INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny dla absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami) i zasadami w nim określonymi. W województwie śląskim do egzaminu maturalnego w 2008 r. przystąpiło osób 1 z 893 szkół, w tym: tegorocznych absolwentów, ubiegających się o świadectwo dojrzałości 2, 1783 absolwentów z lat ubiegłych, ubiegających się o świadectwo dojrzałości, 3950 absolwentów z lat ubiegłych, podwyższających wynik. Wykres 1. Tegoroczni absolwenci przystępujący do egzaminu z różnych typów szkół Technikum 28% Technikum uzupełniające 2% Liceum uzupełniające 2% Liceum profilowane 11% Liceum ogólnokształcące 57% 1 Osoby obecne przynajmniej na jednym egzaminie. 2 Wśród tegorocznych zdających ubiegających się o świadectwo dojrzałości było 2439 osób z dysleksją. Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 18

2 Tabela 1. Liczba tegorocznych absolwentów, ubiegających się o świadectwo dojrzałości w sesji wiosennej 2008, z podziałem na typ szkoły Typ szkoły Liczba zdających % Liceum ogólnokształcące ,88 Liceum profilowane ,75 Liceum uzupełniające 751 1,62 Technikum ,17 Technikum uzupełniające 732 1,58 Ogółem Wykres 2. Tegoroczni absolwenci przystępujący do egzaminu a położenie szkoły Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 35% Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 56% Wieś 3% Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 6% Ponad połowę tegorocznych absolwentów stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Większość zdających ukończyła szkoły położone w dużych miastach, liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W części ustnej egzaminu maturalnego absolwenci zdawali obowiązkowo: język polski, język obcy nowożytny 3, język mniejszości narodowej 4. Ponadto, przystępowali do części ustnej egzaminu z innych języków obcych nowożytnych, jeśli wybrali je jako przedmiot dodatkowy. Do części ustnej z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło osób, w tym tegorocznych absolwentów 5. 3 Spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. 4 W województwie śląskim nikt, nie zdawał egzaminu w języku nauczania mniejszości narodowej. 5 Liczba obejmuje zdających, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu w części ustnej. Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 18

3 Na ustny egzamin maturalny z języka polskiego zdający przygotowywali prezentację na temat wybrany ze szkolnej listy tematów. Zestawy zadań do egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych przygotowała i dostarczyła do szkół Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przystąpiły osoby, w tym zdających po raz pierwszy. Wykres 3. Częstość zdawania przez tegorocznych absolwentów języków obcych nowożytnych na egzaminie maturalnym w części ustnej Język angielski 0,79% 82,32% Język niemiecki 0,41% 12,77% Język rosyjski 2,05% 0,03% Język francuski 1,31% 0,07% Język włoski 0,15% 0,02% Język hiszpański 0,07% 0,04% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% dodatkowy obowiązkowy Tabela 2. Struktura populacji tegorocznych absolwentów zdających część ustną egzaminu z języków obcych nowożytnych obowiązkowy na poziomie: : Język podstawowym rozszerzonym dwujęzycznym obowiązkowy dodatkowy ogółem liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % angielski , ,9 99 0, , , niemiecki , , , , , francuski ,6 41 6, , ,1 31 4, rosyjski ,1 18 1, ,5 14 1, włoski 63 88,7 8 11, ,8 9 11, hiszpański 30 90,9 3 9, Wydział Badań i Analiz Strona 3 z 18

4 Tabela 3. Absolwenci z lat ubiegłych zdający egzaminy z języków obcych nowożytnych w części ustnej Język obowiązkowy na poziomie: podstawowym rozszerzonym dwujęzycznym obowiązkowy dodatkowy ogółem liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % angielski , ,2 1 0, , niemiecki 64 82, ,7 8 9, francuski 1 14,3 6 85, rosyjski ,3 1 6, włoski hiszpański W części pisemnej maturzyści zdawali trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu. Każdy z przedmiotów obowiązkowych mógł być zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym 6. Do części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło osób, w tym tegorocznych absolwentów. Maturzysta mógł zdawać także egzamin z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych, innych niż przedmiot wybrany jako obowiązkowy. y dodatkowe były zdawane na poziomie rozszerzonym (do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu, matematyki, informatyki, języka obcego nowożytnego - innego niż wybrany jako obowiązkowy, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, języka łacińskiego i kultury antycznej). 6 Absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybrali jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdawali go na jednym poziomie określonym w standardach, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej (dalej jako: poziom dwujęzyczny). Wydział Badań i Analiz Strona 4 z 18

5 Wykres 4. Częstość zdawania przez tegorocznych absolwentów języków obcych nowożytnych na egzaminie maturalnym w części pisemnej Język angielski 0,78% 82,93% Język niemiecki 0,41% 13,01% Język rosyjski 2,04% 0,03% Język francuski 1,30% 0,06% Język włoski 0,15% 0,02% Język hiszpański 0,07% 0,04% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% dodatkowy obowiązkowy Wykres 5. Częstość zdawania przez tegorocznych absolwentów poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym w części pisemnej Geografia Biologia Matematyka Wiedza o społeczeństwie Historia Chemia Historia sztuki Fizyka i astronomia Historia muzyki Wiedza o tańcu Język łaciński i kultura antyczna Informatyka 0,90% 0,28% 0,54% 2,18% 0,29% 0,04% 0,03% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,40% 2,51% 2,42% 2,03% 4,11% 1,79% 2,44% 4,13% 7,41% 16,08% 18,52% 20,10% 33,18% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% dodatkowy obowiązkowy Podobnie jak w ubiegłym roku, tylko chemia oraz fizyka i astronomia były wybierane częściej jako przedmioty dodatkowe niż obowiązkowe 7. 7 Informatyka oraz język łaciński i kultura antyczna mogły być zdawane wyłącznie jako przedmioty dodatkowe, a więc na poziomie rozszerzonym. Wydział Badań i Analiz Strona 5 z 18

6 Tabela 4. Tegoroczni absolwenci zdający egzaminy z języków obcych nowożytnych w części pisemnej obowiązkowy na poziomie: Język podstawowym rozszerzonym dwujęzycznym obowiązkowy dodatkowy ogółem liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % angielski , , , , , niemiecki , , , , , francuski , , , , , rosyjski , , , , włoski 62 87, , , , hiszpański 29 85, , , , RAZEM , , , , , Tabela 5. Absolwenci z ubiegłych lat zdający egzaminy z języków obcych nowożytnych w części pisemnej obowiązkowy na poziomie: Język podstawowym rozszerzonym dwujęzycznym obowiązkowy dodatkowy ogółem liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % angielski , , , , niemiecki 60 61, ,76 1 1, , , francuski 8 42, ,63 1 5, rosyjski 22 95,65 1 4, ,83 1 4, włoski hiszpański RAZEM , ,20 2 0, , , Tabela 6. Tegoroczni absolwenci zdający egzaminy z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej obowiązkowy na poziomie: podstawowym rozszerzonym obowiązkowy dodatkowy ogółem liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % Język polski , , Biologia , , , , Chemia , , , , Fizyka i astronomia , , , , Geografia , , , , Historia , , , , Historia muzyki 77 57, , , , Historia sztuki , , , , Matematyka , , , , Wiedza o społeczeństwie , , , , Wiedza o tańcu Informatyka Język łaciński i kultura antyczna RAZEM , , , , Wydział Badań i Analiz Strona 6 z 18

7 Tabela 7. Absolwenci z ubiegłych lat zdający egzaminy z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej obowiązkowy na poziomie: podstawowym rozszerzonym obowiązkowy dodatkowy ogółem liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % Język polski , , Biologia , , , , Chemia 12 6, , , , Fizyka i astronomia 10 55, , , , Geografia , , , , Historia 48 16, , , , Historia muzyki Historia sztuki 4 30, , , , Matematyka , , , , Wiedza o społeczeństwie , , , , Informatyka Język łaciński i kultura antyczna RAZEM , , , , Absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybrali jako obowiązkowy przedmiot nauczany dwujęzycznie, rozwiązywali dodatkowe zadania z tego przedmiotu w drugim języku nauczania. W przypadku przedmiotu wybranego jako dodatkowy, a nauczanego dwujęzycznie mogli także rozwiązywać zestaw zadań w języku obcym. Tabela 8. Tegoroczni absolwenci rozwiązujący dodatkowe zadania w drugim języku nauczania z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej Język obcy nowożytny zdawany jako będący drugim językiem nauczania angielski francuski niemiecki obowiązkowy Biologia dodatkowy Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Matematyka obowiązkowy dodatkowy obowiązkowy dodatkowy obowiązkowy dodatkowy obowiązkowy dodatkowy obowiązkowy dodatkowy Wydział Badań i Analiz Strona 7 z 18

8 Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiązywali zadania z arkuszy dostosowanych do rodzaju dysfunkcji. Tabela 9. Liczba tegorocznych zdających, którym dostosowano formę i warunki przeprowadzenia egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów niesłyszących/ słabo słyszących (A7) poziom poziom podstawowy rozszerzony Zestawy dostosowane dla osób słabo widzących (A4) poziom podstawowy poziom rozszerzony niewidomych (A6) poziom podstawowy poziom rozszerzony Język polski Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia sztuki Matematyka Wiedza o społeczeństwie Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych na świadectwach dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wynik z danego przedmiotu wpisano zwolniony wraz z informacją, że otrzymali 100% punktów na poziomie rozszerzonym (albo na poziomie określonym dla szkoły dwujęzycznej) z tego przedmiotu wraz z nazwą olimpiady, w której brali udział. Tabela 10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wśród tegorocznych absolwentów Liczba laureatów/ finalistów Liczba laureatów/ finalistów Język polski 11 Fizyka i astronomia 8 Język angielski 6 Geografia 13 Język francuski 3 Historia 5 Język niemiecki 3 Historia muzyki 6 Język rosyjski 4 Historia sztuki 4 Język łaciński i kultura antyczna 4 Informatyka 5 Biologia 12 Matematyka 11 Chemia 5 Wiedza o społeczeństwie 15 Wydział Badań i Analiz Strona 8 z 18

9 2. PRZEBIEG EGZAMINU MATURALNEGO Część pisemna egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2008 przeprowadzana była w szkołach w okresie od 5 do 21 maja 2008 r. Egzaminy rozpoczynały się o godzinie 9:00 i 14:00. Terminy części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przedstawia tabela 11. Tabela 11. Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2008 Dzień Egzamin pisemny z przedmiotu maja tygodnia godz. 9:00 godz. 14:00 5 poniedziałek język polski - 6 wtorek język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych 7 środa wiedza o społeczeństwie przedmiot w języku obcym 8 czwartek język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych język włoski 9 piątek geografia język łaciński i kultura antyczna - 12 poniedziałek biologia przedmiot w języku obcym 13 wtorek historia wiedza o tańcu 14 środa matematyka przedmiot w języku obcym 15 czwartek fizyka i astronomia historia sztuki 16 piątek chemia historia muzyki 19 poniedziałek język rosyjski kultura Hiszpanii 20 wtorek 21 środa język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych język mniejszości narodowych, język kaszubski język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych informatyka Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana była w szkołach w okresie od 5 do 31 maja 2008 roku, według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Wydział Badań i Analiz Strona 9 z 18

10 3. INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU Na świadectwach dojrzałości wyniki egzaminu maturalnego podane zostały w postaci procentu punktów uzyskanych przez zdającego. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego egzaminu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Tabela 12. Wydane świadectwa dojrzałości dla tegorocznych absolwentów a typ szkoły Tegoroczni absolwenci wydane świadectwa Typ szkoły liczba zdających dojrzałości liczba % Liceum ogólnokształcące ,91 Liceum profilowane ,61 Liceum uzupełniające ,14 Technikum ,83 Technikum uzupełniające ,61 Ogółem ,62 Ogółem wydano świadectw dojrzałości dla absolwentów tegorocznych i z lat ubiegłych. Wydano także 2286 aneksów 8 do świadectw otrzymanych w poprzednich latach ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Zdawalność egzaminu maturalnego dla wszystkich osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości w sesji wiosennej 2008 r. wyniosła 80%, natomiast dla zdających egzamin po raz pierwszy - 82%. Do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego w części ustnej przystąpiło tegorocznych absolwentów. Egzamin zdało maturzystów, co stanowi 97,88%. Tabela 13. Zdawalność egzaminów obowiązkowych z języków obcych nowożytnych w części ustnej Tegoroczni absolwenci Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny liczba zdali liczba zdali liczba zdali zdających liczba % zdających liczba % zdających liczba % Język angielski , , Język niemiecki , , ,00 Język francuski , , Język rosyjski , Język włoski , Język hiszpański , RAZEM , , ,58 8 O aneksy do świadectw dojrzałości ubiegały się osoby, które chciały: poprawić swój wynik z poprzednich sesji lub zdać dodatkowy przedmiot. Wydział Badań i Analiz Strona 10 z 18

11 Tabela 14. Zdawalność egzaminów z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej Tegoroczni absolwenci Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny liczba zdali liczba zdali liczba zdali piszących liczba % piszących liczba % piszących liczba % Język polski , ,59 Język angielski , , Język niemiecki , , ,00 Język francuski , , Język rosyjski , Język włoski , Język hiszpański , Biologia , ,64 Chemia , ,25 Fizyka i astronomia , Geografia , ,11 Historia , ,54 Historia muzyki , Historia sztuki , ,49 Matematyka , ,68 Wiedza o społeczeństwie , ,67 Wiedza o tańcu , RAZEM , , ,58 Wydział Badań i Analiz Strona 11 z 18

12 Tabela 15. Zdawalność w powiatach dla tegorocznych absolwentów Lp. Powiat Liczba zdających Zdający, którzy ze wszystkich egzaminów obowiązkowych uzyskali co najmniej 30% i otrzymali świadectwo dojrzałości liczba % 1. będziński ,19 2. bielski ,23 3. Bielsko-Biała ,71 4. bieruńsko-lędziński ,16 5. Bytom ,98 6. Chorzów ,84 7. cieszyński ,20 8. Częstochowa ,39 9. częstochowski , Dąbrowa Górnicza , Gliwice , gliwicki , Jastrzębie Zdrój , Jaworzno , Katowice , kłobucki , lubliniecki , mikołowski , Mysłowice , myszkowski , Piekary Śląskie , pszczyński , raciborski , Ruda Śląska , rybnicki , Rybnik , Siemianowice Śląskie , Sosnowiec , Świętochłowice , tarnogórski , Tychy , wodzisławski , Zabrze , zawierciański , Żory , żywiecki ,13 Razem ,62 Wydział Badań i Analiz Strona 12 z 18

13 Tabela 16. Zdawalność w powiatach dla tegorocznych absolwentów a typ szkoły Lp Powiat Liczba zdających Zdający, którzy ze wszystkich egzaminów obowiązkowych uzyskali co najmniej 30% Liczba % LO LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU 1 będziński ,4 59,3-71,1 33,3 2 bielski ,4 92,6-69, Bielsko-Biała ,7 72, ,2 24,3 4 bieruńsko - lędziński , ,2 42,9 5 Bytom ,7 55,2 40,8 77, Chorzów ,2 68,1 46,2 73,2 42,9 7 cieszyński ,7 70,3 44,4 81,3 0 8 Częstochowa ,4 73,4 36,2 66,5 31,4 9 częstochowski , ,7 18,2 10 Dąbrowa Górnicza ,4 62,9-56,5 45,5 11 Gliwice ,8 62,4 43,8 75,4 40,2 12 gliwicki , Jastrzębie-Zdrój ,6 57, Jaworzno ,4 57,4 73,9 78,2 29,4 15 Katowice ,3 55,9 39,7 72,5 45,3 16 kłobucki , ,8-17 lubliniecki ,2 67,9-72,6 21,4 18 mikołowski ,5 73,2 31,3 73, Mysłowice , ,5 72,6-20 myszkowski ,4 71, ,6 18,2 21 Piekary Śląskie ,7 77,8 0 85,1-22 pszczyński ,8 53,3 69,4 36,4 23 raciborski ,9 68,9 42,9 83,6 48,3 24 Ruda Śląska ,8 66,7 61,5 70, rybnicki ,3 41, ,6-26 Rybnik ,4 71,5 64,7-24,5 27 Siemianowice Śląskie ,5 82,7 57,1 80,6-28 Sosnowiec , ,7 23,5 29 Świętochłowice ,4 38, ,4-30 tarnogórski , Tychy ,6 59,5 36,1 73,6 38,1 32 wodzisławski ,9 62,1 45,5 83,5 31,8 33 Zabrze ,8 65,6 47,3 74,5 21,4 34 zawierciański ,4 49,6-67,5 18,2 35 Żory ,6 65, ,8 12,9 36 żywiecki ,8 76,9 38,5 80,2 50 Razem ,9 64,6 45,1 73,8 33,6 Analizując procentowy wskaźnik zdawalności, należy zwrócić uwagę na liczbę zdających. Wskaźnik ten nie pozwala na wyciągnięcie wniosków o poziomie kształcenia w stosunku do powiatów z małą liczbą zdających w danym typie szkoły. Wydział Badań i Analiz Strona 13 z 18

14 3.2. ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW Wykres 6. Średnie wyniki uzyskane przez tegorocznych absolwentów w części ustnej egzaminu zdawanego jako przedmiot obowiązkowy 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % Język polski 70,40 % Język angielski 67,90 % 81,21 % Język francuski 67,52 % 86,22 % Język hiszpański 78,33 % 79,83 % Język niemiecki 62,77 % 86,60 % poziom rozszerzony poziom podstawowy Język rosyjski 56,70 % 87,78 % Język włoski 73,02 % 88,13 % Wykres 7. Średnie wyniki uzyskane przez tegorocznych absolwentów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie dwujęzycznym w części ustnej egzaminu 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Język angielski 78,43 % Język francuski 77,50 % Język niemiecki 80,10 % Wydział Badań i Analiz Strona 14 z 18

15 Wykres 8. Średnie wyniki uzyskane przez tegorocznych absolwentów w części pisemnej egzaminu zdawanego jako przedmiot obowiązkowy Język polski Język angielski 54,24 % 62,78 % 62,45 % 70,56 % Język niemiecki 56,81 % 73,97 % Język francuski Język hiszpański Język rosyjski 60,59 % 68,51 % 72,40 % 59,81 % 82,93 % 82,26 % Język włoski 60,97 % 70,33 % Biologia 42,42 % 52,60 % Chemia Fizyka i astronomia Geografia 47,48 % 52,18 % 53,43 % 65,06 % 61,62 % 69,38 % Historia Historia muzyki Historia sztuki 56,49 % 53,94 % 63,06 % 52,43 % 58,36 % 72,07 % Matematyka 54,82 % 63,70 % Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu 41,14 % 47,52 % 52,36 % 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% poziom rozszerzony poziom podstawowy Wykres 9. Średnie wyniki uzyskane przez tegorocznych absolwentów w części pisemnej egzaminu z przedmiotów zdawanych na poziomie dwujęzycznym 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Język angielski 67,47 % Język niemiecki 69,70 % Język francuski 64,30 % Wydział Badań i Analiz Strona 15 z 18

16 Tabela 17. Średnie wyniki w procentach uzyskane przez tegorocznych absolwentów z języka polskiego w części ustnej egzaminu w różnych typach szkół Typ szkoły Średnia arytmetyczna z języka polskiego Liceum ogólnokształcące (LO) 75,65 Liceum profilowane (LP) 60,06 Liceum uzupełniające (LU) 56,80 Technikum (T) 64,66 Technikum uzupełniające (TU) 54,12 Wszyscy absolwenci 70,40 Tabela 18. Średnie wyniki w procentach uzyskane przez tegorocznych absolwentów z języków obcych nowożytnych w części ustnej egzaminu w różnych typach szkół obowiązkowy dodatkowy poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom dwujęzyczny zdawany na poziomie rozszerzonym LO LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU Język angielski 75,39 56,14 39,48 59,21 42,65 82,24 60, ,96 47,50 78, ,43 57,50-66,11 - Język niemiecki 72,73 50,76 47,81 55,82 46,16 87,30 82, , ,47 78,57 85, Język francuski 74,28 57, , , , Język rosyjski 63,84 53,41 52,42 54,36 45,94 88, ,50-86, Język włoski 78,20 32, , , , Język hiszpański 83, , , Wydział Badań i Analiz Strona 16 z 18

17 Tabela Średnie wyniki w procentach uzyskane przez tegorocznych absolwentów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej egzaminu, rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych w różnych typach szkół obowiązkowy dodatkowy poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom dwujęzyczny zdawany na poziomie rozszerzonym LO LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU Język polski 59,42 46,68 42,20 49,43 36,60 63,04 54, ,32 49 Język angielski 70,90 51,61 34,86 53,84 35,63 70,98 57,28 36,50 64,33 40,50 67, ,34 45,25-59,73 - Język niemiecki 67,72 46,80 42,49 48,95 39,66 73,69 72, ,88-69, ,04 59, ,30 - Język francuski 57, ,73 22,67 72, ,89-64, , Język rosyjski 70,12 53,73 56,01 55,85 42,89 83, , Język włoski 67,59 29,50 50,80 26,33 25,33 72, , Język hiszpański 86, , , Biologia 45,93 36,47 31,85 39,16 31,48 53,02 36, , ,64 24, ,17 - Chemia 56,86 33, , , ,23-54,03 20,13-35,96 - Fizyka i astronomia 57, ,73 22,67 72, ,89-58,80 17,33-43,53 - Geografia 52,29 41,48 40,16 46,63 36,54 62,35 46,43-52, ,24 38, ,34 38 Historia 58,34 44,98 46,38 50,63 37,26 54,39 35, , ,20 28, ,90 - Historia muzyki 64,86-5, , , Historia sztuki 53, ,50 36,14-57,88 73, ,70 39, Matematyka 61,07 42,11 16,43 49, ,95 41,64-45,63-46,49 12,62-18,88 - Wiedza o społeczeństwie 45,84 36,74 36,92 38,77 33,46 48, ,36-45,25 25, ,24 - Wiedza o tańcu 55, Informatyka 42,52 13,73-29,76 - Jęz. łaciński i kultura ant. 73, Zacieniowane w tabeli 19. pola oznaczają średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów poniżej 30%, uzyskane przez mniej niż 10 zdających w danym typie szkoły. Wydział Badań i Analiz Strona 17 z 18

18 4. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przekazała dyrektorom szkół świadectwa dojrzałości wraz z ich odpisami dla zdających oraz aneksy dla podwyższających wyniki egzaminu. Ponadto poprzez Serwis Dyrektorów, dyrektorzy otrzymali zbiorcze zestawienia z wynikami zdających. 30 czerwca 2008 r. świadectwa dojrzałości zdający mogli odebrać w macierzystych szkołach. OKE przesłało także wyniki maturzystów, którzy wyrazili na to zgodę, do Krajowego Rejestru Matur, z którego korzystają uczelnie wyższe podczas rekrutacji na pierwszy rok studiów. Pełne sprawozdanie z przebiegu egzaminu maturalnego w 2008 r. przygotowane przez OKE w Jaworznie zostanie przekazane: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Śląskiemu Kuratorowi Oświaty, delegaturom Kuratorium Oświaty oraz organom prowadzącym szkoły i dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych we wrześniu br. Do sprawozdania zostaną przygotowane załączniki, zawierające: informacje o wynikach wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie dla Śląskiego Kuratora Oświaty, informacje o wynikach szkół, znajdujących się na terenie danej delegatury dla każdej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, informacje o wynikach prowadzonych szkół dla jednostek samorządu terytorialnego, wyniki uzyskane przez absolwentów danej szkoły dla dyrektora szkoły. Wydział Badań i Analiz Strona 18 z 18

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim Informacja o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. INFORMACJE O ABSOLWENTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku (absolwenci rozwiązujący arkusze standardowe 99,8% ogółu) Do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 OKEP 4713/63/2009 Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 Być siewcą dobra, piękna i wiedzy to sztuka, nie zapomnieć o podlewaniu to prawdziwa wielkość Przekazując Państwu wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 KEP 4713/79/2014 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne,

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego Egzamin

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005 Wstępne i egzaminu maturalnego 2005 Przedstawiamy Państwu ogólne informacje na temat pierwszego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2005 roku. W poniżej zamieszczonych zestawieniach

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Część ustna egzaminu maturalnego język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne

Część ustna egzaminu maturalnego język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne ARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r.

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie:

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. zwanej dalej ustawą rozporządzenia sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 2017 (Harmonogramy egzaminów

Bardziej szczegółowo