Informacja. Nr 490. Terminowe giełdy rolne i obrót hurtowy owocami, warzywami i zbożami w krajach Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 490. Terminowe giełdy rolne i obrót hurtowy owocami, warzywami i zbożami w krajach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Terminowe giełdy rolne i obrót hurtowy owocami, warzywami i zbożami w krajach Unii Europejskiej Czerwiec 1997 Hanna Rasz Informacja Nr 490

2 BSE 1 Giełda Giełda to regularnie odbywające się w określonym czasie i miejscu podporządkowane określonym zasadom, spotkania osób pragnących zawrzeć transakcję kupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiot stanowią dobra zamienne, przy czym ceny w owych transakcjach ustalane są na podstawie istniejącego w danej chwili układu podaży i popytu, a następnie podawane do publicznej wiadomości. Sama giełda nie sprzedaje i nie kupuje towarów, nie ustala też na nie cen, ale zapewniając swoim członkom odpowiednio przygotowane i zorganizowane miejsce, umożliwia dokonanie transakcji. Członkami giełdy są zazwyczaj przedsiębiorstwa produkcyjne lub handlujące towarem będącym przedmiotem obrotu na danej giełdzie, ściślej mówiąc są to osoby fizyczne, które reprezentują te przedsiębiorstwa. 1 Ze względu na przedmiot obrotów giełdy dzielimy na: - towarowe, gdzie handluje się towarami masowymi, dla których można ustalić cech typowe, a więc je wystandaryzować nadając im w ten sposób walor zamienności, - pieniężne, na których pierwotnie handlowano kruszcami szlachetnymi, na przykład złotem, a dopiero później monetami, pieniądzem papierowym, a w końcu papierami wartościowymi, - usługowe (na przykład frachtowe), na których zawierane są kontrakty przewozowe, ubezpieczeniowe lub dotyczące premii ubezpieczeniowych. 2 Cele i funkcje giełdy towarowej Jednym z naczelnych celów giełdy towarowej jako instytucji jest usprawnienie obrotu towarowego zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Ponadto giełda: - zapewnia ujednolicone reguły i standardy prowadzenia handlu, - wprowadza mechanizmy gwarantujące rozliczenie kontraktów i płatności zobowiązań finansowych z nich wynikających, - wprowadza mechanizmy rozstrzygania sporów miedzy uczestnikami, - ogłasza notowania, 1 Beata Karczewska: Terminowy handel podbija świat, Giełda terminowa, Fundacja Na Rzecz Giełdy Zbożowo- Paszowej, Klasyfikacja giełd, "Życie Gospodarcze" nr 9/1996.

3 2 BSE - przyczynia się do powstawania standardów klasyfikacyjnych używanych w praktyce także poza giełdami, - zapewnia zorganizowane miejsce i ustalony czas zawierania transakcji. Giełdy towarowe, zwłaszcza te największe oddziaływują na organizacje i warunki handlu prowadzonego poza giełdą. W przypadku wielu produktów standardy klasyfikacyjne ustalane na giełdzie, warunki kontraktów oraz zwyczaje handlowe ukształtowane na giełdzie są przyjmowane w handlu międzynarodowym lub w obrocie krajowym, a ceny giełdowe są podstawą do ustalania cen w transakcjach zawieranych bez pośrednictwa giełdy i są często wyznacznikiem cen światowych. 3 Towarowe giełdy terminowe Przedmiotem transakcji na terminowych giełdach towarowych są kontrakty terminowe (futures), czyli formalne umowy na dostawę lub odbiór w określonym terminie pewnej ilości danego towaru, np. produktu rolnego. Umowy te jak i produkty rolne będące ich przedmiotem, podlegają ściśle określonym standardom, dzięki czemu dla potencjalnego odbiorcy zakupiony na giełdzie określony rodzaj kontraktu terminowego będzie zawsze oznaczał to samo, bez względu na to, skąd i od kogo dany towar będzie pochodził. Cechą charakteryzującą kontrakt terminowy jest cena ustalana na parkiecie giełdy prowadzącej rynek transakcji terminowych Obrót kontraktami terminowymi na giełdzie ma wiele zalet. Inwestor pragnący zawrzeć kontrakt nie musi szukać osoby, która zgodziłaby się być drugą stroną handlu. Inwestor poleca brokerowi 4 zawarcie kontraktu na sprzedaż lub zakup określonego towaru po określonej cenie, w określonym terminie, a ten przesyła to zlecenie na giełdę, gdzie przy odpowiedniej ilości uczestników (czyli osób zainteresowanych zawieraniem kontraktów) może on być zrealizowany. Transakcje terminowe to obecnie najczęściej stosowana forma handlu na dużych giełdach. W krajach Unii są trzy duże giełdy terminowe o zasięgu międzynarodowym, które obracają towarem rolnym: 1. Francuska Międzynarodowa Giełda Terminowa - Marche a Terme International de France (MATIF) założona w 1984 r. Siedziba giełdy: Paryż. Francuska Międzynarodowa Giełda Terminowa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się giełd terminowych w świecie. Znajduje się w czołówce giełd, które przewodzą we wprowadzaniu nowych rozwiązań technicznych. W 1995 r. znalazła się na 7 pozycji na świa- 3 Włodzimierz Januszkiewicz: Giełdy w gospodarce światowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Broker - osoba, która realizuje na giełdzie zlecenia na sprzedaż lub kupno towarów dla siebie lub innych firm, za co otrzymuje prowizję.

4 BSE 3 towej liście. Na liście tej liczą się tylko te giełdy, które w ciągu roku przeprowadziły minimum milion transakcji handlowych. Giełd takich jest około Część rolna obrotu na tej giełdzie obejmuje trzy kontrakty: cukier biały, ziemniaki i rzepak. Najdłużej funkcjonującym kontraktem jest kontrakt cukrowy. Uczestnikami, stronami handlującymi są przetwórcy, handlowcy (w tym eksporterzy i importerzy) oraz spekulanci. Rynek cukru na MATIF jest najważniejszym rynkiem towarowym i ma reperkusje cenotwórcze w skali światowej. Pozostałe kontrakty mają znaczenie i zasięg nie przekraczający terenu Francji. 2. Londyńska Towarowa Giełda - London Commodity Exchange (LCE) założona w 1954 r. połączyła główne, samodzielne, stowarzyszenia handlu terminowego w ramach towarów pochodzenia rolnego dla utworzenia wspólnej giełdy. W styczniu 1991 r. giełda połączyła się z Bałtycką Giełdą Terminową - Baltic Futures Exchange. W ciągu lat działalności, giełda ta dostosowała się do ciągle zmieniającej się natury międzynarodowego handlu giełdowego. Obecnie jest uznana w Europie jako główne centrum terminowego handlu takimi towarami jak kakao i kawa robusta. Pozostałe towary to: biały i surowy cukier, pszenica, jęczmień, ziemniaki, nasiona roślin oleistych i oleje (przede wszystkim sojowy, a także olej kokosowy, rzepakowy, słonecznikowy, lniany, arachidowy), śruta sojowa, mączka rybna, bekon, przyprawy, włókna jutowe i sizalowe. Jednak znaczenie obrotu tymi towarami nie wykracza poza Wyspy Brytyjskie Terminowa Giełda Owoców Cytrusowych w Walencji - Futuros de Citros y Mercaderias de Valencia założona w 1995 r. Terminowa Giełda Owoców Cytrusowych w Walencji to trzecia najmłodsza rolna, terminowa giełda towarowa. Obrót na niej rozpoczął się w dniu r. Przedmiotem handlu są owoce cytrusowe i ich pochodne. Obecnie większość obrotu jest skoncentrowana na pomarańczach. Znaczenie tej giełdy, ze względu na jej młody wiek nie jest duże i nie wykracza za granice Hiszpanii. Rynek hurtowy Rynek hurtowy to nie tylko miejsce zawierania transakcji, lecz także miejsce koncentracji i redystrybucji pokaźnych ilości towarów rolno spożywczych. Transport i przemieszczanie produktów odgrywają tu ogromne znaczenie z różnych powodów. Najistotniejszą rolę odgrywa fakt, że handel dotyczy produktów na ogół łatwo psujących się, nietrwałych (warzywa, owoce świeże, mięso, ryby, mleko i przetwory mleczarskie, kwiaty i rośliny ozdobne) 5 Anna Noga: Największe giełdy świata, "Giełda Terminowa", wydanie specjalne, lipiec Witold Pieniążek, Bartosz Urbaniak: Konkurencyjność polskiej giełdy na tle innych giełd europejskich, Fundacja Na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, maszynopis, 1996 r.

5 4 BSE a więc decydujący jest czas i sposób potrzebny do przetransportowania towaru z miejsca produkcji na rynek hurtowy, oraz z rynku na miejsce ostatecznej sprzedaży. Nowoczesny rynek hurtowy składa się z następujących części: - strefa handlowa składająca się z różnych działów towarowych (warzywno-owocowy, roślin ozdobnych i kwiatów, ryb i produktów rybnych, produktów mleczarskich i innych produktów przetworzonych itp.). Przestrzeń taka jest całkowicie ogrodzona i posiada centralne wejście, zaopatrzone w środki niezbędnej kontroli (osób, środków transportu i produktów) przy wchodzeniu i wychodzeniu; - centrum dyrekcyjne przewidziane na biura rynku, biura podmiotów działających na rynku i stowarzyszeń, biura instytucji publicznych i ich reprezentacji, banki, poczta, gastronomia, sklepy, a także pomieszczenie giełdy produktów rolno-spożywczych, sala zebrań itp.; - trzecia strefa lub tzw. przyległa, przeznaczona na lokalizacje działalności uzupełniającej, magazyny przechowywania, stanowiska wielkiej dystrybucji, centra przygotowywania produktów wg. norm UE itp. Normatywy Unii Europejskiej przewidują dla szeregu produktów owocowowarzywnych specjalne certyfikaty określające rodzaj, odmianę, pochodzenie, kaliber - ze wskazaniem w jakim ośrodku wykonano sortowanie, pakowanie i etykietowanie. Tego rodzaju ośrodki mogą znaleźć swoją lokalizację wewnątrz struktur rynków rolnospożywczych. 8 Obrót hurtowy zbożami w Europie W miarę rozwoju handlu i systemów telekomunikacyjnych giełdy zbożowe i nasienne, na których spotykali się sprzedawcy i nabywcy by dobić targu, stały się zbędne. 9 Obecnie umowy są zwyczajowo uzgadniane telefonicznie, a następnie potwierdzane na piśmie. Strony umowy wykazują wiele zaufania zarówno podczas podejmowania ustnych ustaleń, jak i podpisując umowy pisemne zobowiązujące do ich przestrzegania. Spora część tak zawartych transakcji to kontrakty forward, ale nie zawierane na giełdzie. Kontrakty forward to porozumienie pomiędzy dwoma stronami (forma umowy), w którym jedna ze stron zobowiązuje się zakupić aktywa określone w kontrakcie, po określonej cenie, w określonym momencie przyszłości, a druga zobowiązuje się je sprzedać. Cena określana jest w momencie zawierania kontraktu jako cena dostawy. Cena dostawy w określonym kontrakcie nie może się zmieniać podczas trwania kontraktu. 8 W. Ciechomski, J. Kaliński, Marco Sibani: Rolno-spożywcze rynki hurtowe jako narzędzia realizacji polityki gospodarczej stymulującej rozwój krajowego rolnictwa. Programy dla rolnictwa, FAPA, nr 13/1996 r. 9 Plan rozwoju struktur handlu hurtowego produktów rolniczych. Raport finalny, FAPA, Warszawa 1995 r.

6 BSE 5 W Europie jest bardzo skromna reprezentacja giełd "futures". Handel zbożem jest głównie hurtowy. Sprzedaż detaliczna ma niewielkie znaczenie. Rolnicy we Francji i Niemczech sprzedają 90-95% zbóż spółdzielniom rolniczym i prywatnym kupcom. W Wielkiej Brytanii i Niemczech, chociaż podmiotów handlujących jest wiele to jest tylko pięć dużych spółdzielni i pięciu znaczących kupców, którzy odgrywają decydującą rolę. W krajach, które są głównymi producentami zboża w Unii (Francja, Niemcy, Wielka Brytania) szczebel hurtowy jest zdominowany przez łącznie kilkanaście podmiotów. Handel odbywa się na podstawie umów handlowych, których pryncypia są uznawane międzynarodowo; powszechna jest też akceptacja standardów, nie tylko jakości towarów ale także dostawy, czasu zawarcia kontraktu, zasad płatności. 10 Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w krajach Unii Europejskiej Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w Holandii W Holandii podstawowe znaczenie w dystrybucji owoców i warzyw odgrywa system aukcyjny. Udział aukcji w hurtowej sprzedaży owoców i warzyw jest bardzo duży i kształtuje się na poziomie 90%. Aukcja jest formą zorganizowanej sprzedaży publicznej określonego towaru, przechodzącego na własność nabywcy, który w toku kolejnych propozycji cenowych zaoferował najwyższa cenę. 11 Udział producentów w aukcji jest dobrowolny lecz członkowie są zobligowani do sprzedaży całej produkcji za ich pośrednictwem. Rozwój technik sprzedaży hurtowej, komunikacji i transportu sprawiły, że od dwudziestu lat hurtowa sprzedaż owoców i warzyw w Holandii ulega coraz większej koncentracji. Znajduje to odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie aukcji oraz wzroście obrotów na istniejących aukcjach. W przeciągu tego okresu liczba aukcji zmniejszyła się o ok. 80%. Obecnie w Holandii znajduje się 20 aukcji owoców i warzyw, a prognozy mówią o dalszej ich redukcji w drodze fuzji lub likwidacji. Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w Niemczech Głównymi kanałami dystrybucji hurtowej owoców i warzyw w Niemczech są niezależnie działający hurtownicy oraz rynki hurtowe. Poziom zorganizowania producentów jest mały, a znaczenie spółdzielczech form w procesie dystrybucji produktów niewielkie. Funkcje kompletowania partii produktów dla odbiorców, w tym stawiających wysokie wymagania sieci supermarketów przejęli hurtownicy. 1) Witold Pieniążek. Bartosz Urbaniak: Konkurencyjność polskiej giełdy na tle innych giełd europejskich. Fundacja Na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, maszynopis, 1996 r. 11 Leksykon Finansowo-Bankowy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991 r.

7 6 BSE Istotne znaczenie w handlu hurtowym owocami i warzywami w Niemczech odgrywa 9 ponadregionalnych i około 40 regionalnych rynków hurtowych. Największe znajdują się w Berlinie, Frankfurcie, Hamburgu, Stuttgarcie, Karlsruhe, Kolonii, Dusseldorfie, Monachium i Hanowerze. Jednak od kilku lat ich rola w handlu hurtowym zmniejsza się, natomiast wzrasta znaczenie bezpośredniego zaopatrywania odbiorców przez dużych dystrybutorów. Obecnie udział wszystkich rynków hurtowych w obrotach hurtowych owocami i warzywami w Niemczech wynosi ok 20%. Organizacja dystrybucji owoców i warzyw we Francji We Francji można wyróżnić 3 podstawowe kanały hurtowej dystrybucji owoców i warzyw. Są to spółdzielnie producentów, aukcje oraz rynki hurtowe. Udział poszczególnych form organizacyjnych jest uzależniony od regionu i produktu. Ogółem w spółdzielniach zajmujących się dystrybucją produktów jest zrzeszonych około 50% francuskich producentów. W północnych regionach kraju znaczenie spółdzielczych form jest znacznie większe; np. w Bretanii przez spółdzielnie sprzedaje się prawie 100% wyprodukowanych tam pomidorów. Z kolei w regionach południowych współpraca wśród producentów jest mała, a znaczenie spółdzielczych form niewielkie. Ogółem w sektorze ogrodniczym w całej Francji działa około spółdzielni producenckich. W północnej części Francji funkcjonuje też aukcyjny system dystrybucji (9 aukcji warzyw) stworzony na wzór systemu holenderskiego. Produkty są przygotowywane do sprzedaży u producentów lub w stacjach pakowania według ogólnie przyjętych standardów jakościowych i mogą być sprzedawane na aukcji bez konieczności fizycznego dostarczenia towaru. Przedmiotem obrotu aukcyjnego są głównie kalafiory i cykoria, w mniejszych ilościach inne warzywa. Istotną rolę w dystrybucji produktów ogrodniczych we Francji odgrywają też rynki hurtowe. Ogółem funkcjonuje ich około 50, w tym 18 o zasięgu ponadregionalnym. Największy rynek hurtowy (Rungis) znajdujący się pod Paryżem zajmuje obszar 290 ha. Oprócz sektora owoców i warzyw znajduje się tam sektor produktów mięsnych, mleczarskich, rybnych oraz roślin ozdobnych. Ogółem na rynku ulokowało się około 900 hurtowników (300 w sektorze owoców i warzyw) i 600 producentów. Ocenia się, że w sektorze owoców i warzyw 13 największych rynków hurtowych, w których umiejscowiło się ponad 850 hurtowników dokonuje około 20% wszystkich obrotów hurtowych (tabela 1).

8 BSE 7 Tabela 1. Liczba hurtowników na rynkach hurtowych we Francji Rynek hurtowy Liczba hurtowników Anger 30 Avignon 34 Bordeaux 38 Grenoble 21 Lille 73 Lyon 52 Marsylia 79 Nantes 69 Nicea 61 Rouen 26 Rungis 295 Stassbourgh 17 Toulouse 59 Ogółem 864 Źródło: Plan Rozwoju Struktur Handlu Hurtowego Produktów Rolniczych, FAPA 1995 r. Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w Wielkiej Brytanii W Wielkiej Brytanii podstawą dystrybucji hurtowej owoców i warzyw są rynki hurtowe oraz niezależnie działający hurtownicy. Działalnością handlową na rynkach hurtowych zajmuje się około 657 wyspecjalizowanych hurtowników (tabela 2). W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach, handel hurtowy jest silnie skoncentrowany. Udział 9 największych rynków hurtowych w obrotach wszystkich rynków kształtuje się na poziomie 70% (ponad mln GBP rocznie). Przedmiotem handlu są zarówno produkty z rodzimej produkcji, jak i produkty importowane. Około 1/3 firm działających na rynkach hurtowych zajmuje się dystrybucją produktów importowanych, podczas gdy przedmiotem działalności 2/3 hurtowników są głównie produkty krajowe. Rozmieszczenie rynków hurtowych w Wielkiej Brytanii jest nierównomierne. W niektórych częściach kraju zagęszczenie jest zbyt duże i występuje negatywne zjawisko nadmiernej konkurencji. Rozmieszczenie rynków w południowo-zachodniej i północnowschodniej części kraju, Belfaście i Szkocji jest racjonalne podczas gdy w hrabstwie Lancashire, Yorkshire, Midlands i na południowym-wschodzie zagęszczenie jest zbyt duże. Ogólnie znaczenie rynków hurtowych w handlu hurtowym owocami i warzywami w Wielkiej Brytanii maleje. Według prognoz opracowanych przez University of Strathclyde w Glasgow obroty rynków hurtowych do 2005 roku zmniejszą się o 25% Jacek Niewiadomski: Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w Europie, "Zeszyty naukowe SGGW", seria "Ekonomika", w druku.

9 8 BSE Tabela 2. Charakterystyka rynków hurtowych w Wielkiej Brytanii Rynek hurtowy Liczba hurtowników w 1993 r Szacunkowe obroty. (mln GBP) Birmingham Bradford Bristol Cardiff Coventry 8 13 Derby 6 6 Doncaster 3 4 Edinburgh 6 15 Gateshead Glasgow Huddersfield 3 2 Hull Leeds Leicester 6 35 Liverpool Manchester New Covent Garden Nottingham Preston 9 45 Sheffield Southampton 8 40 New Spitafields Swansea 3 3 Western International Wigan 4 10 Pozostałe bd 186 Ogółem 2350 Źródło: Fresh Produce Journal, 18 listopad, 1994 r. Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w krajach Unii Europejskiej. Podsumowanie Obecnie można wyróżnić w Europie trzy rodzaje zorganizowanych form dystrybucji hurtowej owoców i warzyw, Są to: - spółdzielnie producentów, - aukcje, - rynki hurtowe. Funkcjonujące formy hurtowej dystrybucji owoców i warzyw ulegają istotnym przemianom strukturalnym. Szczególnie duży wpływ na formę organizacji sprzedaży hurtowej wy-

10 BSE 9 wiera rozwój dużych sklepów detalicznych (głównie supermarketów), które w istotny sposób wpływają na koncentrację sprzedaży detalicznej. Na podstawie wyników analizy sposobów dystrybucji świeżych owoców i warzyw w Niemczech, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii przeprowadzonej przez Zakład Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW wyciągnięto następujące wnioski: - W rejonach o rozwiniętej produkcji ogrodniczej oraz dużej koncentracji produkcji zrzeszenia producentów często podejmują się organizacji dystrybucji produktów. Hurtowa dystrybucja owoców i warzyw jest zdominowana przez producentów m.in. w Holandii i północnej części Francji, - Aukcyjny system sprzedaży hurtowej funkcjonujący w Holandii jest mało elastyczny i nie jest w stanie przygotować atrakcyjnej oferty handlowej dla wszystkich potencjalnych nabywców. Dotyczy to głównie konkurujących ze sobą międzynarodowych sieci supermarketów, które potrzebują produktów przygotowanych według specyficznych norm jakościowych, w określonych opakowaniach i oznakowanych w odpowiedni sposób, - W rejonach o słabo rozwiniętej produkcji ogrodniczej oraz dużym jej rozproszeniu zrzeszanie się producentów w spółdzielnie produkcyjne jest utrudnione, a funkcje handlu hurtowego są przejmowane przez hurtowników. Hurtowa dystrybucja owoców i warzyw jest zdominowana przez hurtowników m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii, - Udział rynków hurtowych w obrotach hurtowych świeżymi owocami i warzywami wykazuje tendencję spadkową i obecnie kształtuje się na poziomie %. Spadek znaczenia rynków wiąże się przede wszystkim z intensywnym rozwojem sieci supermarketów. Są one zaopatrywane głównie przez zrzeszenia producentów lub hurtowników z pominięciem rynków hurtowych, - Handel hurtowy owocami i warzywami ulega koncentracji w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, - Istniejące rynki hurtowe w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji pełnią funkcję zaopatrzenia mniejszych sklepów detalicznych oraz placówek żywienia zbiorowego Jacek Niewiadomski: Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w Europie, "Zeszyty naukowe SGGW", seria "Ekonomika", w druku.

OBRÓT GIEŁDOWY ARTYKUŁAMI ROLNO- SPOŻYWCZYMI

OBRÓT GIEŁDOWY ARTYKUŁAMI ROLNO- SPOŻYWCZYMI Magdalena Liszka 1 Magdalena Dykiel 2 OBRÓT GIEŁDOWY ARTYKUŁAMI ROLNO- SPOŻYWCZYMI Streszczenie: Giełdy uznane są za najwyżej rozwinięte rynki formalne, które po czterdziestu latach ponownie pojawiły się

Bardziej szczegółowo

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Publikacja powstała na potrzeby projektu Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak, dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Emitent: Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, www.jago.com.pl. Wprowadzający: Prospect Poland US, L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey, Prospect Poland

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Robert Pieciułko Marketing sieciowy jako kanał dystrybucji na przykładzie firmy FM Group Praca licencjacka Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stefana Forlicza

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej

Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej 1. Pojęcie, funkcje i instrumenty rynku walutowego Pojęcie rynku walutowego nie jest jednoznaczne. W wąskim znaczeniu jest on miejscem, w którym dokonuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

Struktura i tendencje rozwojowe biur podróży w Polsce w latach 1989 2004

Struktura i tendencje rozwojowe biur podróży w Polsce w latach 1989 2004 Zeszyty Naukowe nr 704 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Małgorzata Kryczka-Habina Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Struktura i tendencje rozwojowe biur podróży w Polsce w latach 1989 2004

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Analiza potrzeb i kierunków

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i czynniki ryzyka

Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta Firma

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Anna Silska Autor Anna Silska Korekta i redakcja Ewa Skrzypkowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Marian Pietraszewski Krystyna Strzelecka Marian Pietraszewski, Krystyna Strzelecka Marian Pietraszewski

Bardziej szczegółowo