- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala :45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,"

Transkrypt

1 Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika ogólna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala :45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, budynek nr 23, sala :30 13:00 Historia myśli pedagogicznej (wykład) prof.dr hab. Jan Piskurewicz, 13:15 14:45 Etyka w zawodzie pedagoga (ćwiczenia) dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 23, sala 107 Grupa I zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV Etyka w zawodzie pedagoga (ćwiczenia) dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 23, sala 107 Grupa II zajęcia podczas zjazdu: 15:00 16:30 Etyka w zawodzie pedagoga (wykład) dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 (Zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII, VIII) V, VI, VII, VIII 16:45 18:15 Historia myśli pedagogicznej (ćwiczenia) dr hab. Adam Fijałkowski, 18:30 20:00 Historia myśli pedagogicznej (ćwiczenia) dr hab. Adam Fijałkowski, Niedziela 08:00 09:30 09:45 11:15 Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów mgr Łukasz Kowalski, budynek nr 21, sala :30 13:00 Komunikacja interpersonalna mgr Maciej Ciechomski, budynek nr 21, sala 108 Komunikacja interpersonalna mgr Maciej Ciechomski, budynek nr 21, sala 108 Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów mgr Łukasz Kowalski, budynek nr 21, sala :15 14:45 15:00 16:30 Wprowadzenie do socjologii dr hab. Barbara Galas, budynek nr 21, sala :45 18:15 18:30 20:00

2 Rok II semestr I kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZENOSZKOLNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ Sobota 08:00 09:30 Psychologia społeczna ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW, sala :45 11:15 Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole dr Kinga Krawiecka, grupa I, budynek nr 15, sala :30 13:00 Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia) gr. I ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW, budynek nr 23, sala 107/ Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia) gr. II ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW, budynek nr 21, sala :15 14:45 Socjologia edukacji dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW, 15:00 16:30 Teoretyczne podstawy wychowania (wykład) ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW, 16:45 18:15 Edukacja polonistyczna z metodyką w klasach IIII (wykład) dr Regina Warchoł, budynek nr 21, sala 321 (zajęcia podczas zjazdu: II, III, IV, V, VI, VII, VIII) 18:30 20:00 Niedziela 08:00 09:30 Edukacja polonistyczna z metodyką w klasach IIII (ćwiczenia) mgr Barbara Jackowska, grupa I, budynek nr 21, sala 225/ Metodyka zintegrowanych zajęć w przedszkolu dr Elżbieta Kwiatkowska, grupa II, budynek nr 21, sala :45 11:15 Edukacja polonistyczna z metodyką w klasach IIII (ćwiczenia) mgr Barbara Jackowska, grupa II, budynek nr 21, sala 225/ Metodyka zintegrowanych zajęć w przedszkolu dr Elżbieta Kwiatkowska, grupa I, budynek nr 21, sala 106

3 11:30 13:00 Metodologia badań pedagogicznych dr Beata Krajewska, budynek nr 21, sala :15 14:45 Psychologia wychowawcza mgr Maciej Ciechomski, budynek nr 21, sala :00 16:30 Pedagogika wczesnoszkolna dr Izabela Gątarek, budynek nr 15, sala :45 18:15 Pedagogika przedszkolna dr Elżbieta Kwiatkowska (zajęcia podczas zjazdu: II, IV, VI, VIII), / Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole dr Kinga Krawiecka, grupa II (zajęcia podczas zjazdu: I, III, V, VII), budynek nr 15, sala :30 20:00 Pedagogika przedszkolna dr Elżbieta Kwiatkowska (zajęcia podczas zjazdu: II, IV, VI, VIII), / Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole dr Kinga Krawiecka, grupa II (zajęcia podczas zjazdu: I, III, V, VII), budynek nr 15, sala 1544

4 Rok III semestr I kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ Sobota 08:00 09:30 Psychologia rozwojowa i osobowości (ćwiczenia) mgr Martyna Żelazkowska, grupa I, budynek nr 23, sala :45 11:15 Psychologia rozwojowa i osobowości (wykład) mgr Martyna Żelazkowska, budynek nr 23, sala :30 13:00 Psychologia rozwojowa i osobowości (ćwiczenia) mgr Martyna Żelazkowska, grupa II, budynek nr 23, sala 108 Metodyka edukacji przyrodniczej w klasach IIII dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW, budynek nr 21, sala :15 14:45 Metodyka gier i zabaw dr Kinga Krawiecka, budynek nr 15, sala :00 16:30 Edukacja kulturalna dr hab. Maria Boużyk (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII, VIII), budynek nr 23, sala 108/ Pedagogia Jana Pawła II dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III), budynek nr 23, sala :45 18:15 Seminarium dr Elżbieta DomareckaMalinowska, budynek nr 15, sala 1522/ Seminarium dr Jerzy Kahlan, budynek nr 15, sala 1523 / Seminarium dr Aleksandra KulpaPuczyńska, budynek nr 15, sala 1526/ Seminarium dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1527 / Seminarium dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 15, sala :30 20:00 Seminarium dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1526 Metodyka pracy rewalidacyjnej z niewidomymi i słabo widzącymi dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 21, sala 231 Niedziela 08:00 09:30 Podstawy matematyki dr Joanna Kandzia, budynek nr 21, sala 308 (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV, V) 09:45 11:15 Seminarium dr Izabela Gątarek, budynek nr 15, sala 1527 / Seminarium dr Beata Krajewska, budynek nr 15, sala :30 13:00 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach IIII mgr Barbara Jackowska, budynek nr 21, sala :15 14:45 Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki mgr Iwona Pilchowska, grupa I, budynek nr 23, sala 109a

5 15:00 16:30 Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki mgr Iwona Pilchowska, grupa II, budynek nr 23, sala 109a Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pracy dydaktycznowychowawczej w przedszkolu dr Elżbieta Kwiatkowska, (zajęcia podczas zjazdu: (IV, V, VI, VII, VIII), budynek nr 21, sala :45 18:15 Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki mgr Iwona Pilchowska, grupa III, budynek nr 23, sala 109a 18:30 20:00

6 Rok III semestr I kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczowychowawcza 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Sobota 08:00 09:30 Psychologia rozwojowa i osobowości (ćwiczenia) mgr Martyna Żelazkowska, grupa I, budynek nr 23, sala :45 11:15 Psychologia rozwojowa i osobowości (wykład) mgr Martyna Żelazkowska, budynek nr 23, sala :30 13:00 Psychologia rozwojowa i osobowości (ćwiczenia) mgr Martyna Żelazkowska, grupa II, budynek nr 23, sala 108 Wybrane zagadnienia z prawa karnego dr Barbara Kałdon, budynek nr 15, sala :15 14:45 System prewencyjny św. Jana Bosko ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV, V), budynek nr 15, sala :00 16:30 Edukacja kulturalna dr hab. Maria Boużyk (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII, VIII), budynek nr 23, sala 108/ Pedagogia Jana Pawła II dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III), budynek nr 23, sala :45 18:15 Seminarium dr Elżbieta DomareckaMalinowska, budynek nr 15, sala 1522/ Seminarium dr Jerzy Kahlan, budynek nr 15, sala 1523 / Seminarium dr Aleksandra KulpaPuczyńska, budynek nr 15, sala 1526/ Seminarium dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1527/ Seminarium dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 15, sala :30 20:00 Seminarium dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1526 Wsparcie społeczne mgr Ewelina Ligęza (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII, VIII)/ budynek nr 15, sala 1527 Gerontologia społeczna dr Marlena Kilian (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III), budynek nr 15, sala 1527 Niedziela 08:00 09:30 Metodyka pracy resocjalizacyjnej (wykład) dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15 sala :45 11:15 Seminarium dr Izabela Gątarek, budynek nr 15, sala 1527 / Seminarium dr Beata Krajewska, budynek nr 15, sala 1526 Metodyka pracy resocjalizacyjnej (ćwiczenia) mgr Ewelina Ligęza, budynek nr 15 sala :30 13:00 13:15 14:45 Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki mgr Iwona Pilchowska, grupa I, budynek nr 23, sala 109a

7 15:00 16:30 Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki mgr Iwona Pilchowska, grupa II, budynek nr 23, sala 109a 16:45 18:15 Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki mgr Iwona Pilchowska, grupa III, budynek nr 23, sala 109a Gerontologia społeczna dr Marlena Kilian (zajęcia podczas zjazdu: VI, VII), budynek nr 15, sala 1543/ Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej ks. dr Zbigniew Babicki (zajęcia podczas zjazdu: I, III), budynek nr 15, sala :30 20:00 Gerontologia społeczna dr Marlena Kilian (zajęcia podczas zjazdu: VI, VII), budynek nr 15, sala 1543/ Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej ks. dr Zbigniew Babicki (zajęcia podczas zjazdu: I, III), budynek nr 15, sala 1543

8 Rok I studia II stopnia, semestr I, specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi Sobota 08:00 09:30 Seminarium dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529 / Seminarium ks. prof. Jarosław Michalski, budynek nr 15, sala :45 11:15 Edukacja ekologiczna dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW, (zajęcia podczas zjazdu: I,II, III, IV) / Wybrane problemy myśli pedagogicznej ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII), 11:30 13:00 Pedagogika ogólna (wykład) ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 23, sala :15 14:45 Seminarium prof. dr hab. Jan Piskurewicz, budynek nr 15, sala 1522 / Seminarium dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529/ Seminarium dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1542 / Seminarium ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1526 / Seminarium dr hab. Barbara Kałdon prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1540 / Seminarium dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15, sala :00 16:30 Pedagogika ogólna (ćwiczenia) grupa I ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 23 sala 101 (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV)/ Pedagogika ogólna (ćwiczenia) grupa II ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 21 sala 114 (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII) 16:45 18:15 Logika dr hab. Maria Boużyk (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII, VIII), budynek nr 23, sala :30 20:00 Wybrane problemy współczesnej pedagogiki pracy dr Aleksandra KulpaPuczyńska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), budynek nr 15, sala 1522 / Postawy zarządzania zasobami ludzkimi dr Aleksandra Kulpa Puczyńska (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII), budynek nr 15, sala 1522

9 Niedziela 08:00 09:30 Andragogika prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, 09:45 11:15 Metodologia badań społecznych dr hab. Barbara Galas, 11:30 13:00 Globalne społeczeństwo ryzyka dr hab. Barbara Galas (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII), budynek nr 15, sala :15 14:45 Globalne społeczeństwo ryzyka dr hab. Barbara Galas (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII), budynek nr 15, sala :00 16:30 16:45 18:15 18:30 20:00

10 Rok I studia II stopnia, semestr I, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą Sobota 08:00 09:30 Seminarium dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529/ Seminarium ks. prof. Jarosław Michalski, budynek nr 15, sala :45 11:15 Edukacja ekologiczna dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW, (zajęcia podczas zjazdu: I,II, III, IV) / Wybrane problemy myśli pedagogicznej ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII), 11:30 13:00 Pedagogika ogólna (wykład) ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 23, sala :15 14:45 15:00 16:30 16:45 18:15 18:30 20:00 Seminarium prof. dr hab. Jan Piskurewicz, budynek nr 15, sala 1522 / Seminarium dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529/ Seminarium dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1542 / Seminarium ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1526 / Seminarium dr hab. Barbara Kałdon prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1540 / Seminarium dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1523 Pedagogika ogólna (ćwiczenia) grupa I ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 23 sala 101 (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV)/ Pedagogika ogólna (ćwiczenia) grupa II ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 21 sala 114 (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII) Logika dr hab. Maria Boużyk (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII, VIII), budynek nr 23, sala 108 Współczesne koncepcje edukacji wczesnoszkolnej dr Regina Warchoł (zajęcia podczas zjazdu: II, III, IV, V, VI), budynek nr 21, sala 316 Koncepcje poznawania dziecka mgr Martyna Żelazkowska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV),budynek nr 21 sala 202 Emisja głosu mgr Aleksandra Spiżarna (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), budynek nr 21, sala 202 Niedziela 08:00 09:30 Andragogika prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, 09:45 11:15 Metodologia badań społecznych dr hab. Barbara Galas, 11:30 13:00 Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej dr Elżbieta Kwiatkowska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV, V), budynek nr 21, sala 225

11 13:15 14:45 15:00 16:30 16:45 18:15 18:30 20:00

12 Rok I studia II stopnia, semestr I, specjalność: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne Terapia pedagogiczna z edukacja włączającą Sobota 08:00 09:30 Seminarium dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529 / Seminarium ks. prof. Jarosław Michalski, budynek nr 15, sala :45 11:15 Edukacja ekologiczna dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW, (zajęcia podczas zjazdu: I,II, III, IV) / Wybrane problemy myśli pedagogicznej ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII), 11:30 13:00 Pedagogika ogólna (wykład) ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 23, sala :15 14:45 Seminarium prof. dr hab. Jan Piskurewicz, budynek nr 15, sala 1522 / Seminarium dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529/ Seminarium dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1542 / Seminarium ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1526 / Seminarium dr hab. Barbara Kałdon prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1540 / Seminarium dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15, sala :00 16:30 Pedagogika ogólna (ćwiczenia) grupa I ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 23 sala 101 (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV)/ Pedagogika ogólna (ćwiczenia) grupa II ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 21 sala 114 (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII) 16:45 18:15 Logika dr hab. Maria Boużyk (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII, VIII), budynek nr 23, sala 108 Diagnozowanie i orzecznictwo zaburzeń rozwoju uczniów i niepowodzeń szkolnych dr Adam Rychlik (zajęcia podczas zjazdu: II, III, IV), budynek nr 21, sala 225 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy terapii dr Adam Rychlik (zajęcia podczas zjazdu: II, III, IV), budynek nr 21 sala :30 20:00 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy terapii dr Adam Rychlik (zajęcia podczas zjazdu: II, III, IV), budynek nr 21 sala 225 Niedziela 08:00 09:30 Andragogika prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, 09:45 11:15 Metodologia badań społecznych dr hab. Barbara Galas,

13 11:30 13:00 Emisja głosu dr Karina Szafrańska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), budynek nr 23, sala 101 / Metodyka rozwijania kreatywności dziecka dr Karina Szafrańska (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII), budynek nr 21, sala :15 14:45 15:00 16:30 16:45 18:15 18:30 20:00

14 Rok I studia II stopnia, semestr I, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczowychowawcza 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczowychowawcza Sobota 08:00 09:30 Seminarium dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529/ Seminarium ks. prof. Jarosław Michalski, budynek nr 15, sala :45 11:15 Edukacja ekologiczna dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW, (zajęcia podczas zjazdu: I,II, III, IV) / Wybrane problemy myśli pedagogicznej ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII), 11:30 13:00 Pedagogika ogólna (wykład) ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 23, sala :15 14:45 Seminarium prof. dr hab. Jan Piskurewicz, budynek nr 15, sala 1522 / Seminarium dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529/ Seminarium dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1542 / Seminarium ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1526 / Seminarium dr hab. Barbara Kałdon prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1540 / Seminarium dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15, sala :00 16:30 Pedagogika ogólna (ćwiczenia) grupa I ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 23 sala 101 (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV)/ Pedagogika ogólna (ćwiczenia) grupa II ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 21 sala 114 (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII) 16:45 18:15 Logika dr hab. Maria Boużyk (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII, VIII), budynek nr 23, sala 108 Pedagogika penitencjarna i readaptacja społeczna dr hab. Barbara Kałdon prof. UKSW, budynek nr 15 sala 1540 Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji dr Żaneta TempczykNagórka (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), budynek nr 15, sala :30 20:00 Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji dr Żaneta TempczykNagórka (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI), budynek nr 15, sala 1540 Niedziela 08:00 09:30 Andragogika prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, 09:45 11:15 Metodologia badań społecznych dr hab. Barbara Galas, 11:30 13:00 Współczesne koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej dr hab. Anna Fidelus Prof. UKSW, budynek nr 15, sala :15 14:45

15 15:00 16:30 16:45 18:15 18:30 20:00

16 Rok II studia II stopnia, semestr I, specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi Sobota 08:00 09:30 09:45 11:15 Seminarium ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1526 / Seminarium ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. UKSW, budynek nr 15, sala :30 13:00 Seminarium dr hab. Jadwiga KuczyńskaKwapisz prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1539/ Seminarium dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529/ Seminarium dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1542 / Seminarium dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1556 / Seminarium dr hab. Barbara Kałdon prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1540 / Seminarium dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15, sala :15 14:45 Edukacja i wychowanie w kulturach świata ks. prof. J. Michalski Zjazd I budynek nr 23 sala 105; Zjazd II, III, IV, V, VI, VII, VIII budynek nr 21, sala :00 16:30 Instytucje kształcenia zawodowego dr Aleksandra Kulpa Puczyńska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV, V), budynek nr 15, sala :45 18:15 Pedeutologia dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 23, sala :30 20:00 Diagnostyka, terapia i profilaktyka społeczna (ćwiczenia) mgr Ewelina Ligęza (zajęcia podczas zjazdu: II, III, IV, V), budynek nr 15, sala 1539 Niedziela 08:00 09:30 Elementy statystyki dla pedagogów grupa I mgr Iwona Pilchowska, budynek nr 23, sala 109a / Seminarium dr hab. Barbara Galas, budynek nr 15, sala 1522

17 09:45 11:15 Seminarium prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, budynek nr 15, sala 1529/ Elementy statystyki dla pedagogów grupa II mgr Iwona Pilchowska, budynek nr 23, sala 109a 11:30 13:00 Współczesne problemy socjologii dr hab. Barbara Galas (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), 13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Izabela Gątarek (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII), budynek nr 15, sala :00 16:30 Współczesne koncepcje filozofii i etyki dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: V, VI), budynek nr 21, sala :45 18:15 Współczesne koncepcje filozofii i etyki dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: II), budynek nr 21, sala 108 Diagnostyka, terapia i profilaktyka społeczna (wykład) dr Beata Krajewska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, VII, VIII), budynek nr 15, sala 1542 Metodyka pracy z osobami w kryzysie mgr Maciej Ciechomski (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), budynek nr 15, sala :30 20:00

18 Rok II studia II stopnia, semestr I, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą Sobota 08:00 09:30 09:45 11:15 Seminarium ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1526 / Seminarium ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. UKSW, budynek nr 15, sala :30 13:00 Seminarium dr hab. Jadwiga KuczyńskaKwapisz prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1539/ Seminarium dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529/ Seminarium dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1542 / Seminarium dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1556 / Seminarium dr hab. Barbara Kałdon prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1540 / Seminarium dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15, sala :15 14:45 Edukacja i wychowanie w kulturach świata ks. prof. J. Michalski Zjazd I budynek nr 23 sala 105; Zjazd II, III, IV, V, VI, VII, VIII budynek nr 21, sala 108 Zasady konstruowania programów dydaktycznowychowawczych mgr Beata SapiejewskaDąbrowska (zajęcia podczas zjazdu: I, III, V, VII), budynek nr 21, sala :00 16:30 Projektowanie działalności technicznej i plastycznej w przedszkolu i klasach IIII dr Kinga Krawiecka (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), budynek nr 15, sala :45 18:15 Pedeutologia dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 23, sala :30 20:00 Trening twórczości dr K. Bocheńska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), budynek nr 21, sala 308 Niedziela 08:00 09:30 Elementy statystyki dla pedagogów grupa I mgr Iwona Pilchowska, budynek nr 23, sala 109a / Seminarium dr hab. Barbara Galas, budynek nr 15, sala 1522

19 09:45 11:15 Seminarium prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, budynek nr 15, sala 1529 / Elementy statystyki dla pedagogów grupa II mgr Iwona Pilchowska, budynek nr 23, sala 109a 11:30 13:00 Współczesne problemy socjologii dr hab. Barbara Galas (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), 13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Izabela Gątarek (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII), budynek nr 15, sala :00 16:30 Współczesne koncepcje filozofii i etyki dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: V, VI), budynek nr 21, sala :45 18:15 Współczesne koncepcje filozofii i etyki dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: II) budynek nr 21, sala :30 20:00 Diagnoza i terapia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dr Izabela Gątarek (zajęcia podczas zjazdu: V, VI, VII, VIII), budynek nr 15, sala 1544 Praca z dzieckiem zdolnym dr Elżbieta Kwiatkowska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), budynek nr 21, sala 225 / Diagnoza i terapia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dr Izabela Gątarek (zajęcia podczas zjazdu: VIII), budynek nr 15, sala 1544 Kultura fizyczna w przedszkolu i klasach IIII dr Elżbieta Kwiatkowska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III), budynek nr 21, sala 225 Kultura fizyczna w przedszkolu i klasach IIII dr Elżbieta Kwiatkowska (zajęcia podczas zjazdu: I, III), budynek nr 21, sala 225

20 Rok II studia II stopnia, semestr I, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczowychowawcza 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczowychowawcza Sobota 08:00 09:30 Diagnoza opiekuńczowychowawcza mgr Beata Sapiejewska Dąbrowska, budynek nr 15, sala :45 11:15 Seminarium ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1526/ Seminarium ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. UKSW, budynek nr 15, sala :30 13:00 Seminarium dr hab. Jadwiga KuczyńskaKwapisz prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1539/ Seminarium dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529/ Seminarium dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1542 / Seminarium dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1556 / Seminarium dr hab. Barbara Kałdon prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1540 / Seminarium dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15, sala :15 14:45 Edukacja i wychowanie w kulturach świata ks. prof. J. Michalski Zjazd I budynek nr 23 sala 105; Zjazd II, III, IV, V, VI, VII, VIII budynek nr 21, sala :00 16:30 Metodyka pracy kuratora sądowego mgr Ewelina Ligęza, budynek nr 15, sala :45 18:15 Pedeutologia dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 23, sala :30 20:00 Niedziela 08:00 09:30 Elementy statystyki dla pedagogów grupa I mgr Iwona Pilchowska, budynek nr 23, sala 109a / Seminarium dr hab. Barbara Galas, budynek nr 15, sala 1522

21 09:45 11:15 Seminarium prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, budynek nr 15, sala 1529/ Elementy statystyki dla pedagogów grupa II mgr Iwona Pilchowska, budynek nr 23, sala 109a 11:30 13:00 Współczesne problemy socjologii dr hab. Barbara Galas (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), 13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Izabela Gątarek (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII), budynek nr 15, sala :00 16:30 Współczesne koncepcje filozofii i etyki dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: V, VI) budynek nr 21, sala 116 Teoria pracy socjalnej dr Beata Krajewska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, VII, VIII), budynek nr 15, sala :45 18:15 Współczesne koncepcje filozofii i etyki dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: II) budynek nr 21, sala :30 20:00

22 Rok II studia II stopnia, semestr I, specjalność: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą 2015/2016 Dzień Godzina Wykłady wspólne Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą Sobota 08:00 09:30 Metodyka zajęć korekcyjnokompensacyjnych z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych dr Adam Rychlik budynek nr 21, sala 314 (zjazd: II, III, IV, V, VI, VII, VIII) 09:45 11:15 Seminarium ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1526 / Seminarium ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. UKSW, budynek nr 15, sala :30 13:00 Seminarium dr hab. Jadwiga KuczyńskaKwapisz prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1539/ Seminarium dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1529/ Seminarium dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1542 / Seminarium dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1556 / Seminarium dr hab. Barbara Kałdon prof. UKSW, budynek nr 15, sala 1540 / Seminarium dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, budynek nr 15, sala :15 14:45 Edukacja i wychowanie w kulturach świata ks. prof. J. Michalski Zjazd I budynek nr 23 sala 105; Zjazd II, III, IV, V, VI, VII, VIII budynek nr 21, sala 108 Terapia specyficznych trudności w uczeniu się matematyki dr Adam Rychlik, budynek nr 21, sala 314 (zjazd: II, III, IV, V, VI, VII, VIII) 15:00 16:30 Terapia specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności językowych dr Emilia ŚmiechowskaPetrovskij (zajęcia podczas zjazdu: II, III, IV, V, VI, VII, VIII), budynek nr 21, sala :45 18:15 Pedeutologia dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW, budynek nr 23, sala :30 20:00 Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji mgr Martyna Żelazkowska (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), budynek nr 21, sala 316 / Terapia specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności językowych dr Emilia ŚmiechowskaPetrovskij (zajęcia podczas zjazdu: V), budynek nr 21, sala 308

23 Niedziela 08:00 09:30 Elementy statystyki dla pedagogów grupa I mgr Iwona Pilchowska, budynek nr 23, sala 109a / Seminarium dr hab. Barbara Galas, budynek nr 15, sala :45 11:15 Seminarium prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, budynek nr 15, sala 1529/ Elementy statystyki dla pedagogów grupa II mgr Iwona Pilchowska, budynek nr 23, sala 109a 11:30 13:00 Współczesne problemy socjologii dr hab. Barbara Galas (zajęcia podczas zjazdu: I, II, III, IV), 13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Izabela Gątarek (zajęcia podczas zjazdu: IV, V, VI, VII), budynek nr 15, sala :00 16:30 Współczesne koncepcje filozofii i etyki dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: V, VI) budynek budynek nr 21, sala :45 18:15 Współczesne koncepcje filozofii i etyki dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW (zajęcia podczas zjazdu: II) budynek nr 21, sala :30 20:00

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia - PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Szkolenie BHP (I zjazd) Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

- - dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala :45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

- - dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala :45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika specjalna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Spis programo w: STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA Pn... Cz. Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr II 2018/2019 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr II 2018/2019 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr II 2018/2019 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn..... Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI Rok II studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z PN. I II V 08.009.30 09.4511.15 Edukacja i wychowanie w kulturach świata oceną, 30h, 3ECTS) ks. prof. J. Michalski, budynek nr 14, sala 1425 11.3013.00

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika

Rok I semestr I 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika Rok semestr 2018/2019 SU NSCJNRN Pedagogika S Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki (wykład) - ks. dr hab. J. Niewęgłowski prof. UKSW budynek nr 15 sala 1559 Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok I studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI

PEDAGOGIKA Rok I studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI Rok I studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_Z DZIEŃ PN. 08.00-9.30 09.45-11.15 Wybrane problemy myśli pedagogicznej (wykład, egzamin, 15h, 2ECTS) ks. dr hab. J. Niewęgłowski prof. UKSW, budynek nr 21,

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika

Rok I semestr I 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika Rok semestr 2018/2019 SU NSCJNRN Pedagogika S N 29.09.2018 r. Szkolenie HP (obowiązkowe, z wpisem do Uniwersyteckiego Systemu bsługi Studiów) budynek nr 23 sala 107 29.09.2018 r. - Spotkanie organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2016/2017

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2016/2017 PDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2016/2017 DZIŃ P O N I D Z I A Ł K GODZINA WYKŁADY WSPÓLN GRUPA I GRUPA II GRUPA III 08.009.30 Teoretyczne (ćwiczenia) dr B. Kałdon, budynek nr 21, sala 205

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA oraz PEDAGOGIKA SPECJALNA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_L SPECJALNOŚĆ: PEDAGOG SZKOLNY Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

PEDAGOGIKA oraz PEDAGOGIKA SPECJALNA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_L SPECJALNOŚĆ: PEDAGOG SZKOLNY Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 dowolne warsztaty podane w planie tygodniowym) oraz SPECJALNA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_L DN. PN. Z TERAPIĄ GRUPA I GRUPA II RESOCJALIZACYJ N 08.00-9.30

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_Z

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_Z PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_Z PN. 08.009.30 Terapia pedagogiczna (wykład, zal.z 2ECTS) dr Ż. Tempczyk Nagórka, budynek nr 15, sala 1542 09.4511.15 Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_L SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI

PEDAGOGIKA Rok II studia stacjonarne II stopnia 2015/2016_L SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI Rok II studia stacjonarne II stopnia 20152016_L DZIEŃ PN. PRACY Z WCZESNOSZKOLNA Z I OPIEKUŃCZO- 08.00-9.30-09.45-11.15-11.30-13.00 - Seminarium magisterskie 30h, 3ECTS) prof. dr hab. J. Stochmiałek, budynek

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty)

Warsztat pracy pedagoga (do wyboru 2 warsztaty) Rok I studia stacjonarne II stopnia 20152016_L DZIEŃ PN. PEDAGOGICZN A 08.00-9.30-09.45-11.15 Warsztat pracy pedagoga - Podstawy pracy wolontarystycznej 30h, 3ECTS) dr M. Kilian, budynek 15, sala 1540

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA OGÓLNA Rok I studia stacjonarne II stopnia 2016/2017 SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI

PEDAGOGIKA OGÓLNA Rok I studia stacjonarne II stopnia 2016/2017 SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI OGÓLN Rok studia stacjonarne stopnia 2016/2017 DZŃ P O N D Z Ł GODZN WYŁDY WSPÓLN GRUP GRUP GRUP GRUP V PRCY Z ZRZĄDZNM ZSOBM DUCJ PRZDSZOLN WCZSNOSZOLN TRP PDGOGCZN RSOCJLZC YJN OPUŃCZO WYCHOWWCZ 08.009.30

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr II 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika

Rok I semestr II 2018/2019 STUDIA NIESTACJONARNE Pedagogika Rok semestr 2018/2019 U CJR Pedagogika 8.00-09.30 Pedagogika specjalna (wykład) dr hab. M. ycht prof. UKW budynek nr 15 sala1559 Podstawy dydaktyki ogólnej (wykład) ks. dr hab.. tępkowski prof. UKW budynek

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

16.10.2015 17.10.2015

16.10.2015 17.10.2015 Plan zajęć STUDIA PODYPLOMOWE Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) III semestr semestr zimowy 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć STUDIA PODYPLOMOWE Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) III semestr semestr zimowy 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Rok I studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_Z

PEDAGOGIKA Rok I studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_Z PEDAGOGIKA Rok I studia stacjonarne I stopnia 2015/2016_Z 08.009.30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki (wykład, egzamin, 30h, 4 ECTS) ks. dr hab. J. Niewęgłowski prof. UKSW, budynek

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogika

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogika Plan zajęć STUDIA PODYPLOMOWE Pedagogika osób z Tyflopedagogika semestr zimowy 2015/2016 16 X 2015 (PIĄTEK) 16.30-17.30 SPOTKANIE INFORMACYJNE Z Budynek 15 sala 1526 KIEROWNIKIEM STUDIÓW 17.30-19.00 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM -learning Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZI ROCZNYM iedza o języku 9 6 15 x 2 Literatura i media dla dzieci 9 9 1 Podstawy edukacji matematycznej 24 24 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć STUDIA PODYPLOMOWE

Plan zajęć STUDIA PODYPLOMOWE Plan zajęć STUDIA PODYPLOMOWE Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) III semestr semestr zimowy 2017/2018

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

P O N I E D Z I A Ł E K

P O N I E D Z I A Ł E K PDAGOGIA Rok III studia stacjonarne I stopnia 2018/2019; semestr II DZIŃ GODZINA WYŁADY WSPÓLN SPCJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOW Z PRSONALNYM I DUACJA USTAWICZNA P O N I D Z I A Ł SPCJALNOŚĆ: DUACJA PRZDSZOLNA

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

P O N I E D Z I A Ł E K

P O N I E D Z I A Ł E K PDAGOGA Rok studia stacjonarne stopnia 2018/2019; semestr 2 dukacja przedszkolna i P O N D Z A Ł SPCJALNOŚĆ: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza 08.00-9.30-09.45-11.15 Strategie edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej -learning PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne iedza o języku 15 10 25 x 2 Podstawy edukacji matematycznej 40 40 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej 35 35 x 4 Plastyka

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 Rok I, sem. 1 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka dr hab. n. med. J. Gnus 15 30 1+2 Zo+E Emisja głosu i ergonomia mgr M. Zygmaniak-Lesiak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Plan studiów na kierunku Pedagogika; PROFIL PRATYCZNY

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

dr Ryszard Frankowski , godz p , godz gr. ABC godz gr. DE s.103/104

dr Ryszard Frankowski , godz p , godz gr. ABC godz gr. DE s.103/104 Lp. TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ - KIERUNEK PEDAGOGIKA Studia stacjonarne I rok sem. I rok akademicki 2011/2012 Sesja egzaminacyjna 1.02.-13.02.2012 r. Sesja poprawkowa 14.02 17.02.2012 r. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze letnim 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne Lp. Nazwisko wykładowcy Przedmiot Termin egzaminu zaliczenia Sala 1

Bardziej szczegółowo

pedagogiki resocjalizacji wykład 3 prof. Eugeniusz Bielicki (RESO) Sala 7 Elementy projektowania pracy pedagoga ćwiczenia 1 mgr Ewa Jura Ilis sala 5

pedagogiki resocjalizacji wykład 3 prof. Eugeniusz Bielicki (RESO) Sala 7 Elementy projektowania pracy pedagoga ćwiczenia 1 mgr Ewa Jura Ilis sala 5 Pedagogika sem. 1 godz. ( 7 ) sobota 12.01.2019 ( 7 ) niedziela 13.01.2019 Wprowadzenie do pedagogiki dr Danuta Głuszak Historia i zagadnienia filozofii prof. Jerzy Przybylski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

P O N I E D Z I A Ł E K

P O N I E D Z I A Ł E K SPCJALNA Rok studia stacjonarne stopnia 2017/2018; semestr DZŃ GODZNA WYŁADY WSPÓLN NPŁNOSPRAWNYCH NLUALN Z YFLOPDAGOGĄ P O N D Z A Ł RSOCJALZACYJNA OPUŃCZO 08.009.30 09.4511.15 Seminarium dr B. rajewska,

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/01-016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Elżbieta Sałata. Dr hab. Anna Zamkowska. dr hab. Henryk Bednarczyk. Prof. K. Przybycień. Dr hab. Grzegorz KIEDROWICZ

Dr hab. Elżbieta Sałata. Dr hab. Anna Zamkowska. dr hab. Henryk Bednarczyk. Prof. K. Przybycień. Dr hab. Grzegorz KIEDROWICZ Seminarium magisterskie Pedagogika II stopień, sem. 3, sem. Dr hab. Elżbieta Sałata 11.02 godz. 9-10, s. 805 Podstawy pedagogiki specjalnej w pracy socjalnej, Praca socjalna, sem. 3, wykł Podstawy pedagogiki

Bardziej szczegółowo

P O N I E D Z I A Ł E K

P O N I E D Z I A Ł E K PDAGOGA Rok studia stacjonarne stopnia 2018/2019; semestr DORADZWO ZAWODOW Z PRSONALNYM DUACJA USAWCZNA P O N D Z A Ł SPCJALNOŚĆ: DUACJA PRZDSZOLNA WCZSNOSZOLNA Z DUACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ 08.00-9.30-09.45-11.15

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2016/2017

Harmonogram egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2016/2017 Metodologia badań społecznych II stopień Pedagogika, s. II Metodologia badań społecznych Praca socjalna s. IV Pedeutologia I sopień Pedagogika sem VI Harmonogram egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE 14 30-16 00

PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE 14 30-16 00 wersja: 1.4 z dnia 03.10.2014 Profilaktyka społeczna i socjoterapia PONIEDZIAŁEK Diagnoza i terapia pedagogiczna Pedagogika przedszkolna i edukacja 8 15 9 45 PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE 13 30 14 30 WTOREK 8 15

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji zimowej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii. Prof. Andrzej Markiewicz Nazwa

Harmonogram sesji zimowej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii. Prof. Andrzej Markiewicz Nazwa Prof. Andrzej Markiewicz Projektowanie i ewaulacja zajęć w edu plastycznej Warsztaty plastyka, drama z metodyką Projektowanie zajęć w edu plastycznej Metodyka edukacji plastycznej (Ped. epiw st. sem. 5)

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w ydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)

Bardziej szczegółowo

I rok ( studia licencjackie)

I rok ( studia licencjackie) I rok ( studia licencjackie) Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Mgr Kinga Sarad-Deć 3 2 5 Dydaktyka ogólna Mgr Ewa Walczak Historia opieki społecznej Dr Wiesław Partyka 3 2 5 Pedagogika kultury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Pedagogika SPECJALNOŚĆ Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPECJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia dyscyplina: Pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020 profil

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów od 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/0-06 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Ustawą

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, II stopień, stacjonarne, spec.

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, II stopień, stacjonarne, spec. PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, II stopień, stacjonarne, spec. nauczycielska Semestr I CTS spółczesne koncepcje filozofii i etyki 15 15 x 2 Logika 20

Bardziej szczegółowo