DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)"

Transkrypt

1 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012

2 Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik oddziału Analiz i Statystyki Medycznej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Tablice statystyczne przygotowali pracownicy oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Halina Kosoń Beata Idkowiak Krawczyk Prace redakcyjne : Beata Idkowiak- Krawczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła

3 Spis treści KOMENTARZ... 1 DANE DEMOGRAFICZNE... 5 DŁUGOTERMINOWA OPIEKA STACJONARNA- DANE DLA POLSKI DŁUGOTERMINOWA OPIEKA STACJONARNA- DANE DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO... 19

4 KOMENTARZ Zmiany demograficzne zachodzące w naszym kraju wskazują na starzenie się społeczeństwa. Proces demograficzny związany ze starzeniem się ludności cechuje się coraz większą dynamiką i o ile jeszcze kilka lat temu słyszeliśmy o tym zjawisku w odniesieniu do Europy zachodniej i północnej, to w ostatnich latach proces starzenia demograficznego stał się aktualny także w naszej rzeczywistości. Należy pamiętać, że istnieje ścisła współzależność pomiędzy zjawiskami demograficznymi (statyką i dynamiką ludności, ruchem naturalnym), a zjawiskami zdrowotnymi. Co więcej zależności te mają bezpośredni wpływ na określone potrzeby zdrowotne w danej populacji, a co za tym idzie na zapotrzebowanie na usługi medyczne określonego typu, co z kolei determinuje poziom wykorzystania infrastruktury leczniczej ochrony zdrowia. Obecna struktura społeczeństwa niewątpliwie wpływa na zmiany zakresu i charakteru problemów zdrowotnych. Na podstawie prognoz opracowanych przez GUS można oszacować, że do 2035 roku liczba ludności województwa śląskiego będzie się stale zmniejszać. Jednocześnie prognozy przewidują systematyczny wzrost udziału osób w wieku powyżej 60 roku życia w ogólnej liczbie ludności, według szacunków GUS w 2035 roku ludność powyżej 60 roku życia może stanowić prawie 32 % całej populacji. Problemem staje się zabezpieczenie opieki dla pacjentów w wieku podeszłym. W aspekcie powyższych trendów nasuwa się pytanie, o jakość życia zwłaszcza osób starszych. Należy pamiętać, że osoby starsze są głównym odbiorcom usług medycznych w związku z tym, że najczęściej cierpią na choroby przewlekłe i nie dysponują pełnią sprawności, co warunkuje wzrost zapotrzebowania na usługi pielęgnacyjno opiekuńcze. W związku z powyższym zabezpieczenie opieki długoterminowej powinno być jednym z priorytetów w trakcie tworzenia polityki zdrowotnej. Opieka długoterminowa oznacza nieokreślone w czasie świadczenie usług, pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, obłożnie i przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji. Opieka długoterminowa odgrywa ważną rolę w społeczeństwach starzejących się, jednakże może dotyczyć osób w każdym wieku. 1

5 Opieka długoterminowa, może być realizowana przez: - zakłady opiekuńczo - lecznicze - zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze - oddziały dla przewlekle chorych - hospicja - pielęgniarską opiekę długoterminową Zakłady pielęgnacyjno opiekuńcze / kody komórek organizacyjnych: 5160,5161,5162,5163 a / W zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym prowadzi się opiekę całodobową, która obejmuje świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne osób niewymagających leczenia szpitalnego. Opieka w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym obejmuje także leczenie farmakologiczne i dietetyczne. Zakłady opiekuńczo lecznicze /kody jednostek organizacyjnych: 5170,5171,5172/ Opieka w zakładzie opiekuńczo leczniczym, obejmuje swoim zakresem świadczenie pielęgnacyjne, lecznicze i rehabilitacyjne. Dotyczy osób niepotrzebujących hospitalizacji, mających ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego i intensywnego leczenia zachowawczego, które ze względu na swój stan zdrowia i stopień niepełnosprawności wymagają stałego nadzoru lekarskiego, opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej. Hospicjum /kod jednostki organizacyjnej :5180/ W hospicjum jest świadczona wszechstronna całościowa opieka nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu postępujące choroby. Sprawowana jest zazwyczaj u kresu życia pacjenta. Opieka ta obejmuje uśmierzenie bólu a Kody jednostek organizacyjnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. 2

6 i innych objawów (leczenia objawowe), łagodzenia cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych podczas trwania choroby, jak i po śmierci chorego b. Oddział dla przewlekle chorych /kod jednostki organizacyjny: 4170/ W oddziale dla przewlekle chorych jest zapewniana całodobowa opieka i leczenie osób, które przebyły etap leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony etap diagnozowania, leczenia operacyjnego, lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz nadal wymagają leczenia w warunkach szpitalnych. b Definicja wg Światowej Organizacji Zdrowia 3

7 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH ( - ) - zjawisko nie wystąpiło ( 0 ) - zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi (. ) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych W związku brakiem dostępu do danych za rok 2011 podane dane w skali kraju są danymi za rok

8 DANE DEMOGRAFICZNE 5

9 LUDNOŚĆ POLSKI I WOJ. ŚLĄSKIEGO WG WIEKU - LICZBY BEZWZGLĘDNE I STRUKTURA Stan na 31. XII. Tabl.1 WYSZCZEGÓLNIENIE LUDNOŚĆ WG WIEKU POLSKA WOJ. ŚLĄSKIE LICZBY BEZWZGLĘDNE ogółem i więcej STRUKTURA LUDNOŚCI [%] ogółem ,8 21,1 26,1 19, ,5 43,7 45,6 43, ,4 21,4 16,8 22,4 65 i więcej 12,4 13,8 11,5 14,5 Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS 6

10 [%] 50 STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2000 I i więcej STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU ,4 % 14,5 % 43,6 % 19,5 % i więcej 7

11 PROGNOZA LUDNOŚCI WG BIOLOGICZNYCH GRUP WIEKU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ( w procentach) Tabl.2 Wyszczególnienie Wiek ,2 15,6 15,0 13,7 12,5 POLSKA ,2 66,0 64,1 64,0 64, ,6 18,4 21,0 22,3 23, ,9 4,1 4,1 5,4 7, ,1 14,6 14,0 12,8 11,8 WOJ. ŚLĄSKIE ,4 66,0 63,7 63,5 63, ,4 19,5 22,3 23,7 24, ,7 4,3 4,6 5,8 7,6 Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS. LUDNOŚĆ WEDŁUG WIEKU I PŁCI 8

12 Stan w dniu 31 XII

13 10

14 DŁUGOTERMINOWA OPIEKA STACJONARNA - DANE DLA POLSKI ( stan na 31.XII.2010 r.) 11

15 ZAKŁADY/ODDZIAŁY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE, OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I HOSPICJA/ , ,5180/ W ROKU Tabl.3 Wyszczególnienie placówek Miejsca w dniu Liczby bezwzględne Wskaźnik miejsc na ludności Polska ,8 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE ,8 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE ,3 WOJ. LUBELSKIE ,0 WOJ. LUBUSKIE ,9 WOJ. ŁÓDZKIE ,9 WOJ. MAŁOPOLSKIE ,1 WOJ. MAZOWIECKIE ,6 WOJ. OPOLSKIE ,1 WOJ. PODKARPACKIE ,3 WOJ. PODLASKIE ,0 WOJ. POMORSKIE ,0 WOJ. ŚLĄSKIE ,1 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ,5 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,0 WOJ. WIELKOPOLSKIE ,8 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE ,2 Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 12

16 WSKAŹNIK MIEJSC W ODDZIAŁACH/ZAKŁADACH PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZYCH, OPIEKUŃCZO- LECZNICZYCH, HOSPICJACH W 2010 ROKU NA LUDNOŚCI WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. LUBUSKIE WOJ. OPOLSKIE WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. PODKARPACKIE WOJ. ŚLĄSKIE WOJ. MAŁOPOLSKIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE WOJ. POMORSKIE WOJ. PODLASKIE WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJ. LUBELSKIE WOJ. WIELKOPOLSKIE Polska 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 13

17 ZAKŁADY/ODDZIAŁY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZE DLA DZIECI /5160,5161/ WG POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW W 2010 ROKU Tabl.4 Wyszczególnienie placówek miejsc Wskaźnik miejsc na ludności pacjentów objętych opieką w ciągu roku Pacjenci na ludności Osobodni Śr. Długość pobytu POLSKA , , ,6 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE , , ,2 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE , , ,4 WOJ. LUBELSKIE , , ,9 WOJ. LUBUSKIE , , ,9 WOJ. ŁÓDZKIE , , ,6 WOJ. MAŁOPOLSKIE , , ,0 WOJ. MAZOWIECKIE , , ,3 WOJ. OPOLSKIE WOJ. PODKARPACKIE , , ,4 WOJ. PODLASKIE , , ,2 WOJ. POMORSKIE ,1 37 0, ,8 WOJ. ŚLĄSKIE , , ,8 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ,3 54 0, ,2 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE , , ,9 WOJ. WIELKOPOLSKIE , , ,0 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE , , ,8 Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 14

18 ZAKŁADY/ ODDZIAŁY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE PSYCHIATRYCZNE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI /5162,5163/ WG POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW W 2010 ROKU Wyszczególnienie placówek miejsc Wskaźnik miejsc na ludności pacjentów objętych opieką w ciągu roku Pacjenci na ludności Osobodni Śr. Długość pobytu POLSKA , , ,6 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE WOJ. LUBELSKIE WOJ. LUBUSKIE WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. MAŁOPOLSKIE WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. OPOLSKIE WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODLASKIE ,1 33 0, ,8 WOJ. POMORSKIE - 0 0,0 0 0,0 0 WOJ. ŚLĄSKIE ,1 79 0, ,1 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJ. WIELKOPOLSKIE , , ,6 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE , , ,3 Tabl.5 Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 15

19 ZAKŁADY/ODDZIAŁY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I OPIEKUŃCZO-LECZNICZE DLA DZIECI /5170,5171/ WG POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW W 2011 ROKU Wyszczególnienie placówek miejsc Wskaźnik miejsc na ludności pacjentów objętych opieką w ciągu roku Pacjenci na ludności Osobodni Tabl.6 Śr. Długość pobytu POLSKA , , ,6 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE , , ,5 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE , , ,1 WOJ. LUBELSKIE , , ,8 WOJ. LUBUSKIE , , ,2 WOJ. ŁÓDZKIE , , ,6 WOJ. MAŁOPOLSKIE , , ,1 WOJ. MAZOWIECKIE , , ,1 WOJ. OPOLSKIE , , ,4 WOJ. PODKARPACKIE , , ,7 WOJ. PODLASKIE , , ,4 WOJ. POMORSKIE , , ,0 WOJ. ŚLĄSKIE , , ,4 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE , , ,0 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE , , ,5 WOJ. WIELKOPOLSKIE , , ,0 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE , , ,3 Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 16

20 ZAKŁADY/ODDZIAŁY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE /5172/ WG POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW W 2011 ROKU Wyszczególnienie placówek miejsc Wskaźnik miejsc na ludności pacjentów objętych opieką w ciągu roku Pacjenci na ludności Osobodni Tabl.7 Śr. Długość pobytu POLSKA , , ,1 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE , , ,8 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE , , ,5 WOJ. LUBELSKIE 0 0 0,0 0 0,0 0 WOJ. LUBUSKIE , , ,0 WOJ. ŁÓDZKIE , , ,5 WOJ. MAŁOPOLSKIE , , ,6 WOJ. MAZOWIECKIE , , ,4 WOJ. OPOLSKIE , , ,3 WOJ. PODKARPACKIE ,6 75 0, ,1 WOJ. PODLASKIE ,2 57 0, ,2 WOJ. POMORSKIE , , ,7 WOJ. ŚLĄSKIE , , ,7 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ,1 22 0, ,0 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE , , ,6 WOJ. WIELKOPOLSKIE , , ,3 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE , , ,5 Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 17

21 STACJONARNA OPIEKA HOSPICYJNA/5180/ WG POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW W 2011 ROKU Wyszczególnienie placówek miejsc Wskaźnik miejsc na ludności pacjentów objętych opieką w ciągu roku Pacjenci ludności Osobodni Tabl.8 Śr. Długość pobytu POLSKA , , ,5 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE , , ,3 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE , , ,4 WOJ. LUBELSKIE , , ,2 WOJ. LUBUSKIE , , ,2 WOJ. ŁÓDZKIE 1 9 0, , ,9 WOJ. MAŁOPOLSKIE , , ,1 WOJ. MAZOWIECKIE , , ,3 WOJ. OPOLSKIE , , ,2 WOJ. PODKARPACKIE , , ,0 WOJ. PODLASKIE , , ,9 WOJ. POMORSKIE , , ,9 WOJ. ŚLĄSKIE , , ,7 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE , , ,1 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE , , ,3 WOJ. WIELKOPOLSKIE , , ,5 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE , , ,9 Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 18

22 DŁUGOTERMINOWA OPIEKA STACJONARNA - DANE DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 19

23 ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I OPIEKUŃCZO - LECZNICZE / , / W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Tabl.9 Wyszczególnienie Licz. zakł. miejsc /stan w dniu / Leczeni Osobodni Śr. dł. pobytu pacjenta ogółem lekarze pielęgniar. Pracujący w osobach , , , , , , , , psychol. pedagodzy w tym: rehabil. Fizjter. opiekun. pr. socj. salowe Licz. wolontar. Razem , Razem , Razem , Razem , Razem , Razem , Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 20

24 miejsc w zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych i opiekuńczo -leczniczych w woj. śląskim w poszczególnych latach Średnia długość pobytu pacjentów w zakładach pielęgnacyjnoopiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych w woj. Śląskim 250 w poszczególnych latach ,7 168,1 165,9 171,8 166,6 176,2 172,5 180,

25 DŁUGOTERMINOWA STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW W 2011 ROKU Tabl.10 Wyszczególnienie Kod oddziału Miejsca (stan w dniu 31.XII) pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawc zego leczonych na ludności Ogółem Osobodni pobytu Średnia długość pobytu Razem: Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy , ,9 Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży , , , ,6 Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy , ,4 Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny , , , ,2 Hospicjum stacjonarne , ,5 Zakład/oddział dzienny pielęgnacyjnoopiekuńczy psychiatryczny Zakład/oddział dzienny opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 22

26 Wyszczególnienie ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I OPIEKUŃCZO - LECZNICZE / , / W 2011 ROKU WG POWIATÓW zakładów Miejsca (stan w dniu 31.XII) Wskaźnik liczby miejsc na ludności pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczego leczonych na ludności Osobodni pobytu Tabl.11 Średnia długość pobytu ŚLĄSKIE , , ,5 Powiat będziński , , ,7 Powiat bielski Powiat bieruńsko - lędziński Powiat cieszyński , , ,9 Powiat częstochowski Powiat gliwicki , , ,4 Powiat kłobucki Powiat lubliniecki , , ,0 Powiat mikołowski , , ,3 Powiat myszkowski , , ,0 Powiat pszczyński , , ,8 Powiat raciborski ,1 71 6, ,8 Powiat rybnicki Powiat tarnogórski ,4 69 5, ,6 Powiat wodzisławski , , ,2 Powiat zawierciański ,7 39 3, ,7 Powiat żywiecki , , ,5 Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej. 23

27 ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I OPIEKUŃCZO - LECZNICZE / , / W 2010 ROKU WG POWIATÓW( DOK.) Tabl.12 Wyszczególnienie zakładów Miejsca (stan w dniu 31.XII) Wskaźnik liczby miejsc na ludności pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczego leczonych na ludności Osobodni pobytu Średnia długość pobytu Powiat m. Bielsko-Biała , , ,2 Powiat m. Bytom , , ,5 Powiat m. Chorzów , , ,9 Powiat m. Częstochowa , , ,8 Powiat m. Dąbrowa Górnicza ,4 93 7, ,7 Powiat m. Gliwice , , ,6 Powiat m. Jastrzębie-Zdrój , , ,0 Powiat m. Jaworzno , , ,0 Powiat m. Katowice , , ,0 Powiat m. Mysłowice Powiat m. Piekary Śląskie , , ,9 Powiat m. Ruda Śląska , , ,7 Powiat m. Rybnik , , ,4 Powiat m. Siemianowice Śląskie , , ,8 Powiat m. Sosnowiec , , ,1 Powiat m. Świętochłowice , , ,6 Powiat m. Tychy Powiat m. Zabrze , , ,0 Powiat m. Żory Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej. 24

28 MIEJSCA W ZAKŁADACH/ODDZIAŁACH PIELĘGNACJNO - OPIEKUŃCZYCH OPIEKUŃCZO - LECZNICZYCH /KODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNEYCH: , / W 2011 ROKU WG POWIATÓW 25

29 ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ /5180/ DANE DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Tabl.13 Wyszczególnienie jednostek miejsc/ stan w dniu Leczeni Osobodni Śr. dł. pobytu pacjenta Śląskie , , , , , , , , ,5 Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej LICZBA MIEJSC W ZAKŁADACH STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM W POSZCZEGÓLNYCH LATACH rok 26

30 ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ /5180/ WG POWIATÓW W 2011 ROKU Tabl.14 Wyszczególnienie zakładów Miejsca (stan w dniu 31.XII) Wskaźnik liczby miejsc na ludności pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczego leczonych na ludności Osobodni pobytu Średnia długość pobytu ŚLĄSKIE , , ,5 M. Chorzów , , ,7 M. Częstochowa 1 8 0, , ,4 M. Gliwice , , ,5 M. Katowice , , ,7 M. Mysłowice , , ,7 M. Jaworzno , , ,0 M. Żory , , ,6 Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 27

31 PERSONEL ZATRUDNIONY W STACJONARNEJ OPIECE HOSPICYJNEJ /5180/ W WOJ. ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Wyszczególnienie zakładów Ogółem Pracujący w osobach w tym: lekarze pielęgniarki psycholodzy Fizjot. rehabilitanci opiekunowie pracownicy socjalni salowe Tabl.15 wolontariuszy ŚLĄSKIE M. Chorzów M. Częstochowa M. Gliwice M. Katowice M. Mysłowice M. Jaworzno M. Żory Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 28

32 STRUKTURA WIEKU PACJENTÓW DLUGOTERMINOWEJ STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ / , , 5180 / W WOJ. ŚLĄSKIM W 2011 ROKU Tabl.16 Stan pacjentów w dniu 31.XII Wyszczególnienie Opieka stacjonarna ogółem w tym kobiety w wieku pacjentów w dniu 31 XII lat i więcej pacjenci, którzy nie opuszczają łóżek Struktura wieku pacjentów [%] do 18 lat 5% % 75 lat i więcej 50% % % Źródło: Sprawozdania MZ-29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 29

33 ODDZIAŁY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH /4170/ W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Tabl.17 Wyszczególnienie oddziałów Łóżka Średnie wykorzystanie Leczeni /z ruchem leczonych łóżek w: Osobodni międzyoddziałowym/ na średnioroczne stan na 31.XII ludności dniach % Śr.dł. Pobytu lecz. na 1 łóżko w ciągu roku ŚLĄSKIE , ,8 87,1 35,8 8, , ,4 83,1 30,2 10, , ,3 82,8 35,6 8, , ,2 87,4 36,7 8, , ,6 79,1 29,4 9, , ,9 67,4 40,6 6, , ,2 75,9 61,2 4,5 Źródło: Sprawozdania MZ-29 o działalności szpitala ogólnego 30

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych Oświadczenie z dnia 24 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

W rodzaju SPO dla następujących postępowań:

W rodzaju SPO dla następujących postępowań: Oświadczenie z dnia 22 marca 2019 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz w rodzaju

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji

Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji Katowice 2008

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU PSYCHICZNEGO POPULACJI W REGIONIE ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI HOSPITALIZACJI

OCENA STANU PSYCHICZNEGO POPULACJI W REGIONIE ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI HOSPITALIZACJI Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Dział Analiz Chorobowości Hospitalizowanej OCENA STANU PSYCHICZNEGO POPULACJI W REGIONIE ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI HOSPITALIZACJI Katowice 2006 SPIS TREŚCI Wstęp......1 Terminy...2-3

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH - W LIKWIDACJI - OŚRODEK ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 Katowice 2008 Żyć zdrowiej na Śląsku

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO kłobucki 1 PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY częstochowski lubliniecki myszkowski zawierciański tarnogórski będziński gliwicki 8 4 2 3 10 6 7

Bardziej szczegółowo

Depopulacja województwa śląskiego

Depopulacja województwa śląskiego Prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Robert Krzysztofik, dr Anna Runge, dr Sławomir Sitek Katedra Geografii Ekonomicznej Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski Sosnowiec Depopulacja województwa śląskiego uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 KATOWICE 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU RAPORT O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR 11

KARTA INFORMACYJNA NR 11 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel.032/20 77 777 (Informacja ŚL.U W) email: kancelaria @kuratorium.katowice.pl KARTA INFORMACYJNA NR 11 Rodzaj sprawy: zgłoszenie innowacji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 KATOWICE 2015 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWE ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM

DŁUGOTERMINOWE ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz łóżek i miejsc według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 498,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 62,3 lat Średni wiek rencistów z tytułu niezdolności do pracy: 52,7 lat Średni staż rencistów z tytułu niezdolności do

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH Załącznik nr 1 od Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1913/63/VI/2019 z dnia 21.08.2019 r. REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH Lider

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Konferencja podsumowująca projekt

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Alzheimer - przedwczesna demencja starcza

Alzheimer - przedwczesna demencja starcza ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Alzheimer - przedwczesna demencja starcza Katowice 26 LAT ODKRYCIA CHOROBY ALZHEIMERA 21 września

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2014 2015 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE Dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedra Onkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wrocław, 18.09.2014 Liczba świadczeniodawców Liczba

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim 2012 1 Streszczenie raportu Głównym celem badania Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji

Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Ocena stanu psychicznego populacji w regionie śląskim - wskaźniki hospitalizacji Katowice 2007

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

MZ-29A. kod podmiotu który, utworzył zakład (część III)

MZ-29A. kod podmiotu który, utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29A Adresat: Numer identyfikacyjny REGON (część I resortowego kodu identyfikacyjnego) Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 w Jastrzębiu-Zdroju w zawodach: 711[02] górnik eksploatacji podziemnej 722[03] ślusarz 724[01] elektryk oraz zbiorcze w pozostałych zawodach opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych

Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EaSI - EURES Według stanu na 31.10.2016 r. w Śląskiem zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE UL. WIELICKA 267. Wrzesień 2018 r.

MIEJSKIE CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE UL. WIELICKA 267. Wrzesień 2018 r. MIEJSKIE CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE UL. WIELICKA 267 Wrzesień 2018 r. MIEJSKIE CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo