Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza"

Transkrypt

1 Spis programo w: STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA SPECJALNA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA SPECJALNA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA SPECJALNA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA SPECJALNA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA SPECJALNA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA SPECJALNA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

2 PROGRAM STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I spis programów I ROK STUDIÓW 2015/2016 I Semestr: ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O II 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 1,5 SJO 2. Wykład ogólnouczelniany (do wyboru) Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki W Z/O 30 3 W E Historia myśli pedagogicznej W E Historia myśli pedagogicznej Ćw. Z/O Komunikacja interpersonalna Ćw. Z/O Etyka w zawodzie pedagoga W E Etyka w zawodzie pedagoga Ćw. Z/O 15 2 J. Niewęgłowski J. Piskurewicz J. Piskurewicz M. Ciechomski hab. W. Starnawski hab. W. Starnawski 7. Wprowadzenie do socjologii W E 30 3 hab. B. Galas 8. Ochrona własności intelektualnej Ćw. Z/O 15 3 B. Kałdon 9. Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów Ćw. Z/O 15 2 Razem ,5 E. Śmiechowska- Petrovskij

3 I ROK STUDIÓW II Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY I Moduł ogólnouniwersytecki O II 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 1,5 SJO Moduł treści podstawowych i kierunkowych 1. Historia myśli pedagogicznej W E 30 4 O J. Piskurewicz III 2. Historia myśli pedagogicznej Ćw. Z/O 15 2 J. Piskurewicz 3. Filozoficzne podstawy pedagogiki W E 30 3 hab. M. Boużyk 4. Filozoficzne podstawy pedagogiki Ćw. Z/O Pedagogika specjalna W E Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania hab. M. Boużyk K. Gryżenia hab. M. Dycht W E 15 3 I. Gątarek 7. Wprowadzenie do psychologii W Z/O 30 3 Moduł praktyczny J. Surzykiewicz Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 4 ) F Z/O 60 8 Razem ,5 STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą spis programów II ROK STUDIÓW 2015/2016 III Semestr: ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 1 SJO 2. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/ SWF II Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Metodologia badań pedagogicznych Konw. E 30 2 B. Krajewska 2. Psychologia wychowawcza Konw. Z/O 30 2 M. Ciechomski

4 III 3. Teoretyczne podstawy wychowania 4. Teoretyczne podstawy wychowania W E 30 3 Ćw. Z/O Psychologia społeczna W E Socjologia edukacji Konw. Z/O Pedagogika przedszkolna W E Metodyka zintegrowanych zajęć w przedszkolu Ćw. Z/O 15 2 S. Chrobak S. Chrobak -1 grupa J. Niewęgłowski 2 grupy J. Surzykiewicz hab. E. Wolter E. Kwiatkowska E. Kwiatkowska 3. Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole Ćw. Z/O 30 2 K. Krawiecka 4. Pedagogika wczesnoszkolna W E 30 3 E. Kulawska 5. Edukacja polonistyczna z metodyką w klasach I-III W E 15 2 E. Kulawska 6. Edukacji polonistyczna z metodyką w klasach I-III Ćw. Z/O 30 3 E. Kulawska IV Moduł praktyczny Praktyka asystencka Ćw. Z/O 50 1 Razem E. Śmiechowska- Petrovskij

5 II ROK STUDIÓW IV Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY I Moduł ogólnouniwersytecki O 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 2 SJO 2. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/ SWF II Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Podstawy dydaktyki ogólnej W E Podstawy dydaktyki ogólnej Ćw. Z/O 30 2 D. Stępkowski hab. E. Wolter 3. Pedagogika społeczna W E 30 3 Ks. dr Z. Babicki 4. Pedagogika chrześcijańska W E Seminarium licencjackie Sem. Z/O 15 3 S. Chrobak III 1. Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i szkole Ćw. Z/O 15 2 A. Tukaj 2. Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III Ćw. Z/O 30 3 E. Kulawska 3. Terapia trudności w pisaniu i czytaniu Konw. Z/O 20 3 A. Rychlik IV Moduł praktyczny Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 4 ) F Z/O 60 8 Praktyka pedagogiczna Z/O 90 2 I. Gątarek Razem

6 III ROK STUDIÓW 2015/2016 V Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY I Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Psychologia rozwojowa i osobowości W E 30 3 J. Surzykiewicz 2. Psychologia rozwojowa i osobowości Ćw. Z/O 30 2 M. Żelazkowska 3. Edukacja kulturalna Konw. Z/O 30 2 hab. M. Boużyk 4. Pedagogia Jana Pawła II W E Seminarium licencjackie Sem. Z/O Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki hab. W. Starnawski Ćw. Z/O 30 3 I. Pilchowska II 1. Podstawy matematyki W E 15 3 J. Kandzia 2. Metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III Ćw. Z/O 30 3 hab. E. Wolter 3. Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III Ćw. Z/O 30 3 E. Kwiatkowska 4. Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu 5. Metodyka gier i zabaw Konw. Z/O 15 3 E. Kwiatkowska Ćw. Z/O 15 3 K. Krawiecka 6. Metodyka pracy rewalidacyjnej z niewidomymi i słabowidzącymi Ćw. Z/O 30 3 hab. M. Dycht III Moduł praktyczny Praktyka dyplomowa Ćw. Z/O 60 3 E. Kulawska Razem

7 III ROK STUDIÓW VI Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY I Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Seminarium licencjackie Sem. Z/O 30 6 II 2. Pedagogika opiekuńcza W E 30 3 Ks. dr Z. Babicki 1. Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III Ćw. Z/O 30 3 E. Kulawska 3. Metodyka pracy rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 4. Metodyka pracy rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i przewlekle chorymi 5. Metodyka pracy rewalidacyjnej z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi Ćw. Z/O 30 3 K. Krawiecka Ćw. Z/O 30 3 I. Gątarek Ćw. Z/O 15 3 K. Wereszka 6. Metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej w przedszkolu i szkole Ćw. Z/O 15 3 I. Gątarek Razem STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną spis programów II ROK STUDIÓW 2015/2016 III Semestr: ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 1 SJO 2. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/O 30 1 SWF II Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Metodologia badań pedagogicznych Konw. E 30 2 B. Krajewska

8 2. Psychologia wychowawcza Konw. Z/O 30 2 M. Ciechomski III IV 3. Teoretyczne podstawy wychowania 4. Teoretyczne podstawy wychowania W E 30 3 Ćw. Z/O Psychologia społeczna W E Socjologia edukacji Konw. Z/O Organizacja systemu wsparcia dziecka i rodziny 2. Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w zachowaniu 3. Metodyka pracy pedagoga szkolnego S. Chrobak S. Chrobak -1 grupa J. Niewęgłowski - 2 grupy J. Surzykiewicz hab. E. Wolter W E 15 2 hab. B. Galas Ćw. Z/O 30 2 Ż. Tempczyk- Nagórka Konw. Z/O 15 2 B. Krajewska 4. Terapia pedagogiczna W Z/O Pomoc psychologicznopedagogiczna 6. Doradztwo edukacyjno - zawodowe Moduł praktyczny Konw. Z/O 15 2 Ćw. Z/O 15 1 Ż. Tempczyk- Nagórka Ż. Tempczyk- Nagórka A. Kulpa- Puczyńska Praktyki asystenckie Ćw. Z/O 50 1 B. Krajewska Razem

9 II ROK STUDIÓW 2015/2016 IV Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY I Moduł ogólnouniwersytecki O 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 2 SJO 2. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/O 30 1 SWF II Moduł treści podstawowych i kierunkowych O III IV 1. Podstawy dydaktyki ogólnej W E Podstawy dydaktyki ogólnej Ćw. Z/O 30 2 D. Stępkowski hab. E. Wolter 3. Pedagogika społeczna W E 30 3 Ks. dr Z. Babicki 4. Pedagogika chrześcijańska W E Seminarium licencjackie Sem. Z/O Terapia trudności w czytaniu i pisaniu S. Chrobak Ćw. Z/O 15 1 A. Rychlik 2. Terapia zaburzeń w zachowaniu Ćw. Z/O Metodyka pracy korekcyjnokompensacyjnej 4. Diagnozowanie i orzecznictwo zaburzeń rozwoju uczniów i niepowodzeń szkolnych Moduł praktyczny Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 4 ) M. Żelazkowska Ćw. Z/O 15 1 I. Gątarek Ćw. Z/O 15 1 F Z/O 60 8 Ż. Tempczyk- Nagórka Praktyki pedagogiczne Z/O 90 2 B. Krajewska Razem

10 III ROK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna spis programów V Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY I Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Psychologia rozwojowa i osobowości W E Psychologia rozwojowa i osobowości Ćw. Z/O Edukacja kulturalna Konw. Z/O Pedagogia Jana Pawła II W E 15 2 J. Surzykiewicz M. Żelazkowska hab. M. Boużyk hab. W. Starnawski 5. Seminarium licencjackie Sem. Z/O Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki Ćw. Z/O 30 3 I. Pilchowska II 1. Diagnostyka poradnictwa zawodowego 2. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych W E 30 5 Konw. Z/O 30 4 hab. B. Baraniak hab. B. Baraniak 3. Gerontologia społeczna Konw. Z/O 15 4 M. Kilian 4. Asertywność i radzenie sobie ze stresem Konw. Z/O 30 4 M. Żelazkowska III Moduł praktyczny Praktyka III stopnia Ćw. Z/O 60 3 B. Krajewska Razem

11 III ROK STUDIÓW VI Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY I Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Seminarium licencjackie Sem. Z/O 30 6 II 2. Pedagogika opiekuńcza W E 30 3 Ks. dr Z. Babicki 1. Warsztat kompetencji doradcy zawodowego i personalnego 2. Doradztwo w problemach zdrowia, rekreacji i wypoczynku Konw. Z/O 15 4 A. Kulpa- Puczyńska Konw. Z/O 30 4 I. Gątarek 3. Podstawy prawne oświaty i pracy W E 15 4 B. Kałdon 4. Doradztwo w rozwoju zawodowym pracownika Konw. Z/O 15 4 Razem A. Kulpa- Puczyńska STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza spis programów III ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. I Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Psychologia rozwojowa i osobowości W E 30 3 V Semestr: J. Surzykiewicz 2. Psychologia rozwojowa i osobowości Ćw. Z/O 30 2 M. Żelazkowska 3. Edukacja kulturalna Konw. Z/O 30 2 hab. M. Boużyk 4. Pedagogia Jana Pawła II W E Seminarium licencjackie Sem. Z/O 30 3 hab. W. Starnawski 6. Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki Ćw. Z/O 30 3 I. Pilchowska

12 II 1. System prewencyjny Św. Jana Bosko Konw. Z/O Metodyka pracy resocjalizacyjnej W E 30 4 S. Chrobak hab. A. Fidelus 3. Metodyka pracy resocjalizacyjnej Ćw. Z/O 30 2 E. Ligęza 4. Wybrane zagadnienia z prawa karnego W E 30 2 B. Kałdon 5. Wsparcie społeczne Konw. Z/O 30 3 B. Krajewska 6. Gerontologia społeczna Konw. Z/O 15 4 M. Kilian 7. Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej Konw. Z/O 30 3 Ks. dr Z. Babicki III Moduł praktyczny Praktyka dyplomowa Ćw. Z/O 60 3 Razem Ż. Tempczyk- Nagórka III ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. VI Semestr: I Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Seminarium licencjackie Sem. Z/O 30 6 II 2. Pedagogika opiekuńcza W E 30 3 Ks. dr Z. Babicki 1. Profilaktyka społeczna Konw. Z/O 30 3 hab. A. Fidelus 3. Edukacja globalna W E 30 2 Ks. dr Z. Babicki 4. Projekty opiekuńczo-wychowawcze Ćw. Z/O 15 3 Ż. Tempczyk- Nagórka 5. Prawo rodzinne i opiekuńcze W E 30 4 B. Kałdon 6. Subkultury młodzieżowe W E 15 4 Razem hab. B. Kałdon

13 STUDIA STACJONARNE spis programów PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą I ROK STUDIÓW 2015/2016 I Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Logika W E 30 2 hab. M. Boużyk 2. Metodologia badań społecznych Konw. Z/O 30 2 hab. B. Galas 3. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/O 30 1 SWF 4. Wykład ogólnouczelniany (do wyboru również w semestrze letnim) W Z/O 15 3 II Moduł treści kierunkowych O 1. Andragogika W E Wybrane problemy myśli pedagogicznej W E Pedagogika ogólna W E Pedagogika ogólna Ćw. Z/O Edukacja ekologiczna W E Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 J. Stochmiałek J. Niewęgłowski D. Stępkowski D. Stępkowski hab. E. Wolter III 1. Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej 2. Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej Konw. Z/O 20 3 E. Kwiatkowska Konw. Z/O 15 3 R. Warchoł 3. Koncepcje poznawania dziecka Konw. Z/O 15 3 M. Żelazkowska 4. Emisja głosu Ćw. Z/O 15 2 A. Spiżarna IV Moduł praktyczny Praktyka asystencka Ćw. Z/O 50 1 Razem E. Śmiechowska- Petrovskij

14 I ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. 1. Antropologia kulturowa W E Psychologia kliniczna W E 15 3 II Semestr: Ks. prof. dr hab. J. Michalski J. Surzykiewicz 3. Psychologia kliniczna Ćw. Z/O 30 2 M. Żelazkowska II Moduł treści kierunkowych O 1. Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagogicznej (wykład w języku Transl. Z/O 15 2 angielskim) E. Sakowicz 2. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 III IV 1. Strategie edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I-III 2. Projektowanie edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III 3. Strategie edukacji środowiskowej w przedszkolu i klasach I-III 4. Edukacja muzyczna w przedszkolu i w klasach I-III Moduł praktyczny Konw. Z/O 20 2 Konw. Z/O 20 2 W Z/O 15 2 E. Kwiatkowska E. Kwiatkowska hab. E. Wolter Ćw. Z/O 15 2 A. Tuklaj Praktyka pedagogiczna Ćw. Z/O 90 2 I. Gątarek Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 3 ) F Z/O 60 6 Razem

15 II ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. II 1. Elementy statystyki dla pedagogów Ćw. Z/O Współczesne koncepcje filozofii i etyki Konw. Z/O 15 2 III Semestr: PUNKTY. I. Pilchowska hab. W. Starnawski 3. Współczesne problemy socjologii Konw. Z/O 15 2 hab. B. Galas Moduł kierunkowy 1. Pedeutologia Konw Z/O Edukacja i wychowanie w kulturach świata 3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Konw. Z/O 30 3 hab. W. Starnawski Ks. prof. dr hab. J. Michalski W E 15 3 I. Gątarek 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 III IV 1. Projektowanie działalności technicznej i plastycznej w przedszkolu i klasach I-III 2. Kultura fizyczna w przedszkolu i klasach I-III 3. Diagnoza i terapia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 4. Zasady konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych Konw. Z/O 15 2 K. Krawiecka Ćw. Z/O 15 2 E. Kwiatkowska W E 30 2 I. Gątarek Konw. Z/O Trening twórczości Ćw. Z/O Praca z dzieckiem zdolnym Konw. Z/O 15 2 Moduł praktyczny Ż. Tempczyk- Nagórka E. Kwiatkowska E. Kwiatkowska Praktyka dyplomowa Ćw. Z/O 60 3 E. Kulawska Razem

16 II ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. 1. Dyskursy we współczesnej pedagogice II Moduł treści kierunkowych O W E Pedagogika porównawcza W E Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej 3. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty W E 30 4 IV Semestr: S. Chrobak J. Niewęgłowski hab. M. Dycht Konw. Z/O 15 2 B. Kałdon 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 6 III 1. Kultura żywego słowa Ćw. Z/O Wczesna edukacja środowiskowa Ćw. Z/O Metodyka pracy korekcyjnokompensacyjnej K. Szafrańska hab. E. Wolter Ćw. Z/O 15 2 A. Rychlik 4. Elementy logopedii Ćw. Z/O 15 2 A. Spiżarna Razem STUDIA STACJONARNE spis programów PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą I ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. I Semestr: 1. Logika W E 30 2 hab. M. Boużyk 2. Metodologia badań społecznych Konw. Z/O 30 2 hab. B.Galas 3. Wychowanie fizyczne Ćw Z/O 30 1 SWF 4. Wykład ogólnouczelniany (do wyboru również w semestrze letnim) W Z/O 15 3

17 II Moduł treści kierunkowych O 1. Andragogika W E Wybrane problemy myśli pedagogicznej W E Pedagogika ogólna W E Pedagogika ogólna Ćw. Z/O Edukacja ekologiczna W E Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 J. Stochmiałek J. Niewęgłowski D. Stępkowski D. Stępkowski hab. E. Wolter III IV 1. Emisja głosu 2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy terapii 3. Metodyka rozwijania kreatywności dziecka 4. Diagnozowanie i orzecznictwo zaburzeń rozwoju uczniów i niepowodzeń szkolnych Moduł praktyczny Konw. Z/O 15 2 Ks. dr K. Niegowski W E 30 4 A. Rychlik Ćw. Z/O 30 2 M. Żelazkowska Konw. Z/O 15 4 A. Rychlik Praktyka asystencka Ćw. Z/O 50 1 Razem K. Krawiecka I ROK STUDIÓW II Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Antropologia kulturowa W E Psychologia kliniczna W E Psychologia kliniczna Ćw. Z/O 30 2 II Moduł treści kierunkowych O Ks. prof. dr hab. J. Michalski J. Surzykiewicz M. Żelazkowska

18 1. Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagogicznej (wykład w języku Transl. Z/O 15 2 angielskim) E. Sakowicz 2. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 III IV 1. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dziecka 2. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dziecka 3. Diagnoza środowiska wychowawczego z elementami psychopedagogizacji rodziców Moduł praktyczny W Z/O 15 3 A. Rychlik Ćw. Z/O 15 3 A. Rychlik Konw. Z/O 15 3 Praktyka pedagogiczna Ćw. Z/O 90 2 Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 3 ) F Z/O 60 6 B. Krajewska K. Krawiecka Razem II ROK STUDIÓW III Semestr: ZAJĘĆ DYD. II 1. Elementy statystyki dla pedagogów 2. Współczesne koncepcje filozofii i etyki Ćw. Z/O 30 2 Konw. Z/O 15 2 I. Pilchowska hab. W. Starnawski 3. Współczesne problemy socjologii Konw. Z/O 15 2 hab. B. Galas Moduł kierunkowy 1. Pedeutologia Konw. Z/O Edukacja i wychowanie w kulturach świata Konw. Z/O 30 3 hab. W. Starnawski E. Sakowicz 3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Konw. E 15 3 I. Gątarek III 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3

19 IV 1. Terapia specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności językowych 2. Terapia specyficznych trudności w uczeniu się matematyki 3. Metodyka zajęć korekcyjnokompensacyjnych z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 4. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji Moduł praktyczny Ćw. Z/O 30 3 E. Śmiechowska- Petrovskij Ćw. Z/O 30 2 A. Rychlik W E 30 3 A. Rychlik Konw. Z/O 15 3 M. Żelazkowska Praktyka dyplomowa Ćw. Z/O 60 3 K. Krawiecka Razem II ROK STUDIÓW IV Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY 1. Dyskursy we współczesnej pedagogice II Moduł treści kierunkowych O III W E Pedagogika porównawcza W E Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej 3. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty W E 30 4 S. Chrobak J. Niewęgłowski hab. M. Dycht Konw. Z/O 15 2 B. Kałdon 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O Psychologia rozwojowa z elementami psychoterapii dziecka 2. Konstruowanie i ewaluacja programów terapii pedagogicznej 3. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: terapia baśnią, muzykoterapia, kreatywne myślenie, ćwiczenia relaksacyjne Ćw. Z/O 15 3 M. Żelazkowska Ćw. Z/O 15 3 A. Rychlik Ćw. Z/O 30 2 K. Krawiecka 4. Elementy logopedii Ćw. Z/O 15 2 A. Spiżarna Razem

20 STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza spis programów I ROK STUDIÓW 2015/2016 I Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY 1. Logika W E 30 2 hab. M. Boużyk 2. Metodologia badań społecznych Konw. Z/O 30 2 hab. B. Galas 3. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/O 30 1 SWF 4. Wykład ogólnouczelniany (do wyboru również w semestrze letnim) W Z/O 15 3 II Moduł treści kierunkowych O 1. Andragogika W E Wybrane problemy myśli pedagogicznej W E Pedagogika ogólna W E Pedagogika ogólna Ćw. Z/O Edukacja ekologiczna W E 15 2 J. Stochmiałek J. Niewęgłowski D. Stępkowski D. Stępkowski hab. E. Wolter 6. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 III IV 1. Współczesne koncepcje resocjalizacji 2. Pedagogika penitencjarna i readaptacja społeczna 3. Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji 4. Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji Moduł praktyczny Konw. Z/O 30 3 W E 30 3 Konw. Z/O 15 3 Ćw. Z/O 15 3 Praktyki asystenckie Ćw. Z/O 50 1 Razem hab. A. Fidelus hab. B. Kałdon Ż. Tempczyk- Nagórka Ż. Tempczyk- Nagórka Ż. Tempczyk- Nagórka

21 I ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. 1. Antropologia kulturowa W E Psychologia kliniczna W E 15 2 II Semestr: PUNKTY Ks. prof. dr hab. J. Michalski J. Surzykiewicz 3. Psychologia kliniczna Ćw. Z/O 30 2 M. Żelazkowska II Moduł treści kierunkowych O 1. Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagogicznej (wykład w języku Transl. Z/O 15 2 angielskim) 2. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 E. Sakowicz III IV 1. Prawne podstawy resocjalizacji W E 15 2 B. Kałdon 2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania opieki Konw. Z/O 15 2 B. Krajewska 3. Pedagogika rodziny Konw. Z/O 15 2 B. Krajewska 4. Kryminologia W E 15 3 B. Kałdon Moduł praktyczny Praktyki pedagogiczne Ćw. Z/O 90 2 Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 3 ) F Z/O 60 6 Ż. Tempczyk- Nagórka Razem II ROK STUDIÓW III Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY 1. Elementy statystyki dla pedagogów Ćw. Z/O 30 2 I. Pilchowska 2. Współczesne koncepcje filozofii i etyki Konw. Z/O 15 2 hab. W. Starnawski

22 3. Współczesne problemy socjologii Konw. Z/O 15 2 hab. B. Galas II Moduł kierunkowy 1. Pedeutologia Konw. Z/O Edukacja i wychowanie w kulturach świata 3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Konw. Z/O 30 3 hab. W. Starnawski E. Sakowicz W E 15 3 I. Gątarek 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 III IV 1. Diagnoza opiekuńczowychowawcza Konw. Z/O 15 3 Ż. Tempczyk- Nagórka 2. Teoria pracy socjalnej W E 15 3 B. Krajewska 3. Metodyka pracy kuratora sądowego Ćw. Z/O 30 3 Moduł praktyczny Ż. Tempczyk- Nagórka Praktyki dyplomowe Ćw. Z/O 60 3 Ż. Tempczyk- Nagórka Razem II ROK STUDIÓW IV Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY 1. Dyskursy we współczesnej pedagogice II Moduł treści kierunkowych O W E Pedagogika porównawcza W E Podstawy prawne i organizacyjne oświaty S. Chrobak J. Niewęgłowski Konw. Z/O 15 2 B. Kałdon 3. Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej W E 30 4 hab. M. Dycht 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 6 III

23 1. Wiktymologia W Z/O Organizacja i zarządzanie w działalności opiekuńczo-wychowawczej i społecznej 3. Profilaktyka i terapia uzależnień I. Kurlak W E 30 3 Ks. dr Z. Babicki Konw. Z/O Wybrane zagadnienia mediacji Konw. Z/O 30 2 Razem hab. B. Kałdon M. Ciechomski STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi spis programów I ROK STUDIÓW 2015/2016 I Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Logika W E 30 2 hab. M. Boużyk 2. Metodologia badań społecznych Konw. Z/O 30 2 hab. B. Galas 3. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/O 30 1 SWF 4. Wykład ogólnouczelniany (do wyboru również w semestrze letnim) W Z/O 15 3 II Moduł treści kierunkowych O 1. Andragogika W E Wybrane problemy myśli pedagogicznej W E Pedagogika ogólna W E Pedagogika ogólna Ćw. Z/O Edukacja ekologiczna W E Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 J. Stochmiałek J. Niewęgłowski D. Stępkowski D. Stępkowski hab. E. Wolter E. Sakowicz

24 III IV 1. Globalne społeczeństwo ryzyka W E 30 4 hab. B. Galas 2. Wybrane problemy współczesnej pedagogiki pracy 3. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi Moduł praktyczny Konw. Z/O 15 3 Konw. Z/O 15 3 Praktyka I stopnia Ćw. Z/O 50 1 Razem A. Kulpa- Puczyńska A. Kulpa- Puczyńska A. Kulpa- Puczyńska I ROK STUDIÓW II Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Antropologia kulturowa W E Psychologia kliniczna W E 15 2 J. Michalski J. Surzykiewicz 3. Psychologia kliniczna Ćw. Z/O 30 2 M. Żelazkowska II Moduł treści kierunkowych O III 1. Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagogicznej (wykład w języku Transl. Z/O 15 2 angielskim) 2. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 E. Sakowicz 1. Podstawy socjologii pracy W E 15 4 hab. B. Galas IV 2. Rynek pracy i jego specyfika W E Polityka społeczno zawodowa różnych grup wiekowych Moduł praktyczny Ćw. Z/O 15 3 Praktyka II stopnia Ćw. Z/O 90 2 Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 4 ) F Z/O 60 6 Razem A. Kulpa- Puczyńska A. Kulpa- Pulczyńska A. Kulpa- Puczyńska

25 II ROK STUDIÓW III Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Elementy statystyki dla pedagogów Ćw. Z/O 30 2 I. Pilchowska 2. Współczesne koncepcje filozofii i etyki Konw. Z/O 15 2 hab. W. Starnawski 3. Współczesne problemy socjologii Konw. Z/O 15 2 hab. B. Galas II Moduł kierunkowy 1. Pedeutologia Konw. E Edukacja i wychowanie w kulturach świata 3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Konw. Z/O 30 3 hab. W Starnawski Ks. prof. dr hab. J. Michalski W E 15 3 I. Gątarek 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 3 III 1. Diagnostyka, terapia i profilaktyka społeczna W E 15 3 B. Krajewska 2. Diagnostyka, terapia i profilaktyka społeczna Ćw. Z/O 15 2 B. Krajewska 3. Instytucje kształcenia zawodowego W E Metodyka pracy z osobami w kryzysie Ćw. Z/O 30 2 IV Moduł praktyczny A. Kulpa - Puczyńska M. Ciechomski Praktyka III stopnia Ćw. Z/O 60 3 A. Kulpa- Puczyńska Razem II ROK STUDIÓW IV Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Dyskursy we współczesnej pedagogice W E 30 4 S. Chrobak

26 II Moduł treści kierunkowych O 1. Pedagogika porównawcza W E 30 4 J. Niewęgłowski 2. Współczesne tendencje w pedagogice hab. M. Dycht W E 30 4 specjalnej 3. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty Konw. Z/O 15 2 B. Kałdon 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 30 6 III 1. Narzędzia diagnozy kwalifikacji i kompetencji pracownika 2. Warsztat pracy doradcy, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem - warsztaty Ćw. Z/O 15 2 Ćw. Z/O Aktywizacja zawodowa i społeczna Konw. Z/O Metody rekrutacji i selekcji Konw. Z/O 15 3 Razem A. Kulpa- Puczyńska A. Kulpa- Puczyńska A. Kulpa- Puczyńska A. Kulpa- Puczyńska

27 PROGRAM STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA SPECJALNA - STOPIEŃ I spis programów I ROK STUDIÓW 2015/2016 I Semestr: ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 1,5 SJO 2. Wykład ogólnouczelniany (do wyboru) II Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki W Z/O 30 3 W E Historia myśli pedagogicznej W E Historia myśli pedagogicznej Ćw. Z/O Komunikacja interpersonalna Ćw. Z/O Etyka w zawodzie pedagoga W E Etyka w zawodzie pedagoga Ćw. Z/O 15 2 J. Niewęgłowski J. Piskurewicz J. Piskurewicz M. Ciechomski hab. W. Starnawski hab. W. Starnawski 7. Wprowadzenie do socjologii W E 30 4 hab. B. Galas 8. Ochrona własności intelektualnej Ćw. Z/O 15 3 B. Kałdon 9. Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów Ćw. Z/O 15 2 Razem ,5 E. Śmiechowska- Petrovskij

28 I ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O II II Semestr: PUNKTY 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 1,5 SJO Moduł treści podstawowych i kierunkowych 1. Historia myśli pedagogicznej W E 30 4 O J. Piskurewicz III 2. Historia myśli pedagogicznej Ćw. Z/O 15 2 J. Piskurewicz 3. Filozoficzne podstawy pedagogiki W E 30 3 hab. M. Boużyk 4. Filozoficzne podstawy pedagogiki Ćw. Z/O Pedagogika specjalna W E Pedagogika specjalna Ćw. Z/O Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania hab. M. Boużyk K. Gryżenia hab. M. Dycht hab. M. Dycht W E 15 3 I. Gątarek 8. Wprowadzenie do psychologii W Z/O 30 3 Moduł praktyczny J. Surzykiewicz Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 4 ) F Z/O 60 8 Razem ,5 STUDIA STACJONARNE spis programów PEDAGOGIKA SPECJALNA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika II ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O II 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 1 SJO 2. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/O 30 1 SWF Moduł treści podstawowych i kierunkowych O III Semestr:

29 1. Metodologia badań pedagogicznych Konw. E 30 2 B. Krajewska III IV 2. Psychologia wychowawcza Konw. Z/O Teoretyczne podstawy wychowania 4. Teoretyczne podstawy wychowania W E 30 3 Ćw. Z/O Psychologia społeczna W E Socjologia edukacji Konw. Z/O Pedagogika przedszkolna W E 30 3 M. Ciechomski S. Chrobak S. Chrobak -1 grupa J. Niewęgłowski - 2 grupy J. Surzykiewicz E. Wolter E. Kwiatkowska 2. Pedagogika wczesnoszkolna W E 30 3 E. Kulawska 3. Metodyka zintegrowanych zajęć w Konw. przedszkolu Z/O Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami Ćw. Z/O 30 2 edukacyjnymi 5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka E. Kwiatkowska Ż. Tempczyk-Nagórka W E 30 4 M. Kilian 6. Tyflopedagogika W E Podstawy rehabilitacji wzroku Ćw. Z/O Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie 9. Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej Moduł praktyczny W E 30 4 Konw. Z/O 30 3 Praktyka asystencka Ćw. Z/O 50 1 Razem hab. M. Dycht hab. M. Dycht K. Krawiecka Ks. dr Z. Babicki E. Śmiechowska- Petrovskij

30 II ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O II 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 2 SJO 2. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/O 30 1 SWF Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Podstawy dydaktyki ogólnej W E Podstawy dydaktyki ogólnej Ćw. Z/O 30 2 IV Semestr: D. Stępkowski hab. E. Wolter 3. Pedagogika społeczna W E 30 3 Ks. dr Z. Babicki 4. Pedagogika chrześcijańska W E Seminarium licencjackie Sem. Z/O 15 3 S. Chrobak III IV 1. Metodyka zintegrowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu 2. Metodyka wychowania i nauczania przedszkolnego dzieci z dysfunkcją wzroku 3. Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Konw. Z/O 30 3 R. Warchoł Konw. Z/O 30 3 M. Kilian Konw. Z/O 30 3 R. Warchoł 4. Techniki brajlowskie Ćw. Z/O Metody kształcenia zintegrowanego dzieci z dysfunkcją wzroku Moduł praktyczny Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 4 ) Konw. Z/O 30 3 F Z/O 60 8 Praktyka pedagogiczna Z/O 90 2 Razem E. Śmiechowska- Petrovskij E. Śmiechowska- Petrovskij E. Śmiechowska- Petrovskij

31 STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA SPECJALNA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza spis programów II ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O II 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 1 SJO 2. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/O 30 1 SWF Moduł treści podstawowych i kierunkowych O III Semestr: 1. Metodologia badań pedagogicznych Konw. E 30 2 B. Krajewska III 2. Psychologia wychowawcza Konw. Z/O Teoretyczne podstawy wychowania 4. Teoretyczne podstawy wychowania W E 30 3 Ćw. Z/O Psychologia społeczna W E Socjologia edukacji Konw. Z/O Pedagogika resocjalizacyjna W E Pedagogika resocjalizacyjna Ćw. Z/O Metodyka pracy pedagoga szkolnego M. Ciechomski S. Chrobak S. Chrobak -1 grupa J. Niewęgłowski - 2 grupy J. Surzykiewicz E. Wolter hab. B. Kałdon Ż. Tempczyk- Nagórka Konw. Z/O 15 2 B. Krajewska 4. Patologia społeczna W E Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczych 6. Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej I. Kurlak Ćw. Z/O 30 2 Ks. dr Z. Babicki Konw. Z/O 30 3 Ks. dr Z. Babicki

32 IV Moduł praktyczny Praktyka asystencka Ćw. Z/O 50 1 Ż. Tempczyk- Nagórka Razem II ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O II 1. Język obcy Ćw. Z/O 30 2 SJO 2. Wychowanie fizyczne Ćw. Z/O 30 1 SWF Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Podstawy dydaktyki ogólnej W E Podstawy dydaktyki ogólnej Ćw. Z/O 30 2 IV Semestr: D. Stępkowski hab. E. Wolter 3. Pedagogika społeczna W E 30 3 Ks. dr Z. Babicki 4. Pedagogika chrześcijańska W E Seminarium licencjackie Sem. Z/O 15 3 S. Chrobak III IV 1. Aksjologia w wychowaniu resocjalizacyjnym Moduł praktyczny Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 4 ) Konw. Z/O 30 3 E. Ligęza F Z/O 60 8 Praktyka pedagogiczna Z/O 90 2 Ż. Tempczyk- Nagórka Razem

33 PROGRAM STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I spis programów I ROK STUDIÓW 2015/2016 I Semestr: ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O 1. Język obcy Ćw. Z/O 15 1,5 2. Wykład ogólnouczelniany (do wyboru) II Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1.Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki W Z/O 15 3 W E Historia myśli pedagogicznej W E Historia myśli pedagogicznej Ćw. Z/O Komunikacja interpersonalna Ćw. Z/O Etyka w zawodzie pedagoga W E Etyka w zawodzie pedagoga Ćw. 8 2 SJO e-learning M. Nowosielska J. Niewęgłowski J. Piskurewicz hab. A. Fijałkowski M. Ciechomski hab. W. Starnawski hab. W. Starnawski 7. Wprowadzenie do socjologii W E 15 3 hab. B. Galas 8. Ochrona własności intelektualnej Ćw. Z/O 15 3 B. Kałdon 9. Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów Ćw. Z/O 8 2 inż. Ł. Kowalski Razem ,5

34 I ROK STUDIÓW 2015/2016 II Semestr: ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O II 1. Język obcy Ćw. Z/O 15 1,5 Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Historia myśli pedagogicznej W E Filozoficzne podstawy pedagogiki Konw. E Pedagogika specjalna W E Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania PUNKTY SJO e-learning M. Nowosielska J. Piskurewicz hab. M. Boużyk hab. M. Dycht W E 15 3 I. Gątarek 5. Wprowadzenie do psychologii W Z/O 15 3 III Moduł praktyczny J. Surzykiewicz Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 4 ) F Z/O 30 8 Razem ,5 STUDIA NIESTACJONARNE spis programów PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą II ROK STUDIÓW 2015/2016 III Semestr: ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O 1. Język obcy Ćw. Z/O 15 1 II Moduł treści podstawowych i kierunkowych O SJO e-learning M. Nowosielska 1. Metodologia badań pedagogicznych Konw. E 15 2 B. Krajewska 2. Psychologia wychowawcza Konw. Z/O Teoretyczne podstawy wychowania W E 15 3 M. Ciechomski S. Chrobak

35 4. Teoretyczne podstawy wychowania Ćw. Z/O 15 3 S. Chrobak J. Niewęgłowski 5. Psychologia społeczna W E Socjologia edukacji Konw. Z/O 15 2 III 1. Pedagogika przedszkolna W E Metodyka zintegrowanych zajęć w przedszkolu Ćw. Z/O 15 2 J. Surzykiewicz hab. E. Wolter E. Kwiatkowska E. Kwiatkowska 3. Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole Ćw. Z/O 15 2 K. Krawiecka 5. Pedagogika wczesnoszkolna W E 15 3 I. Gątarek 6. Edukacji polonistyczna z metodyką w klasach I-III W E 15 2 R. Warchoł 7. Edukacji polonistyczna z metodyką w klasach I-III Ćw. Z/O 15 3 B. Jackowska IV Moduł praktyczny Praktyka asystencka Ćw. Z/O 50 1 E. Kwiatkowska Razem II ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. I Moduł ogólnouniwersytecki O 1. Język obcy Ćw. Z/O 15 2 II Moduł treści podstawowych i kierunkowych O PUNKTY IV Semestr: SJO e-learning M. Nowosielska

36 1. Podstawy dydaktyki ogólnej W E Podstawy dydaktyki ogólnej Ćw. Z/O 15 2 D. Stępkowski A. Perczyńska- Abramowicz 3. Pedagogika społeczna W E 15 3 Ks. dr Z. Babicki 4. Pedagogika chrześcijańska W E Seminarium licencjackie Sem. Z/O 15 3 S. Chrobak III 1. Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i szkole Ćw. Z/O 15 2 A. Tukaj 2. Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III Ćw. Z/O Terapia trudności w pisaniu i czytaniu IV Moduł praktyczny Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 4 ) B. Jackowska Konw. Z/O 15 3 A. Rychlik F Z/O 30 8 Praktyka pedagogiczna Z/O 90 2 I. Gątarek Razem III ROK STUDIÓW 2015/2016 V Semestr: ZAJĘĆ DYD. I Moduł treści podstawowych i kierunkowych O PUNKTY 1. Psychologia rozwojowa i osobowości Konw. E Psychologia rozwojowa i osobowości Ćw. Z/O Edukacja kulturalna Konw. Z/O Pedagogia Jana Pawła II W E 6 2 M. Żelazkowska M. Żelazkowska hab. M. Boużyk hab. W. Starnawski

37 5. Seminarium licencjackie Sem. Z/O Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki Ćw. Z/O 15 3 I. Pilchowska II 1. Podstawy matematyki W E 10 3 J. Kandzia 2. Metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III Ćw. Z/O 15 3 hab. E. Wolter 3. Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III Ćw. Z/O Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pracy wychowawczodydaktycznej w przedszkolu 5. Metodyka gier i zabaw Konw. Z/O 10 3 B. Jackowska E. Kwiatkowska Ćw. Z/O 15 3 K. Krawiecka 6. Metodyka pracy rewalidacyjnej z niewidomymi i słabowidzącymi Ćw. Z/O 15 3 hab. M. Dycht III Moduł praktyczny Praktyka dyplomowa Ćw. Z/O 60 3 Razem E. Kwiatkowska III ROK STUDIÓW 2015/2016 VI Semestr: ZAJĘĆ DYD. I Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Seminarium licencjackie Sem. Z/O 15 6 PUNKTY II 2. Pedagogika opiekuńcza W E 15 3 Ks. dr Z. Babicki 1. Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III Ćw. Z/O Metodyka pracy rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie Ćw. Z/O Metodyka pracy rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i przewlekle chorymi B. Jackowska K. Krawiecka Ćw. Z/O 15 3 I. Gątarek

38 4. Metodyka pracy rewalidacyjnej z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi Ćw. Z/O 15 3 K. Wereszka 5. Metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej w przedszkolu i szkole Ćw. Z/O 10 3 I. Gątarek Razem STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza spis programów III ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. V Semestr: I Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Psychologia rozwojowa i osobowości Konw. E Psychologia rozwojowa i osobowości Ćw. Z/O Edukacja kulturalna Konw. Z/O Pedagogia Jana Pawła II W E 6 2 M. Żelazkowska M. Żelazkowska hab. M. Boużyk hab. W. Starnawski 5. Seminarium licencjackie Sem. Z/O 15 3 II 6. Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki Ćw. Z/O System prewencyjny Św. Jana Bosko Konw. Z/O 10 3 I. Pilchowska S. Chrobak 2. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Konw. Z/O 8 3 Ks. dr Z. Babicki 3. Metodyka pracy resocjalizacyjnej W E 15 4 hab. A. Fidelus 4. Metodyka pracy resocjalizacyjnej Ćw. Z/O 15 2 E. Ligęza 5. Wybrane zagadnienia z prawa karnego W E 15 2 B. Kałdon 6. Wsparcie społeczne Konw. Z/O 10 3 E. Ligęza

39 7. Gerontologia społeczna Konw. Z/O 15 4 M. Kilian III Moduł praktyczny Praktyka dyplomowa Ćw. Z/O 60 3 Razem Ż. Tempczyk- Nagórka III ROK STUDIÓW VI Semestr: ZAJĘĆ DYD. I Moduł treści podstawowych i kierunkowych O 1. Seminarium licencjackie Sem. Z/O 15 6 II 2. Pedagogika opiekuńcza W E 15 3 Ks. dr Z. Babicki 1. Profilaktyka społeczna Konw. Z/O 15 3 hab. A. Fidelus 2. Edukacja globalna W E 5 2 Ks. dr Z. Babicki 3. Projekty opiekuńczo-wychowawcze Ćw. Z/O 15 3 A. Skuza 4. Prawo rodzinne i opiekuńcze W E 10 4 B. Kałdon 5. Subkultury młodzieżowe W E 8 4 Razem hab. B. Kałdon STUDIA NIESTACJONARNE spis programów PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą I ROK STUDIÓW 2015/2016 I Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Logika W E Metodologia badań społecznych Konw. Z/O 15 2 II Moduł treści kierunkowych O hab. M. Boużyk hab. B. Galas

40 1. Andragogika W E Wybrane problemy myśli pedagogicznej W E Pedagogika ogólna W E Pedagogika ogólna Ćw. Z/O Edukacja ekologiczna W E Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 3 J. Stochmiałek J. Niewęgłowski D. Stępkowski D. Stępkowski hab. E. Wolter III 1. Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej 2. Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej Konw. Z/O 10 3 E. Kwiatkowska Konw. Z/O 10 3 R. Warchoł 3. Koncepcje poznawania dziecka Konw. Z/O 8 3 M. Żelazkowska 4. Emisja głosu Ćw. Z/O 8 2 A. Spiżarna IV Moduł praktyczny Praktyka asystencka Ćw. Z/O 50 1 Razem I ROK STUDIÓW E. Kwiatkowska II Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Antropologia kulturowa W E 10 3 K. Gryżenia 2. Psychologia kliniczna W E 8 3 J. Surzykiewicz 3. Psychologia kliniczna Ćw. Z/O 15 2 M. Żelazkowska II Moduł treści kierunkowych O 1. Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagogicznej (wykład w języku angielskim) Transl. Z/O Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 3 Ks. prof. dr hab. J. Michalski III

41 1. Strategie edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I-III Konw. Z/O 8 2 B. Jackowska 2. Projektowanie edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III 3. Strategie edukacji środowiskowej w przedszkolu i klasach I-III 4. Edukacja muzyczna w przedszkolu i w klasach I-III Konw. Z/O 8 2 W Z/O 8 2 B. Jackowska hab. E. Wolter Ćw. Z/O 10 2 A. Tukaj IV Moduł praktyczny Praktyka pedagogiczna Ćw. Z/O 90 2 I. Gątarek Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 3 ) F Z/O 30 6 Razem II ROK STUDIÓW III Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Elementy statystyki dla pedagogów Ćw. Z/O 15 2 PUNKTY. I. Pilchowska 2. Współczesne koncepcje filozofii i etyki Konw. Z/O 6 2 hab. W. Starnawski 3. Współczesne problemy socjologii Konw. Z/O 8 2 hab. B. Galas II Moduł kierunkowy 1. Pedeutologia Konw Z/O Edukacja i wychowanie w kulturach świata 3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Konw. Z/O 15 3 hab. W. Starnawski Ks. prof. dr hab. J. Michalski W E 8 3 I. Gątarek 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 3 III 1. Projektowanie działalności technicznej i plastycznej w przedszkolu i klasach I-III Konw. Z/O 8 2 K. Krawiecka 2. Kultura fizyczna w przedszkolu Ćw. Z/O 10 2

42 i klasach I-III 3. Diagnoza i terapia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 4. Zasady konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych E. Kwiatkowska W E 10 2 I. Gątarek Konw. Z/O Trening twórczości Ćw. Z/O Praca z dzieckiem zdolnym Konw. Z/O 8 2 IV Moduł praktyczny B. Sapiejewska- Dąbrowska K. Bocheńska- Włostowska E. Kwiatkowska Praktyka dyplomowa Ćw. Z/O 60 3 E. Kwiatkowska Razem II ROK STUDIÓW IV Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Dyskursy we współczesnej pedagogice II Moduł treści kierunkowych O III W E Pedagogika porównawcza W E Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej 3. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty W E 15 4 S. Chrobak J. Niewęgłowski hab. M. Dycht Konw. Z/O 6 2 B. Kałdon 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O Kultura żywego słowa Ćw. Z/O Wczesna edukacja środowiskowa Ćw. Z/O Metodyka pracy korekcyjnokompensacyjnej K. Szafrańska hab. E. Wolter Ćw. Z/O 8 2 I. Gątarek 4. Elementy logopedii Ćw. Z/O 15 2 A. Spiżarna Razem

43 STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą spis programów I ROK STUDIÓW I Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Logika W E 10 2 hab. M. Boużyk 2. Metodologia badań społecznych Konw. Z/O 15 2 hab. B.Galas II Moduł treści kierunkowych O 1. Andragogika W E Wybrane problemy myśli pedagogicznej W E Pedagogika ogólna W E Pedagogika ogólna Ćw. Z/O Edukacja ekologiczna W E Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 3 J. Stochmiałek J. Niewęgłowski D. Stępkowski D. Stępkowski hab. E. Wolter III 1. Emisja głosu 2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy terapii 3. Metodyka rozwijania kreatywności dziecka 4. Diagnozowanie i orzecznictwo zaburzeń rozwoju uczniów i niepowodzeń szkolnych IV Moduł praktyczny Konw. Z/O 8 2 K. Szafrańska W E 15 4 A. Rychlik Ćw. Z/O 8 2 K. Szafrańska Konw. Z/O 10 4 A. Rychlik Praktyka asystencka Ćw. Z/O 50 1 Razem M. Żelazkowska

44 I ROK STUDIÓW II Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Antropologia kulturowa W E Psychologia kliniczna W E Psychologia kliniczna II Moduł treści kierunkowych O 1. Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagogicznej (wykład w języku angielskim) Ćw. Z/O 15 2 Transl. Z/O 8 2 Ks. dr K. Gryżenia J. Surzykiewicz M. Żelazkowska Ks. prof. dr hab. J. Michalski 2. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 3 III 1. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dziecka 2. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dziecka 3. Diagnoza środowiska wychowawczego z elementami psychopedagogizacji rodziców IV Moduł praktyczny W Z/O 8 3 A. Rychlik Ćw. Z/O 8 3 A. Rychlik Konw. Z/O 8 3 B. Krajewska Praktyka pedagogiczna Ćw. Z/O 90 2 Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 3 ) F Z/O 30 6 Razem M. Żelazkowska II ROK STUDIÓW ZAJĘĆ DYD. ZALICZENI A III Semestr: 1. Elementy statystyki dla pedagogów Ćw. Z/O 15 2 I. Pilchowska

45 II 2. Współczesne koncepcje filozofii i etyki Konw. Z/O 6 2 hab. W. Starnawski 3. Współczesne problemy socjologii Konw. Z/O 8 2 hab. B. Galas Moduł kierunkowy 1. Pedeutologia Konw. Z/O Edukacja i wychowanie w kulturach świata Konw. Z/O 15 3 hab. W. Starnawski Ks. prof. dr hab. J. Michalski 3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Konw. E 8 3 I. Gątarek 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 3 III 1. Terapia specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności językowych 2. Terapia specyficznych trudności w uczeniu się matematyki 3. Metodyka zajęć korekcyjnokompensacyjnych z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 4. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji IV Moduł praktyczny Ćw. Z/O 15 3 E. Śmiechowska- Petrovskij Ćw. Z/O 15 2 A. Rychlik W E 15 3 A. Rychlik Konw. Z/O 8 3 Praktyka dyplomowa Ćw. Z/O 60 3 Razem M. Żelazkowska II ROK STUDIÓW IV Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY 1. Dyskursy we współczesnej pedagogice II Moduł treści kierunkowych O W E Pedagogika porównawcza W E Współczesne tendencje w pedagogice W E 15 3 specjalnej S. Chrobak J. Niewęgłowski hab. M. Dycht

46 3. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty Konw. Z/O 6 2 B. Kałdon 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 6 III 1. Psychologia rozwojowa z elementami Ćw. Z/O 8 3 psychoterapii dziecka M. Żelazkowska 2. Konstruowanie i ewaluacja programów terapii pedagogicznej Ćw. Z/O 15 3 A. Rychlik 3. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: terapia baśnią, muzykoterapia, kreatywne myślenie, ćwiczenia relaksacyjne Ćw. Z/O 10 2 K. Krawiecka 4. Elementy logopedii Ćw. Z/O 8 2 A. Spiżarna Razem STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza spis programów I ROK STUDIÓW 2015/2016 I Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY 1. Logika W E 10 2 hab. M. Boużyk 2. Metodologia badań społecznych Konw. Z/O 15 2 hab. B. Galas II Moduł treści kierunkowych O 1. Andragogika W E Wybrane problemy myśli pedagogicznej W E Pedagogika ogólna W E Pedagogika ogólna Ćw. Z/O Edukacja ekologiczna W E 8 2 J. Stochmiałek J. Niewęgłowski D. Stępkowski D. Stępkowski hab. E. Wolter 6. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 3 III

47 1. Współczesne koncepcje resocjalizacji Konw. Z/O Pedagogika penitencjarna i readaptacja społeczna 3. Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji 4. Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji IV Moduł praktyczny W E 15 3 Konw. Z/O 8 3 Ćw. Z/O 8 3 Praktyki asystenckie Ćw. Z/O 50 1 Razem hab. A. Fidelus hab. B. Kałdon Ż. Tempczyk- Nagórka Ż. Tempczyk- Nagórka Ż. Tempczyk- Nagórka I ROK STUDIÓW II Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY 1. Antropologia kulturowa W E 10 2 Ks. dr K. Gryżenia 2. Psychologia kliniczna W E 8 2 J. Surzykiewicz 3. Psychologia kliniczna Ćw. Z/O 15 2 M. Żelazkowska II Moduł treści kierunkowych O 1. Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagogicznej (wykład w języku angielskim) Transl. Z/O Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 3 Ks. prof. dr hab. J. Michalski III 1. Prawne podstawy resocjalizacji W E 8 2 B. Kałdon 2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania opieki Konw. Z/O 8 2 B. Krajewska 3. Pedagogika rodziny Konw. Z/O 8 2 B. Krajewska 4. Kryminologia W E 8 3 B. Kałdon IV Moduł praktyczny Praktyki pedagogiczne Ćw. Z/O 90 2 Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty po 3 ) F Z/O 30 6 Razem Ż. Tempczyk- Nagórka

48 II ROK STUDIÓW III Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY 1. Elementy statystyki dla pedagogów Ćw. Z/O 15 2 I. Pilchowska 2. Współczesne koncepcje filozofii i etyki Konw. Z/O 6 2 hab. W. Starnawski 3. Współczesne problemy socjologii Konw. Z/O 8 2 hab. B. Galas II Moduł kierunkowy 1. Pedeutologia Konw. Z/O Edukacja i wychowanie w kulturach świata 3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Konw. Z/O 15 3 hab. W. Starnawski Ks. prof. dr hab. J. Michalski W E 8 3 I. Gątarek 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 3 III 1. Diagnoza opiekuńczowychowawcza Konw. Z/O 15 3 B. Sapiejewska- Dąbrowska 2. Teoria pracy socjalnej W E 10 3 B. Krajewska 3. Metodyka pracy kuratora sądowego Ćw. Z/O 15 3 E. Ligęza IV Moduł praktyczny Praktyki dyplomowe Ćw. Z/O 60 3 Ż. Tempczyk- Nagórka Razem

49 II ROK STUDIÓW IV Semestr: ZAJĘĆ DYD. PUNKTY 1. Dyskursy we współczesnej pedagogice II Moduł treści kierunkowych W E Pedagogika porównawcza W E Podstawy prawne i organizacyjne oświaty O S. Chrobak J. Niewęgłowski Konw. Z/O 6 2 B. Kałdon 3. Współczesne tendencje w pedagogice W E 15 4 specjalnej hab. M. Dycht 4. Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 6 III 1. Wiktymologia W Z/O 15 3 A. Skuza 2. Organizacja i zarządzanie w działalności opiekuńczo-wychowawczej i społecznej 3. Profilaktyka i terapia uzależnień W E 15 3 Ks. dr Z. Babicki Konw. Z/O Wybrane zagadnienia mediacji Konw. Z/O 15 2 Razem hab. B. Kałdon M. Ciechomski STUDIA NIESTACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ II Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi spis programów I ROK STUDIÓW 2015/2016 I Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Logika W E 10 2 hab. M. Boużyk

50 2. Metodologia badań społecznych Konw. Z/O 15 2 hab. B. Galas II Moduł treści kierunkowych O 1. Andragogika W E Wybrane problemy myśli pedagogicznej W E Pedagogika ogólna W E Pedagogika ogólna Ćw. Z/O Edukacja ekologiczna W E Seminarium magisterskie Sem. Z/O 15 3 J. Stochmiałek J. Niewęgłowski D. Stępkowski D. Stępkowski hab. E. Wolter E. Sakowicz III 1. Globalne społeczeństwo ryzyka W E 10 4 hab. B. Galas 2. Wybrane problemy współczesnej pedagogiki pracy 3. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi IV Moduł praktyczny Konw. Z/O 10 3 Konw. Z/O 8 3 Praktyka I stopnia Ćw. Z/O 50 1 Razem A. Kulpa- Puczyńska A. Kulpa- Puczyńska A. Kulpa- Puczyńska I ROK STUDIÓW II Semestr: ZAJĘĆ DYD. 1. Antropologia kulturowa W E Psychologia kliniczna W E 8 2 Ks. dr K. Gryżenia J. Surzykiewicz 3. Psychologia kliniczna Ćw. Z/O 15 2 M. Żelazkowska II Moduł treści kierunkowych O

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika ogólna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia - PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Szkolenie BHP (I zjazd) Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA Pn... Cz. Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr II 2018/2019 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr II 2018/2019 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr II 2018/2019 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn..... Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_L SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_L SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI Rok II studia stacjonarne II stopnia 20152016_L DZIEŃ PN. PRACY Z WCZESNOSZKOLNA Z I OPIEKUŃCZO- 08.00-9.30-09.45-11.15-11.30-13.00 - Seminarium magisterskie 30h, 3ECTS) prof. dr hab. J. Stochmiałek, budynek

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty)

Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty) Rok I studia stacjonarne II stopnia 20152016_L DZIEŃ PN. PEDAGOGICZN A 08.00-9.30-09.45-11.15 Warsztat pracy pedagoga - Podstawy pracy wolontarystycznej 30h, 3ECTS) dr M. Kilian, budynek 15, sala 1540

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI Rok II studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z PN. I II V 08.009.30 09.4511.15 Edukacja i wychowanie w kulturach świata oceną, 30h, 3ECTS) ks. prof. J. Michalski, budynek nr 14, sala 1425 11.3013.00

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika

Rok I semestr I 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika Rok semestr 2018/2019 SU NSCJNRN Pedagogika S Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki (wykład) - ks. dr hab. J. Niewęgłowski prof. UKSW budynek nr 15 sala 1559 Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA oraz PEDAGOGIKA SPECJALNA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_L SPECJALNOŚĆ: PEDAGOG SZKOLNY Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

PEDAGOGIKA oraz PEDAGOGIKA SPECJALNA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_L SPECJALNOŚĆ: PEDAGOG SZKOLNY Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 dowolne warsztaty podane w planie tygodniowym) oraz SPECJALNA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_L DN. PN. Z TERAPIĄ GRUPA I GRUPA II RESOCJALIZACYJ N 08.00-9.30

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika

Rok I semestr I 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika Rok semestr 2018/2019 SU NSCJNRN Pedagogika S N 29.09.2018 r. Szkolenie HP (obowiązkowe, z wpisem do Uniwersyteckiego Systemu bsługi Studiów) budynek nr 23 sala 107 29.09.2018 r. - Spotkanie organizacyjne

Bardziej szczegółowo

- - dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala :45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

- - dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala :45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika specjalna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr II 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika

Rok I semestr II 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika Rok semestr 2018/2019 U CJR Pedagogika 8.00-09.30 Pedagogika specjalna (wykład) dr hab. M. ycht prof. UKW budynek nr 15 sala1559 Podstawy dydaktyki ogólnej (wykład) ks. dr hab.. tępkowski prof. UKW budynek

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2016/2017

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2016/2017 PDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2016/2017 DZIŃ P O N I D Z I A Ł K GODZINA WYKŁADY WSPÓLN GRUPA I GRUPA II GRUPA III 08.009.30 Teoretyczne (ćwiczenia) dr B. Kałdon, budynek nr 21, sala 205

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok I studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI

PEDAGOGIKA Rok I studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI Rok I studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z DZIEŃ PN. 08.00-9.30 09.45-11.15 Wybrane problemy myśli pedagogicznej (wykład, egzamin, 15h, 2ECTS) ks. dr hab. J. Niewęgłowski prof. UKSW, budynek nr 21,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia dyscyplina: Pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020 profil

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ forma zal. po I rok II rok III rok Razem semestrze * Lp. Przedmiot kod semestr semestr semestr semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Język obcy,,, 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 5 0 5 9 Wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów od 2019/2020

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_Z

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_Z PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_Z PN. 08.009.30 Terapia pedagogiczna (wykład, zal.z 2ECTS) dr Ż. Tempczyk Nagórka, budynek nr 15, sala 1542 09.4511.15 Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia stacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów: 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kod

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

Edukacja elementarna i integracyjna

Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 20 20 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

P O N I E D Z I A Ł E K

P O N I E D Z I A Ł E K PDAGOGIA Rok III studia stacjonarne I stopnia 2018/2019; semestr II DZIŃ GODZINA WYŁADY WSPÓLN SPCJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOW Z PRSONALNYM I DUACJA USTAWICZNA P O N I D Z I A Ł SPCJALNOŚĆ: DUACJA PRZDSZOLNA

Bardziej szczegółowo

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej -learning PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne iedza o języku 15 10 25 x 2 Podstawy edukacji matematycznej 40 40 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej 35 35 x 4 Plastyka

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin

Łączny wymiar godzin Załącznik nr 5 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan od 2019/2020 Przedmioty fundamentalne (F) AK-0F-PRP Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze letnim 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne Lp. Nazwisko wykładowcy Przedmiot Termin egzaminu zaliczenia Sala 1

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM -learning Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZI ROCZNYM iedza o języku 9 6 15 x 2 Literatura i media dla dzieci 9 9 1 Podstawy edukacji matematycznej 24 24 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej

Bardziej szczegółowo