Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach"

Transkrypt

1 Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016

2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy (formuła od 2015) INFORMACJE O PRZYSTĘPUJĄCYCH WYNIKI EGZAMINU Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH Część ustna Język polski Języki obce nowożytne Część pisemna Język polski Języki obce nowożytne Matematyka ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2016 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM _ 26

4

5 Wstęp - 1. Informacje ogólne WSTĘP Egzamin maturalny został przeprowadzony w szkołach ponadgimnazjalnych w dniach od 4 do 27 maja 2016 r. Do egzaminu w formule obowiązującej od 2015 roku przystąpili absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. 1. INFORMACJE OGÓLNE W województwie śląskim do egzaminu maturalnego w maju 2016 przystąpiło osób 1, w tym: absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy absolwentów z lat poprzednich ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz kolejny absolwentów z lat ubiegłych posiadających świadectwo dojrzałości i przystępujących do egzaminu po raz kolejny w celu podwyższenia wyniku lub zdania egzaminów z przedmiotów dodatkowych (formuła od 2015) (formuła do 2014) (formuła od 2015) (formuła do 2014) (formuła od 2015) (formuła do 2014) Schemat 1. Przystępujący do egzaminu maturalnego w sesji majowej 1 Liczba zdających, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu w terminie majowym. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 5 z 42 Informacje o wynikach

6 1. Informacje ogólne 13,41% 7,36% absolwenci ubiegający się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy absolwenci z lat poprzednich ubiegający się o świadectwo dojrzałości po raz kolejny 79,23% absolwenci z lat ubiegłych ubiegający się o aneks do świadectwa dojrzałości Wykres 1. Procent zdających w sesji majowej w zależności od celu przystępowania do egzaminu 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 77,96% absolwenci ubiegający się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy 2,73% 3,74% absolwenci z lat poprzednich ubiegający się o świadectwo dojrzałości po raz kolejny absolwenci z lat ubiegłych ubiegający się o aneks do świadectwa dojrzałości 1,27% absolwenci ubiegający się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy 10,68% absolwenci z lat poprzednich ubiegający się o świadectwo dojrzałości po raz kolejny FORMUŁA OD 2015 FORMUŁA DO ,62% absolwenci z lat ubiegłych ubiegający się o aneks do świadectwa dojrzałości Wykres 2. Procent zdających w sesji majowej w zależności od celu przystępowania do egzaminu i formuły egzaminu W tabelach 1. i 2. przedstawiono liczbę wszystkich egzaminów z przedmiotów maturalnych w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego przez absolwentów tegorocznych i z lat ubiegłych w sesji majowej 2016 w województwie śląskim. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 6 z 42 Informacje o wynikach

7 1. Informacje ogólne Tabela 1. Liczba egzaminów w części ustnej w maju (wszyscy zdający) Część ustna Przedmiot Formuła od 2015 Formuła do 2014 bez określenia poziomu poziom dwujęzyczny bez określenia poziomu Język polski Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Język włoski 49 6 Tabela 2. Liczba egzaminów na poziomach w części pisemnej w maju (wszyscy zdający) Część pisemna Przedmiot poziom podstawowy Formuła od 2015 Formuła do 2014 poziom rozszerzony poziom dwujęzyczny/ arkusz w j. obcym poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom dwujęzyczny/ arkusz w j. obcym Język polski Matematyka Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Biologia Chemia Filozofia Fizyka Geografia Historia Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 7 z 42 Informacje o wynikach

8 1. Informacje ogólne Część pisemna Formuła od 2015 Formuła do 2014 Przedmiot poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom dwujęzyczny/ arkusz w j. obcym poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom dwujęzyczny/ arkusz w j. obcym Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Język łaciński i kultura antyczna Wiedza o społeczeństwie Język ukraiński 1 Tabela 3. Obserwacje egzaminu maturalnego w sesji majowej Część pisemna Przedmiot poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy i rozszerzony Część ustna Razem Język polski Matematyka Język angielski Język francuski 1 1 Język niemiecki 2 2 Język rosyjski 2 2 Język włoski 1 1 Biologia 4 4 Chemia Fizyka 7 7 Geografia 4 4 Historia 1 1 Informatyka Wiedza o społeczeństwie Razem Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 8 z 42 Informacje o wynikach

9 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy 2. WYNIKI ABSOLWENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI PO RAZ PIERWSZY (FORMUŁA OD 2015) 2.1. INFORMACJE O PRZYSTĘPUJĄCYCH Po raz pierwszy do co najmniej jednego egzaminu maturalnego w maju 2016 r. przystąpiło maturzystów ( kobiety i mężczyzn) z 593 szkół w 74 miejscowościach województwa śląskiego z nich ( kobiet i mężczyzn) przystąpiło do wszystkich egzaminów obowiązkowych. Tabela 4. Absolwenci przystępujący do egzaminu w sesji majowej z podziałem na typ szkoły Typ szkoły Liczba zdających Liceum ogólnokształcące Technikum Ogółem ,59% 61,41% Liceum ogólnokształcące Technikum Wykres 3. Zdający egzamin maturalny w sesji majowej w typach szkół Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 9 z 42 Informacje o wynikach

10 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy Tabela 5. Absolwenci przystępujący do egzaminu w sesji majowej a położenie szkoły Położenie szkoły Liczba zdających Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 9481 Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 1384 Wieś 645 Ogółem ,78% 2,23% 32,75% 60,24% Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców Wieś Wykres 4. Zdający egzamin maturalny w sesji majowej w typach miejscowości Ponad 61% przystępujących do egzaminu maturalnego w województwie śląskim stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Największy odsetek zdających ukończył szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane w miastach liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców. 81 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych uzyskało prawo do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu i otrzymania najwyższego wyniku (100% punktów) z wpisem na świadectwie informującym o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 10 z 42 Informacje o wynikach

11 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy Tabela 6. Uprawnienia laureatów/ finalistów olimpiad przedmiotowych na poszczególnych egzaminach Egzaminy Przedmiot Liczba uprawnionych Część ustna poziom podstawowy Część pisemna poziom rozszerzony Język polski Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Język hiszpański Biologia 5 5 Chemia 3 3 Filozofia 9 9 Fizyka 2 2 Geografia Informatyka 1 1 Historia 1 1 Historia muzyki 5 5 Historia sztuki 5 5 Matematyka Wiedza o społeczeństwie 2 2 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 11 z 42 Informacje o wynikach

12 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiązywali zadania z zestawów egzaminacyjnych dostosowanych do danego rodzaju dysfunkcji. Tabela 7. Zdający, którym dostosowano formę i warunki przeprowadzenia egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów i poziomów ich zdawania w sesji majowej Arkusze dla osób Przedmiot z autyzmem, w tym zespołem Aspergera słabo słyszący słabo widzący niesłyszący niewidomych (czarnodruk) Razem PP PR PP PR PP PR PP PR PP PR Język polski Matematyka Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski 1 1 Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia Historia sztuki Informatyka Wiedza o społeczeństwie Ogółem Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 12 z 42 Informacje o wynikach

13 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych 2.2. WYNIKI EGZAMINU Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH 1. CZĘŚĆ USTNA Absolwenci, którzy zdawali egzamin w formule obowiązującej od 2015 roku, obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Schemat 2. Przedmioty obowiązkowe zdawane w części ustnej 1.1. JĘZYK POLSKI ,05% 97,20% Przystąpiło po raz pierwszy Wynik średni Zdało Schemat 3. Informacje o wynikach części ustnej z języka polskiego w sesji majowej 2 2 Zdający, którzy otrzymali arkusze standardowe w części pisemnej. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 13 z 42 Informacje o wynikach

14 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych Tabela 8. Zdawalność języka polskiego w części ustnej w typach szkół w sesji majowej Typ szkoły Liczba zdających liczba Zdało procent Liceum ogólnokształcące ,29 Technikum ,44 Ogółem ,20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98,29% 95,44% 67,50% 55,00% Liceum ogólnokształcące Technikum Zdawalność Wynik średni Wykres 5. Zdawalność i wyniki średnie uzyskane z języka polskiego w części ustnej w typach szkół dla zdających w sesji majowej Wynik średni w liceach ogólnokształcących w województwie śląskim jest o 12,5% wyższy od wyniku zdających w technikach. Zdawalność egzaminu z języka polskiego w części ustnej przekroczyła 97%. Ponad 98 procentową zdawalność notujemy w liceach ogólnokształcących. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 14 z 42 Informacje o wynikach

15 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych 1.2. JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE Języki obce nowożytne w części ustnej egzaminu obowiązkowego zdawało maturzystów 3. Język obcy nowożytny angielski francuski hiszpański niemiecki rosyjski włoski Schemat 4. Zdający egzaminy obowiązkowe z języków obcych nowożytnych w części ustnej Wykres 6. pokazuje, jak często wybierane były dane języki obce nowożytne w stosunku do liczby wszystkich egzaminów z języków obcych, zdawanych w części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego. Język angielski 93,59% Język francuski 0,34% Język hiszpański 0,19% Język niemiecki 5,35% Język rosyjski 0,40% Język włoski 0,14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wykres 6. Częstość wybierania poszczególnych języków obcych nowożytnych w części ustnej w sesji majowej 3 W części pisemnej otrzymali arkusz standardowy. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 15 z 42 Informacje o wynikach

16 69,26% 66,86% 65,02% 79,23% 77,96% 81,56% 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych Tabela 9. Zdawalność egzaminów z języków obcych nowożytnych w części ustnej w sesji majowej Przedmiot Liczba zdających liczba Zdali procent Język angielski ,32 Język francuski ,92 Język hiszpański ,23 Język niemiecki ,48 Język rosyjski ,30 Język włoski ,44 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96,32% 97,92% 96,23% 94,48% 97,44% 91,30% Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Zdawalność Wynik średni Wykres 7. Zdawalności i wyniki średnie uzyskane w części ustnej egzaminów z języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmioty obowiązkowe w sesji majowej Tabela 10. Wyniki średnie w procentach uzyskane z języków obcych nowożytnych w części ustnej egzaminu w poszczególnych typach szkół w sesji majowej Przedmiot Liceum ogólnokształcące Technikum liczba zdających średnia liczba zdających średnia Język angielski , ,81 Język francuski 85 83, ,27 Język hiszpański 50 78, ,33 Język niemiecki , ,49 Język rosyjski 82 67, ,33 Język włoski 39 81, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 16 z 42 Informacje o wynikach

17 73,93% 83,36% 78,18% 73,08% 67,30% 81,56% 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych Tabela 11. Zdawalność egzaminów z języków obcych nowożytnych w części ustnej w sesji majowej z uwzględnieniem typu szkoły Liceum ogólnokształcące Technikum Przedmiot zdawało zdało zdało zdawało liczba % liczba % Język angielski , ,94 Język francuski ,82 Język hiszpański , Język niemiecki , ,68 Język rosyjski , ,94 Język włoski , % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97,18% 100,00% 96,00% 96,56% 97,44% 90,24% Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Zdawalność Wynik średni Wykres 8. Zdawalność i wyniki średnie uzyskane w części ustnej egzaminów z języków obcych nowożytnych zdawanych w liceach ogólnokształcących jako przedmioty obowiązkowe w sesji majowej Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 17 z 42 Informacje o wynikach

18 47,27% 61,81% 58,49% 59,33% 74,33% 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94,94% 100,00% 91,68% 93,94% 81,82% Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Zdawalność Wynik średni Wykres 9. Zdawalność i wyniki średnie uzyskane w części ustnej egzaminów z języków obcych nowożytnych zdawanych w technikach jako przedmioty obowiązkowe w sesji majowej Podsumowanie Jak co roku i tak jak w całym kraju, najczęściej wybieranym językiem obcym nowożytnym zdawanym jako przedmiot obowiązkowy był język angielski. Drugim pod względem popularności językiem obcym jest język niemiecki (wybrało go ponad 5% zdających w województwie śląskim). Najrzadziej wybieranym językiem był język włoski, który zdawało tylko 39 osób w województwie śląskim. Najwyższy odsetek maturzystów, którzy zdali egzamin z języka obcego nowożytnego w części ustnej, stanowią absolwenci liceów ogólnokształcących (97,13% maturzystów zdało egzamin z wybranego języka). W przypadku zdających w technikach odsetek sukcesów wynosi 94,74%. Najwyższe wyniki średnie w części ustnej osiągnęli zdający język włoski. Zdawalność egzaminów ustnych z języków obcych nowożytnych jest bardzo wysoka. Najwyższą w tym roku notujemy w przypadku języka francuskiego. Analizując wartości zdawalności i wyniku średniego w obu typach szkół oddzielnie, zauważamy w liceum najwyższy wynik średni z języka francuskiego i najwyższą (100-procentową) zdawalność tego przedmiotu. W technikum najwyższą średnią wyników notujemy w języku hiszpańskim, który zdały wszystkie (trzy) osoby do niego przystępujące. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 18 z 42 Informacje o wynikach

19 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych 2. CZĘŚĆ PISEMNA Do co najmniej jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej przystąpiło maturzystów, w tym absolwentów zdających po raz pierwszy, piszących arkusze standardowe. Wśród tych ostatnich było 1948 osób z dysleksją (6,78% zdających). Egzamin obowiązkowy w części pisemnej był zdawany na poziomie podstawowym. Absolwenci obowiązkowo przystępowali do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Część pisemna język polski język obcy nowożytny* matematyka zdających zdających zdających Schemat 5. Liczba piszących arkusze standardowe w części pisemnej 2.1. JĘZYK POLSKI Do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym przystąpiło zdających egzamin po raz pierwszy, w tym piszących arkusze standardowe % 98,08% Przystąpiło po raz pierwszy Wynik średni Zdało Schemat 6. Informacje o wynikach części pisemnej z języka polskiego dla zdających po raz pierwszy w sesji majowej piszących arkusze standardowe Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 19 z 42 Informacje o wynikach

20 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych Tabela 12. Zdawalność języka polskiego w części pisemnej w typach szkół w sesji majowej Typ szkoły Liczba zdających liczba Zdało procent Liceum ogólnokształcące ,34 Technikum ,67 Ogółem ,08 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98,34% 97,67% 64,29% 55,71% Liceum ogólnokształcące Technikum Zdawalność Wynik średni Wykres 10. Zdawalność i wyniki średnie z języka polskiego w części pisemnej egzaminu w typach szkół w sesji majowej Wynik średni z egzaminu z języka polskiego w części pisemnej, który osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących, jest wyższy o 8,58% od wyniku maturzystów w technikach. Odsetek osób, które zdały obowiązkowy egzamin pisemny z języka polskiego, jest wyższy w liceach o niecały procent. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 20 z 42 Informacje o wynikach

21 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych 2.2. JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE Do obowiązkowego egzaminu z języka obcego nowożytnego w części pisemnej na poziomie podstawowym przystąpiło zdających egzamin po raz pierwszy, piszących arkusze standardowe. Język obcy nowożytny angielski francuski hiszpański niemiecki rosyjski włoski Schemat 7. Zdający egzaminy obowiązkowe z języków obcych nowożytnych w części pisemnej, arkusz standardowy Wykres 11. pokazuje, jak często wybierane były dane języki obce nowożytne w stosunku do liczby wszystkich egzaminów z języków obcych, zdawanych w części pisemnej przedmiotu obowiązkowego. Język angielski 93,58% Język francuski 0,33% Język hiszpański 0,18% Język niemiecki 5,36% Język rosyjski 0,40% Język włoski 0,14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wykres 11. Częstość wybierania egzaminów z języków obcych nowożytnych zdawanych jako obowiązkowe w sesji majowej Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 21 z 42 Informacje o wynikach

22 72,12% 64,37% 78,94% 73,17% 73,85% 83,70% 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych Tabela 13. Zdawalność egzaminów z języków obcych nowożytnych w części pisemnej w sesji majowej Przedmiot Liczba zdających liczba Zdali procent Język angielski ,52 Język francuski ,92 Język hiszpański ,23 Język niemiecki ,31 Język rosyjski ,86 Język włoski , % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 94,52% 97,92% 96,23% 98,31% 93,86% 94,87% Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Zdawalność Wynik średni Wykres 12. Zdawalność i wyniki średnie uzyskane w części pisemnej egzaminów obowiązkowych z języków obcych nowożytnych piszących arkusze standardowe w sesji majowej Tabela 14. Wyniki średnie w procentach uzyskane z języków obcych nowożytnych w części pisemnej egzaminu w poszczególnych typach szkół w sesji majowej Przedmiot Liceum ogólnokształcące Technikum zdający średnia zdający średnia Język angielski , ,74 Język francuski 85 83, ,55 Język hiszpański 50 84, ,67 Język niemiecki , ,25 Język rosyjski 80 68, ,47 Język włoski 39 73, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 22 z 42 Informacje o wynikach

23 77,39% 68,15% 83,39% 84,36% 78,37% 73,85% 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych Uwaga! Porównując wyniki średnie w poszczególnych typach szkół, należy brać pod uwagę liczbę przystępujących do egzaminu z danego języka obcego. Tabela 15. Zdawalność egzaminów z języków obcych nowożytnych w części pisemnej w sesji majowej z uwzględnieniem typu szkoły Liceum ogólnokształcące Technikum Przedmiot zdawało zdało zdało zdawało liczba % liczba % Język angielski , ,90 Język francuski , ,82 Język hiszpański , ,00 Język niemiecki , ,58 Język rosyjski , ,18 Język włoski , % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96,17% 100,00% 96,00% 98,86% 95,00% 94,87% Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Zdawalność Wynik średni Wykres 13. Zdawalność i wyniki średnie uzyskane w części pisemnej egzaminów z języków obcych nowożytnych zdawanych w liceach ogólnokształcących jako przedmioty obowiązkowe w sesji majowej Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 23 z 42 Informacje o wynikach

24 44,55% 63,74% 55,47% 72,67% 66,25% 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100,00% 97,58% 91,90% 91,18% 81,82% Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Zdawalność Wynik średni Wykres 14. Zdawalność i wyniki średnie uzyskane w części ustnej egzaminów z języków obcych nowożytnych zdawanych w technikach jako przedmioty obowiązkowe w sesji majowej Podsumowanie Najwyższy wynik średni w części pisemnej egzaminu obowiązkowego uzyskali zdający język hiszpański (zarówno w liceum ogólnokształcącym, jak i technikum), natomiast najniższą średnią wyników zdający język rosyjski. Najwyższy odsetek sukcesów notujemy w przypadku języka niemieckiego. Wyższe wyniki średnie w części pisemnej egzaminu obowiązkowego osiągnęli maturzyści w liceach ogólnokształcących. W liceach najwyższy odsetek sukcesów dotyczy języka francuskiego, który zdały wszystkie osoby do niego przystępujące. W technikach także notujemy 100-procentową zdawalność dotyczy trzech osób, które zdawały język hiszpański. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 24 z 42 Informacje o wynikach

25 2.2. Wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych 2.3. MATEMATYKA Do obowiązkowego egzaminu matematyki w części pisemnej na poziomie podstawowym przystąpiło zdających egzamin po raz pierwszy, z czego pisało arkusz standardowy ,70% 81,04% Przystąpiło po raz pierwszy Wynik średni Zdało Schemat 8. Informacje o wynikach egzaminu z matematyki dla zdających po raz pierwszy w sesji majowej Tabela 16. Zdawalność obowiązkowego egzaminu z matematyki w typach szkół w sesji majowej Typ szkoły Liczba zdających liczba Zdało procent Liceum ogólnokształcące ,66 Technikum ,69 Ogółem ,04 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85,66% 60,26% Liceum ogólnokształcące Zdawalność 73,69% 45,86% Technikum Wynik średni Wykres 15. Zdawalność i wyniki średnie uzyskane z matematyki w typach szkół w sesji majowej dla piszących arkusze standardowe Absolwenci liceów ogólnokształcących uzyskali wynik średni o 14,4% wyższy niż maturzyści w technikach. Odsetek osób, które zdały obowiązkowy egzamin z matematyki, jest wyższy w liceach o prawie 12%. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 25 z 42 Informacje o wynikach

26 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim 2.3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2016 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Maturzysta zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Zdawalność egzaminu maturalnego dla maturzystów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy i przystępujących do wszystkich wymaganych egzaminów w formule od 2015 r. (wszystkie typy arkuszy) w maju 2016 r. wyniosła 77,63%. Tabela 17. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju Zdający Ogółem Liceum ogólnokształcące Technikum Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych % % % w tym: osób, które zdały egzamin % % % osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu % % % % 807 5% 996 9% Tabela 18. Wydane świadectwa dojrzałości dla absolwentów zdających egzamin w sesji majowej a położenie szkoły Położenie szkoły Liczba zdających Wydane świadectwa dojrzałości liczba procent Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców ,06 Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców ,07 Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców ,95 Wieś ,81 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 26 z 42 Informacje o wynikach

27 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Mapa 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w procentach w powiatach województwa śląskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 27 z 42 Informacje o wynikach

28 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Tabela 19. Zdawalność w poszczególnych powiatach województwa śląskiego w sesji majowej Lp. Powiat Przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów Otrzymali świadectwo dojrzałości liczba procent 1. będziński ,44 2. bielski ,54 3. Bielsko-Biała ,22 4. bieruńsko-lędziński ,96 5. Bytom ,51 6. Chorzów ,60 7. cieszyński ,56 8. Częstochowa ,62 9. częstochowski , Dąbrowa Górnicza , Gliwice , gliwicki , Jastrzębie-Zdrój , Jaworzno , Katowice , kłobucki , lubliniecki , mikołowski , Mysłowice , myszkowski , Piekary Śląskie , pszczyński , raciborski , Ruda Śląska , rybnicki , Rybnik , Siemianowice Śląskie , Sosnowiec , Świętochłowice , tarnogórski , Tychy , wodzisławski , Zabrze , zawierciański , Żory , żywiecki ,62 Razem ,63 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 28 z 42 Informacje o wynikach

29 będziński bielski Bielsko-Biała bieruńsko - lędziński Bytom Chorzów cieszyński Częstochowa częstochowski Dąbrowa Górnicza Gliwice gliwicki Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice kłobucki lubliniecki mikołowski Mysłowice myszkowski Piekary Śląskie pszczyński raciborski Ruda Śląska rybnicki Rybnik Siemianowice Sosnowiec Świętochłowice tarnogórski Tychy wodzisławski Zabrze zawierciański Żory żywiecki 43,48% 74,44% 82,54% 81,22% 78,96% 72,51% 75,60% 83,56% 79,62% 71,05% 79,40% 78,54% 74,40% 77,25% 72,87% 79,48% 75,74% 81,23% 76,81% 76,47% 73,49% 72,31% 80,40% 74,35% 78,17% 76,08% 59,90% 72,06% 78,83% 73,47% 79,06% 84,38% 78,36% 71,73% 74,39% 81,62% 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Przy przeprowadzaniu porównań należy pamiętać, by brać pod uwagę liczbę przystępujących do egzaminu maturalnego w danym mieście czy powiecie, a także dominujący na danym obszarze typ szkoły (por. kolejne tabele). Pozioma linia na wykresie odpowiada zdawalności egzaminu maturalnego dla wszystkich tegorocznych maturzystów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy i przystępujących do wszystkich egzaminów obowiązkowych, która wyniosła 77,63%. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 16. Zdawalność w powiatach województwa śląskiego w sesji majowej Największy odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości, stanowią absolwenci liceów ogólnokształcących (84%). Odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości jest zbliżony w szkołach zlokalizowanych w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz w miastach liczących od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Zdawalność w powiatach województwa wyniosła od 43,48% do 84,38%. W 16 powiatach uzyskano wartość zdawalności wyższą od obliczonej dla województwa. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 29 z 42 Informacje o wynikach

30 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Mapa 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w procentach w liceach ogólnokształcących w powiatach województwa śląskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 30 z 42 Informacje o wynikach

31 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Tabela 20. Zdawalność w liceach ogólnokształcących w poszczególnych powiatach województwa śląskiego w sesji majowej Lp. Powiat Przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów Otrzymali świadectwo dojrzałości liczba procent 1. będziński ,82 2. bielski ,00 3. Bielsko-Biała ,01 4. bieruńsko-lędziński ,15 5. Bytom ,45 6. Chorzów ,63 7. cieszyński ,35 8. Częstochowa ,10 9. częstochowski , Dąbrowa Górnicza , Gliwice , gliwicki , Jastrzębie-Zdrój , Jaworzno , Katowice , kłobucki , lubliniecki , mikołowski , Mysłowice , myszkowski , Piekary Śląskie , pszczyński , raciborski , Ruda Śląska , rybnicki , Rybnik , Siemianowice Śląskie , Sosnowiec , Świętochłowice , tarnogórski , Tychy , wodzisławski , Zabrze , zawierciański , Żory , żywiecki ,83 Razem ,78 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 31 z 42 Informacje o wynikach

32 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Mapa 3. Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w procentach w technikach w powiatach województwa śląskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 32 z 42 Informacje o wynikach

33 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Tabela 21. Zdawalność w technikach w poszczególnych powiatach województwa śląskiego w sesji majowej Lp. Powiat Przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów Otrzymali świadectwo dojrzałości liczba procent 1. będziński ,45 2. bielski ,09 3. Bielsko-Biała ,49 4. bieruńsko-lędziński ,96 5. Bytom ,63 6. Chorzów ,92 7. cieszyński ,22 8. Częstochowa ,00 9. częstochowski , Dąbrowa Górnicza , Gliwice , gliwicki , Jastrzębie-Zdrój , Jaworzno , Katowice , kłobucki , lubliniecki , mikołowski , Mysłowice , myszkowski , Piekary Śląskie , pszczyński , raciborski , Ruda Śląska , rybnicki , Rybnik , Siemianowice Śląskie , Sosnowiec , Świętochłowice , tarnogórski , Tychy , wodzisławski , Zabrze , zawierciański , Żory , żywiecki ,70 Razem ,79 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 33 z 42 Informacje o wynikach

34 będziński bielski Bielsko-Biała bieruńsko - lędziński Bytom Chorzów cieszyński Częstochowa częstochowski Dąbrowa Górnicza Gliwice gliwicki Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice kłobucki lubliniecki mikołowski Mysłowice myszkowski Piekary Śląskie pszczyński raciborski Ruda Śląska rybnicki Rybnik Siemianowice Sosnowiec Świętochłowice tarnogórski Tychy wodzisławski Zabrze zawierciański Żory żywiecki 31,58% 61,45% 66,09% 71,49% 75,96% 62,63% 65,92% 78,22% 67,00% 64,84% 64,09% 73,83% 74,75% 57,69% 65,74% 65,96% 88,30% 58,58% 70,59% 47,17% 70,51% 61,86% 64,22% 67,16% 37,50% 69,19% 54,88% 64,85% 83,33% 64,17% 71,23% 84,03% 66,67% 52,16% 66,41% 77,70% będziński bielski Bielsko-Biała bieruńsko - lędziński Bytom Chorzów cieszyński Częstochowa częstochowski Dąbrowa Górnicza Gliwice gliwicki Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice kłobucki lubliniecki mikołowski Mysłowice myszkowski Piekary Śląskie pszczyński raciborski Ruda Śląska rybnicki Rybnik Siemianowice Sosnowiec Świętochłowice tarnogórski Tychy wodzisławski Zabrze zawierciański Żory żywiecki 57,14% 76,82% 92,00% 88,01% 85,15% 78,45% 79,63% 87,35% 86,10% 84,21% 85,16% 87,76% 74,83% 79,25% 85,86% 85,49% 80,09% 78,71% 86,24% 78,82% 85,84% 73,50% 90,70% 81,86% 84,78% 81,98% 63,64% 77,40% 78,15% 81,76% 84,76% 84,67% 83,46% 84,97% 81,99% 85,83% 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 17. Zdawalność w liceach ogólnokształcących w powiatach województwa śląskiego w sesji majowej 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 18. Zdawalność w technikach w powiatach województwa śląskiego w sesji majowej Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 34 z 42 Informacje o wynikach

35 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Tabela 22. Zdawalność w poszczególnych gminach województwa śląskiego w sesji majowej Lp. Gmina Przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów Otrzymali świadectwo dojrzałości liczba procent 1. Będzin ,51 2. Bielsko-Biała ,22 3. Bieruń ,45 4. Buczkowice ,86 5. Bytom ,51 6. Chełm Śląski ,50 7. Chorzów ,60 8. Cieszyn ,84 9. Czechowice-Dziedzice , Czeladź , Czerwionka-Leszczyny , Częstochowa , Dąbrowa Górnicza , Gliwice , Janów , Jastrzębie-Zdrój , Jaworzno , Kamienica Polska , Katowice , Kłobuck , Knurów , Koniecpol , Koszarawa , Koziegłowy , Kozy , Kruszyna , Krzepice , Lędziny , Lubliniec , Łaziska Górne , Łazy , Miedźna , Mikołów , Milówka , Mszana , Mysłowice , Myszków , Ornontowice ,47 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 35 z 42 Informacje o wynikach

36 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Lp. Gmina Przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów Otrzymali świadectwo dojrzałości liczba procent 39. Pawłowice , Piekary Śląskie , Pilica , Poręba , Pszczyna , Pyskowice , Racibórz , Radzionków , Ruda Śląska , Rybnik , Rydułtowy , Siemianowice Śląskie , Siewierz , Skoczów , Sławków , Sosnowiec , Szczekociny , Szczyrk , Świerklaniec , Świętochłowice , Tarnowskie Góry , Tworóg , Tychy , Ustroń , Węgierska Górka , Wisła , Wodzisław Śląski , Wojkowice , Woźniki , Zabrze , Zawiercie , Zbrosławice , Żarki , Żarnowiec , Żory , Żywiec ,98 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 36 z 42 Informacje o wynikach

37 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Tabela 23. Zdawalność w liceach ogólnokształcących w poszczególnych gminach województwa śląskiego w sesji majowej Lp. Gmina Przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów Otrzymali świadectwo dojrzałości liczba procent 1. Będzin ,48 2. Bielsko-Biała ,01 3. Bieruń ,66 4. Buczkowice ,86 5. Bytom ,45 6. Chorzów ,63 7. Cieszyn ,45 8. Czechowice-Dziedzice ,39 9. Czeladź , Czerwionka-Leszczyny , Częstochowa , Dąbrowa Górnicza , Gliwice , Jastrzębie-Zdrój , Jaworzno , Kamienica Polska , Katowice , Kłobuck , Knurów , Koniecpol , Koszarawa , Koziegłowy , Kozy , Kruszyna , Krzepice , Lędziny , Lubliniec , Łaziska Górne , Łazy , Miedźna , Mikołów , Milówka , Mszana , Mysłowice , Myszków , Pawłowice , Piekary Śląskie , Pilica ,17 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 37 z 42 Informacje o wynikach

38 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Lp. Gmina Przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów Otrzymali świadectwo dojrzałości liczba procent 39. Poręba , Pszczyna , Pyskowice , Racibórz , Radzionków , Ruda Śląska , Rybnik , Rydułtowy , Siemianowice Śląskie , Siewierz , Skoczów , Sławków , Sosnowiec , Szczekociny , Szczyrk , Świętochłowice , Tarnowskie Góry , Tychy , Wisła , Wodzisław Śląski , Wojkowice , Woźniki , Zabrze , Zawiercie , Zbrosławice , Żarki , Żory , Żywiec ,16 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 38 z 42 Informacje o wynikach

39 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Tabela 24. Zdawalność w technikach w poszczególnych gminach województwa śląskiego w sesji majowej Lp. Gmina Przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Otrzymali świadectwo dojrzałości liczba procent 1. Będzin ,54 2. Bielsko-Biała ,49 3. Bieruń ,98 4. Bytom ,63 5. Chełm Śląski ,50 6. Chorzów ,92 7. Cieszyn ,34 8. Czechowice-Dziedzice ,09 9. Czeladź , Czerwionka-Leszczyny , Częstochowa , Dąbrowa Górnicza , Gliwice , Janów , Jastrzębie-Zdrój , Jaworzno , Katowice , Kłobuck , Knurów , Koniecpol , Lędziny , Lubliniec , Łaziska Górne , Łazy , Miedźna , Mikołów , Milówka , Mysłowice , Myszków , Ornontowice , Pawłowice , Piekary Śląskie , Poręba , Pszczyna , Pyskowice , Racibórz , Radzionków , Ruda Śląska ,16 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 39 z 42 Informacje o wynikach

40 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Lp. Gmina Przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Otrzymali świadectwo dojrzałości liczba procent 39. Rybnik , Rydułtowy , Siemianowice Śląskie , Skoczów , Sosnowiec , Świerklaniec , Świętochłowice , Tarnowskie Góry , Tworóg , Tychy , Ustroń , Węgierska Górka , Wisła , Wodzisław Śląski , Wojkowice , Zabrze , Zawiercie , Żarki , Żarnowiec , Żory , Żywiec ,21 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 40 z 42 Informacje o wynikach

41 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Tabela 25. Zdawalność w powiatach województw śląskiego z uwzględnieniem podziału na szkoły publiczne i niepubliczne w sesji majowej Lp. Powiat Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów Zdający, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości liczba procent szkoły szkoły szkoły szkoły szkoły szkoły publiczne niepubliczne publiczne niepubliczne publiczne niepubliczne 1. będziński ,39 6,67 2. bielski ,28 25,00 3. Bielsko-Biała ,36 62,95 4. bieruńsko-lędziński ,96 5. Bytom ,77 19,05 6. Chorzów ,68 19,15 7. cieszyński ,30 66,85 8. Częstochowa ,02 47,09 9. częstochowski ,15 100, Dąbrowa Górnicza ,74 27, Gliwice ,15 55, gliwicki ,00 0, Jastrzębie-Zdrój ,01 11, Jaworzno ,26 35, Katowice ,56 43, kłobucki , lubliniecki ,00 42, mikołowski ,05 30, Mysłowice ,78 0, myszkowski ,16 0, Piekary Śląskie ,21 6, pszczyński , raciborski ,40 31, Ruda Śląska ,02 14, rybnicki , Rybnik ,98 18, Siemianowice Śląskie ,56 38, Sosnowiec ,03 51, Świętochłowice , tarnogórski ,07 13, Tychy ,71 15, wodzisławski ,89 0, Zabrze ,55 51, zawierciański ,66 41, Żory ,35 39, żywiecki ,11 62,16 Razem ,91 45,80 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 41 z 42 Informacje o wynikach

42 2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 w województwie śląskim Tabela 26. Zdawalność w powiatach województw śląskiego w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych (wg danych przekazanych przez dyrektorów szkół w programie Hermes) w sesji majowej 4 Lp. Powiat Szkoły dla młodzieży Szkoły dla dorosłych zdawało zdało procent zdawało zdało procent 1. będziński , ,67 2. bielski , ,00 3. Bielsko-Biała , ,67 4. bieruńsko-lędziński , ,00 5. Bytom , ,73 6. Chorzów , ,87 7. cieszyński , ,92 8. Częstochowa , ,91 9. częstochowski , , Dąbrowa Górnicza , , Gliwice , , gliwicki , , Jastrzębie-Zdrój , , Jaworzno , , Katowice , , kłobucki , , lubliniecki , , mikołowski , , Mysłowice , , myszkowski , , Piekary Śląskie , , pszczyński , , raciborski , , Ruda Śląska , , rybnicki , , Rybnik , , Siemianowice Śląskie , , Sosnowiec , , Świętochłowice , tarnogórski , , Tychy , , wodzisławski , , Zabrze , , zawierciański , , Żory , , żywiecki , ,58 Razem , ,14 4 W tabeli nie uwzględniono szkół zgłoszonych jako specjalne. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 42 z 42 Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim Informacja o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. INFORMACJE O ABSOLWENTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 11 Zdawalność matury 2015 ogółem podział na gminy Strona 2 z 11 Będzin 368 75,8 294 81,0 74 55,4 Bielsko Biała 2343 80,5 1307 87,1 1036 72,0 Bieruń 231 86,6 104 94,2

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Jednostka terytorialna Powiat Region 2010 2011 2012 Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Szczyrk (1) bielski

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Załącznik nr 2 do umowy nr 19/DI/PN/2013 (wzór) Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Lp. Nazwa OPS Siedziba OPS województwo powiat gmina Liczba szt. terminali kontakt Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w powiatach i gminach w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w powiatach i gminach w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019 w powiatach i gminach w województwie śląskim Jaworzno, 2019 INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R.

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R. BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R. (źródło:główny Urząd Statystyczny w Krakowie, "Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Raport ogólny 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozd anie zegzamin umaturaln ego2015 Biologia Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozd anie zegzamin umaturaln ego2015 Biologia Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdania ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 Opracowanie Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne. 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 Opracowanie Aleksandra Grabowska (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Mariusz

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo wielkopolskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo wielkopolskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku (absolwenci rozwiązujący arkusze standardowe 99,8% ogółu) Do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo lubuskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo lubuskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 Województwo lubuskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 województwo lubuskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 roku w województwie pomorskim Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 KRĘGA KMISJA EGAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl KEP EK/5247/10/2017 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo