,5 0,3 0,5 raciborski 14,2 2,0 4,4 3,4 9,2 1,5 0,2 0,3 1,9 rybnicki 3,5 1,3 3,3 0,4 0,8 0, tarnogórski 18,9 2,2 6,7 1,0 9,7 0,9 1,7 0,7 0,4 wodzisławski 12,8 2,5 3,8 0,7 7,3 2,7 0,7 0,1 1,4 zawierciański 14,5 1,9 5,8 1,2 7,7 0,9 0,5 0,1 0,7 żywiecki 11,3 1,9 5,4 0,7 8,7 1,7 1,0 0,4 0,4 14

21 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (dok.) Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci a Diagności laborator yjni Pielęgniar -ki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 38,2 5,2 10,8 3,4 17,7 2,5 1,8 0,1 1,8 Bytom 27,3 4,9 7,7 0,7 6,8 1,2 0,7 0,1 0,2 Chorzów 30,1 3,0 8,1 3,8 8,7 1,4 1,5 0,3 - Częstochowa 32,8 4,2 9,7 3,4 19,8 6,3 1,1 0,5 0,7 Dąbrowa Górnicza 22,1 4,3 7,9 0,5 7,4 1,1 0,8 0,1 1,2 Gliwice 33,0 4,0 6,7 2,1 13,4 1,9 2,0 0,5 0,1 Jastrzębie Zdrój 24,0 1,8 5,1 0,3 8,8 1,2 0,9 0,7 0,1 Jaworzno 20,5 3,7 5,7 1,5 8,7 1,6 0,7 0,2 0,7 Katowice 57,8 4,2 10,4 7,5 28,8 6,9 2,6 0,4 4,0 Mysłowice 15,0 1,9 6,6 0,3 2,8 1,5 1,5 - - Piekary Śląskie 26,5 4,0 8,7 1,6 14,0 0,7 0,2-0,2 Ruda Śląska 15,0 2,1 4,5 2,9 4,5 2,2 0,6 0,3 - Rybnik 26,5 3,1 3,3 0,9 13,8 1,1 2,1 0,4 1,1 Siemianowice Śląskie 16,9 3,0 8,0 1,4 6,1 2,3 0,9 0,1 0,1 Sosnowiec 32,8 3,4 9,2 2,4 13,2 1,3 1,2 0,2 0,7 Świętochłowice 13,1 1,5 5,5 0,9 4,4 1,3 0,6 0,2 - Tychy 24,9 3,1 7,0 0,7 9,0 2,1 0,7 0,2 0,1 Zabrze 33,7 3,2 6,4 2,5 16,8 1,4 2,3 0,1 0,5 Żory 13,7 2,9 6,4 0,2 6,1 1,3 1,0 0,5 0,3 a dane obejmują : zatrudnienie w zakładach publicznych, zakładach niepublicznych, aptekach prywatnych, aptekach PKP, aptekach Cefarm. Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz sprawozdania ZD-5-sprawozdanie apteki i punkty apteczne. 15

22 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy dentystycz ni farmaceuty czni elektroniki medycznej Tech analityki medycznej elektroradio logii fizjoterapii masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńskolędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

23 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU /dok./ Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy dentystycz ni farmaceuty czni elektroniki medycznej Tech analityki medycznej elektroradio logii fizjoterapii masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 17

24 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011ROKU wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy dentystycz ni farmaceuty czni elektroniki medycznej Tech analityki medycznej elektroradio logii fizjoterapii masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie 45,5 4,3 0,02 0,2 0,5 0,1 3,1 2,9 2,4 0,5 0,2 0,5 0,3 1,5 2,4 Powiaty będziński 29,3 3,0-0,3 0,5 0,2 2,4 1,6 1,2 0,5-0,4 0,6 2,4 1,4 bielski 18,6 1,0-0,1 0,3-1,1 0,3 1,5 0,3-0,3 0,1 1,0 0,1 bieruńskolędziński 12,7 1, ,2 0,5 1, ,3 1,7 - cieszyński 44,3 3,6-0,1 0,3 0,1 2,0 1,6 6,7 0,9-0,3 0,1 1,5 3,2 częstochowski 15,1 2, ,1-0,7 0,4 0,4 0, ,1 0,9 0,1 gliwicki 35,4 4,0-0,1 0,4-3,6 2,3 0, ,3 0,3 0,5 - kłobucki 18,4 1,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,7 0,8-0,2 0,1-0,2 1,4 lubliniecki 46,8 3,4-0,1 0,3-3,1 0,8 2,2 0,5-2,6 0,5 0,8 1,7 mikołowski 32,4 2, ,2-1,7 1,3 2,4 0,6-0,7 0,2 1,1 0,0 myszkowski 31,6 4,2 0,3-0,4-2,1 0,7 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 2,1 pszczyński 30,1 3,7-0,1 0,2-1,7 0,8 3,0 1,4-0,4 0,4 0,5 - raciborski 36,3 2, ,4-3,2 1,3 1, ,5 0,3 0,8 1,1 rybnicki 11,8 0,9-0, ,5-0, ,4 0,0 tarnogórski 32,4 4,0-0,2 0,6 0,2 3,7 2,4 5,3 1,0-0,2 0,4 1,6 0,2 wodzisławski 41,2 5,8-0,2 0,4-1,1 1,7 2, ,8 0,1 1,1 1,4 zawierciański 36,0 4,6-0,2 0,3-3,6 1,6 1,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,7 3,3 żywiecki 26,5 1,8-0,1 0,1 0,1 1,9 1,0 1,8 0,2 0,5 0,5 0,1 0,5 1,6 18

25 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU /dok./ wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy dentystycz ni farmaceuty czni elektroniki medycznej Tech analityki medycznej elektroradio logii fizjoterapii masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 55,8 8,1-0,1 0,7 0,3 3,7 3,4 1,6 0,3 0,2 0,4 0,1 2,5 4,9 Bytom 58,8 7,6-0,8 0,7-4,3 4,3 1,8 0,5 0,6 0,5 0,9 1,6 0,6 Chorzów 57,3 3,8-0,3 0,7-2,3 3,1 1,8 0,4 0,3 0,4 0,3 2,1 0,4 Częstochowa 54,5 7,5 0,04 0,2 0,3-4,2 3,1 2,8 0,8 0,3 0,3 0,1 1,9 6,4 Dąbrowa Górnicza 37,1 2,5-0,6 0,5 0,2 0,7 2,0 2,5 0,2 1,1 0,2 0,6 3,3 1,7 Gliwice 46,6 2,9-0,6 0,6 0,2 5,4 10,4 4,2 0,7 0,3 0,4 0,3 1,8 0,2 Jastrzębie-Zdrój 57,8 4, ,2 0,5 1,4 3,3 4,1 1,3-0,2 0,5 - Jaworzno 36,8 4,2-0,1 0,5-2,4 2,7 1,7 0,3 0,4 0,1 0,6 1,2 1,8 Katowice 99,9 6,2 0,03 0,6 1,5 0,2 8,6 6,9 3,0 0,6 0,8 0,3 0,4 1,7 16,1 Mysłowice 30,0 3, ,3-0,1 1,2 1,1 0,7-0,4 0,4 1,6 0,8 Piekary Śląskie 52,6 4, ,7 0,3 1,6 6,2 4,3 0, ,3 2,1 1,0 Ruda Śląska 36,2 2,7-0,2 0,3-5,0 2,7 2,6 0,7 0,3 0,3 0,1 1,4 - Rybnik 68,5 4,3-0,1 0,8-2,3 2,2 2,6 0,2 0,4 3,1 0,1 1,7 2,4 Siemianowice Śląskie 41,7 4, ,3-2,6 1,7 1,4 0,3 0,3 0,3 2,7 0,3 Sosnowiec 58,3 4,5-0,19 0,6 0,1 3,1 3,3 1,7 0,4 0,4 0,5 0,5 2,6 1,6 Świętochłowice 37,9 4, ,2-2,5 2,1 1,9 1,3-0,2 0,2 - Tychy 52,0 6,7 0,1-0,3 0,2 2,3 2,9 1,2 0,9 0,9 0,1 0,1 1,7 0,2 Zabrze 62,9 4,8-0,4 0,7 0,7 4,4 6,4 3,2 0,9 0,1 0,1 0,4 0,9 0,8 Żory 30,8 3, ,5-2,6 1,6 2,4 0, ,6 2,9 1,1 Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 19

26 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Lekarze dentyści na ludności Śląskie m. Bielsko-Biała m. Bytom m. Dąbrowa Górnicza m. Katowice m. Częstochowa m. Piekary Śląskie m. Gliwice m. Jaworzno powiat mikołowski powiat będzioski m. Sosnowiec powiat lubliniecki powiat bieruosko-lędzioski powiat cieszyoski m. Zabrze m. Tychy m. Rybnik m. Siemianowice Śląskie m. Chorzów m. Żory powiat myszkowski powiat wodzisławski powiat częstochowski powiat bielski powiat tarnogórski m. Ruda Śląska powiat raciborski powiat żywiecki powiat zawierciaoski m. Mysłowice m. Jastrzębie-Zdrój powiat gliwicki powiat kłobucki m. Świętochłowice powiat rybnicki powiat pszczyoski 0,8 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 3,1 4,2 4,2 4,2 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 2,6 4,7 5,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 20

27 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2011ROKU Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatol odzy Farmaceuci a Diagności laboratory jni Pielęgnia -rki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńsko -lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

28 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2011 ROKU /dok./ Wyszczególnienie Miasta na prawach powiatu Lekarze Lekarze stomatol odzy Farmaceuci a Diagności laboratory jni Pielęgni arki z wyższy m wykszta łceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 22

29 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM W 2011ROKU Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy dentystyczni farmaceuty czni elektroniki medycznej Tech analityki medycznej elektroradio logii fizjoterapii masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńskolędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

30 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM W 2011 ROKU /dok./ Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy dentystyczni farmaceuty czni elektroniki medycznej Tech analityki medycznej elektroradio logii fizjoterapii masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 24

31 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY W INNYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH /NIEPUBLICZNYCH/ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomato lodzy Farmaceuci a Diagności laboratory jni Pielęgnia rki z wyższym wykształ ceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńsko -lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

32 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY W INNYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH /NIEPUBLICZNYCH/ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU /dok./ Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatol odzy Farma -ceuci a Diagności laboratoryj ni i Pielęgniar ki z wyższym wykształc eniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 26

33 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Pielęgniarki na ludności Śląskie m. Katowice m. Rybnik m. Zabrze m. Częstochowa m. Bielsko-Biała m. Sosnowiec m. Jastrzębie-Zdrój m. Piekary Śląskie m. Chorzów m. Bytom powiat lubliniecki m. Tychy powiat cieszyoski m. Gliwice powiat wodzisławski m. Siemianowice Śląskie m. Jaworzno powiat raciborski powiat gliwicki m. Dąbrowa Górnicza powiat zawierciaoski powiat tarnogórski m. Świętochłowice m. Ruda Śląska powiat myszkowski powiat mikołowski m. Żory powiat pszczyoski powiat żywiecki powiat będzioski m. Mysłowice powiat kłobucki powiat bielski powiat częstochowski powiat bieruosko-lędzioski powiat rybnicki 56,3 82,1 76,9 73,6 73,2 70,8 66,3 66,1 65,3 63,7 63,6 61,0 57,9 57,3 49,1 47,7 45,4 45,3 44,1 43,9 43,9 42,2 41,5 40,8 40,6 37,6 37,0 36,1 35,7 35,3 33,0 27,3 25,5 17,4 14,5 12,8 129,

34 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY W INNYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH /NIEPUBLICZNYCH / W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy dentystyczni farmaceuty czni elektroniki medycznej Tech analityki medycznej elektroradio logii fizjoterapii masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńskolędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

35 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY W INNYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH /NIEPUBLICZNYCH/ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU /dok./ Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy dentystyczni farmaceuty czni elektroniki medycznej Tech analityki medycznej elektroradio logii fizjoterapii masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 29

36 LEKARZE NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii Radiologii b Chorób wewnętrznych Pediatrii Chorób płuc Chorób zakaźnych Psychiatrii c Dermatologii i wenerologii c Neurologii ce h 2449 h Chirurgii d f 7565 f 7509 f 7905 f f 1093 f 1083 f 1109 f 1102 f 1123 f Kardiologii c Położnictwa i ginekologii Otolaryngologii c g 1929 g 1786 g 1751 g 1797 g g 304 g 276 g 273 g 282 g 284 g Okulistyki Urologii Medycyny rodzinnej a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia

37 LEKARZE WEDŁUG NIE KTÓRYCH SPECJALNOŚCI a W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Wskaźnik na ludności Chorób wewnętrznych Chirurgii df Medycyny rodzinnej Pediatrii Położnictwa i ginekologii Anestezjologii i intensywnej terapii Neurologii ce Psychiatrii c Radiologii b Okulistyki Otolaryngologii cg Kardiologii c Chorób płuc Dermatologii i wenerologii c Urologii Chorób zakaźnych 1,1 1,6 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 2,1 2,4 3,5 2,7 Śląskie 2011 Polska ,0 1,0 2,0 3,0 4,0 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 31

38 LEKARZE NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a 18,4 16,6 17,1 17,2 16,9 16,8 17,3 20,6 18,1 18,5 18,5 19,0 19,1 19,6 w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 Radiologii b 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Chorób wewnętrznych 3,3 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 4,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 Pediatrii 2,1 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 2,2 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 Chorób płuc 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Chorób zakaźnych 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Psychiatrii c 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Dermatologii i wenerologii c 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Neurologii ce 0,7 0,6 0,6 h 0,7 0,7 0,6 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Chirurgii d 2,4 2,0 2,0 2,0 f 2,0 f 2,0 f 2,1 f 2,9 2,3 f 2,3 f 2,3 f 2,4 f 2,4 f 2,4 f Kardiologii c. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5. 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 Położnictwa i ginekologii 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 Otolaryngologii c 0,6 0,5 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,8 0,6 g 0,7 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g Okulistyki 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Urologii 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Medycyny rodzinnej 0,8 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,4 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia

39 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźniki struktury Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii 5,5 5,4 5,3 5,1 5,3 5,4 5,4 5,6 5,8 5,6 5,2 5,3 5,3 5,6 Radiologii b 3,8 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,2 3,5 3,7 3,7 3,6 3,8 3,6 Chorób wewnętrznych 18,0 15,6 15,8 15,8 15,6 15,5 15,3 20,2 18,8 19,2 19,1 18,8 18,9 17,9 Pediatrii 11,6 9,8 9,4 9,2 9,0 8,8 8,5 10,5 9,5 9,6 9,3 9,0 8,8 8,5 Chorób płuc 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 Chorób zakaźnych. 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 Psychiatrii c 3,6 3,3 3,5 3,6 3,8 3,6 3,9 2,8 2,4 2,6 2,7 3,0 3,0 3,2 Dermatologii i wenerologii c 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 2,0 1,9 Neurologii ce 3,8 3,9 3,8 h 3,9 3,9 3,9 4,1 4,7 4,5 4,5 4,8 4,8 4,6 4,8 Chirurgii d 13,2 11,9 11,9 11,7 f 11,7 f 11,7 f 11,8 f 14,1 12,9 f 12,7 f 12,6 f 12,6 f 12,5 f 12,4 f Kardiologii c. 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9. 2,0 2,2 2,4 2,9 2,9 3,2 Położnictwa i ginekologii 8,3 8,0 7,8 7,6 7,3 7,3 7,0 8,6 8,0 7,6 7,6 7,3 6,9 6,8 Otolaryngologii c 3,3 2,7 3,0 2,9 g 2,8 g 2,7 g 2,7 g 4,1 3,5 g 3,5 g 3,2 g 3,1 g 3,2 g 3,1 g Okulistyki 3,8 3,7 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 4,5 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3 4,2 Urologii. 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 Medycyny rodzinnej 4,1 9,0 9,2 9,1 9,2 9,3 9,3 1,8 4,7 5,0 5,2 5,5 5,5 5,5 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia

40 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Wskaźniki struktury POLSKA 2011 ŚLĄSKIE 2011 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,4 Radiologii b; 3,6 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,6 Radiologii b; 3,6 Medycyny rodzinnej; 9,3 Urologii; 1,3 Inne; 15,7 Chorób wewnętrznych; 15,3 Pediatrii; 8,5 Medycyny rodzinnej; 5,5 Urologii; 1,0 Okulistyki; 4,2 Inne; 15,7 Chorób wewnętrznych; 17,9 Pediatrii; 8,5 Okulistyki; 3,6 Otolaryngologii c; 3,1 Otolaryngologii c; 2,7 Położnictwa i ginekologii; 7,0 Chorób płuc; 2,1 Chorób zakaźnych; 0,9 Psychiatrii c; 3,9 Położnictwa i ginekologii; 6,8 Kardiologii; 3,2 Chorób płuc; 2,0 Chorób zakaźnych; 0,6 Kardiologii; 2,9 Chirurgii d; 11,8 Neurologii ce; 4,1 Dermatologii i wenerologii c ; 1,9 Chirurgii d; 12,4 Neurologii ce; 4,8 Psychiatrii c; 3,2 Dermatologii i wenerologii c ; 1,9 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2007r.). 34

41 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Lekarze specjaliści razem Z tego w zakresie: Alergologii Anestezjologii i intensywnej terapii Angiologii 3 2 Audiologii Audiologii i foniatrii 1 0 Balneoklimatologii i med.fiz Chemioterapii i nowotworów 4 3 Chirurgii ogólnej Chirurgii dziecięcej Chirurgii kl. piersiowej Chirurgii naczyniowej Chirurgii onkologicznej Chirurgii plastycznej Chirurgii szczękowej Chirurgii szczękowo-twarzowej 1 1 Chorób płuc Chorób wewnętrznych Chorób zakaźnych Dermatologii i wenerologii Dermatologii dziecięcej Diabetologii Diagnostyki laboratoryjnej Epidemiologii Endokrynologii Farmakologii klinicznej Foniatrii 6 3 Ginekologii onkologicznej 2 2 Gastroenterologii Geriatrii Genetyki klinicznej 2 2 Hematologii Higieny i epidemiologii

42 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Higieny pracy Hipertensjologii 4 1 Immunologii klinicznej 1 0 Kardiologii Kardiologii dziecięcej Kardiochirurgii Medycyny kolejowej Medycyny morskiej i tropikalnej 0 0 Medycyny nuklearnej Medycyny ogólnej Medycyny rodzinnej Medycyny paliatywnej 16 7 Medycyny pracy Medycyny przemysłowej Medycyny ratunkowej Medycyny sądowej Medycyny społecznej Medycyny sportowej Medycyny szkolnej 1 0 Medycyny transportu 0 0 Mikrobiologii Nefrologii Neonatologii Neurochirurgii i neurotraumatologii Neurologii Neurologii dziecięcej Neuropatologii Okulistyki Onkologii Onkologii i hematologii dziecięcej 7 7 Organizacji ochrony zdrowia 6 4 Ortopedii i traumatologii Otolaryngologii Otolaryngologii dziecięcej

43 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Otorynolaryngologii 10 8 Otorynolaryngologii dziecięcej 2 2 Patologii onkologicznej Patomorfologii Pediatrii Położnictwa i ginekologii Psychiatrii Psychiatrii dzieci i młodzieży Radiodiagnostyki Radioterapii onkologicznej Radiologii dziecięcej Rehabilitacji medycznej Reumatologii Seksuologii Toksykologii Transfuzjologii Transplantologii klinicznej 8 8 Urologii Urologii dziecięcej 4 4 Zdrowia publicznego 3 2 Innych specjalności nie wymienionych Specjaliści lekarze dentyści razem w tym w zakresie : Chirurgii stomatologicznej Chirurgii szczękowej Medycyny społecznej Ortodoncji Periodontologii Protetyki stomatologicznej Stomatologii ogólnej Stomatologii dziecięcej Stomatologii zachowawczej Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach

44 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem w tym w zakresie : Medycyny społecznej Organizacji ochrony zdrowia Pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarstwa geriatrycznego Pielęgniarstwa kardiologicznego Pielęgniarstwa nefrologicznego Pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego Pielęgniarstwa chirurgicznego Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa anestezjologicz. i intensywnej opieki Pielęgniarstwa onkologicznego Pielęgniarstwa psychiatrycznego Pielęgniarstwa opieki długoterminowej Pielęgniarstwa neurologicznego Pielęgniarstwa opieki paliatywnej Pielęgniarstwa ratunkowego Pielęgniarstwa w dziedz. promocji zdr. i edukacji zdr. Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności Specjaliści farmaceuci razem w tym w zakresie : Analizy bromatologicznej Analityki farmaceutycznej Analityki klinicznej

45 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Analizy leków 0 0 Farmacji aptecznej Farmacji klinicznej 0 0 Farmacji przemysłowej 0 0 Farmacji szpitalnej 2 2 Farmacji społecznej Farmakologii 0 0 Farmakodynamiki Higieny i epidemiologii Medycyny społecznej 1 1 Mikrobiologii Mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 0 0 Leku roślinnego 0 0 Organizacji ochrony zdrowia 0 0 Technologii farmaceutycznej Technologii postaci leków Technologii środków leczniczych Toksykologii Zdrowia publicznego 0 0 Zdrowia środowiskowego 0 0 Zielarstwa Inni specjaliści farmaceuci Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem w tym w zakresie : Analityki klinicznej Diagnostyki medycznej Higieny i epidemiologii Medycyny społecznej Mikrobiologii medycznej Toksykologii medycznej 1 1 Zdrowia publicznego 6 3 Zdrowia środowiskowego Genetyki medycznej

46 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (dok.) Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Immunologii medycznej 1 1 Transfuzjologii medycznej Inni specjaliści analityki medycznej Inni specjaliści razem w tym w zakresie : Diagnostyki laboratoryjnej Epidemiologii Mikrobiologii Toksykologii Rehabilitacji ruchowej Psychologii klinicznej Psychologii ogólnej Inni psycholodzy Analityki sanitarnej Fizjoterapii Fizyki medycznej Inżynierii medycznej 0 0 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 1 1 Neurologopedii 11 4 Zdrowia publicznego Zdrowia środowiskowego 8 8 Inni Uwaga: Dane o zatrudnieniu kadr medycznych - specjaliści wykazani są w osobach bez względu na formę zatrudnienia i według podstawowego miejsca zatrudnienia. W tabeli nie wykazano kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i szkołach medycznych (zgodnie z metodologią opracowywania sprawozdania na formularzu MZ-89). Źródło: Sporządzono na podstawie sprawozdania MZ-89 - Rocznego sprawozdania o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych 40

47 LEKARZE SPECJALIŚCI WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Wskaźniki na ludności Lekarze specjaliści - ogółem Specjaliści lekarze dentyści - ogółem 14,00 12,85 12,84 12,00 11,25 10,00 8,00 6,00 4,00 2,89 3,21 3,92 2,28 3,77 3,03 2,00 0,00 1,26 0,58 0,14 I II specjalnośd jednostopniowa 1,28 0,39 0,05 I II specjalnośd jednostopniowa 1,06 0,37 0,06 I II specjalnośd jednostopniowa Polska 2011 Śląskie 2010 Śląskie

48 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Lekarze specjaliści razem 3,772 12,839 3,030 1,329 7,682 2,267 Z tego w zakresie: Alergologii 0,117 0,013 0,041 0,006 Anestezjologii i intensywnej terapii 0,104 0,787 0,214 0,078 0,625 0,186 Angiologii 0,006 0,004 Audiologii 0,037 0,022 Audiologii i foniatrii 0,002 0 Balneoklimatologii i med.fiz. 0,035 0,004 0,015 0 Chemioterapii i nowotworów 0,009 0,006 Chirurgii ogólnej 0,173 0,841 0,138 0,108 0,586 0,106 Chirurgii dziecięcej 0,013 0,128 0,011 0,006 0,115 0,009 Chirurgii kl. piersiowej 0,022 0,002 0,022 0,002 Chirurgii naczyniowej 0,039 0,035 Chirurgii onkologicznej 0,041 0,026 0,039 0,026 Chirurgii plastycznej 0, ,009 0 Chirurgii szczękowej 0 0, ,002 Chirurgii szczękowo-twarzowej 0,002 0,002 Chorób płuc 0,041 0,311 0,039 0,030 0,203 0,035 Chorób wewnętrznych 1,014 1,889 0,616 0,255 0,964 0,478 Chorób zakaźnych 0,024 0,095 0,004 0,011 0,073 0,004 Dermatologii i wenerologii 0,115 0,238 0,022 0,041 0,130 0,019 Dermatologii dziecięcej 0 0, Diabetologii 0,121 0,030 0,082 0,017 Diagnostyki laboratoryjnej 0,004 0, ,002 0,004 0 Epidemiologii 0, ,004 0 Endokrynologii 0,082 0,024 0,056 0,019 Farmakologii klinicznej 0 0,013 0, ,006 0,002 Foniatrii 0,013 0,006 Ginekologii onkologicznej 0,004 0,004 Gastroenterologii 0,078 0,041 0,052 0,039 Geriatrii 0,056 0,004 0,032 0,002 Genetyki klinicznej 0,004 0,004 Hematologii 0,035 0,009 0,035 0,009 Higieny i epidemiologii 0, ,

49 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Higieny pracy Hipertensjologii 0,009 0,002 Immunologii klinicznej 0,002 0 Kardiologii 0,454 0,151 0,324 0,104 Kardiologii dziecięcej 0,028 0,028 Kardiochirurgii 0,050 0,015 0,050 0,015 Medycyny kolejowej 0,002 0, ,004 Medycyny morskiej i tropikalnej 0 0 Medycyny nuklearnej 0 0,013 0, ,004 0,019 Medycyny ogólnej 0,063 0,095 0,017 0,037 Medycyny rodzinnej 0,843 0,229 0,104 0,063 Medycyny paliatywnej 0,035 0,015 Medycyny pracy 0,177 0,268 0,019 0,026 0,091 0,006 Medycyny przemysłowej 0,011 0,043 0,002 0,015 Medycyny ratunkowej 0,028 0,028 Medycyny sądowej 0,002 0, ,004 0 Medycyny społecznej 0,009 0,004 0,002 0,002 Medycyny sportowej 0,013 0,002 0,011 0,002 Medycyny szkolnej 0,002 0 Medycyny transportu 0 0 Mikrobiologii 0 0, ,002 0 Nefrologii 0,177 0,048 0,067 0,037 Neonatologii 0,266 0,017 0,197 0,009 Neurochirurgii i neurotraumatologii 0 0,104 0, ,097 0,017 Neurologii 0,169 0,592 0,095 0,078 0,426 0,069 Neurologii dziecięcej 0,069 0,006 0,054 0,006 Neuropatologii 0, , Okulistyki 0,205 0,538 0,089 0,084 0,272 0,076 Onkologii 0,039 0,063 0,032 0,063 Onkologii i hematologii dziecięcej 0,015 0,015 Organizacji ochrony zdrowia 0,013 0,009 Ortopedii i traumatologii 0,143 0,534 0,108 0,073 0,406 0,091 Otolaryngologii 0,212 0,333 0,084 0,210 Otolaryngologii dziecięcej 0,043 0,028 43

50 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Otorynolaryngologii 0,022 0,017 Otorynolaryngologii dziecięcej 0,004 0,004 Patologii onkologicznej 0 0, ,002 Patomorfologii 0,030 0,063 0,022 0,017 0,050 0,019 Pediatrii 0,811 0,782 0,071 0,177 0,396 0,052 Położnictwa i ginekologii 0,205 1,070 0,054 0,080 0,633 0,043 Psychiatrii 0,056 0,370 0,177 0,035 0,270 0,125 Psychiatrii dzieci i młodzieży 0 0,011 0, ,009 0,013 Radiodiagnostyki 0,108 0,300 0,156 0,078 0,240 0,110 Radioterapii onkologicznej 0,015 0,086 0,050 0,013 0,082 0,050 Radiologii dziecięcej Rehabilitacji medycznej 0,041 0,233 0,097 0,022 0,164 0,073 Reumatologii 0,203 0,032 0,099 0,015 Seksuologii 0 0, ,002 Toksykologii 0 0,009 0, ,009 0,004 Transfuzjologii 0,002 0,006 0, ,006 0,002 Transplantologii klinicznej 0,017 0,017 Urologii 0,158 0,022 0,112 0,019 Urologii dziecięcej 0,009 0,009 Zdrowia publicznego 0,006 0,004 Innych specjalności nie wymienionych 0,017 0,039 0,011 0,004 0,032 0,011 Specjaliści lekarze dentyści razem 1,061 0,372 0,063 0,022 0,022 0,009 w tym w zakresie : Chirurgii stomatologicznej 0,112 0,065 0,011 0,002 0,006 0,002 Chirurgii szczękowej 0,002 0,013 0, ,006 0,006 Medycyny społecznej 0, Ortodoncji 0,093 0, Periodontologii 0,024 0, Protetyki stomatologicznej 0,102 0,004 0,002 0 Stomatologii ogólnej 0,914 0,015 Stomatologii dziecięcej 0,017 0,022 0,002 0, Stomatologii zachowawczej 0,052 0,019 0,004 0 Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach 0,004 0,002 0, ,

51 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem w tym w zakresie : Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa 0,186 0,026 0,177 0,145 0,017 0,153 Medycyny społecznej 0, ,013 0 Organizacji ochrony zdrowia 0,011 0,004 0,009 0,004 Pielęgniarstwa rodzinnego 0, , Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego 0, , Pielęgniarstwa geriatrycznego 0, ,004 0, ,002 Pielęgniarstwa kardiologicznego 0,019 0,009 0,013 0, ,006 Pielęgniarstwa nefrologicznego Pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego 0, ,011 0, ,009 Pielęgniarstwa chirurgicznego 0, ,006 0, ,006 Pielęgniarstwa operacyjnego 0, , Pielęgniarstwa anestezjologicz. i intensywnej opieki 0,022 0,002 0,002 0,019 0,002 0,002 Pielęgniarstwa onkologicznego 0 0 0, ,002 Pielęgniarstwa psychiatrycznego 0 0 0, ,039 Pielęgniarstwa opieki długoterminowej 0 0 0, ,002 Pielęgniarstwa neurologicznego Pielęgniarstwa opieki paliatywnej 0, ,009 0, ,006 Pielęgniarstwa ratunkowego 0, ,004 0, ,004 Pielęgniarstwa w dziedz. promocji zdr. i edukacji zdr. Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności 0, ,004 0, ,002 0,048 0,011 0,078 0,035 0,011 0,071 Specjaliści farmaceuci razem 0,145 0,028 0,011 0,132 0,024 0,011 w tym w zakresie : Analizy bromatologicznej 0, , Analityki farmaceutycznej 0, ,002 0 Analityki klinicznej 0, ,

52 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Analizy leków 0 0 Farmacji aptecznej 0,095 0,019 0,006 0,084 0,017 0,006 Farmacji klinicznej 0 0 Farmacji przemysłowej 0 0 Farmacji szpitalnej 0,004 0,004 Farmacji społecznej Farmakologii 0 0 Farmakodynamiki Higieny i epidemiologii 0 0, ,002 0 Medycyny społecznej 0,002 0,002 Mikrobiologii 0 0, ,004 Mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 0 0 Leku roślinnego 0 0 Organizacji ochrony zdrowia 0 0 Technologii farmaceutycznej Technologii postaci leków Technologii środków leczniczych Toksykologii Zdrowia publicznego 0 0 Zdrowia środowiskowego 0 0 Zielarstwa Inni specjaliści farmaceuci 0, , Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem w tym w zakresie : 0,383 0,125 0,188 0,272 0,067 0,147 Analityki klinicznej 0,303 0,052 0,004 0,210 0,035 0,004 Diagnostyki medycznej 0,032 0,061 0,043 0,022 0,024 0,026 Higieny i epidemiologii 0,013 0,002 0,013 0,002 Medycyny społecznej Mikrobiologii medycznej 0,030 0,022 Toksykologii medycznej 0,002 0,002 Zdrowia publicznego 0,013 0,006 Zdrowia środowiskowego Genetyki medycznej

53 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU (dok.) Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Śląskie w tym zakłady publiczne I o II o Specjalność jednostopniowa I o II o Specjalność jednostopniowa Immunologii medycznej 0,002 0,002 Transfuzjologii medycznej 0,086 0,078 Inni specjaliści analityki medycznej 0,035 0,011 0,006 0,028 0,006 0,006 Inni specjaliści razem 0,629 0,121 0,227 0,478 0,084 0,173 w tym w zakresie : Diagnostyki laboratoryjnej 0,015 0,006 0,002 0 Epidemiologii 0,136 0,004 0,009 0,134 0,004 0,006 Mikrobiologii 0,037 0,035 0,026 0,028 Toksykologii 0, ,002 0 Rehabilitacji ruchowej 0,125 0,035 0,097 0,024 Psychologii klinicznej 0,162 0,030 0,006 0,119 0,017 0,004 Psychologii ogólnej 0,084 0,006 0,058 0,006 Inni psycholodzy 0, ,019 0 Analityki sanitarnej 0,009 0,002 0,009 0,002 Fizjoterapii 0,067 0,037 Fizyki medycznej 0,037 0,037 Inżynierii medycznej 0 0 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0,002 0,002 Neurologopedii 0,024 0,009 Zdrowia publicznego 0,065 0,061 Zdrowia środowiskowego 0,017 0,017 Inni 0,037 0,002 0,011 0,002 Uwaga: Dane o zatrudnieniu kadr medycznych - specjaliści wykazani są w osobach bez względu na formę zatrudnienia i według podstawowego miejsca zatrudnienia. W tabeli nie wykazano kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i szkołach medycznych (zgodnie z metodologią opracowywania sprawozdania na formularzu MZ-89). Źródło: Sporządzono na podstawie sprawozdania MZ-89 - Rocznego sprawozdania o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych. 47

54 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Wskaźniki na ludności Chorób wewnętrznych Chirurgii df Pediatrii Położnictwa i ginekologii Medycyny rodzinnej Anestezjologii i intensywnej terapii Neurologii ce Okulistyki Radiologii b Otolaryngologii cg Psychiatrii c Kardiologii c Chorób płuc Dermatologii i wenerologii c Urologii Chorób zakaźnych 1,67 1,67 1,70 1,32 1,32 1,38 1,05 1,05 1,04 1,02 1,02 1,01 0,88 0,88 0,91 0,82 0,82 0,78 0,73 0,73 0,69 0,61 0,61 0,60 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,54 0,37 0,37 0,40 0,38 0,38 0,36 0,20 0,20 0,19 0,12 0,12 0,14 2,38 2,38 2,39 3,61 3,61 3,57 Śląskie 2011 Śląskie 2010 Śląskie ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 48

55 LEKARZE SPECJALIŚCI WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Liczby bezwzględne Wyszczególnienie razem I stopnia II Specjalność jednostopniowa a Śląskie Miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory Powiaty: będziński bielski bieruńsko-lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski

56 LEKARZE SPECJALIŚCI WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU /dok./ Liczby bezwzględne Wyszczególnienie razem I stopnia II Specjalność jednostopniowa a myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki a Specjalizacja zdobyta na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 4.IV.2003r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.X.2005r. Uwaga: W sprawozdaniu na formularzu MZ-89 zatrudnienie wykazywane jest w osobach, według podstawowego miejsca pracy Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-89 - Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych. 50

57 LEKARZE SPECJALIŚCI WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie razem I stopnia II Specjalność jednostopniowa a Śląskie 19,64 3,77 12,84 3,03 Miasta na prawach powiatu: 25,33 4,52 16,58 4,23 Bielsko-Biała 34,27 6,25 24,24 3,78 Bytom 20,22 3,35 13,17 3,69 Chorzów 24,39 5,92 14,43 4,03 Częstochowa 28,63 6,15 16,45 6,02 Dąbrowa Górnicza 20,00 5,26 14,11 0,64 Gliwice 27,72 5,14 16,38 6,21 Jastrzębie-Zdrój 15,96 4,89 8,14 2,93 Jaworzno 17,23 4,33 9,94 2,96 Katowice 43,26 5,24 29,10 8,92 Mysłowice 13,92 3,18 9,15 1,59 Piekary Śląskie 20,95 2,42 14,37 4,16 Ruda Śląska 14,47 3,01 9,02 2,45 Rybnik 21,92 2,98 18,52 0,43 Siemianowice Śląskie 15,72 3,00 11,57 1,14 Sosnowiec 28,38 4,78 18,54 5,06 Świętochłowice 12,69 4,17 8,33 0,19 Tychy 21,26 3,87 14,54 2,86 Zabrze 25,90 3,33 16,47 6,10 Żory 12,88 3,38 9,50 0,00 Powiaty: 12,13 2,79 7,90 1,44 Będziński 13,54 3,62 9,53 0,39 Bielski 11,63 1,90 8,03 1,71 Bieruńsko-Lędziński 7,92 2,07 5,51 0,34 Cieszyński 17,33 3,11 12,80 1,42 Częstochowski 7,15 1,70 4,50 0,96 Gliwicki 14,67 2,69 8,33 3,64 kłobucki 9,21 3,15 3,50 2,56 Lubliniecki 13,07 2,20 8,02 2,85 Mikołowski 11,73 2,64 7,39 1,69 51

58 LEKARZE SPECJALIŚCI WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU /dok./ Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie razem I stopnia II Specjalność jednostopniowa a Myszkowski 13,18 4,16 5,13 3,89 Pszczyński 11,55 2,12 8,31 1,11 Raciborski 13,17 3,00 9,72 0,45 Rybnicki 3,40 1,31 2,10 0,00 Tarnogórski 15,75 3,54 10,12 2,10 Wodzisławski 11,55 3,09 7,45 1,01 Zawierciański 12,87 4,32 7,82 0,73 Żywiecki 10,97 2,22 7,90 0,85 a Specjalizacja zdobyta na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 4.IV.2003 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.X.2005 r. Uwaga: W sprawozdaniu na formularzu MZ-89 zatrudnienie wykazywane jest w osobach, według podstawowego miejsca pracy. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-89 - Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych. 52

59 PRACOWNICY MEDYCZNI ZATRUDNIENI W CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W 2010 R. Województwa Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a Położne b w liczbach bezwzględnych Polska Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko -mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie na ludności Polska 20,8 3,2 6,6 48,4 5,8 Dolnośląskie 19,6 2,6 7,1 49,4 5,1 Kujawsko -pomorskie 19,9 3,0 5,2 46,9 5,7 Lubelskie 23,9 4,5 8,4 54,1 6,6 Lubuskie 17,7 4,6 5,1 43,8 5,8 Łódzkie 24,1 2,8 8,4 46,9 6,0 Małopolskie 21,7 3,8 7,0 50,2 5,8 Mazowieckie 23,3 2,5 7,3 48,8 5,5 Opolskie 16,2 2,3 4,9 44,4 4,6 Podkarpackie 18,9 4,8 5,3 52,7 7,2 Podlaskie 23,7 4,3 5,9 52,4 7,0 Pomorskie 19,2 3,1 7,3 40,6 4,6 Śląskie 22,3 3,2 6,4 55,6 5,9 Świętokrzyskie 21,3 3,4 5,9 53,4 5,9 Warmińsko -mazurskie 17,4 3,4 4,5 44,3 5,7 Wielkopolskie 14,8 1,5 6,7 39,9 6,3 Zachodniopomorskie 22,2 5,2 4,8 43,7 5,5. a łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem b łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie danych Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia. 53

60 PRACOWNICY MEDYCZNI ZATRUDNIENI W CYWILNEJ SŁUŻBIE ZDROWIA W 2011R. Województwa Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a Położne b w liczbach bezwzględnych Polska Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko -mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie na ludności Polska 21,4 3,4. 49,6 5,9 Dolnośląskie 21,3 3,4. 51,8 5,0 Kujawsko -pomorskie 20,8 3,2. 48,7 6,0 Lubelskie 24,1 5,4. 54,2 6,5 Lubuskie 18,2 5,0. 47,0 6,0 Łódzkie 24,5 3,2. 48,2 5,8 Małopolskie 22,2 4,0. 50,0 5,8 Mazowieckie 24,1 2,8. 52,0 5,7 Opolskie 17,8 2,9. 48,8 4,8 Podkarpackie 19,2 4,7. 53,2 7,4 Podlaskie 24,1 4,5. 51,4 6,7 Pomorskie 18,7 2,8. 42,2 4,7 Śląskie 23,2 3,1. 56,4 6,3 Świętokrzyskie 21,5 3,5. 53,0 5,8 Warmińsko -mazurskie 18,6 3,2. 46,7 5,8 Wielkopolskie 14,2 1,0. 38,8 5,7 Zachodniopomorskie 24,3 5,2. 45,5 5,6 a łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem b łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie danych Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia. 54

61 LEKARZE ZATRUDNIENI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2011 ROKU na ludności ,4 17,8 18,2 18,6 18,7 19,2 20,8 21,3 21,5 22,2 23,2 24,1 24,1 24,1 24,3 24, , PIELĘGNIARKI ZATRUDNIONE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2011 ROKU na ludności 60,0 50,0 40,0 49,6 38,8 42,2 45,5 46,7 47,0 48,2 48,7 48,8 50,0 51,4 51,8 52,0 53,0 53,2 54,2 56,4 30,0 20,0 10,0 0,0 55

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane) Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 (wybrane dane) KATOWICE 2014 Śląski

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2008-202 stan w dniu 3.2 liczby bezwzględne wskaźnik na 0 tys. ludności z

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2009-203 stan w dniu 3.2 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 Śląskie Centrum Zdrowia publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Żyć zdrowiej na Śląsku Bilans statystyczny Katowice 2007 ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012 Dyrektor: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych Oświadczenie z dnia 24 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach 2006-2010 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO kłobucki 1 PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY częstochowski lubliniecki myszkowski zawierciański tarnogórski będziński gliwicki 8 4 2 3 10 6 7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia czwartek, 16 marca 2017 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty Ogółem Średnia liczba Członków Wynik 1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej I Topograficznej 255 5 51,00 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

W rodzaju SPO dla następujących postępowań:

W rodzaju SPO dla następujących postępowań: Oświadczenie z dnia 22 marca 2019 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz w rodzaju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, 30 grudnia 2016 r. Warszawa, 30 grudnia 2016 r. Lista lekarzy z najwyższą punktacją, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowo niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR 11

KARTA INFORMACYJNA NR 11 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel.032/20 77 777 (Informacja ŚL.U W) email: kancelaria @kuratorium.katowice.pl KARTA INFORMACYJNA NR 11 Rodzaj sprawy: zgłoszenie innowacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 w Jastrzębiu-Zdroju w zawodach: 711[02] górnik eksploatacji podziemnej 722[03] ślusarz 724[01] elektryk oraz zbiorcze w pozostałych zawodach opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH Załącznik nr 1 od Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1913/63/VI/2019 z dnia 21.08.2019 r. REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH Lider

Bardziej szczegółowo

Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL rok. 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115

Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL rok. 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115 Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL 2010 rok Lp. Liczba 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115 1.1 Liczba lekarzy, których dotyczyły odwołania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ...

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ... Warszawa 2016 Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 1.1. LUDNOŚĆ... 6 1.2. ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE... 7 1.3. ZACHOROWANIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo