Monitorowanie kosztów w leczenia i ich odniesienie do wyceny punktowej. katalogu NFZ na przykładzie. przezskórnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie kosztów w leczenia i ich odniesienie do wyceny punktowej. katalogu NFZ na przykładzie. przezskórnych"

Transkrypt

1 Monitorowanie kosztów w leczenia i ich odniesienie do wyceny punktowej katalogu NFZ na przykładzie przezskórnych rnych interwencji wieńcowych w Polsce Lech Poloński, Mariusz GąsiorG III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób b Serca, Zabrze

2 Dostępne do rozliczeń w katalogu NFZ procedury kardiologii interwencyjnej w OZW Zasady sumowania procedur OZW Porównanie realnych kosztów w procedur inwazyjnych i hospitalizacji z katalogiem NFZ

3 świadczenie Oddziały warunki udzielania świadczeń uwagi sumowanie lp. kod świadczenia nazwa świadczenia wycena punktowa 07 choroby wewnętrzne 53 kardiologia 54 kardiologia dziecięca 48 geriatra tryb jednodniowy hospitalizacja warunki referencyjne (**) dokumentacja dodatkowa (***) ostre zespoły wieńcowe - hospitalizacja związana z leczeniem inwazyjnym ostre zespoły wieńcowe - załoŝenie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy stymulacji endokawitarnej 200 X X X 360 X X X X 60 X X X X koronarografia 80 X X X X ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy angioplastyki wieńcowej balonowej ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy angioplastyki wieńcowej z załoŝeniem stentu/ stentów ostre zespoły wieńcowe bez podwyŝszenia markerów mięśnia sercowego ostre zespoły wieńcowe potwierdzone markerami martwicy mięsnia sercowego hospitalizacja w ośrodkach prowadzących leczenie inwazyjne, trwająca nie krócej niŝ 2 doby (z wyłączeniem zgonów), w tym przynajmniej doba w OIOK, z zakończonym leczeniem z powodu OZW; nie więcej niŝ 20% ostrych zespołów wieńcowych ograniczonych do koronarografii 350 X X X zawiera diagnostykę z koronarografią 800 X X X zawiera diagnostykę z koronarografią 50 X X X X X 220 X X X X X moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych moŝna sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi moŝna sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych hospitalizacja w ośrodkach nie prowadzących leczenia inwazyjnego, trwająca łącznie nie mniej niŝ 4 doby (z wyłączeniem przerwy na zabieg w ośrodku prowadzącym moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr leczenie inwazyjne) lub w ośrodkach prowadzących leczenie 2 do materiałów informacyjnych inwazyjne w przypadku jego niepodjęcia - diagnostyka i leczenie zachowawcze hospitalizacja w ośrodkach nie prowadzących leczenia inwazyjnego, trwająca łącznie nie mniej niŝ 4 doby (z wyłączeniem przerwy na zabieg w ośrodku prowadzącym leczenie inwazyjne) lub w ośrodkach prowadzących leczenie inwazyjne w przypadku jego niepodjęcia - diagnostyka i leczenie zachowawcze moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych

4 świadczenie Oddziały warunki udzielania świadczeń uwagi sumowanie lp. kod świadczenia nazwa świadczenia hospitalizacja w celu wykonania planowej koronarografii hospitalizacja w celu wykonania planowej koronaroplastyki lub plastyki pomostów aortalnowieńcowych wycena punktowa 07 choroby wewnętrzne 53 kardiologia 54 kardiologia dziecięca 48 geriatra tryb jednodniowy hospitalizacja warunki referencyjne (**) 40 X X X 60 X X X koronaroplastyka balonowa bez uŝycia stentów 350 X X X zawiera diagnostykę z koronarografią koronaroplastyka jednonaczyniowa z zastosowaniem stentu koronaroplastyka złoŝona (dwu/ trzynaczyniowa) z zastosowaniem stentów koronaroplastyka wielonaczyniowa z zastosowaniem co najmniej 2 stentów, w tym co najmniej stentu uwalniajacego lek (DES) restenoza naczyń wieńcowych - prewencja, diagnostyka, leczenie z zastosowaniem stentu uwalniającego lek (DES) przezskórna angioplastyka pomostu (pomostów) aortalno-wieńcowego (aortalno-wieńcowych) dokumentacja dodatkowa (***) 550 X X X X 800 X X X X 370 X X X X 50 X X X X 900 X X X zawiera diagnostykę z koronarografią i koszty wyrobu medycznego (stentu) zawiera diagnostykę z koronarografią i koszty wyrobów medycznych (stentów) zawiera diagnostykę z koronarografią i koszty wyrobów medycznych (stentów); nie więcej niŝ 5% koronaroplastyk wykonanych w ośrodku zawiera diagnostykę z koronarografią i koszty wyrobów medycznych (stentów); leczenie w ośrodku prowadzącym leczenie inwazyjne, trwające nie krócej niŝ 2 doby (z wyłączeniem zgonów), w tym przynajmniej doba w OIOK; zawiera diagnostykę z koronarografią moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych moŝna sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych moŝna sumować zgodnie z załącznikiem nr 2 do materiałów informacyjnych

5 Nazwisko i Imię Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - KARDIOLOGIA Nr historii choroby WYBÓR KOD NAZWA PKT PRś 428 Ostre zespoły wieńcowe - hospitalizacja związana z leczeniem inwazyjnym (minimum 2 doby w tym doba na OINK z zakończonym leczeniem z powodu OZW SUMOWANIE ZAŁĄCZNIK 200 TAK 97 Ostre zespoły wieńcowe - leczenie angioplastyką ze stentem(ami) ± koronarografia SUMOWANIE ZAŁĄCZNIK 800 TAK 967 Ostre zespoły wieńcowe - leczenie angioplastyką balonową ± koronarografia SUMOWANIE ZAŁĄCZNIK 350 TAK 492 Ostre zespoły wieńcowe - załoŝenie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej SUMOWANIE wg wskazań 360 TAK 959 Ostre zespoły wieńcowe - leczenie stymulacją endokawitarną SUMOWANIE wg wskazań 60 TAK PL-9 Podanie Abciximabu przy angioplastyce w zawale serca z uniesieniem ST SUMOWANIE z PCI w STEMI TAK Restenoza naczyń wieńcowych - prewencja, diagnostyka, leczenie z zastosowaniem stentu uwalniającego lek (DES) ± koronarografia Koronaroplastyka wielonaczyniowa z zastosowaniem co najmniej 2 stentów, w tym co najmniej stentu uwalniajacego lek (DES) ± koronarografia Angioplastyka pomostu(ów) aortalno-wieńcowych ± koronarografia (minimum 2 doby w tym doba na OINK) SUMOWANIE - ZAŁĄCZNIK 50 SUMOWANIE wg wskazań 370 SUMOWANIE ZAŁĄCZNIK Koronaroplastyka złoŝona (dwu/ trzynaczyniowa) z zast. stentów ± koronarografia SUMOWANIE - ZAŁĄCZNIK Koronaroplastyka jednonaczyniowa z zastosowaniem stentu ± koronarografia SUMOWANIE - ZAŁĄCZNIK Koronaroplastyka balonowa bez uŝycia stentów ± koronarografia SUMOWANIE - ZAŁĄCZNIK Koronarografia SUMOWANIE - ZAŁĄCZNIK Hospitalizacja w celu wykonania planowej koronaroplastyki lub plastyki pomostów SUMOWANIE - ZAŁĄCZNIK 60 NIE 76 Hospitalizacja w celu wykonania planowej koronarografii SUMOWANIE - ZAŁĄCZNIK 40 NIE

6 Pozycja z białej karty ostre zespoły wieńcowe - hospitalizacja związana z leczeniem inwazyjnym 05 - koronaroplastyka balonowa bez uŝycia stentów wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi 06 - koronaroplastyka jednonaczyniowa wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi i kosztem środka biomedycznego 07 - koronaroplastyka złoŝona (dwu/trzynaczyniowa) wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi i kosztem środków biomedycznych koronaroplastyka wielonaczyniowa z zastosowaniem co najmniej 2 stentów, w tym co najmniej stentu uwalniajacego lek (DES) restenoza naczyń wieńcowych - prewencja, diagnostyka, leczenie z zastosowaniem stentu uwalniającego lek (DES) Szczegółowe warunki sumowania świadczeń Z czym moŝna sumować leczenie trombolityczne streptokinazą; leczenie trombolityczne tpa/ tenekteplaza; koronarografia; ostre zespoły wieńcowe - załoŝenie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej; operacja serca - wieńcowa bez KPU; operacja serca - wieńcowa w KPU; powikłania zawału - leczenie chirurgiczne; ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy stymulacji endokawitarnej; ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy angioplastyki wieńcowej balonowej; ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy angioplastyki wieńcowej z załoŝeniem stentu/ stentów; wszczepienie defibrylatora jednojamowego; 0 - wszczepienie rozrusznika serca jednojamowego; 02 - wszczepienie rozrusznika serca dwujamowego DDD/ VDD; 25 - wszczepienie rozrusznika resynchronizującego; wszczepienie defibrylatora dwujamowego; 77 - hospitalizacja w celu wykonania planowej koronaroplastyki

7 Pozycja z białej karty przezskórna angioplastyka pomostu (pomostów) aortalno-wieńcowego (aortalno-wieńcowych) Szczegółowe warunki sumowania świadczeń Z czym moŝna sumować leczenie trombolityczne streptokinazą; leczenie trombolityczne tpa/ tenekteplaza; operacja serca - wieńcowa bez KPU; operacja serca - wieńcowa w KPU; wszczepienie defibrylatora jednojamowego; 0 - wszczepienie rozrusznika serca jednojamowego; 02 - wszczepienie rozrusznika serca dwujamowego DDD/ VDD; 25 - wszczepienie rozrusznika resynchronizującego; wszczepienie defibrylatora dwujamowego; koronarografia ostre zespoły wieńcowe - załoŝenie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej; ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy stymulacji endokawitarnej; badanie elektrofizjologiczne serca (EPS) z ablacją prostą badanie elektrofizjologiczne serca (EPS) z ablacją złoŝoną 0 - wszczepienie rozrusznika serca jednojamowego (z kosztem rozrusznika) 02 - wszczepienie rozrusznika serca dwujamowego DDD/VDD (z kosztem rozrusznika) 76 - hospitalizacja w celu wykonania planowej koronarografii 25 - wszczepienie rozrusznika resynchronizujacego 76 - hospitalizacja w celu wykonania planowej koronarografii 77 - hospitalizacja w celu wykonania planowej angioplastyki wieńcowej koronarografia 05 - koronaroplastyka balonowa bez uŝycia stentów 06 - koronaroplastyka jednonaczyniowa z zastosowaniem stentu 07 - koronaroplastyka złoŝona (dwu/ trzynaczyniowa) z zastosowaniem stentów koronaroplastyka wielonaczyniowa co najmniej 2 stentów, w tym co najmniej stentu uwalniajacego lek (DES)

8 Szczegółowe warunki sumowania świadczeń Pozycja z białej karty Z czym moŝna sumować wszczepienie defibrylatora jednojamowego z co najmniej dwukrotnym skróconym badaniem EPS (z kosztem defibrylatora) 0 - wszczepienie rozrusznika serca jednojamowego (z kosztem rozrusznika) 02 - wszczepienie rozrusznika serca dwujamowego DDD/VDD (z kosztem rozrusznika) wszczepienie defibrylatora dwujamowego z co najmniej dwukrotnym skróconym badaniem EPS ( z kosztem defibrylatora) biopsja narządowa otwarta,mięśnia sercowego (zamknięta-wyjątek), ogniska patologicznego z pełną diagnostyką operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyŝej r. Ŝycia i dorosłych bez uŝycia krąŝenia pozaustrojowego - implantacja nasierdziowego układu stymulującego serca operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyŝej r. Ŝycia i dorosłych bez uŝycia krąŝenia pozaustrojowego - zamknięcie chirurgiczne przewodu tętniczego botalla operacja serca - uraz serca, perikardektomia, tamponada serca ( nie obejmuje powikłania pooperacyjnego) operacja serca - śluzak, embolektomia płucna (w KPU) operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyŝej r. Ŝycia i dorosłych bez uŝycia krąŝenia pozaustrojowego - zespolenie systemowo - płucne operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyŝej r. Ŝycia i dorosłych bez uŝycia krąŝenia pozaustrojowego - operacja koarktacji aorty operacja serca - wieńcowa bez KPU operacja serca - wieńcowa w KPU powikłania zawału - leczenie chirurgiczne (wycięcie tętniaka lewej komory, zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej, plastyka niedokrwiennej zastawki mitralnej, zaopatrzenie pęknięcia lewej komory serca) wspomaganie krąŝenia przy operacjach serca i aorty przy uŝyciu balonu ablacja z uŝyciem systemu elektroanatomicznego ablacja z uŝyciem systemu elektroanatomicznego 3D przewodozaleŝna wada serca u noworodka 05 - koronaroplastyka balonowa bez uŝycia stentów wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi 06 - koronaroplastyka jednonaczyniowa wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi i kosztem środka biomedycznego 07 - koronaroplastyka złoŝona (dwu/trzynaczyniowa) wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi i kosztem środków biomedycznych operacyjne leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji (u chorych, u których wykonywany jest zabieg naprawczy na zastawce mitralnej lub jej wymiana) koronaroplastyka wielonaczyniowa z zastosowaniem co najmniej 2 stentów, w tym co najmniej stentu uwalniajacego lek (DES) restenoza naczyń wieńcowych - prewencja, diagnostyka, leczenie z zastosowaniem stentu uwalniającego lek ostre zespoły wieńcowe - hospitalizacja związana z leczeniem inwazyjnym przezskórna angioplastyka pomostu (pomostów) aortalno-wieńcowego (aortalno-wieńcowych) 25 - wszczepienie rozrusznika resynchronizujacego zaburzenia sercowo-naczyniowe prowadzące do niewydolności krąŝenia nie wymagające sztucznej wentylacji niewydolność serca lub hipoksja u dzieci z patologią układu krąŝenia niewydolność serca lub hipoksja u dzieci z patologią układu krąŝenia powyŝej 2 tygodni 54 - diagnostyka i leczenie chorego z niewydolnością serca w okresie kwalifikacji do przeszczepu serca

9 Pozycja z białej karty 45 - leczenie w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej ostre zespoły wieńcowe bez podwyŝszenia markerów martwicy mięsnia sercowego ostre zespoły wieńcowe potwierdzone markerami martwicy mięsnia sercowego Szczegółowe warunki sumowania świadczeń Z czym moŝna sumować biopsja narządowa otwarta, mięśnia sercowego (zamknięta-wyjątek), ogniska patologicznego z pełną diagnostyką operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyŝej r. Ŝycia i dorosłych bez uŝycia krąŝenia pozaustrojowego - implantacja nasierdziowego układu stymulującego serca operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyŝej r. Ŝycia i dorosłych bez uŝycia krąŝenia pozaustrojowego - zamknięcie chirurgiczne przewodu tętniczego botalla operacja serca - uraz serca, perikardektomia, tamponada serca (nie obejmuje powikłania pooperacyjnego) operacja serca - śluzak, embolektomia płucna (KPU) operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyŝej r. Ŝycia i dorosłych bez uŝycia krąŝenia pozaustrojowego - zespolenie systemowo - płucne operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyŝej r. Ŝycia i dorosłych bez uŝycia krąŝenia pozaustrojowego - operacja koarktacji aorty operacja serca - wieńcowa bez KPU operacja serca - wieńcowa w KPU powikłania zawału - leczenie chirurgiczne( wycięcie tętniaka lewej komory,zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej, plastyka niedokrwiennej zastawki mitralnej, zaopatrzenie pęknięcia lewej komory serca) wspomaganie krąŝenia przy operacjach serca i aorty przy uŝyciu balonu przewodozaleŝna wada serca u noworodka wszczepienie defibrylatora jednojamowego z co najmniej dwukrotnym skróconym badaniem eps (z kosztem defibrylatora) wymiana defibrylatora jednojamowego z co najmniej dwukrotnym skróconym badaniem eps (z kosztem defibrylatora) 0 - wszczepienie rozrusznika serca jednojamowego (z kosztem rozrusznika) 02 - wszczepienie rozrusznika serca dwujamowego DDD/VDD (z kosztem rozrusznika) 03 - wymiana rozrusznika serca jednojamowego 04 - wymiana rozrusznika serca dwujamowego DDD/VDD 08 - wady wrodzone serca - interwencyjne zabiegi kardiologiczne u dorosłych, w tym walwuloplastyka mitralna operacyjne leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji (u chorych, u których wykonywany jest zabieg naprawczy na zastawce mitralnej lub jej wymiana) leczenie trombolityczne tpa/ tenekteplaza ostre zespoły wieńcowe - załoŝenie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej; ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy stymulacji endokawitarnej;

10 Pozycja z białej karty leczenie trombolityczne streptokinazą (zatorowość płucna, zakrzepica) leczenie trombolityczne TPA / tenekteplaza 43 - hospitalizacja do arteriografii/ angioplastyki obwodowej angioplastyka obwodowa (balonowa) angioplastyka obwodowa jednonaczyniowa z protezą samorozpręŝalną i/ lub stentowanie zespołu pozakrzepowego angioplastyka obwodowa z zastosowaniem co najmniej 2 stentów Szczegółowe warunki sumowania świadczeń Z czym moŝna sumować zakrzepica naczyniowa - leczenie zachowawcze (powyŝej 7 dni hospitalizacji) zakrzepica Ŝylna - leczenie chirurgiczne (trombektomia) patologia ciąŝy / połoŝnictwo - zakrzepica w obrębie miednicy mniejszej cięŝarnej lub w połogu (tylko III poziom opieki perinatalnej) - diagnostyka, leczenie zatorowość płucna - diagnostyka (TK spiralna/ scyntygrafia perfuzyjna płuc/ arteriografia płucna), leczenie ostre zespoły wieńcowe bez podwyŝszenia markerów mięśnia sercowego ostre zespoły wieńcowe potwierdzone markerami martwicy mięśnia sercowego angioplastyka obwodowa (balonowa) angioplastyka obwodowa jednonaczyniowa z protezą samorozpręŝalną i/ lub stentowanie zespołu pozakrzepowego angioplastyka obwodowa z zastosowaniem co najmniej 2 stentów amputacja kończyny na poziomie palców ręki, stopy (równieŝ palców dodatkowych) niedokrwienie kończyn przewlekłe - leczenie operacyjne - zabiegi na poziomie udowo - podkolanowym rewizja tętnicy podkolanowej bez rekonstrukcji udroŝnienie naczyń: szyjnych, pachowych, podobojczykowych, kręgowych pomostowanie lub rekonstrukcja szyjno-szyjne / podobojczykowe / pachowe / ramienne reoperacje po naczyniowych operacjach naprawczych wymagające nowych rekonstrukcji amputacja kończyny dolnej z powodu niedokrwienia (dowolny poziom) - proksymalnie od palców pomosty pozaanatomiczne z uŝyciem środka technicznego 43 - hospitalizacja do arteriografii/ angioplastyki obwodowej

11 Szczegółowe warunki sumowania świadczeń Pozycja z białej karty Z czym moŝna sumować arteriografia amputacja kończyny na poziomie palców ręki, stopy (równieŝ palców dodatkowych) niedokrwienie kończyn krytyczne - leczenie zachowawcze wg kryteriów TASC niedokrwienie kończyn ostre - leczenie operacyjne niedokrwienie kończyn przewlekłe - leczenie operacyjne - zabiegi na poziomie udowo - podkolanowym pomostowanie lub udraŝnianie aortalno-nerkowe lub trzewne rewizja tętnicy podkolanowej bez rekonstrukcji udroŝnienie naczyń: szyjnych, pachowych, podobojczykowych, kręgowych przetoka tętniczo-ŝylna wrodzona lub pourazowa - leczenie zabiegowe pęknięty tętniak aorty - leczenie operacyjne pomostowanie lub rekonstrukcja szyjno-szyjne / podobojczykowe / pachowe / ramienne pomostowanie lub rekonstrukcja - aorta wstępująca - pień ramiennogłowowy / tt. szyjna pomostowanie naczyń szyjnych niedokrwienie kończyn przewlekłe - leczenie operacyjne - zabiegi na poziomie aortalno - udowym operacja naczyniowa w obrębie Ŝyły głównej dolnej wycięcie i zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej / tt. biodrowych reoperacje po naczyniowych operacjach naprawczych wymagające nowych rekonstrukcji wycięcie i zaopatrzenie tętniaka aorty piersiowej wycięcie tętniaka aorty piersiowo-brzusznej niedokrwienie kończyn przewlekłe - leczenie zachowawcze (pacjenci z IIB, III, IV stopniem w skali fontainea) z diagnostyką ( USG dopler, kapilaroskopia, echo serca ) 28 - udroŝnienie przetoki tetniczo Ŝylnej rekonstrukcja przetoki tętniczo-ŝylnej bez wykorzystania protezy naczyniowej rekonstrukcja przetoki tętniczo-ŝylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej amputacja kończyny dolnej z powodu niedokrwienia (dowolny poziom) - proksymalnie od palców pomosty pozaanatomiczne z uŝyciem środka technicznego 43 - hospitalizacja do arteriografii/ angioplastyki obwodowej

12 Pozycja z białej karty 35 - cukrzyca - niewyrównanie cukrzycy związane z chorobą będącą powodem hospitalizacji powikłania krwotoczne (w tym DIC) nie będące powodem przyjęcia podstawowego do hospitalizacji wymagające dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych z wyłączeniem przetoczeń krwi i preparatów krwiopochodnych niewydolność serca nie będąca powodem przyjęcia podstawowego do hospitalizacji wymagające dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych cięŝkie zakaŝenia bakteryjne nie będące powodem przyjęcia podstawowego do hospitalizacji wymagające dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych udar mózgu nie będący podstawowym powodem przyjęcia do hospitalizacji wymagających dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych Szczegółowe warunki sumowania świadczeń Z czym moŝna sumować wyłącznie z hospitalizacją podstawową, będącą powodem przyjęcia do szpitala

13 Procedury w hemodynamice I 20. Liczba chorych 96 Rodzaj zabiegu Liczba chorych % Cewnik diagn. Cewnik prowadz. Cewnik balon. Prowadnik do PCI Stenty Kontrast GP IIb/IIIA Kontr pulsacja Elektroda Koronarografia (gr.6) 82 4,9 24 (2,6) 825 (44ml) 0,03 (IN) PCI balonowa (gr.3) 6 3,0 2 (2,0) 7 (,6) 2 (2,0) (,83) 260 (20ml) 2 (0,33 RR) PCI -nacz. (gr.2) 90 45,9 82 (2,02) (,23) 96 (,06) 03 (,4) 3 (,3) 6(0,68)M 24(0,26)K 28(0,3)P (220ml) (0,2 IN) 3 (0,33 RR) PCI 2-nacz. (gr.4) 6 8,2 32 (2,0) 30 (,87) 30 (,87) 25 (,56) 34 (2,3) 20(,25)M 8(0,5)K 6(0,38)P (30ml) 3 (0,9RR) 2 (,2) (0,06) PCI 3-nacz. (gr.5) (2,0) 5 (2,5) 8 (4) 6 (3,0) 7 (3,5) 4(2,0)M (0,5)K 2(,0)P 600 (300ml) Razem: (2,26) Bez koro (4) 53 (,34) Bez koro (4) 44 (,28) Bez koro (4) 45 (,27) Bez koro (4) 54 (,35 85(0,75)M 33(0,29)K 36(0,32)P (96,2ml) Bez koro (4) (0,96) IN 8 (0,07)RR 2 (0,2) (0,06)

14 Koszty procedur w hemodynamice I 20. Rodzaj zabiegu Koronarografia (gr.6) PCI balonowa (gr.3) PCI nacz. (gr.2) PCI 2-nacz. (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) Koszty sprzętu (cena proced) Koszty osobowe Koszt kontrastu Koszty pośrednie Razem: 496,- 5,-. 63,- 40,44 74, ,- 28,- 92,- 9, , ,- 302,- 97,- 3,6 5493,6 7 27,- 302,- 36,- 459,30 84,3 3 86,- 339,- 32,- 89, ,42

15 Oddział badania diagnostyczne I 20. Rodzaj zabiegu Koronarografia (gr.6) PCI balonowa (gr.3) PCI -nacz. (gr.2) PCI 2-nacz. (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) Liczba chorych Razem: 96 Test wysiłk. 3 (0,5) 2 (0,23) 3 (0,8) UKG 2 (,4) 8 (,3) 82 (0,9) 9 (,6)) 2 2 () 37 (0,8) 223 (,4) EKG 465 (5,7) 43 (7,2) 423 (4,7) 2 (7) 9 (4,5) 052 (5,4) Dobuta mina Holter 8 (0,2) 22 (0,24) 5 (0,3) 45 (0,22) RTG 77 (0,9) 4 (0,6) 30 (0,3) 8 (0,5) 2 () 2 (0,6) USG brzuch 5(0,06) 2 (0,2) 7 (0,03) USG szyjn. 30 (0,36) 3 (0,4) (0,5) 44 (0,22) Spiro metria 23 (0,3) (0,6) 7 (0,07) (0.06) (0,5) 33 (0,7)

16 Oddział - koszty I 20. Rodzaj zabiegu Koronarografia (gr.6) PCI balonowa (gr.3) PCI nacz. (gr.2) PCI 2-nacz. (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) Osobodzień osobodzień / koszt Osobodzień oddz. / koszt Koszty badań diagn. Razem 2 / 43,64 4 /22,88 237,6 2864,2 2 / 43,64 5 / 56,0 86,37 36, / 706,82 3 / 909,66 5,07 767,55 3 / 220,46 5 / 56,0 95, ,7 3 / 220,46 8 / 2425,76 97, ,2

17 Koszty łącznie I 20. Rodzaj zabiegu Hemo Oddział Razem Fundusz Koronarografia (gr.6) 74, ,2 3578, PCI balonowa (gr.3) 3379,30 36, 6495, PCI nacz. 5493, 767, , (gr.2) PCI 2-nacz. 84, ,7 95, (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) 4476, ,2 9220,

18 Procedury w hemodynamice I 2. + R 57.0 Liczba chorych 709 Rodzaj zabiegu Liczba chorych % Cewnik diagn. Cewnik prowadz. Cewnik balon. Prowadnik do PCI Stenty Kontrast GP IIb/IIIA Kontr pulsacja elektroda Koronarografia (gr.6) 73 0,3 58 (2,6) 0 00 (37ml) 3 0,04 (RR) 4 (0,05) 3 (0,04) PCI balonowa (gr.3) PCI -nacz. (gr.2) 44 6,2 57 (,3) 69(,6) 74 (,7) 74 (,7) ,6 753 (,4) 644(,2) 563 (,03) 602 (,) 683 (,25) 59 (0,95)M 58(0,3)K 6(0,0)P (24ml) 0 52 (203ml) 8 0,4 (RR) 5 0,2 (RR) 2 (0,04) 27 (0.04) 7 (0,5) 25 (0.04) PCI 2-nacz. (gr.4) 48 6,8 63 (,3) 79 (,6) 82 (,7) 66 (,4) (2,3) 86(,8)M 23(0,5)K 2(0,04)P (269ml) 9 (0,4RR) 5 (0, IN) 7 (0,4) (0,02) PCI 3-nacz. (gr.5) 0,4 () 2 (2) () () 4(4)M 250 (250ml) 2 (2 RR) Razem: (,45) Bez koro (,25) Bez koro (,3) Bez koro (,6) (0,95)M 8(0,3)K 8(0,0)P (202ml) 57 (0,22 RR) 5 (0,007 IN) 40 (0.05) 36 (0,05)

19 Koszty procedur w hemodynamice I 2+R57.0 Rodzaj zabiegu Koronarografia (gr.6) PCI balonowa (gr.3) PCI nacz. (gr.2) PCI 2-nacz. (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) Koszty sprzętu (cena proced) Koszty osobowe Koszt kontrastu Koszty pośrednie Razem: 592,- 5,-. 60,- 46,02 83, ,- 28,- 94,- 536, , ,- 302,-. 89,- 236,0 47, 5 766,- 302,- 8,- 37,6 6557, ,- 339,- 0,- 667,68 795,68

20 Oddział badania diagnostyczne I 2 + R 57.0 Rodzaj zabiegu Koronarografia (gr.6) PCI balonowa (gr.3) PCI -nacz. (gr.2) PCI 2-nacz. (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) Liczba chorych Razem: 709 Test wysiłk. 8 (0,2) 6 (0,5) 4 (0,2) 4 (0,3) UKG 97 (,3) 45 (,02) 638 (,2) 6 (,3) 42 (0,2) 842 (,2) EKG 449 (6,2) 258 (5,9) 3095 (5,7) 300 (6,25) 5 ((5) 407 (5,8) Dobuta mina 2 4 Holter 26 (0,35) 22 (0,5) 260 (0,47) 32 (0,66) RTG 48 (0,65) 20 (0,45) 364 (0,7) 30 (0,6) 2 (2) 2 (2) 342 (0,48) 464 (0,65) USG brzuch 3(0,04) 2 (0,04) 225 (0,4) 6 (0,2) 236 (0,33) USG szyjn. 7 (0,23) (0,25) 4 (0,2) 2 (0,25) 54 (0,2) Spiro metria 4 (0,2) 5 (0,) 67 (0,2) 5 (0,) 9 (0,2)

21 Oddział koszty I 2.+R57.0 Rodzaj zabiegu Koronarografia (gr.6) PCI balonowa (gr.3) PCI nacz. (gr.2) PCI 2-nacz. (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) Osobodzień R Osobodzień oddz. Koszty badań diagn. Razem 3 / 220,46 5 / 56,0 220,7 3856,73 3 / 220,46 4 / 22,88 95, ,72 3 / 220,46 4 / 22,88 228,35 356,69 3 / 220,46 6 / 89,32 243,9 483,69 4 / 2827,28 0 / 3032,20 300,7 659,65

22 Koszty łącznie I 2.+R57.0 Rodzaj zabiegu Hemo Oddział Razem Fundusz Koronarografia (gr.6) 83, , , PCI balonowa (gr.3) 9485, ,72 304, PCI nacz. 47, 356, , (gr.2) PCI 2-nacz. 6557,6 483, , (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) 795,68 659, ,

23 Procedury w hemodynamice I 25. Liczba chorych 554 Rodzaj zabiegu Liczba chorych % Cewnik diagn. Cewnik prowadz. Cewnik balon. Prowadnik do PCI Stenty Kontrast GP IIb/IIIA Kontr pulsacja Elektroda Koronarografia (gr.6) (2,75) 6 (0,05) (66ml) (0,003) (0,003) PCI balonowa (gr.3) 40 7,2 68 (,7) 60 (,5) 67 (,7) 52 (,3) 8 20 (203ml) 3RR (0,07) 2IN (0,05) 2 (0,05) PCI -nacz. (gr.2) 74 3,4 265 (,5) 92 (,) 45 (0,8) 9 (,09) 208 (,2) 34 (0,7)M 3 (0,2)K 43 (0,24)P (87ml) 3RR (0,02) 5IN (0,03) PCI 2-nacz. (gr.4) 49 8,8 5 (,04) 86 (,7) 9 (,8) 66 (,3) 98 (2) 7 (,4)M 2 (0,2)K 5 (0,3)P 385 (232ml) RR (0,02) 2IN (0,04 PCI 3-nacz. (gr.5) 3 0,5 5 (,6) 6 (2) 9 (3) 4 (,3) (3,6) 0 (3,3)M (0,3)K 00 (366ml) Razem: (2,) 360 (0,6) Bez koro (,2) Bez koro (,2) Bez koro (,2) 25(0,8)M 44(0,2)K 58(0,2)P (82ml) Bez koro 266 7RR (0,02) 9IN (0,03) 3 (0,005)

24 Koszty procedur w hemodynamice I 25. Rodzaj zabiegu Koronarografia (gr.6) PCI balonowa (gr.3) PCI nacz. (gr.2) PCI 2-nacz. (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) Koszty sprzętu (cena proced) Koszty osobowe Koszt kontrastu Koszty pośrednie Razem: 356,- 5,-. 73,- 32,64 576, ,- 28,-. 89,- 50,2 2652, ,- 302,-. 82,- 263, , ,- 302,- 02,- 372,2 6574, ,- 339,-. 6,- 404,64 748,64

25 Oddział badania diagnostyczne I 25. Rodzaj zabiegu Liczba chorych Test wysiłk. UKG EKG Dobuta mina Holter RTG USG brzuch USG szyjn. Spiro metria Koronarografia (gr.6) (0,) 38 (,) 240 (4,3) 6 (0,02) 62 (0,2) 238 (0,8) 3 (0,04) 56 (0,5) 26 (0,4) PCI balonowa (gr.3) 40 6 (0,5) 35 (0,9) 96 (4,9) - 8 (0,2) 23 (0,6) (0,02) 9 (0,22) 9 (0,22) PCI -nacz. (gr.2) (0,5) 33 (0,7) 63 (3,5) 2 (0,0) 9 (0,2) 35 (0,2) - 30 (0,7) 6 (0,09) PCI 2-nacz. (gr.4) 49 0 (0,2) 49 () 97 (4) - 7 (0,4) 6 (0,3) 4 (0,08) 4 (0,3) (0,2) PCI 3-nacz. (gr.5) 3 (0,33) 5 (,6) 5 (5) - (0,33) (0,33) (0,33) - - Razem: (0,3) 540 (0,97) 226 (4,) 8 (0,0) 97 (0,7) 33 (0,6) 2 (0,03) 209 (0,4) 62 (0,3)

26 Oddział koszty I 25. Rodzaj zabiegu Koronarografia (gr.6) PCI balonowa (gr.3) PCI nacz. (gr.2) PCI 2-nacz. (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) Osobodzień R Osobodzień oddz. Koszty badań diagn. Razem 0,4 / 289,80 6 / 89,32 26,42 235,54 0,83 / 586,66 6 / 89,32 66, ,64 0,25 / 76,7 4 / 22,88 6,76 506,35 0,5 / 360,48 6 / 89,32 59, ,29 2 / 43,64 / 3335,42 22,54 496,6

27 Koszty łącznie I 25. Rodzaj zabiegu Hemo Oddział Razem Fundusz Koronarografia (gr.6) 576,64 235, ,8 200 PCI balonowa (gr.3) 2652,2 2572, , PCI nacz. 4654,46 506,35 660,8 600 (gr.2) PCI 2-nacz. 6574,2 2339,29 893, (gr.4) PCI 3-nacz. (gr.5) 748,64 496,6 20,

28 PODSUMOWANIE Katalog świadczeń medycznych wymaga nadal modyfikacji Istnieją procedury wycenione w sposób b zbliŝony do rzeczywistości ci Konieczne jest pilne zmodyfikowania stawki za hospitalizację połą łączoną z koronarografią i angioplastyką balonową Istnieje konieczność modyfikacji aktualnego katalogu świadczeń medycznych NFZ w świetle wytycznych ESC

29 Ogólnopolski rejestr ostrych zespołów w wieńcowych Cele projektu. Uzyskanie pełnej informacji o epidemiologii ostrych zespołów w wieńcowych w poszczególnych regionach Polski (zawał serca z uniesieniem odcinka ST, zawał serca bez uniesienia odcinka ST, niestabilna choroba wieńcowa) 2. Uzyskanie informacji o sposobie leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w poszczególnych regionach kraju 3. Określenie skuteczności ci leczenia ostrych zespołów wieńcowych (śmiertelność,, powikłania) przy zastosowaniu róŝnych strategii leczenia w poszczególnych regionach kraju

30 Ogólnopolski rejestr ostrych zespołów w wieńcowych Cele projektu. Uzyskanie pełnej informacji o epidemiologii ostrych zespołów w wieńcowych w poszczególnych regionach Polski (zawał serca z uniesieniem odcinka ST, zawał serca bez uniesienia odcinka ST, niestabilna choroba wieńcowa) 2. Uzyskanie informacji o sposobie leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w poszczególnych regionach kraju 3. Określenie skuteczności ci leczenia ostrych zespołów wieńcowych (śmiertelność,, powikłania) przy zastosowaniu róŝnych strategii leczenia w poszczególnych regionach kraju

Мониторирование стоимости лечения и её отношение к оценочным пунктам каталога НФЗ на примере чрезкожных интервенционных вмешательств в Польше.

Мониторирование стоимости лечения и её отношение к оценочным пунктам каталога НФЗ на примере чрезкожных интервенционных вмешательств в Польше. Мониторирование стоимости лечения и её отношение к оценочным пунктам каталога НФЗ на примере чрезкожных интервенционных вмешательств в Польше. Лех Полонский, Мариуш Гонсёр ІІІ кафедра і клінічний відділ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki sumowania świadczeń

Szczegółowe warunki sumowania świadczeń 1 5.06.00.0000021 - leczenie trombolityczne streptokinazą (zatorowość płucna, zakrzepica) 5.06.00.0000203 - leczenie trombolityczne tpa/ tenekteplaza Szczegółowe warunki sumowania świadczeń załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki sumowania świadczeń

Szczegółowe warunki sumowania świadczeń , z którymi można sumować Szczegółowe warunki sumowania świadczeń 1 5.06.00.0000070 - zakrzepica żylna, za wyjątkiem zakrzepicy układu powierzchniowego kończyn dolnych - leczenie zachowawcze trwające ponad

Bardziej szczegółowo

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 PLACÓWKA MEDYCZNA 1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2015 Kardiologia inwazyjna - terminologia DIAGNOSTYKA: Koronarografia Cewnikowanie prawego serca Badanie elektrofizjologiczne LECZENIE: Angioplastyka wieńcowa Implantacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, transplantologii klinicznej,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PAWEŁ MONCZNIK, RAFAŁ DRWIŁA, TOMASZ DAROCHA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KSS IM. JANA PAWŁA II HISTORIA KONTRAPULSACJI 1958 - Harken i Britwell

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z KARDIOLOGII

Program specjalizacji z KARDIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z KARDIOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Personel: Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna Chromiński Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann Samołyk Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

Bardziej szczegółowo

Opieka kardiologiczna w Polsce

Opieka kardiologiczna w Polsce Opieka kardiologiczna w Polsce aktualny stan i wyzwania Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Grzegorz Opolski Zmiany umieralności z powodu chorób układu sercowonaczyniowego w Polsce w latach 1991-2005

Bardziej szczegółowo

Układ krążenia. Opieka pielęgniarska w chorobach układu krążenia w WY 152.5.

Układ krążenia. Opieka pielęgniarska w chorobach układu krążenia w WY 152.5. WG Układ krążenia Klasyfikuj prace na temat układu krążenia i chorób, zaburzeń układu krążenia u dzieci w WS 290. Opieka pielęgniarska w chorobach układu krążenia w WY 152.5. Classify works on blood supply

Bardziej szczegółowo

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Uniwersytet

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Uniwersytet Rola kardiologii inwazyjnej w zapobieganiu rozwojowi niewydolności serca Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII Prof. nadzw. dr hab. med. Marek Jemielity Klinika Kardiochirurgii UM w Poznaniu Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i zabiegi elektrofizjologiczne

Diagnostyka i zabiegi elektrofizjologiczne Diagnostyka i zabiegi elektrofizjologiczne Przygotowanie chorego Opieka po zabiegu Powikłania KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1. Weryfikacja objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca (omdlenia,

Bardziej szczegółowo

Zakresy świadczeń. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny. chirurgia szczękowo-twarzowa. dermatologia i wenerologia

Zakresy świadczeń. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny. chirurgia szczękowo-twarzowa. dermatologia i wenerologia Zakresy świadczeń Tryb realizacji świadczeń Lp. Kod produktu Nazwa świadczenia Uwagi 1 2 3 4 6 7 1 5.52.01.0000029 Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym 5 12 X X

Bardziej szczegółowo

Zabiegi wewnątrznaczyniowe w chorobach niedokrwiennych kończyn i OUN

Zabiegi wewnątrznaczyniowe w chorobach niedokrwiennych kończyn i OUN Zabiegi wewnątrznaczyniowe w chorobach niedokrwiennych kończyn i OUN KATERDA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab. n. med. Jacek Wroński Techniki wewnątrznaczyniowe

Bardziej szczegółowo

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa wykorzystuje metody obrazowania narządów oraz sprzęt i techniki stosowane w radiologii naczyniowej do przeprowadzania zabiegów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Wacław Karakuła Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii U.M. w Lublinie Kierownik Kliniki prof. Tomasz Zubilewicz Lublin, 27.02.2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych wytyczne i praktyka Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Śmiertelność Zmniejszenie śmiertelności w świeżym zawale serca w okresie 2003-2010 20%

Bardziej szczegółowo

Agencja Taryfikacji - możliwości racjonalnej regulacji podaży świadczeń zdrowotnych w Polsce

Agencja Taryfikacji - możliwości racjonalnej regulacji podaży świadczeń zdrowotnych w Polsce Agencja Taryfikacji - możliwości racjonalnej regulacji podaży świadczeń zdrowotnych w Polsce Lek. Krzysztof Łanda Główne mechanizmy regulacji świadczeń zdrowotnych decyzje refundacyjne (włączenie do koszyka

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Trudni chorzy na sali operacyjnej Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Anna Dylczyk-Sommer Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdański Uniwersytet Medyczny Deklaruję brak

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Opolski. Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

Grzegorz Opolski. Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie Docelowy model leczenia OZW zasady systemu system

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE. Dr n. med. Karolina Supeł

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE. Dr n. med. Karolina Supeł LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE Dr n. med. Karolina Supeł Skale oceny ryzyka stosowane do określenia optymalnego czasu prowadzenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej PRECISE-DAPT DAPT OCENIANE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając R A D I O L O G I A Z A B I E G O W A Radiologia Zabiegowa Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi Jak ocenić ryzyko i zakwalifikować chorego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Piśmiennictwo... XXXIV. Część I Badania diagnostyczne Marek Dąbrowski

Spis treści. Piśmiennictwo... XXXIV. Część I Badania diagnostyczne Marek Dąbrowski Wstęp i rys historyczny Marek Dąbrowski, Witold Rużyłło... XIX Rozwój kardiologii interwencyjnej w świecie... XIX Rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce... XXV Organizacja kardiologii interwencyjnej

Bardziej szczegółowo

Stany zagrożenia życia w kardiologii

Stany zagrożenia życia w kardiologii Stany zagrożenia życia w kardiologii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Rozwarstwienie aorty Tamponada serca Powikłania mechaniczne zawału serca Ostry zespół wieńcowy Zatorowość płucna Obrzęk płuc Ostra

Bardziej szczegółowo

Oddział Kardiologii (

Oddział Kardiologii ( Oddział Kardiologii (http://www.usk.opole.pl/oddzialy/oddzial-kardiologii) Telefony kontaktowe sekretariat + ordynator 77 45 20 660 dyżurka pielęgniarek 77 45 20 661 pokój lekarzy 77 45 20 662 pokój lekarzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne y Taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne Nr 1. 2. 3. 4. 5. A22 Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym B16 Zabiegi z wykonaniem witrektomii

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć

Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć TEMAT ćwiczeń audytoryjnych: Profilaktyka przeciwzakrzepowa, profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych Zaburzenia rytmu i przewodnictwa: ocena kliniczna, diagnostyka,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń z zakresu angioplastyki w Polsce

Finansowanie świadczeń z zakresu angioplastyki w Polsce Finansowanie świadczeń z zakresu angioplastyki w Polsce wczoraj, dziś, jutro Maciej Nowicki MD, MBA Angioplastyka Angioplastyka balonowa Angioplastyka z zastosowaniem stentów: BMS (metalowe) DES (uwalniające

Bardziej szczegółowo

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński TETRALOGIA FALLOTA Karol Zbroński Plan prezentacji Historia Definicja Epidemiologia i genetyka Postacie kliniczne Diagnostyka Postępowanie Powikłania Historia Definicja 1 - ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA II stopień

FIZJOTERAPIA II stopień Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu dyplomowego na kierunku FIZJOTERAPIA II stopień ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Warunki realizacji świadczeń

Załącznik 1. Warunki realizacji świadczeń Załącznik 1. Warunki realizacji świadczeń Tabela 1 Warunki, które powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej w ramach oddziału

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. z dnia 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych

Wrodzone wady serca u dorosłych Wrodzone wady serca u dorosłych - rozpoznane po raz pierwszy w wieku dorosłym - wada mało zaawansowana w dzieciństwie - nie korygowana - wada po korekcji lub zabiegu paliatywnym w dzieciństwie - niewydolność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU Ostre zespoły wieńcowe NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Warszawa, maj 2005 r.

Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Warszawa, maj 2005 r. Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej Warszawa, maj 2005 r. wszystkie poradnie 500,3 500,2 574,3 585,4 502 522,4 573,2 581,1 483 477,2 425,6

Bardziej szczegółowo

KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII

KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII 1. KOSZYK I Kardiologia ambulatoryjna i konsultacyjna (100 pytań) 2. KOSZYK II Kardiologia kliniczna (100 pytań) 3. KOSZYK III Ostre stany kardiologiczne

Bardziej szczegółowo

do zarządzenia, zmiany mają charakter porządkowy, polegają na dodaniu lub usunięciu niektórych grup, w związku ze zmianami wprowadzonymi w katalogu

do zarządzenia, zmiany mają charakter porządkowy, polegają na dodaniu lub usunięciu niektórych grup, w związku ze zmianami wprowadzonymi w katalogu Uzasadnienie Niniejsze zarządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej Warszawa 2002

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI Dlaczego dzieci sąs kierowane do kardiologa? Różnice w diagnostyce obrazowej chorób układu krążenia u dorosłych i dzieci Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK RTG klatki piersiowej Ocenia zarys i wielkość serca, aorty, naczyń krążenia płucnego, wykrywa w ich rzucie zwapnienia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z reformy ochrony zdrowia w Polsce w kardiochirurgii i transplantacji narządów. Marian Zembala

Korzyści wynikające z reformy ochrony zdrowia w Polsce w kardiochirurgii i transplantacji narządów. Marian Zembala Polsko-Ukraińska Konferencja Doświadczenia Polski w reformie opieki zdrowotnej Ustroń, 22-24 marca 2007 r. Korzyści wynikające z reformy ochrony zdrowia w Polsce w kardiochirurgii i transplantacji narządów.

Bardziej szczegółowo

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kardiologia Polska 2013; 71, 11: 1213 1219; DOI: 10.5603/KP.2013.0313 ISSN 0022 9032 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS OPINIONS AND POSITION PAPERS Kardiologia interwencyjna w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Drodzy Pacjenci,

Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Drodzy Pacjenci, SCCS/KCH/ /12 Zabrze, 14 września 2012 r. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Drodzy Pacjenci, Witam serdecznie i z przyjemnością informuję o widocznym w naszym kraju rozwoju kardiochirurgii dorosłych i

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok TAVI Od początku XXI wieku rozwija się metoda przezskórnego wszczepienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1445

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1445 Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich

Bardziej szczegółowo

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2011 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2011 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK Kardiologia interwencyjna w Polsce w 211 u. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Dariusz Dudek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 18 grudnia 2018 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w następujących zakresach: 1. pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Cennik odpłatnych świadczeń

Cennik odpłatnych świadczeń Załącznik 3a dodany Zarządzeniem Dyrektora IK z 05.02.2014 r., zmieniony zarządzeniem z 18.04.2014r. Cennik odpłatnych świadczeń KONSULTACJE LEKARSKIE Kardiolog 130,00 Kardiochirurg 150,00 Kardiolog -

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii

Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii 1. Zajęcia z chirurgii odbywają się w Klinice Chirurgii Ogólnej ZOZ MSWiA z WM-CO, w

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa i zawał serca.

Choroba wieńcowa i zawał serca. Choroba wieńcowa i zawał serca. Dr Dariusz Andrzej Tomczak Specjalista II stopnia chorób wewnętrznych Choroby serca i naczyń 1 O czym będziemy mówić? Budowa układu wieńcowego Funkcje układu wieńcowego.

Bardziej szczegółowo

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze Zakopane - Kościelisko 5-7 stycznia 2006 r. strona główna 5 stycznia 2006 r. (czwartek) WARSZTATY HOLTEROWSKIE NA TEMAT: ELEKTROKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORYCH Z ROZRUSZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Program specjalizacji w KARDIOCHIRURGII Program podstawowy dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej

Bardziej szczegółowo

10 10 40 10 5 Suma 60 15 Zajęcia z bezpośrednim udziałem

10 10 40 10 5 Suma 60 15 Zajęcia z bezpośrednim udziałem SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Pielęgniarstwo w kardiologii inwazyjnej modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Łukasz Krzych

Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Łukasz Krzych Profilaktyka przeciwzakrzepowa Łukasz Krzych Czym jest profilaktyka p/zakrzepowa? Zapobieganie DVT / PE Element protokołu ERAS Postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa choremu w obliczu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

(Projekt ) Umowa o świadczenie usług medycznych

(Projekt ) Umowa o świadczenie usług medycznych (Projekt ) Umowa o świadczenie usług medycznych Zawarta dnia w Zakopanem pomiędzy : Szpitalem Powiatowym im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul Kamieniec 0, 34-500 Zakopane wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kod usługi Nazwa usługi A01 ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE Z POWODU POWAŻNEGO 5.51.01.0001001 URAZU

Bardziej szczegółowo

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Interventional cardiology how we treated patients in Report of Working Group on Interventional Cardiology of the Polish Cardiac Society

Interventional cardiology how we treated patients in Report of Working Group on Interventional Cardiology of the Polish Cardiac Society Sekcja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK/Working Group on Interventional Cardiology of PCS Kardiologia interwencyjna jak leczyliśmy chorych w roku 29. Raport Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo- -Naczyniowych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 24 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 24 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 31/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Dr Andreas Gruentzig (1939-1985) 23 lata po PCI Restenoza po 6 tygodniach Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku.

Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku. Małgorzata Zalewska-Adamiec Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku. Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Kierownik Kliniki:

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku)

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) T. XXXIII Zeszyty Naukowe WSHE 2011 r. Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) LECZENIE INWAZYJNE PACJENTÓW Z OSTRYM ZAWAŁEM SERCA Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ UNIESIENIEM

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 v Wstęp xiii Przedmowa do wydania I polskiego xv Wykaz skrótów xvii 1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 A. Wywiad perinatalny i z okresu ciąży 1 B. Wywiad po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Dr n. med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 1. Do OIT będą

Bardziej szczegółowo

1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej

1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej 1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej Lp. INDEKS NAZWA USŁUGI CENA 1 ZRTG-001 2 ZRTG-002 Komputerowa tomografia jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu Komputerowa tomografia jamy brzusznej

Bardziej szczegółowo

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych.

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Opracowanie na podstawie danych z 25 Pracowni Echokardiograficznych w Polsce posiadających akredytację Sekcji

Bardziej szczegółowo

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB SERCA U CIĘŻARNYCH OKOŁO 0,5-1% PRZYCZYNA OKOŁO 10-15% ŚMIERTELNOŚCI MATEK WZROST OBJĘTOŚCI KRWI KRĄŻĄCEJ O 50% WZROST OBJĘTOŚCI MINUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Leczenie Szpitalne. Przedmiot zmian

Leczenie Szpitalne. Przedmiot zmian Leczenie Szpitalne lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Przedmiot zmian Zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 40/2007 do szczegółowych materiałów informacyjnych na rok 2007 przyjętych Zarządzeniem nr 80/2007 w treści

Bardziej szczegółowo

Koronarografia w pytaniach i odpowiedziach

Koronarografia w pytaniach i odpowiedziach Koronarografia w pytaniach i odpowiedziach 1 W tym poradniku dowiesz się: 1. Co to jest koronarografia i jak przebiega? 2. Jak należy się przygotować do 3.Czy koronarografia to bezpieczne badanie? 4.Co

Bardziej szczegółowo

Definicja. Choroba niedokrwienna serca. Podział choroby wieńcowej. Epidemiologia 2015-04-23

Definicja. Choroba niedokrwienna serca. Podział choroby wieńcowej. Epidemiologia 2015-04-23 Definicja Choroba niedokrwienna serca II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Ważniejsze daty mijającego 20-lecia

Szanowni Państwo, Ważniejsze daty mijającego 20-lecia Szanowni Państwo, Ważniejsze daty mijającego 20-lecia Mija 20 lat od rozpoczęcia całodobowych dyżurów interwencyjnego leczenia zawału serca w naszym ośrodku. Historia inwazyjnej terapii świeżego zawału

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Ostre Zespoły Wieńcowe - OZW całkowite zatrzymanie przepływu

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Kardiologia Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem. Punkt widzenia lekarzy

Kardiologia Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem. Punkt widzenia lekarzy Kardiologia 2017+ Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem Punkt widzenia lekarzy I. Reforma w zakresie świadczeń medycznych w kardiologii powinna być rozdzielone

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Prof. dr hab. Alina Borkowska. Wydział Nauk o Zdrowiu, Ul. Jagiellońska Bydgoszcz

Sz.P. Prof. dr hab. Alina Borkowska. Wydział Nauk o Zdrowiu, Ul. Jagiellońska Bydgoszcz Prof. dr hab. med. Przemysław Mitkowski I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, tel.: 61.8549326, 8549223, 8549146, fax:

Bardziej szczegółowo

Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym. Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym. Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Serce jednokomorowe Wiele synonimów - pojedyńcza komora (single ventricle),

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej CENNIK BADAŃ od r.

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej CENNIK BADAŃ od r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka, 100, tel.(81) 537-44-28 Zał. Nr. 9 Zakład Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo