Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Mgr Jolanta Sobierajewska Warszawa, 28 wrzesień 212 r

2 1. Wprowadzenie Plan prezentacji 2. Miejsce i rola ogrodnictwa polskiego na tle węgierskiego, niemieckiego i holenderskiego 3. Efekty polskich gospodarstw ogrodniczych w latach w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS 4. Ocena potencjału produkcyjnego organizacji produkcji, kosztów i efektów gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach UE 5. Podsumowanie i wnioski

3 Wprowadzenie Postawienie problemu badawczego- rola gospodarstw ogrodniczych W 21 r. ogólna liczba gospodarstw prowadzących produkcję owoców, warzyw i pieczarek na skalę towarową wynosiła około 467 tys. Udział tych gospodarstw w ogólnej liczbie gospodarstw wynosił 2,5%. Udział produkcji ogrodniczej w wartości całkowitej produkcji rolniczej w 29 r. wynosił 12,6%, natomiast udział powierzchni warzyw i sadów w powierzchni UR w tym roku wynosił około 3,9 %. Oznacza to, że poziom produkcji rolniczej z powierzchniami pod uprawami warzyw i owoców był 3,2 razy wyższy niż pod typowymi uprawami rolniczymi. Udział produktów ogrodniczych w eksporcie produktów rolnospożywczych wynosił 2,6 %.

4 Cel badań Wprowadzenie ocena działalności produkcyjnej gospodarstw ogrodniczych w Polsce oraz określenie ich efektywności, a także kierunków ich rozwoju na tle analogicznych gospodarstw węgierskich, niemieckich i holenderskich w latach Zadania badawcze -określenie roli ogrodnictwa w rolnictwie i gospodarce wybranych krajów UE, - określenie potencjału produkcyjnego polskich gospodarstw ogrodniczych w zależności od wielkości ekonomicznej, - określenie potencjału produkcyjnego, ocena organizacji produkcji, kosztów produkcji, a także produktywności i efektywności polskich gospodarstw ogrodniczych na tle analogicznych gospodarstw UE, -określenie czynników określających efektywność i kierunki rozwoju polskich gospodarstw ogrodniczych z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej.

5 Hipotezy badawcze: Wprowadzenie 1.Polskie rolnictwo dysponuje dużym potencjałem w zakresie produkcji ogrodniczej, który nie jest w pełni wykorzystany. 2.Ekonomiczna miara wielkości gospodarstw nie stanowi wystarczającej podstawy oceny możliwości rozwojowej gospodarstw ogrodniczych. 3. Polskie gospodarstwa sadownicze są bardziej efektywnie od analogicznych gospodarstw węgierskich.

6 Wprowadzenie Potencjał produkcyjny gospodarstw: 1. Powierzchnia użytków rolnych (ha), 2. Udział gruntów dzierżawionych (%), 3. Udział pracy własnej (%), 4. Wartość aktywów (tys. euro/ha) Organizacja produkcji: 1. Udział areału sadów/warzyw w powierzchni w UR (%), Koszty (tys. euro/ha): 1. Koszty ogółem, 2. Koszty bezpośrednie, 3. Koszty środków ochrony roślin, 4. Koszty pracy najemnej,

7 Wprowadzenie Produktywność i efektywność gospodarstw: 1. Produktywność ziemi produkcja tys. euro/ha, 2. Wydajność pracy produkcja w tys. euro/awu, 3. Dochodowość ziemi dochód z gosp. tys. euro/ha 4. Dochodowość pracy własnej dochód z gosp. tys. euro/fwu, 5. Dochód z zarządzania tys. euro/gospodarstwo, 6. Parytet dochodu z gospodarstwa (%): w stosunku do opłaty pracy najemnej w rolnictwie (%), w stosunku do opłaty w gospodarce narodowej (%), 7. Stopa inwestycji netto (%).

8 Wprowadzenie Dochód z zarządzania = dochód z gospodarstwa rolnego koszty pracy własnej koszty własnej ziemi koszty kapitału własnego

9 Koszty użycia własnych czynników produkcji Kraje Polska - typ 32 - typ 2 Węgry - typ 32 - typ 2 Niemcy- typ 32 - typ 2 Holandia - typ 32 - typ 2 Kraje Polska - typ 32 - typ 2 Węgry - typ 32 - typ 2 Niemcy - typ 32 - typ 2 Holandia - typ 32 - typ 2 Kraje Wielkość gospodarstwa w ESU >1 Koszty ziemi euro/ha 85,9 81, ,4 63,2 85, ,7 312, , Koszty pracy euro/rbh w rolnictwie 1,71 1, ,8 2,18 1,77 2,3 2,11-2, ,19-9,1 8, , Koszt pracy w gospodarce narodowej Polska 2,72 5,88 Węgry 2,91 8,52 Niemcy 21,14 3,82 Holandia 29,5 4, , , ,97 7,87 11,48 13,8 Koszt kapitału wg obligacji 1- letnich

10 Miejsce i rola ogrodnictwa polskiego na tle węgierskiego, niemieckiego i holenderskiego

11 Powierzchnia i struktura użytków rolnych w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech i w Holandii Lata Powierzchnia użytków rolnych w mln ha mln ha mln ha mln ha mln ha 2 17,8 5,9 17,1 2, 21 14,6 5,2 16,7 1,9 Udział gruntów ornych, sadów i trwałych użytków zielonych w powierzchni UR (%) Grunty orne Sady Grunty orne Sady Grunty orne Sady Grunty orne Sady 2 76,9 2,3 78,6 3,4 69,1 1,3 46,5 1, , 2,6 82,1 3,4 71, 1,2 54,4 2, Udział gruntów nawadnianych (%) 2,5 4 2,8 2,8 29,7 2,4 2,9 24, Powierzchnia UR na 1 mieszkańca (ha) 2,46,59,21,13 21,38,52,2,11

12 Udział powierzchni upraw warzyw i sadów w powierzchni gruntów ornych i użytkach rolnych w Polsce, w Niemczech, na Węgrzech i w Holandii Zmienna Powierzchnia warzyw (tys. ha) Udział warzyw w powierzchni GO (%) Powierzchnia sadów (tys. ha) Udział sadów w powierzchni UR (%) 249,8 25, 9,3 77,8 1,5 121,5 74,3 76,1 1,8 2,3 2, 1,8,9 1,1 8,2 7,6 337, 374, 21, 176,5 216, 198,8 34, 36,9 2,3 2,6 3,4 3,4 1,3 1,2 1,7 2,

13 Udział produkcji warzyw i owoców w produkcji roślnnej Kraj Wartość produkcji rolniczej (w mln euro) , 4933, 42954, 19888, 21 2, 6115, 4669, 24842, Udział produkcji warzyw w produkcji roślinnej (%) 2 15,1 21,3 16,8 7, ,2 16,3 19, 79,4 Udział produkcji owoców w produkcji roślinnej (%) 2 9,2 15,2 3,3 3,3 21 9, 8,9 1,9 4,9

14 Udział eksportu owoców, warzyw i pieczarek w eksporcie towarów rolno-spożywczych Lata Eksport towarów rolno-spożywczych w mln euro ,1 124,15 85,68 46, , 369,97 256,84 633,46 Udział owoców, warzyw i pieczarek i ich przetworów w eksporcie(%) 25 18,8 19, 62,4 45, 21 14,4 7,8 22,4 28,1

15 Ocena efektów polskich gospodarstw ogrodniczych w latach w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS

16 Zmiany w liczbie gospodarstw ogrodniczych w Polsce w latach Wyszczególnienie Wskaźnik 22=1 Gospodarstwa sadownicze w tym na: rynki towarowe (>1 ha) w tym: wysokotowarowe (>5 ha) Gospodarstwa warzywnicze w uprawie gruntowej w tym na: rynki towarowe (<1ha) w tym: wysokotowarowe (>5 ha) Gospodarstwa warzywnicze uprawy pod osłonami w tym na: rynki towarowe (>5m 2 ) w tym: wysokotowarowe (>7m 2 ) Liczba (tys.) Liczba (tys.) % 316,7 56,4 11,5 222, 31,7 4,5 24,5 6, 1,5 284,7 61,9 17,1 11,2 28,2 5,5 12,5 1,5 1,8-1,1 9,7 48,7-5,4-11, 22, -49, 75, 2,

17 Źródło danych: Metody analizy dane pochodzące z bazy Polskiego FADN za lata Metoda DEA: Efekt: wartość produkcji ogółem (zł) Zmienne objaśniające: koszty pracy własnej i wynagrodzeń pracowników najemnych (zł), powierzchnia UR (ha), wartość aktywów wyrażona kosztami amortyzacji (zł), koszty ogółem pomniejszone o koszty wynagrodzeń i amortyzacji (zł). Podział gospodarstw wg wartości wskaźnika VRS na trzy podklasy:,85-1,,5-,85 poniżej,5

18 Efekty gospodarstw sadowniczych w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (2-4 ESU)

19 Efekty gospodarstw sadowniczych w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (4-8 ESU) VRS

20 Efekty gospodarstw sadowniczych w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (8-16 ESU) VRS

21 Efekty gospodarstw sadowniczych w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (16-4 ESU)

22 Efekty gospodarstw z gruntową uprawą warzyw w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (8-16 ESU)

23 Efekty gospodarstw z gruntową uprawą warzyw w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (16-4 ESU)

24 Efekty gospodarstw z gruntową uprawą warzyw w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (4-1 ESU)

25 Efekty gospodarstw z uprawą warzyw pod osłonami w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (4-8 ESU) Powierzchnia UR = 1,9 ha Stopa zadłużenia = 14,2 % Stopa inwestycji= -8,3 %

26 Efekty gospodarstw z uprawą warzyw pod osłonami w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (8-16 ESU) ,89 Powierzchnia UR = 2,65 ha Stopa zadłużenia = 8,7% Stopa inwestycji= -5,3% 22,68 43,18 9,7-2,28-22,27,85-1,5-,85 Powierzchnia UR= 6,13 ha Stopa zadłużenia = 17,7 % Stopa inwestycji= -6, % Aktywa tys. zł/ha Dochód z gospodarstwa tys.zł/fwu Dochód z zarządzania tys. zł

27 Efekty gospodarstw z uprawą warzyw pod osłonami w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (16-4 ESU)

28 Efekty gospodarstw z uprawą warzyw pod osłonami w zależności od wielkości ekonomicznej i wskaźnika VRS (4-1 ESU)

29 Potencjał produkcyjny, koszty oraz produktywność i efektywność gospodarstw sadowniczych (typ 32) w latach w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej

30 ha 7 6 Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 6, , ,74 23,45 22, ,96 9,44 13, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

31 Udział gruntów dzierżawionych rolnych w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 7 % 67, , ,3 19, ,2 29,9 1 6, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

32 Udział pracy własnej w nakładach pracy ogółem w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 6 57,6 56,4 5 45,4 4 32,5 32,2 3 26, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

33 tys. euro/ha 9 8 Wartość aktywów tys. euro/ 1 ha UR w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 8, ,51 14,6 8,5 8,6 5,8 3,73 22, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

34 % Udział sadów w powierzchni UR w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 8 83,2 68,7 66,8 62,4 63,3 71,7 89, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

35 Koszty ogółem w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha 18 17, ,25 2,38 1,77 1,95 1,6 5,76 6, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

36 tys. euro/ha 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Koszty bezpośrednie w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej,53,58,38,33,36 1,7 1, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU 4,86

37 Koszty środków ochrony roślin w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha 1,4 1,34 1,2 1,8,6,4,29,32,26,36,25,48,53, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

38 Koszty pracy najemnej w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha 4 3,5 3,62 3 2,5 2 1,5 1,5 1,72 1,14,38,28,54,4, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

39 Produktywność ziemi w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha 2 3,5 4,66 1,58 1,62 1,4 7, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU 8 19,56

40 Wydajność pracy w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/awu 9 85, ,55 52, ,17 17,23 12,11 13,22 16, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

41 Dochodowość ziemi w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha 2,5 2,36 2 1,94 1,62 1,5 1,92 1,22,5,17,9 -, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU -,11

42 Dochodowość pracy własnej w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/fwu 4 38, ,79 17, ,84 2, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU -1,13

43 Parytet dochodu z gospodarstwa w stosunku do opłaty najemnej w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 5 % 4 484, , ,4 78,2 129,2 125,4 122, , ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

44 Parytet dochodu z gospodarstwa w stosunku do opłaty w gospodarce narodowej w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 3 25 % 297, ,3 93,7 83,3 5 39,8 36,7 49, , ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

45 Dochód z zarządzania w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro 3 26, ,55-1,77-3,25-8,48-9,2, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU -12,24

46 % 4 Stopa inwestycji netto w gospodarstwach sadowniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 36, ,8 21,1 26,9 1 3,6-17,7-15,6-35, ESU 16-4 ESU 4-1 ESU 1 ESU

47 Potencjał produkcyjny koszty oraz produktywność i efektywność gospodarstw warzywniczych (typ 2) w latach w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej

48 Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej ha ,9 64, ,1 57, , ,1 29, ESU 4-1 ESU 1 ESU

49 7 Udział gruntów dzierżawionych w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej % 62,2 69, ,6 46,9 4,4 5, ,3 13,2, ESU 4-1 ESU 1 ESU

50 Udział pracy własnej w nakładach pracy ogółem w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 6 % 51,4 5,7 5 45,1 42,2 4 32, ,6 11,7 22,7 18, ESU 4-1 ESU 1 ESU

51 Wartość aktywów w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha 3 292, ,1 1 13,5 93,5 14,6 5 27,1 22,6 49,9 41, ESU 4-1 ESU 1 ESU

52 % Udział warzyw w powierzchni UR w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 57,1 68,9 57,2 64, , ,1 29, ESU 4-1 ESU 1 ESU

53 Koszty ogółem w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha , ,8 69, ,73 1,4 18,96 38,25 44,99 32, ESU 4-1 ESU 1 ESU

54 Koszty bezpośrednie w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha 35 34, ,42 14,21 13, ,8 5,64 7,8 9, ESU 4-1 ESU 1 ESU

55 Koszty środków ochrony roślin w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha 2,5 2,29 2 1,5 1,5,31,87,29,44,46,73,81, ESU 4-1 ESU 1 ESU

56 Koszty pracy najemnej w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha 25 24, ,28 16,76 1 7,91 6,44 5,56 5 1,18 2,92 2, ESU 4-1 ESU 1 ESU

57 Produktywność ziemi w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha , ,38 79, ,17 13,29 24,88 44,2 55,57 36, ESU 4-1 ESU 1 ESU

58 Wydajność pracy w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/awu , ,63 51,7 77,18 6, ,6923,63 28,48 33, ESU 4-1 ESU 1 ESU

59 Dochodowość ziemi w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro/ha 12 11,36 1,7 1 8, ,2 5,81 4,9 4 3,28 3, ESU 4-1 ESU 1 ESU -,1

60 Dochodowość pracy własnej w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 6 56, , ,47 29,14 12,77 21,34 17,19 23, ESU 4-1 ESU 1 ESU -1,51

61 Parytet dochodu z gospodarstwa w stosunku do opłaty najemnej w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej % , ,6 663,8 444, ,3 91,9 88,8 23, ESU 4-1 ESU 1 ESU -4,9

62 Parytet dochodu z gospodarstwa w stosunku do opłaty w gospodarce narodowej w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej % ,1 356,6 27, ,1 937, ESU 4-1 ESU 1 ESU 75,8-1,8

63 Dochód z zarządzania w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej tys. euro 4 2 4,75 18,44 18,85 21,13 5,4 25, ESU -9, ESU 1 ESU -16, ,79

64 Stopa inwestycji netto w gospodarstwach warzywniczych w wybranych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej 15 % 132,1 1 94,5 78,43 5 5,3 22, , ESU -7,6 4-1 ESU 1 ESU -25,

65 Wnioski (1) Produkcja owoców i warzyw odgrywa ważną rolę w produkcji rolniczej, jej udział w produkcji roślinnej wynosi 25,9 % a w eksporcie produktów rolno-spożywczych 2,6 %, przy udziale w powierzchni UR 3,9 %. W latach liczba sadowniczych gospodarstw towarowych wzrosła o 9,8%, w tym wysokotowarowych o 48,7 %.Liczba wysokotowarowych gospodarstw z uprawami gruntowymi wzrosła o 22 %, a z produkcją pod osłonami o 2 %.

66 Wnioski (2) Ekonomiczna miara wielkości gospodarstw ogrodniczych nie stanowi wystarczającej podstawy do oceny ich zdolności rozwojowych, zwłaszcza mniejszych. Zdolnymi do rozwoju są gospodarstwa: sadownicze o wielkości ekonomicznej 16-4 ESU i powierzchni 26 ha, warzywnicze z uprawą gruntową 4-1 ESU i powierzchni 6 ha, warzywnicze z uprawą pod osłonami 4-1 ESU.

67 Wnioski (3) Polskie gospodarstwa sadownicze o wielkości ekonomicznej 16-4 ESU są konkurencyjne w stosunku do gospodarstw sadowniczych w badanych krajach. Polskie gospodarstwa warzywnicze o wielkości powyżej 4 ESU są konkurencyjne w stosunku do analogicznych gospodarstw badanych krajów. Gospodarstwa sadownicze w badanych krajach nie mogłyby funkcjonować bez dopłat. Polskie i niemieckie gospodarstwa warzywnicze o wielkości ekonomicznej powyżej 4 ESU i holenderskie o wielkości 4-1 ESU mogą funkcjonować bez dopłat.

68 Dziękuję za uwagę

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH STAN I KIERUNKI ROZWOJU

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH STAN I KIERUNKI ROZWOJU WOJCIECH ZIĘTARA JOLANTA SOBIERAJEWSKA Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH STAN I KIERUNKI ROZWOJU Wprowadzenie Potencjał

Bardziej szczegółowo

Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle wybranych krajów Unii Europejskiej prof. dr hab. Wojciech Ziętara dr inż. Marek Zieliński 15.01.2016 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Wojciech Ziętara, Jolanta Sobierajewska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Wstęp Potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa roślinne w Polsce, Niemczech i na Węgrzech

Gospodarstwa roślinne w Polsce, Niemczech i na Węgrzech Gospodarstwa roślinne w Polsce, Niemczech i na Węgrzech prof. dr hab. Wojciech Ziętara mgr inż. Marek Zieliński 7.10.2011 r. Plan prezentacji 1.Wprowadzenie 2.Rolnictwo polskie na tle rolnictwa węgierskiego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej p-issn 0044-1600 e-issn 2392-3458 www.zer.waw.pl 2(347) 2016, 73-95 WOJCIECH ZIĘTARA DOI: 10.5604/00441600.1203343 MAREK ZIELIŃSKI Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość

Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość Prof. dr hab. Wojciech Józwiak Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Suchedniów 10-12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2015 roku

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2015 roku Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2015 roku Zbigniew Floriańczyk Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości PL FADN oraz działania administracyjne wpływające na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach 213-214 Renata Płonka Założenia metodyczne Analizą objęto dane z ponad 12 tys. gospodarstw, które uczestniczyły w Polskim

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI PANELOWEJ DLA OCENY PRODUKTYWNOŚCI I DOCHODOWOŚCI W ROLNICTWIE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PO 2005 R.

ZASTOSOWANIE REGRESJI PANELOWEJ DLA OCENY PRODUKTYWNOŚCI I DOCHODOWOŚCI W ROLNICTWIE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PO 2005 R. ZASTOSOWANIE REGRESJI PANELOWEJ DLA OCENY PRODUKTYWNOŚCI I DOCHODOWOŚCI W ROLNICTWIE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PO 2005 R. 1 grudnia 2016, SGGW Teoria i praktyka produkcji w gospodarce żywnościowej prof.

Bardziej szczegółowo

SKALA PRODUKCJI, EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW WYSPECJALIZOWANYCH W PRODUKCJI MLEKA

SKALA PRODUKCJI, EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW WYSPECJALIZOWANYCH W PRODUKCJI MLEKA WOJCIECH ZIĘTARA MARCIN ADAMSKI Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa SKALA PRODUKCJI, EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW WYSPECJALIZOWANYCH W PRODUKCJI MLEKA

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH COMPETITIVENESS OF POLISH FARMS. Wstęp

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH COMPETITIVENESS OF POLISH FARMS. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Konkurencyjność ROLNICTWA polskich I gospodarstw AGROBIZNESU rolniczych Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 257 Wojciech Ziętara Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach Grażyna Niewęgłowska

Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach Grażyna Niewęgłowska Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach 2005-2007 Grażyna Niewęgłowska nieweglowska@ierigz.waw.pl 1 Cel programu rolnośrodowiskowego Celem programu rolnośrodowiskowego jest

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie o wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej (HNV) a ekstensywna gospodarka rolna

Obszary wiejskie o wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej (HNV) a ekstensywna gospodarka rolna Obszary wiejskie o wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej (HNV) a ekstensywna gospodarka rolna dr inż. Grażyna Niewęgłowska mgr inż. Marek Zieliński Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2005-2013 Renata Płonka Gdańsk, 14.09.2015 r. Cele analizy Plan wystąpienia Założenia

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Dariusz Kwaśniewski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie XX Konferencja Naukowa POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość rolna jako innowacyjne narzędzie zarządzania gospodarstwem rolnym

Rachunkowość rolna jako innowacyjne narzędzie zarządzania gospodarstwem rolnym Rachunkowość rolna jako innowacyjne narzędzie zarządzania gospodarstwem rolnym Innowacje Innowacja, to wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich gospodarstw rolnych w warunkach wygasania kryzysu

Innowacyjność polskich gospodarstw rolnych w warunkach wygasania kryzysu Innowacyjność polskich gospodarstw rolnych w warunkach wygasania kryzysu Marcin Adamski Marek Zieliński Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Warszawa, 08 października 2010 roku Treść wystąpienia 1 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2013 roku

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2013 roku Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2013 roku Zbigniew Floriańczyk Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości PL FADN oraz działania administracyjne wpływające na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN.

Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN. Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN. Sytuacja ekonomiczna rodzin rolniczych oraz podejmowane przez rolnika produkcyjne i inwestycyjne decyzje kształtowane są przez poziom

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW OGRODNICZYCH W POLSCE. Michał Figura

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW OGRODNICZYCH W POLSCE. Michał Figura EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW OGRODNICZYCH W POLSCE 43 ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 101, z. 3, 2014 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW OGRODNICZYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH NA TLE KONWENCJONALNYCH W 2004 R.

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH NA TLE KONWENCJONALNYCH W 2004 R. GRAŻYNA NACHTMAN MARCIN ŻEKAŁO Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH NA TLE KONWENCJONALNYCH W 2004 R. Wstęp Rolnictwo ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH Lech Goraj, Stanisław Mańko Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak PODR w Gdańsku Prezentacja oparta jest na analizie wyników produkcyjno-finansowych 267 gospodarstw prowadzących

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych THE ECONOMIC EFFICIENCY OF HORTICULTURAL CROPS IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES

Efektywność ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych THE ECONOMIC EFFICIENCY OF HORTICULTURAL CROPS IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES Roczniki Efektywność Naukowe ekonomiczna Stowarzyszenia gospodarstw ogrodniczych Ekonomistów w wybranych Rolnictwa krajach Unii Europejskiej i Agrobiznesu 2017 tom XIX zeszyt 2 doi: 10.5604/01.3001.0010.1162

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku Opłacalność produkcji mleka w latach 2014-2015 oraz projekcja do 2020 roku Seminarium, IERiGŻ-PIB, 02.09.2016 r. dr inż. Aldona Skarżyńska mgr Konrad Jabłoński Koszty ekonomiczne i dochód z zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania

Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania 2007-13 Jarosław Stalenga Józef Tyburski IUNG-PIB Puławy UWM Olsztyn Kluczbork, 11.04.2012 Powierzchnia UR w gospodarstwach EKO na

Bardziej szczegółowo

Rynek Produktów Ekologicznych

Rynek Produktów Ekologicznych SZKOŁA A GŁÓWNA G GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rynek Produktów Ekologicznych dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl 1 WYKŁAD 4 EKONOMIKA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ podaż

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Podatek rolny a podatek dochodowy problemy opodatkowania polskiego rolnictwa. Prof. dr hab. Marian Podstawka dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko

Podatek rolny a podatek dochodowy problemy opodatkowania polskiego rolnictwa. Prof. dr hab. Marian Podstawka dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Podatek rolny a podatek dochodowy problemy opodatkowania polskiego rolnictwa Prof. dr hab. Marian Podstawka dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Istota problemu Aktualnie funkcjonujący system podatkowy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN

Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN Wyniki ekonomiczne działalności gospodarstwa rolnego, zgodnie z metodyką obowiązującą w Polskim FADN, ustalane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY CZYNNIKÓW PRODUKCJI A ICH PRODUKTYWNOŚĆ W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH. Tadeusz Filipiak

ZMIANY CZYNNIKÓW PRODUKCJI A ICH PRODUKTYWNOŚĆ W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH. Tadeusz Filipiak ZMIANY CZYNNIKÓW PRODUKCJI A ICH PRODUKTYWNOŚĆ W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH 51 ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 101, z. 3, 2014 ZMIANY CZYNNIKÓW PRODUKCJI A ICH PRODUKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie. Lech Goraj IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013

Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie. Lech Goraj IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013 Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie Lech Goraj goraj@fadn.pl IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013 1 1. Cele wprowadzenia podatku od dochodów z gospodarstw rolnych. 2. Struktura i dochody

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza pt.: Wyznaczenie wartości dodanej brutto dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013

Ekspertyza pt.: Wyznaczenie wartości dodanej brutto dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez IERiGŻ-PIB

Bardziej szczegółowo

Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN.

Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN. Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN. Niniejszy artykuł oparty jest na danych prezentowanych w opracowaniu Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące

Bardziej szczegółowo

KOSZTOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

KOSZTOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 80 Lidia Gunerka, STOWARZYSZENIE Tadeusz Filipiak, EKONOMISTÓW Lilianna JabłońskaROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 4 Lidia Gunerka, Tadeusz Filipiak, Lilianna Jabłońska Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Kraków 19.10.2017 1 ZAKRES PRAC DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH Strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 14 (XXIX) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Wojciech Ziętara 1 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie dopłat bezpośrednich. na wyniki ekonomiczne gospodarstw. rolniczych. Justyna Góral

Oddziaływanie dopłat bezpośrednich. na wyniki ekonomiczne gospodarstw. rolniczych. Justyna Góral Oddziaływanie dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych Justyna Góral Seminarium IERiGŻ-PIB, 4.12.2015 Cel główny Określenie kierunku oddziaływania dopłat bezpośrednich na wybrane

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA, ORGANIZACJA I SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW ROLNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ UKIERUNKOWANYCH NA PRODUKCJĘ ROŚLIN OKOPOWYCH.

EKONOMIKA, ORGANIZACJA I SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW ROLNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ UKIERUNKOWANYCH NA PRODUKCJĘ ROŚLIN OKOPOWYCH. EKONOMIKA, ORGANIZACJA I SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW ROLNYCH KRAJÓW UNII... 35 ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 103, z. 1, 2016 EKONOMIKA, ORGANIZACJA I SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w Izraelu :26:05

Rolnictwo w Izraelu :26:05 Rolnictwo w Izraelu 2015-12-21 01:26:05 2 W roku 2009 wartość produkcji izraelskiego rolnictwa osiągnęła sumę 25,6 miliarda szekli (ok. 5,1 mld euro), co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2008.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr Grażyna Nachtman Monika Puchalska

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r.

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie. 2. Wybrane zagadnienia utrzymywania krów mlecznych w gospodarstwach ekologicznych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN REGION FADN 785 POMORZE I MAZURY Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: inż. mgr inż. Irena Mikołajczyk

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach dr inŝ. Aldona SkarŜyńska

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach dr inŝ. Aldona SkarŜyńska Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2009 dr inŝ. Aldona SkarŜyńska aldona.skarzynska@ierigz.waw.pl Plan prezentacji 1. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce w opinii rolników indywidualnych

Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce w opinii rolników indywidualnych Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce w opinii rolników indywidualnych Joanna Pawłowska-Tyszko Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie Zakład Finansów Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku Część II. Analiza wyników standardowych

Wyniki standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku Część II. Analiza wyników standardowych Wyniki standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku Część II. Analiza wyników standardowych OPRACOWANIE: mgr inż. Grażyna Nachtman Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN. Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska

Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN. Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska Plan prezentacji Wprowadzenie Definicje FADN Dochody Płatności Zmiany w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr Grażyna Nachtman Monika Puchalska

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku REGION FADN 790 WIELKOPOLSKA I ŚLĄSK Część II. Analiza wyników standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji Wojciech Ziętara przy udziale: Zofii Mirkowskiej i Marcina Adamskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych

Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Prof. dr hab. Henryk Runowski Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

ZUŻYCIE ENERGII W ROLNICTWIE NA TLE INNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI W POLSCE I NA UKRAINIE

ZUŻYCIE ENERGII W ROLNICTWIE NA TLE INNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI W POLSCE I NA UKRAINIE ZUŻYCIE ENERGII W ROLNICTWIE NA TLE INNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI W POLSCE I NA UKRAINIE, dr inż. Jacek Skudlarski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Oksana Makarchuk National University

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne sytuacji ekonomicznej rodzin rolników uzyskujących dochody z co najmniej dwóch źródeł

Zróżnicowanie regionalne sytuacji ekonomicznej rodzin rolników uzyskujących dochody z co najmniej dwóch źródeł Zróżnicowanie regionalne sytuacji ekonomicznej rodzin rolników uzyskujących dochody z co najmniej dwóch źródeł IERiGŻ-PIB, Warszawa, 1 marca 2013 r. mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek Irena.Augustynska@ierigz.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki bazowe związane z celami

Wskaźniki bazowe związane z celami Wskaźniki bazowe związane z celami Załącznik 7 Wskaźnik 1 UE-25 gospodarczy Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w PPS, wyrażony jako średniej, UE-25 = 100, średnia z 3 lat Średnia z lat 2003 2003 46,9

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych

Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr inż. Monika Bocian Beata

Bardziej szczegółowo

88 Europa Regionum XXVII (2016) dukcji są przyczyną niskiej produktywności (Poczta, Siemiński 2008, s ). Zasoby polskich oraz efektywność ich

88 Europa Regionum XXVII (2016) dukcji są przyczyną niskiej produktywności (Poczta, Siemiński 2008, s ). Zasoby polskich oraz efektywność ich DOI: 10.18276/er.2016.27-07 ospodarstwa rolnicze są konkurencyjne wtedy, gdy posiadają odpowiednie zasoby czynników produkcji, właściwe relacje pomiędzy nimi oraz efektywnie je wykorzystują (Tomczak 1984,

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

Tabela 7 cd2 ZWIERZĘTA (ZWIERZĘTA FUTERKOWE, RYBY, POZOSTAŁE ZWIERZĘTA)

Tabela 7 cd2 ZWIERZĘTA (ZWIERZĘTA FUTERKOWE, RYBY, POZOSTAŁE ZWIERZĘTA) Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2016 i 2017 I. Spis Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa rolnego Tabela 1 ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ NA DZIEŃ 01.01. Przypis a/

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych

Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych Anna Wasilewska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wyposażenie i efektywność środków trwałych w ch indywidualnych o różnych typach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE PRODUKCJI MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE PRODUKCJI MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE PRODUKCJI MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Marcin Żekało Zakład Rachunkowości Rolnej, IERiGŻ-PIB 24.11.2017, Warszawa Plan prezentacji 1. Cel badań 2. Źródła danych 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ZASTOSOWANIE ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ DO OCENY DOCHODOWOŚCI TYPÓW PRODUKCYJNYCH WEDŁUG WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE. Jan Kuś Mariusz Matyka

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE. Jan Kuś Mariusz Matyka ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE Jan Kuś Mariusz Matyka Warszawa, kwiecień, 2014 Plan prezentacji 1. Specjalizacja w produkcji rolniczej i jej konsekwencje środowiskowe:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO Polska jest istotnym producentem owoców, warzyw i pieczarek w skali Unii Europejskiej, zaś w przypadku jabłek wręcz największym wytwórcą w Europie. Przy bogatej tradycji,

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność w produkcji zbóŝ na świecie wybrane elementy

Konkurencyjność w produkcji zbóŝ na świecie wybrane elementy Konkurencyjność w produkcji zbóŝ na świecie wybrane elementy Dr inż. Paweł Boczar Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Dr Yelto Zimmer Institute of Farm Economics von Thünen Institute, Braunschweig Pułtusk

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce 1

Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce 1 Danuta Zawadzka, Roman Ardan, Agnieszka Strzelecka Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechnika Koszalińska Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce 1 Wstęp W literaturze przedmiotu istnieje

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: dr inż. dr inż. dr inż. mgr inż. Zbigniew Floriańczyk Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr Grażyna Nachtman Monika Puchalska

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa Polska Mazowsze

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa Polska Mazowsze Konrad Ł. Czapiewski Polska Akademia Nauk Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i BR Krzysztof Janc Uniwersytet Wrocławski Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

NIEWIELKIE GOSPODARSTWA ROLNE: PROBLEM SPOŁECZNY CZY GOSPODARCZY. W. Józwiak, Jachranka

NIEWIELKIE GOSPODARSTWA ROLNE: PROBLEM SPOŁECZNY CZY GOSPODARCZY. W. Józwiak, Jachranka NIEWIELKIE GOSPODARSTWA ROLNE: PROBLEM SPOŁECZNY CZY GOSPODARCZY W. Józwiak, Jachranka 22.06.2016 Spis treści: - Wstęp - Gospodarstwa rolne o wielkości do 4 SO na tle tych o wielkości 25-50 SO - Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2015 roku

Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2015 roku Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2015 roku Katarzyna Kambo IERiGŻ-PIB Zakład Rachunkowości Rolnej kambo@fadn.pl Informacje wstępne; Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych będących w posiadaniu osób fizycznych w latach

Konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych będących w posiadaniu osób fizycznych w latach Konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych będących w posiadaniu osób fizycznych w latach 2004-2013 Wojciech Józwiak Pułtusk, 30.11.2009 02.12.2009 1 Zdolność konkurencyjna to trwała umiejętność gospodarujących

Bardziej szczegółowo

Działalność operacyjna i inwestycyjna gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach na podstawie badań PL FADN

Działalność operacyjna i inwestycyjna gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach na podstawie badań PL FADN Działalność operacyjna i inwestycyjna gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak PODR w Gdańsku Cel główny Polskiego FADN określony w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY PODATKAMI GOSPODARSTW ROLNYCH A ICH CZYNNIKAMI PRODUKCJI W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH

RELACJE MIĘDZY PODATKAMI GOSPODARSTW ROLNYCH A ICH CZYNNIKAMI PRODUKCJI W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH Relacje STOWARZYSZENIE między podatkami gospodarstw EKONOMISTÓW rolnych ROLNICTWA a ich czynnikami I AGROBIZNESU produkcji w Polsce... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 183 Roma Ryś-Jurek Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH

SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH ZOFIA MIRKOWSKA DOI: 10.5604/00441600.1146308 WOJCIECH ZIĘTARA Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(13) 2009, 217-225 MOŻLIWOŚCI EKONOMICZNE POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH W LATACH 2004-2006 Jolanta Sobierajewska Instytut

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN REGION FADN 790 WIELKOPOLSKA I ŚLĄSK Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr inż. mgr

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW Z PRODUKCJĄ TYTONIU. Tomasz Figurski

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW Z PRODUKCJĄ TYTONIU. Tomasz Figurski 32 TOMASZ FIGURSKI ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 98, z. 1, 2011 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW Z PRODUKCJĄ TYTONIU Tomasz Figurski Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA, A STAN I POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA, A STAN I POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA, A STAN I POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH prof. dr hab. Wiesław Dembek; dr Hubert Piórkowski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy ITP

Bardziej szczegółowo

Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce

Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce Renata Grochowska, Stanisław Mańko Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja? Jachranka, 9-11

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej

Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej Fundacja IUCN Poland Wiączka Kapkazy, 19.06.2004 POLSKA WIEŚ W GLOBALNEJ WIOSCE Mariusz Maciejczak W globalnej wiosce, jako członek UE chcielibyśmy iśći w kierunku......

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ A EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

WIELKOŚĆ A EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH DOROTA KOMOROWSKA Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa WIELKOŚĆ A EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH Wprowadzenie O rozwoju rolnictwa i możliwościach zwiększania produkcji rolniczej decyduje

Bardziej szczegółowo